Hva Satan vil, og Gud forbyr

Denne artikkel fremhever en del ting som Satan vil inspirere sine folk til å få gjennomført i Den Nye Verdensorden, anti-Krists rike. Vær sikker på at du ikke blir med dem i den evige død. Det er nemlig hva Satan og satanistene ønsker for deg, at du skal være sammen med dem der, om vi ennå ikke har klart å løsrive oss fra massebevisstheten, og fått den individuelle sjelen som Gud skapte oss til å være, om vi bare klarer å stå imot kollektiviseringen av vår psyke og sjel (våre ‘meninger’), uansett hatlover for å hevde sannheten.

Satan vilGud vil
Løgnens Barn. Tror på all slags løgner, formidler all slags løgner. Hvem er Løgnens Far sa Jesus?Sannhetens Barn. I den kropp hvor Kristus bor, kan ingen løgner få fotfeste.
Fri sex, til mer perverst til bedreHellig sex (mann og kvinne i ekteskap)
Stolthet (PRIDE)Ydmykhet
Mest mulig gøy, være lykkelig. Skaper pyser og lett krenkede misfoster. Arbeid adler mannen, den som ikke vil arbeide skal ikke spise (2 Thessalonians 3:10 ), i sitt ansikts sved skal vi spise vårt brød. Skaper kjemper.
Jødene vil vi alle skal tilbe dem og deres guddom, og det er IKKE Jacob-Israels og Jesus' sin Gud. Det er Satan, jfr. Åp. / Rev. 2.9 & 3.9)"Dere skal ikke ha andre guder enn meg"
Etablere Jødene som verdens Hellige Kuer som har lidd under menneskers ondskap. Løgn og bedrag. 1)
Jesus Kristus er den som var offerlammet, og måtte lide for menneskers ondskap, jødenes ondskap. De har lykkes å snu dette på hodet i alle 'kristne' menigheter og kirker idag, de tilbes som offerlam i Holocaust (™) religionen, istedenfor Jesus. Satan er lur, men den Hellige Ånde er lurere som instruerer oss vaktmenn om forholdet.
Sport og spill, for Satans rike (anti-Krist fyrstedømmet). Skaper idioter.Bibelstudier og ivareta byggingen av Guds Rike på jord basert på Guds prinsipper nedfelt i den kristne Bibelen. Skaper intelligente og kloke mennesker.
Tyranni (Jødene eier Staten, eier Staten ved the "Power of the Purse", ved å kontrollere tilgangen på kapital som de tar fra tomme luften og tar ågerenter på, og Staten jobber for dem. Ingen grenser for hva Staten og dens embetsmenn- / kvinner kan gjøre og ikke gjøre. De kan gjør ALT de vil).Demokrati (folket eier Staten, og Staten jobber for oss, strenge grenser for hva Staten kan gjøre og ikke gjøre som det var i den kristne norske Grunnloven fra 1814)
Sosialisme (kollektivisme). Mobbens og latsabbenes paradis.Borgerlig konservatisme. De som ikke vil arbeide, skal ikke spise, ref. 2 Thessalonians 3:10
Humanisme / Environmentalisme, sosialistisk religion uten Gud. De fleste kirker og menigheter tilhører idag denne.Kristendom. Jesus er Messias. Den eneste Veien.
Toleranse, for synden og for all slags umoral og perversiteter.Å være verdens lys og salt. Kristne har mistet sitt salt, de har blitt korrumpert av sionismen, de er jødedom light, ikke kristen lenger.
Vil drepe flest mulig av Guds Folk, de kristne (John 8:44). 1. og 2. Verdenskrig var satt for dette, at de hvite Kaukasere, de tapte Israelstammene, myrdet hverandre. 5 millioner tyskere ble myrdet ETTER at 2. Verdenskrig var over av den "Swedish Jew" Eisenhower.. Krig er Jødenes innhøsting sies det (John 8:44).De Kristne er "Guds Øyenstener" som skulle tjene som moralsk eksempel for verdens folk. Jødene og deres våpendragere ateistene og sosialistene har et glødende hat mot den kristne moral
Mennesket skal være guder for seg selv. Dårene tror på det, samme hvor dum de er så tror de seg guder.Gud er Gud for sin skapelse menneskene.
La min vilje skje. Jeg vil ha viljen min, sier Satanistene."Skje Din vilje, i himmelen som på Jorden" sier de kristne. Guds Vilje, ikke vår. Guds Vilje står i Bibelen.
Vil ha en "lunken" kirke, hverken kald eller varm, som har mistet sitt salt. Rev 3: 15-16)Luke 6:22, 1 Peter 4:14, Matthew 10:22
Globalisme, verdensregjering > tyranni ("The League of Nations [later UN] is a Jewish idea. We created it after a fight of 25 years." - Nahum Sokolov, Zionist leader, Aug. 27, 1922 at Carlsbad Congress) Nasjonalisme, lokalt forankret selvstyre > frihet ( Deuteronomy 32:8, Acts 17:26, Psalm 22:28 )
Berike sine folk. Miley Cyrus Sier Tilbe Satan hvis du vil bli Rik & Berømt Som Meg
Som Jesus ble fristet med på fjellet. Gud skaper kloke folk som tenker litt mer langsiktig. Vi forstår at med alle de rike jøder, så er Satan tilbedelsen stor.
OkkultismeÆrlighet og åpenhet
MatriarkatPatriarkat
Ha mest mulig mennesker myrdet og i elendighet, snarest muligAlle skal ha et godt liv i fred og fordragelighet, derfor ble Kristus sendt
Slaveri (syndens og politisk, utsiden følger innsiden)Frihet (fri fra syndens slaveri, politisk frihet følger)

Husk at den andre loven bolsjevik-jødene gjennomførte i USSR, var dodsstraff for ‘antisemittisme’, fordi 90% av kommunist-satanistenes lederskap var jøder. En bedre benevnelse og definisjon enn antisemittisme er Anti-Satanisme. Ingen måtte få vite om det, derav hatlover, dødstraff. 66 million kristne av RUS-folket vårt (RUS betyr Skandinav) etter Rurik, fikk straffen, uten rettergang. Satans Ormeyngel (Matt. 3:7, Matt. 23:23) bryr seg ikke om slike formaliteter som det. Et helt folk industrielt eksterminert og erstattet med asiater og turko-mongoler, de som utgjør for det meste Russland idag.

Satanistene og Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3,9) og frimurernes jødiske moderlosje B’nai Brith vinner fordi ellers gode folk ikke sier dem imot…

Snart må kristne gå under jorden, ikke fordi vi er redd dem, for Gud har kontroll, men fordi det tjener ingen hensikt å gi dem skyts for sin ondsinnethet og sitt evige hat mot kristne fra den røde berme de alltid tar i sin tjeneste. De hater oss med et glødende hat, slik har det alltid vært, siden deres forfedre drepte Jesus og steinet Stephen. Dem de ikke hater, de er ikke kristne.

I fremtiden blir derfor de fleste av mine artikler kun for ‘menigheten’. Jeg har funnet ut at det er ingen vits for meg å prøve å frelse satanister. Det har jeg mistet troen på, kun Jesus kan det, og jeg tror faktisk at Gud har stengt døren for frelsen nå, de som har valgt har valgt hvem de vil være, og hva som står foran oss er dommen over et fallent folk som skal ekserveres, det er hva som gjenstår i dette eons skapelses- og selvdestruksjonshistorie.

Huffda… Å stå opp for dem som vil ha muslimer, hinduer, budhister, og alskens satanister, mordere og tyvpakk hit, hvorfor er det viktigere enn noen gang da?

Du har sikkert lagt merke til at Resett.no og Document.no ved jødiske Hans Rustad og Steigan.no aldri nevner bolsjevik-jødene med ett eneste ord, ikke hva bolsjevik-jøden fra voldsvenstre og ARS Ervin Kohn instruerer på statslønn våre politikere om fri innvandring, med subtil underfundig trussel om de ikke gjør som han vil blir det mer terror ala 9/11 og Utøya, nett som de gjorde i USSR, blodig terror, eller hva jødinnen Barbara Spectre på statslønn gjør i Sverige. De får statslønn for å underminere Staten (?), det er deres stat, ikke vår. Helt stille. De nevnte er barneskolenivå, vi tilbyr universitetsutdanning i historie og politisk analyse.

Kalergi-planen Den samme planen ble bekreftet av den jødiske Franske president Nicolas Sarkozy da han fortalte konservativ Brussels Journal i 2009:

«… hvis franskmennene ikke parrer seg med sorte rase av sin egen frie vilje, vil det være nødvendig for det franske regimet å ty til enda mer tvingende tiltak. »

Satan og Satanistene i Satans Synagoge er ikke fornøyd med Guds skapelse, med rasene som de er, med sine ulikheter. De vil gjenskape menneskeheten i sitt bilde, litt slik Egyptisk Obama-halvkaste-jøde-type melkesjokoloadeaktig, med alle som deres slaver og de som Pharaoer.. Men Gud har sin egen vilje i dette, og den står i Bibelen, at noen få av Jacob-Israels slekt skal bli igjen, de ikke skal greie å ta, 144.000. Resten vil gjøre som jødene sier de skal gjøre, som lydige sauer, fordi de ikke las våre artikler i tide, og havnet i Satans snare, Jesus fikk ikke fri deres mentalitet og sjel. De ble kapret, på høylys dag. Sannheten fikk ikke satt dem fri. De tapte således både Veien, Sannheten og Livet, for det er ikke evige Livet for den potensielt uforgjengelige sjelen Satan har på lager til sitt folk, bare evig død, alle kopier av hverandre, knapt noe som er verdt for selv Gud å redde, de ville jo dette selv? De gjorde sitt valg.

Jødinne instruerer den svenske regjering

Barbara Lerner Specter krever ødeleggelse av kristne europeiske etniske samfunn. Barbara Specter Lerner krever oppløsning av det kaukasiske rase.

En ærlig jøde, jødiske Leonard Cohen vet hva som skal skje, som han sier i ‘The Future’: “Det er ingen igjen å torturere. Jeg har sett fremtiden bror; Det er mord”).

Leonard Cohen – The Future (Live in London)

Som i USSR, hvor de industrielt eksterminerte 66.000.000 av vårt folk.

Jødiske Sarah Silverman

Jeg vet at du vil, og gjør … men du feiler så lenge det er en eneste sjel på denne planeten der Jesus Kristus lever, som apostelen Paulus sa; «Kristus lever i meg» ( Galatians 2:20 ) — Han lever!

Sun Tzu: Kjenn din fiende (Kristi fiender)

JESUS KRISTUS VINNER, DU TAPER Sarah .. (så lenge det bare er én levende kristen sjel på denne planeten). Du kunne ikke drepe ham da, ikke nå … Han lever!

LOL

******

Vil du vite mer om hva som skjer fremover, politisk analyse og historie kunnskap som kan hindre deg i bli en del av Satans HIVE-bevissthet (kollektivisering av åndsliv, hjerte og sjel)? Gud skapte oss som orginaler, de fleste dør som kopier. Gud har sagt han skal bevare en del gjennom dette, og disse er det vi søker sosialt samkvem med, ikke med satanistene, de får seile sin egen sjø, og se hvor langt de kommer med et kompass med en enorm misvisning/deviasjon, kart som ikke oppdatert på 2000 år, og en kaptein av deres hjerter (Satan) som historien viser i beste fall er både inkompetent, og dum. En evig taper.

Bolsjevik jødene (Satans Synangoge, jfr. Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) er i fri dressur i vårt land, akkurat som når de invaderte kristne Russland og Holocaustet 66.000.000 av vårt broderfolk, russerne etter Rurik (RUS betyr Skandinav) i 1917>, og erstattet hele befolkningen med asiat-turk-mongoler. De skiftet ut et helt folk, skikkelig genocide, ved å importere kjeltringer, mordere of tjuvradder fra hele verden for å hjelpe dem i deres satanistiske revolusjon i Russland.

Nå er de her hos oss:

Jesus Kristus frelste oss fra å skulle falle for og bli en del av Satans bevegelse på jord, det er en mental tilstand som kan kalles the Matrix, en blir fanget i og som bestemmer persepsjonen vår, og som dermed bestemmer valgene våre. De fleste vil ikke vite selv at de har havnet i Satans snare, de kan faktisk tro de er frelst, og når de tror det er den Hellige Ånde som taler i dem, så er det i virkeligheten Satan.

Alle verdens politikere idag, uten unntak, er i Satans snare, og lyder den åndelige inspirasjon, fordi vi er i den tid hvor Satan har blitt sluppet løs fra sitt fangenskap (Åp. / Rev. 20:7). Det kan vi enkelt fastslå utifra deres prioriteringer og disposisjoner. En skal ikke idag stole hverken på biskop, pave, politiske ledere, konger eller noen som helst slags «spesialister», en må KUN gjøre seg opp sin egen oppfatning basert på kunnskap om flere alternativer, og sette hva en leser og ser opp imot hverandre. Alt vi også sier skal du selvfølgelig selv sjekke opp i din egen Bibel; Guds Ord.

1)

Hvem sitt blod vil DU ha på din dørkarm når «the Grim Reaper» kommer for å høste inn sjelene ? (det Jødiske blod av HoloCash (™) religionen duger IKKE !)

Aldri igjen vil menneskeheten se en slik Frelser. I 2000 år ble den jødiske ambisjonen for deres New World (tyraniske) Order forsinket på grunn av motstanden fra bevegelsen etter Ham. Denne generasjonen lot sin Frelser gå, låste ham ut av sitt samfunn, forbudt i skolene og i det offentlige liv, og Satans Synagoge (Rev. 2.9 og 3.9) var der raskt for å fylle tomrommet med sosialisme, humanisme, ateisme, liberalisme, progressivisme eller hva de kaller all satanismen …

Håpet er borte, Guds lys for verden er slukket .. nei takk sier de, satanisme og luciferianisme oppstår og får sin epoke som Bibelen sier den skal få. Bare mørkere og mørkere for siviliserte mennesker, løgn og bedrag dagen lang, bare korrupte kjøpte og betalte mennesker i ALLE ledende stillinger, ingen lyspunkter, hver dag mer av samme rå, løgnaktige og barbariske satanisme i fri dressur, til Han kommer tilbake igjen, i(nni) en kritisk masse av individer ..

Men husk; Gud bruker til og med Jøder (om de er edomitter, askeNazier/khazarer, Kainitter eller Dan stamme) og Frimurere som innbiller seg de er åndelige jøder ved initiasjon (Jewes), som nyttige idioter for sin gedigne plan ( Isaiah 45:7 ), som vi skal se:
https://www.riksavisen.no/the-hidden-hand-in-everything/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)