Verdensreligionen under implementering

Bare en kort notis idag for å formidle dette, hvordan de har planlagt Nye Verdensordenens; En religion, En global landsby, Ett folk, En verdensregjering.

Kristne kirker og menigheter er unisont inne i dette. En Verdensreligonen er beskrevet i Åpenbaringen / Rev. 17:1–18. Jeg kan ikke se noen som helst som tar avstand fra dette, som ikke følger dette Luciferianske mønster. Kristne har blitt terrorisert og lurt inn i denne humanismen, de siste 30-40 år, muslimene er iferd med å bli terroristert til å gi avkall på sine dogmer og tilpasse seg. De blir med etter hvert, de også.

Skal alle religioner forenes i en religion (bortsett fra jødenes HoloCash religion og Klimareligionen), så kan kristne ikke lenger hevde som Bibelen sier at det er KUN en vei til Gud, og det er via Jesus Kristus (John 14:6, Acts 4:12, 1 Timothy 2:5, Romans 10:9), fordi de påstår dette er ekskluderende og ikke innkluderende (?). Selvfølgelig er det så, der har aldri vært plass for satanister og ateister i Himmelen, kommer ikke til å bli det heller.

America have to die, for the Phoenix to rise from the ashes; The ‘Freedom’ One World Tower replacing the Twin Towers.

Men de karnalske og verdslige søker å skape sin utopiske ‘himmel’ her på jorden, som Paven som påstår alle religioner tilber samme Gud.

Men Jesus sa at vi skal finne ut av hvilken Gud de tjener på fruktene deres (Matt. 7:16).

Jesus sier i Bibelen at forførelsene vil være så store at hvis det var mulig, så vil selv de utvalgte falle for det (Matt. 24:24). Vi ser det stemmer, ettersom mesteparten av de ‘kristne’ har allerede falt for bedraget.

Bibelen lærer at disse forførte kristne lederne til slutt skal lykkes i bedraget, i hvert fall midlertidig. Deres triumf vil oppstå når deres antikrist bevegelse danner sin verdensregjering (Åpenbaringen / Rev. 13:12) i Jerusalem og Tel Aviv, hvor jødene endelig skal ha lagt hele verden under seg, når deres Mashiac dermed har kommet (antiKrist).

Kristne kan ikke redde sjeler fra Helvete, fordi de kan ikke evangelisere lenger Jesus Kristus sin frelsesgjerning, fordi det er ‘krenkende’ og ‘intolerant’.

Dette er hvordan de bygger den anti-Krist(ne) Verdensreligion.

THIS Is How They Build The ANTICHRIST WORLD CHURCH (2016)

It’s Official! Pope Francis reveals plans for «One World Religion» (2016)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.