VARSLING : Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie

Til : Politimester Ingar Olav Bøen, Møre og Romsdal, M&R Statsadvokat Lilleberget, Tingrettsleder Kirsti Høegh Bjørneset og jordskifteleder Asbjørn Rogne, de hovedansvarlig for rettspleien og justisen i vårt fylke.
BCC: Ja, til informasjon.

Giske-Avisen vurderer å publisere Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie, vedlagt (Ezekiel 33:7-8,9)

Siden Giske-Avisen jobber etter presseetiske regler, tilkjennes og inviteres personer som er nevnt i artikkel og andre som mottar herved tilsvarsrett. Dette også for å unngå senere injurie påstander, siden alle får anledning til å korrigere. Hører vi ingenting antar vi alt stemmer. Jarle Johansen ber oss varsku at utenfor domstolen så dømmer han selv. Enkelte mennesker og kriminelle nettverk får amnesti og er immune mot straffeforfølgning, får alt som de vil, mens andre må lide å fratas sine rettigheter for at disse skal få sin vilje, det er forskjell på å ha rett, og få rett.

Ulvik kommune i Klubben-saken har svart:

Egil Klubben-siden mener vel at etter Tvisteloven §§ § 19-14 (1), 19-15 (2) (3) kan ikke en rettskraftig voldgiftsdom kreves omkamp om med rettslige midler og pådømmes på nytt i sak 17-164363TVI—HARD dom i 2018. Den er opp og avgjort for evig ved første rettsavgjørelse, samme spørsmål kan ikke tvistes igjen, OG ; «Ulvik herad har for selvforskylte feil, ført sak for å undergrave grunnbokens troverdighet/bevisverdi, hvor staten har et objektivt ansvar for feil i grunnboken og hvor opplysninger som ikke er registrert, ikke kan gjøres gjeldende mot godtroende tredjeperson som Egil Klubben» ( ) «Hvis kommunen skulle ha overtatt eierskapet til grunnen veien ligger på da følger voldgiftsavtalen med på lasset som en forpliktelse for kommunen.«. Dere får dermed selv avgjøre hvem som har rett.

«Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. () 10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er Djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud». 1 John. 3:7,10

Forfatter har avdekket at Kartverket med dets Fagdirektør Dag Høgvard i KDD som rådgir Kartverket i urettens kunst, er innvolvert i en rekke saker hvor de gjør kriminelle saker for kriminelle elementer, mens de motarbeider at retten skal skje fyldest for lovlydige mennesker som krever respekt for Grunnboken, spesielt respekten for grunnbokens troverdighet motarbeides energisk og aktivt av Kartverkets ansatte. En besynderlig organisasjon som arbeider målbevisst IMOT sitt mandat, harmonisering av to stk. register; Matrikkel og Grunnbok, mislykkes. Motarbeider at de skal vise samme data.

Bruker feedback: Bevisløse og bevisstløse dommere og lovløse advokater
https://www.riksavisen.no/bruker-feedback-bevislose-og-bevisstlose-dommere-og-lovlose-advokater/

I vedlagte artikkel påvises også en 8-10 saker hvor dommere for personer av jødisk hærkomst tilknyttet Stay Behind som har immunitet i domstolene og all hjelp, slipper straffeforfølgelse. I Norge får de ilegitime avgjørelser, avgjørelser uten lovhjemmel, mens borgere som ikke er jøder blir fremstilt som syndebukker for jøders kriminelle forehavender; Giske Marina v/Jarle Johansen, Ulvik kommune – Egil Klubben (jødisk dommer stjeler en vei for jødiske Jarle Bergo), https://www.riksavisen.no/den-jodiske-dommer-karstein-rye-dommer-egil-klubben-for-krenkelse-av-sin-egen-eiendom/ §§§ Bærum kommune – vi stjeler en vei for jødiske Jan Herman Dante, Gro Ødegårds med bok «Musas kamp mot Goliat» vs. jødiske Tony Bakos, Hans Erik Olav – Thule Drilling – syndebukk for jøde Dan Golds slakting og ran av riggselskap, Eirik Jensen – Barrabas (jødiske Cappelen og hans jødiske finansiere) går fri, mens uskyldige Jensen fengsles og korsfestes – standard MO, Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens (kristne) Tap og Jødementalitetens Seier?, Med rett til å industrielt myrde anmasse for forsikringsbedrag Scandinavian Star, jødiske «skipsredere» skal leve også,

og SELVFØLGELIG, jødiske ministre, daglig ledere i askeNaz-jøde Klaus Schwabs firma Klima-Kovid-Krig (Ukraina) Inc. bedragene for å loppe verden for penger til sine lommebøker, må få det som de vil, norsk lov forkastes til fordel for dem, talmudisk lov gjelder at alt som er godt for jøder er Lov Nr. 1 – kristne Norge er ubestridt forkastet av makthaverne;

Davos-Bartn aka Espen Barth-Eide; Jødisk maktelite med «standardmessig gjennomslag» i norsk forvaltning og domstol v/jødiske tingrettsdommer Villars-Dahl
https://www.riksavisen.no/davos-bartn-aka-espen-barth-eide-jodisk-maktelite-med-standardmessig-gjennomslag-i-norsk-forvaltning-og-domstol-v-villars-dahl/

Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie 29 04 23 v1

 

Ingar Olav Bøen, Politimester påstått «elsker barnemishandlere» og kommuneansatte som stjeler veier og som forfalsker matrikkelen, i M&R. Politimester Ingar Olav Bøen i tillegg til å underslå kriminalitet i kommunen i sak (F) i vedlegg med på fadermordet av uskyldige småbarn i sak (B) i vedlegg. Han var vel egentlig høgste stikkeren i tjeneste for sin tidligere kollega Grete Opshaug, som spesialisert seg på tidspunkt ca 25 år siden som advokat å produsere løgner i barnefordelingssaker for sine borderline medsøstre. Stor sans for og kompetanse i urettskaping, grad av løgnaktighet er karrierefremmende i den norske-jødisk okkuperte stat, Satan koser seg av hver eneste urett og løgn den babylonske Satans Synagoge (Åp. 2.9 & 3.9) og deres nyttige idioter i systemet kan drive gjennom. Til dyktigere de er til løgn og urett til lenger opp karrierestigen dyttes de;

 • Knut Anders Oskarsson, fariseerisk løgnaktig dommer i M&R Tingrett
 • Anne Kari Melbø, jødisk «la oss stjele noe land» for sine venner, dommer i Møre og Romsdal jordskifterett
 • Ingvar H. Seth, jødisk kommuneadvokat Giske Kommune
 • Erlend Kragh Nyhus, jødisk «vi støtter å stjele veier» saksbehandler hos Sivilombudet
 • Hanne Harlem, jødisk «vi støtter å stjele veier» sjef for Sivilombudet
 • Karstein Rye, jødisk «vi støtter å stjele veier» dommer i Bergen Tingrett
 • Jarle Bergo, jødisk «jeg vil ha en vei» tidligere visesentralbanksjef
 • Jan Herman Dante, jødisk «vi stjeler en vei» B’nai Brith offiser
 • Josef Hilde, jødisk «vi stjeler en vei» advokat
 • Mats Indrefjord Høllesli, «vi stjeler en vei» dommer i M&R Tingrett
 • Nora Mageli, jødisk «vi stjeler en vei» regjeringsadvokat
 • Fredrik Sejersted, jødisk Regjeringsadvokat som bidrar til å stjele veier
 • Kjell-Otto Lilleberget, «elsker slike i kommunen som stjeler veier» statsadvokat i M&R. Urettens fremste beskytter i fylket
 • Hanna Relling-Berg. Avisredaktør med årsinntekt på 1,5 mill fra pressestøtte som takk for å holde kjeft om urett og kriminalitet i forvaltning og domstol.
 • Michael Reiertsen, Borgarting Lagmannsrett dommer, elsker å stjele veier.
 • Fanny Platou Amble, «stjele veier fra hjemmelshavere er noe vi kan» Borgarting Lagmannsrett dommer.
 • Ola Dahl, Borgarting Lagmannsrett dommer.
 • Borgar Høgetveit Berg, Høyestretts dommer
 • Kjetil Gjøen, dommer i M&R Tingrett, dømmer lett 6-7 personer in absentia, hvis hans jødiske venn Ingvar H. Seth ber om det.
 • Kjersti Risem-Johansen, «stjele veier fra hjemmelshavere er noe vi kan» – Frostating Lagmannsrett dommer
 • Bjørn O. Berg, «stjele veier fra hjemmelshavere er noe vi kan» – Frostating Lagmannsrett dommer
 • Kari Leira Bjørsnøs, «elsker å tjele veier fra hjemmelshavere er noe vi kan» – Frostating Lagmannsrett dommer
 • Thore Hopperstad, «elsker å stjele andres veier» Rådmann Ulvik komune
 • Hans Petter Thorbjørnsen , «elsker å stjele andres veier» Ordfører Ulvik komune

Mange av dommerne som har bevist sin kompetanse til å lyve og bedra, viser erfaring og studier at kan forvente opprykk / forfremmelse i den norske Stat, det som skjedde med den udugelige Susanne Fostvedt hos Statsforvalter M&R som satte igang dumskapen om Giske-kaien; «Vi stjeler en kai» bevegelsen til den norske maktelite «Dypstaten» for å straffe en borger som avslører dem (Isaiah 54:17).

Artikkel er tenkt som dokumentasjon for en anke til Høyesterett som ligger til behandling, hvor forfatter vil ha bevist at den jødiske maktelite har bestemt seg for hevn, og påvirker dommere til sine udåder, enkelt beviselig på ulovfestet grunnlag skal stjele eiendom fra forfatteren i sitt makabra latente hat mot kristne mennesker i Norge, engang et kristent land, hvor det hevdes at idag er ‘Dypstaten’ overtatt av de samme talmudiske-Khazar-jøder som tvinger forvaltning, domstoler og avisredaksjoner til sin gjerning, i en artikkel eksemplifisert ved Sunnmørspostens redaktør som aldri skriver noe om sine frender og gode venner i de saker, for å beskytte dem, og deres ekstreme hat som kommer til uttrykk her mot kristne mennesker, de som var forbudt her i århundrer sist ved Grunnloven i 1814, er fritt frem med allt sitt kriminelle antikristne virke på grunn av slike som «babylonske horer» kjøpte og betalte for den nette sum av kr. 1,5 million per år, som Hanna Relling Berg altså, mener forfatteren.

«Trå maktmennesker på tærne og de blir krakisk» sa justismordoffer Fredrik Fasting Torgersen, det er deres teknikk, som de gjorde med diplomat og jurist Synnøve Fjellbakk Taftø som hadde noen pauliord om jødinnen Gro Harlem Brundtland og ble kjemisk lobotomert for det. Tusener av år å perfeksjonere seg i urettens kunst – tikkun olam – kreativ destruksjon – lang tids trening og praksis har gjort dem ganske så avanserte og flinke å stagge de som avslører dem ;

Egil Klubben: Avslør maktmennesker, og bli psykiatrisk pasient (Juklerød)
https://www.riksavisen.no/egil-klubben-avslor-maktmennesker-og-bli-psykiatrisk-pasient-juklerod/

«Vil være med å bygge opp tilliten til Politet igjen«, sier Politistudenter etter at en av deres kolleger har skambanket en ungdom med batong på Kongsberg, og lyver og bedrar sammen med sin partner for å snu saken på hodet at det var ungdommen som angrep dem, film viste at politiet løy.

Sist Jarle Johansen skrev innlegg i Sunnmørsposten med tittel «Politiet skyter spurver med kanoner» etter at de skaut en far på Ellingsøy for 25 år siden, så fant Ingar Bøen at han ville alliere seg med tidligere kollega Grete Opshaug og gi forfatter en lærepenge; Han er foruten en datter av den årsak, fremdeles, fadermord. Til flinkere de er til å lyve og gjøre urett til høyere forfremmes de i stilling. Som politimester Ingar Olav Bøen som forøvrig ikke vil etterforske kommune ansattes kriminelle handlinger i Giske Marina saken idag, men faktisk frikjenner dem med «intet kriminelt avdekket» uten etterforskning (bevis var vedlagt), altså gitt dem straffbar falsk erklæring etter Straffeloven § 365, brukt som bevis i rettsak. Det er ikke i politiets makt å dømme dette, skyldig eller uskyldig, det skal gjøres i en domstol under full kontradiksjon med uavhengige av makten ukorrupte dommere. Vi i Giske-Avisen mener det blir vanskelig for politiet å gjenopprette noen tillit, før de starter å etterforske den kommuneansattes kriminelle handling i denne saken. For øyeblikket kan det virke som de er mer urettens forsvarere enn rettferdens.

Jarle Johansens magnum opus, 11 av 11 sider – Versjon 1.0 – 29.04.2023 vedlagt.

 

Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie 29 04 23 v1

 

Mvh.

——
«Ta opp ditt kors og følg meg» (Luk. 9:23)

«Det ville vært mitt livs absolutt topp av «mystiske» omstendigheter om jeg skulle bli korsfestet av de samme ondskapsfulle menneskene, og deres nyttige idioter, som korsfestet Jesus Kristus.» – Jarle Johansen

«Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg og dømmer deg, skal du fordømme. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren.» – Isaiah 54:17

My Way ♥ Robbie Williams

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring