Hans Arne Nystad drapet; Det viktige for ‘Great Reset’ av Norge og #Okkupasjonsmakten nå er å ta ut alle personer som inspirerer folket å tenke selv

Hans Arne Nystad var en selvtenkende individ, som dristet seg til å si imot forvalterne til Norges #Okkupasjonsmakthavere. Slike kan de ikke ha, alle må være lydige, marsjere i takt, og gjøre som de får beskjed om av okkupasjonsmaktens funksjonører i stat og kommune.

For at jødiske Jonas Gahr Støre sammen med sitt agentur: slektning Vedum, og Solberg og Listhaug inklusivt, idiotene av barn og flettebroilere (Isaiah 3:4) av de 169 på Stortinget er sjanseløs, skal lykkes med «Great Reset» av Norge, og lagt norske folk under utenlandske menneskers vold og ‘ulov’, er det veldig viktig at Great Reset agenturet i Norge får tatt ut alle som fremdeles tenker selv og som er frimodig nok til å snakke «Roma midt imot» som Kong Sverre, altså snakke makten midt imot.

Jonas GAHR har makten, han gjør som han vil. Demokratiet er innstilt

Ingen må si imot maktpersoner og myndighetspersoner, i den Nye Verdensorden. Den korrupte elite anser det som upassende at borgerne tror de er sine valgte representanters sjefer lenger, når nå askeNAZI Klaus Schwab er blitt deres Sjef. «Ingen skal føle sig sikre på noget som helst, men leve I angst 24 timer I døgnet hele livet». Borgerne må alltid overlate til statsautoriserte «eksperter» å tenke for seg. Ikke ha egne meninger, de blir forbudt.

PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen
https://www.riksavisen.no/pst-ma-beskytte-oss-mot-tankegodset-i-regjeringen/

Husk at når vi snakker om «sikkerhetspolitiet» i artikkelen så var de aldri i historien ment å ivareta sikkerheten til borgerne. I Sovjet het de CHEKA og KGB, i askeNazi Tyskland SS og Gestapo, i Norge PST. Deres mandat er å ivareta sikkerheten til det relativt svært lille antall personer som har makten i nasjonen, gjerne kuppet makten på udemokratisk vis, det er ikke «sikkerhetspolitiets» problem, kupp eller ikke, som hunder lyder de den hånd som de mener har best og mest makt til å mate dem. Sikkerhetspoliti vil per definisjon alltid være fiender av demokrati, at borgerne bestemmer gjennom nasjonal debatt, fri forming av opinionen, ikke makthaverne. Og at politikken gror organisk nedenfra og opp.

Jødiske Bernard Lazare innrømmet i sin bok:

«Jøden er ikke fornøyd med å avkristne – han jødisk – han ødelegger den katolske eller protestantiske troen – han provoserer fram likegyldighet, men han påtvinger sin idé om moralens og livets verden på dem hvis tro han ødelegger. Han jobber med sin eldgamle oppgave – utslettelse av den Kristne religion
—Benard Lazare, L’Antisemitism, p. 350; Rabbi Benamozegh, as quoted in J. Creagh Scott’s Hidden Government, page 58).

Idag må de gjøre det som er på lønningslisten til khazar Klaus Schawab, er det motsatt under våre jødisk-bolsjevik makthavere, de instruerer politikken parti grasrota skal følge fra toppen. Der finnes ikke et eneste Arbeiderparti eller FrP lokallag som har bestemt at sentralt hold skal selge strømmen til 30 øre til Tyskland. Gahr har bestemt det. Filters Harald Klungland ord : «stanken av brun gjørme vil følge alle involverte i veldig mange år framover«, gjøres gjeldende også her.

Hans Arne Nystad drapet; Det viktige for ‘Great Reset’ av Norge nå er å ta ut alle personer som inspirerer folket å tenke selv, det gjelder Hans Arne som det gjelder Rune Fardal….. som Egil Klubben og Elmer Solberg. Alle som inspirerer folk til å tenke selv, og motsatt av hva makthaverne tenker, samt avslører makthavernes lovløshet og kriminalitet, og ikke tenker som makthaverne vil de skal tenke, må tvinges inn i folden eller drepes. Det er ikke noe nytt i Norge; https://www.riksavisen.no/samfunnskritikk-og-opposisjonelles-vilkar-i-norge/

Vaksine skremselet mislyktes. Jonas Gahr Støre vil mislykkes i sin «Great Reset» for sin askeNAZI sjef Klaus Schab om han ikke får stagget lederne for retorisk opposisjon, som setter opp og opplyser borgerne om agenda, lovløshet, udemokratiske metoder og direkte ondskap anvendt for å oppnå «klima-mål» til slimålen fra WEF hr. Barth-Eide, ennå en ‘unorsk’ personlighet med vanskelig navn.

«»Jeg elsker sterke motstandere! Det er så gøy å knekke ryggen deres! sa Leningrad-forhørslederen Shitov. Og hvis motstanderen din (f.eks. fangen din) er så sterk at han nekter å gi etter, har alle metodene dine feilet og du er i raseri. ? Så, ikke behersk raseriet ditt! Det er enormt tilfredsstillende, det utbruddet! La ditt sinne gå sin gang, ikke sett noen grenser for det. Ikke hold deg tilbake! Det er da forhørsledere spytter i den åpne munnen til anklaget! Og dytt ansiktet hans inn på et fullt toalett! Det er sinnstilstanden der de drar kristne troende rundt i håret. Eller tisser i ansiktet til en knelende fange! Etter en slik storm av raseri føler du deg virkelig ærlig mot- Gud mann!»»
—Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago

Sånn var det da. Bolsjevik-jødene er alltid veldig radikaliserte mennesker, som alltid tyr til radikale tiltak mot folk de ikke liker. Husk at de industrielt eksterminerte 66 million mennesker; de gjorde det «lovlig» fordi den andre loven askeNAZI jødene Bronstein (Trotsky) og Blank (Lenin) innførte var dødsstraff for «antisemittime». Da er en ganske radikalisert. Dette regime vil de gjerne gjenta i Norge idag. Det er også ganske så radikalt for kristne at de bomber småbarn i Lybya som trening for sine soldater som blir nyttige idioter til fordel for deres Nye Verdensorden, og ikke for Norge og oss kristne. Det er veldig farlig med all den makten de har til å skjule sine misgjerninger idag også, siden de eier alle medier.

«Gerhardsen regjeringen og den amerikanske regjeringen støttet forskningslaboratoriene på Gaustad. Ford-stiftelsen sørget for at forskningen kom igang. – Målet med forskningen var å kontrollere den menneskelige vilje, forteller sjefspsykolog ved Gaustad sykehus, Per J. Isdahl. til TV 2.» – https://www.riksavisen.no/gaustad-cia-og-traumabasert-befolkningskontroll/

Psykiatrien som behandler og vokter
«I boken “Psykiatri”, 1972, 6.utgv 1997, “Kap 1, Innledning”, s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet “Psykiatrien som behandler og vokter”: “Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll”.
https://www.riksavisen.no/mind-control-metoder-i-norge/

Operasjonen er satanisk idet den er ment å skape frykt, folk skal være redd for hva de gjør, hva de sier, aller mest for at de skal bli klassifisert som «psykisk syk» og bli fratatt sine barn – dette var også god gammel CHEKA modell (Lavrentiy Beria sin avdeling), deres psykopolitiske manual som sa blant mye annet – psykiatrien var oppfunnet av dem, for akkurat dette formål;

Elmer Solberg

Elmer Solberg er en kristen dissident de har allerede stanset stemmen til, nøyaktig etter oppskriften til Lavrentiy Beria nedenfor «fantasiløs og føyelig for resten av sine dager«.

«Folket må bringes inn i troen på at hvert individ i samfunnet som er dissidenter … mot innsats og aktiviteter for å slavebinde hele nasjonen, må anses å være en vanvittig person … og … gis elektriske støt, og gjøre dem fantasiløs og føyelig for resten av sine dager. (II-Ch.12)»

«Selv om det ikke er selvsagt at elektrisk støt har noen terapeutisk verdi, mer enn å lage den enkelte mer fornuftig, er det tilstrekkelig resultat at straff verdien det vil skape i pasientens større samarbeidsorientert holdning (s. 19)»

Idag er det ikke elektrosjokk de bruker, men de gjør alt dette med kjemiske substanser, kalt kjemisk lobotomering. I denne artikkel er mye mer av boken oversatt til norsk : https://www.riksavisen.no/psykopolitikk-dets-opphav-og-implementering/

https://www.riksavisen.no/vi-minnes-66-million-holocaustede-som-stod-i-veien-for-jodenes-nye-verdensorden-og-great-reset-i-russland-i-1917/

Det er en frykt som makthaverne har stor nytte av i «det grønne skiftet», antikristenes nye verdensreligion for deres Verdensrike, alt bygget på løgner og bedrag selvfølgelig, som dem selv. —- ingen må protestere, mot noen instanser, ikke protestere å si imot Mattilsynet, ikke Legemiddeltilsynet, ikke FHI, ikke den korrupte legen din, ikke det korrupte politiet, ikke Ordføreren, alle skal gjøre som de får beskjed om, og forøvrig holde kjeft hvis ikke blir de skutt…

Det var Laventi Beria som gjorde å være kristen til en sykdom, psykisk syke mennesker, gikk 100 % i oppfyllelse, bolsjevik-jødene fikk sin vilje med våre samfunn og våre nasjoner; https://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/Purim-1953-Jews-in-the-Communist-empire-345556

«Du må jobbe til «religion» er synonymt med «galskap». Du må jobbe til embetsmennene i by-, fylkes- og delstatsmyndighetene ikke vil tenke seg om to ganger før de kaster seg over religiøse grupper som offentlige fiender.» (II-14)

Det var selvsagt kristne religiøse kaukasere av RUS-folket (Skandinavene) de snakket om, erkefiendene som talmud-jødene hater med pasjon, overhodet ikke talmud-jødiske religiøse satanister forkledd som «humanetiske ateister», de var/er fredet. De ER makten, de ER overgriperne. Ekstremt hat, fra de som organiserer dette, politisk utfører det;

Du trodde at Gahr og Solberg og Stoltenberg ville ha multikultur hit fordi de var snill ? LOL … ikke akkurat det.  🙂   Guds Verdensorden er nasjonalstatene, Satan er Globalist og Multikulturalist fordi det bringer død og destruksjon av Satans Synagoges (Rev. 2.9 & 3.9) og Edoms argeste fiender, Jacob-Israels barn, den hvite rase https://www.riksavisen.no/guds-verdensorden-er-nasjonalstatene-satan-er-globalist/

I 2010 skrev jeg : «Det er i tilfelle svært farlig, for med det er mennesket tatt fra noen reell fri tanke, og vil dermed ikke heller ha noen fri vilje, idet der igrunn er bare en ting å velge. ALT de mener og tror, vil være produktet av noen slags slik induksjon av etablerte sannheter, som noen andre enn en selv definerer. Dette er ‘Dyrets Merke’ i tilfelle. Veldig skummelt.»
https://www.riksavisen.no/psykopolitikk-dets-opphav-og-implementering/

Den sovjetiske hemmelige tjenestesjefen Laurentia Beria, 1899-1953, skrev introduksjonen.)

Her er noen flere instruksjoner for disse operatørene:

«Du må jobbe til «religion» er synonymt med «galskap». Du må jobbe til embetsmennene i by-, fylkes- og delstatsmyndighetene ikke vil tenke seg om to ganger før de kaster seg over religiøse grupper som offentlige fiender.» (II-14)

«Bevegelser for å forbedre ungdom bør invaderes og korrumperes, da dette kan avbryte kampanjer for å produsere ungdomskriminalitet, avhengighet, drukkenskap og seksuell promiskuitet.» (II-15)

«Oppsøk» lederne i landets fremtid, og utdann dem til troen på menneskets dyriske natur... De må læres å rynke på brynene over ideer, på individuelle bestrebelser. De må læres, fremfor alt, at menneskets frelse bare finnes ved at det tilpasser seg grundig til dette miljøet. …nasjoner, som har høy etisk tone, er vanskelig å erobre.» (II-8)

«Løftet om ubegrensede seksuelle muligheter, løftet om fullstendig herredømme over hjelpeløse pasienters kropper og sinn, løftet om lovløshet uten oppdagelse, kan dermed tiltrekke seg «mental helbredelse» mange ettertraktede rekrutter som villig vil falle på linje med psykopolitiske aktiviteter.» (II-13)

«Befolkningen må bringes inn i troen på at ethvert individ i den som gjør opprør … mot innsatsen og aktivitetene for å slavebinde helheten, må anses for å være en sinnsforvirret person … og … gis elektriske støt, og reduseres til fantasiløs føylighet for resten av hans dager.» (II-Kap.12)

«For å indusere en høy tilstand av hypnose hos et individ, en gruppe eller en befolkning, må et terrorelement alltid være tilstede fra de som vil styre.» (Del II, kap. 6)

«Psykisk helseorganisasjoner må nøye slette alle som faktisk er dyktige i håndtering eller behandling av psykisk helse, fra sine rekker.»

Soviet Secret Service Chief Laurentia Beria,1899-1953, wrote the introduction.)

Here are some more instructions for these operatives:

«You must work until «religion» is synonymous with «insanity. You must work until the officials of city, county and state governments will not think twice before they pounce upon religious groups as public enemies.» (II-14)

«Movements to improve youth should be invaded and corrupted, as this might interrupt campaigns to produce in youth delinquency, addiction, drunkenness, and sexual promiscuity.» (II-15)

«Seek out » the leaders in the country’s future, and educate them into the belief of the animalistic nature of Man…. They must be taught to frown upon ideas, upon individual endeavour. They must be taught, above all things that the salvation of man is found only by his adjusting thoroughly to this environment. …Nations, which have high ethical tone, are difficult to conquer.» (II-8)

«The promise of unlimited sexual opportunities, the promise of complete dominion over the bodies and minds of helpless patients, the promise of having lawlessness without detection, can thus attract to «mental healing» many desirable recruits who will willingly fall in line with psycho political activities.» (II-13)

«The populace must be brought into the belief that every individual within it who rebels … against the efforts and activities to enslave the whole, must be considered to be a deranged person …and… be given electric shocks, and reduced into unimaginative docility for the remainder of his days.» (II-Ch.12)

«In order to induce a high state of hypnosis in an individual, a group, or a population, an element of terror must always be present on the part of those who would govern.» (Part II, Ch.6)

«Mental health organizations must carefully delete from their ranks anyone actually proficient in the handling or treatment of mental health.» (II Ch. 9)

http://henrymakow.com/2015/08/Communist-Subversion-More-Advanced.html

Jonas Gahr og Erna Solberg klarer ikke ‘The Great Reset’ uten å skape denne frykt for «myndighetene», altså de som har kuppet statsmakten.. vaksine truslene slo feil…

Ingen må innbille seg at Listhaug fra FirstHouse skolen, ikke kjenner til de mennesker hun er nødt til å underlegge seg og knele for, så snart hun har overbevist folk å stemme på henne; Verdensherskerne.

Jeg kjenner typer som bonde Hans Arne Nystad, som ble likvidert av Statsmakten forleden, ikke personlig, men som mennesketype. Han er ikke typen som tar noe skitt fra idioter i Mattilsynet, i «helse» eller i «flettepolitiet». Han gidder bare rett og slett ikke ta noe møkk fra dem. Han er vant med å greie seg uten deres «hjelp», en selfmade man, som sannsynligvis aldri har fått noe hjelp av makthaverne, bare blitt motarbeidet av dem.

Hans Arne Nystad var blinket for likvidasjon. Han var en leder i bondeopprør, han var en mann som Støre og Co. ikke kan ha vandrende rundt i Norge og påvirke folk imot askeNazi agendaen.

‘Sig Heil Klaus’, skriker de nyttige idiotene i Statsmakten;

Jewish leadership of Destruction (tikkun olam of everything Christian)

Selvstendig tenkende mennesker, som har lurt barnehage og skolepropagada av nyere dato hvor alle er gjort til askenazi-roboter av og med AI, askeNaziene leder dem som kalver med rep i nesen via deres egne smarttelefoner, men selvstendig tenkende mennesker er en mennesketype askeNAZI khazar Jonas Gahr Støre, veskebærer for den sataniske askenazi jødinne Gro Harlem Brundtland, og Erna Solberg, ikke kan ha i Norge idag. De må utryddes.

Makten er agenturet til bolsjevik-jødiske Klaus Schwab i vårt land. De som kupper vårt land til fordel for de antikristne kreftene til bolsjevik-jødiske kreftene til Klaus Schwab, Bill Gates og George Soros. Beviselig.

Egil Klubben

Norsk CHEKA-politi, hemmelig sikkerhetspoliti som går under sikkerhetslover, det betyr å ivareta sikkerheten til den norske stats kuppmakere og oligarkene i vårt oligarki, alle som protesterer på maktens «makt» til å gjøre akkurat som de vil, uten å bry seg om lov og rett, dannelse og folkeskikk, som gjelder for alle oss andre, må «prosesseres» som det kaltes i Sovjet. Ved provokasjoner, får de folk til å bli forbannet og skjelle dem ut etter noter, og da er de plutselig «voldelig» og må kjemisk lobotomeres,  – slik de mest sannsynlig også provoserte Hans Arne Nystad i Lavangen, når de på det grunnlag får likvidert han:

Egil Klubben uttaler til forfatter : «Her er film av aksjon mot meg og min eigedom uten dei kan vise til lovhjemmel. det var fire politibiler og ca 8 politifolk i tillegg 1 ambulanse og 1 legebil. Eg meiner dette er overgrep satt i system for å provosere fram ein situasjon der eg enten vert tvangsinnlagt eller skutt.»

Bred organisering for å provosere ved trakassering, ‘Stay Behind‘ som setter igang sitt system;

En som kjenner Hans Arne Nystad : «Tror Hans Arne hadde bygget opp stor aggresjon mot politiet de hadde plaget han systematisk han hadde en nabo som klaget på alt han gjorde til politiet. Fra møkkjøring arbeid om kveldene osv. Uka før han ble skutt var HMS på besøk og ho dama var lit vanskelig hun mente at Tallen til dyrene måtte skiftes med en gang . Det svarte Hans at han skulle gjøre før dyrene kalvet, men det var ikke godt nok ..Da ba han dama forlate gården . «.

Stoltzenberg-Mafia, onde folk som planlegger slikt. Og kaller folk «psykotisk» som blir forbannet på slike provokasjoner, personlige trakasseringer, nettopp for å få folk til å gå ut av sitt gode skinn og gjøre noe eller si noe, som satanistene kan kalle «psykotisk». Da har askeNAZI Stoltzenberg CHEKA dem.

Provokasjoner for mord

De bruker nå CHEKA / SS / Gestapo teknikker for å ta ut dissidenter. Bolsjevik-jødiske krefter industrielt eksterminerte 66 million mennesker av våre frender RUS-foket (betyr ‘Skandinav’), i kristne Russland. Nå er de iferd å  to 100% av makten i vårt land, ved kupp. Blodig kupp, har det blitt.

Bibelen forsikrer at disse antikristne kreftene skal tape, så ikke vær redd. De som er under den Alllmektiges beskyttelse, vil være der til det som er ment å skje skal skje. Ikke prøv å styre Guds vilje, gjør hva Gud vil mennesker skal gjøre, si imot ondskap, urett, løgn og bedrag, og la «the chips fall where it may». Det er Guds vilje som bestemmer hvor «chipset» skal falle, ingen andre, ingen jødiske bolsjevik-satanister.

Denne artikkel skal inspirere det norske folk; Gi perverse makthavere i askenazi bolsjevik-jødiske Klaus Schwab sin tjeneste og vold, det glatte lag ved alle anledninger. Si imot dem, heng deres bilde opp på veggen og kast piler på dem, eller spytt på dem. Skriv rasende innlegg i lokalavisene, lag gjerne lokal nettavis selv (ta kontakt så skal jeg hjelpe enhver som vil), ikke la dem overta demokratiet slik at alle skal tale med en stemme; deres.

Gjør alt som er lovlig, vær kreativ. Anmeld ordfører og rådmann for korrupsjon, beskyld Statsforvalter for å være en åndshore, for å myrde barn med vaksiner, heng dem ut på nettet som pedofile om de er under mistanke, bare si imot dem, slik at de ikke begynner å tro som under korona at disse stakkarslige individer ofte med minus på IQ-kontoen skal styre oss borgerne, det er vi som skal bestemme over dem. Ikke motsatt.

Bare rett og slett vær imot ALT de som tjener Stoltenberg-Khazar-Mafiaen lokalt og sentralt sier og gjør. Og gi heftig uttrykk for det samme… ikke vær redd. Gud er på sin trone… https://www.vl.no/nyheter/2013/09/02/er-stoltenberg-jode/

Selvfølgelig er han det. Han er av den marxistiske Herskerklassen, uten tvil. Lite «tjenerskap» å spore, som er kristnes modell og prinsipp for makthaverne («…25 Men Jesus kalte dem til side og sa: «Dere vet at hedningenes herskere hersker over dem, og deres overordnede utøver myndighet over dem. 26 Slik skal det ikke gå blant dere. I stedet, den som vil bli stor blant dere, skal være deres tjener, 27 og den som vil være den første blant dere, skal være deres slave …«, Matt. 20:26 ). Ser ikke akkurat for meg at jødiske Stoltenberg vasker noens føtter nei :). Det jødiske herskerprinsipp er som Herodes, ikke David.

Det babylonske-jødiske kupp av Norge skal tape, frihetselskende mennesker som ærer Gud mer enn menneskelige idioter som har kuppet makten, skal vinne. Det er Guds løfte i Bibelen. Og slik blir det. Jeg har studert på dette i 25 år. Ingen kan dette bedre enn meg for analyse, i Norge. Jeg skal vise dere at de har forskjellige metoder, som de opererer med i det «negative rom». Høye priser på alt, renter, folk mister sine hjem, alt er for «det grønne skiftet» aka «klima-religionen».

De trenger at folk underkues til å underlegge seg deres makt, så alt sammen er egentlig «pottetrening» i lydighet. Lydighet til Satans Synagoges terrorvelde (Rev. 2.9 & 3.9).

Vaksine truslene mislykkes. De må ty til hardere lut. Nå begynner utrenskningene av de menneskene som leder folks selvstendige tenkning. De kan ikke ha slike mennesker som tenker selv i deres jødisk-antikristne oligarki. Masse folk forstår hva som skjer, vi hjelper hverandre å forstå ennå mer;

Jeg vil bare ha denne artikkel ut raskt. Alle som tenker selv, og med det inspirerer borgerne å si imot makteliten, vil ha trådkoset i våpenet til agenturet på seg. Jeg selv inklusivt. Jeg har ingen planer om noe selvmord, Gud har alt for mange oppgaver til meg, som Norges eneste tidsvitne hva som skjer, alt skal beskrives, og alt skal bevares for ettertiden. Jeg holder på og brenner alle mine snart 1000 artikler på CD for sirkulasjon. ‘Stay Behind‘ kødder med meg via sine folk i rettsapparatet, da kødder jeg tilbake som her. Sions Vises Protokoller sier de skal lage så mye problemer for sine kristne fiender de hater som pesten, som de bare kan, spesielt i rettsapparatet.

Jeg kommer til å føye til flere navn her etter hvert.

Hans Arne Nystad

Drept av politiet. Var i konflikt med Mattilsynet.

Det blir mer og mer klart for meg sakens agenda, det er at politiet ønsker å etablere en rett for seg selv å skyte hvem de vil, ved å kalle dem «psykotisk».

Så dette er nok bare en treningssak, for å se hvordan folk reagerer… Jeg har beskrevet i min forrige artikkel om denne saken, hvor den som leser Alexander Solshenitzyn kjenner igjen dette på hvordan CHEKA industrielt eksterminerte 66 million mennesker.. på samme grunnlag . .. svartemarjaene i gatene.. stålhælene i trappeoppgangene, folk skjelvende i sin leiligheter, er det meg de henter denne gang?

Vi kommer til å se at den politimannen er en innsider av Stay Behind appararet, en trofast og lydig hund av Stoltenberg-khazar mafiaen som har kuppet makten i vårt land for sin egen del, robber vår statskasse for sin egen agenda; Great Reset, Nye verdensorden. Se det dumme neket her;

Jeg velger meg Hans Arne Nystad som statsminister fremfor det korrupte kakemisfosteret som seiler under falsk flagg, anytime. Hvor skal jeg henlegge min stemme ?

De har fortalt oss sin CHEKA modell agenda: PST RAPPORT. UGRADERT. Side 1 av 9. TEMARAPPORT: EKSTREMISME OG PSYKISKE LIDELSER – SAMT SAMHANDLING MELLOM HELSETJENESTENE, POLITI OG PST – ÅPEN VERSJON

https://pst.no/globalassets/ekstremismeogpsykiskhelserapport2022.pdf

Rune Fardal

Husk at VG er ‘Stay Behind’, MILORG er sionist-jødenes «partiblekke» helt fra andre verdenskrig, hvor forræderne kom ut av de dype skoger de hadde gjemt seg hele krigen for å ta æren, hederen og ikke minst makten og pengesekker, fra vinnerne; krigseilerne. DE som har fulgt meg gjennom årene vet at jeg har dusinvis av artikler som beskriver dette; https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/

«Ser ut som VG koker suppe på en spiker.
På tide starte motangrepet på disse lakeien. La de finne ut at vi ikke bryr oss om at 2 kampanjejournalister skal få styre våre avsløringer av menneskerettsbrudd. Nå er tiden for å stå sammen og avsløre disse. På tide alle der ute tar til motmæle. Journalister er ikke beskyttet fra offentliggjøring.»

 

Konklusjon

Gjør hva som helst du og alle du kjenner kan, innen lovlighetens rammer, for å si imot det korrupte agentur som har kuppet makten og pengesekken i Norge.

En gang når Norge får en skikkelig Regjering, så håper vi at de Tre Bukkene Bruse over blir etterlyst gjennom Interpol, gis en dom, de og deres lokale kumpaner bør domstolen beslutte at de stilles opp på en rekke og rad på Akershus Festning, idet vi fortsetter den rettslige tradisjon etter krigen med dødsstraff for Rikets fiender og forrædere.

Vi er tibake i «svartemarjaenes» tid, ordet var oppfunnet her fra jødiske Bronstein aka Trotsky sitt CHEKA (hemmelig «sikkerhets» politi, sikkerhet for dem). Nøyaktig 100 år etter, samme modus operandi, samme folk som står bak – nå fra Øst Europa til Vest Europa ;

Planlagt sult, av en pervers ondskapsfull jøde

Om når politiet aka CHEKA oppsøker hjemmene for å likvidere dem de ikke liker, sier «Russlands samvittighet» Aleksandr I. Solzhenitsyn (noen mener han var jøde, det betyr mindre. Han skrev sannheten, senere boken «200 years together» (om jøders og russeres mislykkede samkvem, siden talmud-jødene vil alltid hate kristne, det er religionen det) og det skal mennesket krediteres for alene ovenfor Gud, hvert enkeltmenneskes gode gjerninger og ugjerninger på jord teller, ikke hvilken slekt vi tilhører). Hvis en derimot ser og stilltiende velsigner sin slekts og sitt folks ugjerninger, er en åndelig sett medskyldig, den som tier samtykker.

“Og hvordan vi senere brente inne med i leirene og tenkte: Hvordan ville ting ha vært om enhver Sikkerhetsoperatør, da han gikk ut om natten for å arrestere, hadde vært usikker på om han ville komme tilbake i live og måtte si farvel til sin familie? Eller hvis folk i perioder med massearrestasjoner, som for eksempel i Leningrad, da de arresterte en fjerdedel av hele byen, ikke bare hadde sittet der i leilighetene sine, og ble skremt av skrekk ved hvert smell av døren og av hvert trinn av jernhælene i trappen, men hadde forstått at de ikke hadde noe igjen å tape, og med frimodighet hadde satt opp et bakhold på et halvt dusin mennesker med økser, hammere, høygafler eller hva annet som var tilgjengelig? … Organene ville veldig raskt har hatt mangel på offiserer og transport, og til tross for all Stalins blodtørst, ville den forbannede maskinen ha stoppet! Hvis … hvis … Vi elsket ikke frihet nok. Og enda mer – vi hadde ingen bevissthet om den virkelige situasjonen … Vi fortjente rent og rett og slett alt som skjedde etterpå. »

― Aleksandr I. Solzhenitsyn , The Gulag Archipelago 1918–1956

Solzhenitsyn hadde en eneste forklaring på elendigheten; når menneskene forkaster Gud, får de disse onde askeNazi talmud menneskene som ledere, hver gang, de representerer Satan (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9).  Han sa;

«For mer enn et halvt århundre siden, mens jeg fortsatt var barn, husker jeg at jeg hørte en rekke eldre mennesker komme med følgende forklaring på de store katastrofene som hadde rammet Russland: «Menneskene har glemt Gud; det er derfor alt dette har skjedd.»

Siden den gang har jeg brukt nesten 50 år på å jobbe med historien til vår revolusjon; i prosessen har jeg lest hundrevis av bøker, samlet hundrevis av personlige vitnesbyrd, og har allerede bidratt med åtte bind av mine egne til arbeidet med å rydde vekk ruinene etter denne omveltningen. Men hvis jeg i dag ble bedt om å formulere så kortfattet som mulig hovedårsaken til den ødeleggende revolusjonen som slukte rundt 60 millioner av vårt folk, kunne jeg ikke si det mer nøyaktig enn å gjenta: «Menneskene har glemt Gud; det er derfor alt dette har skjedd.»

 

‘Men Have Forgotten God’: Aleksandr Solzhenitsyn’s 1983 Templeton Address

Jeg har ikke brukt like lang tid som Solzhenitsyn, men så langt jeg vet, jeg står på kjempers skuldre, er min analyse nøyaktig den samme.. Vi har det i fedrelandssalmen;

«Får Gud ikke være bygningsmann vi fåfengt på huset bygger. Får Gud ikke verge by og land kan vaktmann oss ikke trygge»

For meg er det bare trist at denne generasjon har ordnet det slik, men vi må huske at vårt folk har vært under sterk påvirkning fra sataniske okkulte krefter, siden andre verdenskrig har de fått sine hjerner og hjerter lagt under «social engineering», uten Jesus har de liten motstandskraft fra slike okkulte krefter.

Roten til alt ondt, er som regel fra en talmud-jøde. Andre loven deres «dødsstraff for antisemittisme» (antisatanisme) tok de livet av 66 million mennesker med, «lovlig».

I Norge har vi dessverre tillatt feil Byggmestere etter andre verdenskrig, de mangler den korrekte grunnsteinen, hjørnesteinen (Psalm 118:22, Isaiah 28:16, Acts 4:11, Matt. 21:42 ). Satans Synagoges (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) sin åndelige mesterforfører Satan vil aldri fungere, de kun utgir seg for å være snill og god, resultatet av deres bestrebelser vil alltid være destruktivt, derfor var de forbudt å oppholde seg i vår nasjon av våre kloke grunnlovsfedre i 1814; https://www.riksavisen.no/satanismen-i-humanismen/

De har ALDRI i verdenshistorien klart å skape noe suksessfullt samfunn, aldri.. Israel drives med våre og USA’s og andres U-hjelp midler til dem. De er verdens største U-hjelp mottagere, og ennå klarer de seg knapt.

Marta Steinsvik sier Olav Haraldsson ikke var døpt av vatikanet men av kelterne i England… Norge var PROTESTANTISK 500 år før Martin Luther… (det er en grunn til at det er protestantismen som ble avskaffet i grunnloven i 2012)… (((de))) hater den …. Martin Luther lærte protestantisme av våre forfedre, ikke vi som lærte protestantisme av Luther 500 år etterpå….

Vær VELDIG stolt av våre forfedre... de gjorde ALT Jesus sa til dem når han instruerte «gå til Israelittene» (kaukaserne), Matt. 10:6 (som hadde forlatt Palestina tatt til fange til Kaukasus / Assyria 540 år før Jesus sin tid) når jødene forkastet ham …..selv som fattigfolk så sendte vårt folk misjonærer verden rundt, evangeliet kom til hele verden, fantastisk… Jesus er med oss, og Gud med vet Sannheten… denne generasjon er frafallen og pervers, inspirert og opplært i gudløshet som i USSR, i talmud kristushaternes vold, de er mishandlet med ekstrem hjernevask en slags bio-roboter av jødinnetrioen Gro Harlem Brundtland, Karin Stoltenberg og Kari Killen, stakkars barna, men våre forfedre gjorde jobben. Vi får stole på at i kraft av våre forfedres velsignelser vil Gud se i nåde til oss og vår nasjon, og se det er fremdeles mange som velger seg Jesus fremfor Jødene, som påkrevd for å motta velsignelsene.

Å ære Jesus Kristus velsigner nasjonen, frihet, rikdom og suksess, å ære bolsjevik-jødene ved makten gir slaveri, nød og død.

Husk at alle disse aksjoner til Satans Synagoge’s (Rev. 2.9 & 3.9) fordel ikke er planlagt og organisert i mørke lyssky kontorer i Oslo. Disse aksjoner er for det meste planlagt og organisert av og med Satan, som i konspirasjon gir sine folk marsjordre, og hans folk bare lyder sin indre stemme, omtrent som vi kristne gjør med den Hellige Ånde, jfr. Eph. 6:12.

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general

Det er bare trist. 1000 års suksess over, ved å ha den rette grunnsteinen. Vi var ofte fattige, men vi var fri. Beviselig. Folket valgte seg feil og korrupt lederskap, det må de blø for, – Gud gir dem hva de vil ha, en del av borgerne vil ha dem som gir dem frihet til all slags sataniske perversiteter, dannelse og sømmelighet er ikke noen frihet flertallet trenger lenger, tilsynelatende; https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Erik Bye om politikere

Slik hadde vi det i den kristne era…..
——

Gud signe vårt dyre fedreland

Tekst, i 1891 av Elias Blix (1844–1902)

Gud signe vårt dyre fedreland
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma!

Vårt heimland i myrker lenge låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud, du i nåde til oss såg,
din kjærleik oss ikkje gløymde.
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
og ljos over landet strøymde.

Og Noreg det ligg vel langt i nord,
og vetteren varer lenge;
men ljoset og livet i ditt ord,
det ingen kan setja stenge.
Om fjellet er høgt og dalen trong,
ditt ord har då her sitt gjenge.

Så blømde vårt land i ljos og fred,
det grodde så grønt i lider.
Men atter seig natt på landet ned
med trældom og tunge tider.
Og folket det sukka etter ljos,
og du lyste opp om sider.

Og morgonen rann, og mørkret kvarv,
som lenge vår lukka skygde.
Du atter oss gav vår fridomsarv
og honom i trengsla trygde.
Du verna vårt folk og gav oss fred,
og landet med lov me bygde.

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss Gud så me kan bu
i heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signa då Gud det gode såd,
til groren ein gong er mogen!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Egil Elseth: Elias Blix. Verk og virke (1989)
Riksmålsordboken (1977)

 

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

12 Kommentarer

 1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

 2. Pingback: Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg – Riksavisen

 3. Pingback: Connie Eng: Djevelen ligger i bolsjevik-Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil – Riksavisen

 4. Pingback: Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater – Riksavisen

 5. Pingback: ‘Guds Utvalgte Folk’ i Rogaland ved Ove Ueland liker ikke og vil gi Arvid Gimre psykiatrisk behandling – Riksavisen

 6. Pingback: Prøver politiet å provosere Egil Klubben til å si noe feil så de får skyte ham ? – Riksavisen

 7. Pingback: Politihøyskolens Morten Holmboe innklaget til Redelighetsutvalget for misbruk av forskning – Riksavisen

 8. Pingback: Kongsbergdrapene; Laagendalspostens Jenny Ulsteins medisin for psykisk sykdom er massemord ? – Riksavisen

 9. Pingback: Levy Jensen med et øyeblikks klarsyn. Ayelet Azoury vil ha dødstraff for antisemittisme i Norge? – Riksavisen

 10. Pingback: Justismord: Grunnen til at norske domstoler vanligvis er til fordel for løgnen og uretten – Riksavisen

 11. Pingback: Elmer Solbergs dom for psykisk ‘helsevern’ – Riksavisen

 12. Takk for all informasjon på denne og andre sider. Jeg har selv studert mye i mange år, jeg begynte med Norge,men gikk etter hvert over til mer om agenda 21/2030 og internasjonale forhold, og da selvsagt om hvem de som kaller seg for jøder er, samt om hvem vi er.
  Jeg har også studert en del om denne corona-svindelen, samt hva «virus» virklig er. Det eksisterer ingen smittsomme virus.

  Men nå er jeg tilbake der jeg begynte, og jeg har ennå mye å lære, og da er riksavisen et bra sted å begynne.

  I anledning denne jordkloden i edderkoppnettet så vil jeg si at jorden er ikke noen «planet» Gud skapte en flat jord for oss.
  Men makthaverne (jødene) skapte det heliosentriske verdensbildet for å fremme sin onde agenda. De har også forfalsket hele vår histore.

  Elllers vil jeg gjerne bidra litt med video av det Erik Bye sa om politikerne.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.