Norges makthavere bygger et trangt politisk klima i Norge ved psykiatriske trusler

Hvordan Arbeiderpartiet innsatte bolsjevik-jødene som herskere i Norge. ALLE partier kontrolleres av dem i Norge idag, uten unntak. Jeg har representert Alliansen, målet til den røde berme er å skremme bort fra politisk aktivitet alle deres oppdragsgivere ikke kontrollerer.

Makthaverne i Norge vil gjøre det enklere å bruke psykiatrilov mot dissidenter, de reviderer loven til sitt formål idag. Å få tatt ut flest mulig av sine politiske opponenter. Jeg har jo nylig advart om at professor på politiskolen Morten Holmboe og bolsjevik-jødiske Kristin Kvigne i KRIPOS søker å forfalske kriminalitetsdata av psykiatriske pasienter, for å få Stortinget med på at det skal bli lettere å diagnostisere hvem som helst, og hanke dem inn og «behandle» dem for deres gale meninger. https://www.riksavisen.no/politihoyskolens-morten-holmboe-innklaget-til-redelighetsutvalget-for-misbruk-av-forskning/

På grunn av psykiatriske skremsler fra sin røde berme, har bolsjevik-jødene med makten utslettet all politisk opposisjon i Norge. KUN meg som sier dem imot. Alle partiene er for dem. Enig om alt de herodiske Herskerne vil, får lov å krangle om noen småpenger så de føler seg betydningsfull. 169 idioter. Vi har avslørt hvordan Bjørnstjerne Bjørnson for 100 år siden var sterk motstander av at den bolsjevik-jødiske Bernadotte familien skulle ha makten i Norge.

Det norske Kongehuset forsvant i 1957, ble erstattet med et Jødisk;

 1. https://www.riksavisen.no/den-norske-kristne-kongerekke-opphorte-i-1957/
 2. https://www.riksavisen.no/norges-kongehus-israelitter-eller-joder/
 3. https://www.riksavisen.no/kong-harald-kalte-kristne-nasjonalister-nettopp-farlige-nazier/
 4. https://www.riksavisen.no/malaysia-king-harald-rex-bernadotte-jewish-vs-the-fairhair-viking-israelite-goodwill-victory-10/

Coup d’etat in 1945

 1. https://www.riksavisen.no/norge-ble-kuppet-i-august-45/
 2. https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/
 3. https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/
 4. https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Uansett nærmest hva vi konservative borgerlige kristne sier, så er denne røde berme til våre jødiske makthavere med sine slibrige og subtile kommentarer.

Jeg har datamaskinen min full av slike, mest av deres leder Øivind Berg på Havforskningsinstituttet, lakselusprofessoren jeg kaller ham, Arbeiderpartimann og medlem av Human Etisk Forbund, leder av den røde berme, makthavernes nyttige idioter, makthaverne holder sin hånd over dem på alle måter de kan, de trenges for å trakassere kristne konservative fra å komme til orde: https://www.riksavisen.no/oivind-bergh-primatenes-og-de-karnalskes-forstemann-i-norge/

Han har hatt mange disipler i satanist forbundet sitt:


Carsten Prinz er fotograf og synest å ha giftet seg i 2021.

LauMANN, ofte er jødiske navn slutter på BERG og MANN, og slikt. De har litt dårlig fantasi navneveien. Han har ihvertfall en jødes bedervede ånd, stolte arrogante hovmod, det er helt sikkert, dette dyriske karaktertrekk bortskjemte barn har, alle av dem har, som Bibelen lover flere steder skal etter hvert bli plukket av dem

På forskning.no er den røde berme spesielt elsket, alltid vært slik. Pål Laumann er godt forankret Statsansatt i Spordrift i Mosjøen, og må selvfølgelig trofast tjene sine herskere og arbeidsgivere. I Sovjet også ville alltid jøder profittere på Staten, de eneste som gjorde det, de eide Staten. Pål Frode Løe Bing synest til og med å være pappa, stakkars barn som læres slik folkeskikk, vi burde vel egentlig varslet barnevernet, men Gro’s barn er jo ikke kjent for folkeskikk, vi skjønner tegninga, og kjenner til typene, satanisk ;

Jeg føyer til mer informasjon om partitilhøringheter og slikt, når min privatdetektiv har funnet ut av det.

Alle disse tre er altså idag, samme dag. Ganger vi 2 per dag med 20 år, så blir det ganske mange etter hvert.

Den mest ekstreme er nok likevel den Harlemske læresvein Statsforvalter og Arbeiderpartikvinnen i Møre og Romsdal Eva-May Norderhus Botten som sendte bekymringsmelding til min fastlege fordi jeg anmeldte henne for korrupsjon, og for å underslå informasjon i saksbehandling om kriminelle forhold av sine folk i kommunal saksbehandling, så klarte jeg ikke å la være å bemerke at 13 dumme kjønnskvoterte kvinner , som heller burde vært hjemme å amme barn, var innvolvert i saken min selvfølgelig, da gikk hun jo helt bananas;

https://www.riksavisen.no/statsforvalter-eva-may-norderhus-ap-vil-isolere-jarle-johansen-pa-asylet-for-a-skjule-sin-medskyldige-forbrytelse-etter-straffelovens-%c2%a7-365/

Det er slik de holder på, de får lov å holde på, av de jødiske makthaverne, det er deres oppdrag å holde på slik, beskytte de jødiske makthaverne i nasjonen vår.

Vi som vil ha dem bort som Bjørnstjerne Bjørnson vi får ikke komme til orde, nettopp slik kristne i Sovjet ikke fikk komme til orde av bolsjevik-jødene Trotsky (Bronstein), Lenin og Stalin.

 1. https://www.riksavisen.no/2024-1000-arsjubileum-fra-gulatingets-kristenrett-til-babylonsk-joderett-i-norge/
 2. https://www.riksavisen.no/malaysia-king-harald-rex-bernadotte-jewish-vs-the-fairhair-viking-israelite-goodwill-victory-10/
 3. https://www.riksavisen.no/the-story-of-the-babylonian-whore-gro-harlem-brundtland/

Vi husker hva Synnøve Fjellbakk Taftø som Støre og Harlem inkvarterte på asylet for livstid, kjemisk lobotomerte henne, sa i brevet til Aarsnes om hva hun fant i arkivene i Justisdepartementet når hun jobbet der. Hva som skjedde når «freden» kom til Norge etter WW2; «Departementene ble oversvømt av britiske propagada eksperter, de fleste av jødisk hærkomst»

https://www.riksavisen.no/jurist-og-diplomat-synnove-fjellbakk-tafto-avslorer-den-jodiske-okkupasjonsmakten-og-lobotomeres/

Boken min på engelsk om den Babylonske Hore Gro Harlem Brundtland  mest kljent som Klimadronningen er snart klar til lansering, hun har liksom gjort så mye djevelskap at jeg blir aldri ferdig med alle historiene, om klimareligionen hun fikk lov å undertegne for Club Of Rome, hun er jo stokk dum så hun kan knapt klare å skrive overskriften i «Brundtland-Rapporten«, om alle babiene hun elsker å myrde, alle barn som har mistet sin pappa av henne, hennes sønn Jørgen som begikk selvmord (hadde jeg også med en slik heks til mor, stakkars gutt);

Det er vel kun meg som når Synnøve Taftø til knærne, hennes avsløringer har for en stor del preget mine artikler i 20 år… hadde jeg ikke visst det, hadde mangt måttet bli oppfattet annerledes…

Brevet fra Synnøve som kvalifiserte henne for kjemisk lobotomering, hun avslørte våre jødiske herskere:
Side 1 og Side 2. (Høyreklikk, Lagre Som…)

Slik aktivitet har en uhyggelig historie i Norge, hvordan de bolsjevik-jødiske makthaverne i Norge har brukt dette, fra Knut Hamsun, til Gaustad, til Juklerød, til Synnøve Fjellbakk Taftø, og altså meg og alle som er nevnt i artikkelen om oss i Hamsun-Klubben; https://www.riksavisen.no/knut-hamsun-de-jodiske-okkupasjonsmakthavernes-behov-for-a-odelegge-dem-de-hater/

«During the leadership of General Secretary Leonid Brezhnev, psychiatry was used to disable and remove from society political opponents («dissidents») who openly expressed beliefs that contradicted the official dogma.[4][5] The term «philosophical intoxication», for instance, was widely applied to the mental disorders diagnosed when people disagreed with the country’s Communist leaders and, by referring to the writings of the Founding Fathers of Marxism–Leninism—Karl Marx, Friedrich Engels, and Vladimir Lenin—made them the target of criticism.[6]«

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Political_abuse_of_psychiatry_in_the_Soviet_Union
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Cases_of_political_abuse_of_psychiatry_in_the_Soviet_Union
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Struggle_against_political_abuse_of_psychiatry_in_the_Soviet_Union
 4. https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/psychiatry-and-the-dark-side-eugenics-nazi-and-soviet-psychiatry/5A5950F52D74D0B5FC5418642C5211D1

I Norge blir dette idag kalt å ha «feil tankegods», men det er nøyaktig samme mekanisme bolsjevik-jødene bruker, alltid. Hvor jødene kommer til makten vil de alltid sørge for at mekanismer de bruker som svartedauden og dette replikeres, nøyaktig som før i historien.

Vi vet hva de vil. De driver i disse tider og legger frem en lov som skal gjøre det enklere å inkvartere hvem som helst i asylet, som har «feil tankegods».

Jeg kan bare beklage til det norske folk, men dette presset på de jødiske makthaverne gjør jeg helt bevisst, slik at det norske folk skal våkne og se det jeg ser. For jødene kommer til å som på Jesus sin tid gå over streken, og da vil alle se dem for hva de er, ondskapsfulle satanister. Til mer jeg avslører om jødene, og jeg er den eneste som gjør det i Norge, faktisk kanskje i verden, til mer må de lage sikkerhetslover for å beskytte seg selv. Når de frykter så blir de uforsiktig. Da er det teppefall, da går de så langt at de avslører seg selv for alle mennesker i nasjonen, og for all verden som de holder på i Gaza, og sitt Nye Khazaria (Ukraina). Dessverre.

«Bruken av psykiatri til politiske formål har vært et stort tema for debatt i verdens psykiatriske miljø i andre halvdel av 1900-tallet. Spørsmålet ble fremtredende på 1970- og 1980-tallet på grunn av det systematiske politiske misbruket av psykiatrien i Sovjetunionen, der omtrent en tredjedel av de politiske fangene ble sperret inne på psykiatriske sykehus.»
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2800147/

Da vil alle etter hvert se det jeg ser, fått sitt åndelige øye åpnet som det heter i Bibelen, tredje øyet. Alt må bli verre, før det blir bedre. Før folk våkner. Nå innfører de lover i desperasjon, min aktivitet tvinger dem til det. Jeg avslører dem, som den eneste i Norge. Clima-Covid-Conflict (War) Inc.. når alle de forførelser sviktet har de bare krig igjen, som alltid før i historien.

Norges jødiske makthavere er desperat etter å beskytte seg selv og sin makt nå. Mye rakner for dem; Klima, Kovid, Nye Khazaria, Israel – alle prosjektene deres er i problemer:

Link til saken,Hans Petter Graver, Professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo:
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/bg9Wge/nye-krisefullmakter-for-regjeringen-forslaget-bekrefter-min-frykt

De MÅ stramme tommeskruen. Når de gjør det, gjør de stadig flere mennesker mistenksom og forbannet, og ENESTE sted folket finner en plausibel forklaring på hva som skjer er hos meg; Jarle Johansen av Hårfagre-ætta.., sammen med Bjørnstjerne Bjørnson som sa :

«På Stiklestad gjorde Bjørnson den hellige slagmark til arena for en ny offensiv, et angrep direkte mot kongemakten. Fra «vor gamle Selvstændigheds største Sted», erklærte han at kongen måtte oppgi sitt veto, eller folket måtte oppgi sin konge.

Angrepet på Oscar II var ikke bare av politisk art: «Han tilhører et andet Folk.» Det dreide seg om selve slekten. Mot bernadottene sto den gamle, mytiske kongestamme, Hårfagreslekten, som Bjørnson selv mente han var direkte etterkommer etter.

Den 27. februar 1884 ble kongens veto nedstemt, og med det fradømt retten til å regjere i Norge.

Bjørnson, på sin side, ønsket ett nytt kongeslag, et dynastisk slag mellom den jødisk-marokkansk-svenske familien Bernadotte og den norrøne kongeætten Bjørnson via Bratt til Hårfagre.»

Kilde : «Kongstanken» (Cappelen 2002), av Tor Bomann-Larsen

Min frende Bjørnstjerne fikk rett. Bernadotte bolsjevik-jødene ble en katastrofe for Norge.

Jeg har visst det lenge hva som kommer, fordi bolsjevik-Jødene gjorde det samme i Russland 100 år siden, vennene til bolsjevik-jødiske Gudmund Harlem et al. Jødiske Jens Stoltenberg var og er Gro Harlems «kronprins». Jeg har sitert i mange artikler Gene Hackmann aka Brinn fra filmen «Enemy of the State»; «De innfører de lover de trenger, for å beskytte seg selv». Det eneste vi kan stoppe dette med er at de ser mange forstår hva de gjør, og vet hvem som er ansvarlig.

Vi trenger å være mye på, hvordan de administrerer makten, for om mulig vi kan redde det kristne demokratiet. En kristen nasjon er alltid demokratisk, politikk gror organisk nedenfra og oppover, en jødisk stat blir alltid tyrannisk, ovenfra og ned styring. Det beskrev vi i denne artikkelen; https://www.riksavisen.no/2024-1000-arsjubileum-fra-gulatingets-kristenrett-til-babylonsk-joderett-i-norge/

Norges bolsjevik-jødiske makthavere trenger å få tatt ut mennesker som sier ting de ikke liker. Slike som oss i Hamsun-klubben; https://www.riksavisen.no/knut-hamsun-de-jodiske-okkupasjonsmakthavernes-behov-for-a-odelegge-dem-de-hater/

Hva den røde berme til makthaverne gjør med dette er å spre frykt hos folk fra å delta i demokratiet. Det er kun deres mening som er gyldig, fordi de mener den de jødiske makthaverne har autorisert. De skremmer med en burde vært inkarnert på asylet som dissidenter, som bolsjevik-jødene gjorde når de omdannet skandinaviske Russland til Sovjet, et 70 års helvete i åndelig og fysisk fattigdom skapt av denne sataniske berme.

Vi kan jo håpe på at det kan komme en vakker dag når vår nasjon blir kristen igjen, at denne berme igjen blir straffet for å skremme mennesker fra å delta i den demokratiske debatt og forming av samfunnet. I mellomtiden dokumenterer vi herved hvem de er, de fremste og ledende.

Utrolig at Holocaust fornektelse fremdeles er et problem, at bolsjevik jødene industrielt eksterminerte 66 million av RUS folket i Sovjet fra 1917, det største forbrytelse mot menneskeheten noensinne… RUS betyr skanadinav, opprinnelige russere var skandinaver… vi reiser et Holocaust museum i Ålesund området for dette nå; https://www.britannica.com/topic/Rus

De har dressert spesielt mennesker rundt Human Etisk Forbund til å gjøre sine skitne ærend, de er alltid antikristne, altså satanister. Vi skal se på hva slags utsagn som blir sykeliggjort, og hva slags mennesker de jødiske makthavere i Norge har kommisjonert for formålet. Gro Harlem Brundtland er en av de fremste åndelige lederne og inspiratorene av Human Etisk Forbund, hun har vært medlem hele livet sies det.

Bolsjevik-jødene gjorde det samme i Russland i omdanningen til Sovjet. De brukte asylet mot dissidenter. Dissenteri ble en sykdom, for dem. Alle som ikke er enig med dem og deres definisjoner er syk på sinnet, mener de.

Norge har kun meg. Der finnes ingen alternativ media i Norge enn riksavisen.no som er sannferdig i sine analyser. Alle disse andre enn riksavisen.no er PORTVOKTERE for de bolsjevik-jødiske makthaverne;

 • Hans Kristian Gaarder kom fra det jødiske finansdepartementet og ville ikke drøfte forbindelsen mellom jesuitter og jøder. Han kastet meg utifra Nyhetsspeilet for mange år siden, fordi jeg skrev om jødene som har kuppet makten ikke bare i vårt land, men i hele vesten.
 • Pål Steigan er portvokter, nevner aldri våre jødiske makthavere, at de kuppet vår nasjon etter WW2. Marxismen er jo jødisk, så han er dermed jødevennlig. Hans helt Karl Marx Modechai Levy var jøde. Steigan ser jo jævlig Jødisk ut for å si det på den måten… og alle vet at alle ledende marxister er jøder, de som tror mest på ren politisk satanisme 🙂
 • Document.no, Rustad er jøde, ingen får nevne jøder gjør noe galt der.
 • Reset, iNyheter, jødevennlig aldri kan nevne jødene, han redaktør Lurås kom fra etteretningen på Lutvann.

Etc, etc, det går tretten på dusinet av dem.. alle disse måtte lages for å demme opp for min Riksavisen.no, etter at de fikk torpedert Nyhetsspeilet… Skikkelig sirkus , LOL 🙂

Jeg har gitt dem et salig strev , kostet dem mye penger… de MÅ marginalisere meg, hvis ikke er de ferdig… Hvis jeg får med meg folk, er de ferdig, de vet det, jeg vet det, alle tenkende mennesker vet det… Vi trenger ikke folkeflertall, Kun kritisk masse, noen få hundre mennesker kan endre begivenhetene… og redde demokratiet.

Moment Magazine an American ✡️ publication founded in 1975 by Elie Wiesel and Leonard Fein
De knuser hver kristen nasjon de får lov å oppholde seg i, jfr. Grunnloven av 1814 § 2, fornuftig forbudsparagraf

«Den store russiske revolusjonen».
I 1917, ifølge bolsjevikene, var «det røde Moskva» ikke noe mer enn en rød, sugende Magen David; David-stjernen. Og fra ateistiske gudløse Sovjet de hadde ‘bygget’ og ruinert, dro de på flybro til Israel for å prøve å bygge noe «bedre». De har aldri vært noe særlig til «Byggere», mest og best på «Ødeleggere».

Jeg ser ikke så stor grunn til å elske bolsjevik-jødene særlig mye, hverken i Norge eller i Israel, antikristene og deres medhjelpere som ødelegger en harmonisk kristen nasjon; Norge. #ViErAllePalestinere

DEEPSTATE Norway 1945-2023: From NAZI occupation to askeNAZI occupation
https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

https://www.riksavisen.no/jewishgen-org-har-bade-israelitter-og-joder/

Leon Trotsky, whose real Jewish name was Leyba Davidovich Bronstein, Gudmund Harlems venn som han hospiterte i en hytte ved Gjøvik en tid, sa:

«Vi må gjøre Russland om til en ørken befolket av hvite negre som vi skal påtvinge et tyranni som de mest forferdelige østlige despoter aldri kunne drømt om. Den eneste forskjellen er at dette vil være et venstreorientert tyranni, ikke et høyreorientert tyranni. Det blir et rødt tyranni og ikke et hvitt.
Vi mener ordet «rød» bokstavelig, fordi vi skal kaste ut slike flom av blod som vil gjøre alle menneskelige tap påført i de kapitalistiske krigene skjelve og blek til sammenligning. De største bankfolk over havet vil jobbe i tettest mulig kontakt med oss. Hvis vi vinner revolusjonen, vil vi skal etablere sionismens makt på vraket av revolusjonen begravelse, og vi skal bli en makt som hele verden vil synke ned på knærne for. Vi skal vise hva virkelig makt er. Ved hjelp av terror og blodbad, skal vi redusere den russiske intelligentsiaen til en tilstand av fullstendig forvirring og idioti og til en dyretilværelse… For øyeblikket er våre unge menn i sine skinnjakker, som er sønner av urmakere fra Odessa, Orsha, Gomel og Vinnitsa, vet å hate alt russisk! Hvilken glede de har av å fysisk ødelegge den russiske intelligentsiaen
— offiserer, akademikere og forfattere!…”

De gjorde det virkelig, Gog & Magog khazar-rasen; Jødene. De første som ble industrielt var de pene (da var de sikekr på de ikke var jøder), de intelligente, presteskapet, alle kirker brent. Bare jødiske sataniske synagoger fikk stå, de klarte til og med eksportere et avdelingskontor for «sionismens makt» til både Midt Østen (Israel), Norge og USA og de fleste land i vesten som støtter «Israel» befolket med sataniske ateistiske bolsjevik jøder fra Sovjet. Dette er hva Gro Harlem Brundtlands våpendragere lederne for alle partier i Norge og hennes kronprins Jens Stoltenberg er iferd med å gjøre mot det norske folk. Hatet sitter langt inne.

“We must turn Russia into a desert populated by white negroes upon whom we shall impose a tyranny such as the most terrible Eastern despots never dreamt of. The only difference is that this will be a left-wing tyranny, not a right-wing tyranny. It will be a red tyranny and not a white one.
We mean the word ‘red’ literally, because we shall shed such floods of blood as will make all the human losses suffered in the capitalist wars quake and pale by comparison. The biggest bankers across the ocean will
work in the closest possible contact with us. If we win the revolution, we shall establish the power of Zionism upon the wreckage of the revolution’s funeral, and we shall became a power before which the whole world will
sink to its knees. We shall show what real power is. By means of terror and bloodbaths, we shall reduce the Russian intelligentsia to a state of complete stupefaction and idiocy and to an animal existence… At the moment, our young men in their leather jackets, who are the sons of watchmakers from Odessa, Orsha, Gomel and Vinnitsa, know how to hate everything Russian!
What pleasure they take in physically destroying the Russian intelligentsia
— officers, academics and writers!…”

[As recorded in the Memoirs of Aron Simanovich, a jeweler at the court of the Tsar’s Imperial Majesty, secretary of Rasputin and quoted in numerous Russian scholarly works, including The Nature of Zionism By Vladimir Stepin, published (in Russian) in Moscow, 1993 and translated into English (for Radio Islam) by Clive Lindhurst.]

«Kill, kill, kill» bæljet det jødiske undermennesket Lenin

Fra boken som sterkt anbefales, «Zionism and Russia«, av lithauenske Valdas Anelauskas :  https://archive.org/details/zionism-and-russia-by-valdas-anelauskas-2006_202207/mode/2up?q=valdas+anelauskas

Den familien var mine slektninger. De nydelige jentene bolsjevik-jødene myrdet. Husk at RUS-folket etter Rurik var vårt broderfolk. RUS betyr «Skandinav». https://en.wikipedia.org/wiki/Rus%27_people

RUS-folket er like mye vårt broderfolk som norskamerikanere er det. Helt til bolsjevik-Jødene industrielt myrdet 66 million av oss, og erstattet vår slekt med mongoler og asiater, som utgjør «russere» idag; https://www.riksavisen.no/vi-minnes-66-million-holocaustede/

Vi israelittene av den hvite rase sendte vår beste mann å redde barbarene. Jødene sender en homoseksuell kokainvrak som Zelensky, rene skjære komikvelden. https://www.riksavisen.no/jewish-volodymyr-zelensky-the-joke-cokehead-of-the-century/

Her er min slektslinje til Rurik;

Jarle Johansen - Rurik Novgorod Ryurik (Rörik, Hrörekr) Halfdansson Av Frisia

.

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.