#JesusLever: Når Jøder spiller offer, husk at de alltid har vært overgriperne

Jesus sa om Kaifas, Herodes, Barrabas, Judas og de andre jøder at de har Satan til far, at han har vært en mannemorder og løgner fra begynnelsen av (John 8:44). Det er den åndsmakt Kaifas, Herodes, Barrabas, Judas og de andre talmudiske jøder tjener, sier Bibelen (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9, John 8:44).

Om vi tar mer eller mindre ALT de sier, og snur det på hodet, så blir alt sant og riktig.  Der finnes ingen partier eller politikk i verden idag de ikke kontrollerer, ikke hverken i øst eller vest. Det var alltid talmudiske jøder som korsfestet Kristus, som steinet Stephen og stod alle apostlene og kristne etter livet. Fra kristendommens sprede begynnelse, og helt til idag.

Den norske Kirkes biskoper er ikke håret bedre enn noen som helst talmudisk jøde. Løgn og bedrag. Biskop Midtømme for Møre og Romsdal sin kjernesak er «klima», ikke Jesus Kristus. Selv den sataniske jøde Anton LaVey visste hvem som stanset deres Verdensorden sist gang, mye bedre enn ‘kristne’ biskoper og predikanter:

Roses are reddish,
Violets are bluish,
If it wasn’t for Jesus,
We’d all be Jewish.

Anton LaVey, Satan Speaks! (Feral House 1998)

Her har du gjeng, i bildet til grunnleggeren for Church of Satan:

Foto (C) Wikipedia

Jesus vant over Satan og satanistene innklusivt de talmudiske jødene på Golgata. Det er det glade budskap. Gud reiste Ham opp Tredje Dagen, han hersker over Jødene også fra den dag. De liker bare ikke å bli hersket over, så de gjør dagens opprør, vil bli sine egne guder, har de forkastet den Bibelske Gud som sa «all makt  til Jesus» – verdens kongers Konge (Isaiah 9:6).

Idag bruker de norske «kristne» satanistene Evangeliet til å fremheve sin luciferiske ‘godhet’, hvor tolerant og humanistisk de er.. det er konkurranse mellom biskoper og pastorale hvem som mest tolerant og snill… når en vil ha klimamål – Jesus hadde aldri noe problem med klima – det er derfor ikke nevnt i Evangeliet, vil en annen ha 5 million innnvandrere, mens den ‘mindre gode’ vil bare ha 4500 innvandrere… Alt dette begrunner de i Evangeliet.. den som ikke vil ha noen er for disse relativt sett sataner, ukristelige, fordi de identifiserer kristendommen med dette for Jesus ukjente dogme (?).

Den «kristne godheten» måles i antallet innvandrere vil ta inn (symbolsak, gjør seg til «Lysets Engler» for en mørk sak med dype ondskaper i seg; død og destruksjon. 2 Corinthians 11:14). Satan gnir seg i hendene, ennå en kristen nasjon ødelagt, lagt brakk, mord, vold, voldtekter blir dagens standard.. De ‘evangeliserende’ gjorde at Satan vant over Jesus idag.. Død og destruksjon… mål og middel…

HoloCash: Minn dem på at deres folk Lenin (Blank), Trotsky (Bronstein) et al industrielt eksterminerte og holocaustet 66 million kristne mennesker i Russland. Vårt skandinaviske broder folk. RUS betyr Skandinav.

Om de som mener at alle av Abrahams etterkommere vissnok skal være velsignet, istedenfor forbannet for å myrde Jesus Kristus, del gjerne denne plakat med dem – minn dem på ‘velsignelsene’:

Samme på engelsk

Husk at når Mossad eller disse fra ISIS de sender til Norge som undercover agenter i mord og drap, når de myrder dine egne – da er DU delansvarlig, for å ikke å si; Nei takk jøde, vi ønsker deg ikke her. I 2000 år stengte kristne nasjoner ut jødene fra sine nasjoner, da gikk det dem godt. Med en gang det bli slutt starter det å gå nedoverbakke.

«They [the Jews] work more effectively against us, than the enemy’s armies. They are a hundred times more dangerous to our liberties and the great cause we are engaged in… It is much to be lamented that each state, long ago, has not hunted them down as pest to society and the greatest enemies we have to the happiness of America.» —George Washington

Jesus visste at de – den tids Mossad – kom til å ta ham. Det var bare et tidspørsmål. Med hans død fikk de massebevisste opp øynene hva slags folk de var/er, og deres Verdensrike de aspirerte mot den gang, ble utsatt med 2000 år.. Beistets sår har leget seg (Åp. / Rev. 13:3,4,12). Nå prøver de en siste gang:

The Great Reset pledged to the Jews
https://www.riksavisen.no/the-great-reset-pledged-to-the-jews/

Minn gjerne også om hvordan det gikk med kristne Norge og kristne USA som skulle vissnok bli så salig velsignet av å hjelpe «Abrahams etterkommere»..

Vi som mener jødenes krav om Verdensmakt er noe inflatert, skal bli drept av Mossad ser vi. For øyeblikket ser forbannelsene ut til å være mye større enn «velsignelsene» som følger med min nasjons støtte til jødenes verdensmakt ambisjoner, idet de overtar som verdens kongers Konger, i strid med Guds vilje.

Eller var ALT de sa om å velsigne og hjelpe jøder så blir kristne velsignet, var det alt bare løgn og bedrag ?

You tell me.

Beistet SKAL gå mot sin undergang, sier Bibelen (Åp. / Rev. 17:8,11 & 19:11). Jeg tror på Bibelen. Jeg tror på Gud. Jeg tror på Guds Sønn. Langt mer enn enn jeg tror på Jøder. Slik er det bare.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring