Giske-ætta felles forfedre med Donald Trump og 42 amerikanske Presidenter

Donald Trumps mor kom fra Lewis, Hebridene i Skottland, som en gang i tiden var en del av Norge, og er av samme slekt som Giske-ætta, viser slekt forskning gjort av Jarle Johansen.

Harald Hårfagre ætten skulle være konger i Norge mente Bjørnstjerne Bjørnson. Jarle Johansen fra Giske vil med sin trilogi vise hvor rett Bjørnson hadde, at det alltid har vært tilfelle, før Bernadottene kuppet tronen i Norge, – og avskristnet nasjonen, at Juda stammen har hatt makten i verden til å gjøre godt, ikke for egen vinning som de som har verdens makten idag.

Vi vil med denne serien bevise at Bibelen har gått i oppfyllelse 100%. Den ene av 12 stammer skulle ha kongetronen blant Israelittene sier Bibelen, nemlig Juda-stammen, den Jesus tilhørte. Det har den gjort , inntil Dronning Victoria. Før han dør, velsigner Jakob-Israel sin sønn Juda som sin hovedarving, og sier at hans andre sønner «skal bøye seg for deg» og som skal holde «herskerstaven.» Genesis 49:8–10.

For denne historie, kalles Johansens første bok i trilogien «From Genesis to Revelation», «Fra Moseboken til Åpenbaringen». Hvem har holdt «herskerstaven» gjennom hele verdenshistorien da ? Vanskelig å benekte sakens og historiens faktum. Jacob-Israel skal ha prøvelser og tribulations i Endetiden sier Bibelen.

Vi hvite menneskene av Judah stammen har hatt scepteret, siden Rurik rundt år 800 og lenge før det i Britannia, gjennom hele den velkjente historien. Beviser hvem som er Israelittene, det er ikke ikke jødene, jfr. John 8:33 «har ikke vært slaver av noen«, var ikke i Egypten som slaver altså. Israelittene var alltid de kristne nasjoner (Matt 10:6). De eneste som har hatt og har prøvelser for å fremme Jesus Kristus i en ond gudløs verden er hvite mennesker; Den Store Utskiftningen. Fra 51% av verdens populasjonen i 1898 til 5-8 % idag. De har vært overmåte flinke å myrde oss. Planlagt kriger for formålet.

Sir Isaac Newton, 1642 – 1747 pryder Johansen’s bok fremside, fordi Newton foruten å være verdens fremste fysiker og matematiker, er ansett å være verdens største ekspert på Johannes Åpenbaring (og Daniels Bok), og han sa:
«Henimot endentiden vil en gruppe mennesker reises opp som vil rette oppmerksomheten mot profetiene og insistere på deres bokstavelige tolkning, midt i mye skrål og motstand.»

Det er hvite folk som er Israelittene, og alle bør se opp for bedragere. Joh. 8:33 innrømmer de Babylonske talmudiske edom-jødene som ble Khazarene siden ovenfor Jesus direkte at det har aldri vært i Egypt som slaver, de er altså ikke Israelitter, KUN Israelittene var slaver i Egypten. Så til alle tider har vi med noen bedragere å gjøre. Israelittenes 10 stammer hadde forlatt Midt Østen 722 år før Jesus’s sin tid, slaver av Assyrerne i Kaukasus, og slapp med det å bli babylonisert. De ble kristen. ALLE !

Odin var leder for vårt folks utvandring / Exodus fra Asyria, https://www.forskning.no/i-thor-heyerdahls-aserbajdsjanske-fotspor/1147427

som Moses var utav Egypten, jfr. Thor Heyerdahls siste bok «Jakten På Odin» ;

Hvor Jødene ble Talmudikere og babylonere, der ble israelittene kristen. Over hele verden. «Gå til Israelittene», Matt. 10:6, sa Jesus til Apostlene når Jødene forkastet ham ? Hvor gikk Apostlene etter hans død ? Til Europa, til de hvite folk der; Kaukaserne, Odins kvinner og menn.

Dette visste nok Bjørnstjerne Bjørnson, for han sa;

«På Stiklestad gjorde Bjørnson den hellige slagmark til arena for en ny offensiv, et angrep direkte mot kongemakten. Fra «vor gamle Selvstændigheds største Sted», erklærte han at kongen måtte oppgi sitt veto, eller folket måtte oppgi sin konge.

Angrepet på Oscar II var ikke bare av politisk art: «Han tilhører et andet Folk.» Det dreide seg om selve slekten. Mot bernadottene sto den gamle, mytiske kongestamme, Hårfagreslekten, som Bjørnson selv mente han var direkte etterkommer etter.

Venstres valgseier i 1882 hadde gitt Stortinget den nødvendige styrke til å sette inn et avgjørende støt mot kongens veto, Høyre-regjeringen skulle stilles for riksrett. I trygg forvissning om at konflikten var på skinner, forlot Bjørnstjerne Bjørnson Norge, kone og barn. Han byttet ut Gausdal mot det republikanske Paris. I utlendigheten ville han sitte og dikte. Inntil bøndenes hær kalte ham hjem til kongsgården.

Den 27. februar 1884 ble kongens veto nedstemt, og med det fradømt retten til å regjere i Norge.

Bjørnson, på sin side, ønsket ett nytt kongeslag, et dynastisk slag mellom den jødisk-marokkansk-svenske familien Bernadotte og den norrøne kongeætten Bjørnson via Bratt til Hårfagre.» Kilde.

Bjørnstjerne Bjørnson (født 8. desember 1832 på Kvikne nord for Tynset, død 26. april 1910 i Paris) sa i et brev til Peter Bjørnson 31.10.1882 om B’nai Brith frimurer konger som undergraver nasjonens kristne interesser, til fordel for jødiske internasjonale verdensriket;

«Du må naturligvis lade mine vænner, og blant dem W. Konow først og fræmst, læse dette. Jeg lægger til, at en man, hvis kænskab ingen drager i tvil, når det gæller frimureri, og hvis anseelse er meget høj, forleden dag intrængende bad mig udvirke af tinget en lov, hvoræfter ingen æmbedsman kan være medlem af et sælskab, hvis statuter ikke er offentlige. Intrængende, atter og atter, bad han mig om det! – Bare at et sådant forslag kommer fræm, sa han, vil gøre godt og drage mange til æftertanke.
«De fædrelands-bekymrede» ledes af kæltringer; det er summa summarum.»

http://www.dokpro.uio.no/litteratur/bjoernson/bbka2.txt

Bjørnstjerne Bjørnson fikk 100% rett. Det var en tabbe av det norske folk å gå med på å la Bernadottene holde på. Han demonstrerte ved å dra til Paris og bli der, sitte der og skrive. DA har de syndet mot § 1 i Gulatingsloven «det første i vår Lov«; å tjene Kvitekrist og Gud fremfor alt, altså beholde landet og nasjonen kristen.

Jarle Johansen fra Giske har snart gjort ferdig sin trilogo som kommer i salg snart på engelsk om disse forhold. https://www.norvision.no/product-tag/trilogy/

Den felles forfar er Rurik, Grand Duke of Kiev, og hans sønnesønn Yaroslav den Vise. Ikke bli lurt av navnene. RUS-Folket var Skandinaver den tiden, inntil kommunist khazarene myrdet industrielt 66 million av vårt folk fra 1917 i RUSland > Sovjet Unionen (omtrent det samme system de bygger her hos oss i vesten for tiden).

Klikk bilde for full størrelse

Legg merke til Giske-slektas Eystein Orre Torbergson i bilde over. Alle presidenter untatt én stammer direkte fra en engelsk middelalderkonge, som signerte Magna Carta i 1215 :

All presidents bar one are directly descended from a medieval English king, who signed Magna Carta in 1215
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2183858/All-presidents-bar-directly-descended-medieval-English-king.html

King John, also known as John ‘Lackland’, signerte magna carta og gav borgerne beskyttelse mot onde makthavere, makten ble tøylet, kristent prinsipp, at makten skal være tjenere, ikke herskere. UK Magna Carta, amerikanske og norske Konstitusjonen og Grunnlov, helt siden den tiden, er de som sikrer frihet for borgerne i forhold til nasjonens makthavere. De gav borgerne mandat å henrette Herskere som gikk utover sitt mandat og makt borgerne hadde gitt dem.  Disse overordnede lover skal sikre borgerne mot maktovergrep, og sette beskrankninger for makthavernes makt.

Hvem er det som har overtatt makten fra de rette israelittene, vårt folk, som stod for strenge frihetsprinsipper i tusener av år, i våre nasjoner idag? Mine faste lesere vet svaret. Jeg trenger ikke gjenta meg selv.

Rurik ble invitert til Kiev-Rus for å lede dem der. Slik som Joseph i Egypt gjorde stor suksess. Vi Israelittene hadde Joseph og Rurik i Kiev, jødene har kokaintrynet Vladimir Zelensky. Gud har en morbid sans for humor av og til 🙂

Her er Donald Trump sin slektslinje til Rurik :

Donald Trump .- The Viking Danite 666

Alle som vil kan sjekke dette familietre selv på Geni.com eller myHeritage.no. Dere kan lese andre steder fra Jarle Johansen hvem kuppmakerne er, og hvordan de har erstattet oss Israelittene som makthavere, de har innført en erstatningsteologi, for å fremme sine antikristne ondskapsfulle agendaer. Jarle Johansen sier hans slekt har tjent Jesus Kristus i 1000+ år, og det skal IKKE stoppe med hans generasjonsledd. https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Både far og mor Johansen kommer fra Harald IV Gilchrist Magnusson Gille, kong av Norge 1102-1136, han var født og oppvokst på Orknøyene. Mors slekt av sønn Sigurd Gilchrist Munn II og farsslekt fra datter Margrethe Gilchrist Gille. De to slektsgrener ble forent igjen på Giske i ca. 1950. Gilchrist betyr på Skotsk «servant of Christ», «Jesus Tjener». Norge var protestantisk 500 år før Luther. Vi lærte Luther protestanisme sier Johansen, ikke Luther nordmenn.

Her er Tora Torbergsdotter av Giske, sin forbindelse til Harald Hårfagre;

MyHeritage - Relasjonsdiagram - Tora Hardråde (born Torbergsdotter av Giske) - Harald Hårfagre Halvdansson

Bjørnstjerne Bjørnson var sterkt motstander av at dette at edom-Benadotte marokkanske jøder han kalte dem, at det skulle skje de fikk bli konger i Norge, det var Harald Hårfagre ætten som skulle ha makten i Norge, sa salige Bjørnstjerne. Vi ser idag at han fikk rett, når renspika antikrister og satanister har kuppet vårt kongehus. #Dommedag. Bare perversjoner som tyter utav det hus, dagen lang.

Den norske Konstitusjonen er borte, de som vi hadde etablert som vår Magna Carta – beskytte folket mot onde Herskere, erstattet med en sovjetisk som beskytter makthaverne og ikke borgerne mot makthaverne lenger. Forordnet av det kongehuset og den regjeringen av den jødiske bernadotte slekten som besitter makten over i norge idag.

Mange kristne har veldig stor tro på Donald Trump. Han kan være en Judas. Spørsmålet er om han representerer sine brødre, den israelittiske hvite rase, eller tjener noen andre, de av sin jødiske Kanaan-slekt på farsiden sin, svaret kan finnes i trilogien.

Jakobs Trøbbel. Fra de sovjetiske bolsjevik-jødiske ateistiske kommunister under Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) som myrdet 66 million av vårt folk RUS-Folket (Varangians) fra 1917 iflg Alexandr Solshenitzyn, dro de deretter når der ikke var mer av våre folk å myrde der, til Midt Østen og fikk ved hjelp av politiske venner opprettet en terrorstat «Israel», hvor de fant ut at de ikke trodde på Bibelens gud, men de tror gjerne på at de er ‘guds’ Utvalgte til et Klaus Schwabs Verdensrike ala Soviet 2.0, Klima-Kovid-Krig Inc., fra «Israel» dro de på dobbelt pass og bemanner idag USA Kongress og Regjering med formål å kjøre vårt Amerika i grøfta, så vi ikke kan være verdenspoliti lenger, og få myrdet mest mulig av vårt folk der. «De fleste jøder liker ikke å innrømme det, men vår gud er Lucifer… og vi er hans utvalgte folk.» – Harold Wallace Rosenthal (senior aide to Senator Jacob K. Javits, R-NY).

Og Johansen mener de holder det meste av verden i sjakk med #Epstein utpressing av sentrale politikere, og Samson Option med 250 atomvåpen skjenket dem av deres venner i Norge; Arbeiderpartiets Jens Kristian Hauge og Gudmund Harlem, som ved anledning huset Trotsky i en hytte ved Gjøvik, og de holder for tiden på med å sette inn nådestøtet av Jacobs Trøbbel mot Israelittene; https://www.riksavisen.no/albert-pike-and-three-world-wars/

Johansen i sin bok om slekta, spør; Vil slektning Donald Trump tjene Kvitekrist som alle konger i slektlinjen gjorde i hine hårde tider (Mosterloven 1024), eller vil han tjene de som har kuppet makten og kaller seg «Israelitter» etter nytale definisjon ?

Utav Verdenskrigene ble antikristene lovt å være Herskere i verden

Kort; Fra ‘Alt for Norge’, til ‘Hva er Norge’ som Kong Harald sa det at «nordmenn er jøder, muslimer, budhister, osv..» listet han ALT som nordmenn ALDRI har vært, før frafallet han har befordret, det er kongehusets utvikling og innvikling fra profetiene, frafallet fra Guds vilje (Isaiah 9:6) «Regjeringen på hans skuldre». Når den sataniske påståtte kokain addict Håkon med sine venner i Davos overtar blir alt 100x verre.

Fra Giske kommer en av landets argeste Sionister som kaller seg «kristen», men som er Jødedom Light, for alle praktiske formål Jøde i skinn og sinn. Fra samme sted kommer også norges fremste kristne anti-Sionist. De er forøvrig slekt med hverandre 🙂  Dagens bernadotte kongehus med sine Astartes og Baals & Molok, tjener Satan og sataniske Sionister (John 8:44, Rev. 2:9 & 3:9) som vil ha Satans globale politiske verdensrike, er Jarle Johansens avsluttende kommentar. Det er duket for Armageddon. #GudVinner.

Si Meg, Hvorfor Gråter Du

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring