Skriv ut Skriv ut

Grunnlovsendringer er ikke «inn» lenger

Det vises til avisoppslag i dagspressen: Etter at sentrale politikere i mange år har drevet et iherdig arbeide bak «kulissene» for å endre vår Grunnlov, ser det ut som de nå har fått full panikk og gjør hva som helst for at vi skal «selge» vårt Fedreland.

Det er Jørgen Kossmo fra Valnesfjord som har sterke meninger sammen med C I Hagen og professor i offentlig rett, Eivind Smith. Om ikke dette skulle holde, så har for sikkerhets skyld Ågot Valle i SV hoppet til køys med de to dyktige politikerne for å tre støttende til. Ja, felles for denne venneskaren er jo nettopp at de er JA til EU tilhengere.

Denne er fra Stavanger Aftenblad 20.01-05.

GrunnlovForkaste

Det er ikke mindre enn hårreisende hva man skal innbille det norske folk? Grunnloven vår er solid forankret på retten det norske folk har over landets ressurser. Denne retten vil altså våre folkevalgte som vi har stemt på, fordi vi trodde de skulle respektere vårt første og siste nei til EU? Men pga den hemmelige stortingsgruppen på 140 medlemmer som er med i Europabevegelsen, tvinger disse igjennom egne krav i stedet for å lytte til de som valgte dem inn på Stortinget. Hva skal man kalle slike politikere? Var det noen som sa landsforrædere?

Det kan hende at vi nå må bekjempe disse med Straffelovens § 83, som nevnt før. Sist paragrafen var brukt var med Vidkun Quisling på tiltalebenken?

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

3 Comments

 1. «Som stortingspresident og leder av forhandlingene med svenskene høsten 1814 var det i stor grad Christies fortjeneste at Grunnloven ble bevart i unionen med Sverige.»

  http://www.stortinget1905.no/main.php?modul=1&h=5&u=24&popup=1&p=b&a=2

 2. Landsforrædere på Stortinget.
  Påstanden er en gal omtale av våre stortingsrepresentanter – har jeg sett redaktør Rune Eriksen i Vesterålen Online hevde. Men, foretas en nærmere undersøkelse – hva så?

  DAGENS UFØRE er etter min mening så alvorlig, at man må tåle at noen stikker hodet frem og taler der andre tier. Jeg sikter i den sammenheng til Øyvind Aarsnes, Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap. Hans artikkel i AgderAvisen.com, 31.1.bør leses av alle! Det er glimrende folkeopplysning. http://agderavisen.com/article.php?story=20080131114223789

  INNHOLDET må deretter komme frem til befolkningen, slik at borgerne forstår hvordan politikere på kryss og tvers av politiske partier – og organisasjoner – har sviktet i mange år. Det må nå bli slutt med å gå på gummisåler i et politisk, brunskimret Formynder-system som kjennetegnes av skatter, avgifter, pjatt og papir. Ingen nordmenn må lenger la seg manipulere av vår tids profesjonelle folkeforførere.

  OPPLYSNINGSVIRKSOMHETEN mener jeg må tillegges redaktører i første omgang – deretter avisenes lesere via ”jungeltelegrafen”. Dette med tanke på Stortingsvalg-2009 – og et håp om følgende: Bort fra Formynderstaten.

 3. Hvordan ble Grl §1 tilpasset unionen med Sverige? Hva var ordlyden i unionstida 1814-1905?
  Mvh Steinar

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.