De Gode Menneskene vil måtte slåss for overlevelse i 3. Verdenskrig

For første gang i historien ser vi at ALLE lands regjeringer har undertegnet og går for det samme script, unison enighet, ALLE lands lederskap, uten unntak.. Covid-hoax, Klima-hoax, har blitt enig om det samme script, og enkelte idioter mener fremdeles det ikke finnes konspirasjoner (?). Hva kan dette være om ikke en konspirasjon da? Men den er ikke skjult. Den er helt åpen.

Dette blir en krig på liv og død, på alle slags måter. Grunnen til at det er vanskelig å se verdenskrigen er at denne gang er den ikke som før mellom nasjoner, men denne tredje verdenskrigen står mellom de internasjonale Sions Eldste av B’nai Brith talmudiske satanister i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) og deres kjøpte og betalte patetiske satanist politiske ledere i enhver nasjon under solen («Eliten»), og mot folket. Våpnene er kognitive, biologiske og annet.

Antikrists talmudiske tyranniske Babylonske multikulturelle ‘En Verden’ verdensrike med en talmudisk verdensregjering blir avslørt for alle, ikke bare for oss som i 20 år har sett bakom sløret (Luke 12:2).

Børge Brende er tatt opp i Satans ormeyngel BlackEyeClub

Dette er profetert; «Jordens konger reiser sig, og fyrstene konspirerer mot Herren og mot hans salvede:«. Nasjonenes lederskap har alle slått seg sammen under de talmudiske satnistiske Edomitt-jødenes lederskap og skal kaste Jesus Kristus fra tronen ikke bare fra vår nasjon, men som Verdens Konge.

Jeg mener at den norske Regjeringen – hadde vi hatt en ukorrupt Regjering – burde sette etter askeNazi satanist general Klaus Schwab med alle Statens ressurser, og så snart de får tak i ham klynge ham opp i nærmerste lykestolpe for hans kriminalitet. Noe mer rettsak trenges ikke enn han alt har vitnet om sin latente ondskap offentlig.

Absolutt alle nasjoners lederskap er korrumpert, det er ingen steder en kan rømme fra dem, ingen Pilgrims Pledge:

Blodfeiden mellom Esau og Jacob-Israel går mot sin slutt…. hvem vinner ? Ob. 1:19

Hvorfor de ønsker å utrydde hvite mennesker (Israelittene etter Jacob-Israel). Blodfeide. Hat. Første gang jødene nevnes i Bibelen, er de i krig med Israelittene…(2. Kongebok 16:5-6). … det er de fortsatt.. hatet er fremdeles like sterkt.

The Triumphant Messiah
«Hvorfor larmer de gudløse satanister og grunder folkene på det som fåfengt er? 2 Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: 3 La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss! 4 Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem.”… – Psalm 2:1-2

Husk at dette skjer ikke idag fordi de har blitt ondere de ved makten. De har alltid vært onde av Satan. Det er bare at Bibelen sier at de skal avsløres i vår tid (Luke 12:2) – komme ut av skapet, og nå slår de tilbake med alt de har av tyranni. Det er derfor POSITIVT Guds Vilje hva som skjer. Det skjer ikke av Guds ondskap, fordi Gud straffer de gode menneskene, men av Guds godhet, AVSLØRER de jødiske talmudiker satanistene og deres betalte tjenere ved makten i alle nasjonalstater, for hele menneskeheten, å se hvem og hva de er. #DenPerfekteStorm.

For første gang i verdens historien har denne Bibelske profeti skjedd «alle som bor på jorden«, samtidig:

«Våk og be
Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35 som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.»» – Luke 21:34-36

Min analyse etter årevis av studier er at når den amerikanske frimurerhøvding Albert Pike som er tilknyttet den Skotske rite under den jødiske moderlosje B’nai Brith (talmudiske satanister) sa allerede i 1871 i sitt brev til Mazzini at de skal «sette nihilistene fri og menneskeheten skal måtte slåss til de nesten er helt fysisk og psykisk utmattet» i den TREDJE VERDENSKRIG, så har han rett.

Den 3dje Verdenskrig trenger IKKE være som de to foregående. Mye tyder på at vi er MIDT I KRIGEN; hvor verdens lederskap har gjort full mobilisering under de satanistiske talmudiske Sionisters antiKristne Verdensriket til askeNazi Klaus Schwab et al, George Soros og Bill Gates; Sions Eldste. Det er den Sionistiske kjøpte og betalte elitens FULLSKALA KRIG mot vanlige folk. Biologiske, kognitive (media, propaganda) og fysiske våpen er brukt daglig.

Jewish leadership of Destruction (tikkun olam of everything Christian)

Fornuftig dame. Alle norske politikere i tjeneste for askeNazi George Soros Open Society Foundation har erklært oss krig med sine immigrant soldater menn i sin beste alder.. med de dyreste sambandsutstyr. Må stoppes. Utvis også det jødiske lederskapet for migrasjon-som-våpen fra vårt land.
https://www.minervanett.no/hviterussland-matlary-migrasjon/for-a-verne-kontinentet-mot-invasjon-med-eller-uten-migranter-finnes-ingen-annen-losning-enn-fysisk-forsvarbare-grenser/393090

Politisk er Planen den Nye Verdensorden. 6uild 6ack 6etter (666, bbb). Great Reset. Agenda 2030, åndelige sett er Planen:

«Vi skal slippe løs nihilistene og ateistene, og vi skal fremprovosere en formidabel sosial katastrofe som i all sin redsel vil tydelig vise nasjonene effekten av absolutt ateisme, opprinnelsen til villskap og den mest blodige uro. Så overalt vil innbyggerne, forpliktet til å forsvare seg mot verdensminoriteten av revolusjonære, utrydde de som ødelegger sivilisasjonen, og mengden, desillusjonert av kristendommen, hvis deistiske ånder fra det øyeblikket vil være uten kompass eller retning, engstelig for et ideal, men uten å vite hvor de skal gjengi sin tilbedelse, vil de motta det sanne lyset gjennom den universelle manifestasjonen av den rene doktrinen om Lucifer, endelig brakt ut i offentligheten. Denne manifestasjonen vil følge av den generelle reaksjonære bevegelsen som vil følge ødeleggelsen av kristendommen og ateismen, både erobret og utryddet på samme tid»
https://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Det er åndelig kamp og krig mellom Kristus og Satan/Lucifer hvem som er Verdens Lys (Luke 10:18). For oss kristne er det Jesus Kristus (John 9:5, 8:12, Revelation 22:16), for satanister er ‘lyset’ Satan/Lucifer (Isaiah 14:12), «frigjøreren» tror de, som de mente Slangen / Lucifer frigjorde fra Guds påståtte ‘rigide’ og strenge lover og regler i Paradiset. Satanister vil ha først av alt frihet til alle sine seksuelle perversjoner. Det betyr ALT, ingen ting er viktigere enn det. Det eneste jeg ser de blir frigjort til er alskens perversiteter og ondskap i fri dressur. Noe til «frigjøring», ikke istand til å tøyle sine sataniske, luciferiske impulser og tvangstilbøyeligheter. Undermennesker, dyrets merkede.

Husk at grunnen til at den frimurer leder kjenner til fordi han har kontakt med Satan, som kristne og Profetene hadde og har kontakt med Gud. Gud og Satan har visst om hvordan dette eon skal avsluttes, fra det tidspunktet dette eon begynte.

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general
https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

James Corbett:
«Vi er i den dypeste faren for menneskelig frihet som vi har sett i løpet av livene våre».
«We are in the most profound peril towards human liberty that we have seen in our lifetime.»

Robert Kennedy Jr.:
«Jeg går enda lenger enn du nettopp gikk … dette er den endelige siste kampen, vi må vinne denne. »
«I go even further than you just went … this is the final battle, we need to win this one.»

.
De er kjempesterk. Skulle ikke tro dette kan stanses. Men Bibelen sier det kan det. Gud er sterkere enn dem. ALDRI tvil på det.

New World Order of antiChrist Gog & Magog sovjet-israel

Vi vil vinne helt sikkert. Det er ikke Satans tid å vinne for evig på. Menigheten – de med Kristus i hjertet mer enn de falne institusjonene – er her fortsatt. Ikke frykt ! Vi har Jesu navn. Det er et veldig effektivt våpen. Philippians 2:9-10

Guds Folk, de kristne som har tatt imot sin livbåt, ENESTE veien til Faderen, skal ikke frykte så lenge de har rette blodet på dørkarmen,

så MÅ Dødsengelen gå forbi. Han har ingen annen mulighet. Siden før vi var født bestemte Gud våre frie valg til å selv velge oss og skape oss våre levnets løp. Det er opp til oss selv og våre frie valg. Velg Gud, eller Satan. Mellomting finnes ikke. Nøytralitet finnes ikke.

The Great Reset Is Not A Conspiracy Theory!
(And no one likes you, Klaus)

De som ikke er inne i arken når regnet begynner strømme ned, det får bli deres valg og deres problem. De prioriterte feil. Ser de seg tilbake når lynet slår ned i Sodoma & Gomorah fordi de vil savne det sataniske ormebolet av perversjoners samfunn av satanister, så er de ferdig for godt. Like greitt. Feil valg. Underholdning og forlystelser, og ikke som meg som bruker dag og natt og grunde på Guds Vilje. Min glede og lykke, Gud vet, er å kunne ha sett igjen et sivilisert og sømmelig samfunn og nasjon. Det får jeg aldri mer oppleve her hvor Jøder hersker. Kanskje et annet sted, om Gud vil.

De som tror mer på Jøder enn Jesus, fortjener vel knapt ikke noe annet enn tilintetgjørelsen. Beklager å måtte si det. Fortsett dansen rundt gullkalven, personlig berikende for lommeboken å tjene jødenes Nye Verdensorden for de politiske ledere i Verden, fortsett å tilbe Jøder som guder med mer makt enn den Allmektige Fader, idolisering, og det skal gå sionister ondt. Det er ikke trist. De blir tilbakebetalt for sine ondskapsfulle og gale valg, forførelser av barn og ungdom bort fra Gud hentil mennesketilbedelse av sataniske jøder (humanisme). Det er alt. Det er ikke ondt eller trist de skal ta ansvar for sine valg i livet. Det er rettferdig.

Når edomitt jødenes dødsmaskin begynner å rulle, så har hver enkelt av oss KUN en mulighet. det er dette, det er det eneste håp vi har, det er den eneste makt under solen som kan utgjøre noen forskjell. For øyeblikket er (((deres))) antikristne makt total, 666, 6uild 6ack 6etter. Ingen av oss kan gjøre noe med det. Bibelen sier at om ikke Gud gjort denne periode kort (Matthew 24:22), er deres ondskap så stor at der ikke vil være liv igjen på jorden om de får dra den helt ut. Derfor vil de bli stoppet.

Gud kan. Vent, våk. Be.

Edomitt askeNazi Klaus Scwab et als’s ondskapsfulle sataniske kabal har for en tid tatt kontroll over verden og holder den i en skrustikke av løgn, bedrag og terroristisk antikristelig radikalisert vold. Også de vil møte sin Nemesis i livet, det lover Bibelen oss…

Tro meg; jeg vet hvor jeg er. Det er meg helt 100% uinteressant hva edomitt sataniske jødenes ondskap bevirker i verden for sine selvdestruktive tendenser. Jeg vet hvem jeg er, hvor jeg kommer fra og hvor jeg skal. Jeg lever samme hva de finner på med verden, JEG er ikke avhengig av denne syke og perverse Verden. DU må vite hvor du er.

Jeg stoler ikke på noen jøde: «Den som sitter i den Høiestes skjul, som bor i den Allmektiges skygge, 2 han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! 3 For han frir dig av fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. 4 Med sine vingefjærer dekker han dig, og under hans vinger finner du ly; hans trofasthet er skjold og vern. 5 Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyver om dagen, 6 for pest som farer frem i mørket, for sott som ødelegger om middagen. 7 Faller tusen ved din side og ti tusen ved din høire hånd, til dig skal det ikke nå. 8 Du skal bare skue det med dine øine, og se hvorledes de ugudelige får sin lønn. 9 For du, Herre, er min tilflukt. Den Høieste har du gjort til din bolig; 10 intet ondt skal vederfares dig, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. 11 For han skal gi sine engler befaling om dig at de skal bevare dig på alle dine veier. 12 De skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten. 13 På løve og huggorm skal du trå; du skal trå ned unge løver og slanger. 14 For han henger fast ved mig, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn. 15 Han skal påkalle mig, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære. 16 Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse.«. Psalms 91:2.

Vi er i 3. verdenskrig. Vanskelig å se, fordi folk er vant med at kriger foregår mellom nasjoner. Men krigen foregår denne gang mellom Sions Eldste og deres politiske lakeier i enhver nasjon under solen («Eliten»), og vanlige folk.. Krigen utkjempes med kognitive våpen (media propaganda), kuler og krutt, biologiske våpen (vaksiner m.v.).

Mørkets krefter overtar å herske over Verden for en tid (Rev. 12:9, 20:7). Det beste og absolutt ENESTE du kan gjøre er å 24/7 gjenta denne sangen på repeat, til du får en åpenbaring at du er «inne i varmen» – og husk hvem som gjorde det mulig for deg å komme «inn i varmen» hos åndsFaderen; Jesus Kristus :

Abide With Me – Audrey Assad

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring