Klimareligionens Hallesbyer

Teologen Ole Hallesby var professor i teologi ved Menighetsfakultetet og predikant i Det norske lutherske Indremisjonsselskap. Ole Hallesbys radiooverførte helvetespreken i 1953 utløste «helvetesdebatten» blant kristne ledere og andre i Norge om kristendommens helveteslære (Wiki), han mente at kristne hadde forlatt Jesus’ evangelium.

(Tittelbilde: media elsker dette, ingen kritikk mot hjernevasken av uskyldige barnesinn, indoktrinering av løgner og bedrag).

Satanister, ateister og sekulære mente denne ‘helvetseslæren’ var skadelig for barnsinn og unges psykologiske helse. At kristne lokker med himmelen og truer med helvete var omkvedet.

Nå har ‘the table turned’, hva Bibelen sier «de første skal bli det siste«, og de første de siste. Hjernevask av barn og ungdom ved propaganda, de sosialistiske lærere har skremt livskiten av dem, inngitt dem en enorm frykt for framtiden, om de ikke krever endringer, hva annet er det enn Satans system for det samme. Den sosialistiske verdensreligionens svar på Himmel og Helvete.

«Gi meg bare en generasjon med ungdom, og jeg vil transformere hele Verden.»
“Give me just one generation of youth, and I’ll transform the whole world.”

Bolsjevik-Jewish Vladimir (Blank) Lenin

Suksess!

Jeg skrev om denne sekulæres klimareligionen i 2010, og bedragene som ligger bak den (Club of Rome; «finne noe som kan ‘forene’ menneskeheten«), de fikk en god ide at det kunne være environmentalismen, IKKE Jesus Kristus.

Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK)
https://www.riksavisen.no/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/

«Debatten medvirket dessuten til å fremme en moderne, sekulær humanisme i det norske samfunnet, blant annet ved opprettelsen av Human-Etisk Forbund i 1956».[3] – Wikipedia

Etter Ole Hallesby død i 1961 døde debatten ut, og kristendommen ble deretter ‘humanisert’ ved at kristne foreldre ble truet med at barnevern og Staten tok barna fra dem om de preket ‘skadelig’ og ikke ‘oppbyggende’ teologi. Slik ble Jesus Kristus evangelium forlatt.

Deres himmel og helvetet de skremmer med er her i verden aka ‘fremtiden’ (løgn), mens kristnes himmel eller helvete er i det hinsidige (sannhet), også i fremtiden. De ugudelige ser for seg å skape en himmel på jord, kristne skal til den i evighetens fremtid.

Slik har Satan nådd frem med sin forfalskning. ‘Løgnens Far’ jobber raskt på overtid nå.

Først hjernevaske små barn og skremme livet av dem med frykt for fremtiden pga den løgnaktige klimareligionen til sosialistene, og så påstå at de må få lov å tenke selv.. og streike. De har jo ikke en en eneste selvstendig tanke å tenke på, de får jo ikke lov å lese noe utenom det politisk korrekte, og dermed kunne vurdere og tenke selvstendig?

Må ikke fleipe med religionen deres. Da kommer blasfemi paragrafen fram.

https://www.nrk.no/telemark/frp-politiker-fleipet-om-klimastreik-1.14478684

Skal vi snart begynne å rapportere dem til barnevernet for å skade barnesinn med løgnene sine?

Vi skal se mer på den utviklingen, eller innviklingen i fortsettelsen av denne artikkelen for abonnementer.

Resten av denne artikkelen er kun for ‘s medlemmer.
The rest of this article is for ‘s members only.

Kjøp tilgang her:
Log In Register

Facebook Comments

Comments are closed.