Naturkatastrofer

Guds Profeter om jordskjelv og sånt

Profeter er ikke alltid som vi forestiller oss de er eller kan være. Legg merke til hvordan disse jentene, som mange andre på Youtube, har fått besøk av den Hellige Ånde, og begge disse helt uavhengig har fått at kirkene og menighetene har blitt kalde, og utspilt sin rolle. Gud inspirer og bruker enkeltmennesker som profeter, aldri kirker og menigheter. […]