Giske-Marina saken: Advokater og dommere, justismordenes Satans ormeyngel

Giske-Avisen er en kristen nettavis. Påskemorgen slukker sorgen. Graven er tom. Han har gjenoppstått. Vi avslører de onde menneskene blant oss, de som korsfester uskyldige og lar morderne og udådsmenn som Barrabas gå fri. Vår tids judaser, slik at alle kan bli bevisst og vite om at Satan opererer i vår midte. Og hvordan Satan kontrollerer mennesker gjennom sin innflytelse i deres liv. Her skal våre lesere få et kurs i praktisk rettet anvendt satanisme i samfunnsbyggingen.

Artikkelen vil undersøke mulige strafferettsreaksjoner mot uhederlige jurister i forskjellige slags stillinger, både som saksbehandlere, advokater og dommere i det offentlige. Og vi undersøker om satanister er generelt psykotisk (virkelighetsfjerne). Satanistene er sluppet løs i samfunnet idag synest det, ref. Luk. 10:18, Åp. / Rev. 12:9, 20:7. For at de skal avsløres, Joh. 12:31. Kornet og ugresset skal separeres, Matt. 13:30.

Vi er enig i at Sejersted er for investert med sin klients løgner også i Giske-Marina saken, og ikke med rett, rettferd eller samfunnets interesser for et etteretlig og ærlig RA embete.

«…. Sejersted «ikke virker å ha tatt inn over seg» at han som regjeringsadvokat har en «forpliktelse overfor et samlet samfunn, ikke bare sin klient».»
Regjeringsadvokat Sejersted: «Det jeg prosederte på statens vegne, er den tolkingen av § 112 som staten mener er den riktige, ut fra rettskildene og vanlig juridisk metode. Det er vår prinsipale posisjon.»
https://rett24.no/articles/kritiserer-regjeringsadvokaten-for-klimaprosedyren

Det er ihvertfall IKKE «rettskildene og vanlig juridisk metode» de har brukt på tolkningen av ML § 13 og MF § 31 i Giske-Marina saken (jfr. HR «Pelagia-dommen», ordlyden i §). RA nekter faktisk å oppgi noen som helst rettskilde for sin tolkning. Giske Marina blir faktisk nektet av dommer å spørre dem om det (?).

Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas : «Jeg vil heller si at staten som part står i en viss særstilling, man kan forvente at staten skal opptre ansvarlig i argumentasjonen«.  https://rett24.no/articles/-regjeringsadvokaten-star-ikke-i-noen-saerstilling

Man kunne vel håpet på det, men den gang ei.

Vår kilde Jarle Johansen som har studert på dem i mange saker gjennom 25 år som forfatter, mener at deres notoriske nærmest kollektive uhederlighet, for det tilhører unntaket at noen er hederlig av dem, kan kun forklares åndelig. Deres motivasjoner og intensjoner – faktureringen blir viktigere enn å hjelpe klientene – gjør dem lett til enkle offer for demoniske krefter (1 Pet 5.8). De har blitt advokater for å fakturere og hva de kan tjene, ikke for hva de kan tjene verden med sine mer eller mindre verdifulle talenter. Bibelsk kaller dette at de har en «stronghold» – enkel vei inn i dem for Satan (2 Corinthians 2:11, 10:4).

Du kan gjerne spørre: Hvorfor legger Statens menn og kvinner så mye energi i å skjøtte Haldor Giske og Marit Giske sine interesser ? Hvorfor holder Staten med dem som lyver og bedrar, og ikke dem som kan dokumentere alt de sier ? Det skal vi søke å finne svar på. «Noen» har snakket sammen, og juristene skal hjelpe hverandre, skjule hverandres blemmer, kollegiale lojaliteter (dommere inkludert), ikke en domstol for Giske Marina til å få rett og rettferdighet.

I denne artikkel skal vi gå inn i hvordan Satans folk konspirerer mot Guds Folk, i en helt praktisk sammenheng. Vi skal se hvordan samfunnets lokale og nasjonale «krem» og elite i samfunnets øverste institusjoner i virkeligheten er garantistene for at urett og bedrag, løgn og uhederlighet vinner i verden og i samfunnet. Av Satans fanebæreres fremferd alene kan vi fastslå dette. Det er ikke vanskelig å se heller.

Som vi vet er defininisjon at som Jesus instruerer oss; vi skal kjenne dem igjen på fruktene, av deres handlinger, hva de gjør og hvem de er, det skal avsløre dem (Matt. 7:16). Og vi vet at Satans ormeyngel de elsker løgnene og hater sannheten. De vil løpe fra sannheten og slåss mot sannheten, med alt de har. De vil kjempe med alle midler for å beskytte løgnene sine, og uretten sin. 6 stk. gjenopptagelsesbegjæringer tok det i Baneheia-saken. De fleste jurister er uten nese for rett og galt. Å ha med dem å gjøre er verre å vinne enn i Lotto, selv om alle bevisene er mot dem, søker de krakilsk å gjennomføre sin vilje.

Er det Orderud-saken neste som skal avsløre disse for alle, når satanister og idioter skal finne sannheten, finner de bare nye løgner :

«Uff nå hadde det vel vært godt å prate litt med søstera di! Opps jeg drepte henne også».
«TV 2 er imidlertid kjent med at han tidlig skal ha blitt sjekket ut av saken.»

https://www.tv2.no/nyheter/14669515/

Naboen din kan godt være en praktiserende satanist uten du vet om det. De lyver glatt, og de har ingen dårlig samvittighet for å skape store problemer for et medmenneske. Slik sett er de som Judaser, angir ved løgn på en uskyldig, for å tjene noen sølvpenger på det selv. Tilrive seg andres eiendom i denne saken. Judas var i det minste mann nok til å ta selvmord når han fant ut hva urett han gjorde.

Bibelen går i oppfyllelse for våre øyne:

Romans 1:18 For Guds vrede er åpenbart fra himmelen mot all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker, som ved sin urettferdighet undertrykker sannheten.
Romans 1:28 med henvisning til dem som Gud har forkastet som gudløse og ugudelige (reprobater).
2 Thessalonians 2:10-11 Synderne elsker å synde. De er fortapt i synd fordi de ikke elsket sannheten som ville redde dem. 11 Av denne grunn vil Gud tillate dem å følge falsk lære, så de vil tro enhver løgn.
Titus 1:16: «De bekjenner at de kjenner Gud, men de fornekter ham ved sine gjerninger. De er avskyelige, ulydige, uskikket til noen god gjerning.» (sagt av Bibelen om Ordføreren i Giske bl.a.).

Vi skal se på hvor nøyaktig disse blir oppfylt i saken. Slik som Christian Bale takker Satan i Golden Globes tale for å inspirere hans rolle som Dick Cheney, slik kan «vinnerne» i Giske-Marina saken takke Satan for inspirasjonen til alle løgnene de trengte for å vinne denne saken. Det er som om de kaster 40 løgnballer opp i luften, og Giske Marina taper saken om de ikke klarer å ta imot alle ballene. Giske Marina får i rettsak ikke bestride og be om utdyping på en eneste av ballene skal vi se. Hver og en av dem tror seg nok supersmart for å lyve så godt, at de fikk med saksbehandlere og dommer. Men sannheten var at både saksbehandler og dommer er like så satanisk som dem, at de opptrer i en uHellig konspirasjon. Gud kan ha noen overraskelser for dem.

Jarle Johansen fra Giske og medeier av Giske Marina sin molo på Giske har i 25 år skrevet nesten 900 artikler om historiske som om åndelige ting, og er vel en av norges fremste forfattere. Ikke mange som har +30.000 lesere (registrerer kun unike lesere) i løpet av noen få år – den artikkel skrevet i 2017. Denne om Donald Trump står telleren pr. d.d. slik:

Jarle Johansen har vist ved denne artikkel hvordan Satans Folk hvert øyeblikk av dagen er styrt av Satan, ved de stemmer de får i sitt hode og sine tanker. Menneskene tenker egentlig ikke så veldig mye selv. Mye mer enn å være tenkende mennesker er de antenner for åndskrefter de ikke engang vet om. De tror det er sine egne tanker forklarer artikkel, men nettopp som kristne er styrt av Hellige Ånde som inspirasjon for tanker, slik er satanister styrt av Satan. Mennesket er egentlig en observatør og velger av tankene de vil ha, inspirasjon de velger for valgene de gjør.

De som skriver om alt det tåpelig som makthaverne i Norge gir dem støtte til, for å ikke skrive om noe viktig, blir kjøpt av bibliotekene og ser ut dermed har ca. 666 lesere, eller så mange bibioteker som det er i Norge (667). Dette er egentlig en skjult korrupsjon av skriveføre mennesker. Skriver de om noe for makthaverne som er kompromitterende så få de ikke en krone, da forsvinner de utav «kulturlivets» budsjetter. Det kan de ikke risikere. Kulturlivet er maktens lydige skjøgehunder alle som en gjennom «kulturstøtte».

Folk tror NORGE er bedre enn Nord-Korea, det er det ikke. Det er bare mer proft gjennomført hjernevask. Mange kan i disse tider lure på hvordan Liland-sak, Torgersen-sak, Baneheiesaker, og Tengs-saker er mulig. Når dere har lest ferdig denne artikkel, så skjønner dere hvorfor slike saker skjer. Her skal vi vise hvorfor det stadig skjer justismord – rettsalene i Norge er ikke om rett og rettferdighet, det er om at Satans Ormeyngel skal ta unna sine venner, og knuse sine felles personlige fiender de har lagt for hat – de er ute etter kristen manns blod som profetert:

Haldor Giske og Marit Giske Snipsøyr sin påstand. Påstanden kan ikke begrunnes, de har ingen dokumenter som bevis. Den er kun fremsatt i trakasserende og sjikane øyemed, i ren ondskap altså.

Brev-oppmåling-071020 Asplan Viak AS v/Håkon Kvile

De har absolutt ingen dokumentasjon for sin påstand. Ingen offentlige instanser eller Oppmåler spør dem om dokumentasjon for sine påstander. Definisjonen av umatrikulert grunn i MF § 2 l) er nøyaktig oppfylt.

ER de dum eller bare spiller de dum ? La oss begynne:

Kommuneadvokat Ingvar H. Seth. Vi husker hvordan kommuneadvokat Ingvar H. Seth fikk sin venn dommeren Kjetil Gjøen i sak 19-132521TVI-SUMO til å idømme en 7-8 mann et sameie ingen av dem visste de hadde. 6-7 av dem ble dømt in absentia. Uten noen av dem fikk kontradiksjon, uttale seg om saken ovenfor retten. Hvilket selvfølgelig er helt ulovlig. Slike bagateller som norsk lov bryr ikke satanister seg om. En er ganske god venn med dommeren for å få til dette.

Samme kommuneadvokat Ingvar H. Seth som satte igang Giske Marina saken med å påstå at Giske Marina hadde en servitutt (begrenset rettighet).

Giske Marina klaget inn denne sjefssatanist til Advokatforeningens Klageordning. Hans kolleger frifant ham for alle anklager. Alt han gjorde, løgnene han fremla, bedrageriet og tyveriet han sikret, alt var for å «hindre urett og sikre rett» iflg advokatkollegene (satanister inverterer alt, de snur ting på hodet).

Jarle Johansens klage på han, måtte altså kommuneadvokaten hevne seg på klageren for. Så når klager kom med matrikuleringssøknad til kommunen fant han det opportunt å bruke samme modus operandi igjen, noen eier over, under og midt imellom og så videre… skikkelig spesielt, –  hvordan slike imaginære servitutter er populær å hevde i bedrageriformål. Rettsvesenet har blitt fremste medhjelper for de som vil bedra, de har alt å vinne, ingenting å tape, som det er nå. De blir aldri straffet for å lyve.

Advokat Paul Aakre. Advokaten markedsførte seg som ekspert på slike saker med offentlig veier, m.v. Vi klaget han inn for Advokatforeningens Disiplinærnemd, som alle advokater i denne saken blir, fordi han har ikke lov å ta på seg saker hvor han er inkompetent, markedsføre seg som spesielt, med spesialist betaling. Mannen hadde ikke peiling. Alle som har blitt klaget inn for Advokatklageordningen blir frikjent. Det kan være åpenbart de bryter de etiske regler, men deres kolleger frikjenner dem nesten alltid. Verdt å merke seg at brudd på de etiske regler kan nå straffeforfølges, siden de er tatt inn i Domstolloven § 224.

Dommer Knut Anders Oskarson, samme dommer som for 25 år siden slo Jarle Johansen sitt forlag (Sagaheim) konkurs, hvor eieren deretter påviste økonomisk at det var ikke konkurs før saken, men etter at dommeren hadde latt sin venn og bobestyrer Erling Flisnes forsyne seg av utestående mva kr. 70.000 så var forlaget konkurs. Det var altså dommeren som gjorde det konkurs, ikke eieren.

Oskarson uttaler i Giske Marina sin sak 27- 119653TVI -TMO/TALE om bevissikring :

Han har overhodet ikke fått med seg at det er Jarle Johansen som er sjikanert i 2 år av Haldor Giske, med løgn og bedrag. Satans Ormeyngel står sammen, og beskytter hverandre. Det er verdens eldste og mest kjente konspirasjon. Mannen er psykologisk forstyrret, det er et kjennetegn ved satanister at de ikke kan forholde seg til virkeligheten, sannheten, som vi skal se nedenfor når de skal vurdere papirene.

Dette skal liksom være en norsk dommer:

  1. Matrikkelkartet og forsåvidt også grunnboken beviser ikke nødvendigvis hvem som eier, jfr. Tinglysingsloven § 15. Heftet i Haldor Giske sin grunnbok angir hvem som eier..
  2. Dommeren forstår ikke hva ordet «hjemmel» betyr, forskjellen på reell eier og formell eier.

Høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg har skrevet følgende i sin bok «Tinglysing», Cappelen Akademisk Forlag 2009:

«Grunnboka angir ikke nødvendigvis eiendommens reelle eier, og verken § 14 eller andre bestemmelser i tinglysingsloven tar direkte stilling til hvem som er den reelle eieren av en fast eiendom.»

Grunnboken forteller hvem som er berettiget

Mange bør kanske undre seg over om de har det særs vondt av å være så dum, de «proffe» jurister og dommere som ikke kan det mest elementære av dynamisk tingsrett.

«Grunnbokshjemmelen til bygningene tilligger da den som har grunnbokshjemmel som eier av grunnen, så lenge ikke en annen er utpekt som berettiget, jfr. tinglysingsloven § 15 første og annet ledd»
https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-1998-286-k

‘Tinglysing’, av Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech, Side 210 :

«Erverv av grunnbokshjemmel etter tinglysingsloven § 14 andre ledd er utelukkende et formelt spørsmål; så lenge dokumentet som tinglyses, innebærer et «ubetinget eiendomserverv», vil det gi rekvirenten grunnbokshjemmel, uavhengig av om rekvirenten har overtatt eierrådigheten fra selgeren.

Om et dokument er benevnt «skjøte», «erklæring» eller annet, er uten betydning. Et gavebrev kan etter sitt innhold innebære et ubetinget eiendomserverv.205 Et ubetinget skjøte er i praksis det vanligste hjemmelsoverføringsdokumentet. Se for eksempel Frostating lagmannsretts kjennelse 2. oktober 1995 (LF-1995-342)..»

Når det norske folk lar slike idioter dømme og komme til makt, så går landet til grunne av all uretten, påpeker Jarle Johansen til Giske-Avisen.

Kan jeg tinglyse en kjøpekontrakt?

Ja, en kjøpekontrakt kan normalt tinglyses, og på denne måten kan du offentliggjøre at det er inngått en avtale om kjøp av eiendommen. Men kjøpekontrakten endrer ikke grunnbokshjemmelen til eiendommen, da må du tinglyse et skjøte. https://www.kartverket.no/eiendom/faq/faq-tinglysing#heading-12001

Tinglyse skjøtet. Tinglysing er frivillig. Hvis en ikke tinglyser hjemmelsovergang så slipper en dokumentavgift. Derfor kan det tinglyses som et hefte.

§ 17. Overføring av grunnbokshjemmel.
Ved tinglysing av dokument som gjelder en frivillig rettsstiftelse, overføres grunnbokshjemmelen når dokumentet gir uttrykk for et ubetinget eiendoms- eller rettighetserverv. Gir dokumentet uttrykk for et betinget erverv, går hjemmelen over når det blir tinglyst bevis for eller er en vitterlig kjensgjerning at den betingelse som ervervet er gjort avhengig av, er oppfylt.
https://lovdata.no/pro/forarbeid/nou-1982-17/KAPITTEL_6-2-15

Dommere har ett annet opplegg for etteretlighet enn oss vanlige folk kan det synest som. Jarle Johansen sier han har kjent Oskarson i 25 år som en praktiserende satanist (definisijon: elsker løgnene, Joh. 8:44) :

«Grunnbokshjemmel betegner den eller de som er tinglyst som eiere av en fast eiendom. Dette vil normalt være sammenfallende med den som er eier av eiendommen, men det hender også at grunnbokshjemmelen står på en annen enn den som er reell eier. En slik hjemmel etableres ved tinglysing.»
https://www.eiendomsrett.no/grunnbokshjemmel/

Advokat Josef Hildre, ennå en av urettens disipler forleder Haldor Giske til å tro at hans anførsler er riktige, når de bent frem er helt på viddene, fordi

Advokat Josef Hildre overbeviser Haldor Giske at han har rett, for å tjene maks penger på saken og klienten

Skal ikke en advokat vite bedre ?

Statens Kartverk sier:

«Rettigheten er matrikuleringspliktig dersom det i avtalen etableres rett til eksklusivt bruk av et bestemt areal, tiltakene er av varig karakter, og avtalen ikke faller inn under unntaket for kravet til matrikulering i matrikkelforskriften § 30 første til tredje ledd. Dette er en videreføring av prinsippene og praksisen som gjaldt under delingsloven.

Tinglysingsmyndigheten legger til grunn at rettighetshaveren får grunnbokshjemmel til rettigheten når stiftelsesgrunnlaget blir tinglyst, med mindre det eksplisitt fremgår at det er tale om opsjonsrettigheter som skal formaliseres i senere avtaler, jf. tinglysingsloven § 14.

Ledninger vil være matrikuleringspliktige, dersom forholdet gir rett til eksklusiv bruk av et bestemt areal, jf. matrikkelloven § 30 tredje ledd»

https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2014-42310

Og videre samme dom:

«Lagmannsretten er kommet til at anken forkastes, og kan i det vesentlige slutte seg til Statens kartverks begrunnelse

Lagmannsretten finner at avtalen må forstås som et dokument som gir grunnbokshjemmel til festerett, jf. tinglysingsloven § 12 a, fordi det etter ordlyden er et ubetinget erverv av leierett, jf. tinglysingsloven § 14 annet og tredje ledd

Tinglysingsloven § 12a fastsetter forbud mot tinglysing av dokument dersom det inneholder rettigheter som er matrikuleringspliktige og matrikulering ikke er gjennomført

Det er på det rene at den aktuelle avtalen har en varighet på mer enn 10 år, jf. avtalens punkt 3, og det alminnelige utgangspunkt er at alle anlegg og tiltak av slik varig karakter skal registreres og kartfestes.»

https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2014-42310

Advokatforeningens kollegiale disiplinærnemd frigjorde Josef Hilde for alle anklager at han nok i denne saken ivaretar sitt inntekts tarv mer enn sin klients tarv, brudd med Domstolloven § 224. Vi sterkt usikker på hva slags tarv det tjener hos Haldor Giske at naboen hans ikke får matrikulert sin eiendom pga av ham og hans løgner. Pur faenskap, er det et berettiget tarv? Idet advokaten nok har påført klienten store erstatnings risiko. Josef Hilde tjente 15.000 på denne uttallelse, hvor han på ulovfestet grunnlag har forledet sin klient til å tro han eier grunnen under kai og vei, slik at advokaten har stort fremtidig inntektspotensiale på klienten. Vil han splitte erstatningen klienten skal betale til Giske Marina også… for tapene som følge av denne rådgivning?

Bør erstatning for dette idømmes «in solidium» ? Bør Haldor Giskes forsikringsselskap varsles om at denne saken han kan komme til å ta på husforsikringen sin, til betaling av Hildre, at den er en kreert sak for å ivareta Hildres tarv – kun det ?

«– Det kan være på tide at Høyesterett igjen fremmer en sak om advokaters profesjonsansvar, mener Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, etter nok en erstatningsdom i lagmannsretten»
https://rett24.no/articles/kluge-domt-til-a-betale-3-2-millioner-etter-uaktsom-radgivning

Redaktør Hanna Relling-Berg. Journalister er kjøpt av pressestøtten å la all urett få gå ubemerket avsted. Uten den hadde de sultet ihjel. Få gidder å lese løgn-media. Korrupte kjøpte og betalte kjerringer som redaktører for den Fjerde Statsmakt, som Hanna Relling-Berg. Helt mislykket, på absolutt alle nivå av å være kritisk til makten, er hun maktens skjøgehund, må logre, logring er hva hun er betalt for, 1.5 million i året for å være makthavernes lydige skjøgehund :

Dommer Solveig Birgitte Moe er veldig bekymret for at deres løgner skal bli avslørt, så hun allerede bestemt at ingen av dem trenger å forklare seg, de slipper å forklare hva de mener med idiotvedtaket sitt. Hun synest å ha bestemt seg for at hun vet nok, til å frikjenne staten i søksmålet, for hun vil ikke vite svaret på spørsmålene (?). Finnes der en saklig grunn til ikke å ville vite svarene ?

2043_001

Så langt har motparten fått medhold i alle sine krav:

    • Muntlig hovedforhandling fremfor skriftlig sak (best strategi for løgn).
    • Avvise Giske Marina vitnebevis, Dag Høgvard
    • Retten ikke behjelpelig å tvinge motparten til å utdype og forklare lovhjemmel brukt for nektelse.

Noen andre enn oss som mener det er merkelig at Saksøker ikke skal få lov i en rettsal å spørre motparten disse saklige spørsmål ? Finnes det en saklig grunn til at Saksøker ikke bør få vite svarene på lovhjemlene de påberoper seg? Det kan synest som dommeren mener hun forstår dem, men hjelper det Saksøker at hun forstår det, om ikke de får svar så de også kunne forstå dem ? Det er faktisk begrunnelser som skulle vært gitt allerede i vedtak, etter Fvl. § 25, «gjøre parten istand til å forstå vedtaket».

Rettens administrator, brev 28.03.22: «Retten finner at staten … () … har redegjort tilstrekkelig for sitt syn på saken, herunder det rettslige grunnlaget for sitt standpunkt, i tilsvaret og senere prosesskriv. Retten kan derfor ikke se at det er grunnlag for å pålegge at det gis en ytterligere begrunnelse». (?)…

Akkurat det sa dommers juristkollega Susanne Fostvedt og Statsforvalters saksbehandler i email 6.4.2021, hun trengte ikke mer inforamsjon (i forhold til det feil vedtak hun hadde bestemt seg for) – hvordan kan de vite at informasjonen er uvesentlig før de har fått den? : «Min vurdering er at jeg har de opplysningene jeg trenger i saken og at det ikke er nødvendig å gjennomføre et møte. »

Vi så deretter hva hun hadde bestemt seg for. Vedtaket hun kom med, som nå er oppe gyldigheten av til doms. Et vedtak de nekter å oppgi adekvat hjemmel for, med dommers beskyttelse slipper de å forklare sin lovhjemmelbruk.

De vet nok til å sementere sin fordom. Hvordan kan de vite at hva som kommer ikke er veldig avgjørende for en annet faktum enn de hittil har overbevist seg selv om? Denne krakilske motvilje er i virkeligheten en beskyttelse av sin fordom; «Nei, ikke send meg mer slik at jeg må revurdere min fordom!».

Regjeringsadvokat Nora Mageli. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sin jurist som i saken er forsvarsdvokat for kollega Susanne Fostvedt og ivaretar Haldor Giske sine interesser. De som lyver og bedrar kan alltid påregne Statens ressurser stilles til deres dispoisjon. Derfor har vi så mye justismord i Norge. De uskyldige med retten og sannheten på sin side kan påregne alle Statens ressurser settes inn for å knuse en.

Satanister tjener samme åndsmakt. Satan lover mye penger til dem som tjener Satan. Derfor er advokater flest mye mer opptatt av fakturerbar tid, enn hvor effektiv de er å hjelpe klienten. De er ikke blitt advokater for å hjelpe noen, de har blitt det for hvor mye de kan tjene, hvor godt de kan kjenne loven slik at de kan omgå den for lyve og bedra maksimum for seg selv, sine kolleger og sine venner.

Avsnitt 2 og 3 i statens prosesskrift 12.04.2022 som drar inn Haldor Giske i denne saken kan strykes. Det er ganske spesielt at Forvaltningen og Regjeringsadvokaten har grepet inn i privatrettslige forhold og påstår at Giske Marina har en «servitutt», altså en rettighet i «fremmed eiendom» (ref. definisjon av servitutt), altså fastslår Regjeringsadvokaten ved sin påstand at Giske Marina ikke eier arealet, at Giske Marina sin rett er på fremmed eiendom, tilhører dem ikke. De anser det bevist. Hvordan de beviser det vil de ikke besvare. Det er hvordan kengurudomstoler fungerer i Norge, at de kan velge hva de vil forklare seg om.

Skulle ikke forundre oss at de får juristkollega dommer med på at ikke de skal få partsforklare seg, jfr. Tvl. 23-2 : «Parter er pliktig å avgi personlig partsforklaring om en part eller retten krever det, jf. § tvl. § 23-1 første ledd.»

Som vi vet fra før bryr de seg ikke synderlig om hva lovene sier. De finner på noe som bortforklarer lovens intensjon. Løgnere er flink til det.

Haldor Giske har ingen partsinteresse i denne sak. Vi har en sak mot kommune og stat som nekter å matrikulere, i strid med loven, nektelse uten lovhjemmel.

Statens partsfullmektig påstår nå Giske Marina har tinglyst en servitutt, «en begrenset rettighet i fremmed eiendom«. De har gått bort fra det opprinnelige beviste nå, fordi de sikkert har blitt fortalt av noen som har tenkeevne i sin krets av mennesker, at evigvarende totale eksklusive bruksretter som Haldor Giske og Marit Giske hevder, selvfølgelig kan matrikuleres – det er ingen nektelsesgrunn. Statens prrosessfullmektig er derfor avhengig av å utvikle løgnen sin, litt mer avansert nivå, for å forsvare nektelsen å matrikulere.

På grunn av det etter hvert har trengt seg inn i deres sinn, så trenger de nå en ny løgn som stemmer bedre med deres formål. Så nå går de bort fra Haldor Giske og Marit Giske sin løgn, og skaper sin egen. Helt utrolig. Psykotisk. De klarer ikke forholde seg til virkeligheten, til alle dokumenter og rettskilder som sier det motsatte. Løgnaktige satanister holder sammen, beskytter hverandre:

2021-1199-0066 Sluttinnlegg til Møre og Romsdal tingrett 1212417_865179_0

Vi kan lure på, gjør det vondt å være så dum? Eller så gjennomført løgnaktig helt bevisst ? De finner på en masse løgner, virrer seg dypere og dypere inn i nettet. Det heter seg at løgnen klaker på seg, ene løgnen må forsvares med nye. Det viser denne saken. Satan og satanister er svært kreative, det skal de ha..

Psykotiske mennesker er vanskelig å forholde seg til. De nekter å forholde seg til ett eneste av de punktene fra virkeligheten nedenfor… alt tilsier at Statsforvalters lettsindige konklusjon er feil, hun har ingenting som støtter sitt vedtak enn udokumenterte løgner, de har meldt seg ut av virkeligheten inni et satanisk mentalt univers, og vil ikke engang forklare hvorfor de mener at Tomas L. Giske sin underskrift på hjemmeloverføringsdokument i 1921 ikke gjelder lenger….

GE1921 til eiendom

Sannsynliggjøringen for eiendomsrett

sannsynliggjøring eiendomsrett l siste

Beregne sannsynlighet og bevisovervekt, det er vanskelige greier. For jurister. Mer dumskap skal en vanskelig finne enn i dette systemet. Det holder de kan telle til 12 på venstresiden Og finne at det er 0 på høyresiden.

Bør de straffes?

Lurer noen på hvordan juristene og forvaltningen får til Liland-sak, Torgersen-sak, Baneheiesaker og Tengs-saker i en lang ubrutt linje – de synes ute av stand til å å lære av noe som helst ? Ingen trenger lure på noe av det lenger. Juristene er opplært til å engasjere seg for løgner og bedrag. De hater sannheten, unngår den med alle midler. Det ser vi i denne saken med Giske-Marina. Vi i Giske-Avisen mener at problemet ikke blir løst før juristene kastes utav dommerstillingen. Nå er det kollegialiteten som styrer sakene. Det er fint å frembære saker i gode kollegers og venners lag. Ikke retten, ikke rettferdigheten som blir ivaretatt.

Vi har det litt moro med å avsløre uhederlige advokater, brodne kar i juriststanden.

«Og så må man på generelt grunnlag selvsagt ta med seg at alle advokater har et ansvar for ikke å fremme åpenbart grunnløse søksmål eller anførsler, men det blir en annen diskusjon, sier Wessel-Aas.»
https://rett24.no/articles/-regjeringsadvokaten-star-ikke-i-noen-saerstilling

Regjeringsadvokat er «omfattet av det etiske regelverket for advokater, jf. domstolloven § 223 første ledd første punktum», opplyser Advokatforeningen oss. Vi skulle gjerne visst av Advokatforeningens leder Wessel-Aas hva en kan gjøre om dette ansvaret ikke tas på alvor og brytes.

En ganske besynderlig situasjon. Juristene nekter å forholde seg til det dokumenterte og tinglyste. De vil KUN holde fast ved det imaginære, det forestilte, det psykotiske; bruksrett, servitutt, m.v. Hva mangler disse menneskene egentlig? Eneste forklaring vi finner er av åndelig art. Deres sinn er forpestet av en løgnens ånd, i Bibelen benevnt som Satan.

Vi har skrevet om at Regjeringsadvokaten har blandet seg i privatrettslige fohold, og påstår at Giske Marina ikke eier arealet (?), i strid med alle saken dokumenter, – der finnes ingen annen dokumenter i saken som beviser annet enn full og total eiendomsrett (?).

«Advokatvirksomhet skal utøves i samsvar med god advokatskikk.»
https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/§224

Veldig bra. Om ikke vanker det straff etter DSL § 202, 213, 224 m.v., «annen rettstridig atferd«… også etter Straffelovens §§ 171 & 173.

Straffeloven § 157 Motarbeiding av rettsvesenet

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som….. annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste

Med aktør i rettsvesenet menes den som
a) er fornærmet i en straffesak, har anmeldt et straffbart forhold eller anlagt søksmål i en sivil sak,»

DSL. § 202 : «Straff av bøter kan også ilegges en part, partshjelper, stedfortreder, prosessfullmektig eller rettslig medhjelper, når han unødig vidløftiggjør saken, eller når han ved falske eller åpenbart intetsigende påstander eller påskudd eller ved annen uredelighet har søkt å hindre sakens rette oplysning eller å trekke den utilbørlig i langdrag.«. https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/§202

DSL. § 213 : «Naar det ikke gjælder dommere, kan enhver ret, som har med saken at gjøre, ilægge straf og erstatning efter dette kapitel uten særskilt søksmaal eller tiltale. I de tilfælde, som er nævnt i § 200, kan domstolen ogsaa ilægge bøter efter andre straffebestemmelser. » https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/§213

Hvor har de bevis på den bruksrett eller servitutt de prosederer på ?

Det er dermed ganske spesielt at Forvaltningen og Regjeringsadvokaten også i sitt siste prosesskrift til Tingretten har grepet inn i privatrettslige forhold og påstår at Giske Marina har en rettighet i «fremmed eiendom» (ref. definisjon av ‘servitutt’, som påstått), altså fastslår at Giske Marina ikke eier arealet de har kjøpt av Staten (Kystverket) (?).

Hmmm.. dette er ganske besynderlig uttallelse, gitt at selv Regjeringsadvokater er pålagt å kun fremlegge sannheter for retten.

«4.2 En advokat skal ikke bevisst gi uriktige eller villedende opplysninger 4) til retten.»
https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/kommentarutgaven/

I vår bevisbunke i saken, er der uomtvistelige bevis som motbeviser hva Regjeringsadvokat hevder. Altså er det bevisst løgn de frembærer til retten. Det er straffbart: https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/§200

Regjeringsadvokaten er tilbudt herved samtidig imøtegåelse av hva vi har skrevet om forholdet i vår artikkel om saken. Hva tror vi jurist dommeren vil gjøre, når ene parten påstår at hennes jurist-kollega bør straffes etter disse straffeparagrafer ? 🙂 (ikke hold pusten, vi vet hva jurist-dommeren gjør).

«Advokaten skal ikke identifiseres med klientens [sin venninne og juristkollega Fostvedt hos Statsforvalter] standpunkter, heller ikke regjeringsadvokaten, mener Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.»
https://rett24.no/articles/-regjeringsadvokaten-star-ikke-i-noen-saerstilling

Jojo. Idealet er bra. Det er et godt stykke å gå før de når det. Gitt at advokaten da ikke adopterer sin klients løgner og væremåter, og VIL identifiseres med dem da. Advokaten er vel forbudt å viderebringe klientens løgner. Objektivitet og nøytralitet er vanskelig saker. Spesielt for de som allerede åndelig sett kan ha valgt side med Løgnens Far (Joh. 8:44). Da har de faktisk ikke frihet til å velge annet enn løgnen og uretten. Syndens slaveri. Det er hva de vil være dedikert til.

Vi må selvfølgelig vurdere.. Dumskap og mangel på intelligens kan vel ikke straffes. Men bør en ikke kunne kreve at de som Staten gir embete, de sikrer Staten at de også har hjernekapasitet ? Hva er så vanskelig med dette ? Når det lyves om en servitutt som ikke finnes i andre enn de psykotiske (virkelighetsfjerne «oppfattelse av virkeligheten er svært forstyrret.») satanisters hoder… Når det er så enkelt som å kunne telle til 12, og litt enkel prosentregning, og ikke blir gjort, er det da ikke gjort med forsett ? :

Virkeligheten, de faktiske forhold som ingen vil vite av:

sannsynliggjøring eiendomsrett l siste

.
Blowin’ In The Wind

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring