Tankepoliti; Formål og Metodikk

Som webmaster for http://dissident-net.org gjennom mange år har jeg studert på de forskjellige teknikkene og metodene til tankepolitiet.

La oss se på hvordan klandestine nettverk går frem for å marginalisere dagens dissidenter; de «tvilsomme» elementer (det er samme mekanisme for de historiske «bad guys»):

De slår det stort opp i media at «heksedoktorer» fra Bergen og Florø og andre steder skader folk med sine aktiviteter. Gud bedre, de gjør jo folk friske (folk kan jo finne ut at deres helsevesen er mest for å drepe flest mulig av dem – befolkningsreduksjon med 2/3), og hypnose, fantasireiser o.l. som teknikker brukt for å komme dypt i psyken, kan jo føre til at folk blir de-programmert, og finner ut at de er lurt….. (?). Kan jo ikke de-programmere folk de har brukt så mye penger og krefter gjennom 50 år å programmere…..

Store min. Slike folk må ikke få være i virksomhet, …. Ta dem ut, på en eller annen måte, slit dem ut gjennom juridiske prosesser, sett dem inn, ett eller annet, …

Yrkesnekt er en sak som er populær, slik at folk som dissiderer mot den oppleste og vedtatte sannhet, får nok med å fø seg, og få mat i maven. I denne kategori er Joar Tranøy, Alfred Henningsen,

Å skremme folk fra å ytre seg, og gjøre det som er rett og riktig. De har sine klandestine agenter for dette også, på siden av maktapparatet, slik at de kan toe sine hender og påstå at noe slikt apparat finnes ikke; stay-behind eller det klandestine nettverk som Berge kaller det. De brenner ned deres hus, skremmer deres familier, hat telefoner, slått ned på gaten, innbrudd og telefonavlytting, etc. Dette kurerer de fleste. I denne kategori går forfatter Karsten Alnæs,

Økonomisk knuse folk som truer deres oppleste og vedtatte sannheter, slik at de får annet å tenke på. I denne kategori finner vi Freddy Kristoffersen, Michael Jackson, ….

De kaller folk «gal«, slik at folk ikke skal identifisere seg med dem, og ta avstand fra dem. I denne kategori går Arnold Juklerød, Hiåsen, Torvholm, Synnøve FjellbakkTaftø, Erik Finne, Norulv Øvrebotten og andre.

De kaller folk «historie revisorer», et fy ord for dem som ikke liker den riktige historien å komme frem. I denne kategorien går Alnæs, Ulateig, Zundell og Irving.

De holder folk som har oppdaget lysskye myndighets aktiviteter «busy» i juridiske prosesser, og falske anklager, slik at de ikke kan gjøre noe annet gale, som å dele sine meninger og innsikt med andre folk. I denne kategorien går Nordsjødykkerne, Herman Berge, Michael Jackson, m.v.

De kan inngi folk sykdommer, hjerne- og hjerte slag ved kjemikalier eller stråling. I denne kategori kan være Steinar Bastesen (tok opp Bilderbergerne fra Stortingets talerstol, som den eneste i historien – fikk et illebefinnende etter et restaurantbesøk, ble denne uke ekskludert fra det partiet han stiftet – partiet er nå i den offentlige godkjente folden). Holst og Frydenlund er andre kandidater til denne kategori (vi kan bare spekulere på denne kategori). Dag Hiåsen er en.

https://www.riksavisen.no/vi-minnes-66-million-holocaustede/

Et annet populært tankekontroll instrument er å gi folk label «anti-semitt». Det var den andre loven de jødiske bolsjeviker Tortsky og Lenin innførte i USSR; dødsstraff for «antismeittisme». De industrielt myrdet 66 million mennesker med den loven, gjorde det «lovlig» å Holocauste 66 million.

Det er en av de største forbrytelser mot hele menneskeheten, ifølge den offentlige programmering. Her er en i dissidentenes førstedivisjon. Det er for folk i den øverste intelligensia som har kommet litt for langt i sine studier. De har kommet litt for nærme sannheten, som betinger inngripen av «tankepoliti»; politi og/eller psykiatri. «The Hidden Hand that moves the World». Men hvorfor brukes ikke samme farlige label på for eksempel anti-muslimer? Eller anti-kristne? Er de som kaller seg semitter, men som ikke er det, noe mer verdt enn andre, siden de gis slik spesialbeskyttelse av myndighetene? Er noen mer utvalgt enn andre? Er ikke loven lik for alle? Det er for alle som ikke liker røverstaten Israels politikk, og som påpeker «jøders», les khazarers, store overrepresentasjon i media og finans. I denne kategori går Jostein Gaarder, Fredrik S. Heffermehl, Alfred Olsen, m.v.

Så er det de som har funnet ut av myndighetens skitne spill i kulissene, men som ikke noen av de andre verktøy over ser ut til å bite på. De tas bare av dage. I denne kategori går bl.a. Jesus, Jan Wiborg, Nils Trædal, Anne Orderud Paust, (Bjørneboe ?), Joe Vials. Listen kan gjøres lang.

Hvorfor føler en seg som en «synder» når en tenker tanker på tvers av det som de førende krefter i samfunnet alltid har sagt er «bad guys»? En føler seg nærmest skamfull. Hvorfor? Fordi det er nettopp verktøyet de har utilized og foredlet via Gaustad / CIA samarbeidet, som gjorde Norge til pilot prosjekt for resten av verden etter andre verdenskrig, for denne type tanke kontroll av befolkningen. Ledd i CIA: Monarch, og MKUltra Mind Control programmet. Se www.riksavisen.no for mer om dette, søk på CIA i søkefeltet.

Føler en seg slik «syndig» eller skamfull, så bør en stanse og tenke; Hvorfor føler jeg det slik? Fordi slik har ideologi erstattet religion i å tenke de rette tanker; sunne og offentlige godkjente tanker. Tenker en seg slik «syndig» så skal en nullstille seg, og begynne å etterforske med en fri tanke. Forkast hele den «syndige» følelse først.

Dette gjelder uansett hvilket område av samfunnet en beveger seg inn i. Good guys og bad guys, det er kategoriene. De programmerte passer seg godt for å unngå å havne i sistnevnte klassen. De tar signalene som ved telepati, det ligger underforstått i all media virksomhet. Men husk at i dette systemet er alt snudd på hodet; love is hate, war is peace, og de som fremstilles som good guys, er i virkeligheten bad gyus, og vice versa.

http://www.dissident-net.info/tag/norway/

Hjelp meg gjerne å fylle inn denne liste, så den kan publiseres som egen artikkel på riksavisen. Har vi noen andre herskerinstrumenter og folk jeg ikke har nevnt? Send innspill!

CIA MIND CONTROL EXPERIMENTS

Short documentary on mind control experiments on the humain brain by the CIA

One of the best kept secrets in history is the Monarch Mind-control programming which uses trauma-based mind control along with state of the art mind control to create humans who are totally controlled by a handler without even knowing that they are controlled. This is accomplished by sophisticated use of the brain’s ability to disassociate, which is used to the extreme to create structured multiple personality-disordered minds.

For an extremely technical definition of what the Monarch program as it was used as US Department of Defense code name for a subsection of the CIA’s Operation Artichoke which is also known as Project MK Ultra. However, this technical definition is misleading because the Monarch Programming under various names such as Marionette programming has been going on since the Nazis.
http://www.mindcontrolforums.com/hambone/monarch1.html

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring