Trusselbildet mot Norge 2022

Riksavisens årlige trusselvurdering av Norge som nasjon under Jesus Kristus som våre kongers Konge og regjering på hans skuldre etter Isaiah 9:6 som har vart i 1000 år, følger her for det Herrens år 2022. Satan vinner terreng.

Jeg synest denne trusselvurderingen til PST-sjefen var helt på kanten så jeg laget min egen – hvor jeg fant at den kanskje største trussel mot Norge som selvstendig nasjon er han og hans institusjon. Ala «antistatlig tankegods», da gapskrattet jeg. Staten det er meg og deg, vi bestemmer hva Staten skal være, ikke satanister i Tel Aviv eller andre steder. Gøyal lesning 🙂

https://www.pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/ntv-2022/

Sjøvold: «Et sentralt tankegods hos personer med antistatlige overbevisninger er ideen om at staten ikke har et legitimt grunnlag for maktutøvelse.»

Statens maktutøvelse SKAL være begrenset av Grunnloven og samfunnskontrakten. Går Sjøvold og Co utover den skal de straffes. De har selvfølgelig radbrukket Grunnloven fra den tiden Norge var kristent, men den er der ennå, noe ihvertfall. Noe tøys om globale menneskeretts privilegier og slikt, men OVER alt tøv, troner Guds evige Lov, naturretten, og Jesus Kristus som denne nasjonens Høye Beskytter, samme hvor mye satanistene ved makten prøver å kibbe han av Tronen, tror jeg ikke han lar seg affisere så veldig mye av hva de mener, tror og prøver på… Er han Norges hersker fordi noen av oss vil, så er det lite de kan gjøre med det. 🙂

Som førstekandidat for Alliansen i M&R er det eneste jeg kan si meg enig med at det er mye vi som vil gjøre en samfunnsinnsats som politikere må finne oss i. Falske anmeldelser m.v. fra Ervin Kohn’s venstreradikale ARS, forsøk på true en til taushet, så de får underminere den norske nasjonen i fred. Det er en stor trussel mot Norge og norske folk. At antikristne jødiske emisærer som Ervin Kohn skal definere på egen hånd norsk politikk.

Sverre Sjøvold har ingen som helst reservasjoner eller trusselvurdering mot disse terrorister og konspiratører her, den røde bermen til Ervin Kohn, det grelle skriket «korsfest ham, korsfest ham»  («la hans blod komme over oss og våre barn»)(Matt 27:25):

«Det ville vært av mitt livs absolutte topp av «mystiske» omstendigheter om jeg skulle bli korsfestet av de samme ondskapsfulle menneskene, og deres nyttige idioter, som korsfestet Jesus Kristus.» – Jarle Johansen

https://www.riksavisen.no/vil-gud-holde-sin-hand-over-jarle-johansen-hvor-alle-norske-myndigheters-satanister-konspirerer/

Ok. Greitt for meg. Lyn og torden. Tempelforheng som revner. 2000 års diaspora. Utvist fra 119 land gjennom historien, ingen vil bo med dem. Kom igjen folkens, gjør det. Heng noen flere uskyldige for deres avskyelige løgner og beskyldninger og se hvordan det går, MED DERE (?).

«Medias rolle i forhåndsdømmingen av Viggo Kristiansen og vilje til å være mikrofonstativ for politiets løgner, er blant de mørkeste kapittel i norsk presses historie. () [NN] vet godt om ordenes kraft. Om ords skadepotensial.»

https://www.fvn.no/mening/leserinnlegg/i/dnQVBq/hva-er-du-redd-for-eirik-vigsnes
https://www.facebook.com/viggokristiansenuskyldig/posts/5119851794743979

Slik er det med «politiets løgner» som også Hans Sverre Sjøvold ords kraft med hvilken ord han som offentlig statstjenestemann søker å få populasjonen å hate noen enkeltpersoner, de samme han selv har lagt for hat selvfølgelig. Han er en beregnende manipulerende faen. Dessverre er det slike som får og bruker makt med ondskapsfull intensjon i Satans verdensorden.

Disse guttene til PST sjef Sverre Sjøvold ser forøvrig terrorister bak hver en busk. De tenker lite på at når de peker på noen, så peker tre -3- fingre tilbake på dem selv. 🙂

Også i 2022 vil det være stor fare for at PST og norske statlige institusjoner blir ennå mer radikaliserte i sine bedømninger og utsagn, «antistatlige overbevisninger» aka INGEN andre enn sosialistiske røde berme har KORREKTE uttalelser, om det er nazister eller kommunister eller en kombinasjon – de er begge innenfor, idet de er sterk innfluert av sosialist radikaliserte satanister i Satans vold i sin midte (Rev. 12:9, 13:3, 18:23, 20:7), som har infiltrert faktisk kuppet statsmakten som statlig betalt jobb å unndra radikaliserte sosialister av mordere og udådsmenn for kritikk, skjule det faktum at gjennom verdenshistorien er det ingen som dem som har vært til større fare for nasjoner og folk enn deres egne.

Fordi det er de som har innsatt han, og han selv, som er den største fare for demokratiet, ved ensrettingen av det, og knuse mangfoldet i det. De som har innsatt ham i stillingen og enkeltpersoner i maktapparatet som han tjener. Det er IKKE demokratiet. Det er Davos-pøbelen. Satans ormeyngel.

Trusselrapporten tier fremdeles, jeg har ennå ikke fått svar :

Hva slags masse-suggesjon var det som utspilte seg på Telenor Arena under Grand Prix 2010, og hva slags massesuggesjon er det som foregår i Norges land i skrivende stund?

De har kuppet enhver statsinstitusjon

Neste trussel vi ser er at de i dette året vil Hans Sverre Sjøvold ha skremt ALLE fra å kritisere de onde mennesker som har kuppet makten i Norge, makten de bruker for sin egen del og for sin egen agenda, ha ALLE statsinstitusjoner endelig under sitt nettverks makt og vold. Norges Bank’s nye direktør er en fortsettelse av det, som den forrige var like like mye deres mann. Der er INGEN som tenker annerledes enn Sjøvold vil, og som Sjøvold definerer som «normal» tenkning, i Staten. Det er slik i hele verden, ikke bare i Norge.

Satanistenes Nye Verdensorden, the Great Reset, er i hele verden de vil ha makten, ikke bare i Norge. En kapasitet som Jordan Peterson ble kristen, og måtte legge ned sitt professorat, han ble frosset ut, han mente ikke som den røde pøbel.

Vi må innse at det er ikke plass til oss kristne i satanistenes verden Jordan. Sjøvoldene vet ikke hva de skal finne på, for å bli kvitt oss raskt nok, men det er greitt. Det skal bli salighet å slippe å dele univers med disse lavpannede ondskapsfulle sataner når vi drar Hjem – til et sted DE er utelukket fra:

Jordan Peterson Faith In Jesus

Jordan Petersen er «mitt folk». Nydelige folk. Jeg klarer faktisk ikke så lett å se videoene hans, fordi det er så hjerteskjærende den «renselse» Gud sender oss gjennom, som en åndelig ‘vaskemaskin’. Jordan Peterson er så ærlig med hva dette gjør med ham, vi som har vært i Livets Bok fra begynnelsen. Vi ser han praktisk talt i skjærsilden, i inkarnasjon. Det sier alt om de som hater og kaller stygge kallenavn de som er slik, og tvinger dem utav sine stillinger, fordi stillingene må bekles av satanister, som er mest opptatt av hvilket hull de skal ha statsrettigheter og privilegier til å kopulere i denne dagen.

Jeg setter min ære i å være ærlig, men den der han gjør, det klarer ikke jeg ! Jeg har aldri klart å fortelle om det, ikke vet jeg om jeg kommer til å gjøre det heller. Det er «Sjelens Mørke Natt», det er det mest treffende jeg kan kalle det.

Peterson gir oss i andre videoer jeg ikke kan se, fordi det er så smertefullt og bli minnet på det igjen, hva som hendte 25 år siden, et innblikk i en FAKTISK ‘purification’ aka lutring av en sjel i levende live ! En gjennomgår praktisk talt et Helvete i levende liv, ens sjel brenner (Matt. 3:11, Acts 1:5), tro og tvil skal separeres, Kristus sin Ånd skal befestes og forankres i ennå et menneske tempel på jord, det humane Tempel, der finner vi Ypperstepresten Jesus Kristus som passer på «the Holy of Holiest«, den Hellige Gral (Acts 17:24, 1 Corinthians 3:16, Romans 8:9).

En av verdens beste låtskrivere; Kris Kristoffersen. Er du i Livets Bok så har du ikke noen mulighet til å hindre hånden å gå i været. De som har sagt seg villig å være leire i Pottemakerens hånd, får finne seg i resten. På et eller annet nivå av eksistensen har en vært gærn nok til å så «ja takk» til dette, jfr. Jeremiah 18:4.

« Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,
han frelser dem som har en knust ånd
«. – Psalm 34:5,7,8,16,18,19,20,21,22

«When your heart is broken, your boats are burned: nothing matters anymore. It is the end of happiness and the beginning of peace.» – George Bernard Shaw

Ikke som terrorister som Sverre Sjøvold som det kun tyter mørke utav, som nok vil kalle oss høyreradikale konspirasjonsteoretikere for å hevde at Satan har ledet en konspirasjon mot Gud og Guds Utvalgte Folk de kristne fra tusener av år tilbake. Jeg har skrevet en del om «mitt folk» i det siste. Hva som skjer med mange nydelige mennesker som Jesus driver og vekker opp fra tornerosesøvnen nå. «the Veil» er iferd med å bli løftet, Boken skal låses opp, som Gud befakte Daniel «sette seg for denne Boken Daniel». Nå er tiden Seglet blir låst opp, for mange. Etter hvert skal vi bli millioner. De mest intelligente mennesker tjener Jesus, ikke den åndssvake Satan.

Idiotene blant oss overtar institusjonene. De minst intelligente er de som Satan kan bruke og fore med sine løsninger. De skal skape Den Nye Verden (idioters shangriLa). De som tror på enhver løgn Satan og Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) forer dem med, Covid-hoax eller klima-hoax, eller terrrorist-hoax, alt med samme formål; Fryktskaping. Satan bruker frykten til å få oppslutning bak sine løsninger, dagens Reichtags-branner. Vi vil alle i det åpne kunne se og finne ut hvem som er virkelig kristne, de går ikke på «fear management» opplegget, jfr. 1 John 4:18. Den hellige ånde vil opplyse dem. Kristus taler til sine i ånd, som Satan taler til sine i ånd.

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general
https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

Vi kan synest slått vi kristne, vi kan synest ut til å være desimert – totalt nøytralisert, vi har tapt mange slag, men da sier jeg som er den i Norge med mest kompetanse på dette, jeg har holdt på i 25 år og studert på og skrevet om disse ‘satans ormeyngel’ (John 8:44), at krigen er ikke over. 🙂 Jeg kjenner forfatteren, og jeg har lest siste kapittelet. 🙂

ALT stemmer til nå, hvorfor skal ikke også siste kapittelet stemme?

Jfr. Eikrem saken hos NTNU. De har kuppet enhver etat i staten, alle som mener noe annet enn dem er utrensket, bolsjevikisering 2.0. Deres kupp er nådeløst, og 100% effektivt. Vi er i Sovjet 2.0, 1917 / 2017. De liker ikke at jeg skal avsløre det selvfølgelig. Jeg lover; Jeg skal skrive MYE om det, for noen sataniske ormeyngel (Jesus’ ord) mennesker kan være.

«Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet vi må ta den selv.» – Jens Bjørneboe.

Joda, «politisk motivert vold«, hver eneste dag må jeg tenke at som frilynd forfatter vil de venstreradikale satanister kunne angripe med vold og terror. Den kan komme via venstreradikale ved politistasjonen i Ålesund eller PST i Oslo eller Mossad i Tel Aviv, hvem vet hvor volden kommer fra, en finner det jo sjelden ut før en ligger drept i en rullestein et sted.

Korrupte politi

De tjener Norge og norske folks fiender. Ikke noe nytt i det. Har gjort det via Stay Behind siden andre verdenskrig, Håkon Lie og Jens Kristian Hauge, disse falske tåpelige heltene fra MILORG  i Oslo-knickers og knestrømper som kom ut av de dype skoger ETTER at krigen var slutt og mente de hadde vunnet krigen, og ikke krigsseilerne. Jeg har skrevet loads av artikler om dette. Dette stay behind til politiske sionismen som senest vi vet  Torvald Stoltenberg var leder for og min kollega nå avdøde, noen mener myrdede, Hans Gaarder skrev mye om. Hvem som er leder idag,  vet ikke jeg, Vi kan bare spekulere hvem overtok når Stoltenberg Sr døde.

Så norske institusjoner med media, spesielt VG som var MILORG blekken etter krigen, har vært i tjeneste for de globale krefter lang tid, de har alltid vært trussel mot Norge som selvstendig nasjon i lang tid, og som alltid vil de korsfeste Kristus i samfunnet igjen, og igjen og igjen… ondskapen tar aldri slutt… De kommer sterkt igjen nå. Deres hovmod og maktarroganse skal bare få lov å vise sitt stygge tryne for en tid, så blir de utslettet – deres ondskap ville ha sendt hele Skapelsen under om de ikke blir tatt hånd om, for egentlig er de besatt av en mental sykdom om å være det superior grandiose ‘Herrefolket’, som Jesus kalte «Djevelens Barn» (John 8:44). Jeg har en mistanke om hvordan Gud har planlagt deres endelige demise, men jeg vil ikke si det. Maktarrogansen deres skal tørkes av dem, det skal jeg love. De skal få lov å oppleve HVEM som fremdeles er universets Hersker, det er ovehodet IKKE dem. Hovmod står for fall.

PST arbeider tilsynelatende for de krefter som skal avnasjonalisere oss, globalisere oss, nå etter at Jesus helt på egen hånd fikk stanset deres Verdensrike planer for 2000 år siden, er nå såret til det talmudiske edomittiske «Dyret» til Kaifas, Herodes, Judas og Barrabas er leget (Åp. / Rev. 13:3). Jesus Kristus gav dem banesåret, og utsatte deres utopier om Nye Babel – verdensriket deres, men de skal få lov å prøve seg på verdensmakten en siste gang, som profetert (Rev. 13:3), «for at de skal bli dømt«, sier Bibelen. Så faktisk finnes det ingen større trussel mot Norge som nasjon enn PST selv. Det unngår de behendig å nevne selvfølgelig. «Trusselrapport» –>> LOL.

«Blant disse har konspirasjonsteorier om at verden styres av en hemmelig global elite med en ondsinnet plan blitt mer fremtredende, ifølge PST

Klaus Schwab sier han «penetrerer parlamentene», ofte over halvparten av landenes parlament er kontrollert av ham:

«World Economic Forum ledes av Klaus Schwab som har et fascistisk syn på verden… Han sier i denne Harvard-talen at WEF har «penetrert» mange av verdens regjeringer.

Når landets største idioter bekler embetene i PST og andre institusjoner som ikke vet dette om Davos-khazarske krim nettverk, blir det slik, at de ikke vet slikt, og kommer med slike uttalelser som viser at de er helt kunnskapsløs, da er vår nasjon på vei i dass. Jeg har personlig erfaring med en rettsak, at de med aller minst intelligens blant oss, de får seg jobb i kommune eller stat, der kan de kjøre over enhver uten ansvar -de blir aldri straffet for maktovergrep – politiet som offentlige ansatte henlegger ALLTID saker mot andre offentlig ansatte (kollegialitet), og enhver dumskap og urett gjennomføres med makt siden de er for dum til å forstå lovene våre, 2 Thessalonians 2:11,12.

Og PST-sjef Sverre Sjøvold som embetsmann og som har ansvaret for å sette tonen i etaten, tilsynelatende bare ennå en nyttig idiot for Satan og satanistenes verdensmakt, kommer sterkt tilbake også denne gang sammen med sine andre nyttige idioter som Martin Bernsen, John Færseth, Øyvind Strømmen i «semittenes>» for siste gang å prøve å tiltvinge seg 100% av makten i verden; Verdenstyranniet av Satans ormeyngel (John 8:44), tilrane seg den Tronen ved Guds Høyre hånd som Kristus har (for evig).

For oss kristne er det ikke så mye stress med dette, fordi vi kjenner forfatteren og vet at Gud har en overraskelse til dem litt lenger frem ad veien. Vi skal bare vente med nok popcorn og cola klar, apokalypsen blir alle tiders underholdning, når disse korrupte satanister skal sprelle i Allmaktens grep 🙂

Satans ormeyngel

Kalte Jesus slike. Noen tjener villig vekk Satan, som er denne Verdens Fyrste. De har ikke samme integritet som Jesus. Svake sjeler, svake mennesker. De lokkes av makt og heder og ære og god jobb i den pompøse og perverse askeNazi Klaus Schwab sitt sosialistiske utopiske great reset for Nye Verdensorden hvor de skal være herskere og alle oss som Jesus Kristus frikjøpte med sitt dyrebare blod skal bli deres slaver igjen. Jeg vil tro at Jesus fortsatt vil ha et ord med i laget om det, fra hvor han sitter med høyre hånden til Allmakten. Og Gud har nok en overraskelse på lur.

Den eneste trussel vi med den Hellige Ånde til Jesus Kristus er, det er at vi avslører PST satanistiske tjenere Sverre Sjøvold og Martin Bernsen og deres globale «semittiske» ledelse for den Nye Verdensorden som selvfølgelig kontrollerer disse nyttige idioter i PST og den norske regjering, og halve Stortinget (minst). Vi kjenner deres fordervede ånd, den som er i opposisjon til Jesus Kristus og dermed Jesus sine etterfølgere idag, han advarte oss i John 5:18, 7:1, 15:20. ‘Bernsen’ er forøvrig et merkelig navn. Er det et norsk navn ? Han har en merkelig «unorsk» saksfremstilling synest jeg. Den er av en «alien» ånd, vil jeg mene.

Disse stakkars «semittene» som PST er så redd for noen skal skade. PST er ikke noe redd for at DE skal skade oss, det norske folk, merkelig hva ? De er liksom betalt av oss, for å beskytte oss, så beskytter de dem som vil skade oss istedenfor :

Vi er visst alle en trussel mot disse "semittene" mener PST
Vi er visst alle en trussel mot disse «semittene» mener PST

Vi kristne skal etablere oss og være motstandere av Satans Nye Verdensorden, og fremsnakke Jesus Kristus som verdens rettmessige Herre og Konge (Isaiah 9:6) som han har vært 1000 år i Norge, som de globale krefter nå avvikler daglig til fordel for antikristene, ved å etablere lokalaviser som dette utover det ganske land, siden også i 2022 vil norske media via pressestøtten være sterkt kontrollert og korrupt, 100% under kontroll og som propaganda talerør for Den Nye Verdensordens antikristne krefter.

https://giske-avisen.no/

Vi kristne som går sterkt inn for å bli mest mulig Jesus-radikaliserte, vi skal bidra til at mange nye lokalaviser skal se dagens lys, slik at disse krefter skal blir avslørt og ikke få lov å holde på med sine mørke agendaer i mørket. Fordi fake-News tier om korrupsjonen og utbrer det korrupte globale evangelium til antiKrist, de sataniske krefter som skal ta verdensmakten. Vi skal skrive og tale om dem, slik at vi drar dem ut i åpent landskap, ut i Lyset, hvor vi kan drøfte om vi er enig med dem og hva de gjør, som sikkerhet for demokratiets overlevelse.

Antisemitten Jesus Kristus kommer helt i bakleksa

«Han ønsker ikke å gå i detalj, men bekrefter at PST følger nøye med på konspirasjonsteoretikere, antistatlige aktivister og høyreekstremister, og at det er flere indikasjoner på at gruppene har funnet et fellesskap etter to år med pandemi.» – PST trusselvurdering for 2022

Helt greitt. Jeg følger nøye med på dere også. Gud ønsker at dere skal vite at vi vet. Den hegelianske trolldommen virker ikke lenger. «the Veil» is lifted, Apokalypsen. Den minste feil dere gjør skal bli påtalt. Vi kristne er Påtalemakt for selveste Allmakten, Gud. Dere skal bli verre dømt enn dere klarer å få oss dømt med deres løgner og bedrag, som er normalt hva dere presenterer hos de som dere selv like korrupte dommere i landets rettsaler. Dere kan bare idømme noen relativt sett få år. Guds dom over dere for ondskapen og uretten dere klarer å utrette er FOR EVIG – uasett om dere tror på Gud eller ikke ! Satan har infiltrert ENHVER institusjon. Vær helt trygg på at vi følger nøye med dere og andre korrupte statsinstitusjoner som har fått en sosialist-radikalisert (kombinasjon høyre-venstre) ledelse.

Satan har bare fått lov å yppe seg litt sier Åpenbaringen. Gud er fremdeles på sin trone. Dette er bare for å bestemme hvem som er hva. Hveten skal skilles fra ugresset. #Dommen.

PST har funnet at denne søte jenta her som er anti-Vaxer er en stor trussel mot Norge og bestemoren. Jeg synest PST-personene Sverre Sjøvold og Martin Bernsen er veldig ondskapsfulle som sier slikt om uskyldige folk, skaper stigma, hat og forrakt for gode mennesker, deres uttalelser er relative – andre vil si at PST-annsattes felleskap med Satan er uheldig og at de konspirerer med andre satanister som Strømmen og Færseth å skape hat og ringeakt i samfunnet for gode uskyldige mennesker som aldri har gjort en flue fortred (DET kan vi nok ikke si om enkelt PST-ansatte, slike etater er et arnested for psykopater å få lov å jobbe, derfor er de ivrig å bli kompeten til og søke seg til slike steder hvor de kan få utløp).

Covid-hysteriet har gjort partnervalg mye enklere for antiVaxere.. jeg lover; dere kan ALDRI trives med de statstro fjotter, uten en eneste selvstendig tanke i hodet, de må høre på morgen nyhetssendingen hva deres Statsminister skal fortelle dem å tenke idag. Min store kjærlighet for vakre damer ble min bane en gang for mange år siden. Her er en slik kjempesøt «høyreradikal» ekstremist som PST sin trusselvurdering benevner dem. Jeg elsker slike høyreradikale ekstremistiske konspirasjonsteoretikere ennå jeg.. kan ikke for det. Gud skapte meg slik..

En kjempesøt «høyreradikal» ekstremist. Hvor høyt jeg elsker slike høyreradikale

Go girl. Besøk din bestemor. Drit i hva satanistene i PST eller FHI eller Regjeringen sier. DU bestemmer hva du skal gjøre, ikke de. Vil de straffe deg med dødsdom – som de nok er istand til – ondskapsfulle og fulle av maktarroganse som de er, så får du ta det, men DU bestemmer, om du vil besøke din bestemor. Du fikk ihvertfall gi henne en siste klem, så får de ondskapsfulle satanistene mene og gjøre hva de vil for den «kriminelle» handling.

«Forfatter og en av Norges fremste eksperter på konspirasjonsmiljøene, Øyvind Strømmen, ser også klare forbindelser mellom de antistatlige aktivistene og høyreekstremistene.», melder Dagbladets

En «journalist» som jeg forøvrig har en følelse av er deres talerør, ikke reporter.

PST sin jobb er jo å beskytte disse sin formues forøkelse, de fleste er «semitter» :

Disse er heldig at de har PST til å sikre at norske milliarder blir overført dem for sine «vaksiner» :

Hvorfor overfører norske ledere alle landets penger til dem for klimahoax og covidscam ?

Også i 2022 vil norske medier være kjøpt og betalt av denne kombinasjon av nazier og kommunist sosialist røde berme, vil søke å hindre stemmer som avslører dem. Kommentarfelt vil fortsatt være stengt, nazisensur vil hardere bli iverksatt, ingen som er imot dem vil få godkjent innlegg og kommentarer i norske aviser, og Chabad Lubavitz kontrollerte Twitter og Facebook og andre sosiale medier vil kristne og borgerlige konservative stemmer bli utelukket fra i stadig sterkere grad, det er de moderne bokbranner i gatene, fra naziene og kommunistdjevlene.

Verdenskrig

Der er en stor fare for at siden corona-narrativet mislykkes i å knekke verdensøkonomien generalt og den norske økonomien spesielt, som er deres overordnede plan, så vil statlige Kristus undergravingsbyråer som PST og Vigrid stå sammen om å avkristne oss, gå inn for og beskytte promotørene for en total tyrannisk nazilignende samfunnsmodell, avskaffe demokratiet, og underlegge oss Nye Verdensorden til antiKristne krefter som Bibelens Åpenbaring profeterer skal ta verdensmakten fra Kristus som vant over dem på Golgata for 2000 år siden, at Satan skal søke å etablere en Verdensregjering, med hovedkvarter i Tel Aviv og Jerusalem, som vil være en stor trussel mot nasjonen Norge og dens selvstendighet.

De ønsker en ny verdenskrig for å gjennomføre folkemord som ledd i depopulasjonsagendaer og for Satan å kunne knuse sine fiender de kristne, og hvor Satan og satans folk i konspirasjon mot Gud og mennesker som Bibelen profeterer skal ta verdensmakten, i et siste fortvilt forsøk (Rev. 12:9, 18:23: 20:7), å gjøre om det som Jesus Kristus på .

Russland med Chabad Lubavitch kontrollerte Putin i spissen vil kunne invadere Ukraine. Massemorderen Lenin sa de må alltid må kontrollere begge sider, når de lager en krig for å utradere sine fiender blant folk flest, hvem de kaller «høyreradikale», det er jøder etter Bibelens definisjon, kristne, alle som er imot en tyrannisk statsmakt kontrollert av de venstre radikaliserte som Herodes, Lenin, Trotsky, Putin eller Biden, forsåvidt også Trump som er OGSÅ under Chabad Lubavitch kontroll.

De Gode Menneskene vil måtte slåss for overlevelse i 3. Verdenskrig
https://www.riksavisen.no/de-gode-menneskene-vil-matte-slass-for-overlevelse-i-3-verdenskrig/

Her er demente idioten Joe Biden, og får sine ordrer (han bestemmer egentlig ingenting):

https://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/5179195/jewish/President-Joe-Biden-Meets-With-Surfside-Rabbis.htm

De trenger et enkelt slagord, hvem de skal definere og fyre opp massen med som skal være felles fienden. Slagordet ble «høyreradikale», «konspirasjonsteoretiker», og «antisemitten» det var den andre loven Lenin og Trotsky (Bronstein) innførte dødsstraff for, det kostet 66 million menneske livet. Slagordene trenges for å piske opp hat mot en gruppe, som de vil skape felleskapsfølelse imot, det kan være ‘de maskeløse‘, ‘høyreradikale’, ‘nasjonalisten’ eller «antisemitten», samme det, bare det virker:

«For effektivt å hjernevaske og kontrollere en befolkning trenger du først frykt. Deretter trenger du et ritual eller en seremoni, som lindrer frykten. Det ritualet må være enkelt slik at alle kan gjøre det. Du må få gjennomsnittlige mennesker til å føle seg som helter for å gjøre akkurat som de blir fortalt. Tyrannen er best tjent med å ha full kontroll over frykten pluss å definere ritualet som fjerner frykten. Det ferdigproduserte ritualet vil i sin tur lure publikum til å delta i sitt eget slaveri og bringe dem villig inn i tyrannens jerngrep….» – Jason Christoff

Krigen er ikke i realiteten mellom de to sider. Det er elitens krig mot vanlige folk på begge sider. Eliten og krigsledelsen på begge sider er kontrollert av samme gruppe Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9), aka Chabad Lubavitch og murerne av B’nai Brith. Jødiske Lenin (Blank) sa det slik: “Den beste måten å kontrollere opposisjonen på er å lede den selv.”

Resette verdensøkonomien

Krigen er nødvendig for å senke verdensøkonomien, og bygge opp en ny, slik at det ikke skal komme frem at de som kaller seg «semitter» har trykket penger og robbet verdens folk i århundrer. De har byttet papir med trykksverte på, for gullbarrer og «tangible assets» verdier.

The Great Reset plan. askeNAZI planen for Nye Verdensorden

Det er stor fare for at venstreradikale elementer innen PST som Sjøvold og Martin Bernsen i samarbeid med kjente perverse fra OTO’s sataniske seksualreligion John Fæærset vil karakterisere disse kristne som advarer mot Jesus Kristus sine argeste fiender i tusener av år er tilabkr, at de som advarer er «farlige høyreekstremister».

Når PST som trojanske hester sitter på tribunen og gir fingeren opp
https://www.dagbladet.no/nyheter/pst-frykter-anti-statlige-fellesskap/

Sunn anti-Semittisme

Riksavisen anbefaler at alle må søke å bli mer antisemittisk.Antisemitismen var lovsfestet i Norges grunnnlov av 1814. Kloke menn sa; hold Bill Gates, George Soros og Klaus Schwab til helvete lang unna denne nasjonen, steng grensene for dem, eller de vil utarme den, stjene oss ene, og knuse dens kristne konstitusjon. Grunnlovsfedrene fikk selvfølgelig rett.  Straffen for å ikke høre på Grunnlovsfedrene er en nasjon med ryggen brukket. Vi fikk inpotente menn i fotformsko, og kaklende høner til å styre landet, da er det nødt til å gå galt.

Det er IKKE forbudt å være antisemittisk, så bli antisemittisk i hopetall. Det vil være kjempegodt for demokratiet, for da vil dere stemme inn antisemittiske politikere. Dere trenger ikke si det til noen, ikke ytre at dere ikke synest Bil Gates og Klaus Schwab og slike svin sin sak er noe å tjene for norske politikere, og gi milliarder av våre skattepenger til for å bygge den antikristne ‘semittiske’ Nye Verdensorden.

PST vil selvfølgelig beskytte dette perverse «semittiske» antikristne svinet med sine liv, fordi de tjener disse Verdens Herskere underlagt Satan:

Det er å gi uttrykk for antisemttisk hatprat som er kriminelt og forbudt.

PST beskytter de på tribunen mot disse kristne «høyreradikale» antisemitter

Unge satanistiske ledere

Det er påkrevet med sterk kristen radikalisering for å demme opp for disse semittiske herrer her, som har planer om å skulle tvangsforgifte kroppene til kristne, slik Kaifas, Herodes, Judas og Kaifas slekten i gamle dager forgiftet brønnene til kristne, løper idag kristne til dem for å få lov å bli forgiftet, de skal resette den norske økonomi ved å gjøre norske folk fattig og ikke eie noe lenger, ‘semitter’ som dem skal eie alt, og de skal oversømme nasjonen vår med mørkemenn, volsdmenn og udødsmenn fra hele verden de importerer hit for å ødelegge den kristne homogene nasjonen innenfra.

«Både konspirasjonsteoretikerne som fornekter pandemien og høyreekstremistene tror at en global elite har overtatt styringen av verden.»

Hmm….

En korrupt gudløs kjerring fra Bergen

Det kan jo unektelig se ut som de har rett:

Jewish leadership of Destruction (tikkun olam of everything Christian)

Kristne må sørge for å bli mest mulig antisemittisk. Bare la være å gi utrrykk for antisemittiske følelser. Si dere elsker dem, og derfor ønsker å stoppe disse 3 sataner og de mennesker de har korrumpert som jobber i norsk forvaltning og samfunns ledelse – hvor de er plassert som trojanske hester for å underminere nasjonen Norge.

«Disse miljøene mener våre topp-politikere, som Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, er i tjeneste hos mørke krefter», sier Øyvind Strømmen.

Ja, det forstår jeg så godt at noen konkluderer med:

“The Triangle of Power” (Satans power)

Du kan bare påstå at dere advarer mot dem, slik at de ikke skal havne i Helvete. Det er dermed Kjærlighet, ikke hat. Det blir vanskelig for den påtalemakten de kontrollerer å bevise hva slags følelse som er i deg, idet slik følelses maskin måler ikke er oppfunnet ennå.

De må selvfølgelig derfor bygge en sak på rene indisier, som vi vet er deres sedvanlige løgn og bedrag for å kvitte seg med motstandere av Chabad Lubavitch kontrollerte mennesker i norsk regjering og forvaltning, som har kuppet vår nasjons institusjoner og bruker institusjonene i tjeneste for Satan og satanistenes Nye Verdensorden, som Johannes Åpenbaring profeterer skal komme.

Jesus kommer

Den som holder ut (troen) til enden, skal bli frelst, det vil si holde ut og ikke bli forført av disse åndelig Satan besatte mennesker – til å støtte dem og deres for evig Jesus-hatende erkefiender, IMOT Jesus, sier Bibelen (Matt. 24:13).

Vi kristne skal ikke bry oss med satanistiske notoriske løgnere i tjeneste for Belsebub, som ikke kjenner til Verdens Eldste Konspirasjon mener og sier – de er ikke akkurat de skaprpeste knivene i skuffen som Satan får i sin tjeneste da… de er forholdsvis enkel å ta med ord. Det er når de begynner drepingen, fenglingen og den indsytrielle eksterminasjonen med ren maktbruk de blir farlig. Det er rett rundt svingen de blir og kommer til det stadier. Nr de kommer der, og de blir voldelig og morderisk, DA er det over for dem for denne gang, sier Bibelen. Da slukkes lyset. Da skal de satanbefengte mørke sjelene deres henlegges i den åndelige søppelbøtte. For evig, sier Bibelen.

Da skal vi feire. (Eph. 6:12, 2 Timothy 4:7,8). Hva vil de gjøre når jeg etablerer nye lokjalaviser over hele Norge ? Avrette meg ? Velkommen. Når de stopper meg, DA avslører de seg, og DA skal de dømmes… 🙂 2 Thessalonians 2:11,12

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general
https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

Forestiller meg at «uten maske» er de ærlige mennesker. De med maske, tar på en maske, viser ikke hvem de er, «maskefolket» er egentlig for meg en underase av menneskeheten, sterkt åndelig underutviklet. For meg er de maskeløse heltene. Jeg elsker hver og en av dem like mye som jeg forrakter maskefolket:

«Jeg tar hatten av for de som ikke lar sosialt press bestemme sine verdier og leveregler.. dere som er deres egne Sjelers kapteiner.. I, for One, for hva det er verdt for deg, I salute you.»

Til Heltene Uten Maske
https://giske-avisen.no/til-heltene-uten-maske/

«Det er trygt å være som alle andre, fordi jeg ønsker å bli likt» (Woody Allen, Zelig, 1983)

Det viktigste er faktisk ikke om mennesker liker en, om PST sin Sverre Sjøvold liker en eller ikke, han er en korrupt bondetamp som ikke har annen makt enn til å lyve og bedra og arrestere og torturere uskyldige, Satans ormeyngel liker SPESIELT godt å arrestere uskyldige mennesker, urett er Satans domene, om vi tillater han det. Det viktigste er om Gud liker en.

Spesielt etter at en har passert middagshøyden. 25-20-10 år igjen? Hvem vet ? Bedre å være klar allerede idag. Slik skal det bli for meg. En har aldri egentlig levd uten en erfaring hvordan det er å bli hatet litt, mislikt, slått, korsfestet, arrestert av PST. Når en har av og til måttet lite på englevinger, og ingen mennesker var der da heller, så var der en kraft i universet – Gud – som tok imot en, når en har hoppet fra litt for stor høyde. Det var bra. En vet liksom ikke før en virkelig «hopper i det», om det funker da, om troen bærer en, som er Bibelens løfte. Det går bra. Der er et liv i et annet univers, Guds Univers, ute av rekkevidde for ondskapsfulle løgnaktige korrupte faener som Sjøvold og Bernsen som lyver og skaper frykt for imaginære fiender av Staten dagen lang, for sin egen agenda. Dee største fiender av Staten er de ondskapsfulle korrupte faener som har kuppet makten i den idag.

Sosialist-bermen tror som i Sovjet at Staten vil overleve alt, som de kan «sucke purka dry» til evig tid. Det har IKKE vært en eneste gang i historien det har skjedd. Selv Kina måtte gi slipp og få frem igjen det private og personlige initiativ. Når de tenkende mennesker forlater dem, så vil denne sosialist-berme til slutt ikke forstå hva som skjedde med den velstående Stats-purka deres de klynger seg slik til, da har de virkelig «sucked it dry»:

Nasjonalsosialister (Nazier) til høyre og internasjonale sosialister (kommunister) til venstre, purkebarna mette og glade

Jeg skal være over alle hauger før det skjer. Vi kristne trenger ikke gjøre noe vondt mot satanistene. Det klarer de utmerket godt selv mye bedre enn  om vi skulle hjulpet dem. Både seg selv og nasjonen. Vi skal bare ha popcornet og cola nok vi, og komme oss bort fra dem når apokalypsen på Armageddon-sletten bryter løs. Nasjonen må vi ofre for at Gud skal få utryddet de ansvarlige (Rev. 18:23, Ob. 1:18). Når det er over vil de som blir igjen få det bedre for evig, fordi alle av de som Sverre Sjøvold & Co har underlagt seg makten til og tjener, de skal da være borte vekk, i historiens åndelige søppelbøtte med dem, for aldri å komme tilbake flere ganger og være ondskapsfulle med dem i Livets Bok, iflg Bibelen (Rev. 20:12,15).

Kristne borgerlige, statsløse

Veldig få vil forstå hvorfor Robbie Williams blir trist i ansiktet, og får tårer i øynene på slutten av sangen «My Way» nedenfor. Det er alltid ensomme livsveier for «Heltene Uten Maske«. Det er trist fordi fra vår fødsel til vår død, når de dreper oss, så har det ikke vært plass for oss i deres herberge for slike som oss. Vi har vel egentlig aldri følt oss hjemme i dette Satans ondskapens ormehull kalt verden, fra barndom til gammel, kanskje er det like godt Satans agentur befordrer oss Hjem – at vi gjør dem denne siste tjeneste å få ut ennå litt mer av sin latente ondskap?

Det er slikt som den røde berme aldri har opplevd. De har funnet seg en spene på statspurka si. På en eller annen måte lever de av Staten, på statslønn. I USA og Norge var for en stor del alle fri til å skape våre liv, på våre egne eiendommer, der var ingen fordelingsstat, idag tar Staten pengene fra de som skaper noe og gir til denne subben av den røde berme som suger Staten tom. Et forferdelig samfunn.

Vi er noen som lengter Hjem …. jeg druknet som barn – var praktisk talt død, jeg har vært der før – jeg fikk ikke lov å dø (for Gud bestemmer dagen og timen…. den makt som gir liv, og lar satanistene ta liv.. når tiden er inne…) :

Back Home Again JOHN DENVER

Kun SVÆRT mentalt syke og åndelig laverestående og SVÆRT primitive mennesker kan være fornøyd med en verden hvor slike korrupte, ondskapsfulle og løgnaktige mennesker som Jonas Gahr Støre, Erna Solberg og Sverre Sjøvold kommer til makten (1 John 2:15, John 12:25) og hersker over dem.

Hvis Gud vil, når Gud vil det…. ikke et øyeblikk før.. les Jobs Bok… der er grenser for Satans og satanisters ondskapsfulle tiltakslyst.

«Det er trygt å være som alle andre, fordi jeg ønsker å bli likt» (Woody Allen, Zelig, 1983)

Skal vi være tro mot Jesus Kristus, kan vi ikke tillate oss å bli likt av Satan og satanister, eller Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9). Da er vi på ville veier, da har Satan lykkes forføre oss til «His Way».

Som jeg sa i en annen artikkel forleden:

Og det er mer interessant på utsiden og titte inn synest jeg, hos alle dem som må bli likt – kanskje selv Robbie W liker det for mye. Kanskje har «Piken med Svovelstikkene» et bedre liv enn de i den varme stuen hvor de feirer med statstro familie og vaksinerte venner, når alt kommer til alt. Jeg skal være trett og sliten av krigen mellom det åndelig onde og gode, når jeg drar (Eph. 6:12, 2 Timothy 4:7,8). Ikke så mange å savne, – egentlig. Slike som Robbie bare… medvandrere.. på «den smale vei», samme hva en definerer seg som rent religiøst.

«Folk som er onde angriper andre i stedet for å møte sine egne feil («Skyggen» som Carl Gustav Jung ville kalt det]. Peck demonstrerer ødeleggelsen disse Løgnens Barn bevirker i livene til de rundt dem. Han presenterer, fra levende hendelser i sin psykiatriske praksis, eksempler på ondskap i hverdagen.» – Dr. M. Scott Peck, boken «People of the Lie».

Det er hva de gjør. Dagen lang. De elsker hva de gjør. Jeg vil anta at kommunalt personer som Øyvind Drabløs gleder seg til å gå på jobb om morran i håp om det er noen han ikke liker han kan bedrive djevelskap mot. Kun fordi han ikke liker dem, er det rimelig at vedtak går i deres disfavør, mener han.

Det gjør en ikke til ensomme terrorister som Sjøvold & Co vil fremlegge det som. Det gjør en bare til en person utenfor massebevisstheten de vil sette alle i, The Matrix, det mentale Satans ormeyngels labre åndssvake bevissthetsnivå. Vi tror ikke på at det for evigheten at alle skal patte på Statspurken til evig tid, Nye Babylon – Herskere og Tjenere, at den kan livnære en for evig tid, som de statstro gjør. Vi tjener Gud, ingen Statspurke. Det er vanskelig på utsiden, det er vanskelig å være annerledes, og gjøre hva som helst som ikke alle andre gjør. Men vi legger merke til de som patter på Statspurken, de er alle på statslønn, i en eller annen kapasitet, inklusivt media via pressestøtten.

Vi som har klart oss selv, har aldri fått noe synderlig hjelp fra noen, har liksom ingen far som er i ‘Giske Rotary Smiskeklubb’ eller lignende nettverk for gjensidig berikelse, vi tror ikke på Staten, vi tror på Gud vi. Staten har aldri vært vår venn, tvertimot. Jesus har vært vår venn når det buttet mot, ikke Staten. Tvertimot. Mobbing, terror og vold, utsatt for og direkte motarbeidet av ondskapsfulle løgnere og svindlere høyt og lavt heller for den minste ting en vil gjøre, fordi de ikke liker folk som skiller seg ut fra den gemene hop. Vi klarte oss likevel. PÅ TROSS av de som tror de er de snille og prektige i det kollektive «Oss» – overalt er det slik, men spesielt galt her i landet kanskje : (Psykologtidsskriftet: «Nordmenn – verdens mest konforme folkeferd«).

Likevel presterer slike som oss å heve seg over det, hva de ondskapsfulle satanister i forvaltningen har gjort og gjør med så mange, maktovergrep, urett, vi klarer å være raus, PÅ TROSS AV DET, underholder som Robbie, klovne (bak masken er klovnen alltid sørgmodig sies det), eller dele erfaringen og kunnskapen som mange andre av oss gjør, fordi vi drar omsorg for vår neste og vil dem det beste etter Jesus sine instruksjoner. Ikke etter Satans og/eller Statens instruksjoner. En statsmakt som tjener Satan – utsletter alt kristent i nasjonen – er ikke noen god veileder eller rådgiver for kristne.

For vi VET, at Sverre Sjøvold og hans globale kolleger, vil IKKE vanlige folk – vår neste – sitt beste, tvertimot. DERFOR er vi ikke som dem. Ikke fordi vi er terrorister som de tilhørende ‘Løgnens Barn’ påstår (John 8:44).

Sverre Sjøvold kan komme til å kalle kjærlighet for nesten terrorisme, det er tegnet på satanister som snur ordene, begreper og til og med følelser på hodet – opp / ned, argumenterer som retoriske trollmenn at godt er ondt, og vice versa.

«Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!» –  Isaiah 5:20

Jeg påkaller Guds dom over Sverre Sjøvold & Martin Bernsen spesielt, i Jesus Kristus sitt navn, som er i en offentlig embetsmanns kapasitet som vi BURDE forvente skal forholde seg objektivt og nøytralt til politikk og politisk ståsted, det er de ikke. De BESTEMMER lovlig politisk ideologi er KUN deres egen, og de andre som gjør det bør også Gud ta et oppgjør med. Satans ormeyngel indeed. Vi ser de har tatt side i politikken, de har forbudt «høyreradikale» antiVaxere, de påkaller hat og ringeakt og vold mot dem.

Noen VIL adlyde de stigma og hat Sverre Sjøvold, Martin Bernsen, John Færseth og Qyvind Strømmen er Satans hatefulle emisærrer for. De vet hva de gjør. Det er bare et tidsspørsmål før noen av deres venstreradikale følgere gjør som de vil, at det skjer hva de har planlagt med å legge noen for hat som de gjør, om det er antiVaxere, konspirasjonsteoretikere eller «antisemitter».

Jeg holder Sverre Sjøvold som embetsmannen, personlig ansvarlig for det når det skjer. Han har bygget opp hatet for det, og mot de sannsynligvis gode menneskene som han beskylder for å være onde, ondskapen inkarnert,  beskylder han dem for å være; «konspirasjonsteoretikerne» og «antiVaxerne» og «antiSemittene» og «høyreradikale» bredt definert, som ikke trenger være noen trussel mot noe annet enn Satan og løgnene. Jeg tror han må ta en titt i speilet. Sengen er redd opp, da skal han få ligge i den.

Gud vet hva Sjøvold gjør, som dagens CHEKA eller SS, daglig; hatet han sår, vreden og volden, drapene av  uskyldige mennesker han høster. Før når vi levde i en kristen nasjon var vi skyldig i hva vi gjorde. I Sjøvolds univers er vi skyldig i hva HAN definerer vi er… hva han PÅSTÅR vi tenker, da er verden i den Ondes grep og vold… uten tvil..

Sjøvold har avgitt den summariske henrettelses dommen over sine og Statens imaginære fiender han skaper dem til, han fyrer opp sine venstreekstreme tilhengere, nå venter han bare på at noen av den røde bermes bødler i gatas bolsjevik parlament skal fullbyrde dommen hans, følge opp påstandene hans, hatet hans… han er volden og dødens fanebærer…

DET er den største trussel mot kristne siviliserte menneskers gode liv i 2022 at dette bare vil øke, Sjøvold fyrer opp under hatet mot oss som er «annerledes», øker presset.

My Way ♥ Robbie Williams

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

2 Kommentarer

 1. Jarle Johansen : Kristne skal dømme, uhemmet, men skal dømme rettvise dommer, sier Jesus i Bibelen (John 7:24). Gode kristne forfattere er Guds statsadvokater, Gud straffeutmåler i livene til mennesker;

  «Myndighetene liker aldri gode forfattere, men kan akseptere de dårlige. Fordi en god forfatter utgjør et lands andre regjering» – Alexander Solshenitzyn.

  En kan gjerne TRO på Gud, men det må erfaring til for å vite at der er en eksisterende usynlig kraft og vilje som virker i universet. En vilje som styrer ethvert liv.

  Hvorfor jeg ikke trenger bry meg med Mossad — eller deres forlengede hånd PST.

  Jeg tenker at det må være en grunn til at Gud sendte en kar som plukket meg opp fra havbunnen når jeg druknet som barn, syklet meg utfor kaien. Da må det vel være en mening med et liv, for de sa jeg var praktisk talt død.

  Jeg var psykisk mishandlet 3 samfulle år av en psykopat av en lærer i ungdomsskolen. Han mistet senere jobb og ære, jeg vokste på det, ble supersuksess, kjøpte meg eget hus og ny bil som 21-22-åring (det var de viktige tingene den gang). Det som ikke dreper deg gjør deg sterkere.

  En lensmann beskyldte meg for å stjele noe fra «sjappa». Eneste gang jeg har sett min far sint, han kjeppjaget lensmannen fra øya, ba han pelle seg avgårde. Kort tid etter døde lensmann Solberg av kreft. Fair, folk som lyver og begår urett bør dø i synden. Gjerne dø en vond død. Rettferd er slik.

  Jeg overlevde et ukes fangenskap i Nigerias jungel… «Her er Guds Finger», skjøt gjennom tankene mine, idet maskinen stoppet og vi ble tatt til fange.. Jeg fikk låne en bok av en av dem; «How Faith Works» (av Frederick K. C. Price). NAV mente at det må en tåle….. ikke mye å ta på vei for, mente hun der.

  «Jeg påkaller Guds dom over Sverre Sjøvold & Martin Bernsen spesielt, i Jesus Kristus sitt navn, som er i en offentlig embetsmanns kapasitet som vi BURDE forvente skal forholde seg objektivt og nøytralt til politikk og politisk ståsted, det er de ikke. () Sjøvold har avgitt den summariske henrettelses dommen over sine og Statens imaginære fiender han skaper dem til, han fyrer opp sine venstreekstreme tilhengere, nå venter han bare på at noen av den røde bermes bødler i gatas bolsjevik parlament skal fullbyrde dommen hans, følge opp påstandene hans, hatet hans… han er volden og dødens fanebærer…»

  12. februar, 2022
  https://www.riksavisen.no/trusselbildet-mot-norge-2022/

  Sjøvold fratrer stillingen som sjef for PST

  Pressemelding | Dato: 02.06.2022
  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sjovold-fratrer-stillingen-som-sjef-for-pst/id2917246/

  Jo, vi kristne skal dømme, vi skal dømme selv engler står det skrevet (1 Corinthians 6:2-3). Hvis Gud er for oss, hvem kan være imot oss (Romans 8:31) ?

  Kristne må dømme mye mer enn de gjør idag. Hvis deres dom er rettvis, blir de åndelig hørt, og straffen effektuert.

 2. Pingback: Saken om mitt påståtte hatprat er henlagt – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.