Øivind Bergh, primatenes og de karnalskes førstemann i Norge.

Havforskningsinstituttets Øivind Bergh har gått amok for TV2’s åpne kamera og kastet varm kaffe på Kurt Oddekalv, i løpet av et TV2 intervju Oddekalv hadde invitert til for å skvære opp, etter at Bergh visstnok skal ha antydet i pressen at Oddekalv var nazist. Bergh tvert imot intensiverer den ideologiske og politiske konflikten ved voldelige angrep på Kurt Oddekalv som ba om godt vær og strekte ut en raus hånd, og å røke fredspipe.

Kurt Oddekalv møter nett-trollet Øivind Bergh

Her kaster forskeren varm kaffe på Kurt Oddekalv
http://www.ba.no/nyheter/bergen/innenriks/her-kaster-forskeren-varm-kaffe-pa-kurt-oddekalv/s/5-8-302574

Nazi-krangel med Oddekalv endte med kaffekasting på åpen gate
http://www.tv2.no/nyheter/8128477/

Mens Øivind Bergh er opptatt med individer, så er han helt fullt og helt holdent blind for nazismen som er systematisert i statlig regi, som han selv tilhører. Han skyter småspurver med kanon, og lar sine egne gå fri, som for eksempel massesuggesjonen på Telenor Arena gjør «sieg og heil» i 2010.

Hva slags masse-suggesjon var det som utspilte seg på Telenor Arena under Grand Prix 2010, og hva slags massesuggesjon er det som foregår i Norges land i skrivende stund?
Hva slags masse-suggesjon var det som utspilte seg på Telenor Arena under Grand Prix 2010, og hva slags massesuggesjon er det som foregår i Norges land i skrivende stund?

Kristin Halvorsen skal ha uttalt at hun fant massesuggesjonen ubehagelig så hun sprikte med fingrene. Hvor er Øivind Bergh?

PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen
http://www.riksavisen.no/pst-ma-beskytte-oss-mot-tankegodset-i-regjeringen/

OSS/CIA: Operation Paperclip

Mentalt forstyrrede Øyvind Bergh med blankofullmakt til å gå bananas på Fri Tanke
https://www.riksavisen.no/mentalt-forstyrrede-oyvind-bergh-med-blankofullmakt-til-a-ga-bananas-pa-fri-tanke/

Helt komplett stille fra ‘nazihateren’ Øivind Bergh. For en karikatur av en nazimotstander han er. For en storkjeftet, men feig fjott, dundrer løs på alle slags individer som nazister, men ikke gjengen som heiler på Telenor Arena herunder Berghs partifelle regjeringsssjefen (AP), 10.000 i alt, eller de jødiske nazistene som nettopp har tatt makten i Ukraina (?).

Den stakkars lakselusforsker må jo få en enorm uløselig mental kognitiv psykologisk konflikt når jøder som han elsker er nazister som han hater. Han vil jo slite fælt med å finne den psykologiske nøkkel til denne konflikt. Det er jo ikke rart at folk blir hissig og rasende for den minste ting, når de har slike uløste psykologiske konflikter som nager dem.

Nazismen er kun et problem når det er statsinstitusjonalisert, som en massebevegelse, som all sosialisme er. Noen ytters få stupide nasjonal sosialistiske enkeltmenneskers idioti er irelevant. Sosialisme er satanisme, om den er internasjonal (kommunisme) eller nasjonal (nazisme). Og få menensker jeg har sett opptre på internet virker å være mer nazistisk etter min definisjon, tyrannisk med Gestapo/SS tendenser enn Bergh selv. En bør vel alltid være forsiktig med å kaste stein når en sitter i glasshus.

Jeg har jo for mange år siden beskrevet hvordan de med Dyrets Merke har et utviklingsforløp foran seg for å bli helstøpte mennesker, og inntil det kan regnes som impulsbaserte animaler, styrt av sin reptilhjerne, og er kollektivister, flokkdyr.

Når Nietze og selv Jesus trodde Gud å være død i verden («Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg«), da er er verden i den tilstand at det er like før Gud intervenerer i dens ondskap. Når menneskene er som dypest i mørket, individuelt og kollektivt, så er det eneste som kan redde verden fra de personlige åndelige mørket og verdens fullstendige destruksjon at Gud gjør intervensjon.

De som ikke omvender seg kastes på bålet, mens de rettferdige blir spart for neste runddans med liv i Himmelens riker. Jesus beskrev dette i parabelen om hveten og ugresset (Mat. 13:24-30). I hebraisk tradisjon og teologi brennes de uverdige på Gehenna, en søppelplass utenfor Jerusalem, hvor det alltid luktet sulfur fra røyken.

Enkelte vil tendere til å mene at det er intet stort tap for verden at de med Dyrets Merke og som lever i dyrets bilde havner på Gehenna.

Mannen har jo vært ute etter meg, vil kjenne lukten av kristen manns blod, snart så lenge mitt forfatterskap har bestått. Men han får ikke stå uimotsagt, det kan han ikke forvente.

Fra pattedyr (primat) til menneske
http://www.riksavisen.no/fra-pattedyr-til-menneske/

Anti-krister og djevelbevissthet
https://www.riksavisen.no/anti-krister-og-djevelbevissthet/

Er en nødt til å være idiot for å bli professor ved Havforskninga?
http://www.riksavisen.no/er-en-nodt-til-a-vaere-idiot-for-a-bli-professor-ved-havforskninga/

Øivind Berghs modus operandi han lærer sine disipler?
Øivind Berghs modus operandi han lærer sine disipler?

Noen forstår ikke hvordan jeg kan identifisere billedskaperen som del av humanistmiljøet – av den enkle grunn at det er igrunn kun de som sier nicket til billedskaperen; «Alternative behandlere gjør ting som ikke virker (eller er farlige)«. Det er faktisk veldig enkelt å avsløre hva slags miljø folk er av for oss som har studert på primatene (det er ikke mine ord, de sier det selv etter Darwin) noen år…..

Ungdommene inspireres til vold i humanistmiljøet
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/07/ungdommene-inspireres-til-vold-i-humanistmiljoet/

Ekstrem nettmobbing av Nyhetsspeilets forfattere
http://www.riksavisen.no/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/

Dra til helvete John Færseth og Øivind Bergh
http://www.riksavisen.no/dra-til-helvete-john-faerseth-og-oyvind-bergh/

Jeg har lyst til å starte med en gladsang fra de kristne miljøer, blant kristne som er født påny, slik at satanister som den alltid drittsure Øivind Berghenser vi ser på TV2 reportasje nylig og i alle statlig støttede mediers yndling (uvanlig for bergensere å være så sur, så jeg tror han har Khazarblod i årene) kan bli forbannet og ennå mer sur for hvor glad kristne er. De hater dette. Det plager meg ikke et øyeblikk hvor sur og ufordragelig han er. Jeg skriver min artikkel og glemmer ham. Han kan påberope seg ytringsfrihet, men ikke reservere retten for seg selv til ikke å bli motsagt, som den svært offentlige debattant og aktør han er.

De menneskene med hans psykologi ønsker at alle skal være like miserable og tunge til sinns og med formørket sjelsbevissthet som dem selv. Som lemen blir de når ikke alle er like sur og psykologisk nedfor som dem selv, mens de selv i sitt satanistiske mørke sinn plages med slike indre ukontrollerte sinneimpulser som jeg ønsker å stimulere, slik at satanisten fra Bergen og Havforskningsinstituttet kanskje kan gå utav sitt gode skinn, og dermed gjøre en tabbe. 🙂

Jag är härligt löst och fri, signert Broder Aage Samuelsen

Illuminatis modus operandi er selvfølgelig om det er noen de ønsker å ekspedere til de evige jaktmarker, hvis det er samme som Bergh ikke liker, hvilket er sannsynlig siden Bergh og de verdslige karnalske jødene er samstemt i alle ting, om de skulle finne ut at Bergh er uvenner med dem og har offentlig lagt dem for hat, så kan de komme til å avrette noen av de han er fiende med og så gi ham skylden, idet de organiserer ham til å være i nærheten når det skjer. Det er enkelt å sette opp pyskisk labile for deres myrderi til slike med ustyrlig følelsesliv og emosjonelle sinneimpulser fra sitt dypeste mørke, som Berghenseren har, men det får vi ta med et smil, og stoler på at Gud har kontroll. 🙂

Han sier her selv at han har problemer med sinne og oppviser manglende impulskontroll. Mange av hans disipler som alltid hallelujaer ham og tilber ham fordi han er ‘professor’ (på lakselus) kan vel ha ennå større problemer med impulskontrollen etter hva jeg har sett i kommentarfeltene. Noe til inspirasjon for ungdommen den humanistiske bevegelse og Arbeiderpartiet kan mønstre.

dyret2

Og så mange som synest det er flott med slik manglende emosjonell kontroll over seg selv. Rasjonalitet, anyone?

dyret3

Som vi skal se senere i artikkelen er dette den sataniske impuls, den primal urkraften av denne verden, som om den ikke temmes og siviliseres vil gå amokk, personlig og kollektivt. Etter at kristendommen ble avviklet i Norge, er denne urkraften nå den dominerende faktor i de fleste menneskers indre liv, dette ‘Dyrets Merke’ har blitt ‘normalen’.

Rørlegger Raymond Johansen som vil bli byregjeringsjef, Øivind Berghs partikollega (AP):

dyret1

Makt og penger og innflytelse drives de av. De med Dyrets Merke, «survival of the fittest», om ‘fittest’ er på kort eller lang sikt (evighetsperspektiv) det mangler de intellektuelle fakulteter til å vurdere. «Dere skal kjenne dem på fruktene», sa Jesus. Ja, vi gjenkjenner dem.

Dette systemet de skaper er deres gud, og menneskene i kontroll over systemet er de alltid på autoritetene og den politiske ledelsens side, om enn aldri så korrupt, ytterst autoritetstro på slik måte at demokratiet ikke kan fungere med dem.

Flere har stilt spørmål ved Havforskningsinstituttets professors integritet, her Geelmyden

Professoralt pølsevev
http://www.aftenposten.no/article/escenic.ap.6411705

SKUP-pris til den som vil
http://journalisten.no/story/50269

«Du elsket rettferd og hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.» – Hebrews 1:9

Øivind Bergh må gjerne bli irritert for at Gud salver og belønner rettferdige og de som hater ondskap, men det er jo engang slik det er, uansett hva han mener om det.

Når Bergh ikke forstår depresjon over verdens beskaffenhet, fordi det er han og hans sataniske likes verden, og ikke min, så kan han vel ikke skjønne den tofoldige glede også å være tatt ut av denne verden, av Guds nåde, noe som på den annen side skaper en glede over å ikke være av de ‘dyrets merkede’. Om enn hjertet gråter over verdens og samfunnets besakaffenhet av perversiteter, urett, umoral og menneskelig elendighet, så ser en en annen verden, mer tilpasset siviliserte kristnede mennesker.

På bildene fra media virker Bergh ustelt, og tjavsete som vi sier det på Sunnmøre. Rett og slett litt problemer med den personlige hygiene, hvilket er normalt for sinnslidende. Jeg gjør ikke narr av det, bare fastslår det som en observasjon. Bergh trenger all den medfølelse vi kan oppdrive, og han har all ytringsfrihet til å ytre seg, men han har ingen frihet til ikke å bli motsagt, at ytringsfrihet ikke innkluderer å kaste kaffe eller syre på folk. Det er moralsk galt. Vi må oppdra Arbeiderpartifolk og humanister til litt folkeskikk.

Ikke ETT med satanister

Bergh et al tror helhjertet at de er de gode, med de rette og gode verdier. Satan og hans apostler kler seg alltid i godhetens skrud (2 Corinthians 11:14) når han kommer og søker hvem han kan forføre (1 Peter 5:8) (Malachi 3:11-12 ).. . det humanistiske evangelium er IKKE det kristne evangeliet, faktisk helt motsatt.

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/satanismen-i-humanismen/

Kristne bør bekjempe og imøtegå deres politiske innflytelse. Himmellosen forventer det av oss, om det er Kristus sitt Rike som skal implementeres og ikke satanister som Øivind Bergh sitt.

Øgreid´s Country Duo – Himmellosen

Uten den himmelske losen om bord
Tumlet min livsbåt omkring uten ror
Tårnhøye bølger om båten min slo
Omgitt av mørke alene jeg sto.

Frådende bølger og hylende vind
Fulgte mitt angstfylte hjerte å sinn
Aldri et lysende fyrtårn jeg så
Evig fortapelse foran meg lå.

Nærmere, nærmere brenningens brus
Håpet om redning var sunket i grus
Da kommer Jesus, den Himmelske los
Entret min livsbåt og endret min kurs.

Jesus utslettet min synd, mine feil.
Gav meg en ny båt med ror og med seil
Fremad jeg stevner mot Himmelens strand
Snart er jeg fremme, snart går jeg i land.

Jesus min Frelser jeg lovpriser deg
Takk at du frelste en synder som meg
Stormen har stilnet, mitt hjerte har fred
Losen fra Himmelen i båten er med.

«Ett hjerte, en sjel, en tanke,» – ETT i Kristus. KUN det!

Satanister forventer at vi skal være ETT med dem, kollektivt. Det vil være over mitt lik i tilfelle. Lys og mørke som Bibelen fastslår er ikke kompatibel. Vi skal holde oss langt bort fra slike mennesker, ikke gi dem muligheter til å forpeste hverken vårt sinn eller sjel. Skru av Talmud Visjon (TV) boksen.

«Ikke tro at jeg kom til å bringe fred på jorden! Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» – Matthew 10:34

Og sverdet er Guds Ord, sier Paulus.

«6 is the number of a man in Scripture. 666 symbolizes, among other things, the idolizations of a man» – (William Schnoebelen).

Det er hva humanismen som Øivind Bergh bekjenner seg til gjør (HEF medlem).

Det har blitt opprettet aksjonsgrupper på nettet med mistillit mot Havforskningsinstituttet, sikkert som følge av manglende tillit og kanskje manglende integritet til ansatte der:

«Det medfører jo et visst tillitsproblem når en av Havforskningsinstituttets mest fremtredende forskere som Øyvind Bergh sjelden er skeptisk til noe som helst av vaksiner for hverken laks, lakselus, folk eller fe, på slik måte at det kan stilles spørsmål om der kan være usunne bindinger til havbruks industrien eller den farmasøytiske industrien.

Granskningsaksjonen av Havforskningsinstituttet på Facebook har kommet til gehør om folk som er utsatt for netthat av Havforskningsinstituttets Øyvind Bergh ikke tør å gå ut av huset, av frykt for at han eller eventuelt noen av hans labile følgere kan ty til syre neste gang mot dem de har lagt for hat, og må muligens gå til lege for å få sykmelding for angst som følge herav, idet de har blitt stalket av Bergh og hans kamerater. Manglende impulskontroll som vi ser her i TV2 reportasje kan dessverre føre til tragiske konsekvenser, idet blåsyre forskere har tilgang til, istedenfor caffe latte i ansiktet, er ikke så godt.»

https://www.facebook.com/havubalanse/

666-Gjengen. Evolusjonister og neandertalere. Det er veldig synd på de som lever med Dyrets Merke og med formørket lavere bevissthetsgrad.

«Denne primitive primalkraft i dem kalt ‘satan’ i den kristne tradisjon, har overtatt dem og behersker dem. De har faktisk ikke noen egen vilje, de klarer ikke ta seg sammen, de har blitt ett med denne primitive primalkraft som er Verdens Fyrste. Den har overtatt deres potensielle høyere selv. Deres lavere selv har full kontroll over dem. Media elsker den og dem, for denne underverdenens primalkraft er også løgnens far. Den styrer løgnene, dens makt er basert på løgner.»

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/peaches-geldof-djevelbesatt-av-oto/

Kvalifiseringen til evig liv
http://www.riksavisen.no/helvete-er-en-bevissthetstilstand/

Jeg må ærlig innrømme at jeg tenkte på Havforskeren når jeg skrev denne artikkel. Det er slik kunstneren lærer, ved å studere menneskene….. av og til må en studere litt mer inngående og detaljert fordi det er noen nyanser en er nødt til å få med seg.

Noen få år etter at jeg skrev den sier Bergh at han har problemer med sinnet. Underforstått at han klarer rett og slett ikke å styre seg og sine emosjoner. Jeg repeterte meg selv i denne, om de faderløse ateister, og sinnet deres over mangelsykdommen.. disse som trenger den Himmelske Fader mer enn de andre som har hatt en suveren far på jord, og overhodet ikke kan sette seg inn i deres krav om det statlige foreldreskap, basert på dette fåtalls politisk revolusjonære åndsfiender av menneskeheten, de mest aktive med egne dårlige erfaringer.

De uelskedes sår, ateismens faderløse basis
http://www.riksavisen.no/de-uelskedes-sar-ateismens-faderlose-basis/

Selvfølgelig skal vi ha stor medfølelse med dem, fordi de har en vanskelig lidelse, en lidelse som for det meste er selvpåført av deres egen politiske ideologi; sosialisme og feminisme. Disse menneskene trenger mer enn alle andre masse kjærlighet, men som de oppfører seg så er det vanskelig å elske dem, så det er forståelig at fedrene deres gir dem opp som uhelbredelig kasus, men det er slik den opportunistiske revolusjonære ånd til Satan skaper dem, og leder dem inn i den samme materialiserte politiske satanistiske ånd av marxisme og sosialisme.

Studerer vi kranieoppbygging og øye- og pannefom på både Bergh og Raymond Johansen, så er det nesten som vi kan lure på om de er norsk. Jeg har mine mistanker, for Jesus sa at vi skal kjenne dem på fruktene, men av mangel på bevis kan jeg ikke si hva mistankene mine er, men det ville ikke overaske meg om begge to er khazarer.

Vi må se Bergh og hans kameraters aktiviteter i sammenheng med bolsjevik pøbelen. Den første lov jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) implementerte i sitt marxistiske drømmesamfunn USSR, var dødsstraff mot ‘anti-semittisme’, kriminelle ble sluppet av ut av fengslene, for å drepe og myrde gjennom ‘revolusjonen’, som egentlig var en krig mot sivilisasjon og sømmelighet. Det finnes ingen større trussel mot ethvert rikes sikkerhet enn hva disse røde pøblene av den røde horde kan utrette, om de er internasjonale sosialister (kommunister) eller nasjonale sosialister (nazister) går ut på ett. Samme røkla. Og de tilber fremdeles 100 år etter de blodrøde jødene i ledelsen for deres revolusjonære massedrapsbevegelse av alle annerledestenkende.

Disse personlighetstyper som den Berghenser jeg har studert inngående i mitt mikroskop og herved advarer landsmenn mot, er alltid på det statsbærende parti og flertallets side, fordi de i virkeligheten er noen ynkelige feige faener som aldri har vært istand til å tenke en selvstendig tanke i sitt liv. Uten kollektivet føler de seg fortapt, de må ha sterke ledere, som de ser opp til og tilber som guder, og nåde dem som rører ved deres humanistiske karnalske gudommeligheter;

 • Paul Kurtz, humanismen. jødisk
 • Anton LaVey, Church Of Satan, jødisk
 • Einstein, vitenskap og ‘rasjonalitet’, jødisk
 • Karl Marx Mordechai Levy, kommunisme, jødisk
 • Gloria Steinem, feminismen, jødisk
 • Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein), leninismen og bolsjevisme, jødisk.
 • Adolf Hitler, nazisme og sosialisme, påstått jødisk (Rothschild misfoster), og i boken kalt til Kardel kalt ‘Hitler – Israels grunnlegger’. Hans rolle for den jødiske sionismen som busemann var å skremme jøder fra Europa til å bemanne Baron Rothschilds bandittstat Israel.

Dette er livsfarlige mennesker, idet de styres av reptilhjernen. De har ‘dyrets merke’ og tilber ‘Dyret’ i Johannes Åpenbaring. Det samme ‘Dyret’, det statlige systemet ingen får kjøpe og selge uten å tilbe. Vi ser at Bergh og hans kamerater ringer arbeidsgivere til de som ikke har ‘korrekt’ tenkning, som altså ikke følger partilinjen. Disse får altså ikke tjene penger og kan forsørge seg, ikke engang kjøpe seg mat, etter Johannes Åpenbaring kapittel 13.

Fienden til de åndelige er de verdslige, de karnalske som Paulus kalte dem, som også i Bibelen er billedliggjort med pengevekslerne i Tempelet, og rabbiene som solgte syndsforlatelse for penger, altså de er politiske og materilistiske. Jesus kom i motsetningsforhold til disse, som alle kristne før eller siden vil gjøre også i vår tid.

I Marinen har vi et et instrument som heter IFF – «Identification of Friend or Foe». Dette er en slags signatur i å finne ut av om de som vil ha kommunikasjon er venn eller fiende. Typiske signaturer i deres endimensjonale verdensforståelse er;

 • Der finnes ingen gud, mennesket er guder for seg selv (humanisme). De forbyr alle sider av gudstro og åndelighet i det samfunn hvor de har fått politisk kontroll.
 • Vitenskap og ateisme er forbundet. Ingen vitenskap er vitenskap om den ikke er ateistisk.
 • De promoterer ‘kritisk tenkning’ men er aldri kritisk til noe som helst som deres lederskap ikke har godkjent.
 • Kildekritikk. Det vil si at kun noen av deres egne er troverdige kilder.. 🙂
 • Vitenskapelige og ateistiske dogmer utgjør den nye religion. Trusler om straff for å bryte reglene,
 • Alt alternativt til de materialistiske helsevesen, alopatien, er ikke av det gode, og utgjør en fare for menneskene sier de, fordi de kun evner i sitt endimensjonale vesen å se de fysiske manifestasjon av sykdom, og ikke de åndelige som ligger bak all sykdom (psykososiale faktorer).
 • Femifascisme. Kvinneforkjempere, politisk aktivisme om ‘rettigheter’, makt og penger til seg selv, mer enn hva som er best for alle.
 • Materialistiske krefter med kun fokus på profitt, penger og politisk makt for egen del, seg selv eller sin gruppe.
 • Homoseksuelle og heteroseksuelle på jakt etter ekstaser i alle kroppens erogene soner, jakten på fysiske orgasmer er viktigere enn åndelig utvikling og åndelig ekstase. Manglende impulskontroll, ånden har ennå ikke tatt kontrollen over den karnalske dyriske natur. De lever i sine nedre energisentre.
 • Etc. (alt det som samfunnet priser i dag, men som var en vederstyggelighet før).

Alt dette skjer enklest gjennom sosialismen og liberalismen. Når alle disse faktorer er innfridd, så er vi i syklusen hvor primatene blant oss er på toppen av sin makt og innflytelse, og nasjonen har allerede når vi observerer dette på god vei ned i det åndsfiendtlige abyss. Deres nasjoner når det har kommet så langt at vi kan identifisere dette, er allerede falt fra nåden, og ikke langt unna den ultimate deprivasjon.

Primaters verden

Alle disse er per definisjon primater, har tatt Dyrets Merke, de har ikke blitt åndsbenådet, de har ennå ikke tatt imot tilbudet å bli gjenfødt til menneske. Folk blir født inn i verden som ættlinger fra apene og neandertalere, med et potensiale til å tre inn i det bevissthetsmessige menneskeriket til Menneskesønnen. Inntil denne åndelige dåp og gjenfødsel skjer, så er de per definisjon primater ifølge Bibelen og Darwin.

Hvis Øivind Bergh hadde vært en gudelig og bibelsk definisjon av en god mann, så hadde han hatt medfølelse med meg og andre som han hevder er sprøyte gal. Istedenfor medfølelse med gale mennesker så tyner han dem, tråkker dem ned i skiten, og har stor glede av å tråkke og sparke dem etter at de er bevisstløs av hans aktiviteter (symbolsk talt). Det gir ham øyensynlig stor glede å trakassere mennesker som han definerer som ravende gal.

Av dette forstår vi at Øivind Bergh er ikke noen snill eller god person. Tvertimot kan vi fastslå at han er en utpreget ondskapsfull person, som ikke har noen sperrer mot å skade sin neste som har har lagt for hat, samme hvilken måte det gjøres på «på tide å ta av silkehanskene» som han benevner det, spesielt det Trotsky (Bronstein) oppfunnede rasisme begrep aka rasister, slik at de skal ha noen å hate, for å få utløp for sine tvilsomme psykologier, slik at de kan få projisert sin internalisete mørke på noen andre, så de selv kan føle seg bedre.
Øyvind Bergh er mye mer forbundet med den nazistiske kollektivistiske strømninger enn noen av de enkeltindivider han kritiserer for det samme. Når Bsrgh kaller alle andre nazister, så er det i realiteten når vi studerer på det, en avledningsmanøver for hva han er selv, og det systemet har approberer selv. Dette kalles projisering i psykologien, hvor de med lavere ikke opplyst bevissthet projiserer sine egne uutforskede mørkesider på andre.

Mange reagerer på Øivind Berghs atferd på nettet, eksempelvis ‘Smurfen’:

Smurfen; «består av en lett samling med alt mulig rart, noen er mobbeofre som har lest seg opp til en god utdanning der de vil hevne seg på hele verden, noen sliter med seksuelle problemer og depresjoner, noen har klare psykopatiske trekk, ( ) Noen sier han er Psykopat, men er han det ?

Nei så klart ikke, en psykopat har lynende intelligent, svært sjarmerende, manipulerende og har store talegaver og mye kunnskap….

Mao egenskaper som er totalt fraværende hos vår venn.

Kjøpt og betalt desinfo agent ?

Nei seff ikke …. hvem ville betale for en som oppnår det motsatte av det han egentlig vil ? he he

Ifølge Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund, så er han stokk dum miljø terrorist som sier at 22 millioner laks som blir torturert til døde hvert år er en flott ting, som ikke vet hva øko balanse er, som sier at ekstremt farlige gifter som cypermethrin som gjør at man ikke kan reprodusere seg er helt ufarlig …..han sier også at selv om bare et oppdrettsanlegg slipper ut like mye kloakk som en Norsk storby så betyr det ingenting for villfisk tisser og basjer også i havet … .

Kanskje han heller burde vært Stand Upp komiker isteden for havforsker ?

Noen mener han er sosiopat pga sin totale mangel på empati og evne til å sjikanere medmennesker på det groveste med løgner hets, det er mulig det, men hva så ? Eric Cartman i South Park er også det og han er da en kult figur som er elsket over hele verden.»

Projisering av eget bevissthet mørke

Projeksjon (psykologi) defineres i psykologien som overføring av ubehagelige tanker og hendelser på andre personer som ofte står en nær. Fenomenet oppstår når egne forestillinger blir for tunge å bære og den dårlige samvittigheten lesses over på andre.

Mer eller mindre grad av projisering foregår i alle sosiale grupper. Overdreven selvhevdelse er sykelig og betegnes i ekstreme tilfelle som psykopati.

Den kliniske betydningen av begrepet gjelder mennesker som legger sin egen deltagelse (som oftest i negativ forstand) i noe over på en annen – med andre ord bebreider andre for ting for det han selv har gjort. Ofte har individet en forestilling om seg selv som «perfekt» eller uangripelig i forhold til kritikk eller negative handlinger. Dette trenger dog ikke være objektivt negative referanser, men sikter mer på hva det enkelte individet refererer til som negativt/dårlig/uheldig i referanse med sin egen person.

Klassiske eksempler på projeksjon er pygmalion i klasserommet og hakke-kyllingen. Alle grupper vil relativt raskt velge en leder og en eller flere syndebukker. Dette fenomenet er godt beskrevet i den klassiske romanen «Fluenes herre».

http://no.wikipedia.org/wiki/Projisering_(psykologi)

«Det ser ut til at den psykologiske skaden fra en defekt far må kombineres med opprør – en vedvarende umoralsk respons av noe slag, slik som bitterhet, hat, forfengelighet, utilgivelighet, eller ynkelig stolthet. Og når dette opprøret er dypt eller langvarig nok, blir ateisme resultatet», forklarer Spiegel.

De uelskedes sår, ateismens faderløse basis
http://www.riksavisen.no/de-uelskedes-sar-ateismens-faderlose-basis/

«Det som ikke gjøres bevisst møter deg som skjebne». Carl Gustav Jung.

«For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til. 6 For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred, 7fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det – 8og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. 9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til« – Romerne 8:5-9

‘Hel ved’ og autentisk er noen når de er de samme, reagerer på samme måte, samme i hvilken anledning det er, med eller uten kamera til stede.. For de som er hel ved, altså utviklet seg forbi dyreriket og overkommet sin animalske natural tilstand, de gjør seg ingen evalueringer hvardan de skal agere i enhver situasjon.. De er hva de gjør, og gjør hva de er.. De trenger ikke å bruke det mentale fillter «med og uten kamera tilstede» i det hele tatt. Deres verdisett er deres internaliserte kompass, som aldri svikter.

De med Dyrets Merke har ikke noe internalisert eget verdisystem, så der er alt situasjonsbetinget. De lyder sine ‘rasjonelle’ og ‘fornuftige’ guruer av menneskeheten, mennesker de setter høyt, av rase – kanskje fordi de er jøder bare, og mindre av hva slags verdisett de er av.

Karnalske som tilber bildet av dyret mangler det indre åndelige kompass, og dermed mangler de den fakultet og menneskelige egenskap til å skille mellom rett og galt, godt og ondt. De prøver å rasjonalisere og intellektualisere seg frem til forskjellene, med lovbøker som lider under elefantsyken, men dette vil aldri lyktes for dem. Alt de gjør og kommer til å gjøre vil mislykkes, fordi det er kompasset deres det er galt med. De begynner i gal ende av problemet.

«For dere er fremdeles karnalsk. For hvor der er misunnelse, strid, og divisions blant dere, er dere ikke da bare karnalsk og oppfører dere som natural mennesket? For når en sier , “Jeg er Paulus,” og en annen, “Jeg er av Apollo,” er du ikke da karnal?» – 1. Kor. 3:3

Jødedom eller kristendom

Vi forstår at når vi kritiserer deres ledere som også er jøder, fordi det finnes ikke et mer karnalsk folk enn jøder som er utrolig flink til å komme seg til makt og penger i verden, og dermed tilbes som guder av disse karnalske sauer – eller lam som Jesus kalte dem, og gjetet dem utav jødenes påvorking som deres hyrde og gjeter, utav tankekontrollen og ensrettingen som kjennetegner de med dyrets merke.

‘Jøder’ i betydning karnalsk verdslige satanister som danser rundt Arons gullkalv, vil dermed alltid bli parasitter og leve av et ethvert politisk system. De blir slik som parasitten Jens Stoltenberg, som aldri har gjort et ærlig arbeidsslag i sitt liv, annet enn det han gjør ‘for folket’, som vi betaler han for over skatteseddelen. Og den sannhet blir politifolk som Robin Bergh sparket for å si, og slik kom da profetien om at de som ikke tilber dyret – det system som tjener jøder og Berghene – det statsbærende system de alltid kontrollerer, og det er det motsatte av det kristne system hvor Staten er folkets tjenere. Under det jødiske system er Staten folkets herskere.

Så når folket velger seg politikere, så velger de faktisk mellom jødedom (materialisme, karnalitet, verdslighet, åndsløshet) og kristendom.

Er på nazistjakt, men det er alltid den kollektive rørsle som er farlig i nazismen, ikke noen få misledede enfoldige sjeler, så mens ‘krapylet’ Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen får hele Telenor Arena til å via masssesuggesjon heile 10.000 enfoldige mennesker som ikke har sjelsbasis for å motstå massesuggesjonen inni tilbedelsen av de nazistiske idealer i NATO og andre steder i statsadministrasjonene, så er Øyvind Bergh et al febrilsk på jakt etter noen få individer de påstår er nazister fordi de har linket til en webside. Idiotisk er bare fornavnet, men det viser på en utmerket måte psykolohien til de med dyrets merke.

Som Øyvind Berghs kompis viser i deres debatt så har de ikke noe internalisert verdisett. Så lenge kamera ikke er på dem, kan de gjøre som de vil, men de synest dette var en utrolig dum ting å gjøre så lenge kamera var til stede (?). For mennesker med integritet og et internalisert verdisystem er det ingen forskjell på hva mennesker kan gjøre og ikke gjøre, med eller uten kamera til stede. Det er det samme i begge tilfellene for autentiske mennesker.

dritt

Tillit hos offentligheten

Havforskningsinstituttets Øyvind Bergh, og medlem av et utvalg for Matvaresikkerhet. Vi blir nødt til å se litt på psykologien hos mennesker som Bergh fordi han er den som setter opp ungdommen i den sekulære og humanistiske bevegelse til å hate og utsette for ringeakt annerledestenkende, spesielt alle andre religioner enn de som skal være førende i den jødiske Nye Verdensorden, de skal faktisk bestemme hva vi kan spise, og for at de skal få den tillit, så må vi vite litt om dem, om ikke vi vil bli forgiftet.

Hvis vi fokusereer våre mikroskoper, og studerer amøber som Bergh i det, så kan vi faktisk forstå veldig mye av verdens beskaffenhet.

Bergh er;

 • 100 % hjernevasket til å tro på alt autoriteter, spesielt ‘Jøder’, forteller ham hva som er «rett lære».
 • Slike som Bergh vil trygge ‘Jødene’ med makten i verden med sine egne liv om nødvendig, slik som overløperne gikk med Lenin og Trotsky i october-bolsjevik revolusjonen hvor dødstallene endte på 66 million, fordi det vil hjelpe dem selv å få utløp for sine dyriske animalske naturer, hvor Gud, sømmelighet og sivilisert opptreden er fraværende og ‘død’ (for dem).
 • De er som filmen The Matrix sier, så avhengig av å være slaver av systemet at de beskytter det med sitt eget miserable slave liv. Kysser sine massaers føtter om nødvendig.
 • Hvem som helst som er ved makten, de kan være så voldelig, brutal, ond og rå de bare vil, men Bergh et al vil aldri finne på å kritisere dem, grunnen til at de er så servil mot makthavere, fordi de tror det vil lønne seg best på «lang sikt» (hvillet det ikke gjør, fordi lang sikt går utover dette livet her, men de med Dyrets Merke er fravristet slike perspektiver av mangel på en del grunnleggende intellektulelle og sjelelige fakulteter de som har utviklet seg fra primater til mennesker har).

Fra pattedyr (primat) til menneske
http://www.riksavisen.no/fra-pattedyr-til-menneske/

Studier viser at de som deltok i bolsjevik revolusjonen fikk stor tilfredstillelse av å delta , ved å få lov av egne myndigheter å gjøre andre vondt og påføre dem lidelse, sorg fortvilelse, krenkelse og endelig tapet av livet selv for å være annerledes enn «partilinjen» og den sosiale ‘normalen’ tilsier, som egentlig er unormalen, siden denne gudsfraværet, humanismen, satanismen og sadismen er en sosialt programmert mental tilstand, og ikke den naturlige.

Slike myndigheter og slike personer har gjensidig nytte av hverandre , og alle med dyrets merke vil applaudere sine egne, se deres egne som de ‘gode’ og de andre som de onde. Godet for de falske ‘gode’ er hvor de får lov å være hvem de er, uten gudelige og åndelige korreksjoner på atferd og sivilisasjon. At de kan få lov å myrde så mye av sine motstandere som de vil, uten trusselen om evig pine i helvete hengende over seg. De har altså gjort seg til herrer over liv og død, bestemmer hvem som skal leve av de som Gud gav livet. De har gjort seg selv til guder.

I samfunnene Satan overtar opptrer han allltid som en lyset engel hvor hans agenter opptrer som ‘de gode’, har tilsynelatende gode grunner for hva han gjør, ofte under dekke av å innføre beskyttende tiltak for kollektivet eller for personene selv.

For å sikre sitt samfunns ensarethet, må ethvert intellektuelt mentalt avvik anses som psykiatrisk kasus. Psykiatrien blir dermed ikke bare hejlper, men også vokter og bøddel.

Mennesker som er annerledes betraktes som syke og medisineres deretter
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Mennesker-som-er-annerledes-betraktes-som-syke-og-medisineres-deretter-7635247.html#.U8MfoVex7hj.facebook

Problemet oppstår når de som er syke, begynner å tro at alle som ikke deler deres verdensforståelse eller verdigrunnlag (sataniske)  er de syke, de som egentlig er normal og gudelig og sivilisert forøvrig, og skal medisinere dem, når det tvertimot var dem selv som trengte avprogrammering og kanskje medisinering.

Det betyr at selv det i dag mainstream naturvitenskapelig karnalske, verdslige, ateistiske, åndsløse, troløse og sataniske paradigmet ikke vil forbli som det er i dag, at livet er i en evig prosess («Således skal de siste bli de første, og de første de siste; for mange er kalt, men få utvalgt. «), og livsprosessene er skapt slik for at selv de mest ondskapsfulle blant oss skal få utløp for sin frie vilje, som vil vise seg i form av usigelige myrderier, ondskap og urettferdigheter – på høyt og lavt nivå, idet de har underlagt seg åndskrefter som befordrer slikt.

Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far” (Joh 8,44).

Hvem sa Jesus dette til?

Evolusjonen er innstilt

Plutselig gikk det bakover. Sivilisasjonen vår forsvant.

Vi er ikke på toppen av evolusjonsskalaen åndelig sett. Vi er på bunnen, lengst ned og inn i mørket, de karnalskes paradis og utopia. Crowley’s Thelemas satanistiske Lov «Gjør Som Du Vil Er Hele Loven», er omkvedet. Alt som Gud og den kristne lære er restriktiv til er tillat.

Alexander Solzhenitsyn belærte sine landsmenn i 1974: «“Lev Uten Løgner!”. Han overlevde så vidt, det punkt i utviklingen for den østlige verdens vei inn i mørket. Nå er det vesten sin tur. Samme hovedrolleinnehavere, samme opplegg, samme troløshet (ateisme), samme utfall, samme straff (70 års åndelig mørke, 66 million myrdet med kaldt blod av ‘humanistene’ og ateistene), de med klokketro på menenskets egen gudommelight (HUSK at dette i USSR ble gjort av trojanske hester, og importert pøbel).

Det er som tidevannet som kommer og går, alle får sin tid. Alt dette vil bli åpenbart og vist for absolutt alle i tidens fylde, og det skal bli helt klart for alle, til sist, hva som er beste modellen. De får kose seg med makten mens de har den, hvor de får utløp for sin ustyrlige mordlyst – den varer ikke evig, og da skal de dømmes, etter supranaturelle lover..

De anonyme får jo ikke storsamfunnet bedømme, og jeg peke nese av, når tiden selv vil vise at de tok feil av godt og ondt, altså deres manglende evne til å påvise hva som er hva……

Bare Gud forblir den samme, til evig tid… akkurat samme livslover styrer verden, uavhengig av teknologisk utvikling og ytre rammer. Menneskene forkastet Gud og får ta følgene av denne sin frie viljes valg….. av at de tror de kan være guder for seg selv (humanisme) – generaltabbe!

Silkehanskene må taes av når vi har å gjøre med slike folk. Det eneste som nytter er å henge dem ut til offentlig gapestokk, og kle dem like så naken som keiseren i sin skrud.

Folk kan forledes til å tro at et det er enkeltmennesker som Bergh kaller ‘rasister’, ‘anti-Semitter’, ‘jødehatere’ og mye annet,mat det er de som er fienden og farlig for kollektivet og samfunnet, men historien viser at det er kollektivistene som institusjonliserer sine vrangforestillinger og legaliserer sin internaliserte labile ondskap som er fiendene av menneskeheten og verden.

Jødenes anti-Krist rike for Vesten

Når kasuser som Bergh tilber ‘Jøder’ som om de var guder, så har det selvfølgelig sammenheng med at det er jøder som Trotsky og Lenin som gir disse amøbene med ‘dyrets merke’ som Bergh full frihet til å valse ned og kaldblodig myrde 66 million mennesker med kaldt blod, fordi de er ‘rasister’ eller ‘anti-semitter’ (den første lov Lenin innførte var dødsstraff for ‘anti-semittisme’), eller hva de kan finne på å kalle fiendene av den dyriske ‘humanistiske’ sjels- og åndsløse ‘jødiske’ verdensorden som i USSR for.

På spørsmål i en pressekonferanse hvorfor etter hans mening de forderdelige ting kunne skje bak jernteppet, hvorfor millioner hadde bare forsvunnet, torturert, sultet ihjel og arbeidet seg til døde i slave leirene, så gav Solzhenitsyn det enkle svar at ‘Menneskene har glemt Gud’.

«Og så begynte de i Moskva et systematisk søk, blokk etter blokk. Noen måtte bli arrestert alle steder. Mottoet var; ‘Vi skal banke vår knyttneve i bordet så hardt at hele verden vil skjelve av terroren’.»

Svartemarjene (‘The Black Marias’), passasjer bilene, de låsbare lastebilene, de åpne tohjulte hestedrosjer var hele tiden i bevegelse…The Gulag Archipelago hadde allerede begynt sitt ondskapsfulle liv og ville snart spre seg utover hele kroppen til nasjonen».

Alexandr Solzhenitsyn. ‘The Gulag Archipelago’, s. 42-43.

NKVD’s Svartemarjaer. NKVD, som senere ble KGB, var ledet av jødene Kaganovich og Berija. De lange svarte boks lignende bilene fant sine offer hjemme, i deres leiligheter, på gaten, i barene og i teatrene. De som gjorde motstand ble banket opp, slått og stukket med bajonetter og dratt inn og stuet som sardiner i bilene som ble kalt Svarte-marjer.

Alexander Solshenitzin som jeg skrev om i siste ukes artikkel om hvordan det er å leve under «Management of Fear» som det har vært i Norge siden andre verdenskrig, levde gjennom det samme systemet, hvor folk ble drept for å være ‘rasist’ (ordet oppfunnet av Trotsky (Bronstein) for å tie dissent til ødeleggelsen av Russland, og dødsstraff for antisemittisme, som de første lov de innførte.

Hvis folk ikke kan ta innover seg hele sannheten, og dele den og opplyse om den uten frykt for å bli kalt det ene og det/eller det andre, så må alle huske på at deres barn kommer til å måtte leve gjennom samme som de gjorde i USSR, dødstallene sluttet å telle når de passerte 66 million, ifølge Solshenitzin.

«Og hvordan vi brant inne med i leirene senere, og tenkte: Hva ville ting ha vært som om hver Sikkerhets Politi operativ, da han gikk ut på kvelden for å foreta en arrestasjon, hadde vært usikker på om han ville komme tilbake i live og måtte si farvel til sin familie? Eller hvis det i perioder med massearrestasjoner, som for eksempel i Leningrad, da de arresterte en fjerdedel av hele byen, folk hadde ikke bare satt der i sine huler, tilfryst med terror for hver lyd på døren nedenunder og på alle fottrinn i trappen, men hadde forstått at de hadde ingenting å tape, og hadde frimodig satt opp i underetasje gangen et bakholdsangrep av et halvt dusin mennesker med økser, hammere, høygafler, eller hva annet som var for hånden? Institusjonene deres ville veldig raskt ha lidd av mangel på offiserer og transport, og til tross for Stalins enorme blodtørst, ville den forbannede maskinen ha stoppet opp! Hvis … hvis … Vi elsket ikke friheten nok. Og enda mer – vi hadde ingen bevissthet om den virkelige situasjonen …. Vi rett og slett fortjent alt som skjedde etterpå. «- Aleksandr Solzjenitsyn

Kurator og direktør for Lenin Museet har bekreftet Lenins jødiske opphav. I juli 1991, rapporterte det jødiske magasinet Jewish Chronicle også dette fakta. Det betyr at Karl Marx, Moses Hess, Lenin, Trotsky, og praktisk talt ALLE Marxist/Kommunist grunnleggere var Jødisk. Alle disse ‘jøder’ som Øivind Bergh elsker så høyt, som han tilber som var de guder.

Vi må passe opp for disse folkene. Vi må være våken og på vakt mot å la deres miljøer få utvikle seg uimotsagt. De blir livsfarlig om de får bygge seg sterke nok til å utgjøre maktgrunngrunnlaget for ethvert land. 66 million kaldblodig myrdet i russiske GULAG’s og ellers beviser hva jeg sier.

Vi trenger å forstå hvordan folk som havforskeren som ønsker definisjonsmakten over andres tankesett tenker, for det var slike ekstremister som drap 66 million mennesker under jødene Lenin (Blank), Trotsky (Bronstein) og Stalin, samt under Adolf Hitler.. All sosialisme og sosialister som Øvind Bergh som alltid vil bli betalt og lønnet av det kollektivistiske systemet til å ivareta og beskytte det sosiale kollektivistiske systemet hvor alle skal være lik og tenke likt, samt føle og agere likt, vil alltid skape kollektivistiske rørsler som ved lov legitimerer sin ondskap og myrderier, med ‘hat’lover som alltid går kun en vei; de som blasfemerer deres system, det system de lever av (The Matrix).

De vil ikke utvikle seg, fordi humanister og ateister tror de er perfekt til å begynne med. De tror seg øverst på evolusjonsskalaen. Å, du salige enfold. De har en ung religion, de klarer ikke å se bjelken i sitt eget øye. Istedenfor kommer vi til å oppleve en verden i ruiner, med vederkvegelser og lidelser blant menneskene som aldri før i historien er opplevd, hvor all sivilisasjon brytes ned, på grunn av de med ‘Dyrets Merke’ har fått frie hender til sine renkespill….

Jeg kan ikke bry seg med de massebevisste som ikke forstår min kunst, da hadde jeg fått nok å gjøre…. Den som lever får se… hvem som er i ‘det levende vannet’, altså i sivilisasjonens og selve Livets strøm på forskudd.

Jeg kommer ikke til å delta i deres stridigheter. Jeg skal bare sitte her og beskrive dem og minne på hva jeg sa….. så lenge jeg kan.

Lykke til…

Aage Samuelsen – O store Gud

Relevant lesning

Øivind Bergh et al; Oppfording til bønnegruppe for djevelutdrivelse
http://www.riksavisen.no/oyvind-bergh-et-al-oppfording-til-bonnegruppe-for-djevelutdrivelse/

Dra til helvete John Færseth og Øivind Bergh
http://www.riksavisen.no/dra-til-helvete-john-faerseth-og-oyvind-bergh/

Mentalt forstyrrede Øyvind Bergh med blankofullmakt til å gå bananas på Fri Tanke
http://www.riksavisen.no/mentalt-forstyrrede-oyvind-bergh-med-blankofullmakt-til-a-ga-bananas-pa-fri-tanke/

Øivind Berghs nettadferd (something smells fishy)
http://thebeam.org/2015/04/oivind-berghs-nettadferd-something-smells-fishy/

John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling
http://www.riksavisen.no/john-faerseth-oto-anti-krists-yppersteprest-i-norge-er-mediayndling/

Kurt Oddekalv har hva TV2 og Bergh mangler; Integritet
http://www.riksavisen.no/kurt-oddekalv-har-hva-tv2-og-bergh-mangler-integritet/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

6 Kommentarer

 1. Pingback: Norges makthavere bygger et trangt politisk klima i Norge ved psykiatriske trusler – Riksavisen

 2. Pingback: Er Hans Jørgen Lysglimt Johansen en skapkristen? – Riksavisen

 3. Pingback: Ervin Kohns norske CHEKA, 100 års jubileum – Riksavisen

 4. Pingback: Autoritetenes ondskapsfulle manipulative sjeldøderi | Riksavisen

 5. Pingback: NM i brunskvetting | Smaken av Tull

 6. Pingback: Kurt Oddekalv har hva TV2 og Bergh mangler; Integritet | Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.