Mentalt forstyrrede Øyvind Bergh med blankofullmakt til å gå bananas på Fri Tanke

Lakselusprofessor Øyvind Bergh og Ervin Kohns (MOSSADS mann i Norge, utsendt for å assimilere og holocauste [I]SaacsSons – saxerne – de Ti Tapte Stammer av Israel), sin ansatte Sultan hevder hardnakket i Fri Tankes spalter at Riksavisen er antisemittisk med spesiell henvisning til artikkelen «Hvem Er De Rette Jøder?», som kroneksempel.

Hvem Er De Rette Jøder?
http://www.riksavisen.no/?p=13242

fritanke_klassisk Isaacs Sons -[I]SaxSons nye JerUSAlem, hvor Israels Ti Tapte Stammer ble forent den 4.Juli i år 1776 etter 2520 års – 7 tider – adskilthet som straff i diasporaen for deres synder i år 745 BC, har de falske israelitter også kuppet og overtatt definisjonsmakten idag, fra de som virkelig er semittene.

Moderator for Fri Tanke, Even Gran sier at Riksavisen nok ikke ville fått gi tilsvar som under i noen andre aviser heller, og det viser vel bare hvor lite objektiv alle andre aviser er også da i noe som er ‘sensitivt’ (aka avsløring av deres største livsløgner) for khazarene og askeNaziene. Som vi vet vil satanister snu sannhetene på hodet. Bedragerne blir heltene.

Begrunnelsen er: «Vi vil ikke gi spalteplass til noen forsøk på å frarøve dagens jøder deres status som jøder, uansett hvordan dette er begrunnet. Alle slike forsøk ser vi på som antisemittiske. Der går grensa. Du må gjerne fremme disse argumentene, men ikke hos oss.»

Lydige løpegutter. Hopper bukk over tilsvarsretten, av ønsketenkning og oppfunnede ‘edle motiver’. Hva er tilsvarsretten og retten til samtidig kontradiksjon verdt da? Så løgnene og bedraget om at noen er semitter etter Sem, og ikke er det, hvilket er vitenskapelig fastslått, må bevares for enhver pris.

Både Even Gran og Øyvind Bergh har forøvrig ved gjentatte anledninger trykket ‘Liker’ på og publisert John Færseths artikler og poster på Facebook, så de er nok satanister, satanister lyver og bedrar som vi vet, som avslørt i denne artikkel:

Okkulte magiske sexritualer som norsk kollektiv praksis
http://www.riksavisen.no/?p=13463

Øyvind Bergh sine Frie Tanker... Enhver er selvfølgelig fri til å utøse av den forvirring og uforstand som råder i deres sinn.. når det lureste de kunne gjøre var å holde kjeft.
Øyvind Bergh sine Frie Tanker… Enhver er selvfølgelig fri til å utøse av den forvirring og uforstand som råder i deres sinn.. når det lureste de kunne gjøre var å holde kjeft, så det ikke skal bli avslørt hvor stupide de er.

Riksavisen håpet med sitt tilsvar, som blir nektet, at det kunne være lov å forklare oss for ‘Fri Tankes’ leserne at vi rapporterer hva vitenskapen sier i den artikkelen de mener er mest anti-semittisk, vi mener ikke… Slik var tilsvaret som ble for sterkt for Even Gran og ‘Fri Tanke’:

Påstand; Anti-semittisk artikkel

Den artikkelen siterer og rapporterer at Dr. Ariella Oppenheim, fra Hebrew University, en biolog, Dr. Eran Elhaik og kollegaer ved McKusick-Nathans Institute of Genetic Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, Dr. Dan Graur, en verdensberømt jødisk genetiker som arbeidet på fakultetet til Tel Aviv University i 22 år og er nå ved University of Houston, smiler til sionistenes nødsituasjon. Dr. Elhaik forskning er mener jeg, «veldig ærlig, og hans funn er midt i blinken», sier han. Graur er forøvrig mottaker av den prestisjetunge Humboldt Award, gitt til verdens beste biologiske vitenskapsmann.

Alle disse rapporterer Riksavisen at de sier at khazarene er ikke semitter (?).. Hvordan kan en være anti-semitt, når de ikke er etter Sem, rettferdige Abrahams blod via Noahs sønn Sem? Kall oss gjerne anti-khazar, anti-semitt i den definisjon, spiller ingen rolle. Når utgangspunktet er som galest, så blir resultatet deretter.

Artikkelen refererer videre til Arthur Koestler, ‘The Thirteenth Tribe’ og Dr. Schlomo Sand med boken’The Invention of the Jewish People’ (Shlomo Sand studied history at the University of Tel Aviv and at the École des hautes études en sciences sociales, in Paris. He currently teaches contemporary history at the University of Tel Aviv).

Alle av dem er ‘jøder’ eller khazarer (90% av dagens ‘jødedom’), eller noe slikt.. er de anti-semittisk da alle disse vitenskapsfolk som sier khazarene er ikke semitter?

Jeg har dessverre ikke tid til å følge Øyvind Bergh og Ervin Kohn sine ansattes spredning av løgnaktig hatpropaganda rundt om på nettet, men jeg vil gjerne benytte denne anledning til å sette skapet på rette plassen.

Henviser forøvrig til denne artikkel, hvor jeg tilbakeviser John Færseths gjentatte ondskapsfulle beskyldninger om d.s.

Til slutt kan man ikke tie lenger
http://www.riksavisen.no/?p=12602

«Ingen vil like noen som er PÅSTÅTT jødehater og/eller nazist, anti-semitt eller lignende av de verste karakteristikker de kan spre rundt om seg, så de må ‘brekke opp’ ‘miljøet’ de ser for seg i sin konspiratoriske tenkning, ser konspirasjoner og lager konspirasjonsteorier hvor det ikke er noen. Faktisk er folk bundet sammen ved den ‘ånd’ de er av, om de er løgnaktig eller sannhetstro, ikke ved organisering i klubber og organisasjoner.»

Se spesielt avsnittet om «Påstander om ‘jødehat’ »

For noen er ikke sannhet og ærbarhet av noen stor viktighet. Vi får bare la dem drive på, så vil vel ‘karma’ (i Jesus vokabular; ‘De høster som de sår’) gjør hva karma skal gjøre, nemlig returnere ondskapen tilbake til avsenderen.

Ervin Kohn og hans kumpaner som Øyvind Bergh, John Færseth og Sultan må gjerne mene at vi skal tilbe ‘jøder’ som messiaser, men det blir ikke aktuelt for oss som tilber Jesus som Verdens Messias, og eneste offerlam som finnes… som ble ofret av de onde, men godheten, hans ånd – Kristus, overlevde dem.

nnnnb
Det eneste endelige offerlam, offer for enkelte menneskers ondskap.

Tilbe khazarer som verdens stedfortredende offerlam og messiaser? Jeg ler meg ihjel….

Åpent brev til det ‘Mosaiske’ (les; Khazarske/askeNazisiske) Trossamfunns leder og Anti-Rasistisk Senters nestformann Ervin Kohn her:

Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?
http://www.riksavisen.no/?p=12070

Selv i Israel er det mainstream etter hvert, men i Norge skal altså media under Redaktørplakaten holde det hemmelig ? Hvor er objektiviteten og informasjonsansvaret?

Leaked report: Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to Ukraine
| Jim Wald | Ops & Blogs | The Times of Israel
http://blogs.timesofisrael.com/leaked-report-israel-acknowledges-jews-in-fact-khazars-secret-plan-for-reverse-migration-to-ukraine/#ixzz33x8VHwE3

Vi vil mene at Øyvind Bergh er en løs kanon på dekk for Fri Tanke og Humanetikerne, og at de nok kan bli stilt til ansvar for å la ham få utfolde seg som han gjør, uten å samtidig motta innsigelser – tilsvar på hans virksomhet.

Relatert

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling
http://www.riksavisen.no/?p=11344

Dra til helvete John Færseth og Øivind Bergh
http://www.riksavisen.no/?p=12407

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
http://www.riksavisen.no/?p=8208

Spread the love - Sharing is caring