– Grunnlovsstridig med norske soldater i EU-hær

– Det er i strid med Grunnloven å sende norske soldater til en EU-hær, sier jusprofessor Ståle Eskeland. Han håper at regjeringen nå ikke gjennomfører denne ordningen, men frykter at regjeringen har bestemt seg og at det er små muligheter for å få overprøvet avgjørelsen.

Det er ikke ofte at et lands regjering fatter et vedtak som i ettertid kan vise seg å være grunnlovsstridig. Jusprofessor Ståle Eskeland ved Universitetet i Oslo begrunner lovstridighet om norske soldater i en EU-hær slik:

– Grunnen er at Grunnlovens paragraf 25 fastsetter at det er regjeringen som skal ha råderetten over norske styrker. Myndighetene kan ikke gi fra seg denne råderetten til andre stater eller internasjonale organer – heller ikke med Stortingets samtykke, sier Eskeland og fortsetter:

– Man gjør imidlertid visse unntak for norske styrker i FN-oppdrag og i NATO. Når det gjelder FN-styrken, er vi forpliktet til å følge opp vedtak i FNs sikkerhetsråd. Når det gjelder NATO, er dette en organisasjon som skal beskytte vårt eget territorium. Disse organene er vi medlem av, men ikke EU.

– Videre har man ikke noen garanti for at EU ikke vil bruke disse styrkene uten et klart mandat fra Norge – og jeg har ingen tro på at Norge vil få en slags vetorett. Går man først med, må man regne med å følge de bestemmelsene som treffes i EU – hvor vi ikke er med – dette mener jeg er i strid med Grunnloven, sier Eskeland.

Grunnlovsendring
– Skal denne handlingen være lovlig, må man følge den vanlige prosedyren for grunnlovsendringer. Det må komme et forslag på Stortinget – deretter må det være et valg – og så må grunnlovsendringen skje med 2/3 flertall. Det må altså være et stortingsvalg mellom det tidspunkt at forslaget settes fram og det tidspunkt at grunnlovsendringen skjer.

– Den nåværende regjering har signalisert at dette er i samsvar med Grunnloven og da tror jeg ikke det noen realistisk noen mulighet for å få prøvet dette, sier Ståle Eskeland.

– Politikerne har ansvar
Lederen i Folkeaksjonen mot EU-medlemskap, Øyvind Aarsnes, mener at det nå påligger stortingspolitikerne et betydelig ansvar i å følge Grunnloven – slik at regjeringen ikke kan presse fram noe som er i strid med Grunnloven.

– Det er ikke tvil om at det er grunnlovsstridig å la norske soldater inngå i en EU-hær. Enda verre blir det dersom regjeringen nå presser igjennom og sender norske soldater inn i en EU-hær i strid med selveste Grunnloven, når det er åpenbart at det er snakk om et grunnlovsbrudd, sier Aarsnes.

Aarsnes har liten tro for at regjeringen vil snu av «egen maskin». – Den har tydeligvis tenkt å kjøre denne saken igjennom uansett, sier han.

– Jeg oppfordrer stortingspolitikerne til å sette foten ned slik at Grunnloven respekteres. Han mener at stortingspolitikerne må utfordres til å svare på om de respekterer Grunnloven i denne saken.

————————————–

I siste utgave av Norge IDAG kan du lese mer om denne saken.

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=6137

Svein Villy Sandnes
28.11.2004 12:51

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring