Gog og Magog krigen er godt igang

Ting er alltid motsatt av hva alle er lurt til å tro. Det er den viktigste oppdagelse jeg noensinne har gjort…. i min forskning på verdens elendighet, og hvem som står bak. Ateistiske og satanistiske perverse Sovjet-Israelitter fra Gog-Magog (Sovjet Russland og Khazaria) har blitt ‘Guds Utvalgte Folk’ idag i Israel. Unnskyld at jeg ler.

«Og han skal gå ut og forføre folkeslagene ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid. Og tallet på dem er som havets sand. 9 Og de dro opp over den vide jord og omringet de helliges leir og den elskede byen. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.» – Åpenbaringen 20:8 NB

«Den elskede byen» = Jerusalem. Når disse ugudelige Kaifas-lignende satanister trår ned gatene og hersker hvor Messias vandret i sine slitte sandaler, og som etter år 70 ble nektet av Gud å herske her eller i det hele tatt å leve og bo her (diaspora).

antiChrist Israel will go up in Flames
https://www.riksavisen.no/antichrist-israel-will-go-up-in-flames/

I Bibelen har aldri noen tversigjennom ondskapsfulle sataner fått lov å overleve hverken som folk eller nasjon særlig lenge. Mange av bolsjevikene fra Sovjet-Israel har dobbelt pass med regjeringsposter i tidligere kristne USA, hvor de bedriver undergravingsvirksomhet av alt kristent. Folk har mistet og finner ikke tilbake til sin Gode Hyrde

Bidens Bolsjevik Regjering. Holocaust er kommet til Amerika

Løftet til Abraham var at han skulle bli stamfar til mange nasjoner‘ (1. Mosebok 17: 5, 6). Khazarene klarer ikke bevare den ene nasjonen de har engang – til enhver tid, ikke Khazaria (Dhengis Khan utraderte den), ikke USSR, ikke Israel (muslimene vil utradere det), og ikke USSA (kristne der vil våkne. Gud sørger for det – garantisten for kristnes frihet i hele verden).

Jødene er totalt mislykkede. Ute av stand til brødfø seg av eget arbeid, de må leve av løgn og bedrag, rentefoten og tyveri, og bidrag fra den kristne verden av deres nasjon og folk, klarer ikke å leve i fred med sine naboer, nett som det var i gamle Israel mellom sørstammene og nordstammene, første gang vi hører om jødene i Bibelen er de i krig med våre forfedre Israelittene (nordstammene), som etter fangenskapet i Assyria glemte hvem de er og fikk navnet «kaukaserne», og Kains merke er for evig stemplet i manges panne fra denne tid; Kainittene, det evinnelige hatet mot Abel og hans etterkommere. De med Edoms ånden fornekter seg ikke (Numbers 20:14–21). Esau hat mot Jacob-Israel (den hvite Kaukasiere) endte aldri. Jacobs trøbbel er ikke over. På langt nær.

Quo bono, av å legge våre samfunn i aske med COVID og lockdown?

#TheGreatReset

Hvem skaper asken for at Fugl Fønix skal gjenoppstå?

#CovidHolocaust

Der er trojanske hester langt inne i norsk statsstyrelse:

Er Stoltenberg jøde?
http://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/

EUROPA: Den gamle verden. ‘Øyene i Nordvest’. Til hvor de Ti tapte Stammer utvandret og satte bo fra gamle Israel.
USA: Den nye verden. [I]SaacSons -SaxSons nye JerUSAlem, hvor Israel ble forent i år 1776 etter 2520 års adskilthet fra 745 BC, som straff i diasporaen for deres synder – 7 tider.

Esekiel 38 vers 8 står det: «Når lang tid er gått, kommer turen til deg; ved årenes ende skal du komme til et land som er utfridd fra sverdet, og hvis folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell som samtidig hadde liget øde, men nu er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen«. Mange tror som de er forført og hjernevasket til å tro at denne krigen skal foregå innenfor grensene til staten Israel.

«Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. 9 De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem. 10 Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet». (Revelations 20:7-10)

Men nei. Vi lever i Israel, eller det lovede landet, nye JerUSAlem. Bibelen snakker om skjebnen til ‘Israel’, innklusivt de 10 Tapte Stammer, ikke om terrorstaten i Midtøsten, og bedragerne der. Løftet til Abrahams Barn er for evig.

«Esekiel er en person i Det gamle testamente. Han var prest og regnes med blant de senere profetene. Esekielboken har et sterkt ekstatisk-visjonært preg. Han deportert til Babylon i 597 f.Kr., og virket fra ca. 593 til 571.»
http://no.wikipedia.org/wiki/Esekiel

Esekiel fikk helt rett i Ezek. 38:8. Vi levde forholdsvis trygt her i de tusener av år som har gått, inntil vår tid, når nå Gog of Magog og satanistene er sluppet løs som Åpenbaringen sier (Rev. 20:7, Rev. 2:9 og Rev. 3:9), og når de mongolske/khazarske horder renner ned vårt land, og underminerer vårt samfunn på statsstøtte for sin multikultulturalisme som ledd i de-stabiliseringen og assimileringen av vårt folk.

Diasporaen startet i år 745 BC for de Ti Tapte Stammer av Israel….

edomites

Tidenes holocaust er på trappene, i Gog og Magog krigen (Esekiel 38-39)

Mongolene har også blitt benevnt som Skytere, Magog og Tungusic folket. Basert på historiske kinesiske tekster er forløperne til mongolene sporet tilbake til Donghu, en nomadisk konføderasjon som okkuperte østlige Mongolia og Machuria.

Bibelen forteller hva som skal skje med den Gamle Verdensorden i verden og i den kristne sivilisasjon i Vesten når de primitve barbariske folkene fra Gog og Magog kommer for å drepe og rane..; Den Nye Verdensorden. DERES verdensorden…
Bilde til venstre: Forbindelsen mellom Babylon og Rothschilds – King of Israel.

«Barbarians»: The Mongols

China’s Most Famous Ghost City: Ordos Kangbashi

Spøkelsesbyen Ordos

Khazarene vender triumferende hjem fra Israel og andre steder, etter at de har beseiret resten av verden. Spøkelsesby bygget i indre Mongolia (Khazaria) av kineserne. Navnet er Ordos, ref. ‘ordo ab chaos’.

De vender hjem fra Israel, fra USA, fra Eurpoa, fra Norge (landene de har ødelagt eller skal ødelegge først) etter at Djengis Khan overvant dem, og drev dem på flukt inn i Øst Europa, og de ble dagens ‘jøder’, askeNazier…. som ikke en gang kan lære seg å snakke skikkelig; Jiddish (det er IKKE hebraisk).

«They will come,» our taxi driver kept insisting, on the drive over from the old heart of Ordos. «You don’t think our city is beautiful? You’ll see. The people will come.»

http://www.thebohemianblog.com/2014/02/welcome-to-ordos-world-largest-ghost-city-china.html

Det er langt ifra slik. Det er motsatt.
Det er langt ifra slik. Det er motsatt.

Det er ikke landet Israel som blir angrepet fra alle sider. Det er okkult satansk forførelse. Det er Israelittene, den hvite rasee kaukasere, i Europa, USA, New Zealand og Australia som angripes fra alle sider, av invaderende styrker de trojanske hester / jødene med makten eller deres korrumperte ledere av vårt eget folk i våre nasjoner tillater dem.

Leaked report: Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to Ukraine
http://therebel.org/en/opinion/777169-israel-acknowledges-jews-in-fact-khazars-secret-plan-for-reverse-migration-to-ukraine

http://www.bloomberg.com/video/69817240-china-builds-desert-ghost-city-as-critics-warn-of-bubble.html

Israelske medier rapporterer:

Leaked report: Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to Ukraine
| Jim Wald | Ops & Blogs | The Times of Israel
http://blogs.timesofisrael.com/leaked-report-israel-acknowledges-jews-in-fact-khazars-secret-plan-for-reverse-migration-to-ukraine/

Fugl Fønix:

«Ordos was once a shaman of the Yaungol who sacrificed himself to the flame, following the promises of the Fire Lords, in order to become a demigod. His flesh is eternally seared with fires, putting him in endless agony. Yaungol Fire-Keepers ritualistically set themselves ablaze to emulate the ascension of Ordos, and cast enchantments and prayers to ease his pain.»

DeathOrdos yells: The eternal fire will never be extinguished.

http://wowpedia.org/Ordos

For sure…. I ildsjøen skal de …. sier Bibelen…

Kjøper makten (korrupsjon)

Og i dag er det dem som har makten og æren i verden, via Baron Rothschild finansimperiet.. – King of Israel – har de kjøpt enhver politiker i alle land, til å støtte sin sak… av dem som ikke er av deres egen rase og familie da som er plassert som trojanske hester for å ødelegge Israels Barns nasjoner innenfra

Er Stoltenberg jøde?
http://www.riksavisen.no/?p=2237

Exposing the Zionist Hidden Hand Ruling Britain and the United States
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/the-man-who-could-be-u-k-s-first-jewish-pm-says-he-is-a-zionist.premium-1.508050
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi/read/115519

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2183858/All-presidents-bar-directly-descended-medieval-English-king.html
Budding genealogist: BridgeAnne d’Avignon created a family tree that connected 42 of 43 U.S. presidents to one common ancestor.

De har til og med interbreedet seg inn i de europeiske kongehus og overtatt monarkiene (med formål å avvikle dem, som trojanske hester), i vårt tilfelle fra Dronning Maud fra av huset Sachsen-Coburg-Gotha. Jeg er skuffet over Kongen, og undrer om familien er av dem, og ikke av vår familie, og at det er årsaken til at vår monark ikke legger så mye akt på det viktigste mandat han har, nemlig å beskytte vår kristne protestantiske konstitusjon (gr.l.§ 2), hvor ‘luthersk evangelisk protestantisk’ nå er tatt ut. Vel er makten vingeklippet, men en formell protest hadde vært på plass i det minste, OM Kongen hadde vært på vår side og ikke deres. Den kom aldri, stilltiende samtykke.

Kronprinsen er forøvrig en aktiv Bilderberger (khazarnettverk), internasjonalist og globalist omforent og for deres Nye Verdensorden, mer enn Alt For Norge.

https://i0.wp.com/www.riksavisen.no/wp-content/uploads/20090609-_812_2642778a.jpg?w=1000

 http://www.riksavisen.no/wp-content/uploads/Charles_article.jpg

Djenghis Khan mente selv at han var Guds straffedom over disse primitive neandertalere som ble/blir styrt av sin reptilhjerne… lyver og bedrar og korrumperer enhver statsstyrelse de får lov å operere i.

«Jeg er Guds straff … Hvis du ikke hadde begått så store synder, ville Gud ikke ha sendt en straff som meg over deg«.
«I am the punishment of God…If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you«.

– Genghis Khan (når han nedla og underla seg Khazaria før, og hvor deretter khazarene/askeNaziene flyktet til Øst Europa; Jiddish ble skapt, for det er langt ifra hebraisk).

Okkulte magiske sexritualer som norsk kollektiv praksis
http://www.riksavisen.no/?p=13463

Fra Magog kommer de for å rane og myrde

The Matrix of Gog: From the Land of Magog Came the Khazars to Destroy and Plunder
http://www.texemarrs.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=catalog&Product_Code=bboa_matrix_of_gog

Esekiel 38-39 profeterer at i de siste dager vil Gog, demonisk hersker av landet Magog, komme mot Israel (Israels Ti Tapte Stammer; anglo SaxSons – ISaacsSons, det europeiske folk), som er ført ut av nasjonene. Han skal komme som en storm, og skal erobre Israel Ti Tapte Stammer sine land (Europa/USA – Nye JerUSAlem) med åpne byer, og ta dem som gisler.

Denne erobringen av Gog og hans hær vil til slutt ende opp i en blodig global krig så katastrofal at Gud selv, vil sette en endelig stopper for den.

Hva er Magog

Hvem er Gog? Hvor er landet Magog? Nå, med nye og oppsiktsvekkende arkeologiske og genetiske funn, har vi fantastisk bevis på at, faktisk ligger Magog i Sør-Russland, i Kaukasus, og Gog er navnet på den store herskeren av kongedømmet Khazaria; Gog of Magog.

Khazaria er landet av de ikke-semittiske, tyrkisk/mongolske folkene som feilaktig hevder å være jøder. De er barbarer som ble tvangskonvert til jødedommen av Kong Bulan rundt år 740. Det sies at Kazarene hadde bånd til Esau’s folk / Edomittene.

Edomittene etter Esau ble Jøder, sier H.G. Wells (på Jesus sin tid), og de fleste av dagens Jøder er konverterte Khazarer

«Se, jeg skal la noen komme fra Satans Synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det.» – Johannes Åpenbaring 3.9-10.

Fra Khazaria på åttehundretallet, flyktet disse hedenske folkeslag, etter å ha blitt tvangskonvertert kollektivt til jødedommen i år 740 av sin Kong Bulan, til Europa (spes. Øst Europa) for å unnslippe invaderende russiske krigere.

I 1948 dro Khazarene videre til Palestina, hvor de erobret de fredelige palestinere og sette opp en pretensiøs, nytt «Kingdom of Israel», et terroristreir. .. som holder verden i et jerngrep av terror med sin Samson Option; sine 250 atomvåpen.

bushdevilsign

Nøyaktig 10 år før 9/11 sa Magog dette

george-bush-new-world-order11
Mr. Magog (Skull & Bones nickname)
1374889_741186815897038_359324422_n
Occultist 585BC Kong Solomon’s rule of law: «Before Molech can intervene there has to be human sacrifice…»

De med ‘Dyrets Merke’, barbarene styrt av sin reptilhjerne.

9/11, Utoya/Oslo, etc. etc. – sacrifices to Molech, to invoke occult powers.

bush_HW

Magog, er jo ærlig om ikke annet.. er jo ikke morsomt så lenge de ikke kan gi til kjenne hva de gjør…

Saudi-Arabia-and-George-W-Bush_
Samme rase/familie….

Samme rase/familie har plassert seg strategisk i de fleste nasjoner.

«Khazarene som utgir seg for å være «jøder», er fra Magog. Anført av Satans Gog, i de siste dagene er de forutbestemt til å sende hele verden inn i en enorm blodsutgytelse, kaos og krig. Esekiel 38-39 er oppfylt foran våre øyne!»

http://www.texemarrs.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=catalog&Product_Code=bboa_matrix_of_gog

President George H. W. Bush sitt navn i Skull & Bones er «Magog». Her er hans sønn på vei til Talmud kveldsskole…

Talmud_Bush

Family Scherff (Bush) – The Revelations of Otto Skorzeny, Part 2
http://educate-yourself.org/cn/familythatpreystogethercompared24aug07.shtml

I alle de kristne nasjoner til alle Israels Ti Tapte Stammer, har disse blitt gjort til ledere, i økonomien, i politikken og i religionene, fordi våre forfedre sovnet av, de var ikke på vakt og beskyttet våre friheter som var surt opparbeidet og nedfelt i vår Grunnlov av 1814 at disse skal ikke ha tilgang til riket, for om de fikk det, så ville de øyeblikkelig begynne sin de-stabilisering. Forbannet være Henrik Wergeland.

Det hevdes for øvrig at Barbara Bush er datter til Aleister Crowley, ikke usannsynlig..

Okkulte magiske sexritualer som norsk kollektiv praksis
http://www.riksavisen.no/?p=13463

Grunnen til at Israel ble dannet som ledd i forførelsene, gitt at satanister snur alt på hodet, så er de faktisk Magog selv, og utgir det for å være en trussel mot SEG SELV – ekstremt dyktig utført okkultisme, som KUN Talmud studenter kan klare:

«Bush seems to have taken the threat of Gog and Magog to Israel quite literally, and, if this story can be believed, to have launched a war to stop them. «

http://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/aug/10/religion-george-bush

Profetien i Esekiel 38;

«1 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så:
2 Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og spå imot ham!
3 Og du skal si: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over dig, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal!
4 Og jeg vil vende dig om og legge kroker i dine kjever og føre dig ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig klædd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd.
5 Persere, etiopere og puteere er med dem, alle sammen med skjold og hjelm;
6 Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med dig.»

«And the word of the LORD came unto me, saying,
Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him,
And say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal:
And I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armour, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords:
Persia, Ethiopia, and Libya with them; all of them with shield and helmet:
Gomer, and all his bands; the house of Togarmah of the north quarters, and all his bands: and many people with thee.
«

Og NÅ kommer perlen….fra de Israelske rabbier og ledelse:

Chief Prince of Meshech and Tubal

megillat_bush_1s_large

Når de påkaller ‘Eternal God’, så er det Lucifer eller Satan de anser som sin gud (‘på fruktene skal dere kjenne dem’), derfor kaller Johannes dem Satans Synagoge i sin Åpenbaring (3.9), som Jesus kalte dem for å ha ‘Djevelen til far’; på grunn av okkultismen, løgnene og forførelsene deres. Det er faktisk nesten som trolldom hvordan de har fanget alle verdens mennesker i sin virkelighetsoppfatning; The Matrix.

Folk flest tror det de vil ha dem til å tro. Henry Kissinger sa til New York Post for en tid tilbake…. «Om ti år eksisterer ikke Israel lenger«.

Så på deres gamle trakter, indre Mongolia og Kina de har laget seg sine rømningssteder for sin ‘elite’ , millioner fra Israel, og Ukraina, promoteres allerede for khazarene i Israelsk media, når den tiden kommer deres oppdrag i vesten er over. Ingen bør undervurdere dem og tro de er helt dum at de ikke planlegger hvor de skal dra, mens de planlegger død og destruksjon for resten av oss..

«Arriving on 666, a Prophetically Appropriate Date
He arrived in Jerusalem 1/09/08, numerically translated in occult numerology as 666. On 1/11 (the 11th of January), he and Israeli Prime Minister Olmert, along with former British Prime Minister Tony Blair, were taken down into the earth, inside Zedekiah’s Cave, for a clandestine ritual and black mass conducted by the Grand Master of Israel’s Freemasons. The same day, Bush visited Yad Vashem, Israel’s version of the Holocaust Museum, where he stayed exactly 90 minutes, a number again translating into 666.

Bush Identified as Chief Prince of Meshech and Tubal
The Scroll goes on to address Bush as, «The Honorable Mr. George W. Bush, President of the United States of America.» Then, however, in a most shocking and prophetic manner, the Scroll of Bush, a document representing the entire Jewish nation both in Israel and dispersed throughout the world, a document composed by and authenticated by the highest religious rabbis on the planet, addressed Bush by yet another title:

«Esteemed Mr. George W. Bush, the Chief Prince of Meshech and Tubal (Ezekiel 38:1), Leader of the West!»

Oversatt tittuleres Bush av khazarene i Israelsk ledelse som «Høyærede Mr. George W. Bush, Chief Prince av Meshech og Tubal (Esekiel 38:1), Vestens Leder!»

http://www.texemarrs.com/042008/gog_magog_scroll_of_bush.htm

Fyrsten Meshech og Tubal og hans medløpere i de fleste vestlige OG østlige nasjoner sine kriger, de er ikke mot dem selv, muslimene eller andre (som de også for øvrig kontrollerer, sammen med Vatikanet), det er vi som er fienden, det er vi som skal holocaustes i de kriger de arrangerer, ved å kontrollere begge sider. Israels Barns nasjoner, de Ti Tapte Stammer av Israels land (ISaacsSons – Saxons), angripes innenfra, av trojanske hester plassert i vår forvaltning, og i vår statsstyrelse.

Putins rådgiver advarer finnene om 3. Verdenskrig
http://www.riksavisen.no/?p=13382

Fear is the enemy
Tenk over dette; Hvem er det de fleste frykter å dra frem som fienden identifisert, som årsak til verdens elendighet? Hvorfor så stor frykt for det åpenbare? Hadde frykten en misjon, er den plassert der i de massebevisste med hensikt? Som Sun Tzu sier, verden kommer ikke til å bli bedre, før menneskene lærer seg å identifisere fienden, og samle seg mot den, for inntil det vil de være som forvirrede veggelus som vandrer de blindveier de blir ledet inn på og splittet på, nettopp for at de ikke skal klare å samle seg mot den felles hovedfiende……

Hvor Kjærligheten (inkarnert) kommer, der må frykten vike

Fienden er identifisert

“If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.”
― Sun Tzu, The Art of War

De som tror Staten er fienden, tar feil. Staten er bare en organisering, en kontrakt om å samarbeide for hvordan leve sammen i fred og fordragelighet. Det er en innbyrdes avtale mellom menneskene i det samfunnet om hvordan de skal leve sammen og løse konflikter, forhåpentligvis uten barbarisk blodutgytelse. Statsstyrelsen blir alltid siviliserte mennesker enige om, men når de med ‘Dyrets Merke’ (666; de verdslige, de karnalske) og de som lever utifra sin reptilhjerne overtar den, da blir det vanskelig.

«7 Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. 8 Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand». Åpenbaringen 20:7.

Når vi ser satanistene og de av den blodrøde edomånden har blitt mediayndlinger, så er det liten tvil om at Satan er sluppet løs i vårt land, etter ofringen til Molok på Utøya; 22/7, og USA etter 9/11.

9/11 as Mass Rituals (Utøya, blodofringer til Baphomet, Molok, Baal)
«S.K. Bain, er forfatter av The Most Dangerous Book in The World». Bain tar for gitt at 9/11, JFK drapet, og lignende arrangementer er mega-ritualer av menneskeofring».
S.K. Bain, is the author of The Most Dangerous Book in the World. Bain posits that 9/11, the JFK assassination, and similar events are mega-rituals of human sacrifice.
http://truthjihadradio.blogspot.no/2012/11/the-most-dangerous-radio-show-in-world.html

585BC Kong Solomon’s rule of law:

«Før Molok kan intervenere vil det være påkrevd med menneskelige blodsofring»

«Before Molech can intervene there has to be human sacrifice…»

Mossad bak Utøya-terrorismen?
http://www.riksavisen.no/mossad-bak-utoya-terrorismen/

John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling
http://www.riksavisen.no/?p=11344

Det er de som innfluerer statsstyrelsen fra bak sceneteppet, regissørene, som er hovedfienden; de som korrumperer lederne i statsstyrelsen til å gjøre sin vilje.. Derfor sa Jesus: «Gi til Keiseren hva som er Keiserens«, det var ikke hovedproblemet. Jesus visste at det er okkultistene (‘vipers’ ‘ormeyngel’ djevelens barn’, etc.) som påvirker både statsstyrelsen og monarkene som er hovedproblemet.

https://i0.wp.com/www.riksavisen.no/wp-content/uploads/sharon320x180.jpg?resize=320%2C180 Hovedproblemet er altså forførelser (deceptions), løgn og bedrag, av de som korrumperer statsstyrelsen, de som ‘eier’ de som blir ‘valgt’ (ikke valgt ev velgerne) til å være flertallets representanter i statsstyrelsen.

«In the thirty-eighth chapter of Ezekiel it says God will take the children of Israel from among the heathen [where] they’d been scattered and will gather them again in the promised land,» Reagan told Mills. «Ezekiel says that . . . the nation that will lead all the other powers into darkness against Israel will come out of the north. – President Reagan.

https://i0.wp.com/www.riksavisen.no/wp-content/uploads/10482146_815374595153583_6918397382787661515_n.jpg?resize=261%2C196

Hva President Reagan ikke klarte var å definere ‘Israel’ skikkelig. Det er stor forskjell på Bibelens og Guds Israel, og FN (UN) og Baron Rothschild sitt.

Om okkulte krefter i Norge står bak, så kanskje også Lyset fra Norden kan bevirke en motsatt karmisk impuls (Jesus; ‘høster som en sår’), som opphever ondskapen til okkultistene som står bak forførelsene.

Bilde til venstre: Sionist reklame. Sier det ‘Except the Khazars?

Hvem dette er? Det finner en ut, som Voltaire sier:

rules

Om slagmarken og krigen som føres i dag er informasjonskrigen, så er prinsippet det samme….

Nå kommer kampen/krigen igjen for friheten, den samme som Jesus førte, den samme som William Wallace førte…. er du klar til å kjempe for din frihet fra satanistene, for Guds Rike på jord, istedenfor satanistene og anti-Kristenes rike om du lar være?

Men den viktigste friheten vi kan sikre oss er her, friheten i Kristus:

Relevant

Khazarene erobrer Europa og USA
http://www.riksavisen.no/?p=590

Israels 10 tapte stammer

http://www.riksavisen.no/?p=1051

Å Huske Hvem Vi Er; Guds Utvalgte Folk

http://www.riksavisen.no/?p=1003

Israels ti tapte stammer Del 1

http://www.innsyn.com/artikler/israel/item/62-israels-ti-tapte-stammer-del-1

Epilog

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring