Makteliten arrangerer «Grunnlovskonferanse» for å knekke Grunnloven vår

Den norske Grunnlov har nå vært nasjonens fundament siden 1814 og er opphavet til vår stolte 17. mai feiring. 17. mai er vår grunnlovsdag og samler folket til høytidelig sammenkomst fra nord til sør for å feire det solide fundament som vår nasjon er tuftet på.

Men sterke krefter er nå i sving og har vært i sving lenge for å knekke vår Grunnlovsdag og vår Grunnlov, altså fundamentet i «Det Norske Hus», slik at denne sammensvorne makteliten fritt kan regjere landet uten å risikere å bli stilt til ansvar for sine handlinger.

Deres absolutte målsetting er å legge landet vårt inn under fremmed herredømme slik at vi mot vår vilje skal bli styrt av fremmede makter.

17. mai -, vår Grunnlovsdag, er altså fundamentet i «Det Norske Hus» og fundamentet for vårt Kongehus.

17. mai er derfor en festdag med våre barn i sentrum av denne feiringen, og nasjonens aller yngste samler oss og gjør oss stolte over landet vårt. Vi setter barna i sentrum fordi de skal føre den norske og uvurderlige arven videre til sine etterkommere. Vi ifører oss våre flotteste og stolteste antrekk, våre bunader, og hilser hverandre med et rungende; «hurra for 17. mai».

I Det Norske Storting produseres og leveres det inn grunnlovs-endringsforslag nå på «løpende bånd».

Det hersker en ånd i vårt parlament, Det Norske Storting, som er av en annen og for Norge uverdig og udemokratisk verden, en ånd som til og med får vår Stortings President til å gå ut i offentlighet og støtte professor Eivind Smith som sier at Grunnloven vår har «GÅTT UT PÅ DATO» (Stavanger Aftenblad den 20.01.2005). Disse tankene får også støtte av Jørgen Kosmo (AP), Carl I. Hagen (Frp) og Ågot Valle (SV) [Inge Lønning (H)].

Den Norske Grunnloven av 1814 er av særdeles høy kvalitativ kaliber og fullstendig innbruddssikker mot anslag som har til hensikt å legge vårt land inn under fremmed herredømme. For eksempel å la landet vårt bli styrt av en fremmed makt som EU.

Dette er makteliten her i landet pinlig klar over, og det er derfor et problem for de. Derfor har de nå satt igang en prosess som skal gjøre det lettere å nå målet. De skal arrangere grunnlovskonferanse i Bergen.

Men denne grunnlovskonferansen skal ikke finne sted før etter valget og da i november. Det vil si når Europabevegelsen atter en gang har etablert seg på Stortinget, og denne gang med en ytterligere styrket hemmelig Stortingsgruppe. Denne hemmelige stortingsgruppen til Europabevegelsen har vi i dag beregnet til å bestå av ca. 140 av stortingets 165 representanter. Vi snakker altså om JA-siden i EU saken.  Hvilken merkelapp skal man sette på en slik komplett udemokratisk og fullstendig rettsstridig virksomhet som Europabevegelsen bedriver i vårt parlament, altså vårt Storting?

NEI til EU sier de har gjort en markedsundersøkelse hvor de bl.a.  støtter seg på beregninger gjort av valgforsker Bernt Aardal som viser at blant de kommende stortingsrepresentanten vil 68 av 169 være mot EU. Dette er ikke bare en usannhet, men også direkte villedende politikk.

Hvordan skal du kjære leser som støtter et fritt selvstendig, udelelig og uavhendelig Norge kunne ta ditt valg til høsten når vi nå forteller deg at majoriteten av stortingsrepresentantene er og vil bli JA-folk? Hvordan skal du kjære leser kunne plukke en stemmeseddel til valget for å sikre et NEI flertall i Det Norske Storting når du samtidig er klar over at resultatet av nominasjonsprosessene i samtlige partier resulterer i en ytterligere styrket JA-side på tinget?

Vi så det klart og tydelig i media når KrF avholdt sin nominasjon. Det var ut av nominasjonslistene med så godt som alle NEI folk inklusive Anita Appelthun Sæle. En strategi de tydeligvis hadde lært ved å studere Frp. Men det er ikke bare KrF som har lært dette, det er gjennomgående taktikk i alle partier.

En styrket JA-side betyr at mindretallsgarantien i Det Norske Storting blir overkjørt og dermed har JA-folket fritt spillerom til å forandre Grunnloven vår uten å behøve å ta hensyn til hva folket mener.

Legitimiteten for dette skal de hente ut av sin egen grunnlovs-konferanse. En grunnlovskonferanse hvor de tilstedeværende kan bivåne makteliten her i landet i fri dressur. Dette er klubben for innbyrdes beundring som da ved neste korsvei selger landet for «judas penger».

Gå inn på linken www.grunnlovskonferansen.no en hjemmeside som ble lagt ut på nettet den 1. juni, klikk deretter på linken program. Vi i Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap finner ikke at organisasjonen NEI til EU skal delta. Ennå mindre Folkeaksjonen fordi vi har klarere og sterkere synspunkter på dette bedraget som foregår bak ryggen på det norske folk enn hva NEI til EU har.

Vi kan heller ikke finne at «NEI-professor» Peter Ørebech er invitert til å delta med sine klare synspunkter når det gjelder Grunnloven vår. Ei heller NEI-mannen fra Hammerfest Jarl Hellesvik, som er et unikum når det gjelder Grunnloven. Likeledes Lektor Johan I. Holm fra Rogalandsutvalget Mot Norsk EU-medlemskap. Vi vil også nevne Jørgen Høgetveit i Norges Kommentar Avis, en særdeles kunnskapsrik person rundt disse spørsmål.

Nei det passer ikke makteliten her i landet å være så demokratiske at de inviterer slike kunnskapsrike mennesker, fordi disse vil kunne velte hele indoktrineringskonferansen og stikke kjepper i hjulet for prosessen med å få lagt Norge inn under fremmed herredømme.

Det er bare en «demokratisk» vei å gå for å få Norge lagt inn under fremmed herredømme. Det er at staten bekoster og sender ut et særtrykk av Grunnloven til alle husstander/stemmeberettigede medfølgende vedlegg som viser hvilke paragrafer som må endres eventuelt tilføyes og hvilken ordlyd disse skal ha, samt hvilke partier som er forslagsstillere. Dette skal gjøres i god tid, og det vil si minimum to – 2 år før stortingsvalg og deretter hele perioden frem til neste stortingsvalg med koordinert folkeavstemning om endring av Grunnloven. Det vil si hele seks – 6 år med debatt og opplysning om de forskjellige virkninger og konsekvenser av en grunnlovsendring.

Bare slik får folket et grunnlag til å bestemme om Norge skal være et fritt, udelelig og uavhendelig rike i tråd med Grunnloven, eller bli underlagt et fremmed herredømme.

En folkeavstemning om Grunnloven skal da selvfølgelig følge prinsippet i grunnlovens § 112 om to tredjedels – 2/3 – flertall i folket.

Det er bare en hake ved dette og det er mediadiktaturet her i landet som vil vinkle debatten i favør av makteliten som faktisk eier og styrer alle ytringer via TV-2, NRK og ikke aller minst Akersgata imperiet. Debatten om hvordan dette problemet skal løses blir derfor ikke enkel å få igang.

Til slutt kjære leser må vi selvfølgelig fortelle deg at du faktisk har valgmuligheter den 12. september. Det finnes nemlig to helt klinkende klare NEI-partier som klart og utvetydig har skrevet inn i sine programmer at de er sterke motstandere av EU. Det er partiene Kristent Samlingsparti og Demokratene.

EU-saken er faktisk overordnet all annen politikk her i landet. Hva skal vi bruke våre politiske partier til dersom landet vårt blir underlagt fremmed herredømme som et EU-medlemskap vil innebære? Svaret gir seg selv synes vi. De har ingen funksjon lenger, alt blir styrt av den fremmede makten. Vil du kjære leser ha det slik?
Vi må derfor ta oppgjøret nå, også får vi rydde i eget hus etterpå med demokratiske valg og ytringsfrihet slik grunnlovens § 100 beskriver.

Vi må da også få satt en øyeblikkelig STOPPER for og avsluttet denne horrible EØS avtalen som ikke er annet enn innføring av EUs lovverk til landet vårt. EØS ble trædd nedover hodet på oss mot vår vilje.

Du skal også være klar over at den 16. oktober i 1992 nektet flertallet i Stortinget, altså 130 stortingsrepresentanter, oss den demokratiske muligheten til å si vår mening om EØS-avtalen gjennom en folkeavstemning. Makteliten her i landet nektet altså det norske folk å avholde en slik folkeavstemning. Du kan lese om dette på vår nettside www.landsforraderi.no
Ditt valg til høsten finner du derfor ikke hos etablissementet på Stortinget, altså de etablerte partiene.

Folkeaksjonens slagord «JA til Grunnloven av 1814. NEI til Union», vil derimot sette endelig punktum for unionsdebatten, og sikre Norge som en selvstendig nasjon.

Lenge leve et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig Norge.
Hurra for Grunnloven av 1814.
Hurra for 17. mai.

12.6.2005 kl 18:55
Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap
Øyvind Aarsnes
Bjørgulf Mortensen
Lars Rønbeck

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring