Mike Adams & David Sorensen viktig oppdatering om falske Israelitter

Idag skal jeg være helt kort og konsis. Bare henlede oppmerksomheten til dette intervjuet Mike Adams gjør med David Sorensen. De som har fulgt meg i mange år, vil det ikke være så mye nytt, men jeg vil bare henlegge oppmerksomheten til mine lesere at legg merke til at Gud har satt igang nå.

Mike og David sin video av forleden må sees. Det er ikke så mye mer jeg trenger å si. Min rolle er å tale der andre tier. Når alle andre begynner å tale, kan jeg gjøre andre ting. Disse guttene er mye flinkere enn meg å få sagt det, ikke så brutal som meg heller. Slaget på Armageddon sletten vil bli kjempestygt. Talmud-jødene som kaver for sine våte drømmers aspirasjoner om sitt Verdensrike; Den Nye Verdensorden, hvor de vil være Herskere og alle andre deres Slaver som Talmud sier de er «Utvalgt» til, vil være desperate, de vil skape kriger, mayhem og endeløst kaos, for å beholde folk i sitt narrativ.

De har også 250 atomvåpen skjenket dem av korrupte jødiske og sionistiske politikere i Norge, for sin Samson Option. Lite lurt å gi fødte terrorister av bolsjevik, Irgun, Stern og Mossad type atomvåpen. Da kan det lett gå rykende varmt for seg i verden. Men Gud har andre planer enn dem. Kristus er Kongen, ingen Jøde. Deres klima-bedrag, kovid-myrderier, krig i Ukraina og Palestina alle tegner å mislykkes… Spørsmålet er hva de skal finne på da av djevelskap for å holde folk i ånde; Et økonomisk krakk ?

For den babylonske talmud jøden er det nå alt eller intet. De MÅ myrde eller bli myrdet. Som de tok ut 66 million av vårt folk i RUS-land (RUS betyr Skandinav). Egentlig er dette slaget om menneskenes sjeler, valget mellom Jødene eller Jesus, som ditt og alles hjerters derFuehrers. Jeg forkaster Jødene og deres Verdensrike, til fordel for Jesus. Hva velger du ?

Piercing the heart of the dragon

Piercing the heart of the dragon
https://stopworldcontrol.com/piercing-dragon/

Jødene er og har aldri vært Israelitter. De er Edomitter. De innrømmer det til Jesus, at de har aldri vært slaver av noen, John 8:33. Altså var de ikke i Egypten som slaver. De er bedragere, og løgnere. Herodes var Edomitt etter Esau, som Bibelen sier Gud hater (for deres primitive barbarisme) (Malachi 1:4, Rom 9:13), IKKE av Jacob-Israel slekt som oss av den hvite kaukasiske rase.

Vi er ennå ikke supermange, men jeg vil dere skal legge merke til hva som skjer. Snart eksploderer det. Gud vil vekke tusener, etterhvert millioner. det er derfor ting skjer. Deres primitive barbarisme og hovmod vil føre dem til deres endelikt. De skal få erfare at har Gud satt Jesus Kristus til denne nasjonens og verdens kongers Konge (Isaiah 9:6), så blir det som Gud vil, IKKE som jødetamper vil. #GudVinner. I 20 år har jeg skrevet om disse sakene, og det har vært ensomme posisjoner å ta, la oss bare si det slik at jeg er ikke så ensom lenger. Den «Perfekte Stormen» kommer. Jeg er litt sur på han for det at han stakk av før slaget på «Armageddon-sletten», men min fremste mentor var Texe Marrs, og siden har kommet til Rick Wiles i TruNews, og Chuck Baldwin i USA og Stephen Sizer i Storbritania.

Støtt gjerne opp David spesielt med noe cash noen. Han har slitt litt med helsen og de står han etter livet, de morderne og bedragerne som Jesus beskriver i Joh. 8:44. Husk at de sataniske Sionistene som kaller seg kristen, får milliarder … se på slike som MIFF og menigheter og aviser som taler deres jødiske herrer og mesteres sak. Det tyter penger utav ørene deres, jødene ved makten i Norge og verden forer dem med.

Men vi har Gud med, – det holder.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring