Siv Jensen. Gullsmedens Datter i tjeneste for Jødeinteresser

Siv Jensen går ensidig idag ut med et forsvar for et lite Holocaust, hvor hun aldri noen sinne har latt åpne sitt nebb for at kristne kan trenge vern mot hatefulle jøder, på trist bakteppe av hva bolsjevik jødene gjorde mot RUS-folket etter Rurik fra 1917 i RUSland (RUS betyr Skandinav). Vårt brodefolk industrielt eksterminert – 66 million ifølge Nobelprisvinner Aleksandr Solshenitzyn. Erstattet et helt folk med asiater og mongoler som utgjør Russere idag. Gullsmedens Datter og Bilderberger Siv burde skamme seg.

Som Stalin går det vel den veien i Norge også. Dødsstraff for antisemittisme, om Siv Jensen får det som hun vil. Pengemakten får det alltid som de vil. Mye ressurser gir makt til kjøpe seg politikere for sin tjeneste, til å definere og avkristne verden, Satans ormeyngel går med rå og brutal maktutfoldelse og ved løgn og COVID bedrag etter sitt messianske antiKristne verdensrike (som i USSR); Nye Verdensorden etter The Great Reset de har fore seg.

Vanlige folk uten representasjon. Mer profittabelt å tjene internasjonale krøsuser? Fare for fascisme.

Kristne trenger mye mer vern fra den røde horde av jøders propaganda og krigslist enn de som påstår antisemittisme for en flik av sannheten om deres ugjerninger. Vi ser at Siv Jensen er uærlig, seiler under falsk flagg, jobber for andre enn kristne norske folk.. hun om det. Urettvishet, løgn og Bilderberg bedrag har sin pris, det går en Nemesis gjennom livet for oss alle.

Det 4de Riket som ble til gjennom den Fjerde Industrielle Revolusjonen

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Få skjønner Norges usedvanlige rolle i verden. En svært fremtredende rolle, Bibelsk sett. I samfulle ett tusen år har Norge vært kristent. Etter 1000 år med Jesus Kristus som våre konges Konge VED LOV (Isaiah 9:6) skal Satan slippes løs for en kort tid, sier Bibelens endetidsbok (Åp. / Rev. 20:7). Vi er israelitter etter Jacob-Israel; Jacobs Trøbbel er over oss. Vi skal være Lyset fra Norden.

Jødene etter Esau; Edomittene (Malachi 1:3; Romans 9:13) er de hatefulle, på jakt etter blodofringer til sin gud Satan (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Siv Jensen har nok den ‘rette’ pinsen på seg, sett ifra disses ståsted, tenker jeg. Jødene tar verdensmakten, satanistene sluppet løs for en tid (Åp. / Rev. 20:7) og bygger antiKrists rike på jord som Bibelen profeter, og det er antisemittisk å si det. So be it. De tilhørende Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) har makten i Norge og resten av verden, jeg har makten fra Gud for Guds Rike til å si dette.

Andre jøder i Norge bør ikke følge Siv Jensens eksempel, men ta avstand fra ALL ondskap, stor ondskap, ikke bare en enkelt mindre ondskap, fordi det lønner seg å tjene de med pengemakten i verden. Det er flere ting i verden vi ikke skal glemme. Så jeg spurte henne:

Er Gullsmedens datter i tjeneste for en liten selvutvalgt del av menneskeheten mer enn for norske kristne som blir forfulgt og trakassert, av jøder også ?

… choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the LORD. (ESV) – Joshua 24:15

Vi skal også minnes et annet Holocaust… et mye større et.. masse ganger så stort… uvirkelig stort, enormt, de vadet i blod, og de som har sett filmen «I Skorpionens Tegn» av Juri Lina (Estisk/Svensk journalist) vet hvilken barbarer de var de som stod for det…

Her en annen av hans filmer om samme tema:

In the Shadow of Hermes – Juri Lina

Når hørte vi fra Gullsmedens Datter ta opp karma til ugjerningsmennene, bolsjevik jødene Blank (Lenin), Bronstein (Trotsky) et al – deres CHEKA, deres Røde Arme – dødskvadronene, Svartmarjaene som Solshenitzyn beskriver folk sitter skjelvende i sine leiligheter og venter på å høre jernbeslåtte støvelhæler i trappeoppgangen for å hente dem denne gang til Svartemajaen, til en kule i bakhodet i en bygårds kjeller i Leningrad eller videre til et GULAG i Sibir, alle disse jødiske tyver og mordere de hentet til Russland, blant annet med den Norske Amerikalinje sitt skip M/S Kristianiafjord, tømte de fengslene i New York og seilte dem til Russland for revolusjon, som invasjonsstyrker, kuppmakereri og til å skyte folk i bakhodet og tortur i konsentrasjonsleire (Jfr. Alexander Solshenitzyn; The GULAG Archipelga). Bolsjevik jødene var i fremste rekke i udådene og ondskapen. Forøvrig den samme trafikken de har med å bringe tyver og mordere i stridsdyktig alder over Middelhavet til vårt land og Europa idag.

Om de 66 million kristne som ble industrielt eksterminert i Gulags i RUSsland fra 1917 ?

RUS-folket (RUS betyr Skandinav etter Rurik) ble industrielt eksterminert ifølge Alexandr Solshenitzyn, og erstattet med asiater og mongoler som for det meste utgjør «Russere» idag ..

Når Karmakonto skal gjøres opp, så vet GUD hvem som skal straffest mest og hardest for sine ugjerninger de ikke har gjort bot for… kollektivt…

Men Putin vet…

Putin: First Soviet government was mostly Jewish
Speaking at Moscow’s Jewish Museum, Russian president says politicians ‘were guided by false ideological considerations’

JTA — Russian President Vladimir Putin said that at least 80 percent of the members of the first Soviet government were Jewish.

“I thought about something just now: The decision to nationalize this library was made by the first Soviet government, whose composition was 80-85 percent Jewish,” Putin said June 13 during a visit to Moscow’s Jewish Museum and Tolerance Center.

https://www.timesofisrael.com/putin-first-soviet-government-was-mostly-jewish/

Slike som seiler under falsk flagg, de vil gjerne glemme dette :

Stalin’s Jews

We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish

Sever Plocker|Published: 12.21.06 , 23:35

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

Som en venn avmeg sier det: «After the disintegration of the USSR, the Soviet Talmudists, mainly of the Turkic Khazarian Ashkenazi and Slavic Chabad Hasidic hordes, were airlifted in plane loads to NYC in the 1990s. The hapless Americans were never consulted».

The Jews killed Christian America, Long Live America
https://www.riksavisen.no/the-jews-killed-christian-america-long-live-america/

Bidens Bolsjevik Regjering. Holocaust er kommet til Amerika

Hun som er Gullsmedens Datter får tåle dette, det er ikke antisemittisme .. Bibelen sier :

«Men intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret, og intet er dulgt som ikke skal bli kjent; « – Lukas 12:2

Hele og fulle sannheten.. Hun har livvaktene, og makten til å sende sitt CHEKA, Mossad eller PST, eller hvem de bruker idag, for å drepe oss som bor i våre uinngjerdede landsbyer utpå landet. Jeg har Gud, i Guds hender legger jeg mitt liv, for jeg er historiker og kjenner disses latente ondskap og patologiske hat mot vårt folk, deres brennende hat.

Vi er ikke så mange flere enn meg som gjør det, som oppfyller Esekiel 22:30 :

I Ezekiel 22:30 hvor Gud sier, “Jeg søkte blandt dem efter en mann som vilde mure op en mur og stille sig i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulde ødelegge det; men jeg fant ingen. ”

Jeg bestemte meg for at Gud skulle finne meg. Jeg skal stå der..

«Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send mig!» – Isaiah 6:8

Antisemittisme; Ytringenes Grenseland

Antisemittisme; Ytringenes Grenseland

Men er det virkelig sant Putin som du sier, at de tankene og ideologiene har kollapset idag? Det mener ikke jeg, utifra hva jeg observerer. Kanskje det er over i Russland, men nå tar de Vesten, på samme måte som de tok Øst Europa for 100 år siden. Jernteppet legger seg over oss. Hatet deres fremkommer av deres handlinger etter hvert. Myrdingen. Hatet deres er grenseløst mot Jacobs barn. Bolsjevik jødene dro fra ødelagte Russland og Sovjet, når de var ferdig å stjele og myrde der, i flykolonner delvis finansiert av norske kristensionister, til Israel og USA og stiftet ADL of B’nai Brith og AIPAC og Bilderberg organisasjoner for sin sak, til USA’s regjering på dobbelt statsborgerskap, og til Siv Jensens internasjonale Bilderberg nettverk og til Davos.

Vladimir Putin on jews in Soviet Union government

De er klar til å ta over Verden, antiKristene og Satanistene. Det profeterte Jakobs Trøbbel er over oss kristne. Vi er i deres verdslige vold nå, men i Guds hender. Gud har fremdeles all makt i Himmel som på jord. Glem det aldri. De skal konfronteres med den Allmakten når tiden er inne, sier slutten av Åpenbaringen. Da skal de betale prisen for hver eneste sorg de har påført andre. Deres gud Satan som har utvalgt dem til å være verdens Fyrster kan ikke hindre det. Ikke hjelpe dem, når pay back time kommer. De bør minnes på at forrige gang de vekket Guds vrede ved korsfestingen, så vart det lyn og torden, tempelforhenget revnet, etter hvert hele Tempelet ble det ikke stein på stein igjen av, og hele folket sendt i diasporasen som en pariakaste.. Gud var forbannet.. De bør ikke gjør Gud forbannet igjen. Gud vet hvem som er uskyldig de myrder, «ikke en spurv faller til jorden«, karma regnskapet du høster som du sår balanseres på lang sikt, og vet hvem de er. De kan ikke skjule seg. Kollektivt og personlig blir de ansvarlig.

Vi går nå inn i endetidsslaget på Armageddon i forsvar mot Gog of Magog sovjet bolsjevik askenazienes hatefulle retorikk og lovverk de skaper mot oss, som Stalin sa, dødstraff for å si imot dem. La det komme. Som når de steinet Stephen la oss da si med Stephen (Acts 7:54-60), slik var den andre loven Lenin og Trotsky innførte i 1917 og som Stalin med sin jødiske kone videreførte; Dødstraff for antisemittisme, for å si seg uenig politisk med dem. De var tyver og mordere, men de ville være hellige som det måtte være blasfemi lover til gode for.

«Da Sannhedrin hørte dette, ble de så rasende at de skar tenner mot ham. 55 Men Stefanus var fylt av Den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. 56 Da sa han: «Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» (Acts 7:54,55,56).

«Mens de steinet Stefanus, ba han og sa: «Herre Jesus, ta imot min ånd.» 60 Så falt han på kne og ropte høyt: «Herre, tilregn dem ikke denne synden!» Med disse ordene sovnet han inn.» (Acts 7:59-60).

Edom Jøder, dere fikk 2000 år med diaspora og pariakaste i Verden for dette, som kom over deres barns hoder som dere ba om i Matt. 27:25, når Jesus Kristus var våre kongers Konge (Isaiah 9:6). Idag har dere tatt makten. Ikke dra den for langt denne gang, eller skal en mye verre skjebne vederkveges dere enn disapora og pariakaste, sier Bibelen. Esau/Edom skulle være Jacob-Israels tjenere, sier Bibelen (Gen. 27:38,40), de gjorde seg til Herskere, done deal, se Obadiah 1:18 – der er håp for Jacob_Israels barn i deres nød. Jacob-Israel hvor han er er nok like spent som meg hvordan de skal lykkes som Herskere, denne gang ikke bare over USSR, men over hele Verden. Bibelen er ikke positiv til at de skal tilføre noe positivt til Verden ihvertfall, for Jesus må returnere for å re-etablere Rettvisheten og for å redde sitt folk, sier Bibelen i Isaiah 63:1, som i Exodus 15:11 skal vi se Gud er med, bekreftet av Jeremiah 49:21-22, Åp. / Rev. 20:9,10. Åp. / Rev. 22:12, Obadiah 1:18. De jødiske Esaus Barn vil skape et blodbad verden aldri noensinne har sett maken til, gitt de teknologiske metoder å drepe og myrde på de har idag, 250 atomvåpen i Tel Aviv.

Men hey, la nå ikke meg være så negativ; Min stamfar Jacob-Israel, Gud, Jesus og meg, vi vil alle at dere Esaus barn kalt jøder idag skal få sjansen, til å utøve makt, vise hvem dere er, hva dere står for, om dere er virkelig istand til å ta det septer som ble Jacob-Israel til del, og som Jacob-Israels slekt har forpaktet godt, i 2000 år.

Egeninteressen, egoismen og det latente hatet deres kan nok komme i veien. Legg det bort så vil det nok gå bedre, men kun Ånden – Helligånden – Guds Ånd, kan herske over menneskenaturen, og DER ligger utfordringen. Alskens hedonistiske gleder og perversiteter for naturen av det karnalske menneske er jo så forlokkende, at Guds Ånd må i mange tilfeller ofres, korsfestes, til fordel for maktbegjær, grådighet, materialisme og perverse seksualbegjær og slik bortetter.

Jeg er glad og stolt av det, av mine forfedres arbeid for Guds Rike, i vårt puritanske og pietistiske Norge. Vi trenger ingen gullbelagte skyskrapere som i Tel Aviv, med sine homoparader av Sodom & Egypt som ødelegger glansbildet. Vi (hadde) Jesus Kristus.

Rebekka fikk rett, hun kjente sine sønner.

PrinsScreen : Hareetz.com

The Great Reset: «.. creation and destruction are two sides of the same coin, and that creativity inevitably entails destruction». – Page 71. Kabbalah: An Introduction to Jewish Mysticism, by Byron L. Sherwin

Noen Bygger sivilisasjon, andre river ned og Ødelegger. Kreativ Destruksjon

Vår forløsning og frihet fra dem ETTERPÅ, om deres reparasjon av Verden går ut på å Holocauste og myrde alle dem som ikke er enig med seg, det venter vi kristne på. Jesus vant over dem på korset, de er allerede beseiret. Vi skal bare holde ut og holde fast på rettvisheten og sannheten til enden, og avvente seierkransen da Matt. 24:13, 1 Cor 9:24, 2 Tim. 4:7.

Kris Kristofferson – «Why Me Lord»

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring