Norge trenger å skifte Kongehus, Frimureri forbys

Denne artikkel sitter veldig langt inne for meg personlig som konservativ og egentlig for monarkiet, men når bevisene så heftig lagrer seg opp i min bevissthet, så kan jeg ikke overse dem lenger. Vi trenger å skifte ut personene som er og skal være regenter. Jeg utdyper nedenfor hvorfor.

Kort; Fra ‘Alt for Norge’, til ‘Hva er Norge’, det er kongehusets utvikling og innvikling fra profetiene, frafallet fra Guds vilje (Isaiah 9:6) «Government upon His shoulder». Avsluttet no, etter 1000 år som Lov, den viktigste lov for Norge (Gulatingsloven m.flg.) som INGEN kan endre, ikke folket, ikke politikere, ikke Kongen. Det var protestantismen som var fortsettelsen på kongrekkens og Gulatingslovens kristne åndssubstans, de første i vår kristne kongerekke var døpt i England, ikke i Rom (jfr. Marta Steinsvik), ikke katolisisme og annen satanisme.

«The stone that the BUILDERS rejected has become the cornerstone.» – Psalm 118:22

«Jesus said to them, «Have you never read in the Scriptures: ‘The stone the BUILDERS rejected has become the cornerstone. This is from the Lord, and it is marvelous in our eyes»? – Matthew 21:42

«He is ‘the stone you BUILDERS rejected, which has become the cornerstone.» – Acts 4:11

Stadig mer skatter og avgifter for å bygge deres utopiske luciferiske globale landsby har nå kommet til et metningspunkt, og unnlatelsen av å stoppe invasjonen av barbarer, mordere og tyvpakk til vårt land tvinger meg til å omvurdere, og basert på min analyse finner jeg at en Konge som er tolerant mot frimureriet og den internasjonale jødedom som er moderlosjen B’nai Brith for alt frimureri, ikke har lojalitet til Norge og det norske folk, tvertimot. De skal begge legge verden under seg, og innlemme Norge deri, og gjenoppbygge Salomons Tempel og Trone i Jerusalem. Dette er ikke i Norges interesse. Heller ikke i Jesus Kristus sin interesse. Byggerne/murerne har allerede tatt avstand fra hjørnesteinen i det Tempel (Matthew 21:42, Acts 4:11).

«Den Høyeste bor ikke i bygninger som menneskene har laget.» – Apostlenes Gjerninger, Acts 7:48

Den menige frimurer er helt ignorant hva som styrer dem i ledelsen, i 33 grad og deres internasjonale nettverk på det nivået, som er både bredde- og lengdegraden til hvor Dans stamme kommer fra i Hebron i gamle ‘Israel’ (Israel er et folk, ikke et land) (Paris Zero Meridian).

Det norske folk og fedrelandet vårt står i realiteten helt uten Høye Beskyttere, som i Guds sted (det er Jacob-Israels Gud, ikke deres avguder) skal beskytte sitt folk mot overgrep av makten. Den Gode Hyrde er avsatt. Den som skulle forsikre dette har gått utover sine fullmakter og mandat, som Regent ved å unnlate å holde politikerne i ørene, slik at de toskene som utgjør mob rule i Stortinget fritt også kan gå utover sitt mandat, og tro de kan gjøre som de vil, samme hvor mye de er i strid med samfunnskontrakten og Grunnloven som gir dem mandatet deres, ikke motsatt. Den samfunnskontrakten de har med meg personlig, og med deg.

Deres plan er å holocauste oss kaukasiske Israelitter, de Ti Tapte Stammer av Israel, som har glemt hvem de er. Jacobs trøbbel er over oss:

Norrønafolkets identitet
http://www.riksavisen.no/norroenafolkets-identitet/

Jeg har nylig funnet ut i min forskning på Donald The Dan, at Trump tilhører mest sannsynlig Dan-stammen av Israelittene. Når nylig det nå ble avslørt i ABC-Nyheter at Trump og Kong Harald er i slekt så er jo bildet ganske så klart.

Is ruling in the genes? All US presidents bar one are directly descended from a medieval English king
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2183858/All-presidents-bar-directly-descended-medieval-English-king.html

Dan-stammen er den stammen som ikke er nevnt i Åpenbaringen blant de 144.000 av Israelstammene med Guds segl fordi de mikset seg med andre, med Caanitter og phoenikere, og er satanister, har alltid vært det. Disse som kaller seg Moronvingians, en royal blodlinje, bruker edomitter fra Esau og askeNazi Khazar jøder som de finner det opportunt for å ta støyten for seg, men i virkeligheten er disse bare frontsoldater, nyttige idioter, det har alltid vært denne ‘royale’ blodlinje (de er ikke fra Judah som skal ha septeret) som står bak og kalles i konspirasjonsmiljøer ‘Illuminati’.

Det er ikke en kristen verdig å innynde seg hos Satans Synagoge

De har forbindelser til Caanittene, etter Kain. Kains merke sitter midt i fjeset på dem skjult i det åpne, deres store neser, derfor må de lage tyranniske lover for å avrette alle som kritiserer dem, det være seg ‘hat-lover, anti-semittisme lover, eller anti HoloCash lover. De minglet med og kopulerte med all slags barbarer, som på Noahs og Lots tid, derfor ble de utelukket fra Guds nåde. De kan aldri ble rene igjen, men de kan få en ny ånd; Kristus-ånden.

Sarkozy: Challenge of the 21st Century: Racial Interbreeding
https://www.youtube.com/watch?v=I8yaiN6ew_g

Men det er viktig for dem å få Israel-folket like urene som seg selv, ved å parre dere med all slags barbarer, omtrent som ved hundeoppdrett og genmanipulasjon, så får de en Babylonsk, Egypt&Sodom blandingsrase som Obama (av deres blodlinje slekt også), nett som de gjorde på Noah’s (og Lots) tid.

Egypt&Sodom Bastard

Dette er ikke noe problem så lenge noen få finner seg ektefeller på tvers av rasene, men når dette blir popularisert og industrielt markedsført, så er det av det onde – en abomination, for Gud skapte oss i forskjellige raser for en årsak, alle like stort potensiale til å være god eller dårlig, disse folkene re-skaper Guds mangfoldige skaperverk i sitt perverterte bilde; transhumanisme; En (bastard) rase, En Verden. Og når folk flest godtar å bli re-avlet som hunder og kuer, så har de virkelig tatt Dyrets Merke. Derav er masseinnvandring av all slags barbarer påkrevet.

Disse to artikler må leses for å få helheten:

The Donald: the Serpent Seed from the Royal Bloodline/Tribe of Dan
http://www.riksavisen.no/the-donald-the-serpent-seed-from-the-royal-bloodlinetribe-of-dan/

Trump as Nimrod; A Great Day for Conspiracy Nuts have Arrived
http://www.riksavisen.no/trump-as-nimrod-a-great-day-for-conspiracy-nuts-have-arrived/

Kong Harald vært medlem av Hosebåndsordenen siden 2001.

Freemasons, Jews and King Salomos (The Third) Temple
http://www.riksavisen.no/freemasons-jews-and-king-salomos-third-temple/

Jeg må kanskje justere denne artikkel noe:

European Royals are ALL from Edom/Esau
http://www.riksavisen.no/european-royals-are-all-from-edomesau/

Norsk kristen styringsmodell

Den norske styringsmodell som kristen nasjon har alltid vært at i Grunnloven vår har det vært vi folket som skal holde dem i ørene, i det minste den utdannede og mest intelligente del av folket. ‘Bøndene’ på sjakkbrettet virrer og vet ikke hverken ut eller inn hva som er problemet og hvem de skal støtte, da som nå, og vet ikke hva de står ovenfor idet konspirasjonsteoriene florerer som gjør fienden av vårt land til alt fra aliens til jesuitter, så vi får fortelle dem det, så de kanskje kan klare å se at alt er faktisk skjult i det helt åpne, at Trump faktisk er en jesuitt, og også fra Dan stammen, som kaller seg ‘jøder’.

I Grunnloven under den kristne modellen så var det strenge begrensninger og også straff om de i statsstyrelsen søkte å gå utover sine fullmakter/mandat ved å innføre lover og forordninger imot ånden i Grunnloven. Dette ble det slutt på under den jødiske Nye Verdensorden modellen som er Nimrod herskere, politikere er ikke våre tjenere lenger som under den kristne modellen, de har blitt våre herskere.

Hva som før var nedenfra og opp, er nå ovenfra og ned statsstyre. De har ensidig endret premissene for samfunnkontrakten uten å fortelle noen det. Det finnes ingen gedigne større hemmeligheter så langt enn de som er velkjent for noen. Bondestanden er så splittet og marginalisert med forvirring, røyk og speil, at jeg tviler på at de klarer å samle seg, men de skal ihvertfall få vite sannheten. Om de vil ha den og tørre å se den i hvitøyet er jo en annen sak.

Grunnlovens beskyttelses mekanismer er utradert, borte vekk, og verre blir det i neste omgang. Det ble sagt i media igår at Venstre og SV har allerede innledet for sine herrer den siste spikeren i kista for Kristus’ beskyttelse av dette landet ved å ta ut den siste rest av kristen forankring av Grunnloven (de har ikke mandat til å endre Grunnlovens ånd, men de gjør det likevel (brudd på Gr.l. § 112). De er dermed kriminelle), hvor de allerede presterer å lyve at dette landets verdier var/er basert på ‘humanistiske’ verdier (karnalsk luciferisme), etter 1000 år under Kvitekrist. Jeg er helt sikker på at de høye Herrer kunne ha hvisket dem noe i øret og be dem legge saken dø, om de ville. Problemet er at de vil ikke. Det er greitt å få skylde på bøndene på sjakkbrettet og gatas parlament.

Vi trenger dermed å gjøre dette selv, be dem om å legge saken dø, før deres mannskap som Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Siv Jensen og Støhre skaper et gudløst men demonisert ødeland av vårt land.

Før Harald sviktet i den jobben jeg prøvde å utføre for ham, siden han ikke gjorde det, så har jeg selv vært blind for deres aksept av de gradvise endringer vårt land har vært gjennom, men utsiktene til Håkon som regent med sin utagerende Mette-Marit som tilbedelsesobjekt for de norske barn og unge som blir igjen etter oss etter vi har dradd og lukket døren etter oss, er en lite lystelig tanke. Den dypeste tanke jeg noensinne har hørt Håkon produsere, som jeg oppfatter han mellom hans opptredener i Davos og andre av sine elite nettverks møter er at han gjerne vil være regent for en blandingsrase som i Babylon eller Egypt&Sodom, ikke det norske folk. Konsekvensene for det norske folk har jeg aldri hørt han har viet en tanke, så han er ‘grunn’ personlighet som vi sier på Sunnmøre, og vel integrert i Dans stammens anti-Krist(ne) aktiviteter internasjonalt, idet deres utopi er at de skal styre hele verden; Den Nye Verdensorden, Anti-Krists rike.

New York Times (1940)

Alt for Norge

Min samvittighet pålegger meg derfor å antyde at vi nok trenger å skifte denne slekten ut, og vi skal skifte dem ut med noen fra Hårfagreslekten, som er virkelig ‘Alt For Norge’, og kun det. Det frimurerske triks å si en ting og gjøre en annen ting er noe vi bør ha gått trett og lei av.

Hårfagreætten er den norske Kongerekke, den som stod bak Gulatingsloven; «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må halde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.»

Norske Konger tidligere identifiserte seg med Jesus Kristus, som er de kaukasiske Ti tapte Stammer av Israels religion, ikke med Satans Synagoge (Joh. Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), og tidligere norske konger gjorde sin jobb med å beskytte Norge mot mørke makter ved å være Høye Beskyttere av Kristendommen, om de så skal sette sine stillinger på spill for det, i 1000 år.

I Satans Synagoge, Oslo. jfr. Åp. / Rev. 2.9 & 3.9

Forstander for Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) i Oslo og leder i Forening mot Rasisme, mener at Norge er for hvitt.

https://redice.tv/news/norway-is-too-white-according-to-the-president-of-the-jewish-community-in-oslo

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
http://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Jeg prøvde å gjøre det som Kongen skulle gjøre, men jeg klarte ikke å stille nok penger for Høyesterettsbehandling at politikerne hadde gått utover sitt mandat, og faktisk kunne brukt straffelov mot Stortingspresidenten som tillot dette. Tenk at ved Grunnlovsendringen det eneste Kongen kunne gjøre på statens bekostning var å sende et brev til Høyesterett og be dem gjøre sin jobb, stagge politikerne, finne ut om det var lovlig de loveendringer de gjorde i forhold til Grunnloven, det er Høyesteretts mandat, men Kongen ville ikke, og Høyesterett er som alle andre kuppet og ikke lenger en selvstendig statsmakt, hvor de skal passe på hverandre gjensidig, at de ikke går utover sine fullmakter. Når ingen gjør det, protesterer og stiller dem til ansvar, er tausheten og apatien og ignoransen godkjennelsen fra folk flest. Den som tier samtykker. Bordet fanger.

Gruppe saksøker Stortinget for avkristning av Norge
http://www.riksavisen.no/gruppe-saksoker-stortinget-for-avkristning-av-norge/

Våre nåværende regenter er innvandrere, og identifiserer seg mest med disse innvandrere, og ikke med oss nordmenn. De er av Dan Stammen.. og er ikke i slekt med den norske kongerekke annet en tilbake til Shem, siden Dan også er Semitt, men de var frafallen på Bibelen sin tid, og er det ennå, og forblir det.. Johannes Åpenbaring sier de ikke har Guds Segl.. og er ikke med i de 144.000 … fordi de var og er Satanister. De har alltid vært det, og jeg har avslørt det i form av den religion de bekjenner seg til, og som vi ser blir den gjeldende i vårt samfunn, ved nærmest enhver politisk beslutning som blir tatt mer og mer. Siste 25 år har jeg ikke sett en eneste politisk sak som går vår vei. Hver eneste minste fillesak går deres vei. Slik endres alt gradvis. De koker frosken langsomt.

Kongens slekt var innvandrere for 110 år siden sier han i sin tale på Slottets hagefest i 2016:

««Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting». Kilde

Presentere løgner som sannhet. De blir aldri nordmenn selv om de har norsk pass. Kanskje Kongen selv er det beste beviset på det.

Joda. Sannheten er at det er veldig lett å fastslå at Norge tilhører nordmenn og er mitt Fedreland, til odel og eie, som «fedrene har bygget, mødrene har grett«, for å skape, med en kristen formålsparagraf som Kongens mandat etter Grunnloven er pålagt å beskytte, å ivata landets tarv for nordmenn, ikke omdefinere begrepet ‘nordmenn’ for å skjule sviket i talmudisk ordkløveri. Løgner er av Satan, ikke av Gud.

De som gjør dette, som lyver så elegant, vil være årsak til mye lidelse og nød for Norge og nordmenn, ved importen av barbarer, med mål å skape en ny bastardrase av Israelittene, og dermed begå et demografisk kupp. Deres ‘brorskap’ politiske Brotherhood of Man ordning, En Rase, En Verden, og det er ikke i Kristus. Kristus sin ordning er brorskap i ånden, ikke i blodet.

Hevder etniske nordmenn blir en minoritet i Norge i fremtiden
http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/hevder-etniske-nordmenn-blir-en-minoritet-i-norge-i-fremtiden/3423308782.html

Grunnlovsendring, endrer Grunnlovens ånd
Harald kunne ha gjort sin innflytelse gjeldende om han ville. Han kunne i det minste varslet Høyesterett at de gjør sin jobb. Kongen ville ikke. Vi ser hvor godt det passer med Marta’s engleskole Astarte Education og Baal og gudinnetilbedelsen deres som jeg beskrev i The Donald av Dan artikkelen var akkurat det samme for Dan stammen på Bibelens tid (feminismen til Karin Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland, abortloven det samme, blodofringer til Baal & Molok)).

«Da sa Samuel til hele Israels hus: «Vender dere om til Herren av et helt hjerte, må dere få bort de fremmede gudene og Astarte-bildene som er hos dere! Vend hjertet til Herren, og tjen ham og ingen annen! Så skal han fri dere fra filisternes hånd.»  4 Da fjernet israelittene Baal-gudene og Astarte-bildene og tjente bare Herren». –  Første Samuelsbok 7:3-4

De holder på med akkurat det samme no, som de gjorde da, ingenting er endret hos dem.

«Kongen vil ikke bruke veto mot paragraf 2 [] Samtidig vil en endring av § 2 bort fra «evangelisk-luthersk» til «kristendom og humanisme» være er brudd på Gr.l. § 112 og dermed en sak for Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Riksretten.» Kilde.

Bjørnstjerne Bjørnson ville at Hårfagreætta skulle få kongemakten, som han selv mente han tilhørte, og som jeg tilhører, ikke innvandrere som var jøder…. men han ville dele makten med den svenske Bernadotte slekten som et kompromiss, som også var delvis jøder. Det vil si de kaller seg jøder, for de er ikke av Judah-stammen. De er av Dan, og delvis av Edom.

Tidligere norske konger var i stand til å holde det kristne regjerings system for 1000 år i Norge, hvor nevnte Gulatingsloven dannet toppen av lovverkets hierarkiske struktur. Når denne familien av Dans stamme kom for historisk relativ kort tid siden, gikk det nedoverbakke, og endte en 1000 år lang tradisjon. Selv om det startet allerede for 100 år siden ved bolsvik-jødenes dekonstruksjon av Russland, som jødiske Professor Edvard Bull sier:

Professor Edvard Bull, nestformann i Det norske arbeiderparti, skrev blant annet i sin bok: «Kommunisme og religion» (1923): «Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.» Videre sier han: «Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.» – «Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunde moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen.»

De har lykkes særdeles godt. Den gradvise nedbyggingen av kristendommen til fordel for jødedommen for Norge startet for alvor etter 2. Verdenskrig, når jødene vant krigen, da kunne de komme mer ut av skapet med sin agenda. De samme finansierte og stod bak finansieringen av både kommunismen (international sosialisme) og nazismen (nasjonal sosialisme); Lenin (Blank), Trotsky (Bronstein), Stalin og Hitler, var alle deres menn, som Trump og Putin er det, i et hegeliansk dialektisk setup hvor ledelsen på begge sider kontrolleres som under 1. og 2. Verdenskrig som det blir under 3. Verdenskrig. De skaper bare et show for massene, med tilsynelatende opposisjonelle aktører på verdensscenen. Men Baron Rothschilds et al’s usury overlever alltid dem alle, og opererer på begge ‘sider’. Hans forretningsimperium startet med å finansiere begge sider av enhver krig, det er svært lønnsomt og gir stor nasjonal gjeld for renter og renters rente. Krig er jøders innhøsting (av sjeler og liv for Satan), sies det.

Jøder som har blitt kristne kan illustrere forskjellen på de gode jøder, kristne kan ikke lyve og bedra, de klarer det rett og slett ikke, og de satanister som kaller seg jøder som har tiltatt seg makten:

«Da jeg var i min psykiater utdanning for over 40 år siden, var transseksualisme, sammen med homoseksualitet og transvestisme, oppført blant de patologiske lidelser som ble forårsaket av arrestert eller pervertert utvikling. Nå er de sett av kulturen som normale varianter av seksuell identitet og uttrykk.

Tilbake da, hvor abort, å ha barn «utenfor ekteskap», hor, utukt, samboende og skilsmisse ble sett på som moralsk galt av de fleste, og syndig av de som var religiøse. Bibelen ble lest i skolen og forsamlinger, og Gud kunne nevnes uten frykt for negative konsekvenser. Det var da, og dette er nå. Tidene har virkelig endret seg.

A Jewish Psychiatrist Looks at Transsexualism

Nå ‘brenner’ de Kirker, nett som Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) gjorde, ved å skape samfunnshus av dem under begrepet ‘Folkekirke’, hvor enhver synd og perversitet skal velsignes ihjel. Ingen har noe behov for omvendelse fra sine kroppslige perverse begjær, alt er tillatt og et samfunnsmessig ‘gode’. Aleister Crowley hadde kunne vært prest i DNK, sklidd rett inn i miljøet, med ‘Gjør Som Du Vil’ loven sin, ingen kristne påbud og moral eller de åndelige sider av mennesket nødvendig å ta hensyn til.

De kristne forlater Kirken etter at Kirkemøtet vedtok homogifting, og satanistene blir igjen, for størst av alt er de karnalske lystene og begjæret. De forlyster sin kropp og tilber de erogene soner av Eros sin tilfredstillelse, men slår ånden ihjel, sjelens død. De elsker sine lyster høyere enn Gud, all moral og sømmelighet er lagt bort. Og Kongehuset hyller synden ved enhver anledning, istedenfor å være kirkens høye beskytter.

På en måte er det bra at Kirken viser sitt sanne ansikt. Det vil skille hveten fra ugresset

Vil ikke vie homofile par – trekker seg som prest
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/den-norske-kirke/vil-ikke-vie-homofile-par-trekker-seg-som-prest/a/23911665/

Slik har det virkelig gått nedoverbakke med stor fart, det finnes ingen rettferdighet i landet lenger, det virker som Gud har glemt oss, rettsalene og de frimurerske domstolene er så korrupt og på talmudisk vis vrir og vrenger på lover så de blir ugjenkjennelige, at det ligger et spor av knokler og bein etter dem.

«Etter det jeg har sett, har de som pløyde urett og sådde nød, også høstet det.» (Job 4:8 ROA 1930)

Jeg har en sak fra mitt profesjonelle liv som er veldig alvorlig for alle, men jeg kan ikke gå til noen domstol med den fordi jeg vet utkommet siden de er blitt så korrupt at det er bare spill av møye og tid å prøve engang. Bare å kaste gode penger etter usikre. Nasjonen vår har blitt en syndens pøl, hvor urett og urettferdige dommer med bevisavskjæring som maktmiddel florerer i slik grad at det underminerer hele samfunnsfundamentet, og de fikk jo endelig til å avskaffe juryordningen slik at vi fikk bli dømt av våre likemenn under vårt eget system, og ikke jøder i Strasbourg eller i Jerusalem under deres globale makt- og domssystemer. Når nasjonene ble slik så vet vi hvordan disse nasjonene og det folk ble straffet i Bibelen, de rett og slett ble å måtte opphøre som nasjon, og det er hva disse menneskene gjør, de skaper all uretten slik at vi går under (2 Chronicles 7:14). De har brutt samfunnskontrakten også ved dette faktum at de ikke tilbyr rettferd i et samfunn av likemenn og frie menn

Det er deres ene mandat etter den Grunnloven som gir dem mandatet, de sviktet. De får kose seg i Davos med sine internasjonale venner, men Gud kommer selvfølgelig til å måtte avsette dem, de greidde ikke jobben sin.

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

Frimureriet forbys

Jeg skal ikke gå alt for mye inn på å påvise forbindelsen mellom frimureriet og den jødiske losje B’nai Brith, for det har jeg gjort så mye tidligere og kan finnes andre steder her. En gang i tiden var der kanskje kristne losjer, men de ble infiltret og overtatt av sataniske jøder (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9).

Freemasons, Jews and King Salomos (The Third) Temple
http://www.riksavisen.no/freemasons-jews-and-king-salomos-third-temple/

Frimurerne i sine villfarelser tror seg ‘åndelige jøder’, uten at de trenger å tro på Jesus for å bli det (Romans 2:29).

Debatten om å forby Kongen å være frimurer, og altså derved være tilnyttet den internasjonale jødedom, har igrunn gått siden vi fikk Konger av denne slekten.

St. Johanneslosjen ”St. Olav til det gjenreiste Tempel”. «Confuse Mt. Sion/Mt. Hermon with Mount Zion at Jerusalem.  In the Strong’s Concordance, Zion and Sion are different words: Deuteronomy 4:48 – . . . even unto mount Sion, which is Hermon. . » [KJV]. .the text of the Protocols [of the Elders of Sion] ends with a single statement, ’Signed by the representatives of Sion of the 33rd Degree’.»[Baigent, Holy Blood, p. 193]. Kilde.

Hermon/Sion er hvor Dan stammen bodde.

Rudstrøm skriver følgende i boken ”Frimureriet og de skjulte makteliter”:

Oscar II

”Kong Oscar II utnevnte sin frimurerbroder Selmer som regjeringssjef i Norge, av Selmers statsråder var også frimurere. Det ble reist riksrettssak mot Selmer. Da dommen falt i februar 1884 ble Selmer og de fleste av hans statsråder fradømt sine embeter. Situasjonen var spent og man fryktet svensk innmarsj i landet. I denne kritiske situasjonen ga Armedepartementets sjef, statsråd oberst-løytnant Munthe ordre til alle bataljonsjefer på Østlandet og i Trøndelag om å gjøre geværene ubrukelige ved å skru av en del av geværmekanismen. Kommandanten på Akershus Festning, N.Storm-Wergeland sørget for å bringe ammunisjonslageret fra Hovedøya inn til Akershus Festning så han selv hadde det under kontroll. Han var provinsialmester for frimurerne i Norge og kommandør av Det Røde Kors».

Kong Haakon og frimurerne
Utdrag fra hovedoppgaven Det nasjonale kongedømme. Det norske monarkiet 1905-1910
http://www.hoelseth.com/articles/article_freemasonry.html

Som anbefalt av Bjørnson for over 100 år siden, så trenger vi å forby Frimureriet og dens innflytelse for offentlige ansatte og politikere.

Bjørnstjerne Bjørnson (født 8. desember 1832 på Kvikne nord for Tynset, død 26. april 1910 i Paris) sa i et brev til Peter Bjørnson 31.10.1882;
«Du må naturligvis lade mine vænner, og blant dem W. Konow først og fræmst, læse dette. Jeg lægger til, at en man, hvis kænskab ingen drager i tvil, når det gæller frimureri, og hvis anseelse er meget høj, forleden dag intrængende bad mig udvirke af tinget en lov, hvoræfter ingen æmbedsman kan være medlem af et sælskab, hvis statuter ikke er offentlige. Intrængende, atter og atter, bad han mig om det! – Bare at et sådant forslag kommer fræm, sa han, vil gøre godt og drage mange til æftertanke.
«De fædrelands-bekymrede» ledes af kæltringer; det er summa summarum.»

http://www.dokpro.uio.no/litteratur/bjoernson/bbka2.txt

Frimureri forbys i det offentliges tjeneste, strippes for innflytelse. Ut av domstolene. Ingen som er folkets tjenere kan inneha posisjoner i det offentlige. Av den enkle grunn at de skaper trellekår for oss igjen, ikke frie menn.

Fra Trellekår til Frie Menn
http://www.riksavisen.no/fra-trellekar-til-frie-menn/

Helena Blavatsky and Col. Henry Olcott


Hva Helena P. Blavatsky lærte i sin bok «The Secret Doctrine» og Frimurer leder Albert Pike for den Skotske Riten det samme:

«Lucifer represents.. Life.. Thought.. Progress.. Civilization.. Liberty.. Independence.. Lucifer is the Logos.. the Serpent, the Savior.» pages 171, 225, 255 (Volume II)
«It is Satan who is the God of our planet and the only God.» pages 215, 216, 220, 245, 255, 533, (VI)

«The Celestial Virgin which thus becomes the Mother of Gods and Devils at one and the same time; for she is the ever-loving beneficent Deity…but in antiquity and reality Lucifer or Luciferius is the name. Lucifer is divine and terrestrial Light, ‘the Holy Ghost’ and ‘Satan’ at one and the same time.» page 539

Overhodet ikke. Lucifer representerer ingenting av dette. Frihet til all slags perversjoner og fra det kristne verdisett og verdier er Lucifers lære. Alt motsatt av hva de hevder, fra et kristent synspunkt. Israel-Jacobs Gud setter stramme grenser for sedelighet og sømmelighet.

«På Stiklestad gjorde Bjørnson den hellige slagmark til arena for en ny offensiv, et angrep direkte mot kongemakten. Fra «vor gamle Selvstændigheds største Sted», erklærte han at kongen måtte oppgi sitt veto, eller folket måtte oppgi sin konge.
Angrepet på Oscar II var ikke bare av politisk art: «Han tilhører et andet Folk.» Det dreide seg om selve slekten. Mot bernadottene sto den gamle, mytiske kongestamme, Hårfagreslekten, som Bjørnson selv mente han var direkte etterkommer etter.
Venstres valgseier i 1882 hadde gitt Stortinget den nødvendige styrke til å sette inn et avgjørende støt mot kongens veto, Høyre-regjeringen skulle stilles for riksrett. I trygg forvissning om at konflikten var på skinner, forlot Bjørnstjerne Bjørnson Norge, kone og barn. Han byttet ut Gausdal mot det republikanske Paris. I utlendigheten ville han sitte og dikte. Inntil bøndenes hær kalte ham hjem til kongsgården.
Den 27. februar 1884 ble kongens veto nedstemt, og med det fradømt retten til å regjere i Norge.
Bjørnson, på sin side, ønsket ett nytt kongeslag, et dynastisk slag mellom den jødisk-marokkansk-svenske familien Bernadotte og den norrøne kongeætten Bjørnson via Bratt til Hårfagre.»
Kilde.

Bjørnstjerne Bjørnson tapte den kampen, de jødiske Bernadottene og andre avarter ville ha all makt selv. Der var ikke plass for kristne nordmenn i herberget til å styre seg selv.

Dette er altså samme folkene som støttet Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) sendte døds skvadronene deres med norsk skip fra New York med M/S Kristianiafjord til Russland for å myrde og stjele på vegne av sine oppdragsgivere. 66 million døde ble resultatet av bolsjevikjødenes herjinger i Russland fra 1917. #WeRemember.

Donald the Danite will do major damage to Christianity by hijacking the Christian awakening of the State of the Globe. He sort of hijack and contain the Christian Spirit about to be released on the World, as Jesus Christ comes back in full force, and Donald the Danite will turn it into Luciferianism and make a mockery of Christianity.

Donald Trump’s Presidency Fulfills End Times Prophecy (7:51)

ABC-Nyheter rapporterer at en islending har funnet ut at Trump og Kong Harald er i slekt fra Håkon VII eller Oscar II. Det var nok ikke noen stor overaskelse for meg, selv om jeg ofte har lurt på hvorfor Romanovene og Kaiser Wilhelm ble avsatt og tatt av dage, for disse røde de misliker jo ethvert monarki, men jeg tror nå at jeg har belegg for å hevde at de beholdt de som de kontrollerte selv, av sine egne folk som regenter. Lenin sa at frimurerne og jødiske bankiere i New York hadde ubegrenset med penger å bruke på destruksjonen av Russland for temmelig nøyaktig 100 år siden.

– Trump i slekt med Kong Harald
http://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2017/01/26/195273286/trump-i-slekt-med-kong-harald

Nå er det vår tur å komme under dommen. Gud har alltid brukt ugudelige og satanister til å straffe frafall. Dan-stammen er ‘Dommerne’ som fullbyrder dommen i henhold til Bibelen.

Det var også hva jeg sa i min forrige artikkel, men det går ikke 700 år tilbake i Norge, bare til Håkon VII (1905 – 1957), maksimalt til Oscar II. Tidligere norske Konger var vel ikke av samme slektstre som denne kongefamilie som er relativt historisk sett ganske nylig innsatt, de tidligere var vel heller Israelitter, ikke jøder. Vi burde hatt Hårfagreslekten, hadde det bare ikke vært for den trojanske hest Henrik Wergeland.

Eplene faller sjelden langt fra stammen

Prinsesse Marta Louise, startet Astarte Education, engleskole for ‘feminine mystics’, for gudinnetilbedelse, May Queens/Queen of Heaven/Mother Mary kulten til Vatikanet.

«Astaroth [Astarte] er utvilsomt en av de eldste demoner så vel som en av de mektigste og respekterte. Hun ble en tidlig gudinne blant sumererne, kjent for dem som «Himmelens Dronning». Hun spilte også en viktig rolle i den tidlige utviklingen av andre gamle kulturer som fønikerne, babylonerne , kana’anittene og egypterne .

I hver kultur spilte hun en litt annen rolle, men var alltid en kraftig morsfigur . Hun spilte rollen som vaktmester for menneskeheten i dem alle. Hennes veiledning ble oppsøkt av både guder og mennesker likt, og hun var uten tvil den mest dyrkede guddom av sin tid. «

«Astaroth [Astarte] is undoubtedly one of the oldest demons as well as one of the most powerful and respected. She was an early goddess among the Sumerians, known to them as the «Queen of Heaven». She also played a major role in the early development of other ancient cultures such as the Phoenicians, Babylonians, Canaanites, and Egyptians.

In each culture she played a slightly different role, but was always a powerful mother figure. She played the role of caretaker to humanity in them all. Her guidance was sought out by both gods and humans alike and she was arguably the most worshiped deity of her time.»

http://www.gods-and-monsters.com/astaroth.html

Ser ut til å passe bra med Dans stammens tidligere synder det ja, samme modus operandi, – se i artikkelen her hvor det er beskrevet hva de var opptatt av i Bibelske tider, samme som idag.

The Donald: the Serpent Seed from the Royal Bloodline/Tribe of Dan
http://www.riksavisen.no/the-donald-the-serpent-seed-from-the-royal-bloodlinetribe-of-dan/

Trøndersk identitet og vår demokratiske vikingearv – med professor Torgrim Titlestad
[vimeo 201566581 w=640 h=360]

Trøndersk identitet og vår demokratiske vikingearv – med professor Torgrim Titlestad from Trøndelag fylkeskommune on Vimeo.

Redningsmannen

Jesus Kristus er de kaukasiske Israelitters redningsmann. Denne artikkel er min bønn til Gud at dette må bli tatt hånd om, ikke for min del, men for Norges del. Det norske folk har aldri tidligere vært i slik stor nød som idag. Be om at Jesus redder situasjonen snarest, og hjelp han på enhver måte du finner formålstjenlig ved å spre det glade budskapet, at selv i livets mørkeste stunder er det håp for dem som har selve Himmellosen ombord.

«Og er det noen som ikke tar imot dere og ikke hører deres ord, da gå ut av det huset eller den byen og rist støvet av føttene! Sannelig sier jeg dere: Sodomas og Gomorras land skal få det tåleligere på dommens dag enn den byen!» – Matteus 10:14-15

Bønnen er frembragt. Det kan ta noen år før den materialiserer seg, men i dette øyeblikk begynner Himmelens Engler å ordne omstendighetene som skal gi det ønskede resultat, og Bibelsk sett så vil de handle selv som sine egne verste fiender, og lede seg selv til sitt eget fall fra nåden, og fra tronen – fordi de ikke gjorde jobben sin. Det er rettferdighet, som kun Gud kan skjenke oss rettferdighet.

Den eneste som kan hjelpe oss, «Kom inn i våre stue, hvor liten den enn er»:

Det stunder mot natten – Kom inn til oss Jesus

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
8   
  
  
    
8
Shares