Verdensreligionen under implementering

Bare en kort notis idag for å formidle dette, hvordan de har planlagt Nye Verdensordenens; En religion, En global landsby, Ett folk, En verdensregjering.

Kristne kirker og menigheter er unisont inne i dette. En Verdensreligonen er beskrevet i Åpenbaringen / Rev. 17:1–18. Jeg kan ikke se noen som helst som tar avstand fra dette, som ikke følger dette Luciferianske mønster. Kristne har blitt terrorisert og lurt inn i denne humanismen, de siste 30-40 år, muslimene er iferd med å bli terroristert til å gi avkall på sine dogmer og tilpasse seg. De blir med etter hvert, de også.

Skal alle religioner forenes i en religion (bortsett fra jødenes HoloCash religion og Klimareligionen), så kan kristne ikke lenger hevde som Bibelen sier at det er KUN en vei til Gud, og det er via Jesus Kristus (John 14:6, Acts 4:12, 1 Timothy 2:5, Romans 10:9), fordi de påstår dette er ekskluderende og ikke innkluderende (?). Selvfølgelig er det så, der har aldri vært plass for satanister og ateister i Himmelen, kommer ikke til å bli det heller.

America have to die, for the Phoenix to rise from the ashes; The ‘Freedom’ One World Tower replacing the Twin Towers.

Men de karnalske og verdslige søker å skape sin utopiske ‘himmel’ her på jorden, som Paven som påstår alle religioner tilber samme Gud.

Resten av denne artikkelen er kun for Redaksjonen (Protestanisk Union) ‘s medlemmer.
The rest of this article is for Redaksjonen (Protestanisk Union) ‘s members only.

Kjøp tilgang her:
Log In Register

Facebook Comments

Comments are closed.