Fredrik Fasting Torgersen : «Trå maktmennesker på tærne og de vil bli krakilsk»

Maktmenneskene er ganske enkle mennesker, det er bare en ting som romsterer i hodet deres; ikke mist ansikt, ikke miste makt posisjonen. ««Trå maktmennesker på tærne og de blir krakisk», sa Fredrik Fasting Torgersen, et av alle justismordoffer for Norges okkupasjonsmakt, maktelite, som Synnøve Fjellbakk Taftø avslørte. Når du kjenner deres svake punkter, kan du nesten forutsi hva de vil gjøre, når du trykker på rette psykologiske knappene.

«I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres.» https://www.riksavisen.no/apent-brev-til-stoltenberg-av-synnoeve-fjellbakk-taftoe/

En kan lokke dem i karmiske feller til og med, som KAN bli deres bane, for de er ikke alltid smart, når rå makt har alltid vært deres metode, så er vold og brutaliteten mye mer verdsatt hos dem enn intelligens og smartness.

Høyesterett mottok et prosesskrift i en ankesak idag fra meg hvordan maktens korrupte dommere treffer noen skjær i sjøen, nedenfor for mine venner, for i Guds Rikes vidunderlige verden; når ondskapens glass er fullt, så er det fullt. Det har historisk sett alltid vært slik at de IKKE får aldri holde på for evig med sine ondskapsfulle agendaer; Satans ormeyngel, Satans Synagoge, Åp. / Rev. 2.9 & 3.9.

Maktapparatet som ble etablert i 1945, er ikke spesielt glad i oss som avslører dem og deres Stay Behind apparat i domstol og forvaltning, hvilket er Riksavisens fremste formål, siden disse kreftene er sterkt antikristen, løgn og bedrag er deres middel og metode: https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Synnøve Fjellbakk Taftø sa: «Maktapparatet griper inn hele tiden, hensynsløst og uten nåde. Trolig er mitt eget navn registrert som en av dem som av sikkerhetsgrunner måtte «elimineres». Som barnet i eventyret om Keiserens nye klær har jeg begått den uhørte frekkhet å gjøre narr av Maktapparatet i full offentlighet. Reaksjonen uteble ikke, jeg ble frakjent både vett og forstand og sågar innesperret og torturert.() «De sto på for det de selv trodde var rett og sant, men de ble knust av et umenneskelig system som oppfattet deres idealisme som en trussel.»
https://www.riksavisen.no/maktapparatet-versus-synnoeve-fjellbakk-taftoe/

«– Han fikk aldri muligheten til å få saken sin opp igjen. Da er det noen som har noe å skjule.» – Per Ståle Lønning https://www.nettavisen.no/nyheter/det-er-noen-som-ikke-burde-komme-i-begravelsen/s/12-95-3422805976

Hvordan unngå å bli offer for disse ondskapens apostler, våre okkupasjons makthavere som Synnøve Fjellbakk Taftø og Fredrik Fasting Torgersen ble ? En av makthaverne med dårlig samvittighet for all djevelskap, uskyldige han kan ha ofret for sine Herskere i domstoltjenesten hvor vi møter makten og skafottet, ikke retten og rettferdigheten, prøver å gjøre sjelebot: «tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, Nils Erik Lie. Han er en av 23 ressurspersoner som jobber for gjenopptagelse av saken» https://www.klikk.no/historie/tor-rettsstaten-norge-se-denne-mannen-i-oynene-4175668

«Kjenn fienden og kjenn deg selv og i hundre slag vil du aldri være i fare. Når du er uvitende om fienden, men kjenner deg selv, er sjansene dine for å vinne eller tape like store. Hvis du er uvitende om både din fiende og deg selv, er du garantert i fare i hver kamp.»
– Sun Tzu, The Art of War

Resten av denne artikkel er for mine venner

(Du kan bli en Riksavisen «Insider», med tilgang på privat sosialt forum. I fremtiden kommer jeg til å skrive for mine venner, ikke mine fiender. Jeg vil skrive om ting som Guds Rike’s fiender ikke trenger å vite, for de skal ikke advares mot tabbene de vil gå i, før Gud vil sørge for at de faller, deres vyer i grus, deres våte drømmer i knas. Det blir stadig farligere å ytre seg offentlig, derfor vil en god del av min fremtidig aktivitet bli forbeholdt mine venner, Guds venner, eller «menigheten» om du vil. Resten av artikkel er for mine venner, for «Innsiderne», vår egen sosiale media, siden makthavernes media er blitt så sensurert og ensrettet etter hvert kan den ikke brukes til mye. Våre artikler vil trene og hjelpe oss å fortsatt kunne tenke selv, «ute av boksen», ute av Matrixen. Ensrettingen er ENORM idag, MINE lesere vil kunne bevare sin sunne gudegitte selvstendige tenke- og vurderingsevne. De som vil donere til siden og lære mer om «the Art of War» og hvordan klare seg i deres Nye Verdensorden, kan sende meg en email og be om passordet. Inneholder tips om strategi for å vinne frem i rettsapparatet, og triks en kan gjøre for å hindre at enkelte personer innen maktapparatet kan gjøre krakilske ting på egen hånd.)

Resten av denne artikkel er for mine venner (innlogget for å se resten av artikkel) :

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring