Wicca gudinnen Gro Harlems helgenglorie står for fall

1_images
Det er ikke noe rart at John Færseth og andre sionist satanister fra de okkulte mysteriereligioner er ute etter meg og hater meg dypt og inderlig. Det er faktisk helt naturlig (for dem). Les videre og finn ut hvorfor.

Er du patriark eller matriark? Er du venstrehjernet eller høyrehjernet, eller begge?

hjernehalvdeler2

Etter snart 600 artikler, og et ukjent antall tusen timer studier på hva som forårsaker verdens elendighet, så har jeg kommet til at verden består av ‘mammadalter’ og ‘pappadalter’. Puslespillet begynner å manifestere seg, vise et holistisk bilde; Helheten.

I verden er matriarkatet og patriarkatets tilhengere i en gjensidig episk dødsdans. Mammadaltene kjenner ikke Faderen. Men pappadaltene kjenner Moderen og begge, fordi de er opplyst gjennom Bibelens beretninger om Kain og Abel, Barrabas og Jesus..

I denne verden er det alltid mammadaltene og de endimensjonale som vinner, fordi de er skapt av fullt og helt jordens og verdens substans, samt denne verdens politiske lærer, nemlig ‘matter’ – verdslige komponenter (kjøtt og blod, celler og enzymer), og er foruten Faderens ånd. De har ‘mangelfullt utviklede sjelsevner’ som det heter på fagspråket. Alt er politikk og økonomi, verdslige betraktninger, for dem. De har dermed ingen som helst åndelig basis og noe som helst som er utenfor denne verdens ‘moral’ (politisk korrekthet), kall det gjerne fellesmenneskelige anskuelser og vurderinger, i sin verdibasis.

De søker verdslig makt for sin egen verdslige naturs basis, og utrydder alle andre som ikke deler den, det åndelige er for dem farlig terreng. Slik skal de skape En Verden (The One, FN). Blodofring; gjennom aborteringer eller allehånden kriger frydes de ved.

Genetiker og jødinne Karin Stoltenberg har uttalt at hun regner abortloven og partnerskapsloven som sin største seier som byråkrat i B&F Departmentet. Hennes arbeid forandret Norge, sies det i Nettavisen, men var det en positiv utvikling?

De uelskedes sår, ateismens faderløse basis
http://www.riksavisen.no/?p=10016

The One. Verdslige messias har spesielle metoder å skape fred på...
The One. Verdslige messias og politiske Landsfadere har spesielle metoder å skape fred på…

I Bibelen blir denne skjevhet illustrert gjennom Jesus fars fjernhet. Maria blir skapelsens opphav (jfr. Vatikanets matriarkalske Mariakultus). Men Jesus sa; «Du skal bli som et barn igjen for å se Guds Rike, og bli født påny, ikke av en kvinne denne gang, men av ånd«, nemlig finne tilbake til det åndelige Faderlandet, landet som flyter av melk og honning, det åndelige Jerusalem. Den rette kristendommen er en initiering og innvielse til det fjerne åndelige Faderlandet. Ånden som er all tings Skapelse – The Force, for ingenting kan bli skapt av seg selv og utav seg selv.

Menneskene er skapt av og utav Faderånden, i Faderens hjerte, før de blir manifestert til inkarnasjon gjennom Moderens livmor. Ånden er menneskenes egentlige opphav, ikke verden.

Under Kains Merke

Kain var den karnalske som drap sin bror av misunnelse. Han er ingen helt i kristendommen. Han var en mammagutt og en ussel svak endimensjonell taper. Barrabas er den verdslige kriger som skal vinne krigen over hele resten av verden for ‘sitt folk’ (de karnalske/verdslige åndsløse av det folket), over de åndelige Guds barn med annet verdisett enn dem selv, og som er konspirert mot i det holocaust som følger. Konflikten mellom profane Esau og åndelige Jacob, som fikk navnet ‘Israel» når han ble åndelig fokusert på Gud, når han hadde slåss med Gud og vant.

Dette hatet fra profane ala Kain, Esau, Herodes og Kaifas mot de åndelige generelt og kristne spesielt er at disse setter stengsler for både heksekunsts og satanisters «Gjør hva du vil er hele Loven« (etter Alister Crowley, kalte seg selv ‘The Beast666’ – Dyret). Istedenfor kristne som sier ‘Skje Din vilje i Himmel og på Jord’, sier disse ‘Skje MIN vilje’.. etter de manmade politisk korrekte’ ‘moralske’ regler de selv setter opp for seg selv.

For øyeblikket er Vestens mennesker i fangenskap i ‘Egypten’ (i fangenskap, under tyranner, under poltiske verdslige politiske ‘guder’, og på en 40-års ørkenvandring deretter, inntil de igjen finner tilbake til sin faderånd. De er under ‘Solgudene’, de som er i denne verden, hvem de kan se og høre, for de har ingen åndelige fakulteter som kan se med de åndelige øyne forskjellen, altså hva som er bakom det fysiske.

Gi meg nok makt og penger, og jeg skal skape hele verdens mennesker i akkkurat den leir jeg ønsker av disse to ved hjelp av propaganda og forming av deres emosjonelle og mentale persona gjenom utdanning og media. Hva som kjennetegner matriarkatene er teknokratiske, de er ei det ‘vitenskapelig rasjonelle’ verdensbilde, de tilber ‘feminine gudinner’ (feminisme, kvinnesak, ala Mariakultusen hos katolikkene, aka Anti-Krist, aka jødenes Verdensrike), naturreligioner (paganisme/environmentalisme), luciferianere.


http://www.forerunner.com/abortionmatrix/chapter-8-do-what-thou-wilt-witchcraft-and-satanism

Mammadaltene har Kains Merke (Mark of Cain), og de klarer ikke tenke utover de rent verdslige/politiske tankestrukturer som er skapt for dem av luciferianere med en agenda (eksempelvis Karl Marx Modechai Levy, vår tids Barrabas)…. Dette Kains Merke kan også kalles ‘Dyrets Merke’. Baphomet = Gudinnen Sophia.

Beelzebub_15207
Livmoren, og Kains Merke (Rødt Kors)

Hva som er menneskenes utfordring er å få til balansen. Men for øyeblikket er majoriteten håpløst fanget i det venstrehjernesidige mentale verdslige fengsel, The Matrix.

Kains Merke;

«Figurines and the Mother Cult
Venus figure Cain had left another legacy and that was of the mother cult. It was Eve that he went to for spiritual help and guidance. It was after Eve’s ministry and his repentance that he received the Thought Adjuster and he did become aware of this divine presence. In the Aegean and particularly on the island of Crete descendants of Cain glorified Eve in the worship of the «great mother». Jacquetta Hawks a well known archaeologist has played a major role in the understanding of this Minoan primordial goddess-worship. The Danubians were Andonites (aboriginals) and were influenced by missionaries from Crete – these same cult members. They became mother worshipers as well and much of central Europe was settled by these people. They got their name from the Danube River which they followed into Europe as well as moving via the Balkan peninsula. It was the custom of these mother worshipers to cremate their dead in what we now call dolmens. And what about the palm sized Venus figurines? Yes, them too.»

http://firstlegend.info/cain.html

Kains etterfølgere hadde et verdslig Verdensrike kalt Babylon. Det riket søker de i våre dager å re-etablere. Det Babylon som det referes til var hersket over av Nimrod, Cush sin sønn, som var også en av Noas sønner. Nimrod ble etter hvert tilbedt som Solguden.

Karakteristika (eksempler)

Karnalsk Åndelig
Matriarkalsk Patriarkalsk
Kain Abel
Barrabas Jesus Kristus
Kommunister Bourgoisen (borgerskapet/konservative)
Satans ånd Guds Ånd
Fri kopulering (alle hull) Sex i ekteskapet
Dyrets Merke Guds Segl
Paganisme, inkl. environmentalisme Monoteisme
Sterkestes rett, jungelens lov De svakestes rett, Guds lov
Verdslig Sion Åndelig Sion
Herskermentalitet Tjenermentalitet
Feministisk politisk dominans Tjener begge kjønn, familien som helhet
Mariakultus Jesuskultus
Voldelig Fredsæl
Hevn Tilgivelse
Krigsguder (GT) Kjærlighetsgud (NT)

Holocausting og forderving av alt rent og uskyldig

De karnalske, de med ‘dyrets merke’ sine holocaust prosjekter av de som ‘er I denne verden men ikke AV denne verden‘, har igrunn et håpløst prosjekt. Om de klarer å korrumpere noen få sjelfulle som Whitney Houston var, og ødelegge ungjenter fra kristne hjem som Miley Cyrus til å bli like karnalsk og tomme menneskevrak som dem selv, så dukker det opp 100 nye.

Jackie Evancho – To Believe

Hvor lenge er det før slike som Munzenberg et al setter igang med denne lille engel? Alt som er uskyldig og sant og rent bare MÅ de karnalske satanister sette på den verdslige prøve, om ikke dette Guds Barn kan korrumperes, skal bli like undermåls satanistisk som dem selv, legge verden under sin dekandente og sosialt degenererende virksomhet under liberalismens og den personlige frihetens navn, akkurat samme prøve idag som Satan utsatte Jesus for de samme fristelser på fjellet, som Job ble fristet, testet og prøvet. De bestod testen.

Det gjør ikke de som tror på disses ‘frihet’ aka frihet til å leve i et degenerert samfunn som før eller siden går under i sin egen gørr og umoral.

Hun synger om ‘The Lord’. Khazarene og de karnalske vil være på hatefullt jakt etter henne og gjøre en ny Miley Cyrus av henne, som også kom fra en kristen familie, men er nå som et luciferisk vrak som noenogtjueåring. Garantert! Lokkematen er som alltid rikdom og berømmelse.

Men inntil videre fantastisk….

"Fordi jeg kan", sier Miley. "Gjør hva du vil er hele loven" - Crowley666 - The Beast. Etter hvert havner de på psykiatrisk, avvenning eller dør tidlig i sin miserable tilstand. Vi ser dem hver dag på gaten, med tatoveringer og ringer i nesen, 'fordi vi kan'. Munzenbergs agenter har lykkest bra.
«Fordi jeg kan», sier Miley. «Gjør hva du vil er hele loven» – Crowley666 – The Beast. Etter hvert havner de på psykiatrisk, avvenning eller dør tidlig i sin miserable tilstand. Vi ser dem hver dag på gaten, med tatoveringer og ringer i nesen, ‘fordi vi kan’. Munzenbergs agenter har lykkest bra.

Frankfurter Skolens satanistiske agenda

Willi Münzenberg summerte opp den marxistleninistiske Frankfurt Skolens langsiktige mål slik: “Vi vil lage Vesten så korrupt at den stinker!

WILLI MUNZENBERG, jødisk karnalsk revolusjonær av FRANKFURT SKOLEN
WILLI MUNZENBERG, jødisk karnalsk revolusjonær av FRANKFURT SKOLEN

“Vi må organisere de intellektuelle og bruke dem til å la den vestlige sivilisasjon stinke! Kun da, etter at de har korrumpert alle dens verdier og laget livet umulig, kan vi presse på dem proletariatets diktatur.”

Satan’s Secret Agents: the Frankfurt School and their Evil Agenda
http://www.darkmoon.me/2013/satants-secret-agents-the-frankfurt-school-and-their-evil-agenda/

«Moral values, and a culture and a religion, maintaining these values are far better than laws and regulations.»
Swami Sivananda

«The moment you give up your principles, and your values, you are dead, your culture is dead, your civilization is dead. Period.»
Oriana Fallaci

Jada. Vi har fått med oss at dere karnalske styrer på Munzenberg. Jeg synest det stinker nok nå. Kanskje det er på tide å stoppe å ødelegge unge hvite jenter, som stakkars hjernevaskede Miley nå, og alle de tusener og millioner som henne vi møter på gaten med tatoveringer i rompa, ringer i nesen, etc. etc..

Sinéad O’Connor’s open letter to Miley Cyrus
http://www.theguardian.com/music/2013/oct/03/sinead-o-connor-open-letter-miley-cyrus

Tilbedelse av Tammuz og Solguden

Kvinnene sørger over den babylonske avguden Tammuz, som var gift med ‘Himmelens Dronning’ (Ishtar):

«Og han førte mig til inngangen av porten til Herrens hus, den port som vender mot nord, og se, der satt kvinnene og gråt over Tammus». – Esekiel 8:14

«Og han førte mig inn i den indre forgård til Herrens hus, og se, ved inngangen til Herrens tempel, mellem forhallen og alteret, var det omkring fem og tyve menn som vendte ryggen mot Herrens tempel og ansiktet mot øst, og de tilbad solen mot øst». – Ezekiel 8:16

The letter or symbol “Tau” is the first letter of Taautus, Tammuz, and Thoth, and is thought to be the “Mark of Cain,” who was called the “son of serpents.” In many respects, it is also linked with the ancient swastika, so well-known to us now from Nazi imagery.

Can you see the MARK, even the Mark of the Beast? Can you see its NAME and recognise its NUMBER, the number of a man? It has been manifested since the time of Cain, who was a Beast-man. And right after the Flood, his kind built the kingdom of BABEL (BABYLON), which means CONFUSION. That’s the NAME. And ‘Mystery Babylon’ spells CONFUSION! It’s the gate of the god of hell!

As for the NUMBER, Nimrod, the first god of BABYLON, bore the number 666 in his name in the Chaldee language. And the man who sits in his throne at St. Peter’s (in Rome), overlooking an obelisk, and receives reverence and worship, also bears the number 666 in his NAME — ‘VICARIVS FILII DEI’. Surely this is no coincidence. Even the NAME ‘ROMIITH’ which is ‘ROME’ in the Hebrew language, adds up to 666. Then again the title: ‘LATEINOS’ or ‘LATIN MAN’, of which Julius Caesar was first to claim, gives another 666. The title belonged to the man whose seat is now occupied by a politico-religious figure, the Pope.

http://www.propheticrevelation.net/Mark_of_Cain_and_the_Wicked_Ones.htm

Blodfringer til Wicca gudinnen

NRK rapporterer at aborterte fostre levde i over en time før hjertet hadde sluttet å slå

Aborterte fostre levde i over en time før hjertet hadde sluttet å slå
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8128542

Noen som har en øde øy å selge meg, så langt fra ‘sivilisasjonen’ som mulig? Om det er i Kina, USA eller Norge disse blodofringer bedrives, utgjør det noen forskjell? Er det ikke barnemord uansett?

Deres løsning, siden fostrene er så usigelig frekk å bevege seg og leve, selv etter at ‘vitenskapsfolkene’ har gjort alt etter alle kunstens regler for å blodofre dem – etter de retningslinjer de har fått fra wiccaprestinnen Gro Harlem og hennes efterfølgere:

Sprøjte skal hindre levendefødte aborter
http://www.etik.dk/artikel/278922:Etisk-dilemma–Sproejte-skal-hindre-levendefoedte-aborter

Glimrende løsning. Ute av øye, ute av sinn. De kan ikke risikere at noen ser galskapen, og livet som rører seg, for det kan avsløre hva de egentlig styrer på med, både leger og folk flest kan bli tatt av samvittighetskvaler på den måten. Det må ikke skje. Bedre å forsikre at mordet er fullbyrdet før ‘fetusene’ vises frem.

Jeg lurer ofte på hvordan disse folkene som kommer med sine sprøyter og abortpiller som sadistiske bødler er skrudd sammen både i hodet og hjerte, som om det skulle være noen forskjell på å drepe det så det ikke er livstegn om det skjer inni eller utenfor livmoren: Si meg; Er de bare rett og slett bare ond, eller dum – eller en kombinasjon? Eller er det noe jeg ikke har fått med meg?

http://www.forerunner.com/abortionmatrix/

Historisk paralell

«Når Bolsjevikene [Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein)] kom til makten i 1917, så kansellerte de både kirkebrullyp og promoterte skilsmisser. De tillot også forskjellige former for familieenheter – sivil, homo, trippel unioner og til med kommunale familier. For å krone verket så var Bolsjevikene de første i Europa som legaliserte abortering. Av noen merkelige grunner, går offensiven mot familieinstitusjonen alltid hånd i hånd med sam-kjønnet giftemål og aborter. (…)

Der er en virkelig revolusjon i familie relasjonene i Vesten idag. Der er ikke noe blod i denne revolusjon, men der er konsekvenser for samfunnet som ikke er noe mindre fryktelig for det.»

http://english.pravda.ru/society/family/12-02-2013/123765-russia_bolshevism_family-0/

Bortsett fra det blodet som går i vasken og i incinerator ovnene i Wicca-Kirkene da, i Norge populært kalt ‘sykehus’.

manipulationWords

De vil gjerne ha mer blodofringer til Baphomet og Baal. Noen snakker nå om «Post Birth Abortion»:

http://www.patheos.com/blogs/publiccatholic/2013/08/after-birth-abortion-why-should-the-baby-live/

Kjærligheten har blitt kald

Selvfølgelig er det drap, usigelige myrderier… kjærligheten har blitt kald hos de fleste som støtter dette dessverre (som profetert)… og det er den store tause majoriteten

Som forfatteren i artikkelen under den lenken sier:
«Det er akkurat hva du får når du fjerner Gud og hans Bud fra den menneskelige beslutningsprosess. Når vi fjerner Gud fra våre vurderinger, blir vi hva Dawkins et al hevder vi er: Dyr.»
«It is exactly what you get when we remove God and His Commandments from human decision-making. When we remove God from our considerations, we become what Dawkins et al claims we are: Beasts.»

Nettopp. De ‘dyrets merkede’ tar kontroll over ikke bare Norge, men faktisk søker å få det over hele verden; Nye Verdensorden. Det verdslige Zion.

«Vi skulle skape det Nye Jerusalem«. Haakon Lie (AP) til UiO Reflex (Waage)

Og så dro hans partifelle Jens Kristian Hauge, Jens Stoltenbergs fadder, til Israel og utrustet de karnalskes verdsliges verdenshovedstad Jerusalem med atomvåpen, med tungtvann fra Norge, så de kunne holde hele verden i et jerngrep av terror, med underliggende trussel om The Samson Option. Der skal Anti-Krist sitte på sin trone og styre verden med en ‘rod og iron’ til evig tid, – tror de, for de har i sin usigelige dumskap ikke tatt med i beregningene at Gud Fader selv har sine egne planer for sin Skapelse, og for SITT folk.

Fra pattedyr (primat) til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

Blodofring gir makt

De får sin verdslige makt og fremgang som følge av disse barneofringer til Baal og Moloch. Fordi de tjener denne verdens guddom, og ikke Abrahams, Jacobs og Jesus sin Gud.

«We are able to perform late term abortions (28 weeks or further) at our referral offices in the Washington, D.C. area.»
http://www.youtube.com/watch?v=YZKGZ0JUDT0

Baby født 30te uke

Nate – født 28 ukee og 5 dager

Dessverre gjør ikke primater og satanister seg slike anskuelser som Andrea Bocelli..

Baal og Moloch og Solguder krever sitt.

2. Kor. 4: 4: «Bibelen viser at Satan Djevelen er «denne verdens gud». «

«And they built the high places of Baal that are in the valley of Ben-Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire to Molech» (Jeremiah 32:35).

«They have built also the high places of Baal, to burn their sons as offering to Baal» (Jeremiah 19:5).
http://mat-rodina.blogspot.no/2013/01/modern-abortion-demonic-worship-of-baal.html

Forbindelsen mellom heksekunst (witchcraft), sort magi, og abortlege Gro Harlem Brundtlands Verdens Helseorganisasjon og depopulasjon

http://www.youtube.com/watch?v=5Ty4YfMu0u4

Damen bak Planned Parenthood… Margaret Sanger, depopulasjon…..

SOMA induksjon av folket

Jeg vet dette er fæl lesning for mine lesere. Men vi må av og til se verdens ondskap rett på…. Jeg har brukt 20-25 år studier av dette. Disse menneskene mener at de fleste mennesker er bare ‘fettklumper’, både ufødte og fødte, store og små….. Til mer død og drap, til happier er de…. Vanlige folk har vansker med å akseptere at det kan finnes slike onde mennesker, – men det gjør det altså…

Problemet er faktisk ikke de forholdsvis få direkte onde. De kunne vært enkelt eliminert om flertallet våkner. Problemet er at de mange er forført til å tro på disse, og er dermed tause av likgyldighet eller kunnskapsløshet…. og så har vi SOMA selvfølgelig (Aldous Huxley – Brave New World); fornøyelser, allehånde drapsorgier som underholdning på TV, sirkus og brød holder menneskene i konstant falsk lykkerus.

Teknokratene/’vitenskapsfolkene’, som Bertrand Russel sa i sin lærebok om ‘vitenskapens’ hegemoni i fremtiden fra 1953, skal styre verden i fremtiden, de er helt ytterst i venstre hjernehalvdel. Endimensjonale primater. Kvasivitenskapen de omgir seg med er et dekke..

«The Brave New World approach dispenses with all of that by replacing punishment with pleasure, but again the cost is high. It requires giving up art, science, literature, history, marriage, monogamy, religion, love, individuality, and freedom in return for soma, temporary happiness in a tablet.«

http://www.strike-the-root.com/3/blow/blow3.html

Roger Waters Amused To Death

Den enes rett, den annens død

Kanskje denne rett til bestemmelse over egen kropp kunne blitt initiert litt tidligere, om ikke behovet for å kopulere som kaniner er for stort da…. (SOMA)

Ernas abortuttalelser gleder
http://www.dagen.no/2013/10/04/samfunn/sunniva_orstavik/menneskeverd/liv_kjersti_skjeggestad_thoresen/171707

«Det betyr at kvinnens rett til å bestemme over egen kropp kan svekkes.»

Ikke gled dere for tidlig. Erna Solberg og Siv Jensen er i den samme åndsløse karnalske paradigme som sin wicca yppersteprest Gro Harlem Brundtland. Forvent ingen stor moralsk opprustning av regjeringsskiftet. De tjener samme ‘gudinne’ og solguder, Baal og Molok, via Bilderbergnettverket, hvis ikke hadde de ikke fått lov å komme til makten i det hele tatt.

Her har vi Dr. Død herself.. Vitenskapskvinne? Mer pilletrilelnde og abortforherligende Dr. Død av Wicca religionen spør du meg.

Eugenikk; «Gro Harlem Brundtland from the Labour Party – «Arbeiderpartiet » in Norway had during her time as head of WHO prepared » The Brundtland Report » her analysis is that 2 billion people must be removed from this planet.»

Se her hva som skjedde når primatene og de karnalske khazarer Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) kom til makten i USSR i 1917 bolsjevikrevolusjonen, og menneskene fikk det samme forfall og degenerering i samfunnet over et relativt kort antall år… (USSR fikk 70 års åndelig tyrannisk mørke for sine gale valg – historien gjentar seg ALLTID! – nå er det Vesten sin tur – de trojanske hester til khazarene og de karnalske lurte oss alle godt), destruction var deres mål, destruction av all moral, alle verdier i samfunnet vil de lykkes i å eliminere, ved sin okkultisme:

«Menneskene hadde glemt Gud«, sier Aleksandr Solzhenitsyn, det var grunnen til at de dyrets merkede fikk kontroll over Russland, og folket der fikk oppleve 70 års åndelig mørke og elendighet for sine gale valg (karmisk konsekvens).

“Over a half century ago, while I was still a child, I recall hearing a number of old people offer the following explanation for the great disasters that had befallen Russia: «Men have forgotten God; that’s why all this has happened.» Since then I have spent well-nigh 50 years working on the history of our revolution; in the process I have read hundreds of books, collected hundreds of personal testimonies, and have already contributed eight volumes of my own toward the effort of clearing away the rubble left by that upheaval. But if I were asked today to formulate as concisely as possible the main cause of the ruinous revolution that swallowed up some 60 million of our people, I could not put it more accurately than to repeat: «Men have forgotten God; that’s why all this has happened.”

― Aleksandr Solzhenitsyn

WHO3

Her har vi ‘The Serpent’ sitt symbol, selveste Slangen i ‘Paradiset’ (det potensielle), i Gro Harlem Brundtlands Verdens Helseorganisasjon… (WHO)… Den norske gudinne og yppersteprestinne av Wicca religionen, og hennes heltelignende status, står for fall….

Jens_under-293x433
Wiccagudinnens godgutt og utvalgte efterfølger her. En ateistisk feministisk mammagutt selvfølgelig.

Legg merke til ‘Sub rosa’ i video over og her..

«Den latinske frase sub rosa menes «under rosen» og erbrukt på engelsk for å indikere hemmeligheter eller konfidensialitet, lignende Chatham House Reglene. I den senere tid har «sub rosa» activiteter blitt et slang for hemmelige operasjoner, vanligvis av etteretningstjenestene.»
http://en.wikipedia.org/wiki/Sub_rosa

Karmiske konsekvenser

Karmisk betyr en høster som en sår. Både som individ og som nasjon.

Jeg har skrevet om politiske og sosiale forhold i 20 år. Etter 22/7 har jeg sett en enorm frigjøring av de satanistiske moralnedbrytende krefter for samfunnet har tatt over hele samfunnets diskurs, og tatt til seg den totale definisjonsmakten i media, Regjering og Storting. Det synest meg helt klart at 22/7 var en okkult initiasjon for Belzebub, få Norge inn i mørkere tider for åndelige og skikkelige folk, men shangrila og ultimate utopia for ‘slangefolket’, de karnalske. Norge er nå under okkult herredømme. Satanistene ala Thule Samfunnet har uten tvil overtatt kontrollen over vårt land. I alle de år jeg har studert på sakene, så har jeg aldri sett på maken hvor enormt de har intensivert sin innflytelse og tankekontroll som etter 22/7, og vi kan av det fastslå at dette nok var også en rituell barneofring under ‘sub rosa’, som de trengte for å ta kontroll over vårt samfunn.

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/227-soros-roserevolusjon-i-oslo/

En fattigere fremtid for Norge?
Amerikanske forskere har kartlagt verdens økonomiske kompleksitet. For Norge viser det nye atlaset en vei utfor et stup.
http://www.aftenposteninnsikt.no/node/466

Ikke bare fattigere økonomisk sett. Fattigere på alt. Norge er faktisk på vei i dass. Moralsk og åndelig konkurs på grunn av den politisk korrekte SOMA tverrpolitiske sosialismen ala den dystopiske ‘Vidunderlige Nye Verden’ (Khazarenes Nye Verdensorden) til Aldous Huxley, alt gikk i oppfyllelse av bokens profetiske elementer.

Minnet og kunnskapen om hvordan det gikk med Sodoma og Gomorra, og siden Jerusalem og hele Israel gikk til grunne og folket drevet i diasporaen av sine usigelige synder mot Gud og mennesker, av okkult kabbalistisk styring, den talmudiske arven etter Babylon, dette slår meg som et svært sannsynlig scenario….

Jeg ser absolutt INGEN lyspunkter på kort sikt.. Erfaringen bekrefter det historiske faktum at ved en arvet velstand, så vil den bli kastet bort på forlystelser, hedonisme og degenerering som følge, så snart de som har skapt velstanden ved sine verdier og karakteregenskaper er borte…

Defeating Jezebel


http://www.forerunner.com/abortionmatrix/

«Det er ikke noe tegn på god helse å være godt sosialisert til et utpreget sykt samfunn».
«It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society
«.
– Jiddu Krishnamurti.

Ikke et øyeblikk må vi tro at globaliseringen skal føre alle andre land til norsk nivå. Det er Norge som skal til globalisert u-landsnivå, for i den Nye Verdensordens globale sosialisme skal det være kun to klasser; herskerklassen og slaveklassen. Den teknokratiske karnalske herskerklassen til Bertam Russel skal herske over alle, med en ‘rod of iron’ (jernstang). (Bertrand Russell – The Impact of Science on Society, Simon and Schuster, New York, 1953, p. 50.)

De som har tatt ‘dyrets merke’ de er per definisjon utelatt fra det evige livet. De dør som kaniner, orangutanger, hvaler og katter gjør. Lights out, fordi de fornektet det Lyset av Gud; Kristus, som kom til verden, det blodoffer som ofret seg selv for alle en gang for alle, for å få slutt på disse barbariske skikker fra Babylon. De skal brenne i helvete, i gehenna, og ingenting gleder mitt rettferdige hjerte mer.

Byen og landet uten sjel

J. Cash vandrer gjennom byen (verden) uten sjel…. SOMA…

Kollektiv SOMA (Aldous Huxley – Vidunderlige Nye Verden). Fri kopulering i alle hull, dop i rikelige mengder fra Afghanistan, vårt Forsvar beskytter opiumsplantene med sitt eget liv. Død og destruksjon i alle kanaler som underholdning skaper følelsesløse mennesker for andres nød og død. Idiotiske serier fra Hollywood fordummer populasjonen til primatenes nivå.

Krigen mot narkotika ser ut til å bli like vellykket som krigen mot terror. Ser ut til at de lykkes å skape hva de vil ha.
Krigen mot narkotika ser ut til å bli like vellykket som krigen mot terror. Ser ut til at de lykkes å skape hva de vil ha.

«Du skal bli som et barn igjen, for å se Guds Rike«

”For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv». Joh 3:16

“Elsk ikke denne verdenen eller ting som tilhører denne verden. Om noen elsker denne verden så er ikke Guds Fars kjærlighet i Han. For alt som hører til denne verdenen, øyets lyst og stolthet er ikke av Faderen men fra denne verden. Og denne verden med sin lyst og stolthet vil en dag forgå men den som gjør Guds vilje vil for alltid bestå”. 1 Joh 2:15-16

«Dere troløse! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.» – Jak. 4:4

(43) «Disiplene sa til ham: Hvem er du som sier dette til oss? – Av det som jeg sier dere, forstår dere ikke hvem jeg er. Men dere er blitt som jødene, for de elsker treet og hater fruktene, og de elsker frukten og hater treet».
http://folk.uio.no/lmoer/Thomasevangeliet.pdf

Matt. 10:39 : «Hvis dere klynger dere til livet, vil dere miste det, men hvis dere gir det opp for min skyld, vil dere redde det.»

1.Joh.3.10 : «Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn: Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud.»

1.Joh 5:4 : «For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro.»

Bli gjerne gjenfødt av en patriarkalsk faderånd denne gang, og ikke av en matriarkalsk feministkvinne.

«Folk som ikke er manisk depressiv av denne verden, de er ikke frisk».. JJ 04.10.2013

Spread the love - Sharing is caring