Norge; Apartheidstat i norsk rettspleie; Jøder Uber Alles

Marius Reikeraas sier : «I moderne norsk rettshistorie, har ikke i én eneste jurist i de store sakene overhodet blitt stilt til ansvar for sine justismord. Hvordan er det mulig, tenker du kanskje? Vokterne vokter seg selv i en juridisk landsby hvor alle kjenner alle og beskytter hverandre.«

Alle var imot apartheid i Sør Afrika, fordi jødene stod bak oppstanden mot hvites herredømme der og ledet oppstanden, Joe Slovo et al, men alle er for det i Norge, og Sverige, og Danmark, og UK, og USA (hvite nasjoner), fordi jødene er Herskerne. Definisjonen på apartheid er at kulturen er hersket over av en «dominant minoritet«, i vårt tilfelle jøder. I Sør Afrika var det hvite som ble kritisert for å være de onde apartheid herskerne, at lithauenske jøde Joe Slovo kom til Sør Afrika for å få slutt på den onde apartheiden. Men de selv?

Slik gikk det til: https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Busch om justismordene: – Klart jeg har et ansvar
https://www.tv2.no/spesialer/nyheter/busch-om-justismordene-klart-jeg-har-et-ansvar

Davos-Bartn aka Espen Barth-Eide; Jødisk maktelite med «standardmessig gjennomslag» i norsk forvaltning og domstol v/Villars-Dahl
https://www.riksavisen.no/davos-bartn-aka-espen-barth-eide-jodisk-maktelite-med-standardmessig-gjennomslag-i-norsk-forvaltning-og-domstol-v-villars-dahl/

Her tok de makten, sier jurist Synnøve Fjellbakk Taftø (for dette ble hun neddopet og stuet bort på asylet et helt liv):

Norge i realiteten var okkupert fra 8. mai – 13. desember 1945, av de allierte;
«I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som gav ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres.»

‘Frigjøringen’ 1945; Norge solgt til England’s Jødiske hersker Baron Rothschild
https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/

‘Guds Utvalgte Folk’ i Rogaland ved jødiske Ole Ueland liker ikke og vil gi Arvid Gimre psykiatrisk behandling
https://www.riksavisen.no/guds-utvalgte-folk-i-rogaland-ved-ole-ueland-liker-ikke-arvid-gimre/

Per Einar Guthus fengslet av jødisk dommer Dag Carlstedt for å tale imot #Okkupasjonsmakthavernes interesser
https://www.riksavisen.no/per-einar-guthus-fengslet-for-a-tale-imot-okkupasjonsmakthavernes-interesser/

Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom
https://www.riksavisen.no/den-jodiske-dommer-karstein-rye-dommer-egil-klubben-for-krenkelse-av-sin-egen-eiendom/

Maktdemonstrasjon av Norges jødiske makthavere: Trond Harald Haaland tvangsinnlagt
https://www.riksavisen.no/maktdemonstrasjon-av-norges-jodiske-makthavere-trond-harald-haaland-tvangsinnlagt/

I USA er jødene 1,3 % av befolkningen, men utgjør 80% av Bidens okkupant regime, (samme med Trump). Eiendomsrett. Talmudisk Lov har erstattet Magna Carta og britisk lov, sier Patrick Cullinane:

«Den Babylonske Talmud sies å være jødedommens helligste bok (egentlig en samling bøker). Dens autoritet har forrang over Det gamle testamente i jødedommen. Bevis på dette finnes i selve Talmud, Erubin 21b (Soncino-utgaven): «Min sønn, vær mer forsiktig i overholdelse av de skriftlærdes ord enn i Torahens ord (det gamle testamentet). Det er de talmudiske jødene og Noahide-lovene som egentlig står bak Den Nye Verdensordenen»
, også kalt Great Reset, deres nye messianske antikristne tidsalder de har aspirert for i 3300 år, når de skal herske eneveldig og alle verdens ressurser og penger skal være på deres hender, og alle andre skal være deres slaver. De slaver som Jesus frigjorde fra dem og deres sataniske åk, det var frelsen tilbudt.

ENGLISH COMMON LAW HAS BEEN REPLACED WITH TALMUDIC LAW – PATRICK CULLINANE

Og slik har det blitt i Norge også. Jesus satte oss fri, Jødene har gjort opprør mot Guds Vilje, og vil ha oss tilbake i Slaveriet, for dem.

Han har ansvar, men som Jøder flest i Norge er han fritatt for konsekvenser av å ikke gjøre rett

HVORFOR har vi alle justismordene ? Det var besvart i flere artikler, spesielt fordi Jødene, norske folks herskere skal vinne alt, 11 saker dokumentert hvor domstolen lar jødene vinne uten de har retten på sin side, de har bare ‘Master Rase’ stempelet på sin side:

Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie, hva gjør Gud ?
https://www.riksavisen.no/dypstaten-gir-edomitt-joder-immunitet-og-standardmessig-gjennomslag-i-norsk-rettspleie-hva-gjor-gud/

Vil forhenget i det juridiske tempel til urettskaperne i ‘Dypstaten’ revne snart ?
https://www.riksavisen.no/vil-forhenget-i-det-juridiske-tempel-til-urettskaperne-i-dypstaten-revne-snart/

VARSLING : Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie
https://www.riksavisen.no/varsling-jarle-johansens-magnum-opus-rettferdens-dod-i-norsk-rettspleie/

Slik vil dere se at under jødiske Jens Stoltenberg, jødiske Jonas Gahr Støre eller jødinnene Gro Harlem Brundtland eller Erna Solberg, så gror aldri politikken lenger organisk nedenfra lokalt og oppover lenger. Den avgjøres på topp, og tvinges nedover. Hvem lokalt har avgjort utenlandskablene, å bombe Libya, å sende alle våre penger til jødiske oligarker og skuespillere i Ukraina?

Vi skal aldri, aldri glemme, at de som tok 100% av makten etter Utøya-operasjonen sin, at de avskaffet demokratiet, og innførte apartheiden i Norge. Det ble slutt på at politikk grodde organisk. Norge ble leninistisk, styrt ved dekreter. https://www.msn.com/nb-no/nyheter/other/brenna-deltar-p%C3%A5-minnemarkering-i-oslo-domkirke-22-juli/

Vi er jo noen som ikke er så veldig velkommen i det samfunnet jødene skaper mest for seg selv i Norge. Jesus sa i John. 15:20 :  «slik DE forfølger meg, vil DE forfølge dere også«. DE er de samme, da som nå.

Deres urett mot uskyldige, er deres HEVN over Kristus egentlig, og oss kristne fordi vi taler dem imot, henger de og gjør urett mot uskyldige. De bruker sine folk i Statsmakten til å tyne uskyldige. Men vi er glad for at vårt samfunn med Gud blir bare sterkere. Vi MÅ stole på en makt og en kraft utenfor denne verden, fordi uten Gud, vil jødene kverke oss, og vi er ferdig. Det er ikke noe vi tror, men noe vi VET de pleier gjøre, som i Soviet, de industrielt eksterminerte 66 million av min familie; RUS-Folket, erstattet oss med asiater og mongoler.

Jesus satte oss fri på Golgata, men Jødene vil slavebinde oss igjen, i deres vold ?

I Norge idag hver dag koker de jødiske bolsjevik makthaverne froskene langsomt, innprenter for og befester for det norske folk at deres politi skyter hvem de vil, så mye de vil, og morderne blir aldri straffet. De mener de har klart å komme unna dette for evig, og slik vil det fortsette for evig, de tror ikke Gud bryr seg med hva de gjør (Psalm 10:11, 94:7). At de har immunitet til å gjøre all ondskap de vil, fordi de har fått holde på så lenge med det, uavbrutt, i det skjulte (Isaiah 29:15). Tror de, fordi de ikke tar med i beregningen at Gud har ALDRI i historien latt så onde mennesker som jødene er nå, uten magemål for sin egen ondskap og synder synest det, får holde på med dette for evig. De har bare et lite vindu av muligheter tilgjengelig, sier deres jødiske leder Klaus Schwab, til å ta den helt ut.

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/henlegger-saken-om-politiskytingen-i-lavangen/15903027/   §§§ https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/spesialenheten-konkluderer-politiet-opptraadde-ikke-straffbart-ved-skuddloesningen-i-lavangen-i-desember-2022.6WsLwQinK

Så mye urett, terror, vold, løgn og bedrag de har fore seg for tiden, verden over. Når de kan herske over vårt land udemokratisk, INGEN politikk har grodd fra grasrota, så kalles dette apartheid.

Kong Olav’s pappa hette Laking

https://www.riksavisen.no/den-norske-kristne-kongerekke-opphorte-i-1957/

Jødene har i Norge to etater som kan gjøre voldelig maktutøvelse å korsfeste og myrde hvem de ikke liker; deres svart- og hvitkledde nyttige idioter i  Politi og Psykiatri som helst ikke vil forstå maktfordelingsprinsippet fordi i jødisk system tjener ALLE makter dem (en kopi av Sovjet-systemet bolsjevik-jødene skapte for å trygge seg selv og sine intensjoner med makten og statskuppet):  https://www.riksavisen.no/prover-politiet-a-provosere-egil-klubben-til-a-si-noe-feil-sa-de-far-skyte-ham/

Egil Klubben: Avslør maktmennesker, og bli psykiatrisk pasient (Juklerød)
https://www.riksavisen.no/egil-klubben-avslor-maktmennesker-og-bli-psykiatrisk-pasient-juklerod/

Jonas Gahr Støre var jo veskebærer for og læregutt hos jødinnen og ‘dødsdoktor’ Gro Harlem Brundtland når hun innførte å bruke psykiatrien politisk i Norge, mot jurist Synnøve Fjellbakk Taftøy som avslørte Gro Harlem Brundtlands ondskapsfulle og bedragerske agenda mot nasjonen. https://www.riksavisen.no/?s=Fjellbakk

Apartheid, en liten minoritet hersker

Apartheid burde aldri være nødvendig slik vi nordmenn har det nå, hersket over av noen som ser seg som overmennesker, en master rase, siden alle mennesker i verden bibelsk sett burde leve atskilt. Vi nordmenn & #Palestina burde ikke ha jøder som herskere som undertrykker oss, og hersker KUN til sin egen fordel, eller ? Jøder bør være i sin nasjon i Khazaria, Madagaskar, Uganda eller et annet sted, ikke i vår nasjon.

De vant til slutt, greidde det, å undergrave vår nasjon og vårt folk. Ved å bruke skole og barnehager til å avkristne en hel generasjon… clever … de MÅTTE avmaskulinisere ved hjelp av feminismen, slik at bare pyser igjen i nasjonen, derfor tror gutter de er jenter og vice versa, perverse sataner DREPER barns naturlige kjønn, om ikke ville de ikke greidd dette.. MEN; #GudVinner til slutt…

Sun Tzu regel Nr. 1 om åndskrig : «Kjenn Din Fiende» … INGEN kan vinne over en fiende de ikke korrekt identifiserer. Alt blir bare skyggeboksing da, slag i løse luften.

Den Svunne Rettsnasjonen

I den kristne rettsnasjon vi engang hadde i Norge, var politikere og statsfunksjonærer folkets tjenere, etter Kristus sitt tjenerprinsipp (Luke 19:17, 22:26, Proverbs 17:2). Når vi overgår fra det kristne til det talmudisk jødiske merkes det med en gang, for da trer det herodiske Herskerprinsippet inn. Soviet bolsjevik hødisk 2.0. Som jødiske Lenin og Stalin som drev nasjonen med å sitte i sine jødiske elefenbeinstårn og sende ut dekreter, blant annet om hvem av de 66 million de myrdet, og hvordan det skulle gjøres.

Når selv nasjonens Konge ikke gjør sin oppgave å opprettholde den kristne standard i Norge, men går over til den talmudiske siden, så går det galt for hele nasjonen. Bibelen profeterer når jødene av Esau sin slekt stanser å tjene sin yngre bror Jacob-Israel. Det har skjedd i Norge og verden idag (Genesis 27:40), jødiske Klaus Schwab har blitt vårt kongehus sin Konge, etter Isaiah 9:6. Jødene kuppet vår nasjon. Drifter den som en apartheid stat, til SIN – og KUN SIN – fordel. Kriger som føres, penger som overføres og sendes utav landet, ALT er for deres slekts Nye Verdensorden, Great (antkristne) Reset, hva jeg kaller Klima-Kovid-Krig Inc., det er måtene de stjeler våre penger og ressurser på. Da har nasjonen forlatt Kvitekrist. Som de egentlige #Israelitter (de 10 tapte stammer), har vi igjen havnet under Herodes og Pengevekslernes åk. Kristus bevarte oss i 2000 år, så lenge folket holdt fast i ham. Når folket og kongen og kronprinsen med tok avstand fra Jesus Kristus så ble folket på egen hånd. Dette blir i detalj beskrevet i min bok «From Genesis to Revelation; God’s Keeping of a Remnant in Norway», om broder hatet som Esau’slekten hater Jacob-Israels slekt med som skal i vår tid avsluttes for godt; https://www.riksavisen.no/from-genesis-to-revelation-gods-remnant-in-norway/

Det er helt riktig at vårt apartheid Herskere ALDRI straffer sine egne. Rettssikkerhetshensyn byttes alt for lett i kollegiale lojalitetshensyn, dessverre. Vi har IKKE ankedomstol, når noen skal tas som de jødiske makthaverne ikke liker. Da er ALLE fra topp til bunn 100% enig, og finner på mange kreative løgner for å rettferdiggjøre sine uretter. Men vi er vel ganske mange som har avslørt dem etter hvert. Da har vi plutselig kun EN -1- makt, ikke fire -4- uavhengige makt

#Dommedag. Kommer også for dem. Nå skal jeg avsløre dem, så ser vi hva Gud gjør. Skal vi ?

«I retten møter vi ikke retten, men makten«, fant jeg ut for 20+ år siden når domstolen ødela mitt barn. Jeg gjorde ansvarlig Gro Harlem Brundtlands og Karin Stoltenbergs og deres dommere i feminismens ånd ødela mitt mitt barn psykisk i domstolen. Dommeren forsvant tidlig fra jobben, vet ikke årsak. Jeg lærte også at karmalovene virker, så lenge vi er Guds Rikes statsadvokater, så BLIR de straffet, om de skulle innbille seg noe annet «Hevnen er min» sier Gud (Romans 12:19 , det stemmer, vi må bare være tålmodig nok) … så når Jørgen Brundtland begår selvmord, og Ninni Stoltenberg narkovrak og dør ung, så fikk jeg da vite at Guds Rettferdighet fungerer greitt, sammen med flere andre indikasjoner i mitt liv, som når lensmannen kom til øya og beskyldte meg for å ha stjelt noe i tidlige tenårene, noe jeg ikke hadde gjort. Eneste gang i mitt liv jeg har sett min far sint, når han kjeppjaget lensmannen fra øya. Lensmann Solberg døde av kreft ett år eller to etter. Helt fortjent, han var ingen god mann.

Jeg ble kidnappet på jobb i Nigeria i 2006. Arbeidsgiver påstod at jeg var delansvarlig for å bli kidnappet, for å komme unna sitt eget ansvar for mangler som var varslet av meg lenge i forveien, og fikk garantier alt var trygt. Så de gikk konkurs. Alle slike merkelige omstendigheter at en ikke lenger TROR på Gud, en VET at der er en Gud, som ivaretar ting. At en høyere RETTFERD finnes.  #GudsFinger.

Jeg har mange slike. Det var signalet Gud ville vise meg i den verste, barnet jeg mistet av ondskapen til jødene, at det FINNES en høyere Rettferdighet. «Øye for øye, tann for tann«, gjelder dem også, spesielt dem, siden de ikke har Kristus som tar «støyten» for seg, som oss kristne.

Kommunal- og Statsforvalting skal vi se er for DEM, for deres fordel og vilkår, ikke våres, og det skal jeg dokumentere her.

RETTVISHET, en guddommelig karakter egenskap

INGEN må innbille seg de er av Abrahams slekt, om de ikke slekter på ham Åndelig. Blodets bånd duger lite i den forbindelse, som jødene i sitt talmudiske vanvidd tror det gjør.

Jeg la meg ut med den sunnmørske «Kaifas», en uhederlig råtten bakgårdsdadvokat i Ålesund med jødisk løgnaktig sjel og lynne (John. 8:44); Ingvar Harald Seth. Statsforvalter, med jødisk Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted som bidrar til å stjele veier, Sivilombudets jødiske Erlend Kragh Nyhus og Hanne Harlem, Møre og Romsdal Tingrett sin dommer Mats Indrefjord Høllesli, Frostating dommere Kjersti Risem-Johansen, Bjørn O. Berg, Kari Leira Bjørsnøs OG endelig Høyesteretts dommere Cecilie Østensen Berglund, Kristin Nordmann og Erik Thyness synest det er helt rett og riktig å ikke respektere rettsvernet vi har i en tinglyst rettighet til et areal vi eier.

ALLE disse respekterer ikke det rettsvern en tinglyst rett skal ha, FORDI det er viktigere for dem denne gang å beskytte en jødisk slektning sine ondskapsfulle forehavender.

Etter talmudisk «lov» kan de ramme sine fiender mener de, alle de som de tror seg etter Noahide-lovene de skal ha lov til å gjøre hva de vil med, alle de som er demokratisk uenig med dem i deres forehavender. Så mye for Utøya-talen til Jens Stoltenberg «mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet«. Aldri stole på en jødisk persons ord ? Hvor ble demokratiet av ?

Politikk sluttet å gro organisk nedenfra. Pådyttet ovenfra, fra Davos, og en Junta som implementerer i Norge, inklusivt Stortinget forført for formålene Klima-Kovid-Krig Inc. Hvor ble demokratiet av?

Vi fikk apartheid. Hvor de kan benytte enhver ondskap mot sine fiender, og de tror det er den bibelske Gud som gir dem slik rett, når det er Satan, ref. Åp. / Rev. 2.9 & 3.9.

EN for alle, ALLE for EN, en samstemt konspiratorisk ondskap og djelevelskap fra jødene med makten i vårt land har altså Satan som sin gud, som gir dem deres seire i verden. Men merkelig nok, er de så dum de tror på Noahide-lover og Talmud-lover, fremfor Gud’s Lover «øye for øye» jeg har BEVIST virker da.

I en annen jordskiftesak blir jeg idømt sakskostnader av Frostating lagdommere Tormod Anders Sletten, Christofer Eriksen og Toril Andersson, de rett og slett lar være å behandle to klare 100% løgner som jordskiftedommer Anne Karin Melbø presenterer som sannhet i sin jordskiftedom anket fordi hennes venner i saken skal vinne sakskostnadene.

Disse juridiske menneskene har ALLE sverget å gjøre rett, og hindre urett, men de gjør det motsatte, hvor de sitter i sine elfenbeinstårn og tror de kan fortsette med sin urett for alltid.

Med kong Harald ikke bare som Konge, men sjef for alle landets frimurere, så blir oppgaven forholdsvis enkel å gjøre så ondt de vil, med hvem de vil. Har de ikke rette Grunnsteinen i byggverket sitt «Det Norske Hus» så blir bygget falleferdig, vi vet det.

«… Jesus Kristus, han som dere korsfestet, nassareeren, men som Gud reiste opp fra de døde. 11 Han er GRUNNSTEINEN som ble vraket av dere BYGNINGSMENN, men som er blitt HJØRNESTEIN.» – Apostelgjerningene / Acts 4:11, Matt. 21:42, Psalm 118:22

«Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!»

Dessverre valgte mange av Byggerne (Frimurerne av B’nai Brith) seg jøder som hjørnestein .. Isaiah 28:16

Da går det i dass med vår nasjon og samfunn, når Byggerne velger seg Jødene som herskere fremfor Jesus Kristus – Jødene har ALDRI skapt noen sivilisasjon, har aldri engang skapt noen nasjon, vi andre måtte gjøre det for dem, etter at Gud brukte Romerne å jage dem på dør fra satanist-reiret de laget av okkuperte Judea, og for ondskapen å myrde den uskyldige Kristus  —->>>>

Ansvar for rettvisheten

Jeg viser til hva lovgiver Stortinget selv har sagt om dette ansvaret, Dokument nr. 19 (2003-2004). Jeg stoler vel ikke så mye på at de 169 idiotene på Stortinget vil straffe noen, men hver dag jeg våkner til en ny dag, sjekker jeg nyhetene, hvor lenge Gud, hvor lenge før du tar deg av disse ondskapens makter som herjer i vår nasjon ? (løftet er at Gud skal ta seg av det)

«Nærmere om Riksrettsinstitituttet:
Ansvarsgrunnlaget
Ved sin gjennomgang av alternativer til riksrettsordningen la utvalget særlig vekt på følgende vesentlige prinsipper:
For det første er det et grunnleggende utgangspunkt at statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere skal ansvarliggjøres i de tilfeller disse personer har begått rettsstridige handlinger. Med makt må det følge et reelt ansvar. Ansvarsreglene bør bidra til å sikre at disse personene ikke oppnår en form for immunitet mot å bli trukket til ansvar, og at de straffverdige handlinger er straffbare.
Dessuten må de konstitusjonelt ansvarlige også kunne bli erstatningsansvarlige, dersom det er grunnlag for slikt ansvar.»

Idag har de immunitet, på tvers av lovgivers intensjoner. Vi har et «jødisk problem» i Norge idag. At vi kristne nordmenn og kvinner skal bli utsatt for mange av jøders perversiteter de påtvinger oss, og som er ondskap skapt KUN for å ramme oss kristne, er beklagelig. Jeg finner dette svært ubehagelig, og ber Gud straffe jødene og de 169 idiotene de har i sin tjeneste på Stortinget, for å ødelegge barn, og en kristen nasjons kristne verdier, innfører en satanisk ånd i statsforvaltningen, i en stat som i prinsippet skal holde seg religiøst nøytral, med kristen fordelsparagraf, men som hengir seg til den sataniske talmudiske fordelsreligion for jøder i nasjonen. Det fordelsprogram ber jeg om blir slutt på i Norge, i Jesus navn.

Anbefalt intervju med Yossi Gurvitz: When Israel Is Mighty. Om talmud trosgrunnlaget til dagens jøder, og IKKE Bibelen. Babylonsk Talmud.

Alle perversjoner er jødiske tradisjoner de gjør almen i Norge etter SIN sataniske talmud religion, se her ; https://www.riksavisen.no/anmeld-til-barnevernet-homo-og-trans-konverteringer-av-barn/

Vi «negerne» i vår egen nasjon som Gud i sin store nåde skjenket oss engang, får ikke engang ha noe å si om hvordan jødene i sin apartheidstat vil ha dette; Klima-Kovid-Krig Inc. (deres personlige forretninger de misbruker og utnytter makten sin til å rane oss ved kreative metoder, ikke min eller nasjonens gunst).

Edomitt khazar jødene etter Esau som hersker i vår nasjon bør begrense seg, av omsyn til sitt endelikt, er mitt råd. De kan gjerne tro de som alltid kommer seg bort fra ansvaret og konsekvensen fra all uretten, volden og terroren de skaper ved at deres jødiske slekt i forvaltning, politi og statsforvaltning tar dem unna, men Gud har sin egen Plan. Talmudisk kan de gjerne innbille seg at de er guder for seg selv, men det skal jeg fortelle dem at de skal brenne for; i Helvete (Ob. 1:18).

Globalismen. Great Reset. Antikristne jødiske PRIDE tradisjonelle perversjoner innføres. Er det på tide å avvikle det jødiske apartheid tyranniet i Norge nå ? Er de for dum til å lære om sitt karmiske ansvar, og øye for øye gjelder også dem, som i Gro Harlem og Karin Stoltenbergs tilfelle? Da får de smake steken, igjen. Be Jesus Kristus om nåde, eller forgå.

#Dommedag

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring