Stikkord: Bjørn Inge Rørstad

Fredrik Fasting Torgersen : «Trå maktmennesker på tærne og de vil bli krakilsk»

Maktmenneskene er ganske enkle mennesker, det er bare en ting som romsterer i hodet deres; ikke mist ansikt, ikke miste makt posisjonen. ««Trå maktmennesker på tærne og de blir krakisk», sa Fredrik Fasting Torgersen, et av alle justismordoffer for Norges okkupasjonsmakt, maktelite, som Synnøve Fjellbakk Taftø avslørte. Når du kjenner deres svake punkter, kan du nesten forutsi hva de vil […]

Justismord: Grunnen til at norske domstoler vanligvis er til fordel for løgnen og uretten

Mitt 2022 juleevangelium. De samme som satte Barrabas fri og fikk den uskyldige Jesus straffet og korsfestet og drept, for ingenting, … de kontrollerer idag norsk rettsystem. De elsker all urett og urettferdigheter de kan skape utav løgnene er min påstand (John. 8:44, Proverbs 29:12, Psalm 52:3, 58:3). Derav alle justismordene. 50 % av alle saker dommerne avsier hefter det […]