Bergens Tidende og Jens Kihl fremst i satanisme religionens utbredelse

Jeg forrakter satanister, fra bunnen av min sjel. Veike svake mennesker, stakkarer, som ikke klarer å motstå en eneste dyrisk impuls i sitt perverse driftsliv. De MÅ ha tilfredstillelse for enhver impuls.

Om ikke så lenge begynner det vel at oppstår der en pedofilifølelse i deres perverse driftsliv, så må de ha myndighetenes «hjelp» til å få «normalisert» og tilfredstille det også (hvor settes grensen for ikke-kristne? for kristne er grensen passert for lenge siden). Fornuften har tatt ferie, emosjonene råder, #rosaKompetanse. Det blir PRIDE flagget for de som ‘kommer ut av skapet’ som pedofile. Feiret. Neste steg på «utviklingen» det, så er det bestialitet (dyresex), nekrofili osv, for de ‘humane’.

«Satan lokker med at sex i alle former er livets store lykke.»
https://idag.no/kommentarer/en-hellig-gud-et-hellig-folk/19.36584

De må jo også få rett til ‘likeverd’, elske den de vil uten å bli straffet, ringeaktet, diskriminert eller hatet, ikke bli banket opp… jojo.. mulig det, men hva med barna, hva med dyrene, har de rett til beskyttelse? Hva med sømmeligheten, hva med Straffelovens §§ 298, 305 & 311 forbud mot uanstendighet, og å utsette barn for det ?

Dere kan kreve å bli untatt kristen evangelisering i skolen. Kan kristne kreve å slippe satanistisk propaganderier og promotering av en satanisk hedonistisk livsstil i klasserommet og i det offentlige rom av organisasjoners misjonærer  som i FRI som blir invitert til barnehagene og klasserommene for å promotere sin satanisme?

Avhold, tilbakevisning, selvnektelse (lutring), pietisme, eventuelt fullt sølibat og dermed oppnå Åndens seier over kjødet og materien (Verden), det er kristnes modus. Kjødet er svakt men Ånden er rik. Bruker hodet. Hodets og logikkens (det mannlige, rasjonelle) seier over følelsene og emosjonene (det kvinnelige). En ‘Korsfester’ seg selv og kroppens drifter og krav, og vinner over seg selv, og Verden, og får med det Hellige Ånde. Satanistenes er motsatt. Blir en sentrert og forankret i underlivet, så forblir en der, i underlivets hedonistiske gleder, for evig – highway to Hell. En utvikler seg faktisk ikke forbi det aller laveste mest mundane og primitive blodrøde chakra punkt, det som binder en til jorden og verden, for å dra litt budhisme inn i det også.

Satanistene propaganderer og rekrutterer

LHBTIQ-bevegelsen tar oss inn i det totalitære, skriver Kjell Skartveit godt på document.no idag, og fortsetter: «Lovgivningen som liksom skal beskytte skeive, har noe religiøst over seg. Den fremstår som en ny blasfemi­lovgivning, der avvik er den nye hellig­dommen. Det er avviket som opphøyes og dyrkes, og den som ikke vil underkaste seg, risikerer altså straffeforfølgelse.»

Dette er veldig godt observert. Og vi skal se på hva slags religion det er her.

Denne debatten er interessant på flere nivåer, fordi politiet er hjernevasket til å tro at satanisme religionen er hellig idag, men faktisk er kristne like mye beskyttet av samme diskrimineringslov og hatlover som satanistene er det. Det går også på at om politiet skulle gripe inn på at kristne sier imot satanistene, så vil de være imot meningsgmangfold og faktisk vil da Politistaten ha blitt de største fiender av demokratiet. Da hadde det blitt interessant å leve i, om vi kunne fått dette bekreftet. Da hadde Jødestaten bekreftet sin hang til terrorvelde, alltid. Da vil det kristne demokratiske systemet for evig og alltid ha bevist sin overlegenhet til det Jødiske politistat systemet. Problemet er at det kristne systemet har behov for en viss grad av homogenitet og likeverdig fordel kunnskap hos borgerskapet/innbyggerne. Slik kunnskap hindres av satanistene. Satanistenes samfunnsorden er bermens og gatas parlament, idiotenes tyranni.

Demokratiet går imot satanistenes meningsmonopol. Vi vet at norske myndigheter har tjent og tjener den internasjonale jødedommen, ikke det norske folk, siden andre verdenskrig, Håkon Lie sa «Vi skulle skape det Nye Jerusalem» (for Jødene). Jesus provoserte satanistene i sin samtid til handlingen som ble deres bane. De gjorde ende på seg selv, høster som de sår. Vi kan gjøre dette igjen.

Det vil være interessant om politi og myndigheter bryter det prinsipp. Min provokative form som vanlig vil min artikkel se om myndighetene innser forskjellen, eller om de vil være Kaifaser, Judaser og Herodeser, ikke ha integritet nok til å toe sine hender som Pilatus engang, der disse heslige Jøder står der med sine kvekk «korsfest ham, korsfest ham«. Jeg forrakter deres svakhet og veikhet, ikke istand til å ta en debatt mann mot mann, men må skrike på «myndighetene» for «hat», for den minste ting som går den sataniske berme imot (Rev. 2.9 & 3.9). Matthew 27:25.

Ingen har vist seg så hatefull gjennom historien som dem selv, beviselig, så vennligst hold kjeft om hat. Jeg eller min familie i 10+ generasjoner (meg bekjent) har aldri eid en eneste slave, aldri krummet et hårstrå på noen satanistisk Jødes hode, så klapp igjen.

Jeg kjenner forfatteren, Skaperen av Verden, så jeg vet hvordan dette ender fra Bibelen, så vær forsiktig med deres overmot, den som graver en grav for andre og deres nasjoner, de vil kunne befinne seg i den selv, plutselig kan dere befinne dere uten fluktmuligheter, uten escape røverstat (Luke 21:20-22), og dere må tilbringe den hos oss her i den elendigheten dere har skapt:

antiChrist Israel will go up in Flames
https://www.riksavisen.no/antichrist-israel-will-go-up-in-flames/

Jeg er av Hårfagreslekten. En slektning som jobbet på Ålesund Museum hele livet sin slektsgranskning viste det. Dette er mitt land. Som Bjørnstjerne Bjørnson mener jeg at de tre siste konger av Bernadotte-slekten burde vært kastet av tronen for lenge siden, forrædere og babylonske bedragere, gradvis gikk nasjonen til grunne under deres «beskyttelse» av Kvitekrists nasjon. Gradvis bygget de den ned. Subversjon. Hverken Jens Kihl eller andre slags Jøder bør innbille seg at de har mer de skal ha å si i dette landet enn meg:

Bjørnstjerne Bjørnson om Bernadottene. Dette er et sitat fra boka til Tor Bomann-Larsen, Kongstanken (Cappelen 2002);

«Den 4. juli 1882 talte Bjørnstjerne Bjørnson på Stiklestad. Dikteren sto utendørs på selve åstedet for kong Olavs død.

Bjørnstjerne Bjørnson var ingen parlamentariker, i sin kjerne var han knapt nok demokrat. Når han lovpriste folket, var det slekten han mente.

Angrepet på Oscar II var ikke bare av politisk art: “Han tilhører et andet Folk.” Det dreide seg om selve slekten. Mot bernadottene sto den gamle, mytiske kongestamme, Hårfagreslekten, som Bjørnson selv mente han var direkte etterkommer etter.

http://www.nb.no/bjornson/Bjornson/Samfunnet/Bjoernson-mot-Bernadottene

Bjørnstjerne. My type of Man. Skulle tatt seg ut om enhver Jøde og enhver neger i mitt land som min familie har styrt i årtusen, skulle ha mer å si og mene i politisk opinions innflytelse enn meg.

Satanister elsker en ‘løssluppen’ livvstil (for å si det pent slik til å begynne med), fri sex, i alle hull. Full 100% tilfredstillelse av alle kjødelige mundane begjær.

Da går virkelig Bibelen i oppfyllelse, om myndighetene ved Politiet begynner kristenforfølgelsene på jødenes oppfordring om å «korsfest ham, korsfest ham» (meg og andre). Vi vet jo at de tjener trofast Satans Synagoge, væpnede bakter rundt Mosaiske satans synagoge i Oslo for den minste ting, mens vi kristne er fritt vilt av Jødenes røde berme. Da skal vi bare minne på hva som hendte jødene sist gang de fikk fascistiske myndigheter til å korsfeste den uskyldige Jesus. Tempelforhenget revnet, satanist Tempelet til jødene falt i grus, dem selv i diaspora som pariakaste i verden, «la hans blod komme over oss og våre barn«. Javel, om hatet er så stort så…… at en ofrer sine barn for hatets sataniske emosjonelle tilfredstillelse.

Jeg synest ikke vi trenger de Jødiske tradisjoner i kristne Norge. Så politisk sett skal vi avvise deres tradisjoner, og de har ingenting med å propagandere sine sataniske livsstiler i skolenes klasserom overnfor barn og unge, eller i det offentlige rom i det hele tatt. Når vi kristne atter en gang skal komme til makten, skal dette forbys, straffes strengt.

Spørsmålet er; I Norge vil politiet beskytte Jødenes tradisjoner eller våre kristne tradisjoner. Vi ser her hvorfor de jødiske bolsjevik kommunister i 1917 og fremover hatet ‘bourgoisen’ spå meget. Jeg er den fremste reprsentant for borgerskapet i Norge, konservative borgerskapet. De jødiske pøbler som lød navnene Lenin, Trotsky, og kanskje Kihl, de myrdet 66 million av borgerskapet, som ville ha sømmelighet og dannethet.

Det unaturlige kjønn blir bekostet på Statens sykehus på Statens regning, fra første dag kjønnsforvirringen oppstår, irreversibelt. Men konverteringsterapi blir forbudt…. ved lov, hva skjer?

Vi vet at Erna Solberg som står bak forbudet mot konverteringsterapi, hun som nektet å si «Så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed som Statsminister. For det har ikke organisk grodd nedenfra i hennes organisasjon, slik virker ikke politikken lenger. Idag kommer alt ovenfra og blir pushet nedover.

Støre og Raymod Johansen bekjenner seg til samme religion som vi ser her:

Kristne kommer til å få hardship av dette som nå skjer, for dette er religion som hater Kristus og alt kristent som nå blir inført blasfemilover til nytte for, som vi skal se er det jødiske Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) som innfører humanismen i satanismen som statsreligion. Det er den jødiske babylonske sataniske talmud religionen, med andre ord den sosialistiske humanismen :

Satanismen i humanismen
https://www.riksavisen.no/satanismen-i-humanismen/

Faksimile av Resett

Esaus Barn, ‘Jødene’, edomittene, de var jo kjent for å være rødhårede. Det hebraiske ordet ‘edom’ betyr ‘Rød’ De levde i byen Petra, som ble kalt den ‘røde byen’. Louis Marschalko i sin bok Verdens Erobrere sier at den røde knyttneven er en Jødisk salute og feiring som symbol når de hadde drept 75.000 av hedningene: «The raised clenched fist, is a symbol of Jewish origin. The Key to the Mystery, 1939, describes how on the feast of Purim, commemorating the slaying of 75,000 Goyim, the Jews greet with a raised clenched fist.» (Kilde).

De har historisk bevist at hatet mot oss kristne av Jacob-Israel slekten stikker dypt. Vi husker fra Bibelhistorien at Esau hatet Jacob, og stod han etter livet. Et hat som næres og vedlikeholdes daglig av Edomittene. Så vi må passe på dem. De tyr til voldeligheter, og dreper lett – for dem er det omtrent som å smøre på en brødskive. Deres psykologi er slik at om noen går imot deres «tradisjoner» politisk, så er alle imot dem med «hat» og da kan de myrde så mye de vil sine motstandere, dette er begrunnet i deres sataniske Babylonske Talmud. Så de er farlig, 66 million kristne RUSsere av borgerskapet (klassekamp, klassekrig) myrdet de av vårt broderfolk i USSR.

Den jødiske homo tradisjon fulgte dem til kristne Russland i 1917

RUS betyr Skandinav, etter Rurik. De peneste (Lenin/Blank mente de tilhørte den forhatte rase) og mest intelligente tok de først, bare bermen igjen til å hjelpe dem. De kommunistiske knyttneve er egentlig et jødisk seierssymbol for Purim, når de fikk myrdet 75.000 av sine fiender.

Hatprat. Journalist Jens Kihl kalte det hatprat. Hatprat er straffbart. Han beskyldte Åge Hareide for å ha gjort noe straffbart, da er det ALLTID ærekrenkende. Det kan jo være lønnsomt for Hareide.

Jeg svarte : Vi må forvente eit klart svar frå @bto
om de stiller seg bak hatpratet til sin journalist J KIHL @jenskihl
og hans hat mot den kristne sømmeligheten og de kristne verdiene i det norske samfunnet.

(legg merke til at jeg sier ikke han hater folk, det er bare min retoriske vri for å unngå loven)

Jesus sa til oss at vi skulle gjenkjenne (((dem))) på fruktene, av deres arbeid, hva de vil, og hva de gjør og sier.

KIHL, Yidl and his children Khayim, Sara, Manye and Moshe.
https://www.jewishgen.org/Yizkor/gorodenka/gor504.html

Er egentlig Jens Kihl jødisk, som vil utslette den kristne nasjonalstaten Norge ? Det liker jeg dårlig. Jeg vil heller kaste ut alle Jøder om de ikke trives her under kristne lover som vi har hatt i 1000 år, enn at vi skal bli en satanistisk nasjon for å please dem. Er ikke det rimelig ?

At Jøder som Kaifas, Herodes, Judas, Lenin og Trotsky hatet Jesus Kristus og Apostlene, det er bevist. At deres følgere øvrige av Satans Ormeyngel også hater kristne er ikke vanskelig å forestille seg.

Når Kirke og #Satanismen møtes, da er det IKKE Satanistene som har blitt kristen, tvertimot.

Seksuell lidenskap og begjær er de dyriske mest primitive drifter i mennesket (dyrets merke?), har med underlivene å gjøre (eros), kjærlighet er fra hjerte til hjerte (agape). For kristne er det pietisme, og Åndens seier over materien, kjødet som teller. Kjødet er den sterkestes rett, Kristus sitt budskap er at de sterke elsker de svake og ivaretar dem. Så forstår vi hvorfor verdens rikeste; Baron Rothschild støtter Satanismen :

Så vet dere hvorfor all verdens politikere støtter de rikes interesser, og ikke dere velgernes. Hvorfor politikere som Erna Solberg babylonsk horer for de rike Satanister hvert øyeblikk av dagen ivaretar deres interesser og ikke velgernes.

«Død over de svake, sier til de sterke», de er folk å be for disse askeNazi jødene som Anton LaVey, synest dere ikke det ?

Når Kirke og #Satanismen møtes, da er det IKKE Satanistene som har blitt kristen, tvertimot

At Satan elsker dem vet jeg. At Gud hater dem vet jeg også.

I #Helvete der kopuleres det i hver krik og krok.

Satanismen > Slangen i Eden for «frihet», for alt perverst.. fra kvinners seksuelle «frigjøring» (Slaver av Synden) til pedofile og andre filers seksuelle «frigjøring»

Sømmelighet > «frustrasjon», blir vårt samfunn satanistisk uten å merke det, fordi ‘froskene’ kokes langsomt.

Jounalist Jens Kihl er opprørt over at de ikke får gå med prideplakat i Polen. Det er forbudt. Fordi Polen er et kristent land. Oppmuntrer Kihl til oppvigleri og lovbrudd? Er gutten kriminell?

Svar til
@jenskihl

Mon @Amnesty_Norge
vil kreve, og J. KIHL støtte dem i følgende

Amnesty krever at
Norske myndigheter umiddelbart dropper tiltalen mot kristne i Norge og lar dem få fortsette sitt fredelige engasjement [mot offentlig satanisme utbredelse ] uten å bli utsatt for forfølgelse.

Vi må nesten begynne å kreve klart svar om hvem som stiller seg bak satanismens mundane og karnalske driftsliv også … fiender av #sømmeligheten

Er det kun Satanismen og satanister, kvinner og homoer som skal ha frihet, som Slangen – The Serpent, lovte dem – eller skal vi kristne også ha frihet til å definere våre samfunn politisk ? Hva slags frihet er det Satan the Serpent tilbyr dem, om det er kun deres egne perverse friheter, og ikke også kristnes evangelium om de gode og sunne friheter ?

Født slik” er en satanisk løgn. Gud er aldri forvirret når han skaper, og gjør aldri tilfeldige feil. Verden re-skaper de som ikke har rette Ånden til hva det skal være, helvete er fullt av alle som lar seg re-skape i sine egne bilder. Satan/Slangen lokker med «friheter», men det som blir resultatet er å være slaver av sine dyriske naturer og synder.

«Men Gud er Ånd, og der Guds Ånd er, der er det Frihet» 2 Kor. 3:17.

Ingen andre steder.

———-

TV som fremste utbreder for den Sataniske hedonisme religion, med sine sataniske livsstiler, fråtse i syndenes karnalske mundane Herligheter, og så Bergens Tidende…ledende i satanismens livsstils utbredelse… Synest meg som Satanismens folk er overrepresentert i den norske mediaverden
@bergenstidende @btno

#Satanisme #Hedonisme #Faenskap

Har Jøder utstedt en Fatwa på den kristne nasjonen Norge ? Vi må forvente eit klart svar frå @bto om de stiller seg bak hatpratet til sin journalist J KIHL @jenskihl og hans hat mot den kristne sømmeligheten og de kristne verdiene i det norske samfunnet. Satans Synagoge (Åp. 2.9 & 3.9).

Chris Rea – The Road To Hell

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.