Corona; Individualismens og kollektivismens apokalypse

Jeg har aldri drømt om å passe inn. Bibelen sier kristne skal ikke «passe inn». Vi skal «skille oss ut», 1 Peter 2:9. Det bør være vår glede, å skille seg ut. Jeg har aldri drømt om å leve og dø som en kopi av alle andre. Mange som ikke liker en for å være seg selv, fordi en skal helst være som alle andre om Satan fikk bestemme over oss. Vel, det gidder jeg ikke.

Noen få år på jord, så drar jeg videre, hver til våre steder, spiller det noen rolle om noen satanister liker meg eller ikke da ? La de dra dit de skal, og jeg drar dit jeg ønsker meg. Jeg er ikke sur fordi de ikke velger som meg. Gud gav oss alle fri vilje.

Den kristne psykiater Jung som gikk i lære med jødiske Freud og brøt tvert med den endimensjonale sexmaniacen Freud, definerte individualismen slik: «en tro på at individets rettigheter og interesser går foran dem til kollektivet«, samt viktigheten for å ha en egen individuell bevissthet, foruten en blir del av gruppebevisstheten bare, massebevissthet, en slags hive-mind, The Matrix. Tror og mener en som alle andre, må en dermed spørre seg om en er kommet til utviklingsfase individualisert, eller fremdeles er bare kollektivisert. De kollektivserte tilber denne verdens Herskere. De individualiserte – gjenfødte utav den kollektive ånd, tilber Gud alene.

Grunnloven i vår 1000 år gamle kristne nasjon, den gang den var kristen, betonet nettopp dette. Staten er til for individet, borgeren, ikke motsatt. Det var strenge straffer for dem i statstyrelsen som gikk utover sitt mandat, sine fullmakter. Vi levde godt som individer i Norge den gang, beskyttet, ved Lov, Kvitekrists lov, som var våre kongers Konge (Jesaja / Isaiah 9:6). Grunnloven ivaretok individene. Ikke Staten. De skrev om Grunnloven vår. Nå går kollektivet foran. Det vil vi se i Corona/Covid hysteriet. Erna Solberg et al’s Reichtag brann (falsk flagg operasjon), for politiske årsaker, maktkupp.

Menneskets frie vilje. Som vi vet løper Solberg alltid pengemaktens ærend

Satan vil ha hele verden, ha den i sin vold, derfor The Great Reset, Nye (antiKristne) Normalen, derfor samarbeider satanister over hele verden om likelydende regler for alle nasjoner, ingen unntak. Satans favntak over verden blir total, ingen steder å dra, alle steder er Satan sjef.

Gud skapte oss, elsker oss, og tar oss hjem, som individer. Ikke som noe kollektiv. Vi kan kun komme hjem til Gud, om vi forblir de individer han skapte oss som. Tillater vi satanister å genmanipulere oss, så stiller saken seg annerledes. Da tror vi mer på satanisters og perverse menneskers helseråd enn å tro på Gud, og Guds skapelse av være perfekte immmunforsvar skal kunne ri av noen virkelige eller innbilte virus, uten å ty til genmanipulasjon for å gjøre det.

Norske regjering endret nettopp loven om genmanipulering av mennesker

Staten søker frata og overta menneskers frie viljer. Det fratar ikke individene for ansvar for hvor de havner etter døden. Faktisk får disse individene ansvaret for alt som Staten gjør, all ondskap, all urett, all sorg og smerte for mennesker. De blir partners in crime.

Lar vi satanistene på vegne av sin herre og mester Satan ta ifra oss vår individualitet, tar de samtidig fra oss vår Guds-forbindelse, det glimt av lys Gud overlot av seg selv i oss. Det er denne åndskamp alt som skjer på jord er utledet fra. Ingenting annet spiller noen rolle for denne Verdens Fyrste; Satan. Og de som lyder Satan sin stemme i seg, og tjener den åndsfyrste, inklusiv Erna Solberg.

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general
https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

Alle som tar seg tid til å tenke over dette, vil ha lært av Corona hysteriet hvordan Hitler kunne komme til makten ved å spille på folks frykter, og fikk nesten hele landets befolkning med seg, heilet seg, lovpriste seg. Hvis jeg hadde levd da, ville jeg nok vært en av de som ikke stod med hånden i været og heilet en sosialistisk ondskapsfull idiot. Jeg heiler kun Gud, ingen mennesker.. spesielt ingen ondskapsfulle satanister som Erna Solberg som nektet å si «Så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed. Gammel norsk tradisjon siden vårt land har vært kristent i 1000 år.

Sjefs Satanisten Pave Francis oppfordrer i sin juletale til Vaksinering og Maskebruk for Alle for å Bekjempe “Viruset av Radikal Individualisme” (hvorfor dere må bære dem, Sovjet uniformering, for virus kan masken ikke stoppe).

Pope Francis Urged Vaccines and Masks for Everyone to Combat the “Virus” of Individualism

Uten selvtenkende frittgående indvidualistiske individer så hadde hele menneskeheten levd Sovjetstyle eller Hitler style idag, begge sosialistiske og kollektivistiske dystopiske mareritt. Heldigvis var der et fåtall som tenkte på tvers og etter hvert fikk overtalt flertallet til å se nøyere på hva og hvem de tror på.

Før der fantes selvtenkende individer, så overlot flertallet til paver og sovjetstyle partisjefer å tenke for seg. Det var Gutenberg som oppfant pressen for å trykke Bibler, som gjorde at menneskene begynte å lese Bibelen og tenke selv.

Paven var rasende for denne invidualisme, at folk skulle kunne lese og tolke Bibelen selv. Den fordømte gudsbespottende satanisten.

Hvor alle tenker likt, er det i realiteten absolutt ingen som tenker i det hele tatt, alle bare kopierer hverandre.

Å bli bevisst, arbeide med sine «skyggesider», kan være tøft. Folk velger derfor den brede vei, hvor de slipper å tenke, slipper egenansvar, Staten tar vare på dem, så godt Staten til enhver tid kan, fremfor den smale vei. På den smale vei må en tenke selv, vurdere og ta ansvar for sitt eget liv selv. «Folk vil gjøre hva som helst, uansett hvor absurd, for å slippe å konfrontere sin egen sjel«, sier Jung. Sjelløse mennesker har Dyrets Merke, 666, de havner i Helvete.

Selv ikke-kristne globalister som Osho vet dette:

«Only the individual can rise to the heights of Consciousness and Awareness. The more you belong to the crowd, the deeper you fall into darkness.»

Takket være noen veldig få individualister, har mesteparten av menneskeheten fått oppleve å leve i frihet under individualisten og kongenes Konge; Jesus Kristus. Det er en frihet det kan være slutt på nå, for en tid, om ikke mange flere sier stopp til tyrannene som bruker en krise for å befeste mer makt til seg selv, sykelig maktbegjær, ved hjelp av frykt.

Dyrets Merke 666 > Gog og Magog krigen > The Great Reset > Den Nye (antiKristne) Normalen, Sovjet bolsjevik jødenes hat av oss kristne, USSR2 > de dro til Israel og USA etter Sovjet, så er det gjort, da er det over for godt, for dem.

Motsatte av sovjetiseringen av mennesket er ifølge Carl Jung er individualisering utviklingen av bevissthet, hvor sovjetiseringen gjorde den ensartet og lik, alle tenkte og mente hva PRAVDA (betyr: ‘Sannhet’. LOL) foret dem med. Alt utenom det eksisterte ikke i Sovjet.

Individualiseringen er prosessen der en uformet person utvikler seg til et unikt individ. Individet er en som velger å ikke være begrenset av kollektive normer. Ved å transformere personligheten til et høyere nivå av bevissthet blir selvrealiserte individer oppmerksomme på sine egne unike medfødte potensialer, det som skiller dem fra kollektivet.

Jung ser på et individ ikke som kun en isolert del av samfunnsmaskineriet, men som et fremtredende medlem av kollektivet. I «Aion: Researches into the Phenomenology of the Self «, postulerer Jung at Kristus eksemplifiserer arketypen av Selvet. Som beskrevet i Bibelen er Kristus det perfekte individet, han valgte å ikke være en del av den svært kollektivistiske jødedom, brøt helt fullstendig med det kollektive vanvidd, og ble korsfestet for det valget: Han er Sønnen, men han er også Ordet (Logos) og Kjærligheten. Dette er det trinitariske synet på Sønnens forening med Faderen og Den Hellige Ånd.

Derfor er sluttmålet av individualiseringen til Jung tilsynelatende blomstringen og legemliggjørelsen av Kristus-bevisstheten, hvor en sier med Paulus; «Kristus bor i meg» (Galatians 2:20).

Det sluttmålet søker Satan med alle midler å hindre alle å nå. Vi bør vel ikke gi Satan den gleden, ved å frata mennesker helt muligheten for individualisering.

Ha et godt nytt år

De som ikke er god til å tenke selv, men elsker Paver, Erna Solberg og lignende satanister å fortelle dem til enhver tid hva de skal gjør og mene, for dem vil det nok bli et godt år.

For oss andre blir det et skrekkscenario som utfolder seg foran oss. Vi får prøve og ri stormen av, for Bibelen sier i Åpenbaringen at disse tjuver av våre frie viljer som var vår fødselsrett, skjenket av den Allmektige Gud, Skaperen av himmel og jord, får bare en kort tid til sin ondskap, gi mennesker 666 Dyrets Merke, ensartethet.

De vil lykkes med mange, men ikke med alle. Gud skapte oss som selvtenkende individer, liker at vi dør som det også.

Flekkerøyguttene – Som En Pilgrim

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring