Meningsmåling Arkiv

Er Jødene større frelsere enn Jesus nå?

 • Nei (92%)
 • Ja (8%)

Totalt Antall Stemmer: 25

Start Date: 5. februar, 2021 @ 16:06
End Date: No Expiry

Hvem stemmer du på som Verdens Offerlam, drept av menneskers ondskap?

 • Jesus (92%)
 • Jødene (8%)

Totalt Antall Stemmer: 25

Start Date: 4. februar, 2021 @ 14:03
End Date: No Expiry

Hva er det mest naturlige å ha som norsk Konge?

 • En Norsk kristen Konge. (85%)
 • Samme det. Hvem som helst. (8%)
 • En muslim med Sharia lov. (4%)
 • En Jødisk person med 'blått' blod. (3%)
 • En Norsk 'kristen' Sionist (0%)

Totalt Antall Stemmer: 142

Start Date: 8. mai, 2017 @ 2:34
End Date: No Expiry

Bør vi straffe selv etter norsk Straffelov de kriminelle elementer i den norske forvaltning og rettssystem som ikke følger norsk lov i sitt arbeide?

 • Ja, straffes i Norge etter norsk Straffelov (96%)
 • Straffes i utlandet (2%)
 • Nei, offentlig ansatte fritas for straffeforfølging (1%)
 • Vet ikke (1%)

Totalt Antall Stemmer: 141

Start Date: 20. april, 2017 @ 14:25
End Date: No Expiry

Hvem er de Ti Tapte Stammer av Israel ?

 • Kaukasiske hvite Europeere (63%)
 • Vet ikke. (15%)
 • Jøder (Edomitter og Khazarer) (13%)
 • Negere i Etiopia (9%)

Totalt Antall Stemmer: 71

Start Date: 3. april, 2017 @ 11:30
End Date: No Expiry

 Page 1 of 4  1  2  3  4  » 

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring