Hovedansvaret for ondskapen i norsk psykiatri påligger offentlige myndigheter.

Gaustad «Sykehus» – CIA og Traumebasert Befolkningskontroll

Hovedansvaret for ondskapen i norsk psykiatri påligger offentlige myndigheter.

Av de som har vært gjennom forhåndsbestemte rettsaker, som ikke er justis, men myndighetenes oppdragelsesverktøy hvor justisen bestemmes i hvert enkelt tilfelle og ikke med likhet for loven, vært i barnevernsaker, eller andre typer hvor staten er motpart og nær sagt nesten alltid vinner – så skaper slikt traumer hos store og små, som for eksempel også noen av den mannlige del av befolkningen som har gått gjennom barnefordelingsak i rettsapparatet, har sannsynligvis en stor del utviklet noe som heter Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD).

Det er det samme som skjer der som under traumebasert mental kontroll (mind control). Kompartementalisert minne (compartemental memory), hvorav menneskene blir medgjørlige og lett påvirkelige for ytre suggesjoner. Underlegger seg tyranner, gir opp, tvungen i kne. Kriger skapes for dette formål. En skal traumatiseres, og kompartamentaliseres til å innordne seg en agenda som går ut på å ødelegge familien som samfunnets grunncelle (en av læresetningene), og deres andre credo som globalisering, «religionsfrihet»; med hvilket menes en skal tilbe dem istedenfor noen gud. Mange har erfart at de møter ikke rettferdigheten i retten, men makten (statsmakten, en oppdragende institusjon for å fome en i statens bilde).

Og det er nettopp derfor de gjorde og gjør dette mot så mange mennesker her til lands. Gaustad Sykehus fikk forskningsmidler fra CIA etter krigen og utover, og var fremste forskningsinstans for dem etter krigen på denne form for befolkningskontroll, kontroll i form av hjernevask og skape underdanige og lydige mennesker som er lett suggestible, ved hjelp av traume indusering.

Senere ble systemet optimalisert gjennom Bernay’s propaganda, medias oppdragelse i den ene ‘rette’ (sataniske) lære.

Hele befolkningen holdt i en tilstand av frykt, frykt for kemneren, politiet, sosialkontoret, barnevernet, overformynderiet, eller alle sammen. De bruker ren terror mot folk for å oppnå denne effekt. Alle som er iferd med å bryte ut av den lydige flokken, vil på en eller annen måte bli re-terrorisert og re-traumatisert, for å gi denne effekt. Alle statens instanser er tilgjengelig for dette.

Jeg våger å påstå at enhver av statens instanser ikke er der for å tjene vanlige folk, men for å gjennomføre en agenda vanlige folk ikke vet om, inklusivt å brukes til ting som dette.

«La meg minne deg om en setning fra en Kommunistisk manual for hjernevasking fra 1930; «I Amerika har vi vært istand til å forandre arbeidene til William James, og andre, …og plassere læresetningene til Karl Marx, Pavlov, Lamarck, og læren om Dialektisk Materialisme inni lærebokene i psykologi, i slik en grad at alle som studerer psykologi blir med en gang en kandidat som enkelt aksepterer at Kommunismen er rimelig: «Siden enhver stol i psykologien i Amerika er besatt av personer med tilknytning til oss, den konsistente innføring av slike teser er garantert… Utdanne i store strekk den utdannede del av befolkningen til tesene til Kommunismen er dermed relativt enkelt» (II, Ch. 11).»

Fra Henry Makow, «How University Betrays Students»

http://www.henrymakow.com/002046.html

Spesielt fikk dennne metode for befolkningskontroll sitt oppsving etter at psykiaterene og psykologene gjorde sin entre i norske rettssaler, – startet allerede under «landsvikeroppgjøret» etter krigen. Fra dette oppgjøret fikk de mange prøvekaniner, og fikk utfolde seg med sin sadisme i fri utfoldelse i lang tid deretter, og holder på ennå, nå med kjemisk lobotomi.

Deretter fikk denne «vitenskap» sin glanstid, under dekke av «helsevesen». Store min, hvor ordene har mistet sin mening i vår tid.

«I justisvesenet møter du ikke retten, men makten«. J.Johansen 6.1.2008.

Barnefordelingsakene blant andre typer saker er ledd i utøvelsen av slik prosess. I tillegg til at de får oppnådd sitt credo om å ødelegge familiene. Staten og «de store menn» skal være våre eneste familier i fremtiden. Alle som står i veien for deres læresetninger blir utsatt for terror og re-traumatisering. Om dommeren ikke klarer selv den fornødne traumatisering, som de i kraft av forskningen på Gaustad vet virker, så må han ty til «sakkyndige»; psykologer og psykiatere. De klarer brasene. Lang utdanning og forskning ligger bak, finansiert av CIA.

Hos dem som er utsatt for dette, er store minnebanker kompartimentalisert og borte fra hverdagsminnet. Det er hvordan menneskets hjerne behandler slike påførte traumer.

Norge har vært foregangsland og spesielle prøveprosjekt (test, for å kunne settes i verk i større verdensformat senere) på dette felt etter krigen, – og derfor har Norge slike lydige borgere, som finner seg i alt. Mentalt kontrollert.

Og heri ligger også forklaringen på hvorfor psykologer som Rune Amundsen i Florø må fratas lisensen som psykolog, og søkes stanses i sin virksomhet. Uten å vite det vil slike som ham som bruker spesielle teknikker for å nå inn til de traumatiserte minnebanker, komme til å avsløre de statsansatte som har gjort det slik. Slikes virksomhet vil være svært farlig for systemet. Må tas ut av virksomhet, under dekke av å beskytte «pasienten», selvfølgelig.

Om mange nok slike som Amundsen fikk holde på, utenfor de offisiellt godkjente metoder som ingen kur gir, bare mer sykdom og elendighet, samt altså kontroll. Menneskene ville kunne begynne å huske igjen. Ut av paralysen som den traumabaserte kontroll over sinnet har satt dem i. Myndigheters og helsepersonells agendaer har motstridende interesser.

The Rockefellers regard human beings as domestic animals. This is implied in «Occasional Paper #1» of their General Education Fund:

«In our dreams, we have limitless resources and the people yield themselves with perfect docility to our moulding hands. The present educational conventions fade from our minds, and unhampered by traditions, we work our own good will upon a grateful and responsible rural folk. We shall not try to make these people or any of their children into philosophers or men of learning, or of science. We have not to raise up from them authors, poets or men of letters. We shall not search for embryo great artists, painters, musicians, nor lawyers, doctors, preachers, politicians, statesmen of whom we have ample supply. The task we set before ourselves is very simple as well as a very beautiful one, to train these people as we find them to a perfectly ideal life just where they are.» («The Rockefeller Empire» in Josephson, «The Strange Death of FDR» 1948, p. 69).

In other words, the Illuminists have infected mankind with the illusion that they are building a humanist utopia based on reason, when in fact they are constructing a neo feudal tyranny. This is the essence of «globalism» and the principle behind world events.»

Fra Henry Makow, «How University Betrays Students»

http://www.henrymakow.com/002046.html

Samme folk som finansierte både bolsjevikene og nazismen, ifølge Anthony C. Sutton.

http://www.riksavisen.no/?p=411

De trengte uro og kriger for å komme seg utav den depresjonen som Amerika var i, og de finansierte og profitterte på «begge sider» i krigen. I virkeligheten er der bare en side; «de store menn» på toppen, som trenger slike forhold for å gjennomføre sin agenda, og som bruker traume induksjon og terror for å gjennomføre den. Slik holder de folk under mental kontroll via frykt og avmakt, slik at folk gladelig overlater til dem å «ordne opp». «Her i Norge opprettet Håkon Lie Stay Behind i 1947, Staten Israel i 1948 og NATO i 1949«. http://www.riksavisen.no/?p=428

FN kom 24. Oktober 1945. Og i all tid siden har de holdt oss mentalt arrestert i deres skapte virkelighetsfortståelse.

Og for denne internasjonale gjeng av kriminelle elementer innen bank/finans (USA) og kongehus (den Merovingiske blodlinje av føydalister; Britisk, og mindre rolle belgisk/hollandsk), var det våre ledere som tilranet seg makten over kongeriket etter krigen, tjente og tjener, selv idag 60 år etter (ref. Bilderberger elite nettverket).

Se forøvrig andre av mine arbeider på http://www.riksavisen.no for hvordan, hvem og hvorfor de gjorde det; det er økonomisk lønnsomt å tjene «verdens herrer», de store menn. I tillegg til «makt» (i den grad våre ledere kan bestemme noe som helst som ikke er bestemt på høyere nivå – av «de store menn») og oppmerksomhet.

«Rettsstatens Historie«;

http://www.riksavisen.no/?p=402

«Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006«;

http://www.riksavisen.no/?p=300

Det er gjennom avartene av dette nettverket Den Nye Verdensorden, som er fascistisk i sin form, av neo-konservative føydalherrer innen bank og finans og europeiske kongehus, som har de fleste politikere under sin innflytelse, som vi har sett også våre, holder på å jobbes frem.

«Og Gaustad blir beskyttet av systemet; – beskyttet av politikk, psykiatri og rettsvesen, – en særdeles uhellig treenighet. En treenighet vi finner i «land vi ikke liker å sammenligne oss med», som man sier det på Tinget. Men i Norge, i moderne tid – og like foran våre øyne? Ja!» Thore Lie

«Det var på Gaustad de begynte, først i Norden, i 1941. Gaustad har vært et senter i Norsk psykiatri fra mellomkrigstida, og var det første moderne Statssykehus og Universitetssykehus som også har hatt nær tilknytning til Helsedirektoratet. [] I tillegg dreier det seg om forholdet til USA.

-Hvorfor var det amerikanske forsvarsdepartementet så interessert i kunnskap om lobotomi? Hva brukte man denne informasjonen til?

-Det var en del av andre eksperimenter som også ble foretatt i regi av USA på den tiden, blant annet med LSD, i Mind-control-prosjektet til CIA. Dette var et prosjekt som gikk ut på å teste den menneskelige yteevne, hvor store påkjenninger det var mulig å utsette folk for, samtidig som man ønsket å utvikle en teknologi for å kontrollere mennesker. Det var kanskje det viktigste. Det var overlege Sem-Jacobsen som drev med dette på Gaustad, bevilgningene kom fra Pentagon.

For meg har det ikke vært så stort poeng om det var CIA eller forsvarsdepartementet som stod bak.»

Joar Tranøy. http://www.friheten.no/interv/2000/09/joar.html

Leo Lyon Zagami, gift og bosatt i Norge etter hva vi forstår, var en 33-grads frimurer i ‘P2-Lodge’ i Italia. Han er i blodslinje med Illuminati «king» Licio Gelli som han skulle ta over etter, men han tok til fornuft og valgte å gå ut av brorskapet. For at han skulle komme ut av det med livet i behold måtte han gå ut i offentligheten og fortelle hva som skjer, sier:

«The Scandinavian illuminati community and the Swedish Rite of Freemasonry practiced in Scandinavia are also very influential in the United States and they considered an example to follow by the illuminati scum bags that want complete control over their citizens…over the sheep. The Scandinavian are a living experiment of the illuminati since the time of the Nazi occupation and soon the Americans will feel the same sense of oppression from the State but the only difference is a willing participant of the game because the people over here are already under the full control of the Nazi-Fascist State».

http://nb.xiandos.info/Mind_Control_metoder_i_Norge_-_og_n%C3%B8ytralisering_av_dissidenter.

«I Norge er det også drevet forskning og eksperimenter innenfor hjernekontroll. TV 2 tok opp dette i Rikets Tilstand, i et program som ble sendt 22.11.00. Disse eksperimentene ble utført i et nært samarbeid mellom CIA i USA og regjeringen i Norge. På lavere nivå i helsevesenet visste man ikke hva som foregikk.

De som var involvert var bla. overlege Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, som var aktiv i USA`s romfartsprogram. Sem var en ekspert på flysikkerhet, og hadde nær tilknytning til Kongefamilien. Han arbeidet også for det som var forløperen til CIA; OSS, under 2 verdenskrig.

Gerhardsen regjeringen og den amerikanske regjeringen støttet forskningslaboratoriene på Gaustad. Ford-stiftelsen sørget for at forskningen kom igang. – Målet med forskningen var å kontrollere den menneskelige vilje, forteller sjefspsykolog ved Gaustad sykehus, Per J. Isdahl. til TV 2.

Ifølge dokumentene som TV2-Rikets Tilstand viser til, engasjerte Statsminister Einar Gerhardsen seg også i arbeidet med eksperimenter på hjernekontroll på mennesker. 6. desember 1956 bestemte ledelsen for Fords forskningsprogram seg for å innvilge 150 000 dollar til Gaustad sykehus. Pengene skulle brukes til å «studere den elektriske aktiviteten dypt inne i menneskehjernen». Støtten ble gitt til Ørnulv Ødegård og Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, og pengene ble satt inn i en amerikansk bank. Dette var i utgangspunktet i strid med norske valutabestemmelser, men Gerhardsen regjeringen ga støtte til etableringen. Gaustad direktør Ødegård sendte takkebrev til Ford stiftelsen. Einar Gerhardsen sørget for å opprette en overlegestilling for Sem-Jacobsen på Gaustad sykehus. Sosialminister Gudmund Harlem og helsedirektør Karl Evang sørget for at finansminister Trygve Bratteli godkjente opplegget. Begrunnelsen for eksperimentene var at de angivelig skulle være redd for at andre land kunne ha kommet lenger i forskningen og utviklingen av hjernekontroll. De begrunnet det med «rikets sikkerhet», sier journalist Gina Rydland i http://www.uprootmedia.org under overskriften «Mindcontrol-program i Norge

Les en fortreffelig artikke fra Gina Rydand om Stay Behind nettverket, samt dets forbindelser til Norge, her:

http://www.riksavisen.no/?p=428

og mer bakgrunnsinformasjon på engelsk her: http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio

* * *

De som er utsatt for traume induserte rettsaker (agenda), spesielt i barnefordelingssaker (men alle kan melde seg – så får vi se), tilbys å delta i et massesøksmål mot staten. «Massesøksmål – Offer for Justisvesenet«;

http://www.riksavisen.no/?page_id=423

Deltagere kan registrere seg her:

http://www.riksavisen.no/?page_id=424

Mvh. J.Johansen

Vær vennlig å sende denne email eller link til denne side videre til noen som er utsatt for slike «rettsaker» og prosesser. DE vil forstå, om mot formodning du ikke skulle gjøre det.

Denne artikkel oppdateres fortløpende her: http://www.riksavisen.no/?p=425

Les gjerne denne også:

Psykopolitikk – dets opphav og implementering
http://www.riksavisen.no/psykopolitikk-dets-opphav-og-implementering/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

16 Kommentarer

 1. Pingback: Norges makthavere bygger et trangt politisk klima i Norge ved psykiatriske trusler – Riksavisen

 2. Pingback: Hans Arne Nystad drapet; Det viktige for ‘Great Reset’ av Norge nå er å ta ut alle personer som inspirerer folket å tenke selv – Riksavisen

 3. Pingback: Stoltenberg-Jugend Eva-May Norderhus (AP); Utøya-generasjonens ekstreme maktarroganse – Riksavisen

 4. Pingback: Stoltenberg-Jugend Eva-May Norderhus (AP); Utøya-generasjonens ekstreme maktarroganse – Avis for Giske m/Omland

 5. Pingback: Jarle Johansen søker politisk asyl i Russland etter å ha krenket Else-May Norderhus og Arbeiderpartiets kvinnenettverk og forsøkes kjemisk lobotomert av Utøya-generasjonen – Riksavisen

 6. Pingback: Bodnariu-barnas besteforeldre tar til motmæle mot Satanistene i Barnevernet | Riksavisen

 7. Pingback: Russisk lov mot mikrobølgevåpen mot sivile, har Norge noen sånn? | Riksavisen

 8. Pingback: Til slutt kan man ikke tie lenger

 9. Dette stemmer ikke. Jeg svarer og viser til konkret dokumentasjon på min blogg.

  http://norskpsykiatri.blogspot.com/2012/01/gaustad-sykehus-cia-og-traumebasert.html

  • Jeg ser mer dokumentasjon hos meg enn hos deg 🙂

   Det er alltid en fordel å sette seg inn i ting en ikke forstår, mer en å avfeie det basert på ‘magefølelsen’…

   MK-Ultra var et program som ble utviklet og delvis gjort i Norge på Gaustad Sykehus etter andre verdenskrig var slutt, støttet finansielt av Rockefellers og CIA, og gikk på hvordan en kan programmere hele befolkningers ‘persepsjon’ eller oppfatning av virkeligheten.

   Det er ikke bare noen for noen få CIA programmerte, men for hele populasjoner. ALLE er i større eller mindre grad MK-Ultra programmert.. som gir folk deres temporære illusjoner og hvordan deres persepsjon er avhengig av programmeringen de er massivt utsatt for, spesielt gjennom Tell-A-Vision (TV)…. det er nærmest magi…. hvordan folk flest er hensatt i The Matrix.

   «Målet med forskningen var å kontrollere den menneskelige vilje, forteller sjefspsykolog ved Gaustad sykehus, Per J. Isdahl. til TV 2.»

   Mener du at Isdahl tar feil?

   Hvordan føles det for en HEL befolkning å vite at deres ‘tanker’ ikke er deres egne, men er nennsomt styrt av ‘Herrefolket’ ? Litt deprimerende å vite at en ikke i det hele tatt har noen egne tanker og vilje kanskje – at ALT er plantet og styrt, kontrollert?

   Der finnes kun EN helbredelse for den konstante fryktbaserte persepsjon folk er hensatt i, av ‘mørkemaktene’, okkultistene, veien utav The Matrix….

   Når kjærligheten til en selv, til andre, til ALT, overstiger frykten en er hensatt i, da skjer det mirakler, da endres verden… i bildet til Messias; Jesus. Kjærligheten inkarnert. Før hans tid, var denne impulsen knapt i verden…. Det er Kristus (- impulsen)

   https://www.youtube.com/watch?v=6GVyIcFJzbU

   Det starter med Eros kjærlighet, og ender forhåpentligvis i Agapa kjærlighet (om menneskene kommer seg videre i utviklingen og ikke forblir i karnalsk Eros)..

   We’re heading for something
   Somewhere I’ve never been
   Sometimes I am frightened
   But I’m ready to learn
   Of the power of love

   https://www.youtube.com/watch?v=Yu5xG60lmBg

 10. Pingback: Mind-Control i Norge | A New World Order

 11. Pingback: Arnold Juklerød; Psykiatriens uhyggelige menneskeforakt avslørt

 12. Pingback: Orwellske statsdannelse Norge

 13. Pingback: Ryktene om min arrestasjon er sterkt overdrevet

 14. Pingback: Sosialdemokratiets “Ariske” Idealer

 15. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Tankepoliti; Formål og Metodikk

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.