Egil Klubben: Avslør maktmennesker, og bli psykiatrisk pasient (Juklerød)

Vi er en del mennesker som elsker å tirre maktmenneskene litt. Slik at de trår over kanten og blir avslørt for hele verden. Noen må til enhver tid ta den utakknemlige rollen i verden og livet. Dessverre, kan vi vel si. Klassikeren er Jesus og deretter Juklerød. Begge ble berømt. Han fikk selvfølgelig rett til slutt i skolesaken, men før det så hadde jo disse ondskapsfulle maktmennesker ødelagt hans liv.

Klubben eier en vei i Ulvik kommune, som kommunen vil ha til fordel for jødiske Jarle Bergo, visesentralbanksjef for Arbeiderpartiet i sin tid, sitt hyttefelt. Han ble vel visesentralbanksjef under Gro Harlem-regjeringen, en venn av Gro altså. Kommunen og statsforvalter Vestland løste saken med å sette Klubben 8 mnd i asylet mens jødenes venner i offentlig forvaltning sementerte saken hans. HARLEM Brundtland, GAHR Støre, Jens Stoltenberg, ‘Erna Solbergs jewish roots on both sides’, de har gjort statskupp; https://www.riksavisen.no/erna-solbergs-jewish-roots-on-both-sides/. Finnes en endeløs rekke av deres ofre, les om den populære Hamsund-klubben her : https://www.riksavisen.no/knut-hamsun-de-jodiske-okkupasjonsmakthavernes-behov-for-a-odelegge-dem-de-hater/

Det var justismord offeret Fredrik Fasting Torgersen for ondskapens apostler i det offentlige maktapparat som sa «Avslør maktmennesker og de vil bli krakilsk«. De kan bruke alle Statens ressurser på å ta et enkeltmenneske. La meg spørre deg ett eneste spørsmål innledningsvis: Kjenner du en eneste person innen norsk eller internasjonalt politiske maktapparatet du vil kalle god – som ikke har andre agendaer enn dine nasjonale og personlige, for eksempel mindre skatter for deg, bedre sikring mot maktovergrep av deg, bedre økonomi for din familie, sikre deg bolig, sikre din rett til ikke å bli utsatt for vilkårlig «lockdown»?

En person innen den offentlige forvaltning er nok til å sette igang en hekseprosess mot et menneske. Pga systemets iboende lojaliteter, så vil alle som arbeider i Staten mer eller mindre søke å bevare sin «kollegas» vilje. Der er ingen barrierer som egentlig beskytter innbyggerne mot en persons ondskap, som der egentlig skulle være 2-3 barrierer før psykopater og sosiapater ansatt for å gjøre djevelskap mot andre skulle få gjennom sine vedtak og personlige viljer. De sitter i NAV, Barnevern, Teknisk Etat, Mattilsynet, Skatteetaten, er Ordførere, alle steder hvor de har mulighet til å besitte negative maktmuligheter, der vil slike psykisk syke individer skaffe seg jobb, for der får de utløp for sine begredelige psykopatier.

https://www.riksavisen.no/den-jodiske-dommer-karstein-rye-dommer-egil-klubben-for-krenkelse-av-sin-egen-eiendom/

Denne dommer Klaus Skjeldal er jo åpenbart, entydig klart ute av psykiatrisk lage, trenger nok lobotomering;

I Egil Klubben sin sak 17-164363TVI-HARD ved den demente dommer Klaus Skjeldal, og i artikkel i lokalavisen spør Klubben hvilken lov som tillater Skjeldal å utøve slik makk, Lagmann Jan Erik Erstad, lagmann Hanne Sophie Greve og lagdommer Håvard Romarheim, synest det er fornufig maktutøvelse av Skjeldal, og HR HR-2019-344-U v/Dommerne Webster, Bull og Ringnes istemmer applauderer. Dommen sier «siden kommunen har gjort slik og slik så må de ha funnes en avtale om det». Men noen avtale har aldri noen funnet, ikke er denne tinglyst, og aldri noen sett. Altså et fantasiprodukt fra en dommer som er så nært idiot en kan komme.

Tingrettens vurdering i «dommen» av 02.08.201 på side 18, fjerde siste avsnitt: «Retten legg også til grunn at dei deler av grunn til Bergovegen som ikkje var omfatta av oreigninga må det ha føreligge avtalar om. Ellers ville både Ulvik herad som saksøkjar og skjønnsretten ha handsama også dei andre deler av vegen dersom det ikkje førelåg avtaler.»

Ingen slike avtaler er dokumentert å ha eksistert der. Når avtaler mangler da må man altså ty til fantasien om at de måtte ha eksistert, på tross av at alle faktiske opplysninger tilsier at slike avtaler manglet. Juridiske eksperter sier i lignende saker at de har møtt «fullstendig lovløse myndigheter» :

«Vi har altså sett et samfunn med fullstendig lovløse myndigheter, en kommuneadvokat og dommere som ikke kan loven, som ikke forstår elementær bevisvurdering, herunder elementær logikk og tolkningslære»
https://innsyn.onacos.no/ulvik/wfdocument.ashx?journalpostid=2021001465&dokid=144586&versjon=1&variant=A&

Jusleksikon.no her en mer inngående definisjon og forklaring:

«– Legalitetsprinsippet (av latin: nulla poena sine lege, «ingen straff uten lov») innebærer at staten ikke kan gjøre inngrep i borgernes rettsstilling uten hjemmel i lov og er ment å beskytte individene mot statsmakten.»

 

Når kommunale kontrollutvalg slutter å være ombudspersoner for innbyggerne og istedenfor blir ombudspersoner for kommuneansatte, media ikke lenger går de offentlige institusjoners ansatte etter i sømmene i hva de gjør som den flerde statsmakt de engang var i det kristne samfunnsystemet, og domstolen er kollegiale til andre ansatte i stat og kommune siden de mottar lønn fra samme sted som vi ser i Ulvik-saken til Egil Klubben med en korrupt dommer som presterer å si i dommen at «de må finnes en avtale» til fordel for kommunen (som ingen finner, en hypotetisk som slår en virkelig avtale), så har vi i virkeligheten en satanisk politistat, hvor ondskap og urett får råde i fri dressur.

En tid etter at Kristus har vært kongers Konge i 1000 år, så skal Satan og satanistene slippes løs, sier Bibelen (Åp. / Rev. 12:9 & 20:7). Vi vet det skjer, og vi ser det skjer nå i vår tid, når norges Statsminister som den første i Erna Solberg nekter å si «Så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed, da vet vi det har skjedd, at satanismen er implementert i det offentlige styresettet, og slike beregnende løgnaktige misfoster som Olaug Bollestad kan bli minister, da vet vi det er Satan som utnevner ministre idag, ikke Kristus som er denne jords fyrste og Konge fremdeles, ikke Gud. For ingen andre tider har ondskapen vært så stor, og med slik stor makt til å skade andre. Da måtte de gjøre det i det skjulte, nå gjøres det i det åpne.

Til alle tiden må også noen stille seg i vegen for uretten, si hit og ikke lenger. Som Israels mandat var, opprettholde rettvisheten når uretten tok overhånd, for til alle tider er det slik at onde mennesker vil manøvrere seg til makt og myndighet og innføre sitt sataniske system. Da vil Gud si «Da hørte jeg Herrens røst si: «Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss?» Og jeg sa: «Her er jeg. Send meg!« (Isaiah 6:8). Som Jesus gjorde. «Ta opp ditt kors og følg meg«, sa Jesus.

Hvor mange «kristne» gjør egentlig det (Luke 18:8) ? Flere av de som Bolla heller – kompaniskap med Satan istedenfor ? (Isaiah 5:20, John 3:20, 2 Peter 2:21)

Skal vi følge Jesus sin ordre, så må vi nesten rette søkelyset mot de samfunnsledere IDAG (dagens fariseere og skriftlærde) som utnytter og misbruker makt for egen eller sine venners vinning, og søke å opprette rettferdighet for de elendige som blir offer for deres ofte usigelige sataniske ondskap, korrupsjon og maktmisbruk. For at disse er satanister, Djevelens barn, var Jesus helt klar på:

«Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. () 10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er Djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud». 1 Johannes 3:7,10.

Gunn Hild Lem: Makt. Er makt en moralsk utfordring eller en systemutfordring?
https://www.aftenposten.no/meninger/i/JoA3J/makt-og-maktmisbruk

Å være maktmenneske vil si å ønske å ha makt for maktens egen skyld, fordi en gjerne vil bestemme, være kontrollerende, være «noe» og «noen». Dette er psykopatenes avlsplass og lekegrind. Det burde egentlig være en psykiatrisk diagnose, fordi deres ambisjon blir maktpersonens besettelse. Det driver alle andre hensyn til side, alle andre hensyn må vike for deres maktbegjær.

Merete Støvring

Forleden kom jeg over å lese om Merete Støvring. Havner du på kant med en person i maktapparatet, så er der ingen som kan stanse den personen fra å bruke hele statens maktapparat mot deg. Politi, helsevesen, psykiatri er helt vanlig å bruke mot dem som avslører maktovergrep og korrupsjon.

Legg merke til at media nær sagt alltid er på maktpersonens side, på Statens side. Merkelig, er det ikke, når de liksom skulle være vaktbikkjene, den Fjerde har blitt den fjerne statsmakt — som istedenfor vi må være.

Her aksjonerer Mattilsynet på gården til bonden – skal tvangsslakte rundt 300 dyr. Mattilsynet mener at driften på gården er så dårlig at dyreholdet må avvikles.
https://www.nrk.no/trondelag/mattilsynet-aksjonerte-mot-bonde-pa-ler-i-trondelag-_-sender-300-dyr-til-tvangsslakt-1.14745570

Støvring, som tidligere jobbet som seksjonssjef i Mattilsynet, hennes gamle arbeidsgiver som nå er etter henne altså. Støvring, som også er veterinær, mistet retten til å drive dyrehold etter at hun tapte et søksmålet mot Staten i sommer.

Mattilsynet drap alle dyrene hennes, også de som var solgt og skulle hentes om noen dager. Masse mennesker protesterte. Nå har hun vunnet saken, Mattilsynet hadde ikke rett til å drepe alle dyrene hennes:

Merete Støvring vant over Mattilsynet i lagmannsretten
https://landbruk24.no/merete-stovring-vant-over-mattilsynet-i-lagmannsretten/

Arnold Juklerød

At psykiatrien blir brukt politisk av myndighetene er nå grundig dokumentert i Thore Lie’s sin nye bok: ”SKOLERETT. Historien om Arnold Juklerød.

https://www.riksavisen.no/arnold-jukleroed-psykiatriens-uhyggelige-menneskeforakt-avsloert/

Synnøve Fjeldbakk Taftø

Så hadde vi Synnøve Fjeldbakk Taftø.. berømt .. for avsløringene hennes rundt EU saken spesielt. Hennes bødler ble Gro Harlem Bruntland og Jonas Støre.

De bevisstes sorti, – og tragiske skjebne
https://www.riksavisen.no/de-bevisstes-sorti-og-tragiske-skjebne/

Hel familie ofre for Olaug Bollestad

Irene Hov skriver om Bolla; Olaug Bollestad (KrF) – ikke mer kristen enn at når hun snuser på makt, så er ethvert middel lovlig; Når kommunetopper bruker barnevernet som våpen.

Mor hadde klaget Bollestad inn til Fylkesmannen for ulovlig ansettelse av rådmannen i kommunen. Slikt gjør man åpenbart ikke ustraffet. Ordføreren er øverste sjef for barnevernet i kommunen. Det var en lengre debatt i lokalavisen med leserinnlegg fra flere om den ulovlige ansettelsen i Gjesdal kommune. () Det første som skjedde var at far helt ut av det blå blir politianmeldt og ilagt besøksforbud mot ordfører Olaug Bollestad, uten at de hadde truffet hverandre.

Familie mistet tre barn etter å ha kritisert kommunens ordfører
https://www.irenehov.no/2020/05/familie-mistet-tre-barn-etter-a-ha-kritisert-kommunens-ordforer/

Satan vil kunne bruke slike som er så rå og ondskapsfull for seg selv og sin sak, de er Satans yndlingsansatte, de blir garantert forfremmet. Alle som kan kunsten å lyve og bedra er garantert en god jobb i Satans system.

Egil Klubben

Rune Fardal som er spesielt på barnevernsovergrep – og har hjulpet mange fra slike overgrep, sier idag :

23.05.2021: «Her fra dagens opptak og samtale med Egil Klubben (til venstre), Inger Marie Rokne og Klaus Knag på Sandviken Sykehus.

Klubben er tvangsinnlagt fordi kommunelegen i Ulvik, Hardanger, logrer for kommunepampene i kommunen som uten å ha hjemmel, påstår vegen til Klubben tilhører dem. I klar strid med Grunnbokens beskrivelser.

Dette er en ny Juklerød sak i emning. Psykiatri brukes mot de som avslører maktmennesker.»

Juridiske eksperter sier i lignende saker at de har møtt «fullstendig lovløse myndigheter» :

«Vi har altså sett et samfunn med fullstendig lovløse myndigheter, en kommuneadvokat og dommere som ikke kan loven, som ikke forstår elementær bevisvurdering, herunder elementær logikk og tolkningslære»

https://innsyn.onacos.no/ulvik/wfdocument.ashx?journalpostid=2021001465&dokid=144586&versjon=1&variant=A&

Velkjent modus operandi

Slik bruk av statens ulike instanser er velkjent fra de kommunistiske land.

Psykiatrien som behandler og vokter
I boken “Psykiatri”, 1972, 6.utgv 1997, “Kap 1, Innledning”, s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet “Psykiatrien som behandler og vokter”: “Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll”.

Ifølge Einar Kringlen er det grunnlovstridige samrøre mellom politi, advokater, domstoler, psykiatri, barnevern, politikere og avisredaktører en “NØDVENDIG samfunnsmessig sosial kontroll”.

Psykiatrien som behandler og vokter
https://www.riksavisen.no/psykiatrien-som-behandler-og-vokter/

Mind Control metoder i Norge
https://www.riksavisen.no/mind-control-metoder-i-norge/

PSYOP – «Nervekrig mot enkeltpersoner»
https://www.riksavisen.no/psyop-nervekrig-mot-enkeltpersoner/

Brev fra Fasting Torgersen til en utenfor murene, datert Botsfengselet 1. mai, 1967 (4):

”Det er Frankensteinene som står bak det hele, superpsykopatene. Disse Goebbelsene mater folket med sine meninger: presse, radio, TV – et kjempemaskineri har de i ryggen. En fattig faen har fått sin munnkurv. Derfor denne slagside i opinionen. Jeg er ingen Goebbels eller Frankenstein. Jeg er en fattigmann som egentlig hører hjemme blant ”opinionen”. — Det er en naiv barnetro opinionen føler ovenfor politi og påtalemyndighet. Skal man få vekket den største av alle faktorer i denne sak – opinionen -, da må det vel en atombombe til, som flekker klærne av påtalemyndighetene og la dem fremstå nakne, – ribbet i all deres usselhet. Disse svikere av sannheten har kakkerlakkenes evne til å overleve, så de vil komme igjen og igjen, i sine sorte kapper – som begravelsesagenter”.

Rettsstatens Historie
https://www.riksavisen.no/rettsstatens-historie/

Til enhver tid er vi noen som ved Guds nåde har fått et talent for å skrive om elendigheten og ondskapen vi ser rundt oss. Vi har vel knapt noe valg. Bruker en ikke «talentet» Gud har utstyrt oss med, så gjør vi ikke vårt liv, og mister de talenter vi har fått :

Fri oss fra autoritetene!

Også naturalistene Amalie Skram (1846–1905) og Christian Krogh (1852–1925) ønsket å skildre maktovergrep og urett i samfunnet, selv om de ikke hadde samme tro som realistene på at forandring var mulig. I På St. Jørgen (1895) skildrer Skram maktmisbruk på psykiatriske sjukehus. Og i Albertine (1886) refser Christian Krogh myndighetenes og politiets kontroll og maktbruk overfor ei sårbar samfunnsgruppe – de prostituerte.

Kampen for de undertrykte

Også seinere forfattere har tematisert maktmisbruk og autoriteters overgrep mot enkeltindividet. Samfunnskritiske røster har blitt en naturlig del av litteraturen. Forfatteren Jens Bjørneboe (1920–1976) var i hele sitt forfatterskap en aktiv forsvarer av enkeltindivider som blei undertrykt av maktmennesker. I romanen Jonas (1955) viderefører Bjørneboe arven fra Kielland og hans kritikk av en skole som ikke ser individet. Bjørneboe skildrer hvordan skolen trakasserer Jonas, en gutt med store lesevansker.

https://ndla.no/subject:19/topic:1:186579/topic:1:195781/resource:1:126140?filters=urn:filter:f3d2143b-66e3-428c-89ca-72c1abc659ea

Johnny Cash – When The Man Comes Around

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring