Stikkord: Kjetil Gjøen

Lagmannsrett dommere anmeldt til politiet for økonomisk bedrageri m.v.

Dommerne Anne Kari Melbø (Møre og Romsdal Jordskifterett), og Frostating lagdommere Tormod Anders Sletten, Christoffer Eriksen og Toril Andersson vet det samme, at sakskostnader er basert på ett sett med løgner, og unnlatelsene av å rette feil blir herved anmeldt til politiet for maktmisbruk, økonomisk bedrageri i favør av sine venner, kollegialitet, m.v.

VARSLING : Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie

Til : Politimester Ingar Olav Bøen, Møre og Romsdal, M&R Statsadvokat Lilleberget, Tingrettsleder Kirsti Høegh Bjørneset og jordskifteleder Asbjørn Rogne, de hovedansvarlig for rettspleien og justisen i vårt fylke. BCC: Ja, til informasjon. Giske-Avisen vurderer å publisere Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie, vedlagt (Ezekiel 33:7-8,9)

Justismord: Grunnen til at norske domstoler vanligvis er til fordel for løgnen og uretten

Mitt 2022 juleevangelium. De samme som satte Barrabas fri og fikk den uskyldige Jesus straffet og korsfestet og drept, for ingenting, … de kontrollerer idag norsk rettsystem. De elsker all urett og urettferdigheter de kan skape utav løgnene er min påstand (John. 8:44, Proverbs 29:12, Psalm 52:3, 58:3). Derav alle justismordene. 50 % av alle saker dommerne avsier hefter det […]