Meningsmåling Arkiv

Hva er det mest naturlige å ha som norsk Konge?

 • En Norsk kristen Konge. (83%)
 • Samme det. Hvem som helst. (10%)
 • En muslim med Sharia lov. (4%)
 • En Jødisk person med 'blått' blod. (3%)
 • En Norsk 'kristen' Sionist (0%)

Totalt Antall Stemmer: 103

Start Date: 8. mai, 2017 @ 2:34
End Date: No Expiry

Bør vi straffe selv etter norsk Straffelov de kriminelle elementer i den norske forvaltning og rettssystem som ikke følger norsk lov i sitt arbeide?

 • Ja, straffes i Norge etter norsk Straffelov (96%)
 • Straffes i utlandet (2%)
 • Nei, offentlig ansatte fritas for straffeforfølging (2%)
 • Vet ikke (0%)

Totalt Antall Stemmer: 128

Start Date: 20. april, 2017 @ 14:25
End Date: No Expiry

Hvem er de Ti Tapte Stammer av Israel ?

 • Kaukasiske hvite Europeere (60%)
 • Jøder (Edomitter og Khazarer) (17%)
 • Vet ikke. (14%)
 • Negere i Etiopia (9%)

Totalt Antall Stemmer: 42

Start Date: 3. april, 2017 @ 11:30
End Date: No Expiry

After beeing infected by Zionism by the Synangogue of Satan (Rev. 2.9 and 3.9), in how many Evangelical ministries do you believe Christ/Holy Spirit is present during meetings?

 • Next to none (81%)
 • 5 % (10%)
 • 100% (6%)
 • 50% (3%)

Totalt Antall Stemmer: 31

Start Date: 27. desember, 2015 @ 12:45
End Date: No Expiry

In how many Catolic Churches do you believe Christ/Holy Spirit is present during mass or communion?

 • Next to none (81%)
 • 5% (8%)
 • 100% (6%)
 • 50% (5%)

Totalt Antall Stemmer: 48

Start Date: 27. desember, 2015 @ 12:44
End Date: No Expiry

 Page 1 of 3  1  2  3  »