Lagmannsrett dommere anmeldt til politiet for økonomisk bedrageri m.v.

Dommerne Anne Kari Melbø (Møre og Romsdal Jordskifterett), og Frostating lagdommere Tormod Anders Sletten, Christoffer Eriksen og Toril Andersson vet det samme, at sakskostnader er basert på ett sett med løgner, og unnlatelsene av å rette feil blir herved anmeldt til politiet for maktmisbruk, økonomisk bedrageri i favør av sine venner, kollegialitet, m.v. Disse Frostating dommerne fratar borgeren på en svært effektiv måte retten til en rettsak i det hele tatt, i favør av sin dommerkollega.

Uhederlige dommere kan holde på som de vil, fordi aldri noen stiller dem til ansvar for sine ondskapsfulle misgjerninger, uretten trives best i «mørket», hvor den ikke får lys på seg, i de lukkede rom, derfor nekter domstolen å iverksette om opptak, så vi får med alt i rettsboken, og ikke bare det uhederlige dommere vil ha med for sin fordom.

«På dette kan Guds barn og Djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud» 1 John 3:10, Mat 5:6, 25:46, Heb. 1:9, 2 Tim. 4:7-8..

Vi er, som jeg har skrevet om i et utall artikler, i den Sataniske tidsalder etter Åpenbaringen / Rev. 12:9, 20:7, KUN uhederlige som får slik jobb i systemet idag. Jeg har rett og slett ikke fått behandlet min anke av den avgjørelse i forhold til bnr. 4 i det hele tatt, fordi det ikke passet dem. Men det er jo jeg som bestemmer på hvilket grunnlag jeg går til sak, ikke dem.

Tittellbilde: Jensens, Public domain, via Wikimedia Commons. Alt er så korrupt at det er vel liten vits, men verdt et forsøk… Ren svindel hele domstolen, bruker tusener på rettsgebyrer, og får ikke varen/tjenesten en har betalt for. I domstolen møter vi ikke retten, men makten. Anmeldelsen gir meg 10 års foreldelse, håper vår nasjon har blitt kristen og lovlydig igjen til det. Idag har vi vist at kun jøder, løgnere og bedragere som har fordel av domstolen, de har ALT å vinne, ingenting å tape. Dommerne elsker dem har vi sett. https://www.riksavisen.no/varsling-jarle-johansens-magnum-opus-rettferdens-dod-i-norsk-rettspleie/

Justismord: Grunnen til at norske domstoler vanligvis er til fordel for løgnen og uretten
https://www.riksavisen.no/justismord-grunnen-til-at-norske-domstoler-vanligvis-er-til-fordel-for-lognen-og-uretten/

Vi bruker hundretusener på rettsaker som er korrupt, rent økonomisk bedrageri. https://www.riksavisen.no/vil-forhenget-i-det-juridiske-tempel-til-urettskaperne-i-dypstaten-revne-snart/

Bortkastede penger (om en ikke tilhører de jødiske makthavernes favoritter). Den 1. Juli 2022 ble muligheten for borgerne til å reise privat straffesak fratatt oss. Nå har vi kun politiet å gå gjennom, og de vet vi for det meste er lojal til sine offentlig ansatte kolleger. Kollegialiteten dominerer, ikke begjæret etter å se retten og rettferdigheten skje fyldest. Litt av en ankedomstol vi har hvor vi ikke kan få føre bevis for at advokat Hove lyver til dommer, og dommer Melbø lyver i dommen og juristers kollegialiteter i ankedomstol gjør at det åpenbare faktum vil ikke domstolen behandle i det hele tatt, vi ikke får føre bevis for at løgnene sikret sakskostnadene for bnr 4 spesielt, men også for bnr 1.

De onde makthavere gjør mye for å beskytte seg selv, men jeg vil vise at de står for en annen slags dom, selv om deres offentlig ansatte kolleger tar dem unna.

Jeg vil anmelde følgende slik at det kommer med i statistikken hva Politiet vanligvis unnlater å etterforske og påtale som ledd i offentlig ansattes kollegialiteter til hverandre, i håp om at det kommer en dag det skal bli slått ned på slike kriminelle konspiratoriske korrupsjoner (Salmenes Bok, Kap. 37). Disse har jo ti års foreldelse, så anmeldelse gir meg en mulighet til, om etatene siden skal bli tvunget til å arbeide for rettferd etter hvert:

Anmeldes

 • Jordskiftedommer Anne Kari Melbø, M&R Jordskifterett
 • Dommer Tormod Anders Sletten, Frostating Lagmannsrett
 • Dommer Christoffer Eriksen, Frostating Lagmannsrett
 • Dommer Toril Andersson, Frostating Lagmannsrett

for

 • Økonomisk bedrageri, for inntil kr. 310.000,-
 • Legge falske ubeviste forhold til grunn for dom.
 • Korrupsjon
 • Maktovergrep
 • Misbruk av makt til å gjøre urett
 • Forfalskning av sakens faktum per idag.
 • eller hva politiet skulle finne;

De beskytter sine juristvenner og kolleger ulovlig, nekter å endre åpenbare feil til fordel for sine venner. Lett beviselig. Mer enn de beskytter borgeren. Frostating dommere slår ikke ned på åpenbare løgner brukt av advokat Hove og dommer Melbø for å ilegge oss sakskostnader.

Jeg viser til Riksadvokaten rundskriv nedenfor at Politiet IKKE skal henlegge slike saker med kjent gjerningsperson, uten videre.

Som kristne har vi ikke mulighet til å se på så mye urett gjort, uten å si ifra.

Bevis 1 : Dommer Melbø sine utsagn i Jordskiftedommen; «kommunal vei uten tvil«.
Bevis 2 : Bevis fremlagt at det er basert på en løgn, det var IKKE privat vei, hun burde hatt tvil.
Bevis 3 : Rettsforlik. Jordskiftesaken er fremdeles under behandling i rettsystemet. De legger forholdene til grunn for Nov.-22, de legger «faktum» av nov. 22 til grunn for å ilegge sakskostnader idag, med et 100% endret faktum, og ikke dagens. De forhold vi fikk pådømt sakskostnader foreløpig i saken EKSISTERER IKKE LENGER (rettsforlikt).
Bevis 4 : Frostating Lagmannsrett, kjennelse datert 30.06.23, av Tormod Anders Sletten, Christoffer Eriksen og Toril Andersson.

De har alle forsikret å trygge retten og hindre uretten.

Jeg vet at de bestemmer som har makten, helst beskytte sine kolleger i systemet er alltid viktigere for dem enn å beskytte rettferdigheten og sannheten. Dommerne må nesten bruke dagens faktum, ikke november 2022, sier en dom fra, akkurat, Frostating;

«I saker hvor det er flere krav mellom samme parter, skal ikke hvert krav vurderes isolert. Det er det samlede utfallet som er avgjørende for om saken er vunnet eller ikke. Jordskifterettens avgjørelse vedrørende sakskostnadene skal etter dette oppheves. Lagmannsretten finner saken tilstrekkelig opplyst til å treffe ny avgjørelse om kostnadene, jf. tvisteloven § 20-9 tredje ledd siste punktum»LF-2021-159183

«Samlede utfall«, altså per dagens saksbehandling, ikke per Nov. 2022. Årsakene for idømte sakskostnader er ikke engang med i dagens sak, bedragerske dommerne må få det til å se slik ut, for at de kan få tilgodese sine juristvenners klienter. Mot korrupte mennesker er vi alle sjanseløs.

Jeg skal bare med dette stille dem til ansvar for sine handlinger. De tror deres venner i systemet vil alltid beskytte dem, men det er ikke alltid så sikkert likevel. Jeg tror at Gud innen 10 år som er foreldelsesfrist for hva jeg anmelder har fått ryddet opp i korrupsjonen og de onde mennesker i dagens jødiske systemet vil ha blitt avslørt, og fjernet for godt skal vi tro Johannes Åpenbaring.

«Herren sa til meg: Det er en konspirasjon blant de Judeiske menneskene og blant dem som bor i Jerusalem.» – Jeremiah 11:9, ref. Titus 1:14

J’accuse (dommedag) : De jødiske Herskerne har en domstol til favør for seg selv og sine, en domstol de bruker til å «henrette» de kristne de ikke liker.

Norge; Apartheidstat i norsk rettspleie; Jøder Uber Alles
https://www.riksavisen.no/norge-apartheidstat-i-norsk-rettspleie-joder-uber-alles/

Gud har sine metoder;

Personlig har jeg aldri opplevd en rettvis dommer, ikke noen slik advokat heller forsåvidt. De elsker vanligvis penger og å skrive faktura mye mer enn å oppnå rettferdighet for noen.

Jødinnene Gro Harlem Brundtland og Karin Stoltenberg (Ekspedisjonssjef i Barne- og Familedep. hele livet, ødela den norske familie som grunncelle i nasjonen) i deres regjeringstid jeg henvendte meg til da, fordi deres urettens domstoler fratok Saksøker en datter (jødene i den norske ‘Dypstaten’ har hatet meg lenge, 25 år siden det skjedde), som ville bo med sin far, og ikke sin mor. Disse urettens apostler knuste meg (og ødela hennes psykologi) godt der. «Hevnen er min«, sier Gud (Deut. 32:35, Rom. 12:19).

Gud gjenopprettet Rettferdigheten; Jørgen Brundtland død ved «selvmord», og Ninni Stoltenberg narkovrak og tidlig død. Rettferdigheten opprettet. Dommer Bjørn Inge Rørstad som var in charge for uretten døde tidlig av kreft, jeg håper han led mye og lenge, blir allikevel ikke mer enn 1/10 av hva han gjorde med oss. Mitt største tap i livet, at jeg mislyktes hjelpe henne.

Slik så jeg Guds dom, over urettskaperne. «Øye for øye, tann for tann«, gjelder for Jødene også. Uten vi stiller dem til ansvar, kan Gud ikke dømme dem. Alle må anmelde dem, selv om deres venner i systemet tar dem unna, vil fra samme øyeblikk alle Himmelens engler begynne å sørge for at rettferdigheten skal skje fyldest (Luke 13:34, Jeremiah 11:10).

Vårt kontor kan hjelpe å skrive anmeldelse for alle som vil. Det er eneste måten å gjenopprette en kristen domstol, og ikke som idag en jødisk. https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Advokat Bjørn Hove vet at tilkjente saksomkostninger til bnr. 2 i dom i forhold til bnr. 4 er basert på en løgn i dommer Melbø sin egen påstand om «kommmunal vei» og bnr. 2 sin plikt dermed å gi erstatningsareal til Bnr. 4. Løgn i forhold til Bnr. 1 at Storaker er Bnr. 2 sitt tyngdepunkt i saken.

 • Advokat Kjetil Kvammen vet det samme
 • Dommer Anne Marit Melbø vet det samme
 • Dommer Tormod Anders Sletten vet det samme
 • Dommer Christoffer Eriksen vet det samme
 • Dommer Toril Andersson vet det samme

De har alle forsikret på tro og ære når de tok jobben og rollen, at de skal agere å hindre urett og gjøre rett.

I denne saken hvor lagdommerne anmeldes har jeg bedt om rettsak og betalt rettsgebyr for en sak hvor en dommer lyver og bedrar, og hennes dommerkolleger rett og slett bare lar være å behandle saken og spørsmålet jeg har reist utav nepotisme og korrupte kollegialiteter, det finnes ingen annen forklaring. Jeg betaler for en vare / tjeneste jeg ikke får. Ren svindel. Dommen er ikke rettskraftig ennå. Vi har den under behandling. Forholdene det ble idømt saksomkostninger for i Nov.-22 er ikke lenger del av saken (?). Skal imaginære forhold idømmes som virkelighet nå idag ?

Ja, mener de anmeldte dommere, som legger imaginære forhold til grunn for sin dom; IDAG.

Slik som dommer Kjetil Gjøen i Ålesund, som i 2021 presterer å idømme et sameie etter Sameieloven for sin venn advokat Harald Ingvar Seth, men «glemmer» (eller er for dum og korrupt for å ordne saken for sin venn Høyestrettsadvokaten), å spørre Seth og hans klient hvordan faren kunne selge naustet og bryggen til sine sønner til odel og eie, HVIS det var sameie, for da har jo de andre sameiere forkjøpsrett (?).

Hvordan en enkelt kan lese hvordan dommer har tatt side tidlig i prosessen, med den jurist som er venn

De som har lest de artikler her, vet at min erfaring med domstolen er at korrupsjonen florerer. Det er sjelden de mest intelligente og rettvise menneskene blant oss som blir jurister og dommere, dessverre, så noe kan selvfølgelig være av at vettet ikke strekker til.

https://www.riksavisen.no/justismord-grunnen-til-at-norske-domstoler-vanligvis-er-til-fordel-for-lognen-og-uretten/

https://www.riksavisen.no/kristent-vitnemal-i-domstolens-ondskapsfulle-vold/

https://www.riksavisen.no/bruker-feedback-bevislose-og-bevisstlose-dommere-og-lovlose-advokater/

Dommere har gjort mye for å beskytte seg selv i Domstolloven § 200, men de er ikke beskyttet mot kriminell straffeforfølgelse som alle andre.

De er så sikker på at deres kolleger tar dem unna i høyere rettsinstanser, at de ikke trenger å være redd for å presentere løgner som sannhet en gang, og bruke løgnene som bevis, udokumentert. Med min anmeldelse er dette 10 års foreldelsesfrist. I mitt håp at mulig vårt samfunn vil bli bedre, så de kan bli straffet for sin egen ondskap og hang til å skape urett, innen den tid, for selv dommere er ikke immun mot straffeforfølging, i et rettvist samfunn skal de straffes som alle andre for kriminell atferd.

Riksadvokatens brev vedlagt 3-2016 : «(12) En minner om at en plikt til effektiv etterforsking og strafforfølgning av visse typer lovbrudd kan følge av Norges forpliktelser etter EMK, jf. særlig Rt. 2013 s. 588. Avgjørelsen er nærmere omtalt i riksadvokatens brev av 6. mai 2013 til statsadvokatene og politimestrene (2013/00972 780).» videre sies det : «Det er lovgiver, og ikke påtalemyndigheten, som bestemmer hva som er straffbart. Påtalemyndigheten skal derfor ikke bruke henleggelsesadgangen på en slik måte at enkelte typer straffbare handlinger blir avkriminalisert. Som uttrykt i mål- og prioriteringsrundskriv fra riksadvokaten: «Over tid må de tilgjengelige ressurser brukes slik at lovbrytere (og mulige lovbrytere) får forståelsen av at intet kriminalitetsområde er politiet fremmed.»»

Riksadvokaten sier videre : «Nærmere retningslinjer om praktiseringen av bestemmelsen er gitt i riksadvokatens rundskriv nr. 3/1999 punkt III, der det fremheves at de sentrale elementene i vurderingen etter § 224 er sannsynligheten for at det er begått et straffbart forhold, forholdsmessigheten mellom forholdets alvor og den nødvendige etterforskingsinnsats, og viktigheten av at etterforskingen er saklig begrunnet, jf. også riksadvokatens rundskriv nr. 2/2015 om ny straffelov, punkt VIII 1.3, hvor det samme er omtalt.»

«(13) Straffeprosessloven § 224 regulerer unnlatelse av å iverksette etterforsking også etter en bredere, sammensatt vurdering enn de rene kapasitetshensyn. I STRASAK er det utviklet avgjørelseskoder som direkte viser til § 224, dvs. kodene 022 og 106 («henlagt, ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold»). Det er viktig at henleggelseskoden reflekterer den reelle begrunnelse for henleggelsen.»

«(14) Utgangspunktet er at henleggelse på grunn av manglende kapasitet er begrenset til etterforsking av sak med ukjent gjerningsperson. For henleggelse ved manglende påtalekapasitet eller av sak med kjent gjerningsperson viser en til særskilt omtale nedenfor.»

Rundskriv-2016-3-Henleggelse-av-manglende-saksbehandlingskapasitet-mv-1

Ifølge Tvisteloven skal domstolen behandle vår begjæring om rettslige skritt mot motpartens advokat «som del av saken«, sier paragrafen. Hvs det kan bevises at det ikke finnes andre grunner enn å tilgodese sine jurist kolleger å utelate fra vurderingene i dommen hva som taler imot dommen, da er det kriminelt. Dommere er ikke beskyttet mot straffeforfølging kriminelt sett. At de utelater fra rettsboken ting som taler til deres kollegers disfavør, er heldigvis godt dokumentert ved skriftlig saksførsel.

Alle som har vært i en domstol vet at dommere utelater fra rettsboken det som er sagt og ikke stemmer med hva som skal være forhåndsdommen de har bestemt. Dette kan være kriminelt. Egentlig bedrageri. Vi har anmeldt og bedt Politiet vurdere om Frostatings dommere med utelatelsene sine, og omskrivningene av sakens faktum for å få den dom de ønsker til fordel for sin jurist kollega, og sikre omdømmet til sin dommerkollega, og juristenes kollegialiteter og favører, er straffebetinget.

Stemmer 100%. Mennesker er korrupt. Det er aldri Gud

Med det får jeg dokumentert både rettens og politiets eventuelle uretter de skaper, og gir meg 10 år foreldelsesfrist, å håpe på og vente på bedre tider, når Gud i Bibelen har lovt å utrydde uretten i verden, som er oss kristnes eneste håp om en bedre verden, en verden hvor urett, løgn, korrupsjon og djevelskap dominerer. I det minste får jeg ved mitt rop til Allmaktens Gud, gjøres kjent, at de selv kommer under den karmiske dommen… Det finnes ikke tvil i min sjel, at den vil komme, som det gjorde for Gro Harlem Brundtland, Karin Stoltenberg, Bjørn Inge Rørstad, m.v.

Jøder i politi og Høyesterett som ikke tror det finnes annen rettferdighet enn deres talmudiske («hva som er best for jødene er rett og rettferdig»), bør vel kanskje studere denne inngående – GUD, dømmer i siste instans. De føler seg trygg og sikker på sin makt til å begå urett de vil idag, med familie og kolleger som tar dem unna langt inn i Høyesterett, men #Dommedag  kommer  :

“Do not touch my anointed ones; do my prophets no harm.” – Psalm 105:15

Jeremiah 1:17-19

Men du skal spenne beltet om livet,
stå fram og si til dem
alt det jeg befaler deg.
Vær ikke redd dem,
ellers slår jeg deg med redsel for dem.

18 Se, jeg gjør deg i dag til en festningsby,
til en jernstøtte og en bronsemur
mot hele landet,
mot kongene i Juda, mot lederne og prestene
og folket i landet.

19 De skal gå til krig mot deg, men ikke vinne.
For jeg er med deg,
sier Herren.
Jeg skal berge deg.

Det er oss kristnes eneste håp, ref. Ezekiel 2:6, 3:8-9, Jeremiah 11:11

Bjøro Håland – O Store Gud

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring