Universell Kode For Fred (Noahide Lover) – Anti Gentilismen Øker

De messianske jøder Steve og Jana Chat i Israel fortsetter å utforske Noahide Laws og Jødesekten kalt Chabad Lubavitcher som fremmer dem og vil gjøre dem til en universell lov for alle hedninger. Noahide-lovene er lovene mot hedningene, og ifølge Noahide-lovene er tilbedelsen av Jesus avgudsdyrkelse. Idolisering straffes med døden ved halshugning.

Resten av denne artikkelen er kun for Herman Berge (årlig), Jarle Johansen (årlig), and Redaksjonen (Protestanisk Union) ‘s medlemmer.
The rest of this article is for Herman Berge (årlig), Jarle Johansen (årlig), and Redaksjonen (Protestanisk Union) ‘s members only.

Kjøp tilgang her:
Log In Register

Facebook Comments