Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier?

Den norske regjering og maktapparatet valgte seg Jødementaliteten, men Sunnmørsånden vil nok overleve både jødene, denne og neste Bilderberg regjering og maktapparatet.

Kjell Inge Røkke og John Fredriksen har overtatt Solstad og bruker det til å innlemme sunnmørsrederiene i sitt nye imperie. Legg merke til at ingen andre enn sunnmørsrederiene har stått ovenfor de samme problemer i samme grad, ikke DOF, ikke Eidesvik, ingen Bergensrederier, ikke ‘franske’ Bourbon. Angrepet er rettet mot sunnmørsrederiene mer eller mindre alene. Som vi skal se, så har dette en årsak. Og maktapparatet blir satt i sving for å effektuere oppdraget:

«Herøy-reder Stig Remøy hevder Giek-sjef Wenche Nistad ringte opp mulige investorer og advarte dem mot å gå inn med penger i Olympic Shipping.»

Hevder Giek advarte mot å satse i Olympic
http://www.smp.no/nyheter/2017/02/20/Hevder-Giek-advarte-mot-%C3%A5-satse-i-Olympic-14287440.ece

En konspirasjon mot Sunnmøringene. Kan ikke inkorporeres i globalismen og den nye ‘Globale Landsby’ og tilbe satanister som verdens lederskap med for mye selvtillit.

Globalismen og luciferianerismen krever at vi alle er like mye elendige proletariat i jødenes Nye Verdensorden, nå når middelklassen skal utraderes med diverse metoder, og det skal være bare to klasser tilbake, styrtrike jøder og slaveklassen deres.

New York Times (1940)

Ikke lenger en møbelfabrikk i hver fjord, eller rederi på hvert nes, de må ‘konsolideres‘ og innlemmes på jødehånd, så det er sikkert at de tjener saken; Den Nye Verdensorden, slik at de skal være sikker på at ingen andre får delta i arbeidslivet og med å ‘kjøpe og selge’ enn de som føyer seg pent etter det jødisk-bolsjevikske ala Trotsky (Bronstein) og Lenin’s (Blank) maktapparatets politisk korrekte evangelium.

Steinar Bastesen i Kystpartiet sa i 2003 i Stortinget, litt før han ble nøytralisert med hjerneslag:

«Fiskeristatsråden har vært utsatt for hardkjør i media fordi han har tilhørt Mormonkirken. Han har blitt utsatt for hardkjør fordi han er medlem av Frimurerlosjen. Hva med pressens interesse for Bilderbergerne, der sentrale politikere er med, en organisasjon som har som hovedmålsetting å legge ned nasjonalstaten? Er det ikke på tide at media også begynner å interessere seg for slike hemmelige organisasjoner?»

«På globalt plan er det mange aktører som bidrar til å styrke den internasjonale storkapitalens makt. Verdens Handelsorganisasjon er organisert på en slik måte at den fungerer som en pådriver for nedbygging av nasjonalstaten. Men i denne debatten vil jeg sette fokus på en annen global aktør som opererer mer i det stille. Jeg snakker her om de såkalte Bilderbergerne. Her møtes ledere fra mange nasjoner på lukkede møter for å diskutere den internasjonale situasjonen. Vi i Kystpartiet mener at det norske folk har krav på å få vite hva som foregår på disse møtene. Jeg vil derfor utfordre de norske politikere som har deltatt på slike møter til å opplyse om hva som er den egentlige agenda for Bilderbergerne. Er det nedbygging av nasjonalstatene?»

(Steinar Bastesen – Trontaledebatten i Stortinget – 6. okt 2003)

«Alt kan skje, “I et land hvor hjerneblødning kan fremstå som en nærmest politisk epidemi etter krigen“, sier sjefsredaktør Norulv Øvrebotten, statssekretær for Johan Jørgen Holst og kollega av Anne Orderud Paust» – Kilde; Politiske Mord i Norge. Veien til makten og pengene er brolagt med mord og urett.

Sunnmørsånden var mange små bedrifter, ikke en ‘konsolidert’ eller noen få store, de få kontrollert av de samme personene.

Vi er i det jødiske århundre, anti-Krists tid. De sier det selv og mange andre sier det, som Dostoyevski i 1877:

«Den kommende Jødiske Regjeringstid» – Dostoyevski 1877
http://www.riksavisen.no/den-kommende-jodiske-regjeringstid-dostoyevski-1877/

Stavrum skriver i boken sin om Røkke at han ble rådgitt av en gammel polakk i Seattle hva som var veien å gå for å få kapital til å gjøre hva han har gjort. Se ‘Kjell Inge Røkke (en uautorisert biografi)’, av Gunnar Stavrum. Altså hvem han måtte selge sin sjel til for å lykkes. Av og til er store amorøse ambisjoner med på å kunne knuse enhver sjel.

Statoil skulle være motoren i det norske offshore næringsliv. Istedenfor ble det kuppet, delt, oppslittet og solgt ut bit for bit, og ble sammen med mange andre isteden motoren i den Jødiske Nye Verdensorden, på grunn av at Styret i Statoil etter hvert ble fylt med utlendinger, spesielt fra London.

Og det hele endte som toppen av paradokset med en utflyttet sunnmøring ved roret for å gi det den endelige lille snert av selvmord; Eldar Sætre, som etterfulgte Røkkes tidligere høyre hånd som Statoilsjef; Helge Lund.

Røkke er Stoltenberg og Bilderbergernes mann, det er noe alle vet. Det gjelder bare en ting i business, og det er å ha støtte hos dem som har makten, da regner det penger over en, og alle dører åpnes. En kan være dum som en brødfjøl for det, og bør helst være av korrupt mentalitet.

Er Stoltenberg jøde?
http://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
http://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/

Bilderbergernes gavepakke til Røkke
http://www.riksavisen.no/bilderbergernes-gavepakke-til-r%c3%b8kke/

Her feirer de seiren:

Putin A Rabbi And The Kremlin

«Krigen mot Kristus sluttet aldri. De må drepe selveste Kristus-ånden utav enhver nasjon for å bli fornøyd. Når grunderånd og arbeidsplasser for lokalmiljøer må gi tapt for materialismen og grådigheten etter profitten, som av de etter Kain som drap sin bror Abel og derfor ble lovt at det aldri skulle gro noe grøde på deres vei (Genesis 4:12), utstøtt av familien og måtte leve som sjelløse (Philo) parasitter på andre. Når overskuddene aldri blir store nok.»

Jødene overtar norsk offshoreflåte
http://www.riksavisen.no/jodene-overtar-norsk-offshoreflate/

I krig og kjærlighet og jakten på posisjon og penger, så er alt tillatt, spesielt om en opererer sammen med eller har maktapparatet på sin side:

«Men Kværner var beleiret av Kjell Inge Røkke og Aker. Inn fra sidelinjen kom russiske Yukos og den nå fengslede russiske oljeoligarken Mikhail Khodorkovskij.

Kværner trengte milliarder av kroner for å holde skuta flytende, og både Røkke og Khodorkovskij stod klar til å plyndre byttet. Det var en klassisk høk-over-høk-situasjon hvor en rekke advokatfirmaer, finansielle rådgivere, banker og investorer var med – og hvor god informasjon kunne være verdt gigantbeløp.

http://stavrum.nettblogg.no/1188884116_hemmelig_avlytting.html

«Khodorkovsky’s father was Jewish«
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Khodorkovsky

Kristian Siem driver menneskehandel i Middelhavet?
http://www.riksavisen.no/kristian-siem-driver-menneskehandel-i-middelhavet/

Regjeringen nedjusterer det Sunnmørske selvbildet

Regjeringen måtte nedjustere det Sunnmørske selvbildet. Seiret Jødementaliteten over Sunnmørsånden i business? Det vil i tilfelle bli et tap som vil forrykke den nasjonale forretningsorden for generasjonene som kommer.

Aalesund Allstars – Sunn Møring

I biografien til Ekornes fremgår det hvordan møbelfabrikken ble til ikke for personlig formuesoppbygging, men for å skape arbeid til naboene i bygda. Dette er sunnmørsånden, den kristne ånden. Jødementaliteten er tvert imot. Både Røkke og Fredriksen som Siem har den, og mange andre med den i større eller mindre grad, men disse kan vi vise ved deres historie hvordan de ved enhver overtagelse ikke har noen som helst lojalitet til norske folk, naboer og ‘venner’ (i den grad disse kan ha venner), som har blitt erstattet med billig arbeidskraft for profittmaksimering, hver eneste gang, i fiskeri som i tankfart, som i riggmarkedet.

Og nettopp derfor trenger de innvandring, billig arbeidskraft som Kristian Siem frakter hit, lønnsutjevning, ikke vi.

Det er ingen offshore krise. Jeg har sagt fra dag en at det var ingen grunn for Statoil å redusere aktiviteten. Krisen er skapt. Inntektene er bare forskjøvet i tid, inntil de som skal ha flåten og inntektene fra den har fått den. Oljen har bare blitt mellomlagret på bunnen inntil videre.

Jeg kjenner jo mange som arbeidet for Røkke fra starten. Røkke er jo dum som et brød, men hadde Arbeiderpartiboken i orden og sikkert en av ‘DEM’, herskerrasen, slik at politisk korrupsjon å støtte ham opp ble mulig. Eneste måten han kunne lykkest på var jo å være håndtlanger for den internasjonale jødedommen, om ikke både han og Fredriksen er jøder selv da og ikke bare som nyttige idioter som har adoptert jødementaliteten.

Den norske regjering behøvde å nedjustere det sunnmørske selvbildet. Vi sunnmøringer vil aldri trenge noen globalisme. For å klargjøre oss så må det en ydmykelse eller to til, for å nedjustere selvbildet til sunnmøringene, om ikke de skal få det fore seg at de vil bryte ut ikke bare som eget fylke men som eget land, slik at Stoltenberg-vennen og sannsynlige askeNazi slektningen Røkke, får overta for det formålet.

Det var ingen andre enn sunnmørsrederier som kom i slike problemer. Det var kun sunnmørsrederiet GIEK anbefalte ikke å investere i.

De gjorde det best med å senke flaggskipet Farstad.

På Sunnmøre trenger vi ikke prise noen kapitalistjøder, idet vi overgår dem mange ganger… hvor jøden kjøper opp ferdig utviklede næringer, der utvikler vi fra bunnen av. Vi skaper. Det er Abels force, og Kains problem. Det kan vi gjøre igjen. Kristen Døssland (1893-1964) mente å kunne påvise at gamle innskrifter på Vestlandet var på det han kalte «Sunnmørshebraisk». Jødene er de største anti-semitter i verden.

Kains efterfølgere kan ikke skape, de kan bare stjele (Genesis 4:12), det kalles i Baylonsk talmudisk lære ‘the power of the purse’. «Kom ut av henne mitt folk» (Rev. 18:4), er Jesus sin anbefaling.

Sunnmørsånden overlever

Svaret er nei, Sunnmørsånden lar seg ikke drepe, fordi den er Kristusånden, den står opp ‘den tredje dag’ og gliser til jødetampene. Jødedommen fikk seg noen billige skip på billigsalg, men sunnmørsånden vant fordi de fremdeles har bevart den samme ånd som de alltid har hatt, uten å bli infisert av jødedommen.

Hvis du kan ferdes fritt i drømmesfæren
og tenke—uten tanken selv som mål,
hvis du kan ta triumfen og miséren
med samme ro og samme rygg av stål,
Hvis du kan tåle at ditt ord forvrenges
til usselt pjatt i demagogens munn,
hvis du kan se ditt livsverk søndersprenges
og atter bygge det på naken grunn.

Hvis du kan våge alt på samme terning,
—et enkelt kast på livets spillebord—
tape alt—og gjenoppta din gjerning,
men aldri nevne tapet med et ord,
Hvis du kan ta din tørn og ikke gi opp,
men sette inn hver fiber i din kropp
og holde ut når alt forstummer i deg
unntagen viljens røst: “Gi aldri opp”.

Hvis (If) Rudyard Kipling

De trenger en ærendsgutt som Røkke som konsoliderer til store enheter og selger ut… sunnmøringene lærte ham å fiske, og Sparebanken Møre hjalp ham til kapital, utakk er verdens lønn.

Neida. De vinner noen slag, men de taper krigen. For Sunnmørsånden, pietismen og medmenneskeligheten og ideen om noe større enn seg selv, å virke for naboen og nesten, blir aldri avlegs. De som i egosentrisk interesse krafser til seg selv uten å ville dele med de som hjelper dem til rikdom, vil bli avlegs. Nå som alltid før.

Og Norge?

Er vel ikke noe problem å tjene penger når en har ubegrenset med HoloCash repatriation erstatninger fra den hvite Israelitiske befolkning og rentefot (usury), og leve på andre lands skattebetaleres regning i IsRaEl. Skal jo ikke store intellligensen i å skape penger og formuer på den måten. Kan jo gjerne sammenlignes med tyveri eller tigging. Jacob-Israels Trøbbel har nettopp startet. De Holocaustet 66 million av vårt broderfolk de kristne ‘Rusene’ i USSR, hvor mange de skal greie i Vesten før Gud destruerer dem og deres falne ånd og ekle mentalitet for godt (så sier Bibelen) får vi no se.

De forstår nok ikke den ånden som gjorde at der en gang var møbelfabrikker i hver en fjord og på hvert et nes, og rederier det samme. De forstår ikke hvorfor der var det. Og det er like greitt. Jeg skal ikke forklare dem det nærmere heller, la de bygge på sandgrunn, de faller tidsnok.

Skapjøden Siem som jødejudasene Røkke og Fredriksen gjør som de alltid gjør, de profittmasksimerer seg selv ved å kjøre på med billig arbeidskraft. De som hjalp dem blir kutter hånden av, uten unntak, som de som var i Røkkes fiskeri, industri og Fredriksens tankflåte ble. Menneskene må lære snart. Å velge sine idoler og arbeidsgivere med omhu, hvem en skal tilby sin energi og kompetanse til. Jobber skaper vi selv.

De var aldri en av oss, la dem seile sin egen sjø. Ungdommen bør ikke se opp til dem, men heller forrakte dem.

De har seilet under falskt flagg lenge nok. Bolsjevik jødene vil gjøre som de gjorde i Russland fra 1917, overta alle produksjonsmidler, og alle skulle være deres slaver, men de får nok litt mer problemer med det her enn der.

Utrolig nok skapte Gud meg slik at jeg elsker hva gjør. Jeg fikk gjøre mitt, hva jeg er skapt til å gjøre, og de med jødementaliteten fikk gjøre sitt. Hveten og ugresset skal skilles (Matthew 13:30). Her skjer det.

«Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves.» Menachem Begin

Sorry satanist Begin. Om du mener og sa dette, så vil dette ikke skje i mitt tilfelle, det blir over mitt lik. Jeg tilber dere ikke. Jeg forrakter dere. Alle som ikke faller ned på kne og tilbe dem og deres Babylonske talmudiske ‘Beast’ natur, skal bli arbeidsløs og ikke kunne ‘kjøpe og selge’ (Revelation 13:17). So be it.

Hvis judasjødene blir klarert av Gud til å ekspedere meg til Himmelen som de gjorde med stakkars Tønne som avslørte dem og ikke ville bli med på hverken den politiske eller økonomiske korrupsjonen, som de gjorde med Jesus for å hindre den våte drømmen om verdenshegemoniet deres, så skal jeg spille ‘I Did It All’ på full guffe.

KEN HENSLEY- I DID IT ALL

Jeg gjorde alt det jeg ønsket mest av alt å gjøre, ingenting er uprøvd, fra golvet til styrerommene har jeg sett mentaliteten, og fant at der er mer lykke annet sted enn å tjene 1.8 mill netto i et oljeselskap i Midtøsten, managerposisjon i andre linje fra toppen med 1000 ansatte bare ved det kontoret. Mye bedre å gjøre Guds arbeid. Hvis prisen er å bli korrumpert, og måtte hedre satanister (Rev. 2.9 & 3.9) som hellige, så er prisen for høy. Mitt liv ble fullbragt. Amen. 🙂

Men hvor lenge sier Bibelen deres tidsalder skal vare? Skal de lykkes å etablere sitt anti-Kristne verdensrike for godt eller vil de feile og falle? Les Bibelen og finn det ut.

Tigerstaden – Ålesund i vårt hjerte

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

19 Kommentarer

 1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

 2. Pingback: Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg – Riksavisen

 3. Pingback: Connie Eng: Djevelen ligger i bolsjevik-Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil – Riksavisen

 4. Pingback: Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater – Riksavisen

 5. Pingback: Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne – Riksavisen

 6. Pingback: Kenneth Skailand, ennå et offer for jødiske subversjon krefter i vårt land – Riksavisen

 7. Pingback: Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker – Riksavisen

 8. Pingback: Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyestrettsdommere politianmeldt – Riksavisen

 9. Pingback: Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? – Riksavisen

 10. Pingback: Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie, hva gjør Gud ? – Riksavisen

 11. Pingback: According to the Talmud Israelites can legally kill Jews – Riksavisen

 12. Pingback: Høyesterettsadvokat Ingvar H. Seth: En jødisk Kaifas korsfester en Kristen på Sunnmøre? – Riksavisen

 13. Pingback: Gro Ødegårds bok. Er Tony Bakos årsak til antisemittismens utbredelse ? – Riksavisen

 14. Pingback: Scandinavian Star: Hva politiet i Norge og Danmark nekter å etterforske – Riksavisen

 15. Pingback: Hvordan talmudikerne må Resette Vesten for Israel å bli bibelsk eksempelnasjon – Riksavisen

 16. Pingback: Jacobs Trouble, The Holocausting of the Caucasian Israelites – Riksavisen

 17. Pingback: Globalistene allierer seg mot Sunnmøringene i offshorenæringen – Riksavisen

 18. Pingback: Norske sjømenn i fremtiden, og Fascismens overtagelse av Norge – Riksavisen

 19. Norsk Sjøoffisersforbund:

  De Kanadiske sjømannsorganisasjonene hadde saksøkt den kanadiske stat for å gi arbeidstillatelse til utlendinger i strid med kanadisk lov. Like før rettsforhandlingene skulle starte neste uke er blitt et forlik med regjeringen som går ut på:

  – det sendes ut umiddelbar instruks fra regjeringen om å stanse utstedelse av midlertidig arbeidstillatelse til utlendinger og krav om dokumentasjon på at det ikke er ledige kanadiske sjøfolk før eventuelle nye arbeidstillatelser gis
  – full undersøkelse av om utlendinger som har jobbet i kanadiske farvann ikke har oppfylt krav til kanadiske lønns- og arbeidsvilkår,
  – at partene skal gjennomgå den aktuelle maritime lovgivningen

  http://www.seafarers.ca/government-of-canada-settles-siuc-lawsuits/

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.