Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?

Åpent
Åpent brev til Ervin Kohn ved Mosaisk Trossamfunn. Det synest å være et påbud som under Lenin (aka Blank/Hiam Goldmann/Ulyanov) og Trotsky (Lev Bronstein) om å tilbe jøder istedenfor Jesus som verdens messiaser….(?). For kristne er valget enkelt.

Hr. Kohn. Det skjer så mye rundt deg for tiden, at jeg fant å ville skrive deg et åpent brev, idet jeg synest at du er iferd med å innfluere det norske samfunn i en retning jeg som innfødt ikke liker. Jeg liker ikke at det kommer mennesker fra Israel og skal oppdra nordmenn å bli ‘bedre’ mennesker, gjerne å støtte primitive krigerske stammefolk i deres bestrebelser. Jeg synest nordmenn er de beste i hele verden jeg, fredsæl og sier ikke så mye, men tenker desto mer… Historien viser at vi går de fleste av verdens mennesker en høy gang.. ved å kunne overleve i en iskald steinrøys og gjøre noe utav det, uten å kreve få almisser av noen andre verdens folk eller Baroner.

“I am the punishment of God…If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you.”

― Genghis Khan

En av mine lesere gjorde meg oppmerksom på det faktum at khazarene som har tatt kontrollen over det Mosaiske Trossamfunn har opprettet en side på nettet hvor man kan registrere ‘anti-semittisme’, hvor nordmenn skal ‘oppdras’ til å heile Herrefolket… og tilbe dem som minijesuser.. Det her er hva det mosaiske trossamfunn har opprettet. Snart blir vi fraktet til Guantanamo og kanskje få en ny episode av holocaust av kristne mennesker av Khazar bolsjevik jødene som i USSR: Skal vi lære av historien? Jeg vil advare borgerne om hva disse hatefulle angrep mot hvite kristne mennesker av Satans Synagoge (Åp. Rev. 2.9 og Rev. 3.9) og den jødiske religion kan føre til, med mål å Holocauste de Ti Tapte Stammer av Israel (hvite mennesker, (I)SaacsSons, Saxons, Caucasians).

Norway is TOO WHITE! According to the President of the Jewish Community in Oslo
http://www.redicecreations.com/article.php?id=31993

Mener jødehat må straffes
http://www.dagsavisen.no/innenriks/mener-j%C3%B8dehat-m%C3%A5-straffes-1.316706

Khazar Dhjengis Kohn vil gjøre det kriminelt å kritisere ham for å pushe denne agenda.

Faktum er vel mer at ‘jødene’ (Åp./ Rev. 2.9 og Åp./ Rev. 3.9) ikke ønsker at deres kollektive forbrytelser skal bli åpenbart for massene, og dermed stadig forsøker å forby kritikk, når han og hans satanist-comrades nå planlegger alle tiders Holocaust av de ti tapte stammer av Israel i Norden.

The Tribe of Naphtali is Sweden and Norway
http://www.british-israel.ca/Naphtali.htm
http://www.herbert-armstrong.org/Norwegian/Forente%20Stater%20og%20Storbritannia%20i%20Profetiene%20%28Prelim%201983%20N%29.pdf

http://www.dmt.oslo.no/no/meld_fra_om_antisemittisme/

«Antisemittiske handlinger og ytringer omfatter fysisk trakassering, verbal trakassering, psykisk trakassering og diskriminering av personer fordi de er jøder»

Du sier Ervin; «fordi de er jøder»..

Der står ingenting om hva en skal gjøre om det er falske jøder, nemlig khazarer. Skal en fremdeles anmelde for anti-semittisme, selv om de ikke er semitter? Kan du opplyse justismyndighetene om forskjellen er du snill, for de er nok for dum de fleste der til å forstå dette uten å bli forklart det.

Jesus sier at den som er omskåret på hjertet er jøder (Rom. 2:29), så her er det bare for alle Jesustilbedende kristne å anmelde til mosaisk trossamfunn om de blir hetset og forfulgt…(?)

Mener du i fullt alvor at alle Norges mennesker skal tilbe ‘jøder’ og Khazarer som messiaser, og at andre skal tro mange er semitter som ikke er det? Hvordan går det da med Moseloven om «Du skal ikke lyve»?

jewsorjesus

«We shall purify the idea [of God] by identifying it with the nation of Israel, which has become its own Messiah. The advent of it will be facilitated by the final triumph of Israel… »
-Otto Kahn – Illuminati Banker Unveiled Method of Control

http://henrymakow.com/geneva_versus_peace.html

Jesus kan forkrøples og blasfemeres, mens dere har egne blasfemilover i vårt land som beskytter deres religion og deres ‘rase’? Denne rasetilbedelse er for mange av oss ikke noe bedre enn Hitlers folk som skulle tilbe den ‘ariske rase’.. dere stiller i samme divisjon. Liker du ikke jeg sier det? Det driter jeg i. Jeg har ingen som helst respekt for deg, for du har ikke den rettvishet som en skulle se om noen var Abrahams Barn, om de hadde hatt Abraham til forfar. Den er fraværende, så bare ta det med ro, jeg lar meg ikke lure.

«We Shall Be Our Own Messiah» – Texe Marrs
http://www.texemarrs.com/102014/our_own_messiah.htm

Etter hva jeg har sett av deg kan jeg fastslå; Du er ikke av Abrahams sæd eller ætt, ihvertfall ikke hans rettferdige Ånd, hele årsaken til hans godvilje hos Gud.

Hva har du gjort for de kristne idag? Ingenting? Nei, så hvorfor tror du i fullt alvor at jeg skulle ha noen interesse av å gjøre noe for dere khazarer og deres sak? Det beste du kan gjøre for å bekjempe ‘anti-semittisme’, som jeg ser det, er at du går ut og tar KLART og TYDELIG avstand fra Kaifas og Sannhedrins beslutning om å steine og korsfeste den uskyldige Kristus..

Ifølge Rabbiene i Talmud: “On the eve of Passover they hung Jesus of Nazareth. The herald had gone forth forty days before [his death], (crying): ‘Jesus of Nazareth goes forth to be stoned, because he has practiced magic and deceived and led astray Israel. Anyone who knows anything in his favor should come and declare concerning him.’ But they found nothing in his favor.” Kilde: Tractate Sanhedrin 43a

«decieved and led astray Israel», med det menes fra deres ambisjoner om å få sitt Verdensrike, når deres messias kommer så skal de være Herskere og Eiere av all eiendom og penger; «Mitt Rike er ikke av denne verden«…. som også Baruch Levy sier i brevet til Karl Marx (nedenfor).

Når jeg observerer rundt meg miljøene rundt humanistene, skepsisene, kristensionistiske miljøer, holocaustsentrer, Stortinget, den røde horde i Anti-Rasisme Bevegelsen vepser og humler og satanister rundt OTO og annet, så kan jeg ikke annet enn å undres over denne totale hengivenhet og tilbedelse av dere ‘jøder’… det er som om vettet og forstanden til tilbederne har lekket ut, og de har havnet helt i mennesketilbedelse (idoltary).

rasist2
Bronstein visste råd om hvordan behandle politisk dissent

Åndskampen tetner til

Jeg observerer at det jobbes hardt for å etablere en definisjonsmakt etter 22/7 som er mildt sagt ‘unorsk’. Og jeg overgir ikke Norges sjel til dere uten kamp, det er et løfte.

En god del av de som kaller seg ‘jøder’ idag er løgnere og bedragere, bevisst. Og det skal jeg avsløre. Du kan ikke hindre meg annet enn med deres sedvanlige retoriske mobbing eller fysiske vold eller klandestine drap, som under Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein), Hitler (Rotschild) og Stalin (Djugashvili, means Jewison) og som vi ser deres Nye Verdensorden som den materialiserer seg i USSA, som ledd i bolsjevikiseringen der. (‘Neue Weltordnung’).

Hitler var en Rothschild, forskjellige veier etableres for å lykkes, uansett hvem av dem som velges av folk, vil begge eller flere lede til kaballistenes og okkultistenes ‘utopia’, og slik ble både kommunismen og nazismen satt opp for å bevirke. De er begge tyrannisk sosialisme/marxisme)

Konger og ministre (og Stortingsrepresentanter og journalister) låner dere øre, som de alltid har gjort, vepser og humler og satanister rundt OTO som taler deres sak så bredt og vidt plutselig etter 22/7, men ingen kan hindre meg i å gjøre hva jeg SKAL gjøre. Mitt mål er at jeg skal opplyse almuen i slik grad at dere ikke skal lykkes i å ty til den vold og terror som er en naturlig konsekvens av den politikk for landet dere søker å innfluere og implementere, mot fredelige kristne mennesker, som i USSR bolsjevik aksjonen mot Russland.

Dette åpne brevet mitt til deg skal handle om at noen mennesker tilber Jesus, andre mennesker tilber ‘jøder’ (les; khazarer – 85% av dagens ‘jøder’) som minijesuser. Dere har egne blasfemilover, dere har egne holocausttempler for å minnes deres blodsoffer, dere er offerlam, ‘verdens frelsere’ med deres Nye Verdensorden. Markørene og likhetene er tydelige for dem som har studert på det; dere vil rett og slett erstatte Jesus Kristus med dere selv, som tilbedelsessymbol og messiaser, hvilket er Anti-Krists ‘endløsnung’.

Dere vil bli deres egne messiaser, som Baruch sa i brevet til Marx Levy (uavhengig av påstanden om at brevet er uekte, så er det hva som skjer)..

Jeg stiller gjerne i konkurransen om å bli Norges største ‘anti-semitt’, eller ‘anti-khazar’ eller ‘anti-askenazi’ eller noe slikt. For den kristne sjel er det en heder, arven av Kristus som ble korsfestet på korset, men som overvant de onde mennesker og stod opp igjen den tredje dag.. de hadde ingen makt over Ham, hans ånd og sjel var fri fra deres manipulerende påvirkninger 🙂

JA til Jesus, Verdens Messias. NEI til falske jøder som verdens messiaser.

The Mashiach
The mashiach will be a great political leader descended from King David (Jeremiah 23:5). The mashiach is often referred to as «mashiach ben David» (mashiach, son of David). He will be well-versed in Jewish law, and observant of its commandments (Isaiah 11:2-5). He will be a charismatic leader, inspiring others to follow his example. He will be a great military leader, who will win battles for Israel. He will be a great judge, who makes righteous decisions (Jeremiah 33:15). But above all, he will be a human being, not a god, demi-god or other supernatural being.
http://www.jewfaq.org/mashiach.htm

Den som fornyer sjelene til menneskene, det er den Kristus verdens herskere frykter, og må korrumpere for enhver pris, slik at det ikke blir almen vekkelse over landet. … det er ikke noe jeg mener eller tror, det er faktisk vitenskapelig bevist i det siste; .. av en Israeler.. in the journal Genome Biology and Evolution by Dr Eran Elhaik, a geneticist at the Johns Hopkins School of Public Health » Elhaik’s findings strongly support the Khazarian Hypothesis»…

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130116195333.htm

Disse kristen’ sionistene tilber etterfølgerne etter Djengis Khan som ‘guds utvalgte’…. de er mongoler… som har blitt europerisert… de kalles også askenazier… de ble konvertert til jødedommen av Kong Bulan i år 740, og har ikke ett eneste snev av Abrahams blod i årene….

«..men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.» – Romerne 2:29.

Mange kan nok ha hatt problem med det, men det som kan synest å være fordømmelse kan faktisk være kjærlighet å redde sjeler fra skjærsilden. De som kun vil ha det som ‘kiler i ørene’ de er nok satt opp for Nye Verdensordens religion mer enn Veien Sannheten og Livet. Sannheten bryr seg også om rettferdighetsbetraktninger. Mange blir støtt av Sannheten fordi ‘de elsker løgnen og hater sannheten‘. Akkurat det får bli deres eget problem og med det fordømmer de seg selv til den karnalske snillhetsreligion… Og den evige fortapelse.. Hverken fortapelsen eller helvete er så vidt meg bekjent opphevet av Kristus. Bare av mennesker

Khazarenes Mosaiske Trossamfunn kan gjerne sende de som ikke tilber dem som minijesuser til GULAGS, de kan torturere og drepe kroppene, og være så retorisk voldelig de bare vil, og kalle en både det ene og det andre som ledd å forme opinionen til sin fordel, men frelse i Jesus Kristus, den ENESTE Messias som finnes i den judeo-kristne tradisjon, den trenger langt inn i menneskets følelseskropp, og gjør at de som er av Kristus, de bukker ikke eller skraper ikke for noen som helst, fordi de har blitt løst og fri fra syndens slaveri, for deres Massaer, slaveeierne; Herrefolket, alt dette kan ikke Herrefolket gjøre noe som helst med.. det er langt utenfor deres kontroll, når mennesket bare gjenerobrer det tapte Atlantis; Sin Sjel, som ondsinnede krefter har kuppet med historieforfalskning og propaganda for sin sak.

«Intet som har vært forsøkt holdt skjult skal forbli skjult«. – Luk. 8:17, Luk. 12:2

Ved DHÅ hjelp skal ALT bli åpenbart for Israels Hus i endetiden. Og vi bør også huske på at denne retten IKKE gjelder khazarene som er turku-mongoler og er IKKE av Judas Hus… De er bedragere.. Joh. Åp. Rev. 2.9 og Rev. 3.9.

Den Frihet som Jesus tilbyr er virkelig noe for seg selv. Trist for alle de millioner og milliarder som unngår den.. Den gjør at en ikke bukker eller skraper eller er underdanig for NOEN, det være seg selvutvalgte Herrefolk, konge eller træll, fordi en har blitt arving til Riket…. Da kan ingen lure en at de skal være noe mer utvalgt enn Jesus Kristus sin menighet….

Jeg kan som mosaisk selv av Naftali stamme ikke se en eneste positiv ting mosaisk trossamfunn bidrar med for Israels Tapte stammer i Norge, idet de er fullt og helt fokusert på khazarenes saker… de falske jøder etter Joh Åp. Rev. 2.9 & Rev. 3.9.

Khazarer som kaller seg jøder liker meg dårlig fordi jeg avslører dem og deres agenda, men Jesus liker meg, og det er vel det viktigste. Viktigere med fred med Gud enn fred med khazarene.

En sang å bli glad av.. signert Broder Aage Samuelsen.

Jag är härligt löst och fri

Norge har tradisjonelt vært mer Jesusorientert enn Jødeorientert, bare så det er fremhevet og påminnet.

Mosterloven var slik: «Loven slik den ble vedtatt på Gulating begynte slik: «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må halde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.»

Det undrer oss ikke at mange vil sette seg imot at det fortsatt skal være slik, det er faktisk profetert, for ikke alle setter pris på ‘Kvitekrist’, som det Norske folk tradisjonelt har gjort.

Som jeg ser det, og jeg ER meningsberettighet i mitt eget land, er Ervin Kohn fra Mosaiske Trossamfunn på jakt etter kristen manns blod. Norske folk blir sosialt programmert til å tilbe ‘jøder’ (les; khazarer) som verdens messiaser istedenfor Jesus, skal dokumenteres nedenfor.

Jeg registrerer at Anne Sender var erstattet etter 22/7 med deg Kohn, og at du Kohn har blitt VELDIG aktiv å ‘oppdra’ det norske folk i den ‘ene rette lære’…. og det er ikke kristendommen…. dette landets offisielle religion.

Det Mosaiske Trossamfund skal registrere jødehat på nettet
http://www.vl.no/samfunn/det-mosaiske-trossamfund-skal-registrere-jodehat-pa-nettet/

Jødehat? Tilpasser seg en kristen kultur? Gjør dere det? Hva med det kristenhat vi skal komme til å se, ved hjelp av retorisk vold og politiske verktøy basert på okkulte teknikker? Det er vi som skal tilpasse oss dere nå, her skal dere oppdra oss til elske og tilbe dere mer enn Jesus…. (?). Det samme som Alexander Solzhenitzin beretter om i boken ‘200 Years Together’ i USSR?

Dere kan ikke komme her og kreve at vi skal tilbe dere som minijesuser…helst som erstatning for Jesus, idet det strider mot våre åndelige friheter og den frie vilje Skaperen gav oss i fødselsrett. No Way!

Hvem er dere som tror dere kapabel til utdefinere Skaperen og inndefinere dere selv som premissleverandører, og beherskere av menneskenes frie åndelige viljer til å følge sin samvittighet i trosspørsmål?

‘Germany Must Perish’, skrev jødiske Theodore Kaufma (i det minste kristendommen i Tyskland; protestantismen)
http://newobserveronline.com/christianity-dying-out-in-germany/

Vi kristne skal KUN ha en ting for øye; hvem hater Kristus, de er av anti-krist… for Gud er alle mennesker like.

Tilbes mennesker som småguder, så er en i ‘idoltary’…

Jødisk Ny Verdensorden
http://www.riksavisen.no/?p=11150

Vi skal være obs på disse : «Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er – men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans synagoge.» (Johannes Åpenbaring 2.9)

Hvem prates det om her? :

Johannes 8.44 «Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.»

«…med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten» – 2. Tess. 2-9

Voltaire sa: «Hvis du vil finne ut hvem som hersker over deg, se på hvem du ikke kan kritisere».

Mossad bak Utøya-terrorismen?
http://www.riksavisen.no/?p=10028

Liker du ikke jeg spekulerer i dette sier du? Vel, det er ikke mitt problem, for det har ikke synderlig betydning hva du mener eller ikke mener. Jeg har like mye rett til å være i denne verden som deg, og jeg er MER meningsberettighet i mitt eget fedreland enn deg med sannsynligvis dobbelt statsborgerskap.

agram

Det er IKKE Jesus sitt åndelige Israel vi ser i Midt Østen i dag, som dere promoterer. Nei… det er anti-Krists rike, Den Nye Verdensorden, som bygges der… Det Tredje Tempel med sine blodofringer, men der var EN mann som gjorde slutt på disse blodofringer til evig tid, gav seg selv som offer en gang for alle for å få en slutt på primitiviteten, innstiftet en NY pakt mellom Gud og mennesker; Jesus fra Nasaret. Det er den eneste blodspakten som gjelder idag.

Det åndelige Israel
http://www.bibelstudie.org/114296815

Jeg observerer Kohn at du har bragt ‘hatlovene’ til Norge etter modell av ADL i USA, for at de skal være et middel til å tie dissentere, fra ‘den ene rette lære’ dere ønsker for verden og våre samfunn:

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/anmelder-hatblogg-joedenes-hender-er-stenket-i-arisk-blod-4162005.html

Mars 2011; Alan Dershowitz; Norske jøder må ha hjelp utenfra
Norske jøder «trenger hjelp utenfra» på grunn av all ‘anti-semittismen’ i Norge, sier Harvardprofessor i juss, Alan Dershowitz, «When it comes to its record on Israel and the Jews, Norway is the worst country in the world, he said. It is “on the wrong side of history, morality and democratic values» http://lubavitch.com/news/article/2030677/Professor-Dershowitz-To-Norway-s-Jews-Take-Courage.html

Sionisten ABB (Bilde med Davidstjerne på), med medhjelpere…

16h847c

De fikk hjelp utenfra.

Juli 2011; Mossad bak Utøya-terrorismen?
http://www.riksavisen.no/?p=10028
Like etter Utøya og 22/7 ble den liberale Anne Sender erstattet av ‘inkvisatoren’ Ervin Kohn som leder av det Mosaiske Trossamfunn i Norge. Siden den tid har du fått utrettet mye for å transformere det norske samfunnet i ditt og Alan Dershowitz bilde. Det må jeg si; du er dyktig.

Samkjørt Media Agenda

molve6
Jeg er helt og fullt overbevist om at 22/7 var en rituell barneofring til Molok/Satan, det ser en på hvem som har tiltatt seg defininsjonsmakten i Norge etter Utøya, og hvordan vårt samfunn blir heltransformert til en helt annen ånd enn ‘Kvitekrists’. Den røde horde rundt human etikere og kommunister har blitt medias gullgutter, og bedriver sin retoriske vold daglig til massens forlystelse. At deres retorikk er mest basert på løgner og feilslutninger og ondskapsfulle krysskoblinger ser ikke ut til å affisere noen.

Så jeg ser deg Ervin Kohn og dine røde bolsjevikhorder i statstøttede Anti Rasistisk Senter på jakt etter kristen manns blod i media under fulle fanfarer, og desperasjonens falske løgnaktigheter om medmennesker.

Under Lenin (Hr. Blank) og Trotsky (Bronstein) var det første som skjedde etter at de fikk makten at (etter at de hadde fått myrdet den kristne Tsar Nikolas og hele hans familie med ham) ble ‘anti-semittisme’ belagt med dødsstraff.

Kohn, du ser ikke ut til å ta innover deg at noen av dine ‘jødiske’ trosfeller bedriver kriminell aktivitet, lyver og bedrar i stor skala.

Jeg skulle gjerne sett at Mosaiske Trossamfunn Norge tar et sterkt og vedvarende avstand fra alt umoralsk og hva som ikke er etter Torahens og Moselovenes utrykkelige påbud.

Jødiske Aktivister Skapte Kommunismen
http://www.riksavisen.no/?p=11131

Ikke bare under Blank og Bronstein, selv under Stalin..

Stalin’s Jews
We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish «And us, the Jews? An Israeli student finishes high school without ever hearing the name «Genrikh Yagoda,» the greatest Jewish murderer of the 20th Century, the GPU’s deputy commander and the founder and commander of the NKVD. Yagoda diligently implemented Stalin’s collectivization orders and is responsible for the deaths of at least 10 million people. His Jewish deputies established and managed the Gulag system.»

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

Og nå har dere kommet til Norge og skal transformere det norske samfunn i deres ånd?

NY kunnskap fra de offisielle mørke kroker. Hitler er dokumentert en Rotschild, er ogaå Stalin en Rothschild, var egentlig alle massmordere og tyranner khazerer, altså «de som kaller seg jøder men ikke er det» som det sies i Johannes Åpenbaring (2.9 & 3.9) om denne løgnaktige og morderiske gjeng på jorden?

Tenk om alle kristne sionister har blitt lurt til å tilbe Jøder som jesuser og guds utvalgte folk, det mest morderiske og tyranniske folk i verdenshistorien, da ler jeg meg ihjel..

http://was-stalin-a-rothschild.blogspot.no/
http://was-stalin-a-rothschild.blogspot.no/2011/09/was-stalin-rothschild-part-2.html

Vi ser hva som skjer…. Vi Israels Folk av Naftali stamme er ikke så dum som du tror Ervin 🙂

Dere kan lure hele befolkninger en del av tiden med deres bedrag, men ikke alle hele tiden.

The Frankfurt School: Western Subversion by Design
In 2004, Jewish author Nathan Abrams wrote in “The Jewish Quarterly” that “Jews were also at the vanguard of the sexual revolution in the 1960’s. Wilhelm Reich, Herbret Marcuse, and Paul Goodman replaced Marx, Trotsky, and Lenin as required revolutionary reading». Abrams also refers to an interview with Al Goldstein, the Jewish publisher of Screw Magazine who claimed “the only reason Jews are in pornography is that we think Christ sucks. Catholicism sucks, we don’t believe in authoritarianism. Pornography thus becomes a way of defiling Christian culture”.
http://smashcm.blogspot.co.uk/2013/01/the-frankfurt-school-western-subversion.html?m=1

Ofring til Satan som 9/11 i USA, og at Norge som USA etter disse episoder er under satans herredømme og hans agenturs makt, hvilket viser at protestantismen forsvant, hevnen over jødenes største fiende Martin Luther. Etter disse datoer ble samfunnene transformert i ekstrem bratt nedadgående kurve, og løgner var transformasjonene bygget på, da vet vi hvilken åndsinnflytelse som står bak.

Okkultisme i media

NRK forbyr korset på TV. Ikke bare korset, men også Grunnlovseden alle hos myndighetene skal sverge er satanistene ute etter.. de skal transformere samfunnet i SIN retning..
http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9249

Min artikkel her for å bevise at jeg har mine ord om satanistene i behold og på tørr grunn

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

Dette er også den gruppen av ateister og satanister i Norge som roper ‘anti-semittisme’ for den minste ting noen nevner til forklienelse for ‘jødene’.

Vi ser våre medier oversvømmes med slike ‘saker’, som styrt av en ‘hidden hand’. Vi ser der er en åndelig inspirasjon som ‘dirigerer’ konspirasjonen, for den er for innfløkt og kompleks til å være uttenkt av mennesker. Saken har en okkult agenda, ledd i sosial engineering, det synest meg klart:

Religiøse ‘forestillinger’ andre enn den politisk korrekte sionismen blir vel ‘forbudt’ og må gå under jorden… vi andre husker at okkultister alltid bruker som okkult teknikk å skape frykt, for å underlegge seg samfunnet… å kunne tilrive seg definisjonsmakten.

– Religiøse fantasier styrker mistanken mot foreldrene til ettåringen som ble funnet død
– Paret hadde forestillinger av religiøs art om noe som skulle hende torsdag, knyttet til en komet. Dette er del av en helhets­vurdering. Siktelsen bygger på mange momenter, ifølge tingrettsdommeren.
http://www.dagen.no/2013/11/29/samfunn/innenriks/dodsfall/fantasier/186718

Falsk flagg sak (på en eller annen måte er den okkult).

Anmelder hatblogg Denne saken er av lignende okkult art.. skal ha samme virkning, nemlig preventivt, skape frykt… skape oppslutning om Lenin og Bronsteins ‘Partinoost’ – Partilinjen.

Folk vil tie, av frykt for okkultistene og den røde pøbelen….. nett som bolsjevikene i USSR..

Okkultistene tok tak i vårt land og vårt samfunn etter 22/7 – deres blodofring av barn til Molok ser ut til å ha gitt dem den rette energitilkomst og kontroll med samfunnets ‘ortodoksi’.. som Amerikas downfall begynte med 9/11, en lignende rituell ofring.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/anmelder-hatblogg-joedenes-hender-er-stenket-i-arisk-blod-4162005.html

Satanismen i den Nye Verdensorden

Dette høres ganske så satanistisk ut for meg, og vi finner en link mellom kommunismen / Marxismen og ‘sionismen’ og ‘humanismen’ :

«I wish to avange myself against the One who rule above. The idea of God is a keynote to a perverted sivilization. It must be destroyed». – Karl Marx. (Richard Wurmbrand, Marx and Satan, side 2)

Richard Wurmbrand var en rumensk kristen jøde, som såvidt overlevde satanistenes herjinger… han påpekte at Marx Levy var satanist, og marxisme dermed er renspika satanisme. Brev fra Baruch Levy til Karl Marx (aka Moses Mordecai Marx Levy), viser deres aspirasjoner (og ikke nødvendigvis jødenes i fellesskap):

«Det jødiske folk som en helhet vil bli sin egen Messias. De vil oppnå å dominere verden gjennom oppløsningen av andre raser, ved oppløsning av grenser, oppløsningen av monarkiene, og ved etableringen av en verdensrepublikk hvor jødene vil overalt utøve privilegiet å ha statsborgerskap. I denne ‘nye verdensorden» vil Israels barn supplere lederskapet uten å møte motstand. Myndighetene for de forskjellige folk som utgjør verdensrepublikken vil uten vanskeligheter falle i hendene på jødene. De vil da bli mulig for de jødiske herskerne å avskaffe privat eiendom, og overalt å gjøre seg nytte av statens ressurser. Slik vil løftet i Talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid kommer, så vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender».

«The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of monarchy, and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this «new world order» the children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The Governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which is said that when the Messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands».
`Sitert og gjengitt i La Revue de Paris’, p. 574, June 1, 1928.

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
http://www.riksavisen.no/?p=8208

«Karl Marx var en praktiserende medlem av en satanisk kirke og Lenin visste at hans makt kom fra Illuminati. Totalitarisme er alltid en revolusjon mot Guds rike – alltid! Hver kommunistiske, sosialistiske og nasjonalsosialistiske bevegelse er Antikristens ånd som forsøker å styrte Guds herredømme. Det er ikke en tilfeldighet at Lenin henvist til den ‘første revolusjonerende’, noe som betydde Satan. Det er ikke en tilfeldighet at Saul Alinksy bok, «Rules for Radicals» var dedikert til Lucifer. Alinsky skriver på sin dedikasjon side «Så vi glemmer minst en over-the-skulder anerkjennelse til den aller første radikal:. Fra alle våre legender, mytologi og historie … den første radikale kjente mann som gjorde opprør mot det etablerte og gjorde det så effektivt at han i det minste vant sitt eget rike -. Lucifer «

«Karl Marx was a practicing member of a Satanic church and Lenin knew that his power came from the Illuminati. Totalitarianism is always a revolution against the Kingdom of God –always! Every Communist, Socialist and National Socialist movement is the spirit of Antichrist attempting to overthrow the rule of God. It is not an accident that Lenin referred to the first revolutionary, meaning Satan. It is not a coincidence that Saul Alinksy’s book, “Rules for Radicals” was dedicated to Lucifer. Alinsky writes on his dedication page.“Lest we forget at least an over-the-shoulder acknowledgment to the very first radical: from all our legends, mythology, and history… the first radical known to man who rebelled against the establishment and did it so effectively that he at least won his own kingdom — Lucifer.”
Av Paul McGuire
December 10, 2012
NewsWithViews.com

———–

GULAGS og FEMA Camps venter kristne

La oss nå gi Kohn en sjanse til å fylle sine GULAGs, inntil begeret er fullt, og Gud vil straffe ham og hans kumpaner som lovt i Bibelen siden, for sin eventuelle urettvishet og ondskap.

Vi kommer til å se i Norge det samme som under bolsjevikene, som for en stor del var ‘jøder’ (les; khazarer). De måtte drepe og myrde sine ‘fiender’ i en samlebånds blodrus; 66 milliopn kristne tok de livet av før de falt, ifølge Alexander Solzenitzin. Og de laget lover så de fikk bruke ‘rettsvesenet’ til det…

jews-behind-stalin

Kan jeg bli Norges svar på Alexander Solshenitzin som bolsjevikene satte i GULAG, fordi han avslørte dem, så er det intet som ville ha gledet meg mere….

Vær velkommen min kjære venn. Husk at gjør du en feil, tar parti med uretten mot rettvisan, vil du etter de mosaiske lover miste Guds velbehag, og brenne i helvete etter kristen standard… Du er ikke untatt fra ‘Dommen’.

ehrenburg Jødiske Ilya Ehrenburg: «Drep, drep, drep!» “ It is not enough to drive the Germans back to the west. The Germans must be hunted, all the way to the grave. Certainly, a Fritz with a black-eye is better than one without. But among all varieties of Fritzes, the best is the dead one. (Ehrenburg, October 1944, writing in Red Star).

“ Kill, you brave Red-Army men, kill! There is nothing that the German is not guilty of. Comrade Stalin instructs us to put down this rabid animal. Break, with your force, the arrogant racial-pride of the Germanic Woman. Take her as your rightful prize of war. Kill, you brave Red Army men. Kill. ”

“ Kill! Kill! In the German race there is nothing but evil; not one among the living, not one among the yet unborn but is evil! Follow the precepts of Comrade Stalin. Stamp out the fascist beast once and for all in its lair! Use force and break the racial pride of these German women. Take them as your lawful booty. Kill! As you storm onward, kill, you gallant soldiers of the Red Army. ”

Vi forstår videre at Martin Luther – Protestantismens Far – er hovedfienden:
http://www.resist.com/Instauration/OtherPubs-20120723/TheJewsAndTheirLies-Luther.pdf

I boken «Jødehat», skrevet av Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz. På side 107 kan man lese «Karl Jaspers skriver om Martin Luthers jødehat at Hitler bare utførte det som Martin Luther hadde gitt råd om.

Splitt og hersk

‘Jødene’ (les; khazarene) skal tilbes som guder, mens de trigger ‘split og hersk’ mellom kristne og muslimer i Midt Østen…

Det finnes ikke en eneste sionist, hverken jøde eller kristen, som bryr seg om protestantismens fall, fordi det ‘tjener Israel sin sak’….. deres ‘messiasers’ sak.

Akkurat det forteller oss masse… Og Baron Rothschild – King of Israel- koser seg som alltid og løper til banken med alle pengene han tjener på å finansierer begge sider. Aldri noe nytt under solen for oss som har studert historien.

Baronen skapte faktisk sin formue på å finansiere landenes kriger, han fant ut at det var mye mer innbringende å finansiere Kongene og makthavernes kriger og ambisjoner, som igjen skattla folket for å betale rentene til ågernissen…

Slik ser det ut i Syria. Siden Israel er innvolvert i destabiliseringen av Midt Østen, ‘for sin sikkerhet’, så er det ingen ‘kristne ‘ sionister som bryr seg.. For ‘kristen’ sionistene er Israel og deres tilbedelsesobjekter ‘jødene’ viktigere enn både andre kristne og Jesus selv. Derfor brydde de seg heller ikke om at protestantismen forsvant, fordi de er hjernevasket med at protestantismen er ‘jødehat’ fra sine føringsoffiserer.

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/?p=9390

‘Oppdragerne’ har nok jobbet overtid her i forbindelse med protestantismens fall fra Norge…

Sionister liker jo dårlig Luther, fordi han på slutten av sitt liv skrev boken ‘Jødene og deres løgner‘, derfor protesterte heller ikke disse ‘kristne’ sionister når kristendommen (protestantismen) forsvant utav Grunnloven… fordi sionistenes tilbedelsesobjekter ikke liker Luther…

Den 21. Mai 2012 opphører vår kristne kulturarv
http://www.riksavisen.no/?p=9169

Disse folkene tilber karnalske jøder istedenfor Jesus… Til helvete skal de. God reise til sionistene…

(Bilde Hagee og Bibi)

Det er ikke tvil i min sjel at de ender i helvete, for de tilber mennesker som guder, hvilket er en dødssynd både i kristendommen og jødedommen. Det kalles ‘idoltary’…. avgudsbilder de skaper seg.. i kristendommen er der nemlig ikke jøde eller greker, grekeren er like mye verdt som jøden…, mer om grekeren har tatt imot Jesus Kristus som sin Messias, DA har han arverett til Riket…. som jødene forblir utenfor om de ikke gjør det samme..

Den ‘evangelisk-lutherske protestetantismen’ er den norske nasjonens ånd og sjel, er fra Tyskland. Det kulturriket det engang var, før Weimar-republikken når hun kom i mindre kulturelle krefters vold. Selv om korrupte politikere har endret lovteksten på kriminelt vis på denne nasjonens ånd, idet det var nedlagt forbud mot det samme, så forblir det nasjonens sjel og ånd, samme hvor mye de endrer bokstaven, forblir ånden den samme. Dere kan ikke gjøre noe med den, den er utenfor deres rekkevidde og innfluering.

Folket sover

Men et helt folk og nasjon blir helt uten ryggmarg som følge av Frankfurter skolens de-programmeringer, ute av stand til å hegne om og beskytte sin egen kultur, så går den til grunne… som Sodoma og Gomorra..

Der var en grunn til at det var forskjellige religioner og forskjellige kulturer, alt etter deres lynne og personlige egenskaper. Jøder og muslimer trengte sterke lederskap (Moses & Muhammed), og strenge lover som å kutte hodet og hendene av folk som straff. Det kan de få forsette å ha for meg i Israel og Saudi Arabia. I den norske kulturen hadde vi mer sivilisert personlig frihet, fordi folkene hadde gjennom tusenvis av år sivilisert seg under ‘Kvitekrists’ idealer.

Når folket takker nei til de idealer og omfavner mer primitive idealer som i jødedommen og islam, så må de huske på at alt de engang hadde kjært, ‘hva fedrene har kjempet, mødrene har grått’, det vil forsvinne…

NEW WORLD ORDER PLEDGED TO JEWS

http://www.pennsylvaniacrier.com/filemgmt_data/files/New%20World%20Order%20Pledged%20to%20Jews.pdf

Men for at khazarenes Nye Verdensorden skal lykkes, de skal ha all makt og deres (luciferske) religion skal være for hele verden, så må de innføre det multikulturelle samfunn for Norge og alle andre land; aka globalismen.

Angola bans Islam and shuts down all mosques across the country because it ‘clashes with state religion of Christianity’
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2513388/Angola-bans-Islam-shuts-mosques.html

Om Angola er smart så lukker de ned synagogene også….

Om khazarene vil overta og ha Norge som sitt eget, sammen med sin babylonske multikulturalisme, så vil det for en tid sees ut som de skal vinne sine forehavender, men Bibelen sier de faller og mislykkes til slutt, og Gud vil gjenopprette vårt ‘Promised Land’, for oss selv.

Bibelen om multikulturalisme
http://www.riksavisen.no/?p=8885

Jeg tolker deg dit hen Edvin Kohn at dere ikke vil ha noen som helst offentlighetens lys over historien eller Den Nye Verdensordens agenda, hvilket for noen av oss er Anti-Krists rike som er under utvikling.

Davidstjernen satanistisk?

Det er helt naturlig at okkult satanisme -666- får mye kritikk. Det er som det skal være Kohn, og det skal du bare akseptere. Du vil ikke klare å hindre det. Folk er mer opplyst enn under oktober-revolusjonen av 1917, og nyhetene og informasjonen spres i alternative fora, og ikke bare i de kontrollerte.

For eksempel at ‘David’-stjernen (stjernen har INGENTING med David å gjøre, men mer med okkultisten Salomon, og den nye Salomons Trone og Tempel i ‘nye’ Jerusalem) er ikke hva de fleste tror den er.. kristne er tatt av dens ‘spell’, like mye som jøder… 666. De tilber dette symbol, helt uvitende om hva symbolikken inneholder. Saturn er en verdslig karnalsk guddom. Den er et jordtegn i astrologien. Den er opptatt med det verdslige; med penger, med ambisjoner, med politisk Verdensrike, med ‘de verdslige ting’, altså hva Paulus kaller ‘karnalsk’, av kjødet.

The HEXagram, Mark Of The Beast, Jews DUPED, Hebrew Roots Movement – Dr. Scott Johnson

Den såkalte Davidstjernen er et Satanisk symbol. Satanister og okkulte praktiserende bruker den til kalle på Satan og demoner, sier tidligere Satanist, Bill Schnoebelen (nå gjenfødt kristen)

Et hexagram må være tilstede for å påkalle en demon” og ” det er et veldig kraftig verktøy å påkalle Satan”.

“For trollmann, er hexagram et kraftig verktøy for å påkalle Satan.” I virkeligheten er ordet  “hex” — som å sette en “hex” eller “forbannelse” på folk — skriver seg fra dette ordet.»

“A hexagram must be present to call forth a demon” and ” it is a very powerful tool to invoke Satan”. “To the sorcerer, the hexagram is a powerful tool to invoke Satan.” In fact, the word “hex” — as to put a “hex” or “curse” on people — comes from this word.»
http://socioecohistory.wordpress.com/2010/09/04/hexagram-star-of-david-or-star-of-lucifer/

«Stjernen ble nevnt og fordømt av Israels Gud i Amos 5:26, og det ble kalt av ham, `stjernen til din gud, Moloch» eller ellers kalles den `Chiun’. Henvisning til Amos 5:26 og israelittene å skulle hatt det i ørkenen ble også gjort i Apg 7:43. Her ble det kalt Remphans Stjerne. Alle disse navnene refererer til `guden’ Saturn.

Det var ingen bruk av det i jødiske sirkler før det 17. århundre da kaballisten Isaac Luria, introduserte den i Tyskland.

Mayer Amschel Bauer brukte det deretter i Tyskland for å identifisere adressen sin, for dermed å endre sitt familienavn til Rothschild, som betyr `Rødt Skjold’, og skildrer det røde hexagram hengende på døren hans. Han innlemmet det senere i sin families våpenskjold. Den seks-spiss stjerne eller hexagram ble symbolet til sionismen.»

THE HEXAGRAM DECEPTION: The Star of Saturn Revealed

«Der er ingen Bibelske eller Jødiske bevis som sporer dette forhistoriske okkulte symbol med Kong David av israel. Der er forøvrig bevis på at den var brukt av Kong Salomon, etter at han vendte seg til paganistiske okkulte guder, sent i livet sitt, som gjorde at Gud ble veldig sint på ham.» «There is no Biblical or Jewish evidence that traces this ancient occult symbol with king David of Israel. However, there is evidence that it was used by king Solomon, after he turned to pagan gods and the occult, late in his life, causing God to become very angry with him.»

585BC Kong Solomon’s rule of law:

«Før Molok kan intervenere vil det være påkrevd med menneskelige blodsofring»

«Before Molech can intervene there has to be human sacrifice…»

9/11, Utoya/Oslo, etc. etc. – sacrifices to Molech, to invoke occult powers

http://www.triumphpro.com/star-of-david.htm

666 – Den ble brukt av kong Salomo som en magisk signet for å kontrollere demoner og ånder. Etter hans ekteskap med Faraos datter i 922 f.Kr. gav Salomo seg selv til trolldom og avgudsdyrkelse og bygget altere til Moloch og Astarte. Moloch tilbedelsen inkludert barneofringer og seksuelle orgier. Hexagrammet er også knyttet til tilbedelsen av Saturn og ble også brukt i Ba’al-dyrkelsen.

Hvem er Molok / Moloch

Hva slags guddom er Moloch da? Han er den som ofrer barn, i aborter (takket være Gro Harlem Brundtland og Karin Stoltenberg i Norge) eller i kriger… krig er en god ting og tid for Moloch… da får han masse blodoffer av unge og gamle, mest unge…

I John Milton’s Paradise Lost (1667), er Moloch en av de største krigerne til de falne engler;
«First MOLOCH, horrid King besmear’d with blood
Of human sacrifice, and parents tears,
Though, for the noyse of Drums and Timbrels loud,
Their children’s cries unheard that passed through fire

To his grim Idol. Him the AMMONITE Worshipt in RABBA and her watry Plain,
In ARGOB and in BASAN, to the stream Of utmost ARNON.
Nor content with such Audacious neighbourhood,
the wisest heart Of SOLOMON he led by fraud to build
His Temple right against the Temple of God On that opprobrious Hill,
and made his Grove The pleasant Vally of HINNOM,
TOPHET thence And black GEHENNA call’d, the Type of Hell.»

Moloch er listet blant sjefene av Satan’s engler i Bok I, og er gitt en tale i Helvetes parlament i Book 2:43 – 105, hvor han argumenterer for øyeblikkelig krig mot Gud (Som Moses Karl Mordechai Marx Levy over). Han blir senere opphøyet til en paganistisk guddom på Jorden.

http://en.wikipedia.org/wiki/Moloch

Jobb ledig; En krigersk messias for Verdensriket

messiahonadonkey
Det var ikke akkurat den Messias de så for seg, helst en i F-16, tungt bevæpnet.

Jesus ble forkastet av sitt folk, fordi han ikke red inn i Jerusalem på en krigsutrustet hest, slaktet romerne, og renset det hellige land for alle «urene».

Hva skjedde noen få, korte tiår senere? Romerne sultet over en million jøder i Jerusalem til døde, ødela deres tempel til den «Høyeste» og i hovedsak tvang jødedommen inn i pariastatus.

(Problemet med de verdslige/karnalske er at de mangler det åndelige utsyn og bevissthet til å lære av historien)

Sionismen er den militære reaksjon å re-etablere et jødisk dominert ikke bare i Midtøsten, men hele verden (for det var løftet i den gamle pakt, som nå er null and void).

Over 2000 år nå for å avvise Messias som red inn i Jerusalem på et esel, er forkynnelse om å ta vare på de fattige, de syke, og de misbrukte, blitt assosiert av dem som ‘svakhet’.

Mange er fortsatt sint på Jesus for ikke å være mektig, iført dyre plagg og brynjer, og bosatt i et palass, som kan bevirke og behjelpe Verdensriket ad militær vei?

To Believe, en sang skrevet av Jackie Evanchos onkel, om å be for de mindre heldige i verden. Så len deg tilbake og la denne vakre forestilling minne deg om hva som er viktig i livet (den renheten og uskylden som de av Frankfurter skolen hater, og elsker å forringe).

«Mitt Rike er ikke av denne verden«, sa Mesteren. Et åndelig Israel/Jerusalem.

Det messianske narrativ

Sonistenes narrativ er i endring.

Erkesionist Michelle Bachmann sier nå at Israel vil redde verden fra Armageddon, i stedet for «å bringe Jesus tilbake».

Khazarene er med andre ord verdens messiaser, ikke Jesus?

Erkesionist John Hagee skylder ikke på muslimene for 9-11 mer. Han sier «Amerikanernes synder» er grunnen til gud bragte 9-11 over New York City.

Hagee har aldri vært kristen, og kommer aldri til å bli det. Han tilber jøder som om de skulle vært jesuser alle sammen av dem. Han er Amerikas fremste ‘evangeliske’ sionist, som ‘kaller seg kristen men ikke er det’.. Han ville ikke gjenkjent Jesus om Jesus satte seg på fanget hans.

Christianity is a pagan religion – John Hagee

Sionistene torpederer kristendommen innenfra, fordi jødene er de eneste som skal tilbes som guder i Den Nye Verdensorden, uten å nevne med ett eneste ord at det er vatikanet som har søndagen, og som er det paganistiske ved det.

Vatikanet som ble skapt av klandestine kaballistiske krefter, reddet fra konkurs av -King of Israel-, Baron Rothschild, nettopp for å ødelegge troen hos kristne i endetiden. Vi ser de mobiliserer den siste spikeren i kista for kristendommen nå, tror de…

Her er planen deres, hvordan frarøve Kristus hans flokk, ihvertfall noen av dem, som vil og skal falle fra…, Albert Pike received a vision, which he described in a letter that he wrote to Mazzini, dated August 15, 1871 :

«and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.»

Mange har bitt på agnet, mange vil falle fra, men de som har opplevd det andre komme, de som ‘Kristus er i meg’, som Paulus sa det, de vil ikke løgnene og komplottene bite på. Karnalsk tenkende, de som ikke har fått sitt åndelige øye åpnet, de har ikke sjanse til å gjennomskue bedraget.. slik vil de falske kristne og de ekte kristne bli skilt. Sistnevnte har fått sine åndelige øyne åpnet og vil vite Sannheten, og Sannheten vil sette dem fri fra forførelsene : «will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration«. Det er planen å lure Gud for sin potensielle flokk… de samme tester og prøve Job og Jesus på fjellet ble satt på.

Når den siste pave blir ofret av de som kontrollerer ham, for å gi ‘kristendommen’ dødsstøtet, tror de, så vil veldig mange miste troen på kristendommen, og Jesus Kristus, Og det er hele vitsen.

Disse menneskene som faller fra er ikke kristne i utgangspunktet, fordi de har satt sin lit til paver, og ikke Jesus. Det er fordi de ikke har noe personlig forhold til Jesus, men har det via Paven eller lignende påfugler som Hagee som er skapt for deres ‘consumption’ og forførelser.

Satan er lur, når han setter opp fellene, men han er avslørt! Han kommer ikke til å lykkes totalt sett… Bare hold fast på protestantismen og Jesus.. ikke bry seg om institusjonene. Jesus innstiftet en direkte forbindelse mellom Gud og mennesker, trenger ikke påfuglene, bare Den Hellige Ånde, hvilket er Jesus i ånd, i sin eteriske form. Det var hele vitsen.

‘Kristendommen’ under det nye narativ

De fleste i verden er ‘under their spell’.

For Vatikanet er ikke Kristus den eneste Messias lenger.. (?)

«The Vatican document, called “The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian Bible,” suggested that that the “Jewish messianic expectation is not in vain.”

Paven venter på den jødiske messias (anti-Krist), og vil tilbe den:
“For us Christians, the One who is to come will have the traits of the Jesus who has already come and is among us,” said Cunningham.

“That is a hugely important move. It doesn’t simply state, ‘The one who is to come will be Jesus’…which means both communities will converge in recognizing on the basis of different complementary traits that the coming one is the messiah. It think that is an enormously positive move forward,” he said.»
http://www.njjewishnews.com/article/7031/interfaith-dialogue-hits-its-stride-on-second-day

Paven klandrer ikke lenger jøder for Jesus død.
http://www.jpost.com/International/Pope-in-new-book-Dont-blame-Jews-for-Jesus-death

Neivel, da er vel Bibelen feil da, at der var ingen Kaifas, ingen menneskemengde som ropte ‘korsfest, korsfest’ til Pontius Pilatus, og ikke noe ‘la hans blod komme over oss og våre barn«…

————
The Vatican’s Journey From Anti-Communism to Anti-Capitalism http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/11/the-vaticans-journey-from-anti-communism-to-anti-capitalism/281874/

————

Pope Benedict admits Christians efforts to convert the Jews have been ‘a horrifying misunderstanding’. http://protectthepope.com/?p=2679

————

Mange finner pavens ‘nye’ holdning til mange ting ved Den Nye Verdensordens religion, kaller det en komplett re-arrangement av doktrine, litt «opprørende» Paven har forent seg med Jøder og John Hagee – trenger ikke Jesus for Evig Liv i Himmelen http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-assures-atheists-you-dont-have-to-believe-in-god-to-go-to-heaven-8810062.html

————

Og endelig fra Vatikanets NYE ‘Progressive’ Lære; Vatikanets Koch: Jøder trenger ikke tro på Kristus for å bli frelst http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A499-Koch.htm

————

Dette sier Bibelen om saken:

2 Timothy 3:16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.

Acts 4: 10 Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. 11 This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner. 12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

Philippians 2:10 That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;

———–

Nye Verdensorden – Norges nye samfunnsorden

Fra 22/7 overtok satanismen i Norge.

Den okkulte blodofringen til Molok den 22/7 synest vellykket, og de satanistiske krefter fikk en infusion av energi og inspirasjon.

Kohn mener vel at at det bør være forbudt å mene at satanismen er en uting, men nå er det ikke Kohn som bestemmer hva jeg skal mene og si i Norge; Det er meg det!

Kohn kan sende Mossad til å drepe kroppene i Norge, som de gjorde under Lillehammer-snikmordet, men de har ingen makt over andre menneskers ånd, hva de skal si og mene… det er helt opp til disse enkeltmenneskene selv, som enkelt og greitt kan bare overse Kohn og hans kumpaners retoriske terrorisme for å unngå søkelys på sine aktiviteter i å omskape det norske samfunn ad satanistisk retning.

Heiler jøder som de heiler Hitler, rasemessig betinget.

«I en tale holdt på B’nai B’rith i 1902, Solomon Ehrmann, en jødisk hudlege fra Wien, forestilte seg en fremtid der «Alle mennesker skal ha blitt judaifisert og fullstendig tilsluttet seg til B’nai B’rith.» når det skjer, «har ikke bare B’nai B’rith men hele jødedommen vil da ha oppfylt sin oppgave.» [3] »

Judaifiseringen av Verden er i Full Sving
http://www.riksavisen.no/?p=10845

Der finnes faktisk ikke bare gode jøder, der finnes enormt ondskapsfulle av dem, som vi ser her, så å behandle dem kollektivt som guddommer og ‘hellig’ vil bli feil:

The Evil of Communism

(Original deleted)

cankkillchristians2

Til din informasjon Kohn så kan ikke Mossad eller noen som helst andre drepe kristne, de kan bare endre deres adresse, og når de gjør det så kommer ‘åndene’ og spøkelsene til alle de har besørget drept som er imot deres Nye Verdensorden tilbake og spøker for dere. Da har ‘the table turned’, da har de drepte fått all makt over dere, fordi dere ikke har respektert og fulgt spillereglene. Bare spør din fremste Rabbi om jeg ikke har rett i min tolkning av de åndelige lover..

Det er når de som ligger i gravene reiser seg for Kristus sin sak… som profetert i Bibelen, i Johannes Åpenbaring.

Åndelige godhets Riker eller ondskapsfulle Verdensriker

Israel får ufortjent mye kritikk når de beskytter seg mot sine fiender, sier ‘kristen’sionistene i MIFF. Virkelige eller imaginære ‘fiender’?, sier jeg.

De med krig i sitt hjerte, klarer aldri å skape fred. Freden må først okkuperes i de indre landskap.

Det meste av de psykologiske fiendebildene er basert på kulturens og menneskenes paranoia, fra de blir omskjært så er det klart at de synest alle er ute etter dem og vil dem vondt resten av livet..

Psykologisk traumatisert til paranoia for resten av livet?

Det er helt naturlig at okkult satanisme -666- får mye kritikk. Det er som det skal være.

Sionismen er en poltisk ideologi som har blitt religion… med hexagrammet som sitt symbol.

‘David’-stjernen (stjernen har INGENTING med David å gjøre, men mer med okkultisten Salomon, og den nye Salomons Trone og Tempel i ‘nye’ Jerusalem) er ikke hva de fleste tror den er.. kristne er tatt av dens ‘spell’, like mye som jøder… 666.

De tilber dette symbol, helt uvitende om hva symbolikken inneholder.

Saturn er en verdslig karnalsk guddom. Den er et jordtegn i astrologien. Den er opptatt med det verdslige; med penger, med ambisjoner, med politisk Verdensrike, med ‘de verdslige ting’, altså hva Paulus kaller ‘karnalsk’, av kjødet.

Splitt og hersk

Khazarene er ute etter å stimulere til religionskrig, i sin ‘divide and conquer’ strategi for sionistenes Verdensrike, hvor de skal ha all makt og eie alle penger og ressurser.

Fanatiske Al Quada som dreper kristne i Syria er på USA og Mossad sin lønningsliste, sier HenryMakow.com

Men visste dere at Muhammed egentlig gav sine efterfølgere ordre om å beskytte kristne?

Judeo-kristendom finnes ikke. Det er veldig viktig for kristne å vite at det er ingen som helst felles likhet mellom deres messiaser. Jesus fra Nasaret, Kristus i ånd, er de kristnes Messias. Ingen over, ingen ved siden.

Se her hvor vakkert det kan være i Kjærlighetens Rike, i motsetning til sionstenes rike som sier «bombe, bombe, drepe, drepe – send mer penger til Israel så de kan beskytte seg ved å drepe mer!»..

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

Den artikkelen sier jeg «Kommentar til en imaginær ateist.» . Jeg kunne lagt til «Kommentar til en imaginær ateist og sionist». For de verdslige og kjødelige som de begge tilhører , de som Paulus kaller karnalske, er på jakt etter Verdensriket for ‘guds utvalgte’ , mens Kristus sine de holder hans ord, og tror og mener og tar ham bokstavelig når han sier at «Mitt Rike er ikke av denne Verden»..

De karnalske verdslige har dessverre ikke mer vett og forstand enn at de tror det er et politisk Verdensrike han var ute etter…. Det er jødenes messias som er ute etter Verdensriket, ikke de kristnes Messias.

«I Min fars hus er det mange rom«, sa mesteren og jødenes og hedningenes og Israels Messias,

«jeg drar og bereder et rom for dere«… ett for de krigerske og hatefulle og ett Guds Rike for de kjærlighetsfulle etter Jesus sin oppskrift ….. DIT går vi hver til sitt etter døden, enhver får etter sin sjels aspirasjoner, bare å lese Bibelen…

Dr. John Andrew Morrow har publisert en bok med tittelen ‘The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World‘ (tilgjengelig gjennom Amazon).

Disse traktatene som forfatteren oppdaget i obskure klostre og biblioteker beordrer muslimer til ikke å angripe fredelige kristne samfunn, plyndre dem, stoppe kirker fra å bli reparert, rive ned kirker for å bygge moskeer, hindre deres kristne koner fra å gå i kirken, etc.

Tvert imot, så gav profeten ordre til muslimer om aktivt å beskytte disse samfunnene «inntil Verdens Ende».

Ved å publisere denne boken, så starter vi noe som kalles Paktens Initiativ, som tillater muslimer å underskrive på at Muhammeds Pakt er juridisk bindende for dem i dag.

Obama’s «Contras» Slaughter Christians in Syria
http://henrymakow.com/2013/11/Obama-Contras-Slaughter-Christians-in-Syria%20.html

De fleste sionister er faktisk kristne, ateister og satanister, og vi som har studert på dette en stund, har nok ofte lurt på hva ‘kristne’ sionister har til felles med katolikker, ateister, HEF’ere, OTO’ere, og slike som alle tilber jøder som guder, altså ‘jødene’ (les; khazarene/mongolene) som har ambisjoner om å ta Jesus sin plass i verden (anti-Krist). De skal liksom være

  • Verdens frelsere
  • Verdens martyrer
  • Verdens sonoffer
  • Verdens offerlam
  • De som ble ofret av ‘onde mennesker’
  • Egne tilbedelsestempler, Auswitz og holocausttempler
  • De skal bringes ‘gull og myrra’ fra andre mennesker
  • ‘Hellig’, kan ikke kritiseres
  • Egne blasfemilover som beskytter deres tro og gjerninger for kritikk, selv troen til de blant dem som er satanister (?)
  • Etc.

– mens virkeligheten er at det var Jesus som ble ofret av deres Sannhedrin og disse folkene tilber karnalske jøder istedenfor Jesus… Til helvete skal de. God reise til sionistene…

«Jeg tror på kristendommen på samme måte som jeg tror på soloppgangen, ikke bare fordi jeg ser den, men fordi jeg på grunn av den ser alt annet klarere.» C. S. Lewis

En fare for folkehelsen

Sionismen i både kristenheten og jødedommen er en fare for folkehelsen.

Kristent ‘helvete’
Å bli tilvent å tilbe jøder istedenfor Jesus, er av en slik traumatisk art når den blir utfordret, at de bedratte mennesker havner i en enorm tilstand av frykt, og kognitiv dissonans.

De er på mange måter i ‘jøders’ vold, tar hvert ord som kommer fra deres munn som manna fra himmelen, eller fra Vårherre direkte. De kan tro Satan tar dem og at de svikter Jesus om de ikke tilber jøder istedenfor Jesus… (?). Så bruker Satan den angsten og frykten da…

Hver gang de skal til å tenke selv, så blir de påmint med noe stikkord som ‘jødehat’, eller ‘anti-semittisme’, det er kodeordene som gjør at de går tilbake i den induserte bevissthetstilstand, de kompartementaliserte sinn, hvor tilbedelsen bevares.

I Kristus er det ingen frykt..ingen kan miste Jesus, om de har et bevisst valg om å følge Ham… han vil da lede en til det en skal vite… og fryktene vil fly bort så lett som ingen ting. En har blitt satt fri fra fryktenes og syndenes snarer. Sannheten vil ha satt dem fri.

De som tror Kristus svikter de som vil bevisst følge ham, de har et problem med sitt Kristusforhold – de har ikke møtt Ham, har ikke noe personlig forhold.

En må følge Kristus, og ikke Kohn’ene.

Problemet til kristensionistene er at de tror de mister Jesus om de svikter ‘jødene’.. disse ting har ingen sammenheng, det er et hoax… som har rotet til manges følelsesliv i kristendommen..

De dør med en indusert frykt tilstand i sine sjeler og sinn.

Få fred med Kristus, drit i jødene, hos dem finner du ingen fred. De søker ta Jesus sin plass som verdens og din sin personlige messias, det pleier å være mitt råd til personlig kristne.

Selvfølgelig er det for normale mennesker en psykologisk logisk kortslutning i dem dette, men slik som programmet deres er programmert i dem, så havner de i den dypeste åndenød når dette prerogativ i deres kristnetro utfordres med fakta og rasjonalitet.

Jødenes kastrasjonsangs

Faren for ‘jødene’ selv disse religøse forestillinger om deres ‘superiority’ gir er at de blir blind og følelsesløs for andre menneskers elendighet. Det er mest dem selv og deres rase og agenda som teller, andre må innordne seg dem.

Ikke rart de blir paranoide om folk som vil dem alt mulig slags vondt etter en slik start på livet som en delvis kastrasjon er; omskjærelsen…

Jagland forsvarer rett til omskjæring
http://www.dagen.no/2013/11/12/israel/joder/samfunn/shimon_peres/182042

Skulle jo forundre meg meget at Jagland skulle tørre å være konsekvent, å gå imot det tilbedte folket, ‘de Hellige’.

Hva skjer med barn som blir fortalt hele livet at hele verden er imot dem og hater dem?

Det er det hele bare en villfarelse og psykologisk skavank selvfølgelig.

Ingen er imot dem, så lenge de oppfører seg som vanlige folk, men om ikke så vil selvfølgelig folk si ifra at de ikke er ønsket i deres samfunnn lenger.

De utvikler narsisstiske tilbøyeligheter; grandeoure overmenneskepsykoser eller mindreverdighetskomplekser.

Alle lands myndigheter må gå i sirkel rundt dem for å ikke å trigge deres komplekser, slik at de tyr til Samson-Option som siste utvei, OM de blir trengt opp i hjørne som ikke stemmer med deres psykologi om at alle skal tjene dem og støtte dem, og heile dem som Hitler-tilbedelse eller tilbe dem som kristne tilber Jesus.

De løper til mamma og sier at andre mobber dem. De har en matriarkalsk tilnærming til samfunnet. Mor/staten vil beskytte dem. Patriarkatet er deres fiende.

Når de kommer i politikken så bruker de sin makt til å bygge murer rundt seg selv og sin egen beskyttelse. De blir herskere mer enn tjenere.

Hva gjør ORD med mennesker, hva de som barn blir oppdratt til å tro?

En må frigjøre seg fra ordenes standard betydning etter mitt syn, stokke dem om litt, fri seg fra The Matrix

1. Jødene.
Alle hater deg, hører de i Synagogen og fra sine foreldre. (Vi må ha mye penger, våpen og politisk makt for å beskytte oss)

2. Muslimen
Jødene hater deg. Jihad.

3. Katolikkene
Paven elsker deg. Han er Kristus sin Vicar og vil åpne himmelen for deg, om du gjør som hans Jesuitter sier.

4. Kristne Jesus elsker deg. Elsk din neste som Jesus elsket deg først (‘toskene’ som ateistene ser på dem blir lette offer for 1 og 2 og 3 selvfølgelig i denne verden, men får de evig liv av det?)

5. Ateistene
Gud hater deg for dine lyster og synder. Tilbe Verdensfyrsten heller som tillater deg ALT!

* * * * *

Av alle religioner er vel kristendommen den som ikke skader i det hele tatt, men satanismen har som vi vet en hang til alltid å snu ting diammentralt på hodet.

Å suge på penisen etter omskjæringen for å unngå infeksjon er visst viktig.. Javel.

Er ikke rart det blir mer anti-khazarisme siden de streber så mye med sin Nye Verdensorden hvor de skal som Marx sa til Baruch ‘jøder’ skal bli sine egne messiaser.

Går khazarene ut og skrinlegger planene om sin Nye Verdensorden hvor de skal ha all makt og ell eiendom i verden på sine hender, så vil ‘anti-semittismen’ og anti-khazarismen forsvinne på et blunk, og de vil bli respektert og sett opp til for en god avgjørelse. I motsatt fall vil bare mer og mer forrakt bli dem til del, for sine grandiose narsisstiske sinnelag, og mangel på hjertelag og respekt for de andre av verdens innbyggere som ikke tilhører deres stamme.

Vitenskapelig bevist at dagens jøder’ er for det meste khazarer… jeg har aldri skjønt meg på folk som tilber etterfølgere etter Dhjengis Khan som ‘guds utvalgte’ som om de skal være verdens messiaser…

Dagens jøder er khazarer
http://www.riksavisen.no/?p=10050

Kampen om verdensherredømme

Det er igrunn ganske så merkelig at ‘fundamentalistiske muslimer’ ennå ikke har angrepet israel…

Jøder og muslimer forbereder »fælles kamp« http://hammersmeden.wordpress.com/2013/11/13/joder-og-muslimer-forbereder-faelles-kamp/

Muslimer er i skuddet som de verste, men det finnes i hvert fall ikke en eneste muslim som kartlegger sine politiske opponenter og påvirker opinionen til sin fordel i dette landet ved voldelig retorikk og terrorisme, med egne databaser over sine fiender og trosmotstandere, som khazarene gjør det..

Det blir UANSETT et feilspor å skylde på muslimer at de får komme hit til landet, det er norske for det meste khazarske politikere som har ansvaret for å invitere dem hit…. lykkejegere er det hos alle, og hos alle er det khazarene som vil ha splitt og hersk som inviterer dem hit….

Jeg har absolutt INGEN som helst dårlige minner av mine år til sjøss i muslimske land, tvert imot. Jeg fikk bare respektere deres skikker, om ikke kan en ikke kreve respekt for sine egne heller, i mitt eget land…

En bør kanskje ta de som inviterer lykkejegerne hit for balkanisering, splitt og hersk… men det krever mer mot enn å hetse vanlige folk, og gi ansvaret til lykkejegerene selv selvfølgelig…

Hverken jesuitter, muslimer eller ‘jøder’ (khazarer) bør ha rett til statsborgerskap i dette land, det er mitt konsekvente prinsippielle standpunkt, fordi det stod i den opprinnelige Grunnloven vår, som har blitt korrumpert av korrupte politikere.

Se hva AL QAEDA’S GENERAL MANAGER, NASSER AL WUHAYSHI (Nasser er fra Yemen og er jødisk) sier i en lunch med forfatteren, som forklarer hvorfor Mist-Østen skal ‘brekkes opp’ for å tjene Israels sak…
«I meet the General Manager of al Qaeda, Nasser Wuhayshi, at a restaurant in Souq Waqif in Doha.
http://libyaagainstsuperpowermedia.org/category/israel-zionism/greater-israel/israeli-intelligence-mossad-one-of-the-children-is-al-qaeda/

«Thus the world (and Americans in particular) is having to come to terms with the nasty evidence that, in order to further Zionist interests by initiating a general war against Islam, the CIA and Mossad were heavily involved in the murder of three thousand Americans. The noted analyst Kevin Barrett, has summed up this situation by saying, “Israel has reached the end of its shelf-life.” He continued, “The US is going broke and sacrificing thousands of lives in wars for Israel – wars that damage, rather than aid, US strategic interests.”

Evil ’empires’ vil aldri bli evige.. de er forbigående fenomener….de bærer i seg kimen til sin egen selvdestruksjon…

«Mossad staged 9/11 to advance zionisms agenda», sier noen.

«The more I read my Bible, the more I realize that God isn’t judging us by whether or not we get all of our doctrine right– he’s judging us by whether or not we get the “love one another” part right.» Benjamin Corey

De som korrumperer Evangeliet står foran en tøff fremtid i evigheten….

Fremtiden; Den kosmiske kampen

Bibelen sier at det er de kristne – Guds Folk -, Jesus Kristus’ Menighet, som skal forfølges i endetiden. Ikke jøder.

Kanskje er det mange ‘jøder’ (les; khazarer) blant forfølgerne som skal hetse, forfølge og terrorisere kristne faktisk? Omtrent som i USSR under ‘jøden’ Bronstein (Trotsky) og Lenin og resten av dem med andre ord… Vestens og dens religion kristendoms endetid denne gang…

Den bibelske åpenbaring viser at det pågår en kosmisk kamp mellom Gud og Satan. Gud ønsker å frelse flest mulig mennesker, mens Satan på sin side ønsker at flest mulige skal dele kår med ham i den evige fortapelsen. I denne kampen bruker Gud sin englehær og Satan sin. Men kampen er på en side sett allerede vunnet. Jesus vant seier over Satan og all hans åndehær gjennom soningsverket på korset. Seieren er sikret fra Guds side. Det kampen står om, er det enkelte mennesket, om det skal vinne den himmelske seierskransen eller ikke. Den som lever i troen på den korsfestede og oppstandne Frelser, har seiret. Satan og de onde åndene kan ikke røre ham. ”Der korset står vakt, taper mørket sin makt!” De ufrelste menneskene derimot, er under satanisk innflytelse. Det gjelder å berge dem fra dommen ved forkynnelsen av Jesus Kristus og ham korsfestet (1 Kor 2,2). »
http://www.bibelsk-tro.no/10-06-10.html

De Glemte Holocaust

http://www.riksavisen.no/?p=3588

Bedraget er helt på linje med Cyrus Scofields sionistiske re-definisjon av kristendommen. Dessverre.

Glemt er at budet er/var : «Skje din Vilje, i himmelen, som på Jorden, idet dere går ut og døper dem i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånde».. etc. etc. etc., INNKLUSIVT ‘jødene’ som trenger frelsen mer enn noen som helst andre…

At de ‘kristne’ som tilber ‘jøder’ (Joh. Åp. 2.9 og 3.9) mer enn Jesus skal kunne bidra er jo allikevel ikke til å forundres over.

«Ved å adoptere hva jeg kaller «Left Behind teologi», er folk er i stand til å ignorere alle typer problemer, fordi Jesus skal komme og ødelegge de alle, så hvorfor skal jeg bekymre / bry meg / gjøre noe med det?» – Rob Woolbright

At de som tilber ‘jøder’ (Joh. Åp. 2.9 og 3.9) mer enn Jesus skal kunne bidra å hindre forfallet er jo allikevel ikke til å forundres over.

Jeg er mer skuffet over norske sionister som kaller seg kristne enn jøder som rett og slett er jøder, fordi disse såkalte ‘kristne’ korrumperer kristendommen og ødelegger minnet og det gode omdømmet til en venn av meg…

DHÅ skal opplyse oss, og vi får hjelpe til å forstå så godt vi kan:

Lukas 8:17 For det er ingen ting skjult som ikke skal bli åpenbar, og ingen ting dulgt som ikke skal bli kjent og komme for dagen.

Deres definisjon av Luther og ‘jødehat’, så gjør de også Jesus selv til ‘jødehater’, når han talte til noen av dem, de frenetiske okkulte fariseere.

Jesus sier til enkelte av jødene om Satan: ”Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far” (Joh 8,44).
http://www.bibelsk-tro.no/10-06-10.html

Jeg har jo også avslørt at sionistene og Hitler har felles opphav i Moses Hess, så hva de hitler andre etter er meg bare helt uforståelig.. de ser flisen i andres øyne , men ikke bjelken i sitt eget øye..

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far
http://www.riksavisen.no/?p=8764

Summa summarum, ingen som ‘kristen’ sionistene vil besørge så effektivt å bringe anti-krist på verdens trone… faktisk takket være deres villfarelser og verdslige messiaser og tilbedelsesobjekter har anti-kristene tatt makten over vår jord ‘og de tror de gjør Gud en tjeneste’ ved å drepe hemningsløst uskyldige for anti-krists Verdensrike.. det gjør dem svært farlig…

Orthodox Rabbi Reveals Name of Messiah «JESUS»,»Yehoshua» or «Yeshua»(Hebrew)

**********************

Sionistene i KrF skal vedta folks følelser.

Er det mulig å bli mindre intelligent?

KrF håper på flertall mot antisemittisme
https://www.dagen.no/Nyheter/KrF_h%C3%A5per_p%C3%A5_flertall_mot_antisemittisme-67128

KRISTELIG Folkeparti skal altså forby kristendom.

Samuel Roth on Anti-semitism (Jews Must Live, 1934, p. 64)..
“Anti-Semitism is so instinctive that it may quite simply be called one of the primal instincts of mankind, one of the important instincts by which the race helps to preserve itself against total destruction. “I cannot emphasize the matter too strongly. Anti-Semitism is not, as Jews have tried to make the world believe, an active prejudice. It is a deeply hidden instinct with which every man is born. “He remains unconscious of it, as of all other instincts of self preservation, until something happens to awaken it. Just as when something flies in the direction of your eyes, the eyelids close instantly and of their own accord. “So swiftly and surely is the instinct of anti-Semitism awakened in a man… … there is not a single instance when the Jews have not fully deserved the bitter fury of their persecutors.”
Samuel Roth on Anti-semitism (Jews Must Live, 1934, p. 64).

«for bare to måneder siden, siterte New York Post den berømte realpolitiker og USA diplomaten Henry Kissinger som hevdet at, «Om ti år, vil der ikke være noe mer Israel.»

«only two months ago, the New York Post quoted the famous realpolitik US diplomat Henry Kissinger as asserting that, “In ten years, there will be no more Israel.”
http://www.presstv.ir/detail/2012/12/15/278193/cia-mossad-staged-911-to-save-israel/

Jeg kommer ikke til å gråte over det Ervin. Sorry. Dere har rett og slett passert grensen for sømmeligheten, som gjør det verdt å gråte over i tilfelle. Gjort for mange vondt, servert for mange ondsinnede løgner om medmennesker. Ikke forvent min sympati.

Jesaja 6:7-8 «Se, denne har rørt ved leppene dine.
Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.
»
Da hørte jeg Herrens røst.
Han sa: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?»
Jeg sa: «Jeg! Send meg

11 Da sa jeg: «Hvor lenge, Herre?»
Han sa: «Til byene ligger øde og folketomme og det ikke er mennesker i husene
og landet ligger som en ødemark.»
12 Og Herren skal sende menneskene langt bort, øde og forlatt skal landet bli.

Annen relevant lesning

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
http://www.riksavisen.no/?p=8208

Israels jødisk Rabbi avslører Messias’ navn
http://www.riksavisen.no/?p=8398

Mossad bak Utøya-terrorismen?
http://www.riksavisen.no/?p=10028

Judaifiseringen av Verden er i Full Sving
http://www.riksavisen.no/?p=10845

Jødisk Messianisme: Cover for Khazarsk Imperialisme?
http://www.riksavisen.no/?p=9513

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far
http://www.riksavisen.no/?p=8465

Aldri mer Holocaust?
https://www.riksavisen.no/aldri-mer-holocaust/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring