Den norske kristne kongerekke opphørte i 1957?

Kongen som sa ja til alt, det kan se ut som det norske dagens Kongehus er jøder, se dokumentasjon nedenfor, slik at der er en saklig grunn til at vi kan forstå hvorfor de vil at Norge skal avkristnes og ødelegges, og avslutte en suksessfull 1000 år lang tradisjon og Grunnlovsfestet pakt med Kvitekrist i like lang tid.

Den Babylonske multikulturalisme ble mer viktig for dem enn den Israelittiske nasjonalisme. Men vi vet fra Bibelen hvordan dette alltid endte før i historien når de prøvde det samme. Med knall og fall.

Kong Olav muligvis ikke søn af Kong Haakon
https://www.bt.dk/royale/kong-olav-muligvis-ikke-soen-af-kong-haakon

Olav V var en flott type , og var nok forpliktet på det Folket ville ha den gang… det var Grunnloven at det var hans oppgave da… men på en måte var han OGSÅ den første i neste generasjon konger, som forlot Kristus… Kong Olav muligvis ikke søn af Kong Haakon

«I 2004 fremførte den norske biograf Tor Bomann-Larsen hypotesen om at kong Olav V av Norge ikke var den biologiske sønnen til Kong Haakon VII, men hans mor, Dronning Maud, var i 1902 i London kunstig inseminert av Sir Francis Laking, legen til det kongelig britiske slott.»

Kong Olav’s pappa hette Laking

Se nedenfor for kilde og mer om det. Bjørnstjerne Bjørnstjerne var forøvrig rasende over at Bernadotte-slekten som han kalte «marokkanske jøder» skulle ha tronen i Norge… jojo, vi ser hvordan det har gått… Det var Hårfagre ætten som skulle ha makten mente han… Fikk Bjørnstjerne rett ? Med Davos kronprinsen og hans #Epstein utagerende kone ? Sluttet hun aldri med utagerende seksuelle «honeypot» tjenester for venner og fiender for Mossad utpressingsformål eller ?

Gulatingsloven av 1024 åpner slik: «Dette er opphavet til lovene våre at me skal venda oss mot aust og be til Kvite-Krist om godt år og fred, at me må få halda landet vårt bygd og drotten vår ved god helse. Han være vår ven og Gud være ven åt oss alle.» Det startet egentlig før år 1000, så i 1000 år var vi under Kvitekrists herredømme og kongedømme i dette landet (personene i Kongerekken var Jesus Kristus representanter og beskyttere av hans ånd). Nå sier Bibelen at Satan skal settes fri en liten stund, at de skal få frie hender (Revelation 20:7), for å prøve folkene som bor på jorden (Psalm 11:5, Zechariah 13:9, Jeremiah 20:12), å skille ugresset fra hveten (Matthew 13:29-30). Hvem vil vi tilbe; Verdenskeiseren eller G-d? Jøder eller Jesus Kristus?

Replacing Messiah with themselves as collective Masciachs

Den som tier til de kristne dyders destruksjon, familien og nasjonen og sømmelighetens sak sin underminering, de samtykker (Matthew 10:27, 28, Ezekiel 33:6, Jeremiah 51:12, Ezekiel 33:8). Vil vi vite hvordan et ukristelig samfunn blir under liberal ateistisk bolsjeviksk jødedom, så ser vi det på vårt samfunn idag. Og fremdeles er vi bare i begynnelsen, det blir verre før det blir bedre, mye verre.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
http://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Protestantismen var kun en naturlig forlengelse for Norge av den anti-katolske kristendom som Olav Trygvason og Olav Haraldsson påbegynte rundt 1000-tallet, som kom ifra Storbritanias keltiske kirkedåp  (ikke tro på de som påstår Olav Haraldsson var katolsk, les Marta Steinsviks bøker om dette. Han blir ikke katolsk fordi en satanisk pave i Roma helligjør ham og kupper ham etter hans død), lik en annen av mine Kongefavoritter fordi de som Konger maktet å holde G-d og Kvitekrist over seg selv som ledende ånd for sitt embete, Kong Sverre, som også talte Roma og påfugl- og fiskehode paven midt imot, slik som vi alle bør gjøre når Francis nå vil avvikle den protestantiske kirke, hvilket han allerede har gjort. Men Kirken utgjøres av kristne menneskers forening av hjertene, ikke av statsinstitusjonen som er skapt for makt og for å bli korrumpert. Kirken er idag bare for homoer, et sosialt møtested for swingers og perverse, hvor de kan påvirke barn og ungdom med sine perversiteter, for siden å dra nytte av dem seksuelt (The Homosexual Manifesto by Michael Swift. Enden på den G-ds eldgamle verdensordning med ekteskap mellom mann og kvinne, som samfunnets basis byggesten (Genesis 1:27):

Michael Swift’s Homosexual Manifesto:

Vi skal sodomere dine sønner, symbolene på din svake maskulinitet, dine grunne drømmer og vulgære løgner. Vi skal forføre dem i skolene dine, i sovesalene dine, i gymnasiene dine, i garderobene dine, i dine idrettsarenaer, i seminarene dine, i ungdomsgruppene dine, i filmkino badene dine i bunkhouseene dine i lastebilstasjonene dine , I dine mannlige klubber, i kongens hus, hvor menn er sammen med menn. Dine sønner skal bli våre undersåtter og gjøre hva vi vil. De vil bli omarbeidet i bildet vårt. De kommer til å knele for oss og beundre oss.
()
Alle lover som forbyder homoseksuell aktivitet vil bli tilbakekalt. I stedet skal det vedtas lover som institusjonaliserer sex mellom menn.

Ingen beundring herifra. Tvertimot.

Barnatro

Jødiske skap-kristne (alle av dem måtte konvertere til kristendommen for å få lov å bo her i landet for inntil to hundre år siden) fikk da endelig i 2012 satt kronen på verket etter tiår med forberedelser og plassering av passe korrupte og lette å lede idioter til det Norske Storting, som gjør deres ærend, å få avskaffet erkefienden, kristendommen – nå er det ‘kristent og humanistisk’, altså katolsk, som er kaballistisk Jødedom Light fra Babylon også – jødedom for å forlede potensielle kristne bort fra Jesus Kristus sin åndsdåp, til den katolske vanndåpen og politisk aktivisme som ingen som helst kristen effekt har på sjelene, men bare på mentaliteten (Matthew 3:11, Isaiah 4:4), annet enn penger i Pavens skattkammer, og for å lede folk på avveie til den åndelige fortapelsen, ulver i fåreklær.

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

Norge trenger å skifte Kongehus, Frimureri forbys
http://www.riksavisen.no/norge-trenger-a-skifte-kongehus-frimureri-forbys/

Grunnlovens § 2 er blitt forandret. Nå heter det: «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne.»

Vi hadde kristne Borgerretter med individet i sentrum for dets beskyttelse mot korrupt lederskap i dette landet før jøder og jesuitter begynte sin undergravingsvirksomhet århundrer før både Den kommunistiske Franske Revolusjonen som Menneskrettighetene ble utledet av, EU og FN.

De gjorde det kriminelle at de endret hele vår konstitusjons ånd, fra kristen protestantisk til luciferisk/satanistisk katolsk og lyver at våre røtter er ‘humanistisk’ (humanisme er mest forbundet med ateisme idag, og en gudløs ‘snillhet’). Den samme Grunnlov som gir dem deres eget mandat, har forbud mot å endre den samme Grunnlovs ånd, dette har de bevirket. Og Kongen skulle være kristendommens høye beskytter, det var hans viktigste oppgave, for han har ikke sin makt fra seg selv og sin askeNazi slekt, men fra det norske folk og Gud, edsvoren sådan, som den britiske Dronning under Anglikansk Protestatisme var edsvoren på samme. Den dagen de sluttet med dette, så skrev de under på våre nasjoners dødsdom, – OM ikke folket vil det annerledes, og ber Gud om nåde og støtte, så vil Gud rette opp og lege hva askeNaziene og satanistene i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) har ødelagt (2 Chronicles 7:14).

Satanistene vil ha Enhet i Lucifer, Jesus Kristus vil det annerledes; Enhet i Kristus eller ingen Enhet.

Laking var en av det Britiske Kongehus sine familie leger. Internet er støvsuget for Laking’s opphav, men siden Jesus sa til oss at vi skal kjenne dem på fruktene, idag, så kan vi vel trygt fastlå at Laking var mest sannsynlig jøde, fordi etter Talmud skal de besitte all makt og ha alle ressurser og eiendom og land på sine hender når deres Verdenskeiser, når deres jødiske messias, som er den kristne anti-Krist, kommer i full skrud og med uinnskrenket makt. Den dagen er idag. Jødiske rabbier predikerer at vi er i deres messianske rike.

Takke meg til Jesus sitt Rike, å være åndelig fri, hvor de er slaver av sine okkulte rabbier og Satan:

Jag är härligt löst och fri

Nettet er skrapet for info om hvorvidt Laking også er jøde.. noen antyder det i de skjulte kroker av Internet det tiskes og hviskes om, og det er mye sannsynlig at vår 1000 årige kristne kongerekke ble kuppet med dette. Er en først av løgnen og ikke av Sannheten, så er en gjerne i løgnen med og for alt (Matthew 12:34, John 8:55).

I 1957 ble den sannsynlige jødiske Alexander Edward Christian Frederik, kronet som konge av Norge, og ble benevnt som Olav V. Det er nå sannsynliggjort at de britiske Windsor familie er tyskættede askeNazier. Og det norske kongehus er av samme slekt.

«Ved sin død var han den siste gjenlevende barnebarnet til Edvard VII av Storbritannia» Kilde

Javel.

Hva er det mest naturlige å ha som norsk Konge?

Se Resultater

«I 2004 fremførte den norske biograf Tor Bomann-Larsen hypotesen om at kong Olav V av Norge ikke var den biologiske sønnen til Kong Haakon VII, men hans mor, Dronning Maud, var i 1902 i London kunstig inseminert av Sir Francis Laking, legen til det kongelig britiske slott.

I oktober 2004 presenterer forfatteren Tor Bomann-Larsen i det andre volum av det norske folket sin historie om kong Haakon VII og Dronning Maud at i oktober 1902 ble prinsesse Maud (hemmelig) i et Londons sykehus under omsorg av Sir Francis Henry Laking, første baronett, lege, kirurg og apoteker til kong Edward VII i Storbritannia (prinsesse Mauds far), og at under dette hemmelige sykehusopphold, kunstig inseminerte Sir Francis prinsesse Maud, som fødte prins Alexander (den fremtidige kong Olav V) ni måneder senere. Herr Bomann-Larsen tilsier videre, men sier ikke direkte at sperm donor var Sir Francis sønn, Guy Francis Laking. [4]» (Kilde; Wiki)

The Truth About The So Called British “Royal Family”: They are ALL Jews!
http://www.inspiretochangeworld.com/2015/10/the-truth-about-the-so-called-british-royal-family-they-are-all-jews/

Det nøyaktige tidspunktet for når Edomittene og askeNaziene kuppet Tronen i Storbritania strides de konspiranoia lærde om, men at de har gjort det er helt sikkert. Edom av Esau’s slekt ble opptatt ved tvangskonvertering til Judah stammen når Kong David beseiret dem (2 Samuel 8:14, 1 Chronicles 18:13). Noen av okkultistens Kong Solomons koner var edomitter etter Esau (1 Kings 11:1).

European Royals are ALL from Edom/Esau
http://www.riksavisen.no/european-royals-are-all-from-edomesau/

Prins Philips mor begravd i Jerusalem

Windsor askeNazier og Edomitter, i den Babylonske talmudiske Satans Synagogue (Rev. 2.9 & 3.9)?

Dette er ikke bare en påstand. Deres egne handlinger beviser hva de er. La meg endelig bli begravd i Norsk jord, det Lovede Landet som fløt av melk og honning spesielt på havbunnen som Gud i sin nåde over oss Israelittene gav oss etter landløftet, FORDI våre forfedre gikk med på den Nye Pakten Jesus innstiftet. Men vi har fått tjuvradder i vår midte (John 10:10). De har jo fått lov å holde på en stund med sin undergravingsvirksomhet:

Jesuitter var vel forbudt helt til 1956 i vår nasjon, men slike som Mot Dag og den jødiske Professor Edvard (Hambro) Bull, nestformann i Det norske arbeiderparti, skrev blant annet i sin bok: «Kommunisme og religion» (1923): «Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.» Videre sier han: «Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.» – «Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunde moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen.»

Så de har holdt på med sitt prosjekt en stund.. og nå altså føler seg trygge nok i sin maktbase til å ta den helt ut.. i 2012:

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

AskeNazi Kongehusene har aldri vært fornøyd med norske- og britiske israelitter, og vår trofasthet til den Nye Pakten som Jesus innstiftet, de tror seg fremdeles under den første pakten (konvertitter)(?). De tror ikke på G-d de fleste av dem og holder ikke G-ds bud og Lov, men løftene i den første pakt som skal tilgodese dem selv tror de på (?). Må erstatte oss med nye landsmenn. Jødene likte alltid Babylons multikulturalisme mer enn Israelittenes nasjonalisme, og lager et Det Nye Babylon som tatt utav den Babylonske Talmud av vårt land. Mens vi kaukasiske Israelittene – de ti tapte stamer – i diasporaen fikk Evangeliet, så tviholdt jødene på Sodom & Egypt og sine Babylonske skikker og avguder, og skal gjenoppbygge det tempel i Jerusalem som Jesus lovte det ikke skulle bli sten på sten igjen av (Matthew 24:2), og sendte dem i disporaen også, siden tenpelforhenget revnet og tempelet ble lagt i grus nett som Jesus sa det ville bli i år 70. De prøvde seg på sitt Verdensrike i USSR med den jødiske bolsjevik revolusjonen der, mislykkes selvfølgelig, men nå skal de prøve på hele verden. De vil mislykkes der også selvfølgelig. Et mer mislykket og miserabelt folkeslag enn dette skal en lete lenge etter ute av stand til å lære av hverken egne eller andres erfaringer.

Det er jo selvfølgelig fullt forståelig for alle Bibel studenter hvorfor Gud hatet dem, og sannsynligvis hater dem fordi de fremdeles bedriver samme djevelskap mot Guds Folk (Malachi 1:3; Romans 9:13). De bør jo virkelig ha det klart for seg også hva som er konsekvensen er av at de skikker sitt hus slik at Gud hater dem fremdeles, om enn Satan deres egregore gud elsker dem – og hjelper dem, for en tid (John 8:44).

«I velkomsttalen filosoferte han over temaet «Nordmenn»

– Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn er også innvandrer fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden, sa kong Harald i talen.

Og fortsatte:

– Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.» (Kilde)

Kanskje ikke for Kong Harald, men for mange av oss nordmenn så kan det og skal det plasseres innenfor landegrensen, fordi vi andre skal fortsatt ha ‘Alt For Norge’, mer enn alt for Babylon. Gud gir landene til hvem han vil, selv om Satanistene og kommunister gjerne vil fordele annerledes.

– Hjem, det er der hjertet vårt er – Kong Harald V

Ingen nordmenn er imot å hjelpe folk i nød, men unge menn fra ISIS i militær alder kan være hvor de er. Men måten askeNazi Khazarene bruker dette på er å destruere vår egen sivilisasjon og kultur og levesett, de skal skape opptøyer og uro, splitt og hersk, så de skal få herske over den multikulturelle raser av verdens 100% bastarder, kun de jødiske askeNazier med ‘rent og blått’ blod. Paradokset er at de er de største bastarder av oss alle.

Jewish Chumash, Art Scroll edition, shows:

«In the literal sense of the verses and from the parallel genealogies in Chronicles, it becomes clear that many of Esau’s descendants were products of incest and illegitimacy . . . . Esau’s family was permeated with illegitimacy. . . The verse [Gen.26:2] implies that Oholibamah was the daughter of two fathers, Anah and Zibeon, an obvious impossibility. Furthermore, verse 24 describes Anah as Zibeon’s son. Consequently, our verse implies that Zibeon cohabited with his own daughter-in-law, Anah’s wife, and Oholibamah was the product of their adultery. Thus, she and all her offspring were illegitimate» (p.192-193).

Konvertitter til jødedommen utgjør 90 % av dagens jødedom, 10% av dagens jøder er fra Judah, resten er konvertitter og ikke av Judah stamme i det hele tatt. Løgnere og bedragere er hva de er. Det finnes ikke Shems blod i dem knapt, de er ikke etter Japhet (askeNaziene) og noen Shem (Semitter), de er mesteparten av Esau, som Gud hatet (Malachi 1:3; Romans 9:13), og sannsynligvis hater fremdeles, når vi ser deres gjerninger er like ondsinnede idag som da Bibel historien var nedtegnet og dokumentert akkurat deres samme sataniske ondsinnethet da som nå, så er jo dette at Gud hater dem helt forståelig. De var grunnen til at vi Israelittene ble fordrevet og tatt til fange til Assyria, og det samme var grunnen til at Judah stammen ble fordrevet og tempelet jevnet med jorden i år 70. Judah stammen lot Edomittene som kaller seg ‘jøder’ styre over seg, det var tabben. Da, som nå.

Vi Israelittene lærte av våre feil, eller våre forferdre gjorde det ihvertfall. Men jødene/Edomittene mangler intelligens til å lære av sine feil ser det ut til. Esau betyr forøvrig ‘rød’ som i kommunisme, sosialisme og som i Rødt Skjold (Rothschild).

Vi Israelittene i Norden og Europa forøvrig holdt fast på den Nye Pakt som Jesus Kristus erstattet den gamle pakten til Israelittene med, i 1000 år i dette landet. Det bragte oss velstand og gradvis og progressiv relativ fremgang. Khazarene ødelegger på noen få tiår, hva som var skapt på 1000 år under Kvitekrist. Bibelen er klar på deres endelikt. Vi har en ærerik Kongerekke, i 1000 år beskyttet de oss og holdt oss under Pakten, da var vi trygg. Nå har disse tatt Norge utav pakten og nåden, og vil nå komme under dommen og Loven. De vet akkurat hva de gjør, de vil det slik. Men ikke i mitt navn, ikke i Norges navn, dette er en liten gruppe av overløpere og landssvikere i ordets absolutte betydning av ordet. Fra ‘Alt For Norge’ til ‘ Hva Er Norge’. Jeg har ingen del i det, idet jeg her tar åpent og offentlig avstand fra det, på egne og Norges vegne. Jeg fordømmer hva de gjør på det aller sterkeste.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Ingen av oss kan endre eller gjøre noe med deres agenda. Esau er en mektig krigsfyrste, som hater oss etter Jacob og alle kristne med et grusomt hat som er vel beskrevet i Bibelen. Herodes som drap alle guttebarn for å hindre at Jesus Kristus skulle bli Judahs kronede og salvede Konge, var en edomitt. Og Herodes som befalte bygget det Andre Tempel var en Edomitt. Og nå skal altså de samme Edomitter og okkultister og satanister bygge det Tredje Tempel, men de vil også denne gang få grunnsteinen galt (Psalm 118:22, Isaiah 28:16-17, 1 Peter 2:6, Acts 4:10-12). Når grunnsteinen ikke er rett, så faller byggverket fort. Amatører av noen Byggere. Lucifers ånd er ikke Jesus Kristus’ ånd. Bibelen forklarer forskjellen. Jeg hadde ikke tiltrodd dem å bygge garasjen min engang. Helt udugelig med både passeren, linjalen og loddlinen.

Christs 1000 Years Reign is In the Past
http://www.riksavisen.no/christs-1000-years-reign-is-in-the-past/

Peloubet’s Bible Dictionary:

Esau — A Mighty Man of War
«Esau’s bitter hatred of his brother Jacob for fraudulently obtaining his blessing appears to have been inherited by his latest posterity. The Edomites preemptorily refused to permit the Israelites to pass through their land (Num.20:18-21). For a long period we hear no more of the Edomites. They were then attacked and defeated by Saul (I Sam.14:47), and some forty years later by David (II Sam.8:13, 14). . . . They joined Nebuchadnezzar when that king besieged Jerusalem. For their cruelty this time they were fearfully denounced by the later prophets (Isa. 34:5-8; 63:1-4; Jer.49:17)» («Edom,» p.161).

La gjerne Krompen bosette seg i Davos og mingle med verdenseliten for meg og leke Babylons Fyrste, men helst ikke for mine skattekroner. Takk. Må Jesus komme tilbake med full styrke før vi rekker å se ham som konge, for vil han ikke representere Jesus Kristus mer enn Satan, så vil vi ikke ha ham i det hele tatt. Han har ikke noe mandat om han ikke vil det, de kan forfalske og korrumpere Norges Lover og Grunnlov, men ikke Norges ånd.

Vi kan bare våke og be. Bibelens Gud sier bare og lover at alt som er søkt skjult skal komme for en dag (Matthew 10:26) ved hjelp av Den Hellige Ånde ( Acts 7:51, 52). Når bønnene når himmelen, når engang kritisk masse får opp øynene og skriker ut sin nød mot himmelen, så har Gud lovt å intervenere og redde en rest utav Jacobs Trøbbel, når Jesus kommer tilbake med full kraft for å dømme levende og døde:

Jacobs Trouble, The Holocausting of the Caucasian Israelites

Jacobs Trouble, The Holocausting of the Caucasian Israelites

Frimurernes Menneskerettigheter for ‘Frihet, Likhet og Brorskap’ (?)
http://www.riksavisen.no/frimurernes-menneskerettigheter-for-frihet-likhet-og-brorskap/

Frimurerne beordrer EU: Åpne grensene for «Immigrasjon ueber alles»
http://www.riksavisen.no/frimurerne-beordrer-eu-apne-grensene-for-immigrasjon-ueber-alles/

O Store Gud – Bjøro Håland

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

12 Kommentarer

 1. Pingback: Norges makthavere bygger et trangt politisk klima i Norge ved psykiatriske trusler – Riksavisen

 2. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

 3. Pingback: Maktdemonstrasjon av Norges jødiske makthavere: Trond Harald Haaland tvangsinnlagt – Riksavisen

 4. Pingback: Norge; Apartheidstat i norsk rettspleie; Jøder Uber Alles – Riksavisen

 5. Pingback: From Genesis to Revelation; God’s Keeping of a Remnant in Norway – Riksavisen

 6. Pingback: Norges Kongehus; Israelitter eller Jøder? – Riksavisen

 7. Pingback: Didrik Sønderlind var ikke pornoskuespiller i «Anus Dei» – Riksavisen

 8. Pingback: Norgespartiet har blitt Gale Globale – Riksavisen

 9. Pingback: Island: En Nasjon av Bastarder (Dokumentar) – Riksavisen

 10. Pingback: Dagbladet korsfester Alliansen’s andre kandidat i M&R – Riksavisen

 11. Pingback: Norway; One Thousand Years under Christs Reign – Riksavisen

 12. Så gikk da Bibelen, Guds Ord i oppfylellse, ennå en gang.

  Ser i sosiale medier at enkelte mener som reaksjon på denne artikkel at kristne norske folk ikke skal være skuffet for at den Høyeste Beskytter av Kristendommen i Norge, det er hele hans stilling og mandat å være det, har sluttet å være det, bør forbigås i taushet… maken til frekkhet.. Bibelen sier alt skal avsløres, ingenting som forsøkes å holde skjult skal ikke forbli skjult.. Lukas/ Luke 8:17

  Madatet:
  «Kongen skal stedse have bekjendt og bekjende sig til den evangelisk-lutterske Religion, haandhæve og beskytte denne.» –
  Norske Grunnloven 1814, § 15

  Samme for den engelske dronning/konge (William som ren jøde vil nok ikke gjøre denne, I Norge fikk de forfalsket plikten og paragrafen for lenge siden):

  «The things which I have here before promised, I will perform and keep. So help me God.» – Her Majesty The Queen

  Archbishop. Will you to the utmost of your power maintain the Laws of God and the true profession of the Gospel? Will you to the utmost of your power maintain in the United Kingdom the Protestant Reformed Religion established by law?

  Queen. All this I promise to do.

  https://www.royal.uk/coronation-oath-2-june-1953

  Satanister er selvfølgelig skuffet over å bli avslørt, men det bør de jo bli selvfølgelig..

  Mange forstår ikke Bibelen hvor Gud gir påbud om å forkynne, som Jesus gjør: “cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and shew my people their transgression” (Isaiah 58:1)

  Det betyr å rope ut fra hustakene folket sine synder, det gjelder både vanlige folk og deres konger. Som Samuel gjorde det, som Jesus gjorde det. Det er ansvarlige kristne sin plikt: “preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort” (II Timothy 4:2)

  Attn: Babylonske Kristne

  «Når den dagen kommer, skal dere skrike høyt over kongen dere valgte. Men Herren skal ikke svare dere den dagen.» – 1 Samuel 8:18

  «You shall cry out in that day because of your king you have chosen and the Lord will not hear you!»

  Hvordan det gik Israelittene når de valgte seg en konge, en som til og med ikke var av Gud, og som ikke representerer Kongen Gud selv har utnevnt over Jorden; Jesus Kristus. .

  Israelittene krever en konge (Første Samuelsbok 8)

  Men sønnene fulgte ikke i Samuels fotspor. De søkte urett vinning, tok imot bestikkelser og fordreide retten. 4 Da samlet alle de eldste i Israel seg og kom til Samuel i Rama. 5 De sa til ham: «Nå er du gammel, og sønnene dine følger ikke i dine fotspor. Sett derfor en konge til å styre oss, slik alle de andre folkene har.» 6 Men Samuel så med uvilje på dette at de sa: «Gi oss en konge som kan styre oss!»

  Og han ba til Herren. 7 Men Herren sa til ham: «Hør på folket og alt de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet; det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over seg. 8 Det har de gjort fra den dagen jeg førte dem opp fra Egypt og til denne dag. De har forlatt meg og dyrket andre guder. Og slik gjør de nå mot deg. 9 Så hør på dem! Men advar dem inntrengende, og fortell dem hvilke rettigheter kongen deres vil få.»

  10 Samuel fortalte folket som krevde en konge av ham, alt hva Herren hadde sagt. 11 Han sa: «Dette er rettighetene til kongen som skal herske over dere: Han vil ta sønnene deres og sette dem til å gjøre tjeneste ved kongens vogner og hester, og de må løpe foran vognen hans. 12 Noen vil han gi kommando over tusen mann og noen over femti. Noen må pløye åkrene og høste inn avlingen hans, andre må lage krigsvåpen og utstyr til stridsvognene. 13 Døtrene deres vil han sette til å lage salver, til å koke og bake. 14 De beste jordene, vinmarkene og olivenlundene deres vil han ta g gi til mennene sine. 15 Av åkrene og vinmarkene deres vil han ta tiende og gi til hoffmennene og tjenerne sine. 16 Slavene og slavekvinnene, eslene og de beste oksene deres vil han ta i sin egen tjeneste. 17 Av småfeet deres vil han ta tiende, og selv må dere gjøre slavearbeid for ham. 18 Når den dagen kommer, skal dere skrike høyt over kongen dere valgte. Men Herren skal ikke svare dere den dagen.»

  http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=Ewn/UM/XpXt7VWtRG/Ja45S1yaULWrvImuGjIKbw/PFgEUQ+LhUm+fq2uv7z6952

  De forstår ikke at selve konseptet med en Konge, som er innsatt av Gud, og ikke av mennesker… – derfor er de beskyttet for menneskelig innblanding i sitt embete, men på det tidspunkt de slutter å representere den kristne Gud, så har de selv faset seg selv ut..

  «Vær på vakt! De skal utlevere dere til domstolene, de skal piske dere i synagogene [Ervin Kohn], og for min skyld skal dere fremstilles for landshøvdinger og konger for min skyld, og stå som vitner for dem.» -Mark 13:9

  «Men vokt eder for menneskene! for de skal overgi eder til domstolene og hudstryke eder i sine synagoger [Ervin Kohn]; 18 og I skal føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, til vidnesbyrd for dem og for hedningene.» – Matt 10:17-18

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.