Vil Gud holde sin hånd over Jarle Johansen hvor alle norske myndigheters satanister konspirerer?

For folk flest kan det se ut som jeg har rotet meg opp i masse trøbbel no, men jeg forsikrer dere; Jeg har overhodet ikke bedt om å komme i alt dette trøbbel, jeg har ikke startet det, men jeg begynner å se «Guds Finger» i dette. Det er Satans ormeyngel som konspirerer mot Guds Folk, jeg er under massivt bredt organisert angrep fra demonbesatte, og jeg skal bevise det, etter hvert. Gud setter ikke slikt i scene uten der er en plan bak, en hensikt.

Vi er midt i åndskamp mellom de gode og de onde, åndsmakter og korrupte myndigheter (Eph. 6:12). Vi må få Guds og kristnes fiender ut i «Öppna Landskap» , åpent lende, som Ulf Lundell synger, slik at kampen blir jevnere. Kristne kan tape noen slag innimellom, men krigen vil vi vinne sier Bibelen.

 

«Det ville vært mitt livs absolutt topp av «mystiske» omstendigheter om jeg skulle bli korsfestet av de samme ondskapsfulle menneskene, og deres nyttige idioter, som korsfestet Jesus Kristus.» – Jarle Johansen

The Great Reset, hvor de skal resette vår økonomi ved å kollapse den, både privatøkonomier og nasjonaløkonomi. Bare å lese bøkene til askeNazi jøden Klaus Schwab – hans far var storleverandør til nazistene, 5te Riket nå:

Klima-bedrag, nye religonen å samle folk bak, Covid-bedraget, gjøre folk lydige og samlet bak lederskapet. Tar de ukristelige selvutnevnte makthaverne som Klaus Scwab, Bill Gates og George Soros et al verdensmakten (alle edomitt jøder). Det er vel litt virkelighetsfjernt å tro at Satan og satanistene i vårt land som tjener disse globalistiske kingpins ikke ville se meg som en trussel for sitt hegemoni i samfunnet, og gjøre sine mottrekk, for å søke å hindre meg å utbre Guds Rike heller enn deres antikristne modeller for samfunnsdannelsen.

Jewish leadership of Destruction (tikkun olam of everything Christian)

askeNaziene skal tape:

 

.

J’Accuse. George Soros jobbet for nazistene under 2VK. Klaus Schwabs fars bedrifter var storleverandører til nazistene, Bill Gates far var opphavsmann og leder for ‘Planned Parenting’ som uhemmet myrder småbarn til Baal .. alle disse tre er askeNazi jøder. Disse hylles som verdens redningsmenn istedenfor Jesus Kristus (?), av de massebevisste (?).

Dette sa Paul Washer for 13 år siden hvordan kristne skal behandles av jødene og de andre satanistene ved makten etter hvert. Rundt 2010 han sa dette. De som ikke blir behandlet slik er rett og slett ikke kristne, fordi de ikke oppfyller vilkårene som Jesus advarte oss om, at vi skal bli forfulgt som vi blir. Satan forfølger ikke sine egne. Vi er der nå:

 

.

De som ikke blir behandlet slik Paul Washer beskriver er rett og slett ikke kristne. De oppfyller ikke vilkårene Jesus advarte oss om, at vi skal bli forfulgt som vi blir (John 15:20). Kulturkristne vil bli realKristnes fiender og forfølge kristne til fordel for Keiseren. Satan forfølger ikke sine egne.

J’Accuse. Staten gir disse sataniske venstreradikale i AntiRasistisk Senter sine gudløse satanistiske torpedoer 6 million i året for å være Statens brunskjorter, for at jeg opplyser om dette. De skal gjøre det som Staten liksom skal være «nøytral» og ikke gjøre. Ingen steder er tingenes iboende ondskap mer sublimt skjult enn i Norge. Saken om min påståtte «hattale» jeg er anmeldt for er beskrevet Jarle Johansen anmeldt for hattale av Ervin Kohn’s ARS, og PRESSEMELDING: Kristne Jarle Johansen anmeldt for hattale imot askeNAZIERs agenda, og Gestapo-politi i Norge, men ikke i Spania.

Jeg er sertifisert riskmanager, jeg fikk ren «6» i sannsynlighetsberegning og statistikk på BI, mitt beste fag. At jeg har skrevet denne, viser hva slags risk jeg har beregnet og hvem jeg har bestemt meg for å satse på; Gud eller menneskers sympati. Jeg går for Gud. Det er vanskeligere å få menneskers sympati for slike ærlige mennesker som meg enn å få 12 rette i tipping. Folk trives mye bedre med falskhet, løgner og bedragere som lyver og skryter bedre enn bruktbilselgere. Skal en gjøre hva jeg gjør, så duger det ikke å ha tro som et sennepsfrø. Jeg må ha blitt min tro, den må være internalisert i meg.

J’Accuse. Klima-bedrag, Kovid-bedrag, Kai-bedrag; KKK. En ting som er helt sikkert, er at falske kristne vil bruke Romerne 13 om hele folkets lydighet til myndighetene, til Keiseren, når Keiseren korsfester uskyldige mennesker også, så må de ha lydighet sier de. De må revurdere —->>> adlyde Gud, ikke mennesker…. mennesket er samvittighet ovenfor seg selv og andre, suverene samvittigheter.. Jeg bærer korset for Kristus, samme faen hva den korrupte og gudløse ‘Keiseren’ måtte mene om det. Når ‘Keiseren’ (‘mynighetene) er barbar og satanist, så går kristne sin egen vei, protest… en bør ikke la den gemene hop på tribunen eller i gatene ved korsets fot «korsfest ham» få viljen sin

Slik fikk kristne bukt med barbari og hedenskapen til slike perverse løgnaktige korrupte kasus som Erna Solberg og Jonas Støre i hine hårde tider.

Dommedag

Dommedag. Jeg mener vi er her nå. Trump kalte det den ‘Perfekte Stormen’ over Amerika. Vi har den her også: «Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.» 2 Thessalonians 2:12.

J’Accuse. Uten et åte som meg, så har ikke menneskene noe å bli validert utifra hvordan de reagerer på nesten og medmennesker. Hadde alle vært lik ville ingen reagert på hverandre, hverken for godt eller ondt. Alle ville tuslet rundt i en slags soma, som Aldous Huxley kalte det («All the advantages of Christianity and alcohol; none of their defects«). Hva Satan prøver å innføre i verden en ny norm, en slags «snillisme» soma, som omfatter både godhet og ondskap; humanisme, som ALLE skal holde seg innenfor, med makt, tvang, trakassering, medikamentelt, altså det er her Satan vil gjerne definere sitt «hat», hva som faller utenfor soma, den nye normen. Grensene flyttes, og alt blir flytende. Perverse blir «normalt». De tror de kan oppheve Skapelsen, grensen mellom godt og ondt. Det vil Satan IKKE klare. Gud skapte denne verden slik, slik blir den værende, fordi vitsen med hele verden er å lære seg forskjellen på godt og ondt, at vi må bli gjenfødt for å oppnå det, født påny av ånd denne gang.

J’Accuse. På Satans måte i Nye (antikristne) Verdensorden får menneskene ikke lære dette, de blir en bastard kombinasjon av begge, ikke helt god og ikke helt ond. Vi kristne må være Guds riksadvokater, slik som Satan anklager oss fremfor Gud, slik SKAL vi være deres ANKLAGERE for Gud. Hvis ikke de anklages, uten Guds rikes offentlige ANKLAGER, så kan de heller ikke bli dømt av Gud. Gud dømmer på vår vilje og vår rette forståelse av Loven (langt mer sublim åndelig Lov enn de 10 bud), hvor VI personlig velger mellom ondt og godt. Har vi rett forståelse av Loven vinner vi Dommen, om ikke vinner Satan, anklageren. Våre valg bestemmer #Dommen over oss selv. Hver eneste lille ting i hverdagen (men veien er ikke vanskelig, når en har fått en ny ånd).

Gud bruker slike som meg for å teste menneskene. Jeg er Guds anklager, den eneste Gud har i Norge – de fleste har blitt opplært av satanistene at «skal ikke dømme noen«, en god del går i fellen… Vi skal være de første til å dømme «rettferdige dommer» (John 7:24), sier Jesus, det er kornet og ugresset som skal skilles (Matthew 13:30). De VIL søke å korsfeste oss, Jesus advarte oss, det skal ikke komme som noen overaskelse. Den ‘kristne’ som glir gjennom livet uten verdens motbør eller uenig i utviklingen og fornøyd med «the State of the World» er ikke kristen i det hele tatt, oppfyller ikke betingelsene (John 7:1, Matthew 10:23)

De talmudiske jødene som fikk korsfestet Jesus mente han var den onde, og de var de gode. Vi kristne vet bedre hvem som var hva. På samme vis mener dagens fariseere at de er gode, og jeg er ond (fordi jeg skriver om dem?). De korsfester og dreper, men de mener jeg er den onde som bare skriver min mening ? De anklager meg, men de mener jeg ikke skal anklage dem (?). Vi ser de har problemer med sin rettferdighets sans, den sans for urett skal sende dem til Helvete, spesielt dommere.

J’Accuse. Ta tingrettsdommer Knut Anders Oskarson (SP) for eksempel, han mente jeg misbruker rettsinstituttet og trakasserte noen, men mer satanisk sarkastisk og trakasserende domsskriving til fordel for de som hadde trakassert meg i 1,5 år, skal en lete lenge etter. KUN hans venner, andre satanister, kan forvente å få medhold hos satanistiske dommere. De han liker har blanco fullmakt til for ham til å trakassere hvem som helst i årevis. Løgnere liker andre løgnere, de misliker begge ærlige folk. Satanister mangler fullstendig sans for proporsjoner. Han skal selv bli dømt i tidens fylde. Noe skal komme til å plukke av hans pompøse hubris… for de mennesker hans gjerning kanskje har drevet i døden med sin sataniske konspirasjoner med politiske føringer og dommer, spesielt i barnefordelingssaker. De er trygg i denne verdens system for sin institusjonaliserte ondskap, men #Dommen kommer. De slipper ikke unna fordi deres korrupte kolleger og overordnede tar dem unna…. Gud vet, Gud ser, Gud hører… Ikke et øyeblikk må noen tro at jeg sørger over at noen skal brenne i Helvete… når jeg vet hvor mye de fortjener det. Og de ber aldri om unnskyldning. De kan gå i graven med sin hubris, og se hva som skjer… døden innhenter oss alle, uten unntak. Jeg har vært der – jeg holder min sti ren derfor…

J’Accuse. DERFOR tar jeg avstand fra og ANKLAGER for Gud ondskapsfulle mennesker. Hvis ikke sier Bibelen at jeg blir delaktig i deres ondskap, om jeg ikke tar avstand fra dem (Ezekiel 3:19, 33:6). Den som tier samtykker. Jeg har tatt avstand i 916 artikler.

J’Accuse. Mulig det blir plagsomt for ondskapsfulle hatefulle satanister å bli avslørt som det, men det får de tåle. Det er ikke skrevet av hat, det er avsløring (Luk. 12:2), av kjærlighet for å advare vår neste hva som kommer, det er profetenes rolle (Acts 2:17, Joel 2:28). Guds Vilje. Når skulle vi kristne slutte å lyde Gud, fordi Satan og satanister ønsker det?

Ezek. 22:30 And I sought for a man among them, that should make up the hedge, and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it: but I found none.

Is. 6:8 Then I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send? And who will go for us?” And I said, “Here am I. Send me!”

Løgnens Barn

Hvem ser forbi LØGNEN at jeg er en hater ? HUSK det er sosialistiske satanister som påstår det. Slike har aldri rett i noe som helst knapt, de er Løgnens Barn. De som ikke har Kristus i seg («Kristus lever i meg«, sier Paulus, Gal. 2:20), de er per definisjon ute av stand å være av Sannhet (John 8:44). Kristus overtar sinn, legeme og sjel på samme vis som Satan gjør med sitt folk (mennesket er Tempelet, 1 Corinthians 3:16). Taler i dem. Gud ønsker å finne ut hvem vil gjerne ha det slik, hvem støtter Løgnen, uten at det er sant? Hvem elsker Sannheten mest ? (2 Thessalonians 2:10).

HVEM har Gud sendt den «villfarelsen som gjør at de tror løgnen» ? Det finner vi ut da. Hvem hjelper oss ? Hvem ser Sannheten? De klarer da ikke være objektiv å skille løgn fra sannhet. Alle de som ikke har greidd det, har Gud kuttet av Livets Tre. De må lære og vende om, be om unnskyldning, eller de skal ende i Helvete. Hvem er rettvis, hvem er ond, hvem vil lyve og bedra utifra sine aversjoner, sympatier og antipatier styrer dem, mer enn for retten og rettferdigheten etter loven (som jeg vet mange gjør hele tiden, spesielt tingrettsdommere) ? Og når de har valgt, da vil de bli dømt deretter. Jeg for min del er mye mer redd for Guds dom over mitt liv, enn jeg er for løgnaktige, korrupte sataner av noen tingrettsdommere. De er irelevante i det lange løp.

Her skal jeg vise hvor dypt konspirasjonen går. Hvor ekstremt Satans ormeyngel har infiltrert den norske statsmakten, og menighetene som tilber Jøder og Israel langt mer enn Jesus og oss Israelittene, som aldri kan trives under barbariske påfugler av ugudelige keisere, faraoer og andre påfugler. Der finnes ikke en sionist under solen som ikke hater Jesus og meg, for Jesus elsket IKKE jødiske Herodes (barnemorderen), Judas, Kaifas eller Barrabas, som dem. Jesus måtte flykte fra landsby til landsby unna disse morderne som stod ham etter livet (John 7:1). De kaller seg kristen, men korsfester både Kristus og meg gjerne imorra, som en tjeneste for Verdens Herskere (edomitt jødene; Khazarene ala Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros et al).

J’Accuse. ALLE de jeg skal nevne her hater meg som pesten for hva jeg gjør, jeg henger jo ut Satans ormeyngels ondskapsfulle planer omtrent daglig. Satan raser og sender sine styrker mot meg. Og de har frekt nok tiltatt seg definisjonsmakten av hva hat og kjærlighet er, og nedfelt det ved lov sin versjon. Jesus har blitt hatefull og jødene som korsfestet ham elskeverdig.. merkelig hva ? Ingenting av hva de gjør får lov å foregå i det skjulte lenger, ukommentert, på grunn av meg. For massemedia er 100% kontrollert av dem. Uten ett eneste unntak som jeg kjenner til.

Gud vet også at jeg har aldri trivdes i dette rottehull som er Helvetes forgård med alle sine løgner, bedrag, korrupsjon, vold, myrderier, krig og all djevelskap under solen satt i scene av mennesker som innbiller almuen at de er de rene, snille og gode… verden vil bedras.. Derfor trenger jeg ikke være redd dem. Det er ingen grunn til det.

Så utifra styrkeforholdet i dette, så er jeg ferdig. Jeg er toast. Det kan se slik ut. For alle andre enn meg og de som kjenner meg. Jeg gikk gjennom i forrige artikkel hvordan Gud har hentet meg opp av havets bunn druknet, ut ifra Nigerias jungler kidnappet, mye mer… Jeg har sett «Guds Finger» i mitt liv.. derfor setter jeg 100% av all min intellektuelle kapital på Gud. Gud er min eneste sjanse nå. Satans ormeyngel her på Sunnmøre vil komme til å mose meg, de er jo godt igang med å prøve…. hvis ikke ….. Gud vil det annerledes…..

Vi har noen løfter i Bibelen:

«Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle de ondes brennende piler.» – Ephesians 6:16

J’Accuse. De onde går høyt opp på banen nå, konspirerer for å skade sin fiende. Under angrep av Satan og hans legioner av tjenestevillige dårer (Mark 5:9, Mark 5:15).

«Vær ikke redd for dem! For Herren deres Gud vil selv kjempe for dere.» – Deut. 3:22

«Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.«. – James 4:7

La oss oppsummere de som vil meg vondt av Satans ormeyngel, de kjennes igjen ved at de elsker å lyve og bedra. Det finnes ikke en eneste ærlig impuls i dem.

Løgnens Barn

Satans ormeyngel identifisert

Så langt har vi på ene siden og hjørnet av ringen;

J’Accuse. Vi har den jødiske Statsminister og de jødiske og andre sataniske bøller han kjøper seg i ARS, og hans venn Jens Stoltenberg som jeg skriver en del om, de tjener askeNaziene Klaus Schwab sin Great Reset og Bill Gates lommebok på vaksinesalg, den nye antikristne Verdensorden, de også har sine nyttige idioter som tjener seg utover det ganske land; kommuneadvokat Ingvar H. Seth, Giske Kommunes administrasjon med Øyvind Drabløs som bruker kommunens penger uhemmet for personlig vendetta av dem av kommunens innbyggere han ikke liker, mislykkede kommunedirektør Dag Olav Tennfjord som ikke bestreber seg på å klare sin jobb etter kommunelovens § 13-1 (3) for å hjelpe sine venner, som han har gjort andre steder tilgodeser sine venner han sitter i styret hos, Ordfører Harry Valderhaug og 4 andre fra KrF med sekundanter som har konspirert og stjeler min eiendom og gir det til ene KrF’er sin onkel – Kartverket som Sentral Matrikkelmyndighet og Kommunedep gjør sitt beste for å hjelpe sine offentlig ansatte kolleger i kommunen, ikke å gjøre rett, advokat Josef Hildre, Statsforvalter Rigmor Brøste mener jeg må asyleres, tingrettsdommer Knut Oskarsson kaster meg ut av sin ‘rettsal‘ nylig og gir meg ikke sjanse til å avsløre min motpart som løgner, løgnere elsker andre løgnere, dommer Kjetil Gjøen er så god venn med advokat Seth at han idømmer for ham og hans klient syv personer et sameie de ikke vet de har, in absentia, – DET skal en være god venn med dommer for å få til, OG dagens politimester Ingar Bøen som var helt sentral i punkt 5) nedenfor for 25 år siden.

J’Accuse. Jeg kommer sikkert på flere av den røde berme av Satans ormeyngel etter hvert. Journalister uten kjent unntak vil ikke ta stilling mellom rett og galt, og er ‘Keiserens’ nyttige idioter, som vanlig. Det som er merkelig om disse ulver som jakter i flokk, er at de regner seg som moralsk høyverdig, snill og god, og jeg er den onde, anser de. Verden må befris fra mitt «hat», men deres er helt ok, nå skal de propagandere at barn trenger å genmanipuleres med «vaksiner». Joda, jeg er den onde og den hatefulle….. (?)…

J’Accuse. Dessverre tyder alle tegn på at for å arbeide i norsk forvaltning og politi så er det motsatte som er kravet enn i de britiske forsvaret: «Videre står det at alle offiserer fra det britiske forsvaret må følge den høyeste standarden for redelighet, ærlighet og hederlig oppførsel.» https://www.tv2.no/a/14490951/ «Dette er standarder som prins Andrew ikke har fulgt», står det i brevet. Nå ber de dronningen om å umiddelbart fjerne alle prins Andrews militære titler. Min erfaring og observasjon er den som lyver mest og best, de får opprykk i norsk system etter at vår nasjon endret status fra kristen til satanistisk.

Og i det andre hjørnet av ringen, altså meg, dagens David mot Goliat.

Jeg mener å ha Gud på min side, fordi jeg har vært reddet ut av så mye før. Hver gang mennesker har dupert meg og truet mitt gode liv, så har Gud reist meg opp til nye høyder. Uten at satanistene noensinne fikk viten om det. De koste seg nok over at de trodde de «knuste meg», lite visste de at hver gang, UTEN UNNTAK, har jeg fått knallbedre liv etterpå ! Gud belønner med sin godhet, offer for menneskers ondskap. Så jeg kan ikke forstå at der er annen årsak for det, eller hensikt med mitt liv, at Gud har holdt meg i live i denne rottenes jammerdal av djevelskap nettopp for det jeg gjør idag som snart sjømannspensjonist, enn at jeg skal overleve deres ondskap ennå en gang. Hvis ikke er det helt greitt det også. Når en allerede har smakt på døden «Death, where are thy sting» (1 Corinthians 15:55), så er ikke ett til av noen særskilt betyding om de finner å sende morderne i Mossad på en. Jeg må bare stole på dette:

«Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. 18 Men ikke et hårstrå på hodet skal dere miste. 19 Hold ut, så skal dere vinne livet!» – Luke 21:17-18

«Men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale, eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. 20 For det er ikke dere som taler, men det er deres Fars Ånd som taler gjennom dere» – Matt. 10:19-20

J’Accuse. Det vil undre meg om MOSSAD og norgesavdlingen av B’nai Brith det Stoltenbergske Stay Behind har mer makt i verden enn Gud har, at de kan bestemme liv og død på egen hånd. Om Gud har dressert og trent meg i så mange år – hele mitt liv – å gjøre sin vilje, for så å la Satanistene få stanse meg ved målstreken hvor vi ser de overtar makten i Verdensriket til Satan og Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9), deres statskupp fra Jesus Kristus som er verdens Herre (Isaiah 9:6), ikke jødene, og jeg kan ikke kunne beskrive lenger det fordi satanister mener det er «hat». Gudløse Satanister som altså ikke gjør annet enn å lyve, hvorfor skal de ha rett i sin definisjon av «hat»?

J’Accuse. Moderne messiaser har erstattet Jesus Kristus, for de massebevisste. «Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham. .» – John 5:43. Det er nettopp hva menneskene gjør. Menneskene elsker jødene som har utropt seg selv og mener seg å være guds utvalgte folk; uten Jesus Kristus. Bare løgn og bedrag selvfølgelig.

Frihet til ondskap, kort tid

De skal få prøve seg bare for en kort stund (Rev. 12:9, 20:7). AskeNazi Klaus Schwab innrømmer det at deres tidsvindu er begrenset:

Det blir merkelig at de skal ta ut meg før jeg får beskrive det crescendo i verdens utvikling vi skal oppleve, når Jesus kommer tilbake og kaster disse sataniske krefter i den åndelige søppelkasse. Vi får se. Jeg overlevde disse, fra denne artikkel:


«Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv.» – John 12:25

Gjentar; Hver eneste gang etter de episodene, har mitt liv blitt diamentralt bedre, på alle måter. Når en ondskapsfull dame på NAV mente at min PTSD etter Nigeria-episoden nok ikke var noe verre enn hennes pre-menstruelle plage, og kuttet meg av, så fikk jeg den beste jobb i Nordsjøen som jeg elsket å holde på med, snart 10 år. Å trives med livet tross alt er den beste medisin for alt. For alle de tilfelle over gjelder dette. Jeg har en historie for hver enkelt. Vi som opplever Gud i livet, vi tror ikke på Gud. Vi vet hva Gud gjør, fordi vi opplever det, det skjer systematisk. Gud parerer menneskers ondskap (Genesis 50:20).

J’Accuse. De karnalske åndsløse verdslige elsker denne perverse verden, Helvetes forgård. Hvordan noen kan elske denne sataniske verden med all sin ondskap og djevelskap er over min forstand å forstå. Jeg elsker gode mennesker, de få som finnes for tiden etter at landet er avkristnet. Gud har lovt å tilintetgjøre de onde og perverse som i Sodoma og Gomorah, som er for meg helt naturlig. Slike ødelegger harmonien og freden og det vakre med både jorden og himmelen på et øyeblikk. Det gir ingen logikk at vi skikkelige folk skal bli nødt til å tilbringe evigheten også med satanister, løgnere, bedragere, mordere, perverse, etc. Vi som har lært dem å kjenne her, skal slippe dem der.

Hvor stor sjanse beregner dere meg å ha i Sunnmørske «rettsvesen» ? Er det noen som tviler på at hver og en og absolutt ALLE i felleskap er SVÆRT ivrig på å stanse meg som forfatter, som samfunnsanalytiker ? Som politiker? Som menneske? Fordi jeg ikke tilhører deres sataniske leir (John 17:14). At hver og en av dem helst så meg død og begravet, vil ikke overraske meg. Kanskje ikke bevisst, men underbevisst 100% sikkert. Vi vet at Gud velsignet Abraham for at Abraham var rettferdig. Guds krav til rettferdighetskjensle i mennesker går som en rød tråd gjennom Bibelen. Enten har en den, eller ikke. De fleste har den ikke. Så uten Guds nåde, så er jeg ferdig. La oss være så ærlig å være enig om det, OM vi ser bort fra en ting (Jeremiah 17:5, Psalm 118:9)

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general
https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

MEN, ikke glem, at jeg har sett Gud gjøre mirakler i mitt liv før, mange ganger……. Satan har sine folk i aktivitet som Jonas Gahr Støre i tjeneste for Klaus Schwab og Bill Gates et al, men Gud har OGSÅ sine folk i aktivitet – de opptrer ofte i det skjulte… Satanistene i vår tid er i det åpne.. det var motsatt før når landet vårt var kristent, borgerlig og sivilisert.

Vi israelitter kan aldri bli lykkelig i slaveri under Babyloneres, Egyptens fangenskap og i Assyrernes vold likevel, da vil vi heller dø på eller ved korsets fot for vår frihet til å tjene Gud som vi ser passer, eller vi lengter tilbake til det Lovede Landet på «andre siden av Jordan’ som Gud lovte oss. Fergemannen over Jordan, er Jesus Kristus.

J’Accuse. Det har dessverre vært et statskupp, etter 1000 år med Kristus, ved lov, utfordrerene vil ta makten fra han som beseiret dem på Golgata. Jeg får bare si lykke til. Jeg tror ikke de helt vet hva de gjør, at de tør, å gå imot Guds Vilje hvem som er Messias (Isaiah 9:6). Det får bli deres eget problem (Ob. 1:18). Kvitekrist er MIN konge, fremdeles. Jeg tror ikke han spør edomitt Jødene av Esaus slekt om lov å få være våre kongers Konge i fortsettelsen heller, så lenge tre eller flere av oss ber han om det (2 Chronicles 7:14).

Edomittene etter Esau ble askeNazi Jøder, sier H.G. Wells (på Jesus sin tid), og de fleste av dagens Jøder er konverterte Khazarer. Fra boken Who is Esau – Edom, av Charles A. Weisman

«Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg og dømmer deg, skal du fordømme. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren.» – Isaiah 54:17

Jeg setter min ære i at jeg skal ikke være slik «the love we stole«. Her skal det gå EN vei, utover. Mine ord er Guds kjærlighet manifestert via Den Hellige Ånde. Fritt er de mottatt, fritt er de gitt. Kjærligheten – selveste Ånden av Kristus vi selv har blitt en del av, den overlever alt, selv dette begredelige livet her. Men det fordrer at vi har mottatt den Ånd, og blitt gjenfødt i den Ånd da.

THE COMMITMENTS, DARK END OF THE STREET

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

3 Kommentarer

  1. Pingback: Trusselbildet mot Norge 2022 – Riksavisen

  2. Pingback: Denzel Washington, en kristen superstjerne – Riksavisen

  3. «Det ville vært mitt livs absolutt topp av «mystiske» omstendigheter om jeg skulle bli korsfestet av de samme ondskapsfulle menneskene, og deres nyttige idioter, som korsfestet Jesus Kristus.» – Jarle Johansen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.