Statsforvalter Eva-May Norderhus fra Utøya; Makt Uten Grenser

Giske Marina fikk nylig et nytt vedtak fra Statsforvalter Eva-May Norderhus og hennes lotter. Her skal vi vise for offentligheten omstendigheter i det vedtak, atter en gang, slik at velgerne får bedre beslutningsgrunnlag hvem de ønsker skal ha makt i landet. Det er tydelig at det har gått personlig prestisje i saken, hva vi kan kan kalle personforfølgelse, faktisk maktmisbruk å bruke makten til personlige forehavender. De er ganske så desperat på jakt etter gode argumenter, som viser seg å være løgner.

Tittelbilde : CC BY-ND 2.0 Deed Her sitter de linet opp og lærer hvordan de skal bruke makt til å knuse alle de ikke liker. Nyttårsartikkelen.

Kongen i sin nyttårstale anmoder alle om å bli ærlig, å snakke sant. Han aner nok at tidsånden, som meg, at løgnen har blitt limet som holder samfunnet sammen idag, jfr. Åp. / Rev. 12:9, 20:7, etter at i 1000+ år har Kvitekrist vært våre kongers Konge etter Isaiah 9:6, slutt nå. Davos Håkon har andre planer enn å tjene Norge og nordmenn dessverre. Spark ham. Han er ikke av Hårfagre-ætten uansett.

(Jarle Johansen gjør dette sier han fordi om ingen sier imot dem, så utvikler de den tyranniske legning som vi så tendensene til under vaksineringen hvor de forgiftet folk, og genmodifiserte folk. Noen MÅ stå opp imot dem, politiske broilere – de 169 idiotene på Stortinget (det er alltid de største mest korrupte idiotene som søker makt, de verste blant oss) – fra alle partier og forvaltning, dressere dem, vise at deres makt er begrenset, og vise den røde berme at vi akter å holde dem ansvarlig, hvis ikke er landet ødelagt for skikkelige mennesker, for kristne)

For 2024 lyser Riksavisen v/Jarle Johansen i bann alle som bidrar til urett, løgn og bedrageri i offentlig regi, altså misbruker sin stilling og sin makt til personlige formål, og for å beskytte sine venners kriminelle forehavender (korrupsjon), og ber om at Gud straffer dem for ikke å være ærlig i sin maktutøvelse. Johansen mener han har sett det før at hvor deres kolleger i statsforvaltningen tar dem unna, der griper Gud inn;

Gro Harlem Brundtland og Karin Stoltenberg (Ekspedisjonssjef i Barne- og Familedepartementet hele livet, ødela den norske familie som grunncelle i nasjonen) i deres regjeringstid. Samme året som ‘Brundtlandrapporten‘ for ‘Agenda 21′ kom ut, GHB’s sataniske løgnindustri kommer på skinnene, i 1987, fikk Jarle Johansen en datter. Jarle Johansen henvendte seg til Statsministeren, fordi deres urettens domstoler ødela hans datter i en rettsak hvor hun ville bo hos faren og ikke sin mor (den norske ‘Dypstaten’ har hatet ham lenge, 25 år siden det skjedde). Men domstolen jobbet for kvinnene, ikke for rettvisheten eller andre. Disse urettens apostler knuste både faren og ødela barnets psykologi. En kan jo ikke steke egg uten å knuse det. «Hevnen er min«, sier Gud (Deut. 32:35, Rom. 12:19).

Her sutrer GHB hun har mistet en sønn. Hun har langt fra betalt for alle de tusenvis av mennesker hun har ødelagt livet for, for alle løgnene sine som kristne nasjoner blir utradert for ; https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/livet/2017/02/11/195276805/det-er-virkelig-et-sjokk-i-livet-og-den-sorgen-varer-evig

Gud gjenopprettet Rettferdigheten den gang; Jørgen Brundtland død ved «selvmord», og Ninni Stoltenberg narkovrak og tidlig død. Dommer Bjørn Inge Rørstad som var in charge for uretten døde tidlig av kreft. En gudsbespotter, som skrev at om Johansen noensinne skulle snakke med sin datter igjen, kan han ikke snakke om Gud til henne. Vi kan håpe satanisten Rørstad led mye og lenge. Blir allikevel ikke mer enn 1/10 av hva han gjorde med det barnet. Farens største tap i livet, at han mislyktes hjelpe barnet å ta henne ut av en dysfunksjonell «familie». Hun ble tvangskonvertert inni løgnene og bedragene, og til å hate sin far hele livet ut i den prosessen. Rettferdigheten ble likevel opprettet. «Øye for øye, tann for tann» funker glimrende.

Vil Gud gripe inn også i det store saker, og ikke bare de små ?

Fremst av disse er de hjernevaska Utøya-barna med løftet at de skal få bli morgendagens makthavere, hvor de skal få lov å misbruke makten som de vil (det er de faktisk innbilt). Gud er aldri nevnt, Jesus ALDRI tilstede, – på Utøya.. Han ved sin Ånd kommer snart igjen, da er de ferdig. «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å bringe fred på jorden; jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» – Matteus 10:34. Sverdet er Guds ord, sier Paulus (åndskamp). Satanistene tar makten, med sverd må makten taes tilbake for Kristus, som har vært vårt lands kongers Konge i 1000 år. Det skal bli deres bane, løgnene og uretten de avsløres ved.

Helten deres. 666. Satanisk.

Statsforvalterens vedtak i sak 2021/5286. Oppmåler sjekket IKKE eiendomsregisteret aka Grunnboken, viser det seg, som han har plikt til. Det bryr de seg ikke om, i vedtak. Kjeltringer og løgnere hjelper hverandre. Viser vedtaket.

Det farlige med unge mennesker som blir hjernevasket at de er Utvalgt til å ha makt, er at de kan bli veldig farlig for alle andre. Fordi de tåler ikke bli motsagt. De er som bortskjemte barn uten oppdragelse. Det dumme med enkelte kvinner av denne Utøya-skole er at de ikke klarer å skille sak og person. De liker ikke noen, da blir det følelsene deres som gjør vedtakene, ikke fakta. Saksbehandler er Tone Monsen Aarø (direktør) og Rigmor Brøste (e.f.)(ass. statsforvaltar). Guttene på kontoret har fått beskjed om at alle henvendelser fra Giske Marina v/Jarle Johansen skal gå til direktøren. Det er jo viktig for dem at svarene som gis er slik at bedraget kan fortsette. Løgnene må vedlikeholdes. Det kan ikke brukes samme svarene som gis til alle andre, i vår sak. Se her :


«Arealet er i dag registrert tilhøyrande gbnr. 127/23 i Giske kommune

og består av molo og areal rundt denne.»

«Tilhøyrande» betyr «eies av». Mener og idømmer Statsforvalteren (de har ingen rettslig kompetanse til slik dom), og legger til grunn for sitt vedtak. Statsforvalter Norderhus (hun er embetsperson, de andre bare jobber for henne, hun er ansvarlig) KUNNE ha sagt : «Arealet er i dag registrert tilhøyrande Giske Marina og består av molo og areal rundt denne.»

For å vise hvor vanskelig det er for oss skikkelige folk når vi har med inkompetente korrupte å gjøre i forvaltningen, de henviser i vedtaket til en dom for å rettferdiggjør sitt vedtak, dommen side 21 sier tvertimot hva de vil ha det til : «Matrikkelen skal innehalde eigedomsopplysningar, men har i utgangspunktet ikkje rettsleg truverde. Ein kan ikkje utleie eller vinne rett på bakgrunn av det som er registrert i matrikkelen.».

Statsforvalter sier dommen sier det motsatte. Snudd det på hodet, rent satanisk. Dommen de tar til inntekt for seg, sier tvertimot at hva de påstår er registrert ikke har noe som helst rettslig verdi, likevel brukes det i vedtak. (?). De trenger det for å oppnå sin målsetting, som er personlig.

Det er sannheten. Det er hva som er registrert i Grunnboken, behørig tinglyst. Det er Grunnboken som er rettighetsregisteret, ikke matrikkelen. Det har gått damene forbi. Satans folk som ALLTID vil elske urett og løgn (Joh. 8:44) trenger alltid å lyve for å gjøre sine ondskapsfulle forehavender. Det er hva de lever av, å gjøre urett, lyve og bedra. Det er hva de bruker makten til. Utøya-skolen er klar på at makten er deres, de bestemmer, ikke loven, ikke sannheten, sannheten er det makten sier den er, om det gjelder kjønn, klima, vaksiner eller eiendom, lærer de på Utøya. De bestemmer, har de lært på Utøya.

Ren løgn altså som de benytter for sin sak, for sin agenda. Sannheten er at eiendomsretten i Giske Marina saken er registrert i Grunnboken, ikke i matrikkelen. Statsforvalter vet forøvrig utmerket godt at Giske Komune har forfalsket matrikkelen i sak 17/1763, bruker likevel argumentet. De utveksler og bruker uhemmet sine løgner, ene løgnen blir hjemmelen for den andre.. og slik går jo dagene og årene som må slite med de kjønnskvoterte bertene. Det er alltid de med minst IQ som trenger kjønnskvotering, de kloke og kompetente ikke.

Statsforvalter Eva-May Norderhus er jo fra Utøya-generasjonen, Utøya-skolen. Dette er en gjeng som er drillet i at de skal lære å bli makthavere, når de blir stor skal de overta makten er de lovt, og alt de vil skal bli oppfylt, alt som de ønsker. Det store problemet med dette er at det er ikke personene som har makt, men loven de forvalter som har makt. Går de utover loven og hjemmelen, så er de plutselig blitt kriminell. De skal ha lovhjemmel for den minste ting de gjør, og det har jeg mye styr med å minne dem på.

Går de utenfor hjemmelen og begynner å bruke sin stilling til personlige formål, har vi maktmisbruk. Alle kan da uten omsvøp anmelde dem. Selv om deres venner i forvaltningen ikke blir å straffeforfølge dem, skal vi likevel anmelde dem, og samle opp saker på en nettside, for å vise hvordan deres venner i systemet tar dem unna straffeforfølgelse. Vi trenger å vise korrupsjonen.

Disse Utøya-barna er svært farlige folk. Fordi de er som bortskjemte barn som er vant til å få viljen sin, så vil de tro de kan gjøre hva som helst, som Tonje Brenna, som Norderhus, som uoppdragne sosialister og barn uten folkeskikk flest har det. Statsforvalter Eva-May Norderhus har jo prøvd å få Jarle Johansen også kjemisk lobotomert, hun liker nok å tenke på det som at han sitter med et evig smil med slevet fra munnen og snørret fra nesen i fri flow, etter å ha blitt lobotomert av henne. Dette er slik disse om de blir motsagt liker å bruke sin makt på. Dette er elementær Utøya-metodikk. De tar en telefon til en venn som er lege. Det finnes mange slike saker, Haaland-saken nylig, han ble lagt inn for å skrive for mange poster mot vaksiner på Facebook, og Ernst Klubben.

Egil Klubben: Avslør maktmennesker, og bli psykiatrisk pasient (Juklerød)
https://www.riksavisen.no/egil-klubben-avslor-maktmennesker-og-bli-psykiatrisk-pasient-juklerod/

Disse motbydelige sataniske menneskene tåler ikke å bli motsagt, da går de helt bananas, og du vet aldri hva neste de finner på. Perverse i en ting, gjør dem som regel perverse i ALLE ting;

Anette Trettebergstuen (AP), vil ha monopol på å tvangskonvertere barn og ungdom i barnehage og skoler til å bli homo og kjønnsforvirret for utvdelse av hennes personlige verdslige hedonistiske kjønnsmarked. Perverse mennesker skal ha monopol på tilgang til dine barn og konvertere dem til perversiteter, satanisk hedonisme, det er hva de har lært i buskene på Utøya som «normalt», legg deg og skrev for enver som er over deg i maktpyramiden eller dem som kan hjelpe deg oppover, vil du nå langt med, er budskapet på Utøya-skolen.

Jarle Johansen skrev jo bok om landsmorderen i 1996, og kommer snart med ny bok om Utøya-barna sin heltinne, og hjernevasken de vil ha monopol for, av barn og unge. En blir jo aldri venn av dem som når en avslører den sataniske Gro Harlem Brundtland de tilber som sin derFuehrer med sine klimaløgner og vaksinebedrag, men de skal jo følge loven likevel og ikke (mis)bruke sin stilling til fordel for sine venner. https://www.norvision.no/product/the-prodigal-daughter-forbidden-love/

Nå skal de altså kriminalisere den kristne motmetode «du skal bli som et barn igjen«, lov mot motkonvertering, altså å bli ditt autentiske jeg igjen, før du eller dine barn adopterte alle deres perverse overbevisninger og livsførsler. De skal ha monopol på å tvangskonvertere barn til å bli homoer og transer, spre kjønnsforvirring blant barn og ungdom.. bli lidenskapelig «verdslig» (hedonistisk, som jødiske arbeiderparti nestleder Bull Hambro kaller frem under) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nytt-lovforslag-om-forbud-mot-konverteringsterapi/id2919197/

Statsforvalter som sitter der og skal passe på at lov og regler følges, gjør altså det motsatte av sitt mandat. Sikrer at lov og regler kan brytes uten konsekvenser. Slik ble en engang kristen nasjon satanistisk, snudd på hodet.

Den totalt udugelige til noe annet enn politikk Tonje Brenna, dum som et brød, men i politikken og utøve makt kan hun brukes, som slipper unna all straffeforfølgelse pga av at hun er passe hjernevasket Utøya-barn, og har vært Jens sin «rådgiver»; https://www.nettavisen.no/nyheter/brenna-vil-alltid-sta-igjen-som-den-som-hjalp-sin-samboer-med-a-fjerne-en-brysom-konkurrent/s/12-95-3524618


Dette mennesket som Statsforvalter med trofasthet til Harlem Brundtland mer enn til borgerne i sin stilling er altså ment å beskytte oss borgerne (?). De sitter og vet at de blir alltid tatt unna av kolleger i systemet, i domstolen og politiet, beskytter andre offentlig ansatte ofte. Det er ikke sikkert at det systemet kan bevares for alltid. #Dommedag kommer tidsnok, også for disse.

Gro Harlem Brundtland representerer Satan, med sine løgner og bedrag (John 8:44). Tenk å bli nødt til å tjene satanistiske Gro Harlem Brundtland, gjøre alt hun sier, tilbe henne, huffda… ikke meg nei. Jeg forbeholder meg retten å kalle en hardbarka satanist en satanist. Allerede i 2010 skrev jeg jo om hvordan den gudløse løgnaktige Gro Harlem Brundtland skulle skape en ny verdensreligion, på bekostning av den kristne, å erstatte den kristne med. Jeg har jo kjent til deres agenda en tid. Hva annet kan vi forvente av en satanist fra human ateistisk forbund da enn løgn og bedrag ?

«I søket etter en ny fiende for å forene oss, kom vi opp med ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vannmangel, hungersnød og lignende ville passe tegningen … Alle disse farene er forårsaket av menneskelig intervensjon, og det er bare gjennom endrede holdninger og atferd at de kan overvinnes. Den virkelige fienden er altså menneskeheten selv.»
– Club of Rome, «The First Global Revolution», konsulenter til FN.
https://www.riksavisen.no/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/

Og så skrev Club of Rome «Bærekraftrapporten» aka «Brundtlandrapporten» (1987) for det kjønnskvoterte dumme brødhodet, basis for ‘Agenda 21‘ som ble Nye Verdensordens nye religion » Our Common Future, From One Earth to One World», alt basert på løgn og bedrag, et kaliber vi kan forvente av et harlemsk medlem av Human Ateistisk Forbund. De sier ingenting om at det er en Kristusløs og satanisk verden de vil ha. https://www.scribd.com/document/158120430/Brundtland-Report

Har Utøya-menigheten fått «frelst» ALLE andre politiske partier med sin religion ? Svaret er Ja. Alle bet på. Alle taler løgnene, og bedraget. Uten unntak. Joh. 8:44 sier de som lyver mye har Satan til far, gudløs altså. Løgnene vil da herske i alt. Satan hersker over åndslivet og mentalitet idag over nesten ALLE menneskene i verden, de tror på tøyset og løgnene.

Satanisme synes å ha blitt den statsbærende religionen

«Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer, som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet.
Retningslinjenes status og lokalt ansvar. Retningslinjene skal gjelde generelt for hele statstjenesten, noe som innebærer at alle statlige forvaltningsorganer er omfattet av disse retningslinjene. En handling eller unnlatelse i tjenesten vil kunne bli bedømt som en tjenesteforsømmelse, og kan føre til tjenestelige reaksjoner.
For det tredje fordi det er toppledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur. Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte. Statsansatte skal vurdere alle relevante hensyn, behandle like tilfeller likt, ikke ta utenforliggende eller vilkårlige hensyn og ikke fatte urimelige beslutninger

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/etiske-retningslinjer-for-statstjenesten/id88164/

Godt nytt år. Kanskje det blir året Gud griper inn i all uretten satanistene i systemet skaper ?

Utøya sitt mandat, øyen det aldri har vært en bønn til Gud, Jesus har aldri vært tilstede

På Utøya, der dyrkes Satan; løgnene, uretten og den verdslige lidderligheten og hedonismen i buskene. Det er den eneste «friheten» de begjærer der i gården, de seksuelle perversitetenes ShangriLa. Gud er aldri nevnt, Jesus ALDRI tilstede, – på Utøya.. Han ved sin Ånd kommer snart igjen, da er de ferdig. «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å bringe fred på jorden; jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» – Matteus 10:34. Sverdet er Guds ord, sier Paulus (åndskamp). Det skal bli deres bane, løgnene og uretten de avsløres ved.

Informasjon tatt fra Riksavisen.no, her;

Statsforvalter Eva-May Norderhus fra Utøya; Makt Uten Grenser
https://www.riksavisen.no/statsforvalter-eva-may-norderhus-fra-utoya-makt-uten-grenser/

(Fra Vestklangs konsert i Florø kirke 23. desember 2009)

Det lyser i stille grender

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring