Klimareligionens Hallesbyer

Teologen Ole Hallesby var professor i teologi ved Menighetsfakultetet og predikant i Det norske lutherske Indremisjonsselskap. Ole Hallesbys radiooverførte helvetespreken i 1953 utløste «helvetesdebatten» blant kristne ledere og andre i Norge om kristendommens helveteslære (Wiki), han mente at kristne hadde forlatt Jesus’ evangelium.

(Tittelbilde: media elsker dette, ingen kritikk mot hjernevasken av uskyldige barnesinn, indoktrinering av løgner og bedrag).

Satanister, ateister og sekulære mente denne ‘helvetseslæren’ var skadelig for barnsinn og unges psykologiske helse. At kristne lokker med himmelen og truer med helvete var omkvedet.

Nå har ‘the table turned’, hva Bibelen sier «de første skal bli det siste«, og de første de siste. Hjernevask av barn og ungdom ved propaganda, de sosialistiske lærere har skremt livskiten av dem, inngitt dem en enorm frykt for framtiden, om de ikke krever endringer, hva annet er det enn Satans system for det samme. Den sosialistiske verdensreligionens svar på Himmel og Helvete.

«Gi meg bare en generasjon med ungdom, og jeg vil transformere hele Verden.»
“Give me just one generation of youth, and I’ll transform the whole world.”

Bolsjevik-Jewish Vladimir (Blank) Lenin

Suksess!

Jeg skrev om denne sekulæres klimareligionen i 2010, og bedragene som ligger bak den (Club of Rome; «finne noe som kan ‘forene’ menneskeheten«), de fikk en god ide at det kunne være environmentalismen, IKKE Jesus Kristus.

Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK)
https://www.riksavisen.no/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/

«Debatten medvirket dessuten til å fremme en moderne, sekulær humanisme i det norske samfunnet, blant annet ved opprettelsen av Human-Etisk Forbund i 1956».[3] – Wikipedia

Etter Ole Hallesby død i 1961 døde debatten ut, og kristendommen ble deretter ‘humanisert’ ved at kristne foreldre ble truet med at barnevern og Staten tok barna fra dem om de preket ‘skadelig’ og ikke ‘oppbyggende’ teologi. Slik ble Jesus Kristus evangelium forlatt.

Deres himmel og helvetet de skremmer med er her i verden aka ‘fremtiden’ (løgn), mens kristnes himmel eller helvete er i det hinsidige (sannhet), også i fremtiden. De ugudelige ser for seg å skape en himmel på jord, kristne skal til den i evighetens fremtid.

Slik har Satan nådd frem med sin forfalskning. ‘Løgnens Far’ jobber raskt på overtid nå.

Først hjernevaske små barn og skremme livet av dem med frykt for fremtiden pga den løgnaktige klimareligionen til sosialistene, og så påstå at de må få lov å tenke selv.. og streike. De har jo ikke en en eneste selvstendig tanke å tenke på, de får jo ikke lov å lese noe utenom det politisk korrekte, og dermed kunne vurdere og tenke selvstendig?

Må ikke fleipe med religionen deres. Da kommer blasfemi paragrafen fram.

https://www.nrk.no/telemark/frp-politiker-fleipet-om-klimastreik-1.14478684

Skal vi snart begynne å rapportere dem til barnevernet for å skade barnesinn med løgnene sine?

Vi skal se mer på den utviklingen, eller innviklingen i fortsettelsen av denne artikkelen for abonnementer.

La Kjell Magne Bondevik tjene som representant for de forførte som kaller seg kristne, men som tvilsomt er det i virkeligheten, siden de har forlatt Jesus sitt evangelium til fordel for det sekulære og ‘humanistiske’.

Frykter at framtiden blir et Helvete på Jord

(Bilde Faksimile fra Sunnmørsposten).

Club of Rome skrev rapporten. Sluggen og satanisten og sannsynligvis jødinnen Gro Harlem Brundtland fikk æren av å signere og promotere den (look to Norway).

I talen, som ble overført direkte i NRKs radiosending, stilte Hallesby spørsmålet om «hvordan kan du som er uomvendt, hvordan kan du legge deg rolig til å sove om kvelden, du som ikke vet enten du vågner i din seng eller i helvede?».[2] Han advarte også Norges uomvendte med at «du vet at om du stupte død ned på gulvet nu, så stupte du rett i helvede!»[2]https://no.wikipedia.org/wiki/Helvetesdebatten

En spørreundersøkelse for noen år tibake fant at omkring 80 % av Norges befolkning på klimareligionen (?). De sier at Gud kan ikke bevises så de kan ikke tro på Gud, men klimaendringene kan heller ikke bevises, men tror gjør de (?).

«Svovelpredikantens» kompromissløse forkynnelse om Guds straffedom og livets to utganger skremte mange radiolyttere og utløste en bred og heftig debatt om muligheten for evig fortapelse og eksistensen av et helvete. Riksavisene reagerte,[3] og i et innlegg i Aftenposten og Arbeiderbladet 31. januar tok Kristian Schjelderup, daværende biskop i Hamar, til motmæle med blant annet: «Og jeg er ikke i tvil om at den guddommelige kjærlighet og barmhjertighet er større enn den som er kommet til uttrykk i læren om evig pine i helvete. Kristi evangelium er kjærlighetens evangelium.»
https://no.wikipedia.org/wiki/Helvetesdebatten

Ole Hallesby tale 1953

Vladimir Lenin Blank og alle de andre løgnaktige satanistene vant, alle vi andre tapte. Men Bibelen sier at ikke så altfor lenge skal ‘Adam’ få lov å være i Paradis. Den første skal bli den siste atter en gang, når engang Jesus kommer sterkt tilbake etter at satan har fått sin tilmålte tid, da skal Sannheten etableres igjen. Etter denne skal folk ha lært hvem de ikke skal høre på løgnene til, som Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), osv.

Når Hallesby for en 30-40 år siden sa at menneskene er på vei til Helvete om de ikke endrer seg, så ble det kalt barnemishandling å skremme barn på slikt vis. Kristne måtte derfor forlate Jesus Kristus’ Evangelium, så deres barn ikke skulle bli tatt av Barnevernet for barnemishandling.

Men den Fjerde Internasjonale sosialisme bevegelse hadde et annet evangelium klart for også de kristne, bare med litt annet innhold.

Hitlerjugend. Klimareligionen. same shit, different wrapping.

Hitlerjugend. Stoltenbergjugend. Solbergjugend. Same shit – new wrapping.

Retired priest: ‘Hell’ was invented by the church to control people with fear
http://churchandstate.org.uk/2015/12/retired-priest-hell-was-invented-by-the-church-to-control-people-with-fear/

Det kristne Himmel og Helvete var basert på Sannhet.Den verdensomspennende klimareligionen er basert på løgner og atter løgner.

Idag er det masse ‘Hallesbyer’ som skremmer livskiten utav barn og ungdom, faktisk er det å regne for blasfemi om en sier om deres apostler. Skoleverket anmasse, og politikere og byråkrater, kristne som ikke kristne, pusher klimareligionen.

Sosialistenes og de verdslige karnalskes ‘himmel’ eller ‘helvete’ bygges her på jord, de lokker med himmelen sin og truer med helvetet sitt, så barn og ungdom blir så redd at de skolestreiker og demonstrerer utenfor Stortinget. De får ikke sove om natten, og har mareritt om hvor galt det skal ha som de har fått fortalt på skolen samme dag i enhver time at dette går ikke bra.

Er det snart på tide å få dømt noen for barnemishandling, og uvettig hjernevask og indoktrinering av udokumenterte løgner?

Kun de som pusher klimareligionen kan jobbe i den norske skolen:

«Religionslærer
Enkelte har bekymret seg over spørsmålet om en person som sprer slike holdninger til jøder bør arbeide som religionslærer i den offentlige skolen. Leder i Norsk Forening Mot Antisemittisme, Christine Mohn, er krystallklar når hun blir spurt om hvilken holdning hun har til hvorvidt Brendberg bør undervise i religion:
– Nei selvfølgelig ikke!»

http://www.vepsen.no/monitorarkiv/artikler/shamir110204.htm

Spread the love - Sharing is caring