Vaksinerte er transhumane av patentert cDNA (eid)

Hvis du har blitt vaksinert, er du nå eid og har ikke mer tilgang til MENNESKERETTIGHETER, sier US Høyesterett 2013 i saken ‘AC Patologi vs Myriade Genetikk AS’, fordi du per definisjon ikke lenger er et ‘menneske’ i ordets rette juridiske betydning. De vaksinerte pumpet full av grafénoksid nanopartikler er ikke lenger som skapt av Gud, men lovpriser og hyller at de er re-skapt av menneskers ‘fantastiske’ teknologiske skaperevner i humanismen aka satanismen (som i virkeligheten grenser til idioti). De har blitt transhuman – og de tror i sin enfoldighet at det er positivt.

Mange tror at mennesker er klok og er fantastisk. Jeg vet – og Gud vet – at de aller fleste mennesker er stokk dum, og de mest ondskapsfulle syndere, en laverestående genetisk art. Dyr dreper ikke mer enn de kan spise. Menneskets ondskap overgår dyr til fulle. Undermenneskers dyriskhet er manisk.

Dette er advokat Todd Callender. Han sier DNA-modifiserte mennesker kan glemme livsforsikring. Livsforsikringen gjelder ikke om en deltar i eksperimentelle medisinske opplegg. De kan også glemme menneskerettigheter, for de er ikke under den juridiske definisjon av «menneske» lenger. Der er allerede for tre uker siden at dom i rettsapparatet i USA sier at livsforsikring gjelder ikke slike…

Resultatet av at jurist og journalist standen i Norge er statseid og korrupt anmasse, er at ingen bortsett fra mine lesere vet om dette, at de fleste i Norge er ikke mennesker lenger, på hebraisk betyr 666 å ligne på mennnesker, men ikke være helt og fullt ut mennesker. Faktisk er dette DNA-modifiserte organismer slik som sauen Dolly, om noen husker den gennanipulerte sau for noen tiår siden. De tok dyreforsøkene videre og impelemterte dem i mennesker.. De er ikke skapt av Gud, men er re-skapt av mennesker, herav Klaus Schwab snakker om transhumanisme. Det er hva de har gjort.

Denne amerikanske kristne advokat Todd Callender (husk det er alltid kun kristne dere får 100% sannheten fra) bekrefter dette;

Todd Callender: Genetic-altering Vaccines Could Nullify Human Rights

Landenes Regjeringsmedlemmer og parlamentarikere er korrumpert til å bestemme hva som er best for (((dem))) – ikke hva som er best for landenes borgere. De mest ondskapsfulle styrer verden for Satan. De som mangler den Hellige Ånde, vil alle trå feil og følge Satans vei mot genetisk ensartethet for alle, destruksjon av Guds skapelse, hyllesten av sin egen skapelse, igjennom sine agenter og fotsoldater i menneskekropp – jødene i Satans Synagoge av B’nai Brith (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9).

I en avgjørelse i høyesterettssaken i 2013 – ‘AC Pathology vs Myriad Genetics, Inc’ – slo USAs høyesterett fast at du ikke kan patentere menneskelig DNA, ettersom det er «et produkt av naturen». På slutten av kjennelsen skrev Høyesterett imidlertid at hvis du skulle endre et menneskes genom med mRNA -vaksiner (brukes for tiden), KAN (det endrede) genomet patenteres. CDNA aka syntetisk dna er noe helt annet enn hva Gud skapte, skapes og endres av mRNA teknologi. En har blitt menneskeskapt.

Men dersom vekteren ser sverdet komme og blåser i trompeten, og folket ikke advares; dersom sverdet kommer, og tar en person fra dem, blir han tatt bort i sin misgjerning, men blodet hans vil jeg kreve i vekterens hånd. – Esekiel 33:6

Dette betyr at alle som har hatt ‘vaksinen’ nå teknisk sett er ‘patentert’, som den genmodifiserte sauen Dolly er de ikke lenger ‘beholdere’ av Guds ånd (1 Cor. 3:16), men inneholder en helt annen ånd. Alt som er patentert er ‘eid’ og faller under definisjonen av ‘transmenneskelig’, transhumanisme. De tror på et fantastisk menneske, hvor jeg tror på et for evig, syndefulllt, ondskapsfullt menneske – FØR de inviterer Kristus til å omskjære sitt hjerte og sinn. Istedenfor lar de seg altså omskjære og forføre av JØDER, deres ‘gode hyrder’ etter eget valg.

Alle mennesker som juridisk er identifisert som transmennesker, har ikke tilgang til menneskerettigheter eller noen rettigheter gitt av staten. Det er fordi de ikke er klassifisert som noe 100% organisk eller menneskelig.

Derfor kan teknisk sett alle som har denne ‘vaksinen’ ikke lenger ha tilgang til menneskerettigheter. Det har vært utarbeidet noen få juridiske papirer som diskuterer dette nylig, så det bør komme en avklaring om dette snart. Per nå står høyesterettsavgjørelsen.

Full kjennelse i Høyesterett
https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf

Folk flest har løftet denne vaksinen og Jøder som Bill Gates og Klaus Schwab opp som FRELSERE – som er «IDOLATRY» fordi de ikke hadde Gud i hjertene sine. Selv påståtte kristne hadde en form for gudsfrykt, men fornekter makten til Gud å beskytte dem, stoler mer på Jødene enn Jesus. Glemmer Jesus Kristus & hans hellige ord om at de har GLEMT HAM & Salmene 91, samt av denne årsaken ville han sende dem ALLE – hva for noe ? STERK vrangforestilling slik at de begynner å tro på løgner (2 Thessalonians 2:10,11).

Tilbedelse er rett og slett lydighet.

Vi er tjenere til dem vi adlyder.

Åpenbaringen til Johannes gir hendelsene i denne sammenheng fra 3 forskjellige perspektiver.

Bill Gates Patent: Blockchain Will Track Vaxx Status, Prohibit Purchasing, Travel to Unvaxxed

Spread the love - Sharing is caring