Grunnlovsendringer er ikke «inn» lenger

Det vises til avisoppslag i dagspressen: Etter at sentrale politikere i mange år har drevet et iherdig arbeide bak «kulissene» for å endre vår Grunnlov, ser det ut som de nå har fått full panikk og gjør hva som helst for at vi skal «selge» vårt Fedreland.

Det er Jørgen Kossmo fra Valnesfjord som har sterke meninger sammen med C I Hagen og professor i offentlig rett, Eivind Smith. Om ikke dette skulle holde, så har for sikkerhets skyld Ågot Valle i SV hoppet til køys med de to dyktige politikerne for å tre støttende til. Ja, felles for denne venneskaren er jo nettopp at de er JA til EU tilhengere.

Denne er fra Stavanger Aftenblad 20.01-05.

GrunnlovForkaste

Det er ikke mindre enn hårreisende hva man skal innbille det norske folk? Grunnloven vår er solid forankret på retten det norske folk har over landets ressurser. Denne retten vil altså våre folkevalgte som vi har stemt på, fordi vi trodde de skulle respektere vårt første og siste nei til EU? Men pga den hemmelige stortingsgruppen på 140 medlemmer som er med i Europabevegelsen, tvinger disse igjennom egne krav i stedet for å lytte til de som valgte dem inn på Stortinget. Hva skal man kalle slike politikere? Var det noen som sa landsforrædere?

Det kan hende at vi nå må bekjempe disse med Straffelovens § 83, som nevnt før. Sist paragrafen var brukt var med Vidkun Quisling på tiltalebenken?

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring