Jesus Kristus forbys i Israel og Jerusalem, Nå skal talmud Jødene utslettes (Holocaustes)

Jesus Kristus, min beste venn og Yppersteprest og Messias, han knuste dem for 2000 år siden. 2000 år utsatte hans frelsesgjerning deres Verdensrike planer…. han var seierherren, de klarte IKKE myrde ham, han hånte dem ved at Gud reiste ham opp tredje dagen, for å ha ALL makt i himmel som på jord deretter i all evighet (som profetert av Isaiah 9:6).

Nå sparkes Jesus ut av sin egen hellige by. Som han beseiret og overtok fra deres morderiske og sataniske grep, når det lynte og tordnet, tempelforhenget på satanisttempelet deres revnet, satanisttemplet jevnet med jorden, ikke «sten på sten tilbake» (Mark. 13:2), og de selv hele folket med ‘dyrets merke’ ble sendt som pariakaste ut i verden, forbudt å oppholde seg i 119 nasjoner for sin latente ondskap (Zechariah 12:3).

«You who dwell on many waters [NATIONS], abundant in treasures,
your end has come, the measure of your covetousness.»
– Jer 51:13, jf. Ob. 1:18, Ezekiel 22:22, 25.

Jerusalem er Jesus Kristus sin by, en Hellig by, han slo Satan og de sataniske jødene i den byen, byen skal være delt mellom alle Abrahams barn. NÅ, har de gjort det helt store, tenkte jeg umiddelbart med dette når jeg så nyheten.

This INSANE Proposed Law Will Send THOUSANDS To PRISON – John MacArthur

Nå har edomitt Jødene tatt denne for langt. Nå er de ferdig, var det første jeg tenkte. De burde ikke utfordre Verdens Enehersker! Det er idioti. Som myggen mot elefanten liksom. Ved høyre hånden til Gud sitter han ennå idag i de himmelske saler, og bestemmer fellene jødene settes i, for å manifestere sin ondskap og dermed bli avslørt (Luk.12:2, 8:17). Bibelen advarer om disse Gog&Magog som skal sette seg i Guds sted, på tronen i Jerusalem «i gatene skal deres døde kropper ligge, hvor også Kristus ble myrdet» (Rev. 11:8).

Forstander Ervin Kohn, sjef for Satans Synagoge ved det mosaiske trossamfunn i Oslo, som alle av mitt lands lederskap har blitt korrumpert av jødepengemaktens B’nai Brith og ‘Stay Behind’ til å gjøre Satans Synagoge sin vilje fra de når de vant andre verdenskrig, og tok kontroll over hele verden, har allerede begynt forfølgelsen av oss kristne, I MITT EGET HJEMLAND NORGE ! Anmelder meg for å avsløre hans latente sykelige ondskap.

Pastor John MacArthur 07:00 i video sier; «they hate the Christ of the Gospel«. Det er ikke deg eller meg de hater rent personlig, men at vi er kristen, det er Jesus Kristus, og «det skal skje i hendene til Jødene«, sier MacArthur at «de skal forfølge deg som de gjorde med meg«. Hvordan vet vi det spør John MacArthur: «they will persecute you as they did to me» (Joh. 15:20-21) – «THEY» er Jødene, fariseerne, edomittene, amalkittene https://www.riksavisen.no/amalek-of-esau-is-todays-jews-edomites-of-idumea/

Pastor John MacArthur sier at Jødene alltid påkalte all slags sekulære makter for å undertrykke og forfølge kristne, gjorde det ikke alltid selv, slik gjør de her til lands også. Alle våre myndigheter står på pinne for dem, for ondskapen deres. #Epstein. Mossad har noe pedofili honeytraps seksualuanstendigheter på de fleste, for å sikre de går i takt med den sataniske Jødedommen.

Min farsslekt, presteslekt, så langt jeg har kommet å telle, vi har tatt godt vare på den kristne nasjonen i min familie, vi har oppfylt den NYE pakten;

slektgranskning presteslekt

.
Facebook venn Howard Fritzson Widding sier og henviser til Balfour Erklæringen av 1917 :

«Her kommer Satans Synagoge ut av skapet.
En lov som skal forby å snakke om JESUS i Israel?
– Jesus er ikke kun eksemplet til etterfølgelse for Kristne, men han er også den store helten i Islam (ikke Muhammed), så nå fratar staten Israel seg selv all legitimitet, da de med dette fjernet selveste grunnlaget for sin egen eksistens, Balfour Declarasjonen av 1917.
Du snakker om å grave sin egen grav?
Staten Israel av 1948, Rothchilds private land, har med dette vist med de egentlig er, nemlig de vi finner omtalt i åpenbaringen 2-9 og 3-9, de falske Jødene fra Satans Synagoge».

De ekte Jødene finner vi i Rom. 2:29. Fredsfyrsten Jesus Kristus sin modell for verden ikke bare i Balfour Erklæringen, men av Guds vilje er at Jerusalem er delt by, mellom alle tre av Abrahams barn (Jacob-Israel aka kristne hvite, Esau aka Jødene, og Ishmael aka Islamistene)… der skal de biologiske barn av Abrahams sæd lære å leve sammen i FRED.

Disse tre familiemedlemmer står bak ALL djevelskap i verden.. i sin interne rivalisering hvor jordskorpen bever under deres bomber og granater… KRISTUS er nøkkelen, ikke Mohammed, ikke Moses. Jesus Kristus.

Nå gjør jødene det motsatte av Jesus sin vilje og dermed Guds vilje….. denne gang har edomitt talmud Jødene («fariseerne») gjort det helt store…. nå skal de falle, nå skal de DØ ! (jubler)…

Rune Larsen – Jerusalem

INGEN trenger å synes synd på dem når de blir HOLOCAUSTET.

Dette fortjener de, dette har de bedt om selv; «la hans blod komme over oss og våre barns hoder» (Matt.27:25). Rører de oss som tilhører den evige SEIERHERREN over deres latente satanisme, så skal de dø for det også (Leviticus 17:11, Ezekiel 43:18). Blod skal betales med blod, Heb. 9:22, siden de ikke vil la Kristus betale for seg, skal de betale med sitt eget. Enkelt og greitt.

Mer enn Balfour Deklarasjonens KONTRAKT oppstått og kommet istand ved politisk korrupsjon, så gjelder Guds vilje, at dette er Jesus sin by; Den Hellige Byen. Slaget står mellom Jesus Kristus og Ervin Kohns frender, som også har som fremste måsetting å ødelegge vårt kristne land. Alle våre politikere har de korrumpert til sin tjeneste; https://www.riksavisen.no/hvorfor-er-sverige-og-norge-multikulturell/

Israel New Law Bans Preaching About Jesus While America Encourages Preaching A Fairy Tale Jesus

Jesus Kristus okkuperte og beseiret byen og gjorde den til sin, lenge før noen arabere eller Palestinere gjorde det og Jødene ble drevet ut fra den av Guds vilje til å være verdens pariahkaste. Ikke glem det heller. Jødiske Karl Marx Mordechai Levy, satanistisk rabbi for goyim….. Les boken «Marx and Satan«, av ex.jøden som kristen Hr. Richard Wurmbrandt.

Talmud jødene forfører hele verden med løgn og bedrag, varsler og advarer Bibelen; Klima-Kovid-Krig Inc. USA, UK, Norge er under kontrol av talmud jødene. Deres politikere får ikke gjøre noe annet enn å innføre jødenes Nye Verdensorden, Great Reset, jødiske Klaus Schwab sine intensjoner som leder for WEF. For noen uker siden forbød den britiske regjeringen stille bønn i et offentlig rom; nå har Israel foreslått en lov som vil forby kristne fra å forkynne om Jesus. Reaksjoner fra John MacArthur, Voddie Baucham, Paul Washer, etc.

Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) aka «Jødene» har tatt full kontroll med verden, nå skal de herske, ikke Jesus lenger skal være verdens kongers Konge (Isaiah 9:6). Vår stupide kronprins med sin «utagerende» #Epstein honeypot kone har jo forlatt Kristus som «Overhøvding» (Isaiah 9:6) og underlagt seg WEF og sine jødiske brødre forlengst. Jødene tar omkamp med Kristus sin seier over dem på Golgata, de ble fullstendig desimert for 1900 år.

Nå er de ferdig.. toast… dette ble deres bane… ( og jeg er ikke sørgmodig for det, «la hans blod komme over oss og våre barn», på nytt). De har redet sin seng, nå kan de ligge i den… de forkaster godheten i Messias og heilet ondskapen til Schwab og Co… Nå er det #Dommedag 🙂

«Stakeholderne» har navn, og de er av en religion som deres helligste skrift sier de skal eie alt og alle når deres «messias» kommer… Deres ‘messias’ synest å være Klaus Schwab, i forrige generasjon var deres «messias» Karl Mordechai Marx Levy… forøvrig… alltid like mislykkede disse sataniske «messiassene» deres.. Disse verdens største antikrister skulle akseptert Jesus Kristus som den ENESTE Messias som noensinne kommer til å finnes, så hadde de iflg Bibelen unngått å bli UTRYDDET,

Will the Christian White Race be responsible for Biblically Exterminate the Jews (Ezekiel 25) ?
https://www.riksavisen.no/will-the-christian-white-race-be-responsible-for-biblically-exterminate-the-jews-ezekiel-25/

Personlig synest jeg alt bare er trist nå, alt våre kristne forfedre bygget opp – det ødelegger de sataniske Jødene. De stjeler oss ren for penger og ressurser, Klima-Kovid-Krig Inc., med sine kjøpte og betalte av våre politiske lederes hjelp. Når jødene ødelegger ikke bare Jerusalem, Jesus Kristus sin by; Den Hellige By for oss kristne… ikke nok med det, de ødelegger vår kristne nasjon med. De vil ikke ha bare Palestina, de vil ha Verden !

Jødene ødelegger Verden, hele verden.. Great Reset. Nye Verdensorden, med seg selv som Herskere for hele verden, all verdens penger og ressurser skal være deres, på Tronen i Jerusalem, forestiller de seg. Som er Jesus Kristus sin trone rettmessig. De robber oss ren i dette øyeblikk, hver dag; Klima-Kovid-Krig Inc. går rett i deres lommebøker, ALT av det. Moderne tyveri. Av statskassen. Av skattepengene våre. Det er deres talmudiske religion de skal bli Verdensherskere. Avsette Kristus. Vi får se hvordan det går;

Gud vil gripe inn, snart, ifølge Bibelen. Da er de toast, sammen med alle som støtter og hjelper dem i sin demombesatte sataniske ødeleggelseslyst av alt kristent; verdier, mennesker, nasjoner, sivilisasjoner.

José Feliciano – Che sarà

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring