Vassbakk saken; Uskylden sannsynliggjort

I den sekulære stat må vi regne med mye justismord, urett og løgn som råder og slikt. En får ikke bedre dommere og jurister enn en utdanner dem til å bli.  Og personers eventuelle ukristnede åndsløshet, vil prege alt de gjør og sier, alltid.

Tittelfoto: CC BY-SA 33.0 (ikke endret): CarstenR. Sannsynlighetsberegning for Vassbakks uskyld kommer nederst, PDF, 4 sider, bla med piltastene.

Jesus sin fødselsdag idag ? Ikke bli forundret over at det er vanskelig for ukristne dommere og jurister å forstå forskjellen på rett og galt (Daniel 12:9-10). De har rett og slett ikke «rette ånden» i seg til å klare det (personlige eksemplene her). Tingrett saken er sirkus for massene, ennå et av kvinneforeningen på Karmøy sine kaffislaberaser, ingenting annet. Kunne vært unnagjort å vurdere det ene ‘beviset’ på en dag.

Jeg er jo smertelig klar over at jurister og dommere og slikt er dårlig i bevisvurdering, derfor har jeg gjort et for dem, slik at de bør frikjenne offeret sitt.. denne gang.. jeg mener at som folk må vi til å straffe dommere og advokater som kjører buldoser mot folk uten bevis.. vi er IKKE interessert i deres synsinger og magefølelser, og troverdigheter har de forlengst bevist de er overhodet ikke istand til å vurdere, siden de elsker Cappellen og JHA fremfor de uskyldige..

Jesus Kristus lærte oss kristne om vi er de sterke kanskje med kunnskaper utover normalen, å ivareta de svake og trengende, enker og faderløse, de uskyldige som de verdslige hater og korsfester («lammene» til den Gode Gjeter, John. 10:11-18), om de heter Vassbakk eller annet. Vi har ikke noe valg. De gudløse satanistene blant oss moser dem istedenfor.

The Judgement · Harper Family

All is still; Heaven is silent
As the Mighty Judge ascends the throne
The Book of Life is opened
As countless souls begin to moan

From the throne comes a voice like thunder
«Depart! I knew you not!
For the names written in this book are the souls my blood has bought.»

Faces turned as into this courtroom
Comes the very seed of sin
He who was the saints’ accuser
Must face the charges against him

With the fury of all the ages
That demon voice begins to cry
«It’s not fair; I almost had you!
On Golgotha, I watched you die!»

But then Satan, he begins to tremble
As his fate to him was known
From the throne came a verdict
«The Lake of Fire will be your home!»

And I see every knee is bowing
Every hand, in honor, is raised
Every voice to him is lifted
«Thou art worthy, the Lamb be praised!»

Angels standing at attention
As the redeemed, they begin to sing
Heaven courts resound the anthem
«You are our Savior, the Lord, and King»

And I see every knee is bowing
Every hand, in honor, is raised
Every voice to him is lifted
«Thou art worthy, the Lamb be praised!»
«Thou art worthy, the Lamb be praised!»

At ulvene er ute etter å spise lammene bør være velkjent for alle.

Løgnens Barn, av psykiater M. Scott Peck. En sykdom egentlig.

Opplæres jurister og dommere til å lyve, fortsetter de å lyve, de forblir «Løgnens Barn» (John. 8:44). De er skapt som pattedyr, har mulighet til å heve seg over sine dyriske instinkter og bli menneske, ikke alle klarer den overgang.

Siden de ikke er kristen ved den Hellige Ånd i seg, gjenfødelsen, så er der ingen sperrer for dem å lyve og bedra, ingen sperrer for ondskap de kan utføre, som Bibelen profeterer det skal bli for de ikke-kristne i de siste tider for et «eon», Endetiden for sivilisasjonen vår, som de destruerer effektivt. Jøder, budhister, ateister, hedonister og alle andre slags satanister, har ikke den ånd i seg som gjør dem istand til å gjøre korrekte dommer….. det er den Guds ånd som var lovt å ta bolig i det Tempel som ikke er bygget med menneskehender (Mark 14:58, John 2:19, Acts 7:48, Hebrews 9:11). Jesus Kristus var og er den grunnsteinen som Byggerne forkastet (Acts 4:11), de kan ikke endre det om de aldri så mye ønsker det.

Det er alltid stor forskjell på å ha rett og få rett. Det spørs hva slags person som dømmer dommen, om det er en med sjel og samvittighet, eller det er en som er like tom innvendig som en geit, for slike overveielser. Vi kristne deler ikke de dyriske satanisters prerogativ å gjøre som de selv vil (Thelemas Lov: «Gjør som du vil er hele loven» – satanisten Aleister Crowley);

Jesus er klar til sitt folk, vi har ikke andre muligheter;

«Dere skal idømme RETTFERDIGE dommer» John 7:24, 2 Corinthians 5:10.

De gudløse derimot er lettsindig, og hopper bukk over det meste, uten samvittighet, fordi de ikke har noen samvittighet. De er faktisk tom innvendig, bortsett fra instinktet å lyde lederen, den sterkeste alfaen blant sin gudløse flokk. Vi kristne risikerer det evige livet om vi ikke bestreber oss på å gjøre riktig ved grundige vurderinger som i testing av hypotesene nedenfor. Dommere får stjerne i boken for å gjøre så mye urett de bare kan, som vi avslørte her. Grundighet da er kontraproduktivt gitt deres agenda; urettskaping. Folk flest har dømt Vassbakk basert på hans tvilsomme fetisjer og væremåte, men disse har INGENTING å gjøre med om han drepte Tengs å gjøre.

Anders Bratholm skrev boken ‘Justismord og rettssikkerhet‘ sammen med Ståle Eskeland, de mener jurister og politifolk må lære bevisvurdering. Dommere og jurister er fremdeles like dum, ingenting er gjort;

«Bevisvurdering må gjøres til en sentral del i utdanningen og etterutdanningen av jurister, politifolk og sakkyndige, skriver professorene Anders Bratholm og Ståle Eskeland i en ny bok, «Justismord og rettssikkerhet».» https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3WOmq/mener-jurister-og-politifolk-maa-laere-bevisvurdering

Kun i den kristne sjel blir sannhet, rettvishet og godhet regnet som en god egenskap. I sekularismen er alt som blir besluttet godt, samme hvor feil det er, fordi de ikke har noe overordnet åndelig verdisett, ingen fastsatt bibelsk ISO-standard å måle sine verdier mot. De er egentlig som dyr; aka «Dyrets Merke», den sterkestes rett, den som lyver mest og best og er mest ondskapsfull vinner, som vi avdekket her. Løven spiser antilopen, det synest de overført til mennesket er helt ok. De har ikke utviklet seg forbi det stadiet altså.

Dette gir Bibelen sin kloke anvisning på hvorfor skjer, hvorfor nasjoner går under i urett, løgn og ondskap (Jesaja / Isaiah 3:12 ) hvor lammene – de uskyldige – blir spist hemningsløst og glumpskt; «Når det gjelder mitt folk, barn [Greta Thunberg at al] er deres undertrykkere, og kvinner hersker over dem. Mitt folk, de som leder deg fører deg vill og ødelegger veien på dine stier.»

Kvinner bør også holdes unna rettsakene, ihvertfall de kvinner som lar følelsene løpe av med seg, som blondinene i aktoratet er henfallen til i Vassbakk-saken. Noen kvinner utmerker seg forøvrig med rettvishet i den saken også.

Vi har testet hypotesen at Vassbakk er uskyldig, opp imot at han er skyldig. Vi kommer frem til at han 100% sikkert er uskyldig, siden det ikke finnes engang 1 % sjanse for at han er skyldig. Pil opp og ned for å bla, totalt 4 sider:

vassbakk

<Last ned PDF her>

Når justisetaten i Norge ansetter mindre intelligente mennesker, så blir resultatet ALLTID feil;

Legg merke til. Den ypperste faglige ekspertisen i Europa sier;

ALDRI STOLE PÅ DNA ALENE !

Hva gjør norske jurister og politi ? (det motsatte)

Slik er det i sviliserte land, dette er Christopher Phillips, en forsker i rettsgenetikk ved Universitetet i Santiago de Compostela i Spania prøver å gjøre. Han er en av konsulentekspertene på en øyeåpnende ny veiledning kalt «Making Sense of Forensic Genetics» publisert med hjelp av den Storbritannia-baserte ideelle organisasjonen ‘Sense About Science’. Guiden avkrefter noen av de farligste mytene om DNA-bevis.

ALDRI STOLE PÅ DNA ALENE !

Hele rapporten hans finner de som vil lære, mer enn synse på følelser, se her;

«Phillips says that judges and prosecutors have learned from examples like the Scott case that DNA evidence alone is not enough to convict. With even a chance of contamination or secondary transfer, there must be other forms of corroborating evidence — like fiber samples, eyewitness accounts or fingerprints — that put the DNA results into context.»

https://science.howstuffworks.com/why-dna-evidence-can-be-unreliable.htm

Hank Williams Sr. – The Great Judgement Morning

I dreamed that the great judgement morning
Had dawned and the trumpet had blown
I dreamed that the nations had gathered
To judgement before the white throne

From the throne came a bright shining angel
And stood on the land and the sea
And swore with her hand raised to heaven
That time was no longer to be

And oh, what weeping and wailing
As the lost were told of their fate
They cried for the rocks and the mountains
They prayed, but their prayers were too late

The rich man was there, but his money
Had melted and vanished away
A pauper stood there in the judgment
His debts were too many to pay

The great man was there, but his greatness
When death came, was left far behind
The angel that opened the records
No trace of his greatness could find

The widow stood there and the orphans
God heard and remembered their cries
No sorrow in heaven forever
God wiped all the tears from their eyes

The gambler was there, and the drunkard
And they who had sold them the drink
With people who gave them the license
Together in hell they did sink

And oh, what weeping and wailing
As the lost were told of their fate
They cried for the rocks and the mountains
They prayed, but their prayers were too late

The mortal man to the judgment
But self-righteousness would not do
All the men who had crucified Jesus
Had passed off as mortal men, too

And the souls that had put off salvation
«Not tonight, I’ll get saved by and by
No time now to think of religion»
But at last they’d found time to die

And oh, what weeping and wailing
As the lost were told of their fate
They cried for the rocks and the mountains
And they prayed, but their prayers were too late

 

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring