Skriv ut Skriv ut

Muslimen Farrakhan lærer kristne om den kristne kjærlighet

Kristne og alle andre får velge sin åndsbasis - med sin frie vilje; i form av sine valg; hva de holder hellig og godt. De blir prøvet; de skal veies og testes. Mange ble funnet for lett denne gang.

Siden de solgte seg selv og sin sjel til Baron Rothschilds sionisme, så falt de fra nåden. De ble lokket i fellen og slukte åtet om G-d’s Utvalgte Folk med snøre, sekke og svenskepilk og det hele. Nå har Rothschilds et al’s synder blitt deres synder.

De står sammen om all ugudelighet, umoral, urett, mord og drap rundt hele kloden, i tillegg i deres egne land.

Etter at de solgte sin sjel så kjenner de ingen annen kjærlighet enn den til Israel og dets for en stor del ateistiske folk, selv ikke Palestinernes kristne har de synderlig omsorg for.

På et visst punkt i historien ble kjærligheten kald for dem, for alle andre enn de som de tror er Guds Utvalgte Folk, G-d’s eiendomsfolk, G-d’s Øyenstener, som de kaller de ateistiske horder i Israel, og jødene forøvrig i diasporanen. Kristus ble glemt. Den politiske sionismen ble viktigere for dem.

Hvorfor er de i diasporaen? Det spør de seg ikke om. Jeg kan svare for dem; av ulydighet til naturlovene; G-d’s Lover, gitt til Moses på fjellet Sinai, og senere opprettholdt av Jesus fra Nasaret, med videre forenkling; «Elsk G-d, og elsk din neste som deg selv, det er hele Loven«. – Etter Kristus.

«Som svar på spørsmålet ditt anser jeg at de farene vi står ovenfor, og som vil konfrontere det kommende århundret, vil bli – religion uten Den hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten omvendelse, frelse uten gjenfødelse, politikk uten Gud og Himmel uten helvete.» – William Booth (grunnlegger av Frelsesarmèen)

Og kristensionistene har ved sin falskhets eksempel fått en hel verden til å hate dette enkle bud, og Han som frembar det istedenfor. Folk flest tar avstand fra Kristus på grunn av hykleriet og falskheten til disse, som de identifiserer med Kristus. Så mange mennesker i verden hater G-d, Jesus, kristendommen – på grunn av det elendige eksempel av mangel på rettvishet, sannhet og ærlighet disse har vist. De fremstår rett og slett som hyklere, hvilket de selvfølgelig også er.- Også fordi mange av dem elsker det onde, og be dem om dette, ble et for stort offer.

I politikken bryr de seg ikke noe om de som de representerer, det blir Israel Først også der. Kjærligheten er større til andre lands folks, enn sitt eget folk som de representerer. Det er jødenes tusenårsrike de bygger, det jødiske verdslige sosialistiske utopia, den nye verdensorden, Det Nye Jerusalem, ifølge Arbeiderpartiets Håkon Lie. – Ikke det kristne åndsrike, som ikke er av denne verden. Som ikke søker makt og penger for å tilgodese utvalgte raser og folk.Abraham’s sæd og den nye ættetavle er etter Jesus Kristus mer enn de som er omskråret nedentil, som Farakhan helt riktig påpeker i talen nedenfor. Det er hjertets omskjærelse som gjelder.

De har blitt så forført at de ikke engang greier å lese dette rett ut av sin Bibel. Tryggest å holde seg til det rasistiske og krigerske gamle testamente istedenfor å følge den nye pakten; fredsevangeliet, i det nye testamente; «Elsk Gud, og elsk din neste som deg selv«. Så enkelt, men så vanskelig.

For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet; men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. – Romerne 2.28-29.

Åndens kraft og mot

Minister Farrakhan irettesetter Mike Wallace på 60 min

http://youtu.be/lKFugpr4EH0

Det kan synest som kristendommen fikk sin sjanse og feilet, og velsignelsene vil bli dradd fra dem og vesten som G-d’s velsignelser i hine hårde dager ble fratatt jødene for sin obsternasighet til G-d’s uforanderlige Lover; hangen til makt og penger, dansen rundt gullkalven, som herved både kristne og jødiske sionister nok får svare for.

Som jødene ble straffet for sin ulydighet i hine hårde dager, kan det synest som kristne også har falt fra nåden og velsignelsene nå, og at det var muslimene som holdt ut til enden, som holdt ut lengst – og stod imot forførelsene fra Verdens Fyrster; Baron Rothschild et al, og puppet politikerne hans (der dere noen gang sett de gjør noe imot interessene til Rothschild, Soros et al?).

Selv når sionistene i Det Hvite Hus eller andre steder truer med å ta livet av deres kritikere, som Farrakhan hevder de gjør i filmen under, er der ingen av de såkalte kristne som mukker. Det er lenge siden kristne kastet seg for løvene i Rom for å få slutt på barbariet i Colloseum.

De har dessverre blitt for vaset inn i fiskenettet til alle andre enn Jesus Kristus.

«As long as God is with me, and I am with God, I am the majority.» – Farrakhan.

Det triste er at de dro ned ikke bare Amerika, ikke bare vårt land, men hele vesten med seg, for urettferdighet, justismord, urettferdige dommer, løgn og grådighet fra lederskapet sin side, har gjennom hele historien blitt dømt hardt.

– Bare så synd at de klarer å dra så mange med seg i fallet fra nåden.

«I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. » – Johannes 8.44.

Der er ikke lenger noen orden, ingen moral, ingen rett, ingen sannhet, ingen høyere bevissthet enn dansen rundt gullkalven.

Her falt vesten

Ikke bare Libya, men også Irak, Afghanistan, etc.

«Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder». Jakob 4.7

G-d tar vare på sine. De som har underlagt seg andre åndskrefter, gjør disse åndskrefter som de vil med. Fritt valg.

En fantastisk tale til fra Minister Farrakhan om Obama og Libya, og de valgene lederne tar. Uforglemmelig.

En som har sine moralske og åndelige antenner bedre utviklet enn de fleste kjøpte og betalte prester og predikanter forøvrig:

http://youtu.be/yNJrr5-DoeA

«Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt«. – Efeserne 6:13

De tror kanskje det tjener verdensimperiet og vestens hegemoni, men herifra går det bare nedover; fordi de har ikke den moralske og åndelig basis som trenges lenger.

http://youtu.be/uNX-4vEtYcE

«You would be wise to see if G-d is with me, and if G-d is with me, you better leave me alone.» – Farrakhan.

Blir det muslimene som arver verden denne gang; som gir god grøde; etter at kristendommen sviktet, som jødedommen sviktet før dem?

Hjertets religion trenger ingen søknadsskjema, heller ingen menighet, heller ingen prester, paver eller rabbier.

Den som er omskåret på hjertet er initiert til denne hjertets religion. Ingen andre ting er nødvendig for å redde sin sjel, i en verden av forførelser og ondskap.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

2 Comments

 1. Minister Louis Farrakhan speaking to over 500 religious leaders in New York on May 28, 2011.

 2. Viktig og godt innlegg.
  Hvorvidt muslimene blir velsignet ved å advare mot sionismen, er et viktig spørsmål. Men det er i første rekke den sanne tro som gir troens frukter ved Den Hellige Ånd. I disse stykker kan det hende at velsignelsen kan bli de muslimer til del som kommer under ordets og Åndens bearbeidelse; altså den rette forkynnelse der bla. den kristensionistiske vranglære er utelatt fra forkynnelsen.
  En kan se og erfare at den norske kirke og de norske lekpredikanter hadde fremgang ved at den hadde kraft til å omvende menneskets sjel så lenge skriften og kjernen i den lutherske lære, i hovedsak salighetslæren, ble forkynnet og holdt i hevd. Men da vranglærerne kom til å begynte å angripe lærdomsgjerdet den var omgitt av ved Ånden, troen og kjærligheten, falt vaktmennene for fristelsen til å slippe de inn.
  «Jeg vil synge om min elskede(Jesus Kristus), synge min venns sang om hans vingård. Min venn hadde en vingård på en fruktbar haug. Og han gravde den om og renset den for sten og plantet edle vintrær i den og bygget et tårn i dens midte og hugg også ut en perse i den, og han ventet at den skulle bære gode frukter, men den bar bare ville.» Jesasja 5.
  En slik vingård opprettet Herren her i det kalde nord ved sine tjenere i forgangen tid. Da hadde ordet og Ånden både kraft og virkning på menneskets sjel og den hadde også kraft til gjenfødelse og fornyelse av ånden. Men når vranglærerne fikk snike seg inn ved at vekterne sov og ikke lengre var underlagt kjærligheten og Åndens tukt der kjærligheten til ordets sannhet og sin nestes frelse ble lunken og de da kompromisset med veien, sannheten og livet, da fikk den sanne kirke sitt nådestøt og en begynte å skjære stykker av Kristi legeme, og korsfestet Han på nytt og trampet paktens blod under sin føtter.
  Spesielt den skitne ånd kom klarere til syne da landet Israel ble opprettet ved at kristi lemmer falt for fristelsen ved at de mistolket skriften til å støtte opp om de forbrytelser som der ble begått, også den tortur og drap av de sanne Kristi lemmer som da bodde i Israel støttet de opp om. De syntes det var rett å drepe rettferdige for at urettferdigheten skulle vinne fram! De var med å bryte Åndelige lover!
  Det er ikke slik at fallet og kjærligheten hos de mange falt akkurat de landet ble opprettet, men fallet hadde nok skjedd lenge før. Det var bare fruktene av frafallet som kom til syne ved å støtte opp om opprettelsen av Israel da.

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.