Skriv ut Skriv ut

Budbringeren om dommedag; The Harbinger

Ifølge Rabbi Jonathan Cahn står nå både Amerika og Israel for fall for sitt frafall fra G-d’s vilje med deres land og folk. Opportunisme straffer seg.

Er det mulig at der eksisterer et gammelt historisk mysterie som gir svaret på Amerikas fremtid? Kan dette samme mysterie stå bak 9/11, økonomisk kollaps og krigen i Irak? Er der liv etter døden? Eksisterer engler? Kan vi tappe inn i overnaturlige kilder for kunnskap? Mange mener at ‘The Harbinger’ inneholder hemmeligheten om USAs (og verdens) fremtid

Jeg har for mange år siden sagt at de som ikke forstår religion, forstår egentlig ingenting av hva som foregår i verden og samfunnet. For uansett hvor lite de forstår av det, så forstår de krefter som beveger verden alt av det. Ignoranters ranting og mangel på forståelse, har dermed NULL betydning i den store sammenheng.


Hvorfor tror dere at teleprompteren til Obama sier akkurat Bibelens opportunistiske ord?

Jeg har også for mange år siden sagt at før en gudfryktig jøde finner ut av problemet med dagens verden, sionismens bedrag av åndslivet og gudsforholdet, så vil ikke dette problem løse seg, fordi der finnes ingen intelligent nok goyim til å avdekke dette, bortsett fra meg da, men jeg har ikke muligheter til å gjøre noe mer enn jeg alt har gjort. 🙂

Der er en messiansk jøde som har funnet ut av problemet nå, Rabbi Jonathan Cahn, mannen bak boken og filmen ‘The Harbinger’, som selges i millioner for tiden, besteselger på New York Times boksalgsliste blant annet. Hovedbudskapet hans er at både Amerika og Israel (og andre land) står foran dommen for sitt frafall.

Han har jo en del opplysninger som er del av den offisielle konspirasjonsteorien om 9/11 og Al Quada, men det påvirker ikke konklusjonen om terror som straff for frafall.

Rabbi Jonathan Cahn, prest i Jerusalem Center-Beth Israel Congregation i Wayne, NJ, sier America er iferd med å gjenta på nytt den destruktive oppførsel til gamle Israel, før dommen og dets eventuelle fall.

Her er noen av tegnene som gjør det klart at hva som skjer idag er en oppfyllelse av profetiene i Jesaja 9-10 :

 • The Stone of Judgement som ble plassert på Ground Zero av amerikanske ledere og det gamle drama ble dermed gjenonopptatt.
 • Den gamle mysteriet som påvirker dine sparepenger, bankkontoen din, din økonomiske fremtid, og den amerikanske og den globale økonomien
 • The Sign Of The Sycamore og den profetiske åpenbaringen den inneholder om Wall Street og fremtiden til America som en supermakt spesielt.
 • The Mystery Of The Erez Tre som ble lagt ned ved hjørnet av Ground Zero i oppfyllelsen av en bibelsk profeti.
 • Den dagen visepresidentkandidaten ytret den gamle forkynnelsen av dommen … over Amerika
 • Mysteriet som er skjult i bakken av USAs Grunnlovsfedre & det profetiske budskap den inneholder for denne tiden.
 • Hvordan de to største kollapser i økonomisk historie hvert fant sted på nøyaktig samme dag og time, på nøyaktig år og dag ordinert fra oldtiden
 • Profetien som ble proklamert til verden ble talt fra Capitol Hill dagen etter 9/11 – og deretter kom til oppfyllelse.
 • Obama gjentar profetien ved å skrive Esaias ord på en av grunnstokkene til det nye World Trade Center forleden.

Rabbiens tese er at på grunn av at Ameria/USA har vendt seg bort fra G-d, så står ulykken for døren for dem, som det var for det falne Israel som årsak til at de ble sendt i diasporaen for sin ulydighet i år 70. Det urgamle drama av dommens dag for frafall er iferd med å spille seg ut på nytt, sier Jonathan Cahn.

Obama oppfyller Jesaja 9-10

Den håndskrevne melding Barack Obama skriblet på en stålbjelke på byggeplassen på Ground Zero i går kveld høres optimistisk, munter, ikke-kontroversielt – ved første øyekast. Men, fortsetter meldingen. dette er et mønster av amerikanske ledere som oppfyller en gammel bibelsk profeti og en forbannelsens dom over USA, ifølge den bestselgende kristne boken hittil i 2012 og filmen som ligger på førsteplass på salgslistene.

“We remember,” skrev Obama. “We rebuild. We come back stronger!”

Israel, Amerika OG Norge av gammelt av var stiftet av og for G-d, som våre respektive fedreland. Men ugudelige fikk tatt knekken på det etter hvert.

Ingen nasjon kan vende seg fra G-d, uten konsekvenser. Velger de seg fremmede guder, gjerne gullkavlen/materialismen som sin gud, eller mennesket selv som gud, som i humanismen, så går de til grunne. De blir destruert, i ild og flammer er det profetert det skal bli denne gang.

Kristen-sionistene og ideologi-sionistene i Arbeiderpartiet, FrP og Høyre som har i et halvt århundre aktivt støttet anti-krist, vil nok sikkert gå inn i en depresjon.

 

Norge som frafallen nasjon

Utøya

Utøya er en slik harbringer, et slikt tegn for Norge at landet har kommet under dommen, og om det ikke vendes om, så vil det komme en rekke lignende hendelser som endelig vil sette spikeren i kista for både folk og land. De vil ha lykkes i å å destruere seg selv og sitt eget land, ved sitt frafall, skal vi bruke profetiene fra ‘The Harbinger’.

Grunnlovsandalisme

Endringen av Grunnloven den 21. mai 2012 en annen, hvor Norge ble avkristnet, fjernet seg fra den G-d som opprettet, bygget, vedlikeholdt og beskyttet dette landet til dags dato.

«I 1789 innviet den nyinnsatte president George Washington en profetisk advarsel fra Federal Hall i New York City. Han erklærte at USAs velstand og beskyttelse var avhengige av dets tilslutning til Gud. Senere ble de de politiske lederne i den unge nasjonen samlet på St. Pauls Chapel for å forplikte nasjonens fremtid for Guds hensikter. Dette kapell ligger på Ground Zero og mirakuløst nok overlevde det 9/11 nesten uskadd. «

«In 1789, newly inaugurated President George Washington gave a prophetic warning at Federal Hall in New York City. He declared that America’s prosperity and protection were dependent upon its adherence to God. Later, the political leaders of the young nation gathered at St. Paul’s Chapel to commit the nation’s future to God’s purposes. That chapel is located at Ground Zero and miraculously survived 9/11 virtually unscathed.»
http://www.wnd.com/2012/06/obama-fulfills-isaiah-910-prophecy-again/

Hvis folk ikke vender seg igjen til G-d, vil både landet og folket bli ødelagt, er budskapet til den jødiske messianske rabbis dom over Israel av idag; Amerika – og jeg for min del vil legge til Norge.

Grunnlovsvandalismen som ble foretatt av et nesten samlet Storting den 21. Mai 2012, er i realiteten en avkristning av Norge. Vandaler og politiske pøbler, den røde horde, har lagt landet åpent for den negative åndsmakt, og sterkt i strid med våre grunnlovsfedres visjoner om vårt land, til beste for vårt folk.

Legger de seg under negative åndsmakter, får de ta det som tilkommer slik at de får oppleve den åndsbehersker de underlegger seg istedenfor, og dens totalt destruktive tilbøyeligheter. Istedenfor skapelse og konservering som G-d står for, så velger folket seg på oppfordring i ånden av sine revolusjonære ledere opprør, revolusjoner, uro og enorme ødeleggelser og destruksjon som de bringer over sitt eget hode ved hjelp av karmisk lov, for det meste ubevisst. Det er utrolig dumt gjort å underlegge seg en splittende og destruktiv åndsmakt, hatets og voldens åndsmakt, mer enn å bevare tilknytningen til den samlende og bevarende; kjærlighetens og fredens åndsmakt.

Folket har fjernet G-d ut av sitt land, med sin makt via Kongen, og nå må alle betale prisen for å ha tillatt politikere å ha vingeklippet Kongens makt og primære funksjon i demokratiet. Hvordan folket vil nyte sin nye frihet fra G-d gjenstår å se. Fordi der det er frihet fra G-d, kjærligheten inkarnert, og frihet fra fred … der vil det herske en konstant tilstand av ondskap og slaveri. Noen kaller det opplysningstid. Jeg kaller det dumhet!

Når folk er på kne og ber Satan om nåde for all destruksjon og ødeleggelser de ser rundt seg, så er det for sent. Hos Satan finnes ingen nåde. De gjorde sine valg, og får ta konsekvensene.

For dere skjønner; ved å velge bort G-d, velger dere hver og en av dere Satan/Ahriman – den falne, som åndsbehersker, uten å vite om det….

Dommen over Amerika

Boken og filmen har sjokkert lesere og seere rundt om i landet og verden ved å vise de uhyggelige og slående paralleller mellom de løfter fra lederne i oldtidens Israel før dommen og falt og de amerikanske lederne siden 11. september 2001.

«Hva som ble bebudet i ‘The Harbinger’ og i Jesaja 09:10 filmen om dommen, blir nå oppfylt ved presidenten i USA,» sa Jonathan Cahn, den messianske rabbiner-pastor og forfatter.

«Det gamle løftet begynner med disse ordene: «Mursteinene har falt, men vi vil bygge opp igjen med hugne stein, «forklarer Cahn.

«Dette løftet erklærer Israel i trass mot Gud, ved observasjonene av de ødeleggende angrep på deres land. Den hugne stein, som starter ombyggingen, symboliserer nasjonens intensjon om å komme tilbake sterkere enn før. Boken avslører deretter parallelt en proklamasjon gitt av Obama:»I kveld vil jeg at hver eneste amerikaner skal vite dette: Vi vil gjenoppbygge. Og USA vil fremstå sterkere enn før, «sa han.

Imidlertid ble den kommentaren, som representerte temaet for hans første store tale på forsommeren, ikke i forbindelse med angrepet 9/11. Det ble gitt i en tale om økonomien og status i landet generelt. Cahn påpeker at igår returnerte Obama til angrepets sentrum – for å bringe budskapet hjem.

Han peker på hvordan Obamas ord selv en en parallel Bibelens vers Jesaja 9:10: «De skrøt av at de ville gjenoppbygge sitt herjede land og gjøre det sterkere enn noen gang før.»

«I kjølvannet av angrepet, ble nasjonen sjokkert», sier Cahn. «Alle prøvde å få følelse av hva som hadde skjedd – dette enestående angrep på Amerika.

Allerede neste dag, 12 september, da Senatets Majoritetsleder Tom Daschle presenterte USAs respons til verden.. Hva sa han? «Daschle sa: «Amerika vil komme ut av denne tragedien som har dukket opp fra all motgang – forent og sterk. Ingenting … ingenting kan erstatte tapene av dem som har lidd. Jeg vet at det er bare i liten grad noe inspirasjon kan hentes fra denne ødeleggelsen. Men det er en passasje i Bibelen fra Jesaja som taler til oss alle til tider som dette.» Han fortsatte med å lese Jesaja 09:10.

«Daschle har ingen anelse om hva han gjør her,» forklarer Cahn. «Han tror han tilbyr trøstende ord til en sorgtynget folk, men han er faktisk omfavner åndelig trassig og arrogant ord Israels barn, forkynner den gamle og illevarslende løfte av lederne for den nasjonen. Han forstår ikke det, men han er faktisk å invitere mer dom på nasjonen.

«På den tredje årsdagen for angrepet, 11 september 2004, sa en annen mektig amerikansk senator som deltar som visepresidentkandidat dette året, og som ville prøve å bli president fire år senere, i en tale til Congressional Black Caucus. Denne gangen var John Edwards ‘hele tale bygget på et fundament av Jesaja 9:10:

«I dag, på denne minnedag og sorg, har vi Herrens ord å komme oss igjennom,» sa han. Han las så Jesaja 09:10. Han fortsatte med å snakke om hvordan USA gjorde nettopp det – ombygging med hugget stein og plante sedertrær.

«Før Gud dømmer en nasjon, sender han advarsler,» forklarer Cahn. «Han sendte advarsel til det gamle Israel. Han tillot sine fiender til å bryte dets grenser i et ødeleggende angrep som ville traumatisere nasjonen. Det var en wake-up call, kallet å vende tilbake til Gud. Men nasjonen reagerte med trass. Gud ga ni bud om dommen, ni profetiske tegn, alarmer og foreshadows om hva som skulle komme. Nå er Amerika den nasjonen i raskt frafall fra Guds vilje. Og Gud gir dermed en fiende lov til å bryte deres grenser i et ødeleggende angrep – Terroranslagene den 11. september 2001. Det var likeledes en wake-up call. Men Amerika, som Israel, har ikke reagert med omvendelse, men med trass. Og nå de ni bud om dommen har dukket opp igjen, og har gjort det på amerikansk jord. «

http://www.wnd.com/2012/06/obama-fulfills-isaiah-910-prophecy-again/

Og samme advarsel har også kommet over Norge, som har deltatt med Amerika i deres hensynsløse og gudløse voldelige angrep på fremmede land og riker som ikke har gjort dem noe, via NATO/FN.

Film og bok kan kjøpes her:

http://superstore.wnd.com/Welcome/The-Harbinger-Paperback-The-Isaiah-910-Judgment-DVD-BUNDLE

https://www.facebook.com/#!/pages/The-Harbinger-Jonathan-Cahn-Official-Site/181938411873118

Der er INGEN annen sikkerhet og trygghet i verden etter dette, enn den som Jesus tilbyr i ånd, mannen og åndsherskeren som forener kristne og jøder. REPENT! Anger og omvendelse, personlig og kollektivt! Å kunne ikle seg sannhetens rustning og rettferdighetens brynje! Det er budskapet til Rabbi Jonathan Cahn.

Lykke til.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

One Comment

 1. Pingback: Vil Høyesterett tilby sukkertøy til barn som banner?

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.