Antisemittisme; Ytringenes Grenseland

Jeg ser hvor dette bærer hen. ‘Antisemittisme’ blir kriminalisert. Tankekriminalitet. I det forgagne kristne systemet vi hadde i Norge var det handlingen som var kriminell, i det jødiske systemet for vårt land og samfunn er selv tanken og kanskje til og med følelser blitt kriminell. Norge anno 1814 Jøder forbudt. 2019 Kristne forbudt. Vi har kommet under jødisk herredømme, om vi liker det eller ei.

Mer farlig for hver dag som går nå å være kristen. Men hvem er det som holder ut til enden (Matthew 24:13), og lar være å avsverge Jesus sitt evangelium om hans lidelse for å redde syndere, også jødiske syndere, for å tekkes de karnalske Jødene sitt evangelium om deres ‘lidelser’? Svært snart må vi kristne gå under jorden. Som også apostlene fornuftsmessig måtte gjøre, de gjemte seg bak stengte dører av frykt for jødene (John 19:38, John 20:19):

«Men ingen ville snakke om Jesus av frykt for jødene.» – John 7:13.

Hvor lenge inntil de forbyr Bibelen som «hattale?» – Henry Makow

Vi kristne er jo påbudt å holde oss til sannheten om alt, og ikke løgnene, om vi ikke vil tilhøre ‘Løgnens Far’ aka Satan. Skal vi for eksempel bli påbudt av statsmakten å si at jødene ikke fikk Jesus drept, så lyver vi jo tvertimot Moselovene (?). Skal kristne bli påbudt å lyve hva Evangeliet sier og annet, og bli kriminalisert om de ikke lyver?

Dagens fariseere om de er jødisk eller bare kristensionister i Vårt Land bygger nå momentum for hvem folkemassene skal hate, slik at de ikke reagerer når de begynner utrenskningene og korsfestingene, som bolsjevik jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) gjorde i USSR fra 1917 hvor dødsstraff for antisemittisme var den andre loven de vedtok. De koker frosken langsomt. Folk må vennes til hvem og hvorfor enkelte kristne må hates, slik at de godvillig går med på det når de tilsynelatende ‘gode’ og ‘rettferdige’ starter myrderiene. Nettopp slik som fariseerne og Kaifas oppildnet småfolket når de ville korsfeste aka myrde Jesus. De må få folket med seg, og få dem til å forstå at de støtter den gode side om de støtter Kaifas og Barrabas sin frigivelse (?).

De Glemte Holocaust
https://www.riksavisen.no/de-glemte-holocaust/

Dette slik at ikke småfolket reagerer imot sine herskere når Herskerrrasen begynner utrenskningene. Selv satanister i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) vil gjerne fremstå som ‘gode’ og føle seg rettferdigjort i sine handlinger. Det er hva Bibelen sier sammen med kristensionister som elsker jøder for deres ekte eller innbilte lidelser, men mindre for Jesus sine, er de som kler seg som Lysets Engler (2 Corinthians 11:14). Men i virkeligheten er de ondskapens og mørkets agenter (luciferianere), som de som drap Jesus, Lyset som kom til vår arme jord. Lucifer kappstrider om sjelene med Jesus hvem av dem som er’Lysbringeren’. Vi kristne vet svaret. Jøder og Frimurere av B’nai Brith som moderlosje tror det er Lucifer. Disse tror faktisk de skal bli guder for seg selv, guder for andre i verden. Dårer.

«KONSPIRASJONSNETTSTED: Dette er blant de antisemittiske artiklene med kristen symbolikk man finner i konspirasjonsnettstedet riksavisen.no. Foto: Skjerdump / montasje «

Blander kristendom i jødehat
https://www.vl.no/nyhet/blander-kristendom-i-jodehat-1.1289416?paywall=true

Hadde de ennå vært jøder og/eller semitter i det hele tatt da.

Jødehat? Er det? Det er ikke tvertimot hat mot kristne da? Altså virkelig kristne, som følger det virkelige Evangelium og ikke tilpasser det tidsånden? Det er nesten NØDT til å være det for at Bibelens profetier skal gå i oppfyllelse, se for eksempel Matthew 24:8-13. Bibelen profeterer jo absolutt INGENTING om at det er jøders tribulations og begynnelsen på ‘sorrows’ (?). Så når kristne skal prøves, hvem er det som prøver dem andre enn de anti-kriste jødene i spissen for det? Logisk brist i Bibelen om ikke.

Som kristne skal vi fremheve Jesus Kristus sine lidelser som det uskyldige gode offerlam som ble utsatt for de onde i verden, deriblant de jødene han ble utsatt for. «Jøde» er per definisjon Edomitter som Herodes, som ville drepe Jesus allerede som barn fordi han ikke ville ha noen slik Messias som Det Gamle Testamente profeterte skulle komme, så de måtte flykte til Egypten, som fariseerne Kaifas og de andre satanistene på Jesus sin tid, i tillegg til altså de konverterte Khazarene som kalles askeNazi jøder, europeiske jøder som adopterte den Babylonske Talmud og kabbala (okkultisme, sorcery). Herodes var jøde, Barrabas var jøde, Judas var jøde, Kaifas var jøde – Jesus var IKKE jøde.

Edomittene etter Esau ble Jøder, sier H.G. Wells (på Jesus sin tid), og de fleste av dagens Jøder er konverterte Khazarer

Kristensionistiske satanister i Vårt Land går bananas
https://www.riksavisen.no/kristensionistiske-satanister-i-vart-land-gar-bananas/

Vil toskhaudene i Vårt Land påstå at grunnen til at ALLE Profetene alle som en hatet «jøder», apostlene og Jesus selv, at det var grunnen til at de irettesatte jødene, dømte dem nord og ned? Er det virkelig tilfelle? Eller er det bare ennå mer påståelige løgner fra satanister og lurendreiere?

Bibelen sier jo at det var Jødene som drap Profetene, ikke motsatt (?).

For meg personlig er det svært viktig å vise alle at ikke alle kristne er sionister, slik at virkelig kristne ikke skal bli tvungen til å identifisere seg med kristensionistene om de ikke vil. Gud gir oss valgfrihet, men de med definisjonsmakten ønsker ikke at valgmulighetene i trosspørsmål skal bli vist for almenheten. De vil helst få det dit hen at det er bare ett valg, ved å marginalisere – sosialt få lagt for hat – å vekke emosjonell avsky for (ikke ved ærlighet, men kun ved løgner og bedrag) – ikke sionistiske kristne. For dem er det viktig nå i denne fase å identifisere kristensionister som de ‘riktige’ kristne. Salige Martin Luther var absolutt ikke sionist, med sin bok «Jødene og deres løgner’.

Esaus barn; edomittene vil til evig tid hate Israelittene, Jacobs Barn. Det er oss Kaukasere, se her. De vil alltid begjære kristen manns blod, Guds eget Folk, derfor hater Gud dem (Malachi 1:3; Romans 9:13), men de kan redde sin sjel ved å omvende seg til Jesus Kristus sin modell for sosialt samkvem med verdens andre folkeslag.

Men vil de det? Eller vil de mer at almenheten skal tilbe dem enn Jesus?

Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?
https://www.riksavisen.no/tilbedelse-av-joder-som-verdens-messiaser/

Hvem er det største sonoffer for menneskers ondskap: Jøder (HoloCash) eller Jesus?

Jeg sier Jesus. Kristensionister, jøder light, vil nok indoktrinert hevde Jøder.

Baruch Levy, brev til Karl Mordechai Marx Levy, om den Nye (jødiske) Verdensorden
Det jødiske folk som helhet vil bli sin egen Messias. Den vil oppnå verdensdominasjon ved oppløsning av andre raser, ved avskaffelse av grenser, utrydding av monarki og ved etablering av en verdensrepublikk der jødene overalt vil utøve privilegiet med statsborgerskap.
I denne nye verdensorden vil Israels barn gi alle ledere uten å møte opposisjon. Regjeringer av de forskjellige folkene som danner verdensrepublikken, vil uten vanskeligheter falle i jødenes hender. Det vil da være mulig for de jødiske herskerne å avskaffe privat eiendom og overalt for å gjøre bruk av statens ressurser.

Dermed vil løftet om Talmud bli oppfylt, der det sies at når den messianske tiden er kommet, vil jødene ha all verdens eiendom i sine hender.

Baruch Levy, brev til Karl Marx, trykt i La Revue de Paris, s. 574, 1. juni 1928

Dette er selvfølgelig anti-Kristens gylne tidsalder, hvor Verdensherskeren skal ta sitt sete i det frimurerske Tredje Salomons Tempel i Jerusalem som de gjenoppbygger hva Gud har revet ned. Alle vet jo at jøder er og alltid har vært anti-krister.

Jødene er nå i sin messianske tidsalder… mye som kalles ‘hattale’ i den Jødiske Brave New World Order….

Jødenes Nye Verdensorden – Anti Krists Rike

Jødenes Nye Verdensorden – Anti Krists Rike

Dødsdømt evangelisering

De kristnes ene oppgave etter Jesus Kristus er å utbre evangeliet, at gode jøder må ikke følge de onde jødene, fordi det er en vei som fører rett til fortapelsen og Helvete / Sheol. Vi elsker dem altså så mye at vi med fare for liv og lemmer sier dem at Gud vil frastøte dem, om de ikke tar avstand fra hva de onde blant dem gjør. De onde jøder vil ikke at de gode jøder skal få vite at det er to typer ‘jøder’; onde og gode, vi kristne – heller ikke messianske jøder – skal ikke få lov å fortelle de gode jøder at hva de onde jøder gjør er imot Skriften og er pur ondskap mye av det.

Trump (Cyrus); Dødsdom for antisemittisme
Trump gir dødsdom for antisemitisme, sier han (lytt fra tid 1:25:45 + 2 min). Det var akkurat hva bolsjevik jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) gjorde i Sovjetunionen i 1917. 80% av ledelsen av bolsvikene og deres drapsskvadroner i CHEKA var jøder.

Det var faktisk den andre loven de laget, dødsdom for antisemitisme. 100 år senere gjentas historien i USSA. Til sammen 66 millioner hvite kristne fra RUS-folket (RUS betyr skandinavisk) etter Rurik ble industrielt utryddet av denne loven i Sovjetunionen, ifølge Alexander Solshenitzyn, og ble erstattet av asiatiske-mongoler som de fleste russerne i dag. RUS-folkene i Russland er for det meste døde og borte, på grunn av sin «antisemitisme».

Trump’s Kabbalah ‘Tree of Life’ Award

Hvis Amerika faller, er resten av oss også dømt. De må bare få laget nok rabalder nå nok til å få avvæpnet amerikanerne så de ikke kan beskytte seg, når dagens form for det bolsjevik-jødiske CHEKA kommer og skal ta dem.

Riksadvokaten har instruert

Riksadvokat Tor Aksel Busch som jeg forøvrig mistenker å være jøde, fordi Jesus sa at vi skal kjenne dem på fruktene, vil nå at det skal være forbudt å ytre noe som helst negativt mot jøder aka «utsatte grupper», for det er helt sikkert ikke oss kristne han har i tankene.

3 medlemmer av Riksadvokatens «utsatte gruppe» ?

Ytringenes grenseland
https://www.dagbladet.no/kultur/ytringenes-grenseland/70832995

«Det er særlig tre bestemmelser i straffeloven som er aktuelle i denne type saker. De omfatter forbudet mot hatefulle ytringer (som verner utsatte grupper)», sier Bush.

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Jeg og Jensemann, Jensemann som igrunn er nesten like pen som meg, vi er mye mer lik enn Jens og forstander for det Mosaiske Trossamfunn Ervin Kohn for eksempel.. askeNazier er Kaukasere, som oss Israelitter på vandring kom vi fra samme sted (Assyria området), de blir derfor kalt europeiske jøder.. alle de superpene jødejentene i Hollywood er askeNazier..

Dette fordi askeNazier er konvertitter til jødedommen, omtrent som kristensionister og frimurere er konvertitter til jødedommen, Jøder Light, khazarer med noen innslag av Esau/Edomitter (som Herodes), og vi kausasere forøvrig er av Jacob-Israel.. våre forfedre var brødre, selv om Esau hatet Jacob-Israel, som hans etterkommere hater Jacob-Israel, som alle er av kristen manns blod idag, den hvite rase.. og hans etterkommere.. det er det Holocaust av Israelittene som Bibelen snakker om (Malachi 1:3, Romans 9:13). Hatet sluttet aldri, det antok bare nye former. Vi var lenge trygg her langt i iskalde nord, men så… (1856).

Det er den rasemessige siden av det.. Den trosmessige siden av det er at jøder som kom utav Babylon de var alt slags rare multikulturelle blods blanding som praktiserer Talmudisme.. som fariseerne sverget til.. de var aldri noe særlig mer inne på Moses og Profetenes lære. Idag er vel flertallet av jødene ateistiske humanister, altså verdslige, karnalske. Profetene talte for døve ører, for om de hadde adlydet Profeten Isaiah for eksempel, så er det vanskelig å misforstå hvem dette relaterer til : Isaiah 9:6, må nesten være idioter for ikke ta Isaiahs beskrivelse av Jesus Kristus som Messias i Isaiah 11 (Root of Jesse), og spesielt her i Jesaja Isaiah 53:4-6 hvor profeten Jesaja, som levde rundt 700 år før Jesu tid, profeterte at Messias ville lide for andres synder:

«Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. 5 Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. 6 Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.» (Jesaja / Isaiah 53:4-6, KJV)

For alle mosaiske jøder som ikke leser den Babylonske Talmud vil forstå hvem som led og døde for menneskenes synder utav dette. De som ikke forstår tilhører Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), de [reprobates] som tror det er de selv som er offerlammene og lidelsens mestere.

Jens Stoltenberg var observert på Gardermoen med fire -4- livvakter som haleheng forleden. Så om Jens Stoltenberg, Ervin Kohn, Tor Aksel Busch og alle jøder som styrer verden ala George Soros og Baron Rothschild er en «utsatt gruppe», det kan vel diskuteres.

Vil noen virkelig påstå at disse i USA, og i alle andre land hvor de sitter med all makt og innflytelse, er en UTSATT GRUPPE?

MOSSAD med internasjonal «licence to kill» kan drepe hver enkelt av oss om noen timer, en enkel MOSSAD agent kan fikse det hvor vi lever i våre enkle liv uten livvakter, vil de kunne gjøre det raskt og effektivt og uten spor – OM GUD VIL og TILLATER DET, og om noen spor vil deres trofaste ‘heroiske’ korrupte justisvesen og politi dekke over ethvert spor hvem som gjorde det. Garantert.

Det kreves alltid blodoffer. Om Gud ser at de får lov å myrde en eller to personer, så vil massen vekkes opp, som når de myrdet den rettferdige og i beskyldningene uskyldige Jesus, så kan det tenkes at Gud vil tillate dem, atter en gang (Hebrews 9:22). De avslører seg selv da. Kristne martyrer for den gode sak er dessverre alltid og fremdeles nødvendig.

En Verden. En Religion

Dette er ledd i den den internasjonale «krigen mot anti-semittismen». I den En Verden religionen de skaper, skal alle kunne tro på en Gud, men det er samme Gud vil de påstå, det er bare navnet som er forskjellig sier de; Gud, Jehova, Allah eller Buddha eller Odin spiller ingen rolle mener de. Men en ting spiller en rolle, og det at det er at jødene må tilbes, de er som Faraoer eller Caesere som kever ekstrem tilbedelse, folk må se på dem med guddommelig status. Det er Jødene som skal være kongenes Konger nå og «regjeringenes på deres skuldre» , og IKKE Jesus Kristus regjeringene våre skal være på skuldrene av eller som våre kongers Konge (Isaiah 9:6) (Åp. / Rev. 19:16, Daniel 2:37).

Nedenfor er alle våre lands lederskap er instruert av Rebbe; Gjør dere ikke som vi sier, så får dere store terror- og migrasjonsproblemer i deres land, som de demonstrerte de var istand til ved 9/11, Utøya og den syriske flyktning’krisen’.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

2) Since the time for Geula had arrived, and it was therefore already possible to experience a foretaste and beginning of the fulfillment of the prophecies of Geula, the United States could have used the opportunity to tell the world once and for all, that humanity’s first priority is “yishuvo shel olam” (settling the world), and a nation that acts contrary to this priority, will be severely punished.

A few years prior to this, when the Rebbe began talking about the Sheva Mitzvos (Seven anti-Christ Noahide laws) in earnest, the Rebbe made it clear that the U.S. had an important role to play in teaching the Sheva Mitzvos to the world. Being a kingdom of chesed with worldwide economic clout, the U.S. could use its strong position in the world to influence the nations to fulfill their mitzvos.

http://www.beismoshiach.org/Moshiach/moshiach341.htm

Alle fikk med seg den uthevede trusselen fra Rebbe formoder jeg? Den sier: «en nasjon som handler i strid med denne prioriteten, vil bli sterkt straffet» — Noahide Lovene som Bush Jr. innførte …..Via HJR 104, PL 102-14.

Det er de utvalgte som sier det selv, så da får vi vel tro det.

Her instruerer Rebbe Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han må framskynde deres messias komme, hvilket er kristnes Anti-Krist komme, det er at de skal ta herredømme over verden, og han synest det er lite som skjer (tikkun olam). De skal stanse all ‘idolisering’ og tilbedelse av Jesus som ifølge Noahide lovene er en dødssynd, befengt med dødsstraff. Men idolisering av jøder som messiaser og småguder av massen har de lite imot. Ja, vi skal intensivere det, sier Benjamin Netanyahu. Vi kan vel si at Bibi har vært flink i Rebbes øyne de år som har gått siden dette?

USA er protestantisk vil noen uvitende si. Nei, sier jeg – ikke lenger… USA har vært jødisk siden 1913 med innføringen av Federal Reserve Systemet og deres usury system deri har amerikanere vært deres slaver av ågerrenter, og fra 1991.

«George Bush, indicated in Public Law 102-14, 102nd Congress, that the United States of America was founded upon the Seven Universal Laws of Noah. In the same year George W. Bush announced the emergence of the New World Order, he proclaimed the United States as being based on the Noahide Laws. Nevermind that our country was based on God, or a Bill of Rights, or a Constitution to protect us from tyrants such as he was».

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
https://www.riksavisen.no/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

Jødene med makten trenger å få med sitt grunnfjell, de vanlige jøder som kanskje ikke vet eller bryr seg så mye hva deres lederskap foretar seg.

Fordi det er forskjellig meninger selv blant jøder hvorvidt Nye Testamentet er antisemittisk eller ikke.

De som sier noe som Jødene med makten ikke kan godta, så blir det definert som hatkriminalitet og tankekriminalitet som de kaller det, etter den lovtemplate som jødiske ADL ved Abe Foxman har gitt til all verdens regjeringer hvor deres folk sitter, for implementering, i praksis forbyr det kristendommen. Deres hat mot oss sier lovene lite om.

Dødsstraff for anti-semittisme fra humanistene
https://www.riksavisen.no/dodsstraff-for-anti-semittisme-fra-humanistene/

Ervin Kohns norske CHEKA, 100 års jubileum
https://www.riksavisen.no/ervin-kohns-norske-chekas-100-ars-jubileum/

Så lenge de tror på jøder som Jens Stoltenberg, Tor Aksel Busch, Emmanuel Macron, Barack Obama, etc., som det fremste og høyeste mest intelligente og mest ufeilbarlige vesen i Guds skaperverk, så er alt lovlig, alt er greitt. Alle Rabbier og Rebbe også i det hinside de ikke tror på, vil være kjempefornøyd, og ellers kan folk tro på julenissen og Buddhas eller Pavens mandat til forlatelse av syndene for dem.

I den Nye Jødiske Verdens Ordens religion, der må du tilbe Jøder som var de guder. Alle må fra barnsben av innprentes at de må tilbe dem, for det er den eneste måten de kan bli sett på som sine egne messiaser, som verdens redningsmenn, som led for verdens ondskap, som lidende tjenere. De har overtatt Jesus sin rolle som våre kongers Konge (Åp. / Rev. 19:16, Daniel 2:37), som våre regjeringer skal basere seg på (Isaiah 9:6). Der er ikke mye tjenerprinsipp i hva de gjør. Kun herskerprinsippet som gjelder. Så ved det kan de aldri bli det «lys for nasjonene» som vi Israelittene har vært, som bragte hele verden evangeliet som Jesus kommanderte oss. Vi har all grunn til å være stolte av våre forfedre. De sviktet ikke. De holdt Pakten, den Nye Pakten.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Idag er ikke hverken vår jordiske konge eller regjeringen (Isaiah 9:6) underlagt den kongenes Konge de har vært i 1000 år i vårt land (Åp. / Rev. 19:16, Daniel 2:37). «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må halde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.» – Gulatingsloven (år 930).

Regjeringen er en gjeng med korrupte satanister, som sammen med vårt konghus er underlagt den internasjonale jødedom, og ikke Kvitekrist lenger ved lov som i de forgagne 1000 år, og bedriver undergravingsvirksomhet av vårt land og folk. Dessverre.

Hvilket fantastisk folk vi har vært i tusener av år. Denne generasjonen sviktet. Ble pervertert, takket være TV.

Dommedag

Når de ikke lenger er det, så skal det gå Norge og det norske folk ille. Dessverre. Dommedagen kommer nå, og en del av dommen er å komme under Herskerrasens (van)styre. Hver gang i Bibelhistorien Israelsfolket kom i synd og falt fra nåden, så ble de hærtatt eller overgitt til og av barbarer og satanister (Assyria, Babylon og Roma). Gang etter gang var det slik, og de måtte leve under en ‘rod of iron’ (Proverbs 26:3). Også denne gang; Jødene som drar med seg alle andre slags barbarer gjennom multikulturismen, vil bli enevolds herskerne nå. Fordi, som Gud selv sier:

«de adlød ikke stemmen til Jehova sin Gud” (2 Kings 18:9-12)
fordi de har ikke hørt mine ord” (Jeremiah 25:8ff)

Gud kan til og med finne på og gi nasjonen jødiske herskere.

Christs 1000 Years Reign is In the Past
https://www.riksavisen.no/christs-1000-years-reign-is-in-the-past/

Vi vet det gikk slik i Profeten Jeremiah sin tid, og slik er det dette vil gå med vårt land. Gud er brutal når hans vrede blir vekket. Folk kan la være å tro på Gud, men de vil tro når de får erfare hans vrede. Det gjorde våre forfedre av Israelittene når vi var i denne samme situasjon.

Jeg synest at det er veldig trist at 1000 år under Kvitekrist, 1000 forholdsvis gode år for Norge og norske Israelitter fikk, vi hadde gjennom armod og nød ihvertfall frihet. Men så ble vi likgyldig i denne generasjon, og forkastet og satte ikke pris på det lovede landet Gud gav oss, vi satte heller ikke pris på Gud som gav oss det.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,[ab]
så vi vant vår rett.

Ja vi elsker dette landet

Dermed blir det slutt på nåden, og dommen ekserveres. Jødenes innflytelse i vårt land er Dommen, de er Assyrerne, Babylonerne og Romerne manifestert. Gud selv sier i Bibelen at jeg og du, skal innfinne oss med det (1 Peter 2:13-14, Jeremiah 27:12).

Jeg gjentar til påtalemakten, ingen oppfordring til vold herifra. Alle kristne som lyder Gud mer enn mennesker skal innfinne seg med at Jødene nå er deres herskere, når dere skal bli styrt med jernstav. Det er Dommens fullbyrdelse, p.g.a. frafallet, sionismens utbredelse som avskaffet Jesus som denne nasjonens Konge over kongene våre, vi har blitt en hedensk nasjon, da følger det ene etter det andre.

Det kommer jeg til å gjøre, men ingen skal få meg fra å rope fra hustakene om hva som gikk galt (Matthew 10:27), for jeg lyder den Bibelske Guds forordning (Acts 5:29) mer enn noen som helst jøder sin forordning. De får heller bare korsfeste meg om de er misfornøyd med det. Makten og muligheten, og hatet mot kristen manns blod har de. Det er det ikke tvil om. Det viser historien blant annet i Sovjet systemet oss, hvordan det gikk med vårt broderfolk RUS-folket etter Rurik der (RUS betyr Skandinav), 66 million industrielt eksterminert av bolsjevik jødene.

«Judeo Christianum nullum serviat mancipium, nefas enim est quem, Christus redemit blasphemum, Christi in servitutis vinculis detinere.»

[Ingen kristen skulle bli solgt i slaveri til en jøde, for det er ulovlig at den som Kristus har innløst, skal holdes i barmhjertighetens bånd til noen som blasfemer mot Kristus]

[«No Christian should be sold in slavery to a Jew, for it is unlawful that one whom Christ has redeemed should be held in the bonds of servitude to someone who blasphemes against Christ”]

Lord Chief Justice Edward Coke’s judicial decree

Verdensreligionen

Å tro på jødene i alt er den nye verdensreligionen. Du skal fra barnsben av tro at de er de legitime blodsofre for verdens synder og ondskap. Stemmer ikke. Det er Jesus. Du skal tro at du blir frelst og god og redder din sjel av å gjøre dette, av å tro på dem og tilbe dem. Det stemmer ikke. Du må tro på Jesus. Alle bør tro at det er jødene som er de lidende tjenere (suffering servants). Det stemmer ikke. Det var Jesus som hadde tjenerprinsippet. Jødene har herskerprinsippet, som Herodes som ville drepe Jesus allerede som barn, redd for den politiske konkurransen. Enkeltpersoner blant dem har, men de har aldri kollektivt tjent noen andre enn seg selv. Etc.

Studer Bibelen og se hvordan de gikk med herskerne i Assyria, Babylon og Roma, ved at de ikke fulgte de åndelige spilleregler, som for eksempel å fravriste enkeltmennesker å kunne velge Gud fremfor mennesker å tilbe og tjene (idolizing). Blir den valgfrihet fratatt med vold eller trusler om vold, så er spillereglene krenket. Les Jobs Bok. Disse herskerne fikk lov å straffe frafallet, men de fikk ikke frie hender, uten at de om de gjorde det som de ville likevel, så ble de hardt straffet. Les.

Hva de gjør har konsekvenser. Og det er eneste vi kristne skal gjøre. Tilby oss selv dem, som uskyldige martyrer i deres hatefulle ondskapsfulle hender de vil kaldblodig ofre. DA vil den åndelige lov dreie imot dem, det var Mesterens storhet, når han beseiret dem på korset. Han visste det var eneste måten vi kan ta dem på. De har alle våpnene, de har militæret, de har politiet, etteretning, NATO- hva kan vi som bønder, fiskere og sjømenn stille opp mot det ? Vi kan ha Jesus Kristus, han tar dem fra andre siden, ad åndelig vei (Ephesians 6:12). Han gav sitt liv for å frelse oss fra dem. De måtte backe opp fra oss i 2000 år, legge sin Nye Verdensorden på vent i 2000 år. Så kan vi gjøre. Hver enkelt av oss. Men da kan vi ikke være redd dem og underlegge oss dem og deres agenda og ondskap.

Jødene ble spredt for alle vinder, til all verdens land og nasjoner, slik at de ikke skulle få dyrke mer sin latente ondskap og konspirere mot andre mennesker. Nå har de re-gruppert og kommer sterkt tilbake. Jesus satte dem tilbake med 2000 år, for deres sykelige trang til Verdensherredømme var der allerede på Jesus sin tid. Takk til Jesus. Vi fikk 1000 gode år under kristent lovverk for samfunnet, Tjenerstaten. Nå kommer Herskerstaten. Herskerprinsippet er jødenes form for regjering, jfr. Herodes.

Nå forlot våre nasjoner Jesus og Gud, og vi er alene. #Dommedag.

I den jødiske Nye Verdensorden vil verdens hovedstad være Jerusalem med antichrist på sin trone, dyreofrene gjenopprettes, og Sannhedrin i det Tredje Tempelet vil være verdens Høyesterett som dømmer etter Noahide-lovene, beklager å si at Mr. Trump er MR: NEW WORLD ORDER. De kristne som trodde han skulle bety noe, bør like godt først som sist bli skuffet. Han er jødenes Cyrus, ingenting for kristne.

Vi må akseptere at jødene har funnet sin messianske tidsalder, hvor anti-Kristene skal få styre for en tid. Det er profetert i Bibelen, det bør ikke være noen overaskelse for kristne med den Hellige Ånde til å tolke Bibelen for seg. Men det er vel ikke så mange av dem som kan det lenger. Men de må også anerkjenne at Bibelen tar for seg fortsettelsen, at det også skal komme til en ende for anti-Krists tid også. De første skal bli de siste og vise versa. Da vil det nok være klokt å ta med i vurderingene sine moralske og åndelige lover de skal styre og handle etter, hvert enkelt individ av dem.

Individuelt er vi skapt og født, individuelt skal vi dø, og forhåpentligvis gjenoppstå om vi oppfyller kravene for det.

Her er en luciferianer som ikke oppfyller kravene:

POPE FRANCIS
Som jeg ofte har gjentatt, kan en kristen ikke være antisemittisk. Vi deler de samme røttene. Det ville være en motsetning i tro og i livet. Sammen er vi kalt for å forplikte oss til å sikre at antisemittismen blir utvist fra det menneskelige samfunn.»

«As I have often repeated, a Christian cannot be anti-Semitic. We share the same roots. It would be a contradiction in faith and in life. Together we are called to commit ourselves to ensure anti-Semitism is expelled from the human community.»

https://www.romereports.com/en/2018/11/05/pope-francis-to-jewish-rabbis-christians-cannot-be-anti-semitic/

Jødene kommer under dommen også, som Assyrer og Babylon herskerne, selv Roma. Jeg sier med Isaiah 6:8 ; Da hørte jeg Herren si: «Hvem skal jeg sende? Hvem vil være min budbringer? «Jeg svarte:» Jeg vil gå! Send meg!»

Også kristne som ikke er sionister har rett til sin Gode Hyrde, da som nå. Fratar jødene dem den muligheten så vil det samme skje som når Jesus ble korsfestet, for Gud drar omsorg for sine om ikke jødene gjør det, de har fått de frafalne, satanistene og luciferianere, vi andre hører Gud til, av egen frie vilje. Noen få år etter korsfestelsen av den Gode Hyrden med navnet Jesus den tiden ble den jødiske nasjonen pulverisert, tempelforhenget revnet og hele Tempelet jevnet med jorden og diasporaen et faktum. Guds hus er ikke bygget av menneskehender (Acts 7:48, Acts 17:24). Det er i meg og deg.

De som ikke lærer av historien er dømt til å repetere den. Jesus kjente de åndelige lover, han visste at når jødene tok ham ut, han var uskyldig i hva de beskyldte ham for, så ville de selvdestruere. Derfor sa han; Det er fullbragt. Han vant over Satans og hans Synagoge (År. / Rev. 2.9 & 3.9), i døden. Det kan lett skje igjen om en blir alt for hovmodig. Bibelen sier at gjentar de dette,så skal deres fall bli for evig, deres hovmod deres bane.

Til jødene med makten nå i Norge vil jeg si: Det er beklagelig at denne generasjon forlot den vei vi nordmenn hadde gått i 1000 år, med Jesus Kristus som våre kongers Konge, og regjeringene på Hans skuldre (The Suffering Servant becomes the King of kings). Men husk at selv de som ekserverer dommen som Gud satte dem til, ble dømt om de ikke la av seg stolthet og opptrådte redelig. Det kan vi lese om i Jeremiah 22:8, og Isaiah 10:9-13 hvordan det går med de dårer som tror det er med egen makt og kraft de kommer til makten for å straffe de ugudelige … «han avsetter konger, og innsetter konger«- Daniel 2:21. Selv jødiske konger.

Hvem er jøder

«Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» – 1. Mosebok 12:1‭-‬3

Det var feil definisjon av dette som forførte kristenheten inni sionismen, falsklære.

Og det var sagt til Israelittene og til Abraham som ikke var jøde.. Det er gjennom Jesus verden skal bli velsignet, det var Jesus som var Abrahams rettferdige og Davids rotskudd som skal snu hver enkelt av jøder og oss alle fra vår «ondskap». Menneskene er født som primater, selv jøder, men de har potensiale til å bli mennesker; The Way (Acts 24:14)

«Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager. 25 Dere er barn av profetene og har del i den pakten som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham: ‘I din ætt skal alle slekter på jorden velsignes.’ 26 Gud lot sin tjener stå fram for dere først og sendte ham for å velsigne dere ved å vende hver og en av dere om fra sin ondskap.» – Acts 3:25–26.

Det var Jesus som overtok Abrahams fullendelse. «det er fullbragt», sa Han. Han gjorde ALT det som Profetene gjennom alle tider hadde Profetert om ham.

«Mange refererer til Abraham som jødisk, men det er anakronistisk. Abraham, Isak og Jakob var Hebreere. I 922 f.Kr. splittet Israels Israel seg i to: Israels hus og Judas hus – det var da den jødiske nasjonen begynte rent teknisk sett, men det var først etter at de jødiske fanger fra Babylon kom tilbake at den Jødisk kultur, som vi kjenner den, virkelig begynte [Kaballah, Babylonske Talmud, okkultisme, sorcery]. En viktig poeng er at lovene som Gud ga på Sinai, var hans lover, de var ikke jødiske lover.» – Doug Hamp

Doug Hamp, Was Abraham Jewish

De opphører også å være jøder om de blir kristen, en får ikke både i pose og sekk, både Gud og Mammon. Schlomo Sand skrev boken «The invention of the Jewish People». Jøder kan være så mangt. Noen er edomitter etter Esau, mesteparten er Khazar konvertitter også kalt askeNazier, også kalt europeiske jøder.

De virkelige Israelittene

Identitetstyveri.

Her er masse bøker fra før hjernevasken av hvem som er jøder tok til… hvem Israelittene er. Det er oss kaukasere det… via Assyriske fangenskapet i Kaukasus, over fjellene til Europa – det sies at Odin var den som ledet oss hit, som Moses tok oss utav Egypten. Kunnskapen var større i forrige generasjon enn den er nå.. se alle bøkene de skrev om dette for 100+ år siden.. (?)

Åsmund Kaspersen skrev mye om dette (RIP) i www.magasinet-innsyn.no, og mye annet av samme har jeg samlet her:

Kaukasisk Israelisme litteratur

Folk og verden blir ikke klokere med tiden.. vi blir kollektivt dummere.

«Gå til de tapte får av Israelittene i utlandet«, sa Jesus (Matt. 10:5-6) til apostlene når han gav opp jødene (Israelittene hadde forlatt 700 år før, fangenskap i Assyria og videre derfra til Europa).. hvem gikk apostlene til ?

Når du finner ut av hvor apostlene gikk som kommandert dem av Jesus selv, da finner du hvem Israelittene er.

Paulus adresserer Israelittene i de Europeiske byer Rome, Ephesus, Galatia, Colossae and Corinth.
Peter adresserer Israelittene i de Europeiske byer i 1 Peter 1:1-2, «Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia«.
Jacob (James), i sin åpning (1:1) skriver; “Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, sender sin hilsen til de tolv stammer som er spredt omkring i fremmede land.”
(finn ut mer her og her….)

Vi elsker vårt nordiske Israel, og takker Gud for å se i nåde til våre forfedre med det. Landet som ikke akkurat fløt av melk og honning, men vi fikk det til etter hvert, og fisk og olje etter hvert, da kommer tyvraddene. Og vi takker Vårherre som gav oss de gode år, og den fine historie, som alle bør fortelle etterslekten at våre forfedre holdt den Nye Pakten, og bragte evangeliet til hele verden, som gjorde at denne mann fra Uganda vet mer, med intelligens nok til å legge sammen to og to og få fire, enn de fleste norske av denne falne generasjonen vet idag, og de Kaukasiske Israelittene – Lyset fra Norden – ble et eksempel for alle nasjonene i tråd med den Første Pakten (Isaiah 49:6). Ikke la dem få forfalske den. Vi bragte Evangeliet og Guds Ord til Verden. Vi kan si med Jesus; Det er fullbragt! Kanskje skal vi kollektivt dra, å møte Jesus «i skyen» (1 Thessalonians 4:17), i Himmelen. Bare vi holder ut trosmessig.

og BTW; Gud har ikke glemt oss, heller ikke kollektivt forkastet oss, selv om han nå skal lutre og straffe denne generasjon, og få skilt hveten fra ugresset (Matthew 13:24-30) av Israelittene. Alene vi fødes, alene dør vi, alene og individuelt dømmes vi. De som vil tilhøre Satan skal få lov til det, de må ta konsekvensene, de som vil tilhøre Gud vil fortsatt få lov til det. Det er bare satanistene innklusivt kristensionistene som har konvertert til Satans Synagoge (Re. 2.9 & 3.9) blant og av vårt folk som går tapt, og unngår å tilbringe evigheten sammen med oss andre som hører Jesus og Gud til, i det ‘rommet’ (verden)(John 14:2-3) som Jesus har lovt å tilberede for oss. Knapt noe stort tap for oss andre likevel (Åp. / Rev. 22:11), spør du meg. Disse karnalske som går tapt ville jo bare ha bragt med seg krigsmaskineriet og hatet sitt til det Nye Rommet/Verden i evigheten likevel, hva vi med et annet ord benevner som ‘Himmelen’. Les fortsettelsen i din Bibel.

Det er ikke noe stort tap å forlate denne verden og talmud jødene. La de ha dette rottehull av en verden som de skaper sitt ShangriLa utav tror de, ved å kaldblodig myrde ved sykdoms inokulasjon ved vaksiner eller våpen alle som ikke er enig i deres politiske prosjekt. Husk at alle andre raser har hørt Jesus navnet og frihetens Evangelium nå. Edom skulle være Jacobs tjener (Gen. 27:38,40), han gjorde seg til Hersker. Edom vil ikke klare som Jacob å styre de andre raser, fordi de ikke behersker Rettvishetens kunst, som stamfar Abraham, de vil vende seg mot dem og destruerer Edomittene når Jacob slekten har dradd (Obadiah 1:18).

Det venter oss av Jacob-Israel og Jesus Kristus sitt folk en NY Verden; En NY jord og en NY Himmel. Gjennom Jesus ble vi forent med Gud og fant legedom for våre stakkars avstumpede sjeler, skadet av denne verden. Der skal vi som er observant på problemet ikke lenger være nødt til å tilbringe livet sammen med slike jødiske imbesiler og ondskapens inkarnasjoner. Les Åpenbaringen, Rev. 21:4. Ingen mer tårer, ikke mer sorg og krig og nød. Når vi er tilbake hos God.

Eia var vi der.

Ja vi elsker dette landet

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
49   
  
  
    
49
Shares