Frimureriets internasjonale struktur.

Frimureriet og de skjulte makteliter

Hvem skulle tro at norsk fagbevegelse og arbeiderpartiet har fått retningslinjene for sitt politiske arbeid fastlagt av Sions Vise Protokoller, et omdiskutert skrift som ble utgitt for hundre år siden. Ingen vil vedkjenne seg forfatterskapet til dette skrift. Det er en lærebok i hvordan man skal gå frem for å erobre all makt i verden, økonomisk så vel som militært.

Den grusomme sannheten om våre politikere og «besteborgere». I disse bøkene får du virkelig servert sannheten om de som er satt til å ivareta vår nasjon og folks rettssikkerhet.

Bokverk av Erik Rudstrøm,
med forord av professor emeritus Edvard Vogt.

Frimureriet og de skjulte makteliter

De vedvarende lønns- og prisforhøyelser vi har hatt de siste 50 årene og andre sider ved vestlig politikk er beskrevet i Protokollene. Spekulasjonsøkonomien som i våre dager overtar etter den periode vi har hatt med sosialdemokratisk politikk er ikke tenkt ut av arbeiderpartiets hjernetrust i ECON Analyse A/S, som man skulle tro, men er i detalj beskrevet for hundre år siden. Den knytter norsk fagbevegelse og arbeiderbevegelsen til de internasjonale krefter som i våre dager er i ferd med å gjennomføre Protokollens idé.


Hvem står bak disse krefter? Hvem forsøker å overta styringen av verdenspolitikken? Disse mennesker er knyttet til bankene under David Rockefeller og Rotschild familien. Styringen skjer gjennom Council of Foreign Relations, CFR, hvor alle medlemmer er amerikanske borgere og dertil oppnevnt av David Rockefeller. I denne organisasjon finner vi tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, men kun som rådgiver.

En annen organisasjon av betydning er Trilaterale Commision, TC, som snart har spredd seg over hele verden. Her er Norge representert ved Thorvald Stoltenberg som tilhører en kjent arbeiderpartifamilie.

Hovedtemaet i bøkene er den korrupsjon som er oppstått som følge av at medlemmer av Den Norske Frimurerorden har fått innpass i rettsvesen og i politiet. De forteller om ledende arbeiderpartifolk som i 1935 innledet et samarbeide med en hemmelig maktgruppe hvor medlemmer av frimurerordenen utgjorde en viktig del. Frimurernes makt lå i at så godt som hele den norske generalstaben var medlemmer av ordenen og var bundet til ordenens strenge eds avleggelse.

Både frimurerne og Nygaardsvolds regjeringen ønsket å komme på engelsk side da 2. Verdenskrig var under utvikling. Engelsk invasjon var under forberedelse og norsk mobilisering ble holdt tilbake. Den ble først satt i verk etter at tyske tropper var landsatt på norsk territorium.

Medlemmer av Den Norske Frimurerorden har infiltrert det militære, politiet og rettsapparatet og har hindret disse institusjoner i å fylle sin oppgave. Frimurere i rettsapparatet forsvarer urettmessig egne medlemmer. De står bak våre mest kjente justismord hvor uskyldige mennesker er dømt til, og har sonet lange fengselsstraffer.

De tre bedrifter Moxy, skapt av Birger Hatlebakk på Fræna, livbåtfabrikken til Gerhard Skaala i Hardanger og Tandbergs Radiofabrikk ble utsatt for en kunstig frembrakt likviditetskrise som ble skapt på aller enkleste måte: Ved at fagbevegelsen krevde og fikk 71 prosent lønnsøkning på tre år, dette bevirket at kronens kjøpekraft avtok og at bedriftens kapital ikke lenger dekket kapitalbehovet, hvoretter staten og bankene kastet bedriftslederne ut og overtok det som var deres livsverk.

Bøkene beskriver også hvorledes naturherligheter som oljeressurser, elektrisitetsverk, fiskekonsesjoner, vann- og avløps-anlegg og lønnsomme bedrifter som er fellesskapets eiendom blir gjort om til aksjeselskaper, kan kjøpes med papirpenger av internasjonale banker som selv genererer, dvs «trykker» pengene.

Bøkene beretter om frimureriets sterke eds avleggelse, lojaliteten mellom brødrene og taushetsplikten som er tatt i bruk for å oppnå politisk makt. Ved hjelp av disse grunnprinsippene er det dannet et politisk frimureri som dekker seg bak det i og for seg harmløse ortodokse frimureri som vi finner særlig i de lavere grader.

Frimurere i samarbeid med sionister og bankdynastiene har sikret seg makten i USA. Denne utvikling hadde stor fremgang under president Franklin D. Roosevelt og hans etterfølger Harry S. Truman som begge tilhørte frimureriet. Maktoppbyggingen er blitt videreført under de etterfølgende amerikanske presidenter.

Vel er det så at norske borgere så vel som politikere har lov til å sympatisere med hvem de vil. Noen har allikevel gått for langt når vårt land tappes for sin velstand gjennom å ta opp utenlandske lån som er den klassiske måten å ødelegge et lands økonomi på. Særlig graverende er det at den som skulle forsvare våre fiskerier mot press utenfra, fiskeriministeren, tilhører frimureriet. Vi ser at han bygger opp ett nettverk av frimurerbrødre i strategisk viktige posisjoner. Det antas at hans fremtidige mål er å organisere fiskerettighetene slik at de glir ut av hendene på den norske kystbefolkning og over på kapitalkreftene innenfor det internasjonale frimureri.

Dette fører til økonomisk tap, tilbakegang og tilslutt til fattigdom for vårt land.

Frimurere, Sionister og deres samarbeidspartnere går brutalt frem for å nå sine mål. Menneskeliv betyr ikke noe. De som tok beslutningen om å slippe atombombene over Hiroshima og Nagasaki, var alle uten unntak medlemmer av frimurerordenen. Dette er utvilsomt verdens største terrorhandling, fordi den ikke virket inn på krigens varighet. Den var allerede slutt da bombene falt.

Bind 2 har et avsnitt om politikere og statsoverhoder som er drept av frimurere, av sionister eller av samarbeidende grupper fordi de har stått i veien for deres planer. Jeg beretter også om norske frimurere som deltok i forberedelsene til Vietnam krigen og hvor 4 millioner mennesker er omkommet på vietnamesisk side og hvor vanskapte barn fremdeles fødes 30 år etter krigens slutt som følge av dioxin forgiftning.

Jeg ser det som en oppgave å gjøre dette kjent for våre politikere og andre slik at de kan gripe inn mens det ennå er tid og hindre den destruering av vår velstand som er satt i gang.

Frimureriet og de skjulte makteliter, bind 1 og bind 2 er et nødvendig skrift for den som ønsker å studere vår nyere politiske historie.

Februar 2005 Erik Rudstrøm

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
1
Share
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

10 Comments

 1. Pingback: Folkets Info » Bokomtale: Mafiaen i Eiker av Freddy Kristoffersen

 2. @ArneLo
  Hei ArneLo! Kan forstå at du tror jeg sier jødene i stedet for zionistene utifra uvitenhet så tar du feil.. Klarte nettopp å slette det svaret jeg brukte en time på å skrive til deg..veldig typisk.. Men vis du vill møtes å prate politikk en gang,noe jeg håper da jeg synes det er gøy trene hjernen litt, så kontakt meg på e post Theblueeyedsocialclub@live.no Gidder du ikke det så les om Molech-Nimrod-Obelisk-eu babylons tårn. Håper på svar..

 3. Det er også interesant å lese av grunnleggeren av Det Muslimske Brorskapet, Hasan al-Banna, også var frimurer eller i det minste i kontakt med britiske frimurere. Brorskapet bygget kulturen sin rundt mange av de «artige» rutualene til Frimurerne. Brorskapet er starten på radikal islamisme som siden har vist seg som et nyttig propagandaverktøy i destabiliseringen av planeten. Hm. Her er det virkelig noen som jobber om natta. Og jøden er bare en brikke slik som resten av sauefloken.

  The British, the Middle East and Radical Islam
  http://www.redmoonrising.com/Ikhwan/BritIslam.htm

 4. Til Steffen. Når du så bombastisk fastslår at det er jøden som er problemet her i verden så har du ikke skrudd på fjernlysene men bare lommelykta.

  Sionismen er et mye større problem her, og retoriken og kulturen er bemerkelsesverdig lik den Hitler hadde. Sionisten David Ben-Gurion forklarer deres strategi i forkant av Hitlers blodbad:
  «The saving of Jewish lives from Hitler is considered here as a potential threat to Zionism, unless they are brought to Palestine. When Zionism had to choose between the Jewish people and the Jewish state, it unhesitatingly preferred the latter…

  «Zionism accepts anti-Semitism as the natural, normal attitude of the non-Jewish world toward the Jew. It does not consider it as a distorted, perverted phenomenon; it is a response to anti-Semitism, but not a confrontation, denunciation or fight against it.» (Faris Yahya, Zionist Relations with Nazi Germany, p. 78.)

  Så ved å «fly på» jødene gjør du bare sionistene et.al en kjempetjeneste. akkurat som Hitler.

  – Ignoranse er livsfarlig. Kunnskap beskytter.

 5. Hallo! Leste ditt innlegg anngående Hitler og att han skule være en del av spillet han også.Jeg kan bare slå fast to ting..Nr1. Du har ikke lest Mein kampf. Nr2. Du er belest, men du er bare halvveis i din søken etter sannheten. Jeg skal ikke sitte her å glorifisere Adolf Hitler, men visst du virkelig setter deg ned å studerer hva han har skrevet og hva han forteller oss i sine mange taler(mange kan du lese på solkorset org). Så kommer du til å forstå(det har tatt meg ca 15 års lesning om emnet)at nasjonal sosialismen er vell den første politiske bevegelsen som mer eller mindre startet på samme måte som vi gjør her. Ved å stille spørsmål ved alle hull og uklarheter ved de historiene vi alltid har blitt servert til alle tider.Hitler var sin tids jesus som gikk i mot materialismen og jødedommen.Les om den esoteriske nasjonalsosialismen.Les om Tyskland som er et av de få land som har avstått ifra kolonialisering i stor stil alla`Frankrike, Holland England og andre europeiske kongdømmer. Andre verdenskrig var ikke en krig i mellom over og undermennesker, det er noe jødene vill ha deg til å tro. Det var en krig om hvilken retning verden skulle ta. En krig med jødenes materialisme på den ene siden.Bærekraftig antimaterialisme på den andre.Se bare hvordan jødene bruker materialismen til å ta over hele verden.I dag finnes det firmaer med større makt og omsettning en det enkelte land har.Det at Hitler skulle bare være en del av spillet er naivt å tro. Du kan ikke være så naiv at du ikke ser hvor fort utviklingen til det verre har gått etter andre verdenskrig.Det er fordi jødene har satt sin eneste fiende ute av spill,med brukket rygg og et så forferdelig ettermele at ingen tørr se nærmere på hva som egentlig hendte..Nasjonalsosialismen.. Jeg prøver ikke å selge den pakka dere så godt tror dere kjenner som heter Nazisme, men en annen måte å se verden på. La oss si det slik.. Vi som er ekte nasjonal sosialister,vi respekterer alle raser og ser på alle raser som like mye verdt,men vi kan ikke lukke øynene for at vi alle er forskjellige og at det er en grunn til at vi er født på forskjellige plasser.MENNESKER KAN OPPNÅ DET UOPPNÅLIGE VIS VI BARE BRUKER ALLE VÅRE ERFEARINGER OG ALLE VÅRE ULIKHETER IFRA ALLE JORDENS HJØRNER TIL Å FINNE FELLES LØSNINGER PÅ DE STORE UTFORDRINGER SOM LIGGER FORAN OSS!! Vi nasjonalsosialister er de første konspirasjon\»fanatikerene\» Vi har pratet om hvordan jødene utnytter hele verden og spiller folk imot hverandre så fort det tjener deres sak.I alle år på skolen og på jobb hvor jeg har prøvd å få folk til å våkne opp, å få dem til å se hvordan de tror de tar egne valg..Tror de har egne oppfatninger av historiske begivenheter positive og negative. Men att de i realiteten har blitt lurt trill rundt! Mange av dere som i dag synes at konspirasjoner er morsomt og spennende ser på 9/11,Irakkrigen og George Bush som en utløsende katalysator for at det er noe ved verden som ikke stemmer.Dere burde heller bruke like mye tid til å undersøke det såkalte holocaust på jødene. Når sannheten går opp for dere, så skjønner dere fort at det å sverte nasjonalsosialismen er viktig og ytterst nødvendig for å forhindre at folk som dere, som er på vei til å se lyset skal gjøre det eneste de frykter mer enn noe annet…VÅKNE OPP Å GÅ INN I DEN NASJONALSOSIALISTISKE BEVEGELSENE!! Jeg fortår att dette kan virke umulig eller rett å slett latterlig..Men jeg vill minne dere om alle de som fortsatt tror Osama bin Laden sto bak 9-11… Jeg anbefaler alle til å se en film på youtube som handler om \»holocaust\». Den er iransk og veldig viktig. Søk på iranian holocaust program. Husk det er ikke få taler der Hitler forteller om farene med zonismen og deres medsammnsvorne.. Selv om dere liker det eller ikke, så er det dere gjør her.. Det å stille spørsmål ved den vedtatte historieskrivningen.. Det er første skritt på en lang vei som fører ,selv om dere ikke liker det i dag.. til et nasjonal sosialistisk syn. Da det er selve sannheten. og ikke bygget på hat og mistenksomhet, eller laget for personlig vinning, men laget for at vi alle kan se verden med nye og forhåpenligvis innsiktsfulle øyne…

 6. Jeg anbefaler alle til å se nøyere på grunnleggerne av diverse bevegelser,religioner som for eksempel Albert Pike (33 grad frimurer)-Grunnleggerene av både Jehovas vitner og Mormonerne er 33 grads frimurere-jesuittene har samme ritualer på mange måter-Midt i Petersplassen står det en OBLISK(GOOGLE OBLISK- HIRAM ABIFF).Disse står over hele verden og er et gammelt avgud symbol som står for Nimrod-som igjen bedrev menneske offer til guden Moloch(Melek).Annbefaler alle til å laste ned Bohemian Groove EXposed. Last også ned Jewish enciclopedia.Søk opp Gnostecism(frimurer religion på de første gradene)Se J.F.K conspiracy speech på youtube.Les Mein Kampf! VÅKN OPP!!Ikke siden 1933 har mennesket hatt like store muligheter til å få se sannheten bak dette renkespill som har pågått siden tidenes begynnelse!Nasjonal sosialisme er ikke hat, men sosial realisme!! Alle mennesker er perfekte! Naturen har formet oss gjennom millioner av år slik at vi er perfekte i vårt naturlige miljø. I dag så bryter vi de naturlige hinder naturen har satt for å skille oss. I dag blir folk fraktet med fly fra Afrika til Norge, og det forventes at disse menneskene skal integreres??Det er jo ikke bare reverse hva naturen har skapt i oss over tusenvis av år..Allt dette her er utopi en drøm! Vi mennesker harALLE MULIGHETER til å klare oss på denne jord bare vi innser at vi må sammarbeide og dra lasset sammen. Vi trenger IKKE BARE EN NASJONAL DUGNAD, MEN EN VERDENS OMMSPENNENDE REVOLUSJON FOR Å FÅ RENSKET OPPI DEN URETTFERDIGHET SOM IGJENNOMSYRER ALLE FOLK! ALLE LAND! Den internasjonale Zionismen!! Jeg håper, å jeg har alltid følt det. AT DE AV OSS SOM NÅ VÅKNER NÅ..I EN TID DA MATERIALISMEN SLUKNER, KOMMER TIL ÅFÅ VÆRE MED PÅ NOE STORT..NOE STØRRE EN OSS SELV. EN SAK SÅ GOD,SÅ VIKTIG AT ALLT SIDEN KRISTNINGEN AV NORGE OG EUROPA VIL BLEKNE I SAMMENLIGNING.OG DET ER AT VI INNSER AT VI ER ALLE AVHENGIGE AV HVERANDRE!!OG FÅR Å BEVARE DETTE FANTASTISKE MANGFOLD AV MNNESKER SÅ MÅ VI LEVE DER VI HØRER HJEMME OG SAMMARBEIDE PÅ TVERS AV RELIGIONER OG LANDEGRENSER.MEN VI VILL IKKE HAVNE I EN SITUASJON DER EN FALLER SOMI DAG Å DRAR ALLE ANDRE MED SEG. ER DET RASISME Å VILLE BEVARE ALLE VÅRE FORSKJELLER??ER DET IKE MERE RASISME AT VI SKAL ALLE PARRE OSS MED HVERANDRE, TIL DET SOM ER IGJEN ER EN BLANDINGSRASE, EN BLANDINGS RELIGION I EN STOR LIK JORDKLODE?? Eller vent litt… Det vil jo ikke bare være en rase på denne jord. Jeg har jo glemmt de stakkars jødene. Dette folk som på liv og død selger dette fargerike fellesskap, som de opphøyer som noe nobelt i alle sine medier og i hundrevis, visst ikke tusenvis av publikasjoner over hele verden daglig.. DE! De avstår fra raseblanding så godt det lar seg gjøre.. Så mens resten av verdens raser har mistet sin egenart, sine guder og sin kultur og stolthet… Da står jøden klar med kniven.Full av iver etter å gjennomføre det de har prøvd på de siste 2000 år. GUDS UTVALGTE FOLK SEIRER OVER DE GUDLØSE GOIJM. ET NYTT VERDENSHERREDØMME! EN VALUTA OG FERDIGSTILLELSEN AV SALAMOS TEMPEL VED HJELP AV FRIMURERENE! Og jeg skal si dere en ting.Med tanke på hvor menneskekjær jøden er kjent for å være i fra før kristelig tid.. så ønsker jeg dere alle lykke til

 7. Endelig begynner folk å våkne opp!! Nordmenn gå sammmen! Spre budskapet! Vi har en nesten umulig kamp foran oss, for løgnene, som ikke bare strekker seg ifra de siste hundre år, men helt ifra begynnelsen av den romersk catolske kirke! La Norge være fyrtårnet som leder vei mot et oppgjør med med jødisk materalisme og umoral! Vi skal nok en gang være ledestjernen for et Europa som bare venter på at noen skal si det ALLE ser»at keisereren faktisk er naken..» Lenge nok har feil vært rett og rett feil i dette landet.Gøy at det folket med mest leveregler selv, er hjernene bak de mest liberale ideologiene i denne verden..noe å tenke på. Steffen H. fra Krigerenes land.

 8. Har bare lest litt av det første bindet. Med engang jeg begynte og lese skjønte jeg at jeg har funnet en ganske spesiell bok. Disse bøkene er garantert en av Norges viktigste bøker sammen med «sov mitt lille Norge»!
  Men når det kommer til hans tolkning av Sions vise protokoller må jeg si meg uenig. Grunnen til det er som følger: William M. Cooper. Han må være den mest patriotiske personen jeg lest og hørt om. Han var i sin tid sett på som en UFO ekspert med tanke på hans militære bakgrunn. Hans ekspertise strakk seg VELDIG mye lengere enn som så. Han studerte sammen med noen nære «like minded» venner de eldgammle mysterie relgioner pluss en rekke andre temaer som påvirker oss den dag i dag. For og avslutte det jeg startet med siterer jeg bare fra William Coopers bok;

  «The Protocols of Zion where referred to in the late 1700s. The first copy available to public scrutiny surfaced in the early 1800s. Every aspect of this plan to subjugate the world has since become reality, validating the authencity of the conspiracy.

  Authors note: … This has been written intentionally to decive people. For clear understanding the word «zion» should be «sion»; any refrances to «jews» should be replaced with the word «illuminati»; and the word «goyim» should be replaced with the word «cattle»

  Dette MÅ bli tatt i betrakting når man leser protokollene for klar forståelse som han sa, hvis man ikke skal bli misledet og tro at jødene står bak. Protokoll nr.13 er en «fin» en.

  Kilde: Behold a pale horse av William Milton Cooper s.267

 9. Halo !
  Lurer på om det er frimureriet som står bak låvene om fri abort i de vestlige land som dreper milioner av barn, samtidig som fødselsunderskuddet er dramatisk lavt. Den 30 år gamle norske låven om fri abort har drept 400.000 norske barn. 15.000 drepes hvert år. Noe å tenke på det.

 10. Disse bøkene anbefales på det sterkeste.
  Det er vel få eller helst ingen som kan gjøre bedre den grundige research som Erik Rudstrøm har gjort i dette monumentale 2-binds verket.
  Nesten 800 sider. Spekket med fakta og dokumentasjon.

  Sist vi snakket med ham var han iferd med å bli utsolgt, men det jobbes med en nytt opplag.

  Løp og kjøp, alle som vil forstå verden vi lever i.

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.