Hva vil det si å respektere og verne om vår Grunnlov?

(Debatt): Det er å følge Grunnlovens ånd og prinsipper, og å kunne forandre eller modifisere den etter den av Grunnlovens bestemte paragraf som omhandler dette emne, nemlig § 112. Det hevdes at vår Grunnlov er Europas eldste forfatning, men uansett alder er våre folkevalgte politikere tvunget til å forholde seg etter det Grunnloven bestemmer.

Etter 430 år i union med Danmark og nå 100 år i frihet fra Sverige uten unionsforbindelse, vil Norgespartiet at landet vårt ikke skal inn i en ny union. Å melde Norge inn i EU er helt imot vår Gunnlovs paragrafer og prinsipper.

Vi vil respektere og følge våre gamle fremtidsrettede adelsmenn på Eidsvoll i 1814, som fikk oss ut av en union, og vi vil fortsatt stå på den tids tanke at landet vårt er best tjent med å stå på egne ben.

Vi vil selv ha råderett over og ansvar for landet vårt, råderett over vårt havområde, råderett over våre fiskeresurser, oljeproduksjon og oljeinntekter. Vi vil selv bestemme vår landbrukspolitikk, næringspolitikk, skattepolitikk og avgiftspolitikk.

Vår Grunnlov gir oss rett til å opprette handelsavtaler med andre land, noe som på sikt er til beste for land og folk. Å gå mot Grunnloven og overgi styringen av Norge til fremmede makter er helt i strid med Grunnloven. Professor Johs. Andenes, en av de fremste rettslærde som Norge har fostret, skriver følgende om dette i sin bok fra 1962: «Statsforfatningen i Norge,» følgende:

«Traktater som i sitt innhold strider mot bestemmelser i Grunnloven, kan Kongen ikke inngå, selv med samtykke fra Stortinget. De regler som Grunnloven i sine «Almindelige Bestemmelser» gir til vern om det enkelte individs frihet og rettsikkerhet, må således respekteres også under utøvelse av traktatmyndigheten.

Og når Grunnlovens § 1 erklærer at «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendigt, udelelig og uavhendeligt Rige» er dette en rettslig hindring mot at Konge og Storting avhender norske landområder til fremmede makter, eller f.eks. går med på at Norge skal innlemmes i en nordisk eller europeisk forbundsstat. En slik innlemmelse i en større statsdannelse ville for øvrig ikke bare stride mot Grunnlovens § 1, men en rekke bestemmelser i Grunnloven, eks. Grunnlovens §§ 3, 49 og 75. Det er Stortinget som har den utøvende, lovgivende, beskattende og bevilgende myndighet.»

§ 112 nekter altså for at Norge noen gang kan bli medlem av EU- fellesskapet/unionen.
Om de folkevalgte skal følge sin bruksanvisning og fortolker av sannheten.

Partileder Norgespartiet Emanuel Valand
29.06.2004 13:15

http://www.idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=5287

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring