Erna Solbergs nasjonalistiske fiender: Psykiatri kommer til å bli brukt mot kristne

Uten at kristne støtter et globalistisk antiKristent jødisk Verdensrike, blir de sendt til asyl for «tankekorreksjon», for sin «psykose. ‘Helsevesenet’ er der for ¨å ‘hjelpe dem’ å bli av med slikt utrolig (for dem) farlig tankegods som å være imot jødenes multikulturelle utopia; Nye Babylon.

Forleden avslørte vi at venstreradikale har infiltrert PST. En kort artikkel til bare for å advare om at de ondskapsfulle smådjevler som har tatt makten i vår engang kristne nasjon, de har også infiltrert og kuppet universitetene, jfr. oppsigelses saken med Eikrem hos NTNU. NRK er jo velkjent under deres røde bannere. De kommer til å bruke helselover mot de som avslører dem. Samme som de bruker helselover i COVID-vaksine hysteriet til å ta 100% makt og kontroll over samfunnet.

Tittelfoto: Faksimilie fra Aftenposten

Det er 100% ubibelsk å være så naiv å tro at verdens herskere er god og vil din helse vel, nå når vi ser tydelig at antiKristne mennesker har sin rensessanse og tatt makten i verden. De vil UTGI seg for å være god – for å være moralsk, å ville beskytte deg mot ‘terrorister», men det er de IKKE. DE er terroristene. Hva sa Satan til Jesus? «Tilbe meg, og jeg vil gi deg hele verden» (Matt. 4:9). Har Satan og satanistene juridisk rett til Verdensriket?

Ikke helt. De tror det. Satan er en dyktig løgner, har alltid vært det, som kan innbille både jøde og greker mange ting som ikke er sant. Forlede dem til urett og djevelskap, til og med gi dem utopiske psykoser som aldri kan bli virkelighet. Jesus ble opprykket til å sitte ved høyre side av den Allmektige Gud. De kan prøve å kuppe makten fra ham som Gud har utropt til Messias, men det vil ikke gå så bra, til slutt…. minimessiasen askeNAZI Klaus Schwab fra WEF, Børge Brende og Erna Solbergs kollegas sjef, kan komme til å gå på en smell 🙂

askeNAZI Schwab sine unge håpefulle ledere

The Great Reset pledged to the Jews
https://www.riksavisen.no/the-great-reset-pledged-to-the-jews/

antiChrist Israel will go up in Flames
https://www.riksavisen.no/antichrist-israel-will-go-up-in-flames/

Når jøder som askeNazi Klaus Schwab sier «alle kristne må komme seg på vaksinetoget nå, så skal vi ta deg til avlusing/avvirusing – vi skal hjelpe deg», så er det liksom noe som sier meg at det toget bør jeg unngå..

Satanister vil ALLTID utgi seg for å være gode (2 Cor. 11:14). Fariseerne i den jødiske slekt som myrdet Jesus forledet hele samfunnet  av sine medjøder at de var de gode, Jesus var den onde som førte folket vill, argumenterte de, fordi han sa «mitt Rike er ikke av denne verden«, hvor jødene da også ønsket seg Verdensriket – de skal talmudisk eie og herske over hele verden, de som jødiske Klaus Schwab sier «dere skal ikke eie noe, men være lykkelig«, så bruker jeg å parere at «og Jødene skal eie alt og bli superlykkelig«. Jesus bevegelsen saboterte den aspirmasjon for dem i 2000 år. De valgte seg Barrabas. De valgte seg onde Hyrder, ledere, tok avstand fra de gode. Slik skal det også være i verden i Endetiden. Nå er de kommet sterkt tilbake, prøver en siste gang å kaste Jesus Kristus av tronen.

Slike som meg som har studert 25 år på forholdene, kan lese bare overskrifter i deres medier for å vite hva de koker sammen, det er forholdsvis enkelt, fordi «der er intet nytt under solen» sier Bibelen (Ecc. 1:9). Satanister har ikke mye fantasi, de gjentar sine opplegg til det kjedsommelige.

De jødiske bolsjeviker som kuppet makten i Russland i 1917, gjorde det samme i Sovjet, brukte psykatri som drapsvåpen av menneskenes fri viljer til godhet og ikke velge samkvem med dem og deres ondskap, systemisk nedbryting av menneskets frie ånd. Når en har fulgt med lenge nok, lærer en å fokusere på deres ledere, så vet en hva de bygger opp til. Satan taler i dem, de utgir seg for å være gode, men om en inverterer deres ord på nytt igjen, så kommer den egentlige mening frem, for eksempel:

1. Globalistenes fiender er nasjonalister

@erna_solberg og @Regjeringen går idag ut i media og sier

«fiendebildet som høyreekstreme har, så tror jeg det inkluderer hele Høyres ledelse og alle som defineres som globalister og Europa-vennlige.»
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/y7wWbR/erna-solberg-hoeyresiden-har-ikke-mer-ansvar-for-oppgjoer-med-hoeyreekstremisme

Her sier Statsministeren som var den første som nektet å si eden å gjøre så godt hun kan – «så sant hjelpe meg Gud» i  sin innsettelsesed, at alle som ikke er Globalister og for EU de er Regjeringens FIENDER. Hvem ble en fare for demokratiet? Skulle det ikke bli MER demokrati og ikke mindre ?

Eller løy (((de)))?

De som FORBYR alle andre politiske retninger enn sin egen globalistiske – den bolsjevik Jødiske Great Reset, Nye Verdensorden, #antiKrists Rike av verden..

Jødenes Nye Verdensorden, the Great Reset

@erna_solberg og @Regjeringen sier at ALLE som er IMOT globalisme og EU er FIENDER av Globalistene, og er høyreekstreme. Det er hennes definisjon av radikaliserte ‘høyreekstrem», så vi ser at hun vrir og vrenger på den offisielle definisjon:

en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål.

https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/ordbok-for-radikalisering/radikalisering/id2521907/

Slik fikk kristne bukt med barbari og hedenskapen til slike perverse løgnaktige kasus som Erna Solberg i hine hårde tider. Hun sitter der oppe og klapper når løvene spiser dem.

Men det gikk et glimt av kristen ånd likevel i menneskenes flertall, og hennes like den gang tapte. Barbariet falt. Det skal det igjen.

Så når Statsministeren pusher voldelig politi på fredelige politiske demokratiske personer, så er det HUN som er terrorist etter LOVENS definisjon, ikke dem. Men satanister er notorisk lovbrytere og løgnere (John. 8:44). En må aldri stole på en satanists ord, de vris og vrenger på defininsjonene til ordene til de blir radbrekket, på talmudisk sett hvordan den tolker Moselovene.

«– Det er ikke det som er oppgjør med nynazisme, det store oppgjøret er kunnskap og kompetanse, og å jobbe særlig mot de miljøene som utgjør en fare og en trussel, legger Solberg til.»
«– Jeg mener at vi kan aldri ta oppgjør med høyreekstrem ideologi eller ekstremisme generelt en gang for alle, det er et arbeid vi må drive med hele tiden.»
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/y7wWbR/erna-solberg-hoeyresiden-har-ikke-mer-ansvar-for-oppgjoer-med-hoeyreekstremisme

Erna Solberg er den største nazist jeg noensinne har sett.

Hva slags masse-suggesjon var det som utspilte seg på Telenor Arena under Grand Prix 2010, og hva slags massesuggesjon er det som foregår i Norges land i skrivende stund?

Omtrent som vi fortløpende må ta oppgjør med hennes satanisme og ondskap. Hun klarer ikke åpne kjeften uten at demoner og eder og satanisk galle tyter ut, spør du meg. Hun er ekstremt demon besatt:

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general
https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

2. Regjeringens tvangslovutvalg

Regjeringens tvangslovutvalg, PST, og venstreekstreme professorer og andre akademikere trengte ABB. De venstrekstreme er de ENESTE som har fordel av ABB. De er så radikalisert at de myrder 77 mennesker for sin politiske agenda, med hjelp av sin patsy ABB.

Regjeringen oppnevnte 17. juni 2016 et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren.
https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/tidligere-styrer-rad-og-utvalg/tvangslovutvalget/id2504904/

Det skal bli forbudt og sykeliggjort å mene at i en kristen nasjon, der skal kristne leve adskilt, for å ha fred og ro og harmoniske samfunn. Vi vil altså ikke ha de jødiske Babylonske samfunn.

Fremmer ytringsfrihet og toleranse for mangfold.
Bidrar til integrering og inkludering (innvandrere og øvrige innflyttere til et lokalsamfunn).

https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/veileder/aktuelle-tiltak-mot-radikalisering/id2398412/

Doublespeak.

Det Regjeringen vil ha her er at alle som er FOR innvandring og radbrekking og ødeleggelse av den norske kristne nasjonen, de skal få ytre seg så mye de vil («Ytringsfrihet»).

DE som overhodet ikke har noe toleranse for satanisk mangfold, slike som meg, de er forbudt, og ‘gærn’ – må nok medisineres av den korrupte professor nedenfor.

Om vi overhodet ikke bryr oss om å integrere noen som helst, hverken jøder eller grekere, idet vi skal ha tilbake Grunnloven av 1814, hvor både jøde, greker og jesuitt skal være anathema og forbudt i dette landet.

Vi husker hvordan deres mann ABB skulle gjøres til busemann som «kristen» og «konservativ», etter sin aksjon ved at PST sirkulerte rykter og falsk FB profil til media, en profil helt uten venner eller innhold de nok hadde laget for anledningen, etter den ventreekstreme aksjonen for å bruke det som politisk utpressinghva vi kan kalle «Krigen mot konservative» aka det er idag de «høyreekstreme» :

Breiviks budskap om de anonyme bakmenn, av Sven-Inge Johansen
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/07/breiviks-budskap-om-de-anonyme-bakmenn-3/

22. juli-attentatet, et angrep på den konservative revolusjon, skriver Wisnewski.

Das andere Jahrbuch 2012 av Gerhard Wisnewski, Knaur Verlag, 2012

«Wisnewski har pekt på den fremtidige, men skjulte oppgave Breiviks manifest skal ha. Nemlig å være et svijern til brennmerking. Det er tankegods som skal brennmerkes. En katalog av forbudte meninger, skriver Wisnewski. På 1500 sider får man plass til ganske mye, «eine ganze Menge Standpunkte». Faktisk så mange at de konservative, men også folk som beveger seg på den politiske høyresiden, for all fremtid faktisk bør holde munnen igjen hvis de skal unngå å bli kastet i samme bås som massemorderen. For her er det en samling av fremtidens forbudte meninger, stigmatisert gjennom attentatet. Medier, politikere og sikkerhetstjenester vil komme til å betjene seg av denne katalogen i fremtiden, så å si slå opp i denne for å se om visse tanker eller meninger ikke allerede er nevnt her.»

«Gerhard Wisnewski, født i 1959 i Krumbach, Schwabenland, Tyskland, er en tysk journalist, filmmanus- og bokforfatter. Hans mest solgte bok er skrevet sammen med Wolfgang Landgraeber og Ekkehard Sieker, Das RAF-Phantom – Wozu Politik und Wirtschaft Terroristen brauchen, Knaur Verlag, München, februar 1992; en bok som har gitt betydningsfulle bidrag for å begripe de politiske bakgrunner for terror. Han har også forfattet bøkene Mythos 9/11, Lügen im Weltraum og Verschlußsache Terror, også utgitt på Knaur Verlag. Wisnewski hevder at Breivik som eneaktør på privattokt er det falske flagget; det står andre bak Breivik.»

Faksimilie fra Gerhard Wisnewski, Årbok 2012, Knaur Verlag, side 232 og 233.

«Gerhard Wisnewski peker på folk som står frem med andre slags tanker enn «mainstream», allerede kort tid etter 22. juli ble beskutt med det propagandistiske våpen skapt gjennom pappkamerat Breivik (Årbok 2012, side 234): Allerede kort tid etter aksjonen ble mange betydelige samfunnsaktører lammet med den gift som figuren Breivik skapte.»

Wisnewski skriver videre at (s. 232) : «Den angivelige gjerningsmann er derfor bare en propagandafigur, som etter den herskende politiske korrekthets mening representerer «giftig» tankegods (nemlig høyreradikale, høyreekstreme eller konservative synspunkter) som gjennom disse fryktelig gjerninger blir stigmatisert. Gjerningsmannen hjelper den politiske korrekthet til sin største seier ved å lime kritikken mot dette til en massemorders stigma. Innenfor de hemmelige statstjenester kaller man dette å «demagnetize». En bestemt mening eller ideologi blir frarøvet sin tiltrekningskraft, i det man gjennom visse operasjoner gjør dem helt «uspiselige». Det er utenkelig at han eller de strategisk begavede gjerningsfolk ikke har skjønt dette».

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/07/breiviks-budskap-om-de-anonyme-bakmenn-3/

«Medregnet ofrene fra bombeeksplosjonen i Oslo sentrum, døde 77 mennesker. Som alltid velter politikere og media seg i en blanding av hysteri og hykleri: Skrekkelig, hvordan kunne dette skje? Og som alltid forsøker de i ettertid å høste fruktene: Nye forbud, sikkerhetslover og angrep på uvelkomne politiske strømninger. Det er som et ritual som ikke har forandret seg siden ‘falsk-flagg’ aksjonene til det senere RAF. Et øyeblikk! Sa jeg ‘falskt flagg’? At attentatet i Oslo og på Utøya er en aksjon under falskt flagg? Javisst. Det skal være sikkert. Indisiene er massive …»

Utdrag fra Das andere Jahrbuch 2012 av Gerhard Wisnewski, Knaur Verlag, 2012, side 217.

3. Psykiatriske kasus

Så begynner Satans Ormeyngel å promotere psykiatriske metoder for å stanse Erna Solbergs og globalistenes fiender. Du kan like godt lese bøker fra Sovjet hvordan barbariske jøder som Lenin ( Blank) og Trotsky (Bronstein) gjorde det der, 66 million industrielt eksterminert eller psykiatrisk «prosessert», eller se Juri Lina sine filmer

Tor K. Larsen, Professor i psykiatri, som jeg skal GARANTERE er en venstre ekstremistisk radikal (satanist), uten at jeg kjenner ham i det hele tatt, så «vis meg dine venner og jeg skal si deg hvem du er«. Han er i denne avisartikkel ute og promoterer sine tjenester til de Gale Globale, Globalistene; Kaifasene og Barrabassene.

«vrangforestillinger med politisk utforming»

«Det er viktig å diagnostisere psykoser tidlig og starte opp behandling før de utvikler seg til dyptgripende og voldsomme vrangforestillinger.»

«Uansett må muligheten for psykoseutvikling alltid vurderes når man undersøker noen er i ferd med å bli radikalisert.»

«det er sannsynlig at vi ville ha fått en diskusjon om hvordan psykiatriske helsetjenester måtte ha vært organisert for at terroristen skulle ha blitt oppdaget tidligere.»

«Noen mennesker utvikler psykoser som ligner på det å bli politisk eller religiøst radikalisert. De som utvikler slike ideer som følge av psykisk sykdom, kan diagnostiseres og behandles. «

Professoren stiller seg først i køen for å behandle «religiøst radikaliserte«, altså de som Statsministeren definerer som (jødiske) ikke-Globalister, husk nå under pkt. 1) hvor Erna Solberg sier det er ALLE som ikke tilhører den Globalistiske jødiske religion, hvor de skal avsette Jesus Kristus og selv bli Verdensherskere.

«But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you! He is filled with fury, because he knows that his time is short.” – Revelation 12:12

Professor i latent ondskap Mr. Tor K. Larsen sier til sin Herskerinne; Jeg er her, jeg vil vi skal utvide vår doktorale makt og jeg skal benytte mitt nettverk, min ekspertise og mine kunnskaper, til å få tatt ut hvem som helst dere vil ønske av deres kritikere. Her legger han inn sin jobbsøknad, sender signal at han er villig og venter til han får lov, til loven åpnes for det:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/17JoaM/vi-var-ikke-naer-en-rettsskandale-i-2011

Da vil vi snakke om vold. Hevnen er søt vil nok professor i latent ondskap og djevelskap Tor K. Larsen mene mens han kjører en sprøyte eller tvinger en pille mellom leppene til en konservativ kristen:

«Stigma er gresk og betyr Kristi sårmerke. Stigmatisering brukes i vår tid oftest som en beskrivelse av å brennmerke gi mindreverdighetsstempel og/eller utstøte et menneske eller grupper av mennesker. Min barnelære om kommunistene: «Jævla kommunister», var utpreget stigmatiserende i sitt budskap, hvis det i det hele tatt kan karakteriseres som en lære. Noen vil nok mene at det heller dreier seg om monoman indoktrinering».

Fra boken Overvåket, av Finn Sjue og Ronald Bye, Gyldendal 2008, side 24.

Stigma idag er altså å mene noe som helst som de puttet i den omskjærte jødegutts ABB’s manifest, et traumatisert guttebarn av en gærn mor en en fraværende far – hadde de blitt kristen hadde de visst å oppdra barna sine sunt og forsvarlig tankegods – utprøvd i tusen år i Norge, som FORBUDT å mene, for INGEN vil være så dum å mene det samme som ABB (?).

Deres Politi i svartemarjaer henter med vold og våpen sine offer, de lager seg lover for – det kriminelle lager de lovlig; mord og tyveri også (Talmud: «de skal ha all eiendom i sine hender» – Schwab: «Dere skal ikke eie noe og være lykkelig«):

«Jødene skal eie alt og være superlykkelig«. – Jarle Johansen 2020

De er spesiell farlig for uskyldige mennesker, fordi maktovergriperne tror de er ‘de gode’, mens de tvertimot er de mest ondskapsfulle mennesker du kan være så uheldig å treffe på i ditt syndige liv.

I det vil den offisielle definisjon være glemt, den som sier radikalisert er «voldelig». Erna Solberg vil elske sin professor i ren og pur ondskap; Mr. Tor K. Larsen. Det sies at en kan utdanne seg til idioti, Sant er ihvertfall at en kan utdanne seg til pur satanisme, løgn og bedrag er Satans Ormeyngel spesielle fagkompetanse:

FIST: Dette er egentlig et jødisk seierssymbol, fra Purim feiringen hvor de vant over 75.000 av sine fiender (kristne).

Det er håp for verden. Den perverse terrorist og ondskapsfulle faen Mr. Tor K. Larsen vil stå klar til å medisinere deg.  Han vil utradere alt som er trasig og vanskelig for deg. Stol på Mr. Larsen, ikke vær redd  – ingen ‘radikale kristne’ får styre denne nasjon lenger, når han får makt, han har kjemikaliene til å lobotomere deg, han har saken i sin hule hånd, den personifiserte Satan.

Som imbesilen og den sjelløse dødsdoktor Gabriel Langfeldt  sa om Knut Hamsun at han hadde ‘varig svekkede sjelsevner’ (lav intelligens), like etter skrev Hamsun boken ‘Paa gjengrodde stier’. Jeg  mener disse sjelløse tar seg selv litt for høytidelig, sin «kunnskap» av litt for inflatert ego. Av alle profesjonelle yrker har jeg aldri observert i mine studier noen som er mer korruptible enn leger og advokater. Jeg vet ikke om de mangler integritet i utgangspunktet, eller blir strippet for den under utdannelsen, eksaminasjonen, autorisasjonen. rettspsykiater i Tromsø, Bjørn Rafter i år 2000 sa det slik om Knut Hamsun: «kognitiv svikt, dvs. en tenkningsforstyrrelse som følge av denne hjerneskaden«. Inflatert intelligens hos dødsdoktorer. Jeg personlig forrakter dem for det, for alle mennesker de har skadet og ødelagt som Mengeler i troen på at de selv er intelligent. Jeg lurer på om ikke den diagnose kan «return to sender», projisering 🙂

Han har allerede annonsert sin villighet til det, til nasjonens herskere. Han står til deres tjeneste, uten reservasjoner eller forbehold, hva som Kringlen i sin bok kaller «nødvendig samfunnsmessig kontroll» som psykiatriens oppgave:

Psykiatrien som behandler og vokter
https://www.riksavisen.no/psykiatrien-som-behandler-og-vokter/

I myrding og dreping så kan det tenkes at den professor som nok selv mener seg å være en god person, går ABB en høy gang:

Kriminelle og sinnsyke kristne

Å takke nei til Jødenes bolsjevik sataniske GLOBALISTISKE Nye Verdensordens, The Great Reset, vil bli både kriminelt og ‘sykelig’. Bare så mine venner vet det.

Kall meg gjerne gærn for å si det. I couldn’t care less. Jeg har aldri vært i slåsskamp engang, mens jødene og jødetispene ved makten bomber folk og inngir folk terrorisme frykter over en lav sko, hvilket er definsjonen på terrorisme, etter Straffelovens §131B.

“This line shifts. Inside us, it oscillates with the years. And even within hearts overwhelmed by evil, one small bridgehead of good is retained. And even in the best of all hearts, there remains… an unuprooted small corner of evil. «

Du er akkurat passe normalt ‘syk’ om du ikke elsker den perverse askeNAZI faen – Erna Solberg og Børge Brendes sjef; Klaus Schwab – og ber både ham og hans ansatte Erna Solberg og Børge BRENDE dra til Helvete:

Freakshow. Klaus SCHWAB; FOUNDER OF WEF

Nei takk. Jeg ønsker ingen pervers askeNazi khazar som verdens jødiske messias, i deres Great Reset Nye Verdensordens antiKristne verdensrike.

The Great Reset forfatter

Er jeg redd for Satan og Satanistene med Erna Solberg i spissen? Svaret er nei, jeg har respekt for all ondskap og Djevelskap de kan finne på, men frykt har jeg kun for hva Gud kan gjøre med min sjel (Matt. 10:28 – det gjelder for alle kristne, ikke bare for meg), om jeg ikke skriver sannheten som jeg ser den, en tjeneste Gud brukte 60 år på å forberede meg på. Ingenting av hva som skjer oss er tilfeldig, vi er kun som leirekar i «Pottemakerens Hånd» (Jer. 18:6,7). Ikke mer, ikke mindre.

Jeg velger meg Jesus Kristus, og ikke Jødenes HoloCash blod. Denne nasjonens kongers Konge i 1000 år. Den jødiskinspirerte sosialist-radikale røde berme (de er faktisk de samme sosialistiske individ både tilhørende den politisk høyre- (nasjonal sosialisme) og venstreside (internasjonal sosialisme), i motsetning til oss stolte kristne konservative nasjonalist romantikere, så kan sosialist rampen dra til Helvete for meg. Jeg forsikrer at mer enn noen gang før i historien, så har det 100% viktighet og betydning hvem sitt blod DU personlig har på dørkarmen, for akkurat i vår tid er Satans Ormeyngel og mannen med ljåen på febrilsk jakt etter flere å myrde, (((deres))) blodslyst har ingen ende, de pålegger seg selv ingen begrensninger.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Kom igjen møkkafolk, jødiske klovner og deres nyttige idioter blant greker og hedninger, vis oss hvem dere er, vi velger Jesus Kristus – ikke dere; så skal vi høre lyn og torden, tempelforheng som revner, satanist tempel som blir til grus, og ikke bare 2000 års diaspora som pariakaste i verden denne gang som straff for urett mot uskyldige, men total, full og endelig total utslettelse denne gangen ifølge Åpenbaringen / Revelation 20:9, om dere fremdeles ikke har lært å styre deres dyriske og barbariske impulser til å lyve, myrde og bedra – og at Verden tilhører Jesus Kristus, ikke dere (Han vant over dere på Golgata, remember?):

antiChrist Israel will go up in Flames
https://www.riksavisen.no/antichrist-israel-will-go-up-in-flames/

Aldri ber jeg til Gud om hvor lenge skal jeg leve, det vet Gud best. Men jeg ber om at jeg skal få lov å se ondskapens og løgnenes, bedragerne, tyvenes og mordernes fullstendige og endelige utslettelse; deres Zion ‘of the talmudic Elders’ fall. Så mye ondskap de er ansvarlig for. Verdensmestere i ondskap. Gud stanset (((deres))) aspirasjoner om sin Nye Verdensorden for 2000 år siden. Hvorfor tror de at Gud har endret mening, eller ikke kan gjøre det igjen da?

Vi ere en nasjon vi med,
vi små en alen lange,
et fedreland vi frydes ved,
og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er,
vår tunge kan en sang blant fler
av Norges æres-sange.

Mer grønt er gresset ingensteds,
mer fullt av blomster vevet
enn i det land hvor jeg tilfreds
med far og mor har levet.
Jeg vil det elske til min død,
ei bytte det hvor jeg er fødd,
om man et paradis meg bød
av palmer oversvevet.

askeNazi Klaus. Talmud Jødenes Messias…..

Det finnes ingen kjærlighet hos dem som vil at ondskapens krefter – Jesus Kristus sine fiender – skal herske. Gud fordømte Babel, og multikulturellle Babylon. Ødela både det og dem. Forpurret deres språk, for at den sataniske konspirasjon mot Gud og mennesker ikke skal forekomme igjen. Nå er (((de))) her, nå gjør de det igjen, prøver for siste gang.

Bee Gees – How Deep Is Your Love

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring