Maktdemonstrasjon av Norges jødiske makthavere: Trond Harald Haaland tvangsinnlagt

Jeg har studert på konspiratørene mot Gud og mennesker, spesielt kristne mennesker, i 25 år. Før i tiden brukte de å skjule hva de gjør, liksom gjør det i det skjulte, opererte klandestint i forvaltning og politikk, men nå er de ute av skapet. De kjører sin globalisering og Klima-Kovid-Krig Inc profittmaksimering for seg selv, uten noe som helst hensyn til hva det norske folk mener. Jødene hersker ALLTID overfra og nedover. Sovjet 2.0. Robber oss ved høylys dag, overføres våre penger til dem selv, deres venner og familie i utlandet vha. Klima-Kovid-Krig Inc.

Norges talmudiske Herskere

De har 100% av makten, og vil ønske å bruke den til sin fordel. Alltid. Har alltid vært slik. Jøder er egoistisk av natur, viser Bibelen. Det er grunnen til at Esau den Eldste (Jøden) skulle tjene Jakob-Israel, d.y. (hvite rase, ref. Gen. 25:23), og ikke omvendt.

«Det gikk fram av forklaringa til overlegen som tvangsinnla Haaland at det var Haalands innlegg på Facebook som var den direkte årsaken til at hun besluttet å tvangsinnlegge ham.»

Politiet prøvde 5x å få Thomas Hansen erklært gærn, fordi de ikke hadde grunnlag å arrestere sin fiende

Den norske kristne kongerekke opphørte i 1957?
https://www.riksavisen.no/den-norske-kristne-kongerekke-opphorte-i-1957/

DEEPSTATE Norway 1945-2023: From NAZI occupation to askeNAZI occupation
https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Som en sier det godt og sant, dette er hva jødene vil gjøre, skape galskapen, med kjemisk lobotomi av sine fiender: «Sinnssyk sak. Verste er at tvangsinnleggelse lett kan bli tvangsmedisinering, så er du ikke tulling fra før, så blir du det.«

Trond Harald Haaland skal ha uttalt på Facebook at vax er massemord (som sant er)

Psykiatri: En vellykket jødisk vitenskap mot dissenteri
https://www.riksavisen.no/psykiatri-en-vellykket-jodisk-vitenskap-mot-dissenteri/

Politisk «medisin». Sovjetiske Sjores Medvedev og Roy Medvedev med boken : «Hvem er gal» (1972). Norge har adoptert det sovjetiske systemet.
https://www.nb.no/items/f2a5dfc8a3c799c95bf45d858ca1eb32?page=0&searchText=Hvem%20er%20gal%3F%20Roy%20Medvedev

De har all verdens plass til dissidenter, men ikke virkelig syke;

Jeg er som kristen prinsippielt motstander av all ondskapsfull agenda talmud-jødene gjør for sin berikelse og makthunger i verden. Kan det være Bent Høie som er angiver av Haaland, som tungt investert i kovid-massemyrderiene? Pål Steigan mener det kan ikke være hvem som helst som angir, men noen i maktapparatet. Jeg er enig i det. Møre og Romsdal statsforvalter Else-May Norderhus og Arbeiderpartiets kvinnenettverk prøvde det samme med meg (BEVIS, kopi av melding fra legekontoret). Min lege gjennom 12 år bare avviste dumskapen, men de prøver seg.

(((De))) samme bolsjevik-Jødene som hatet kristne Solshenitzyn (og Jesus) liker rett og slett ikke oss kristne som skriver sannheten om deres lysskye aktiviteter.

Jesus advarte oss, slik de myrdet ham (Matt. 27:1,2 , slik vil de søke å myrde oss, John. 15:20. Samme (((de))) da, som nå altså, sier Bibelen. Bibelen er klar på at det går en tydelig og klar grense for deres ondskap. Vi trenger bare å presse dem til å passere den grensen, Micah 2:1, Revelation 18:3, Rev. 17:2, de har makten til å gjøre slik ondskap, og gjør det ved hver anledning. Det blir deres bane igjen, som i Jesus sitt tilfelle.

Det er bevist: I Norge brukes psykiatri for å kneble politisk opposisjon
https://steigan.no/2023/07/det-er-bevist-i-norge-brukes-psykiatri-for-a-kneble-politisk-opposisjon/

Våre jødiske Herskere har KUN to måter for voldelig maktutøvelse, ramboer og løse kanoner på dekk i politiet OG psykiatrien. Norges jødiske Herskere kjører så hardt på psykiatrisk praksis som dette nå, fordi de vil gjøre folk redde. De talmudiske Herskerne sier med slike saker som Elmer Solberg og Trond Harald Haaland åpent «dette skjer med enhver som går oss imot«. Herskerne sender med dette et «signal» til befolkning; bli tam, hold kjeft og gjør som vi vil, ELLER bli kjemisk lobotomert. Jødene har brukt tusenvis av år å utvikle sine mer avanserte ondskapsfulle maktutøvelser https://www.riksavisen.no/psykiatri-en-vellykket-jodisk-vitenskap-mot-dissenteri/

Elmer Solbergs dom i Gulating Lagmannsrett for psykisk ‘helsevern’
https://www.riksavisen.no/elmer-solbergs-dom-i-gulating-for-psykisk-helsevern/

De vet vi kristne er de fremste og første som vil avsløre dem, derfor ble Elmer Solberg tatt nylig med samme begrunnelser; galskap. De har liksom ikke plass i psykatrien til folk som virkelig er syke, men dissidenter har de plass til, Alltid. Korrupte legestand, her som i Kovid. Helseministeren har sagt at FN/WHO, WEF, Agenda 2030, skal ha myndigheit til å bestemme hva som er «nulltoleranse for feil oppførsel». Så dette blir den Nye Verdensorden i jødenes messianske tidsalder. Bare å venne seg til det.

så vet vi det,…… «feil oppførsel» iflg. sataniske talmudister, ref. Åp. / Rev. 2.9 & 3.9

Det er den kristne nasjon hvor politikk gror organisk nedenfra og oppover. Vi vet at de som er i Satans garn de vil måtte før eller siden skryte og demonstrere sin makt, hvis ikke er ikke makten deres noe verdt. For satans folk er stolthet #PRIDE og overmot, det som Bibelen sier skal bli deres bane.

Trond Harald Haaland er tatt for å opplyse om vaksineskader, og makthavernes nyttige idioter som homeseksuelle Høie som var den fremste å pushe og massemyrde med «vaksiner», skal behandle klagesak for liksom, som Statsforvalter. Det er jødisk norsk forvaltning i et nøtteskall hvordan det fungerer.

https://www.riksavisen.no/de-bevisstes-sorti-og-tragiske-skjebne/

NorgesDemokratene er de eneste politiske aktører som reagerer på djevelskapen, alle andre politiske parti og personer er kjøpt og betalt av norges jødiske Herskere;
https://demokratene.org/2023/07/25/blir-psykiatrien-i-norge-brukt-til-a-noytralisere-dissidenter/

Det er der vi er, med Great Reset til jødiske Klaus Schab og de norske jødiske herskere er idag. De vil ikke utøve makt i det skjulte lenger, de kan ikke – alt blir avslørt – lagt ut i det åpne. Før 20+ år siden var jeg mer eller mindre alene konpirasjonsteoretiker, idag er der tusener.

Psykiatri. En Sovjetisk dødsindustri av og med bolsjevik-jødene

Og jødene ved makten må nå utøve sin talmudiske Hersker makt i full åpenhet, liksom «vi er Sjefene i verden», deal with it. Jeg har 2-3 saker i norsk eiendomsrett gående nå, hvor dommerne ikke engang er interessert i å skjulte at de bare «forglemmer» informasjon som ikke passer inn i deres fordommer. De som ikke er med det jødiske Hersker systemet, de får føle MAKTEN i deres rettsystem, ikke rettferdigheten. Rettsapparatet brukes til å STRAFFE i sivilsaker dissidenter som ikke danser etter deres piper. For talmudister definerer ikke Retvishet som oss kristne, for dem er alt som er til deres fordel «rettvist».

https://www.riksavisen.no/norge-apartheidstat-i-norsk-rettspleie-joder-uber-alles/

Sannheten er at selv norske politikere må gjøre som deres jødiske Herskere befaler,…. se sitatet til jurist Synnøve Fjellbakk Taftø nedenfor som avslørte dem, og de dopet henne ned, kjemisk lobotomert, og asylerte henne for resten av livet for det.

Synnøve avslørte at de tok makten i vår nasjon etter Andre Verdenskrig, og har ligget lavt og utøvd makt til sin fordel klandestint, men nå er de ute av skapet deLux. Katten er ute av sekken, og kan knapt puttes tilbake, de kan KUN kjøre på til enden for sin agenda nå, og håpe det går bra. Bibelen sier det kommer det ikke til å gjøre for dem.

Jeg kommer med en bok om dette, «From Genesis to Revelation«, hvor Esau/Jødene er pålagt og instruert av Gud de skal tjene Jacob-Israel (oss av den hvite rase), men Gud forutser at de skal gjøre opprør mot Ordren. Det blir deres bane. De kan myrde oss alle, og kan komme unna med det, siden de har 100% av makten i hele verden, men de kommer IKKE unna Guds vilje, som er deres fullstendige død og tilintetgjørelse (Ob. 1:18).

Det går ikke så bra for selv Jøder å gå imot Guds vilje..

Howard Fritzson Widding rapporterte forrige uke:

«I dag kom de på døra til min venn Trond Harald Haaland, med politi og legevakt, og skulle ha han inn til tvungen psykisk observasjon etter en «bekymringsmelding» grunnet oppslag på Facebook. Lov om Psykisk helsevern §3-2 er IKKE oppfyldt, men lovene våre vet vi ikke er verd papiret de er skrevet på, og politi fascist staten gir blanke faen. Som dere vil se av §3-2 kan man ikke bare komme å hente folk etter ett Facebook oppslag, her er en REKKE KRAV som SKAL være oppfylt, men INGEN av de er oppfylt her. altså har de INGEN lovhjemmel, men er ute i ulovlig frihetsberøvelse, eller det vi kaller kidnapping.»
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62/KAPITTEL_3#%C2%A73-2

Tvangsinnlagt på grunn av Facebook-innlegg?
https://steigan.no/2023/07/tvangsinnlagt-pa-grunn-av-facebook-innlegg/

Dette er ikke noe nytt i Norge. Den mest kjente er jo Arnold Juklerød i nyere tid. Arnold Juklerød tvangsinnlagt på Gaustad for «ukorrigerbare paranoide vrangforestillinger» (senere bevist sanne) begrunnelse.

Rett etter de tok makten etter Andre Verdenskrig, så bare rett og slett myrdet jøder og sionister som okkuperte makten i vår nasjon, de trengte ikke psykiatrien, men vi husker at Knut Hamsun ble utsatt for det samme. Den jødiske psykiater påstod at Knut Hamsun hadde «mangelfullt utviklede sjelsevner«, men den ondskapsfulle satan sin egen sjel var helt i orden. 🙂 (ref. John. 8:44).

https://www.riksavisen.no/arnold-jukleroed-psykiatriens-uhyggelige-menneskeforakt-avsloert/

Det er gjort mot Egil Klubben det samme, fordi en jøde med navn Jarle Bergo skulle få lov av kommune og statsmakten til jødene å overta veien hans, vederlagsfritt, selv om Klubben har tinglyst eiendomsrett og rettvern for veistubben: https://www.riksavisen.no/egil-klubben-avslor-maktmennesker-og-bli-psykiatrisk-pasient-juklerod/

https://www.riksavisen.no/den-jodiske-dommer-karstein-rye-dommer-egil-klubben-for-krenkelse-av-sin-egen-eiendom/

https://www.riksavisen.no/dypstaten-gir-edomitt-joder-immunitet-og-standardmessig-gjennomslag-i-norsk-rettspleie-hva-gjor-gud/

Vi husker jo Arnold Juklerød og Synnøve Fjellbakk Taftø spesielt.  Her tok de makten, i 1945, sier jurist Synnøve Fjellbakk Taftø (for dette ble hun neddopet og stuet bort på asylet et helt liv). Hun ofret sitt gode liv, for oss, som Jesus gjorde, slik at vi fikk vite. Synnøve er Norges mest modige kvinne. Det finnes ingen andre som henne.

Jurist og diplomat Synnøve Fjellbak Taftø røpet for for oss at jødene okkuperte oss etter Andre Verdenskrig.
https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/

Synnøve Fjellbakk Taftø skriver i et brev til Øyvind Aarsnes, leder for grunnlovens-vektere.no, den 02.01.2006 at Norge i realiteten var okkupert fra 8. mai – 13. desember 1945, av de allierte;

«I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som gav ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovstridige provisoriske anordningene som har utgjort norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over før i 1989. Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte ham for å være den «agent Oscar» som Mossad var så stolt av.»

Jens Christian Hauge er Jens Stoltenbergs gudfar, Jens er oppkalt etter ham.

Der finnes ingen større kj-ærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner, sier Bibelen i Joh. / John 15:13. Det gjorde hun. Ikke sikkert hun vet det selv engang, men hun tok faktisk opp sitt kors og fulgte Jesus sitt eksempel (Matt. 16:24).

At jødinnen Gro Harlem Brundtland og hennes væskebærer Jonas Gahr Støre tok Synnøve var den største tabben de har gjort. Hun blir vårt Sannhetsvitne til evig tid. De korsfestet henne, hun var helt uskyldig, kun ærlig. De tror nok de kan holde på med dette for evig karmafri, fordi det har gått bra til nå, men det tror jeg ikke noe på, at Gud vil tillate. Gud har aldri latt ondskapsfulle jøder ha makten så veldig lenge noe sted. Aldri før har de fått holde på så veldig lenge, før de «nøytraliseres».

Vil Gud hevne slike som tar ut uskyldige mennesker som Synnøve, Elmer Solberg, Trond Haalend, så er jeg SVÆRT glad jeg ikke er i deres sko. Guds vrede vil jeg nødig komme ut for … jeg utsetter meg mye heller for Jødenes vrede, for de kan KUN myrde kroppen, ikke Ånden. Gud tar begge (Galatians 1:10). Som vi vet har de gjort dette før, med Jesus, de har altså gjort det igjen nå… Hva vil Guds vrede gjør mot dem som synder slik mot LOVEN igjen ? (den talmudiske sataniske loven gjelder ikke, KUN den BIbelske)…

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

12 Kommentarer

 1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

 2. Pingback: Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg – Riksavisen

 3. Pingback: Connie Eng: Djevelen ligger i bolsjevik-Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil – Riksavisen

 4. Pingback: Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater – Riksavisen

 5. Pingback: Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne – Riksavisen

 6. Pingback: Kenneth Skailand, ennå et offer for jødiske subversjon krefter i vårt land – Riksavisen

 7. Pingback: Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker – Riksavisen

 8. Pingback: Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyestrettsdommere politianmeldt – Riksavisen

 9. Pingback: Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? – Riksavisen

 10. Pingback: Norge; Apartheidstat i norsk rettspleie; Jøder Uber Alles – Riksavisen

 11. Pingback: Venstreradikales bruk av psykiatri for sovjetisk bolsjevik-jødisk meningsterror – Riksavisen

 12. Pingback: Guds Utvalgte Folk i Rogaland ved Ove Ueland liker ikke Arvid Gimre – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.