Bøker

Norske bøker av betydning for vårt opplysningsarbeid.

www.bokringen.com

Våre anbefalinger på Amazon Books UK.

Tittel: Frimureriet og de skjulte makteliter
Forfatter: Erik Rudstrøm
ISBN: 82-99-6635-0-4

Frimureriet og de skjulte makteliter

Den grusomme sannheten om våre politikere og “besteborgere”. I disse bøkene får du virkelig servert sannheten om de som er satt til å ivareta vår nasjon og folks rettssikkerhet.

Bøkene beskriver også hvorledes naturherligheter som oljeressurser, elektrisitetsverk, fiskekonsesjoner, vann- og avløps-anlegg og lønnsomme bedrifter som er fellesskapets eiendom blir gjort om til aksjeselskaper, kan kjøpes med papirpenger av internasjonale banker som selv genererer, dvs «trykker» pengene.

Bøkene beretter om frimureriets sterke eds avleggelse, lojaliteten mellom brødrene og taushetsplikten som er tatt i bruk for å oppnå politisk makt. Ved hjelp av disse grunnprinsippene er det dannet et politisk frimureri som dekker seg bak det i og for seg harmløse ortodokse frimureri som vi finner særlig i de lavere grader.

Bøkene kan bestilles hos Norelco A/S
Postboks 8905, Youngstorget, 0028 OSLO
Telefonbestillinger: 66910655

Tittel: Makten Bak Makten
Forfatter: Per-Aslak Ertresvåg
ISBN: 8292395229

Makten Bak makten

Verdenshistorien slik den blir fortalt er falsk. Det som skjules og som forfatteren avdekker, er krøniken om Makten bak makten, om klanen som sto bak og beriket seg på det økonomiske sammenbruddet i 1929, som planla både 1. og 2. verdenskrig, som finansierte både kommunismen i Russland og Hitlers opprustning. Samtidig er det historien om Den nye verdensorden og globaliseringen. Begivenheter som drives fram av superrike maktmennesker. Markedstilpasningen, oppløsningen av gamle verdier og nasjonalstatens svekkelse, er biter i en planlagt totalitær verdensstat. Verden blir skrudd sammen på en ny måte, hvor tidligere regler for rett og urett ikke lenger gjelder. Det er dette som kalles Den nye verdensorden, eller simpelthen globalisering. Ingen militærmakt kan stanse den utvikling som er satt i gang og som forfatteren beskriver. Men der finnes andre metoder. Forfatteren anbefaler oss alle, enkeltvis og i fellesskap, å handle etter dem, hvis vi fortsatt mener demokrati, rettssikkerhet og frihet er viktig. Men aller først må maktens ansikt bli kjent, deres metoder og kynisme avdekkes.

Kjøp boken her


Tittel: Mafiaen i Eiker
Forfatter: Freddy Kristoffersen
ISBN: 82-92395-23-7

Den folkekjære trekkspilleren og sangartisten Freddy Kristoffersen ble borte fra offentligheten i begynnelsen av 1990-tallet. I mange år var han fastinnslag i NRKs populære «Ønskekonserten» på mandager. Hvem husker vel ikke «Drømmen om Elin», «Livet i Finnskogen», «Rosa på ball», «Dansen på Måkeskjær», «Husker du den gang», «Calle Schewens vals», «Alle vakre jenters hambo», «Kostervalsen» og mange, mange flere.

Så ble det bråstille! Trekkspillet lå lydløst på hylla. «Mafiaen i Eiker» hadde satt en stopper for den glade musikanten. Noen hadde rett og slett tatt Freddy Kristoffersen. Knekt ham for godt. En gruppe personer smittet av maktsyke, og med de usynligste allianser og tråder seg imellom, hadde en agenda som ødela mange familier i distriktet. Blant dem finner vi Freddy Kristoffersen og hans familie. Det handler om det som på folkemunne må sies å være maktovergrep. Impliserte finner vi både i bank, kommune og rettsvesen. Mange er også frimurere. Nå forteller Freddy Kristoffersen sin historie. Og han takker sitt publikum.

En kveld mange år etter den sosiale og økonomiske ruin har Freddy Kristoffersen lagt ut sin versjon avhistorien på nettet. Da ringer telefonen. Kona Marit tar telefonen. Hun hører: «Vi har tilbud på en kiste som er 112 cm bred….». I bokens etterord skriver professor Edvard Vogt: Freddy Kristoffersen har skrevet en viktig bok.

Kjøp boken her

Tittel: Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge
Forfatter: Carl August Fleischer
ISBN: 82-92395-29-6

Omfanget av korrupsjon og kameraderi innen mange viktige samfunnssektorer er et stort, uavdekket problem i Norge. Vi kan tale om at det er skapt en ”kultur”. Vårt samfunn er derfor avhengig av at noen går foran, leder an i debatten og skaper åpenhet i kontroversielle spørsmål, spesielt når”makten” utfordres.Vi trenger mennesker som ikke er engstelig for åt a de nødvendige oppgjør med fordekt, kriminell og uetisk atferd, uansett hvor det foregår. Professor, dr. juris Carl August Fleischer ved Universitetet i Oslo (UiO)og rådgiver i folkerett for Utenriksdepartementet, er en slik nødvendig mann for vårt samfunn.

I denne boken avdekker han kritikkverdige forhold i det akademiske liv, i byråkratiet, i næringslivet. Fleischer har arbeidet med rettskildelæren og i den forbindelse hvordan uholdbare argumentasjonsformer kan brukes til påvirkning bak kulissene – for å oppnå uakseptable resultater i strid med hensynet til enkeltmennesker og samfunnet.

Som rådgiver for UD er det for ham en viktig oppgave å finne fram til misvisende og uriktige informasjoner som kunne brukes til å skade vesentlige norske interesser. I boken behandles risikoen for at slike informasjoner ble spredd, blant annet i forbindelse med at det sovjetiske etterretnings- og påvirkningsorganet KGB hadde etablert en særlig og hemmelig forbindelse til statssekretær for havrettsspørsmål, Arne Treholt.

I en ledig og pedagogisk stil avdekker Fleischer usynlige forbindelser i maktens korridorer innen flere samfunnsområder. Vi tror det ikke før vi skjønner det!

Fleischer fylte 70 år i år (26.8.06) og kan se tilbake på over 40 år på barrikadene på vegne av vårt samfunn og enkeltmennesker – og mot makteliter. Noen grøsser ved tanken, andre takker for innsatsen. Nå er ”Fleischer ute og går igjen”. Carl August Fleischer ble dr. juris i 1964 som yngste dr. juris.

Kjøp boken her

—————————————–

Våre anbefalinger på Amazon Books.

—————————–

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •